những bài hát yêu thích

Tạo bởi tayngocanh ngày 17-01-2011, có 50 bài hát với 927 lượt xem

nhac vàng

Cảm nhận của bạn

Bạn hãy đăng nhập để có thể viết cảm nhận!

Danh sách bài hát trong box nhạc

Liên khúc Tuấn Vũ 4 phần 1 - The best of Tuấn Vũ Liên Khúc

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 207,832 lượt nghe | 14,928 lượt tải

Liên khúc Tuấn Vũ 1 phần 2 - The best of Tuấn Vũ Liên Khúc

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 356,465 lượt nghe | 24,059 lượt tải

Liên khúc Tuấn Vũ 1 phần 1 - The best of Tuấn Vũ Liên Khúc

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 391,371 lượt nghe | 27,585 lượt tải

Liên khúc Chiều mưa 3 - Tình buồn đêm mưa

Trình bày: Như Quỳnh, Mạnh Đình, Lâm Thúy Vân | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 337,003 lượt nghe | 19,412 lượt tải

Liên khúc chiều mưa 2

Trình bày: Trường Vũ, Lâm Thúy Vân | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 276,504 lượt nghe | 10,192 lượt tải

Liên khúc Chiều mưa 3 - Ngày sau sẽ ra sao

Trình bày: Như Quỳnh, Mạnh Đình, Lâm Thúy Vân | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 423,967 lượt nghe | 20,069 lượt tải

Liên khúc chiều mưa 4 - Những ngày mưa gió

Trình bày: Huy Sinh, Kiều Nga, Ngọc Lan | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 464,102 lượt nghe | 16,056 lượt tải

Liên khúc Hương tóc mạ non

Trình bày: Hương Lan, Tuấn Vũ | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 201,434 lượt nghe | 14,464 lượt tải

Cỏ úa

Trình bày: Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 39,006 lượt nghe | 4,809 lượt tải

Liên khúc mưa bụi 2

Trình bày: Hương Lan, Tuấn Vũ | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 391,780 lượt nghe | 22,022 lượt tải

Hái hoa rừng cho em

Trình bày: Quang Lê, Mai Thiên Vân | Thể loại: Nhạc vàng | 243,814 lượt nghe | 18,387 lượt tải

Hoa trinh nữ

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 141,344 lượt nghe | 7,965 lượt tải

Lâu đài tình ái

Trình bày: Elvis Phương | Thể loại: Nhạc vàng | 163,214 lượt nghe | 3,314 lượt tải

Những đóm mắt Hỏa Châu

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 129,465 lượt nghe | 14,475 lượt tải

Hàn Mặc Tử

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 447,157 lượt nghe | 9,488 lượt tải

Kiếp đam mê

Trình bày: Quang Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 33,485 lượt nghe | 1,874 lượt tải

Em về kẻo trời mưa

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 255,070 lượt nghe | 10,012 lượt tải

Kể chuyện trong đêm

Trình bày: Như Quỳnh, Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 107,356 lượt nghe | 10,086 lượt tải

Đèn khuya

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 59,286 lượt nghe | 3,302 lượt tải

Lệ đá

Trình bày: Dalena | Thể loại: Nhạc vàng | 26,821 lượt nghe | 759 lượt tải

Liên khúc Lạnh trọn đêm mưa 2

Trình bày: Dalena, Lilian, Ngọc Huệ, Đon Hồ | Thể loại: Nhạc vàng | 32,064 lượt nghe | 946 lượt tải

Kiếp cầm ca

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 39,830 lượt nghe | 2,346 lượt tải

Sương trắng miền quê ngoại

Trình bày: Quang Lê | Thể loại: Nhạc vàng | 187,170 lượt nghe | 13,938 lượt tải

Cô hàng xóm

Trình bày: Quang Lê | Thể loại: Nhạc vàng | 136,471 lượt nghe | 19,341 lượt tải

Hương xưa

Trình bày: Quang Lê | Thể loại: Nhạc vàng | 51,037 lượt nghe | 3,418 lượt tải

Quán nửa khuya

Trình bày: Quang Lê | Thể loại: Nhạc vàng | 166,700 lượt nghe | 21,811 lượt tải

Ai nhớ chăng ai

Trình bày: Quang Lê | Thể loại: Nhạc vàng | 66,021 lượt nghe | 8,522 lượt tải

Vườn tao ngộ

Trình bày: Tuấn Vũ, Sơn Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 115,577 lượt nghe | 9,007 lượt tải

Hàn Mặc Tử

Trình bày: Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 43,872 lượt nghe | 2,927 lượt tải

Chuyện tình Lan và Điệp

Trình bày: Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 127,569 lượt nghe | 8,204 lượt tải

Duyên quê

Trình bày: Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 43,783 lượt nghe | 12,362 lượt tải

Chuyện hợp tan

Trình bày: Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 33,833 lượt nghe | 3,117 lượt tải

Con đường xưa em đi

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 115,350 lượt nghe | 30,040 lượt tải

Đồn vắng chiều xuân

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 96,585 lượt nghe | 10,373 lượt tải

Chuyện tình cô lái đò bến Hạ

Trình bày: Tâm Đoan | Thể loại: Nhạc vàng | 309,323 lượt nghe | 12,658 lượt tải

Giọt lệ đài trang

Trình bày: Quang Lê | Thể loại: Nhạc vàng | 96,969 lượt nghe | 23,245 lượt tải

Đôi mắt người xưa

Trình bày: Quang Lê | Thể loại: Nhạc vàng | 127,690 lượt nghe | 11,903 lượt tải

Hoa sứ nhà nàng

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 84,291 lượt nghe | 8,712 lượt tải

Linh hồn tượng đá

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 92,997 lượt nghe | 13,152 lượt tải

Giã từ vũ khí

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 82,890 lượt nghe | 30,244 lượt tải

Những chuyến xe trong đời

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 57,482 lượt nghe | 9,633 lượt tải

Những ngày xưa thân ái

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 92,141 lượt nghe | 18,621 lượt tải

Xin gọi nhau là cố nhân

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 199,228 lượt nghe | 13,365 lượt tải

Chuyện ngày xưa

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 53,571 lượt nghe | 12,031 lượt tải

Hận đồ bàn

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 46,549 lượt nghe | 4,237 lượt tải

Như thể tìm chim

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 47,210 lượt nghe | 8,286 lượt tải

Đêm buồn phố thị

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 79,096 lượt nghe | 8,217 lượt tải

Lá thư tiền tuyến

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 122,575 lượt nghe | 8,952 lượt tải

Ai nhớ chăng ai

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 116,881 lượt nghe | 14,687 lượt tải

Đồi thông hai mộ

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 91,163 lượt nghe | 11,372 lượt tải