Tổng hợp các album Nhạc Vàng thực hiện trước 1975

Tạo bởi nguyen ba phuc ngày 24-11-2011, có 24 bài hát với 13,484 lượt xem

luu but mua xuan

Cảm nhận của bạn

Bạn hãy đăng nhập để có thể viết cảm nhận!

Danh sách bài hát trong box nhạc

Mưa nửa đêm

Trình bày: Hoàng Oanh | Thể loại: Nhạc vàng | 34,712 lượt nghe | 3,621 lượt tải

Vườn tao ngộ

Trình bày: Tuấn Vũ, Sơn Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 105,088 lượt nghe | 8,005 lượt tải

Lưu bút ngày xanh

Trình bày: Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 38,821 lượt nghe | 2,606 lượt tải

Mưa trên phố Huế

Trình bày: Hoàng Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 25,632 lượt nghe | 583 lượt tải

Mưa rừng

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 59,945 lượt nghe | 5,993 lượt tải

Lý chim khuyên

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 20,909 lượt nghe | 2,721 lượt tải

Mộng sầu

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng | 20,181 lượt nghe | 921 lượt tải

Lối về xóm nhỏ

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 42,097 lượt nghe | 1,433 lượt tải

Đà Lạt hoàng hôn

Trình bày: Hoàng Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 38,463 lượt nghe | 1,137 lượt tải

Lẻ bóng

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 69,572 lượt nghe | 4,592 lượt tải

Mưa đêm ngoại ô

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 30,722 lượt nghe | 3,644 lượt tải

Lòng mẹ

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 40,199 lượt nghe | 1,140 lượt tải

Một phút suy tư

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 24,395 lượt nghe | 1,372 lượt tải

Hai kỷ niệm một chuyến đi

Trình bày: Chế Linh, Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 95,794 lượt nghe | 5,840 lượt tải

Màu xanh Noel

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 18,320 lượt nghe | 612 lượt tải

Khuya nay anh đi rồi

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 82,740 lượt nghe | 6,177 lượt tải

Chuyện tình La Lan

Trình bày: Sơn Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 61,501 lượt nghe | 6,777 lượt tải

Khu phố ngày xưa

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 34,416 lượt nghe | 1,664 lượt tải

Đồi thông hai mộ

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 86,656 lượt nghe | 10,509 lượt tải

Đêm tiền đồn

Trình bày: Giao Linh, Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 101,281 lượt nghe | 9,402 lượt tải

Một chuyến bay đêm

Trình bày: Hương Lan, Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 65,031 lượt nghe | 2,809 lượt tải

Hàn Mặc Tử

Trình bày: Mạnh Đình | Thể loại: Nhạc vàng | 43,265 lượt nghe | 1,121 lượt tải

Đưa em vào hạ

Trình bày: Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 49,123 lượt nghe | 4,508 lượt tải

Mưa khuya

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng | 41,715 lượt nghe | 1,971 lượt tải