những bài hát yêu thích

Tạo bởi tayngocanh ngày 17-01-2011, có 50 bài hát với 772 lượt xem

nhac vàng

Cảm nhận của bạn

Bạn hãy đăng nhập để có thể viết cảm nhận!

Danh sách bài hát trong box nhạc

Liên khúc Tuấn Vũ 4 phần 1 - The best of Tuấn Vũ Liên Khúc

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 186,167 lượt nghe | 12,961 lượt tải

Liên khúc Tuấn Vũ 1 phần 2 - The best of Tuấn Vũ Liên Khúc

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 315,031 lượt nghe | 16,191 lượt tải

Liên khúc Tuấn Vũ 1 phần 1 - The best of Tuấn Vũ Liên Khúc

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 360,253 lượt nghe | 21,071 lượt tải

Liên khúc Chiều mưa 3 - Tình buồn đêm mưa

Trình bày: Như Quỳnh, Mạnh Đình, Lâm Thúy Vân | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 268,345 lượt nghe | 16,350 lượt tải

Liên khúc chiều mưa 2

Trình bày: Trường Vũ, Lâm Thúy Vân | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 246,777 lượt nghe | 9,172 lượt tải

Liên khúc Chiều mưa 3 - Ngày sau sẽ ra sao

Trình bày: Như Quỳnh, Mạnh Đình, Lâm Thúy Vân | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 371,634 lượt nghe | 17,320 lượt tải

Liên khúc chiều mưa 4 - Những ngày mưa gió

Trình bày: Huy Sinh, Kiều Nga, Ngọc Lan | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 433,438 lượt nghe | 14,550 lượt tải

Liên khúc Hương tóc mạ non

Trình bày: Hương Lan, Tuấn Vũ | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 157,875 lượt nghe | 10,944 lượt tải

Cỏ úa

Trình bày: Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 30,473 lượt nghe | 3,797 lượt tải

Liên khúc mưa bụi 2

Trình bày: Hương Lan, Tuấn Vũ | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 332,986 lượt nghe | 18,464 lượt tải

Hái hoa rừng cho em

Trình bày: Quang Lê, Mai Thiên Vân | Thể loại: Nhạc vàng | 204,735 lượt nghe | 14,220 lượt tải

Hoa trinh nữ

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 82,430 lượt nghe | 5,558 lượt tải

Lâu đài tình ái

Trình bày: Elvis Phương | Thể loại: Nhạc vàng | 117,821 lượt nghe | 2,598 lượt tải

Những đóm mắt Hỏa Châu

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 92,444 lượt nghe | 8,424 lượt tải

Hàn Mặc Tử

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 376,537 lượt nghe | 7,481 lượt tải

Kiếp đam mê

Trình bày: Quang Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 30,572 lượt nghe | 1,460 lượt tải

Em về kẻo trời mưa

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 207,245 lượt nghe | 8,630 lượt tải

Kể chuyện trong đêm

Trình bày: Như Quỳnh, Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 78,467 lượt nghe | 8,343 lượt tải

Đèn khuya

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 45,288 lượt nghe | 2,505 lượt tải

Lệ đá

Trình bày: Dalena | Thể loại: Nhạc vàng | 22,940 lượt nghe | 659 lượt tải

Liên khúc Lạnh trọn đêm mưa 2

Trình bày: Dalena, Lilian, Ngọc Huệ, Đon Hồ | Thể loại: Nhạc vàng | 28,336 lượt nghe | 844 lượt tải

Kiếp cầm ca

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 33,718 lượt nghe | 1,603 lượt tải

Sương trắng miền quê ngoại

Trình bày: Quang Lê | Thể loại: Nhạc vàng | 152,218 lượt nghe | 9,428 lượt tải

Cô hàng xóm

Trình bày: Quang Lê | Thể loại: Nhạc vàng | 112,496 lượt nghe | 11,942 lượt tải

Hương xưa

Trình bày: Quang Lê | Thể loại: Nhạc vàng | 40,612 lượt nghe | 2,844 lượt tải

Quán nửa khuya

Trình bày: Quang Lê | Thể loại: Nhạc vàng | 134,224 lượt nghe | 8,370 lượt tải

Ai nhớ chăng ai

Trình bày: Quang Lê | Thể loại: Nhạc vàng | 58,905 lượt nghe | 7,271 lượt tải

Vườn tao ngộ

Trình bày: Tuấn Vũ, Sơn Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 86,534 lượt nghe | 5,959 lượt tải

Hàn Mặc Tử

Trình bày: Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 34,138 lượt nghe | 2,090 lượt tải

Chuyện tình Lan và Điệp

Trình bày: Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 102,420 lượt nghe | 6,211 lượt tải

Duyên quê

Trình bày: Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 28,462 lượt nghe | 4,592 lượt tải

Chuyện hợp tan

Trình bày: Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 27,712 lượt nghe | 2,312 lượt tải

Con đường xưa em đi

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 92,258 lượt nghe | 20,359 lượt tải

Đồn vắng chiều xuân

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 73,246 lượt nghe | 7,629 lượt tải

Chuyện tình cô lái đò bến Hạ

Trình bày: Tâm Đoan | Thể loại: Nhạc vàng | 264,568 lượt nghe | 10,757 lượt tải

Giọt lệ đài trang

Trình bày: Quang Lê | Thể loại: Nhạc vàng | 86,588 lượt nghe | 9,226 lượt tải

Đôi mắt người xưa

Trình bày: Quang Lê | Thể loại: Nhạc vàng | 106,971 lượt nghe | 9,134 lượt tải

Hoa sứ nhà nàng

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 69,834 lượt nghe | 6,157 lượt tải

Linh hồn tượng đá

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 68,160 lượt nghe | 10,533 lượt tải

Giã từ vũ khí

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 59,649 lượt nghe | 13,816 lượt tải

Những chuyến xe trong đời

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 46,203 lượt nghe | 7,511 lượt tải

Những ngày xưa thân ái

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 74,494 lượt nghe | 9,911 lượt tải

Xin gọi nhau là cố nhân

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 174,175 lượt nghe | 10,625 lượt tải

Chuyện ngày xưa

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 42,397 lượt nghe | 10,790 lượt tải

Hận đồ bàn

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 32,676 lượt nghe | 3,363 lượt tải

Như thể tìm chim

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 38,898 lượt nghe | 5,691 lượt tải

Đêm buồn phố thị

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 55,222 lượt nghe | 6,396 lượt tải

Lá thư tiền tuyến

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 62,146 lượt nghe | 4,299 lượt tải

Ai nhớ chăng ai

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 101,202 lượt nghe | 12,997 lượt tải

Đồi thông hai mộ

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 75,861 lượt nghe | 8,642 lượt tải