những bài hát yêu thích

Tạo bởi tayngocanh ngày 17-01-2011, có 50 bài hát với 835 lượt xem

nhac vàng

Cảm nhận của bạn

Bạn hãy đăng nhập để có thể viết cảm nhận!

Danh sách bài hát trong box nhạc

Liên khúc Tuấn Vũ 4 phần 1 - The best of Tuấn Vũ Liên Khúc

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 195,221 lượt nghe | 13,629 lượt tải

Liên khúc Tuấn Vũ 1 phần 2 - The best of Tuấn Vũ Liên Khúc

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 328,774 lượt nghe | 17,063 lượt tải

Liên khúc Tuấn Vũ 1 phần 1 - The best of Tuấn Vũ Liên Khúc

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 371,067 lượt nghe | 22,237 lượt tải

Liên khúc Chiều mưa 3 - Tình buồn đêm mưa

Trình bày: Như Quỳnh, Mạnh Đình, Lâm Thúy Vân | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 298,723 lượt nghe | 17,587 lượt tải

Liên khúc chiều mưa 2

Trình bày: Trường Vũ, Lâm Thúy Vân | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 257,830 lượt nghe | 9,538 lượt tải

Liên khúc Chiều mưa 3 - Ngày sau sẽ ra sao

Trình bày: Như Quỳnh, Mạnh Đình, Lâm Thúy Vân | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 393,759 lượt nghe | 18,319 lượt tải

Liên khúc chiều mưa 4 - Những ngày mưa gió

Trình bày: Huy Sinh, Kiều Nga, Ngọc Lan | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 447,056 lượt nghe | 15,087 lượt tải

Liên khúc Hương tóc mạ non

Trình bày: Hương Lan, Tuấn Vũ | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 179,087 lượt nghe | 12,412 lượt tải

Cỏ úa

Trình bày: Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 33,320 lượt nghe | 4,112 lượt tải

Liên khúc mưa bụi 2

Trình bày: Hương Lan, Tuấn Vũ | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 357,079 lượt nghe | 19,657 lượt tải

Hái hoa rừng cho em

Trình bày: Quang Lê, Mai Thiên Vân | Thể loại: Nhạc vàng | 220,285 lượt nghe | 15,351 lượt tải

Hoa trinh nữ

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 98,896 lượt nghe | 6,155 lượt tải

Lâu đài tình ái

Trình bày: Elvis Phương | Thể loại: Nhạc vàng | 133,619 lượt nghe | 2,825 lượt tải

Những đóm mắt Hỏa Châu

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 105,405 lượt nghe | 9,206 lượt tải

Hàn Mặc Tử

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 399,893 lượt nghe | 8,210 lượt tải

Kiếp đam mê

Trình bày: Quang Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 31,337 lượt nghe | 1,651 lượt tải

Em về kẻo trời mưa

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 226,483 lượt nghe | 9,162 lượt tải

Kể chuyện trong đêm

Trình bày: Như Quỳnh, Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 86,612 lượt nghe | 8,777 lượt tải

Đèn khuya

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 50,396 lượt nghe | 2,876 lượt tải

Lệ đá

Trình bày: Dalena | Thể loại: Nhạc vàng | 24,669 lượt nghe | 702 lượt tải

Liên khúc Lạnh trọn đêm mưa 2

Trình bày: Dalena, Lilian, Ngọc Huệ, Đon Hồ | Thể loại: Nhạc vàng | 29,702 lượt nghe | 878 lượt tải

Kiếp cầm ca

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 35,821 lượt nghe | 1,850 lượt tải

Sương trắng miền quê ngoại

Trình bày: Quang Lê | Thể loại: Nhạc vàng | 165,159 lượt nghe | 10,709 lượt tải

Cô hàng xóm

Trình bày: Quang Lê | Thể loại: Nhạc vàng | 121,960 lượt nghe | 13,024 lượt tải

Hương xưa

Trình bày: Quang Lê | Thể loại: Nhạc vàng | 43,271 lượt nghe | 3,020 lượt tải

Quán nửa khuya

Trình bày: Quang Lê | Thể loại: Nhạc vàng | 148,221 lượt nghe | 9,654 lượt tải

Ai nhớ chăng ai

Trình bày: Quang Lê | Thể loại: Nhạc vàng | 61,912 lượt nghe | 7,668 lượt tải

Vườn tao ngộ

Trình bày: Tuấn Vũ, Sơn Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 95,113 lượt nghe | 6,856 lượt tải

Hàn Mặc Tử

Trình bày: Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 36,860 lượt nghe | 2,345 lượt tải

Chuyện tình Lan và Điệp

Trình bày: Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 113,244 lượt nghe | 7,083 lượt tải

Duyên quê

Trình bày: Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 33,912 lượt nghe | 4,943 lượt tải

Chuyện hợp tan

Trình bày: Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 30,122 lượt nghe | 2,610 lượt tải

Con đường xưa em đi

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 98,431 lượt nghe | 21,897 lượt tải

Đồn vắng chiều xuân

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 83,613 lượt nghe | 8,351 lượt tải

Chuyện tình cô lái đò bến Hạ

Trình bày: Tâm Đoan | Thể loại: Nhạc vàng | 281,773 lượt nghe | 11,521 lượt tải

Giọt lệ đài trang

Trình bày: Quang Lê | Thể loại: Nhạc vàng | 90,333 lượt nghe | 18,420 lượt tải

Đôi mắt người xưa

Trình bày: Quang Lê | Thể loại: Nhạc vàng | 115,050 lượt nghe | 10,142 lượt tải

Hoa sứ nhà nàng

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 74,387 lượt nghe | 6,666 lượt tải

Linh hồn tượng đá

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 77,033 lượt nghe | 11,109 lượt tải

Giã từ vũ khí

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 67,423 lượt nghe | 14,687 lượt tải

Những chuyến xe trong đời

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 49,797 lượt nghe | 8,273 lượt tải

Những ngày xưa thân ái

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 79,494 lượt nghe | 13,096 lượt tải

Xin gọi nhau là cố nhân

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 183,848 lượt nghe | 11,613 lượt tải

Chuyện ngày xưa

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 46,369 lượt nghe | 11,430 lượt tải

Hận đồ bàn

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 35,717 lượt nghe | 3,568 lượt tải

Như thể tìm chim

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 42,093 lượt nghe | 6,213 lượt tải

Đêm buồn phố thị

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 62,200 lượt nghe | 7,059 lượt tải

Lá thư tiền tuyến

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 98,587 lượt nghe | 4,930 lượt tải

Ai nhớ chăng ai

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 107,291 lượt nghe | 13,690 lượt tải

Đồi thông hai mộ

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 81,828 lượt nghe | 9,742 lượt tải


Advertising