những bài hát yêu thích

Tạo bởi tayngocanh ngày 17-01-2011, có 50 bài hát với 974 lượt xem

nhac vàng

Cảm nhận của bạn

Bạn hãy đăng nhập để có thể viết cảm nhận!

Danh sách bài hát trong box nhạc

Liên khúc Tuấn Vũ 4 phần 1 - The best of Tuấn Vũ Liên Khúc

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 213,916 lượt nghe | 15,481 lượt tải

Liên khúc Tuấn Vũ 1 phần 2 - The best of Tuấn Vũ Liên Khúc

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 373,917 lượt nghe | 32,937 lượt tải

Liên khúc Tuấn Vũ 1 phần 1 - The best of Tuấn Vũ Liên Khúc

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 403,437 lượt nghe | 36,262 lượt tải

Liên khúc Chiều mưa 3 - Tình buồn đêm mưa

Trình bày: Như Quỳnh, Mạnh Đình, Lâm Thúy Vân | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 349,367 lượt nghe | 20,317 lượt tải

Liên khúc chiều mưa 2

Trình bày: Trường Vũ, Lâm Thúy Vân | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 284,119 lượt nghe | 10,521 lượt tải

Liên khúc Chiều mưa 3 - Ngày sau sẽ ra sao

Trình bày: Như Quỳnh, Mạnh Đình, Lâm Thúy Vân | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 434,333 lượt nghe | 22,876 lượt tải

Liên khúc chiều mưa 4 - Những ngày mưa gió

Trình bày: Huy Sinh, Kiều Nga, Ngọc Lan | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 471,729 lượt nghe | 16,399 lượt tải

Liên khúc Hương tóc mạ non

Trình bày: Hương Lan, Tuấn Vũ | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 209,765 lượt nghe | 15,558 lượt tải

Cỏ úa

Trình bày: Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 41,475 lượt nghe | 5,162 lượt tải

Liên khúc mưa bụi 2

Trình bày: Hương Lan, Tuấn Vũ | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 406,285 lượt nghe | 23,143 lượt tải

Hái hoa rừng cho em

Trình bày: Quang Lê, Mai Thiên Vân | Thể loại: Nhạc vàng | 255,613 lượt nghe | 26,048 lượt tải

Hoa trinh nữ

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 167,081 lượt nghe | 9,268 lượt tải

Lâu đài tình ái

Trình bày: Elvis Phương | Thể loại: Nhạc vàng | 176,048 lượt nghe | 3,561 lượt tải

Những đóm mắt Hỏa Châu

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 144,990 lượt nghe | 23,655 lượt tải

Hàn Mặc Tử

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 470,626 lượt nghe | 14,834 lượt tải

Kiếp đam mê

Trình bày: Quang Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 34,181 lượt nghe | 1,956 lượt tải

Em về kẻo trời mưa

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 264,835 lượt nghe | 10,589 lượt tải

Kể chuyện trong đêm

Trình bày: Như Quỳnh, Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 117,499 lượt nghe | 14,839 lượt tải

Đèn khuya

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 64,488 lượt nghe | 3,624 lượt tải

Lệ đá

Trình bày: Dalena | Thể loại: Nhạc vàng | 28,151 lượt nghe | 782 lượt tải

Liên khúc Lạnh trọn đêm mưa 2

Trình bày: Dalena, Lilian, Ngọc Huệ, Đon Hồ | Thể loại: Nhạc vàng | 33,234 lượt nghe | 964 lượt tải

Kiếp cầm ca

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 41,479 lượt nghe | 2,683 lượt tải

Sương trắng miền quê ngoại

Trình bày: Quang Lê | Thể loại: Nhạc vàng | 201,960 lượt nghe | 15,769 lượt tải

Cô hàng xóm

Trình bày: Quang Lê | Thể loại: Nhạc vàng | 144,360 lượt nghe | 28,609 lượt tải

Hương xưa

Trình bày: Quang Lê | Thể loại: Nhạc vàng | 55,091 lượt nghe | 3,619 lượt tải

Quán nửa khuya

Trình bày: Quang Lê | Thể loại: Nhạc vàng | 175,564 lượt nghe | 31,050 lượt tải

Ai nhớ chăng ai

Trình bày: Quang Lê | Thể loại: Nhạc vàng | 67,981 lượt nghe | 9,067 lượt tải

Vườn tao ngộ

Trình bày: Tuấn Vũ, Sơn Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 124,020 lượt nghe | 10,072 lượt tải

Hàn Mặc Tử

Trình bày: Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 48,193 lượt nghe | 5,944 lượt tải

Chuyện tình Lan và Điệp

Trình bày: Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 132,274 lượt nghe | 13,377 lượt tải

Duyên quê

Trình bày: Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 48,264 lượt nghe | 16,771 lượt tải

Chuyện hợp tan

Trình bày: Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 35,627 lượt nghe | 3,374 lượt tải

Con đường xưa em đi

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 128,601 lượt nghe | 35,650 lượt tải

Đồn vắng chiều xuân

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 104,116 lượt nghe | 13,806 lượt tải

Chuyện tình cô lái đò bến Hạ

Trình bày: Tâm Đoan | Thể loại: Nhạc vàng | 319,159 lượt nghe | 13,528 lượt tải

Giọt lệ đài trang

Trình bày: Quang Lê | Thể loại: Nhạc vàng | 105,236 lượt nghe | 24,627 lượt tải

Đôi mắt người xưa

Trình bày: Quang Lê | Thể loại: Nhạc vàng | 134,136 lượt nghe | 12,881 lượt tải

Hoa sứ nhà nàng

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 88,857 lượt nghe | 14,846 lượt tải

Linh hồn tượng đá

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 100,517 lượt nghe | 19,247 lượt tải

Giã từ vũ khí

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 95,002 lượt nghe | 39,106 lượt tải

Những chuyến xe trong đời

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 61,776 lượt nghe | 10,227 lượt tải

Những ngày xưa thân ái

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 100,484 lượt nghe | 25,096 lượt tải

Xin gọi nhau là cố nhân

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 206,976 lượt nghe | 14,341 lượt tải

Chuyện ngày xưa

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 56,928 lượt nghe | 12,412 lượt tải

Hận đồ bàn

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 51,968 lượt nghe | 6,547 lượt tải

Như thể tìm chim

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 49,851 lượt nghe | 14,844 lượt tải

Đêm buồn phố thị

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 87,609 lượt nghe | 8,906 lượt tải

Lá thư tiền tuyến

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 132,934 lượt nghe | 17,783 lượt tải

Ai nhớ chăng ai

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 120,335 lượt nghe | 15,172 lượt tải

Đồi thông hai mộ

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 96,026 lượt nghe | 12,238 lượt tải