những bài hát yêu thích

Tạo bởi tayngocanh ngày 17-01-2011, có 50 bài hát với 875 lượt xem

nhac vàng

Cảm nhận của bạn

Bạn hãy đăng nhập để có thể viết cảm nhận!

Danh sách bài hát trong box nhạc

Liên khúc Tuấn Vũ 4 phần 1 - The best of Tuấn Vũ Liên Khúc

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 199,974 lượt nghe | 14,113 lượt tải

Liên khúc Tuấn Vũ 1 phần 2 - The best of Tuấn Vũ Liên Khúc

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 337,433 lượt nghe | 17,847 lượt tải

Liên khúc Tuấn Vũ 1 phần 1 - The best of Tuấn Vũ Liên Khúc

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 377,957 lượt nghe | 23,065 lượt tải

Liên khúc Chiều mưa 3 - Tình buồn đêm mưa

Trình bày: Như Quỳnh, Mạnh Đình, Lâm Thúy Vân | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 314,454 lượt nghe | 18,328 lượt tải

Liên khúc chiều mưa 2

Trình bày: Trường Vũ, Lâm Thúy Vân | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 265,964 lượt nghe | 9,751 lượt tải

Liên khúc Chiều mưa 3 - Ngày sau sẽ ra sao

Trình bày: Như Quỳnh, Mạnh Đình, Lâm Thúy Vân | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 406,965 lượt nghe | 19,069 lượt tải

Liên khúc chiều mưa 4 - Những ngày mưa gió

Trình bày: Huy Sinh, Kiều Nga, Ngọc Lan | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 453,783 lượt nghe | 15,444 lượt tải

Liên khúc Hương tóc mạ non

Trình bày: Hương Lan, Tuấn Vũ | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 188,913 lượt nghe | 13,152 lượt tải

Cỏ úa

Trình bày: Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 35,324 lượt nghe | 4,340 lượt tải

Liên khúc mưa bụi 2

Trình bày: Hương Lan, Tuấn Vũ | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 369,775 lượt nghe | 20,466 lượt tải

Hái hoa rừng cho em

Trình bày: Quang Lê, Mai Thiên Vân | Thể loại: Nhạc vàng | 229,712 lượt nghe | 16,019 lượt tải

Hoa trinh nữ

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 109,941 lượt nghe | 6,586 lượt tải

Lâu đài tình ái

Trình bày: Elvis Phương | Thể loại: Nhạc vàng | 147,045 lượt nghe | 2,985 lượt tải

Những đóm mắt Hỏa Châu

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 113,455 lượt nghe | 9,749 lượt tải

Hàn Mặc Tử

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 416,797 lượt nghe | 8,576 lượt tải

Kiếp đam mê

Trình bày: Quang Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 31,779 lượt nghe | 1,768 lượt tải

Em về kẻo trời mưa

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 239,648 lượt nghe | 9,450 lượt tải

Kể chuyện trong đêm

Trình bày: Như Quỳnh, Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 92,094 lượt nghe | 9,156 lượt tải

Đèn khuya

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 52,903 lượt nghe | 3,004 lượt tải

Lệ đá

Trình bày: Dalena | Thể loại: Nhạc vàng | 25,350 lượt nghe | 718 lượt tải

Liên khúc Lạnh trọn đêm mưa 2

Trình bày: Dalena, Lilian, Ngọc Huệ, Đon Hồ | Thể loại: Nhạc vàng | 30,525 lượt nghe | 906 lượt tải

Kiếp cầm ca

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 36,986 lượt nghe | 2,060 lượt tải

Sương trắng miền quê ngoại

Trình bày: Quang Lê | Thể loại: Nhạc vàng | 173,403 lượt nghe | 11,564 lượt tải

Cô hàng xóm

Trình bày: Quang Lê | Thể loại: Nhạc vàng | 127,976 lượt nghe | 13,690 lượt tải

Hương xưa

Trình bày: Quang Lê | Thể loại: Nhạc vàng | 45,316 lượt nghe | 3,151 lượt tải

Quán nửa khuya

Trình bày: Quang Lê | Thể loại: Nhạc vàng | 155,760 lượt nghe | 13,163 lượt tải

Ai nhớ chăng ai

Trình bày: Quang Lê | Thể loại: Nhạc vàng | 63,408 lượt nghe | 7,922 lượt tải

Vườn tao ngộ

Trình bày: Tuấn Vũ, Sơn Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 102,021 lượt nghe | 7,541 lượt tải

Hàn Mặc Tử

Trình bày: Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 38,611 lượt nghe | 2,531 lượt tải

Chuyện tình Lan và Điệp

Trình bày: Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 119,534 lượt nghe | 7,460 lượt tải

Duyên quê

Trình bày: Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 37,659 lượt nghe | 5,130 lượt tải

Chuyện hợp tan

Trình bày: Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 31,544 lượt nghe | 2,783 lượt tải

Con đường xưa em đi

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 103,149 lượt nghe | 24,036 lượt tải

Đồn vắng chiều xuân

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 89,006 lượt nghe | 8,839 lượt tải

Chuyện tình cô lái đò bến Hạ

Trình bày: Tâm Đoan | Thể loại: Nhạc vàng | 293,041 lượt nghe | 11,916 lượt tải

Giọt lệ đài trang

Trình bày: Quang Lê | Thể loại: Nhạc vàng | 92,563 lượt nghe | 21,996 lượt tải

Đôi mắt người xưa

Trình bày: Quang Lê | Thể loại: Nhạc vàng | 120,247 lượt nghe | 10,745 lượt tải

Hoa sứ nhà nàng

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 78,760 lượt nghe | 7,221 lượt tải

Linh hồn tượng đá

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 83,802 lượt nghe | 11,650 lượt tải

Giã từ vũ khí

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 71,906 lượt nghe | 20,032 lượt tải

Những chuyến xe trong đời

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 52,359 lượt nghe | 8,711 lượt tải

Những ngày xưa thân ái

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 84,149 lượt nghe | 13,592 lượt tải

Xin gọi nhau là cố nhân

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 189,329 lượt nghe | 12,109 lượt tải

Chuyện ngày xưa

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 49,192 lượt nghe | 11,646 lượt tải

Hận đồ bàn

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 38,722 lượt nghe | 3,751 lượt tải

Như thể tìm chim

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 44,057 lượt nghe | 6,489 lượt tải

Đêm buồn phố thị

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 67,053 lượt nghe | 7,420 lượt tải

Lá thư tiền tuyến

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 110,098 lượt nghe | 5,354 lượt tải

Ai nhớ chăng ai

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 112,081 lượt nghe | 14,001 lượt tải

Đồi thông hai mộ

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 85,343 lượt nghe | 10,196 lượt tải