Tổng hợp các album Nhạc Vàng thực hiện trước 1975

Tạo bởi nguyen ba phuc ngày 24-11-2011, có 24 bài hát với 13,645 lượt xem

luu but mua xuan

Cảm nhận của bạn

Bạn hãy đăng nhập để có thể viết cảm nhận!

Danh sách bài hát trong box nhạc

Mưa nửa đêm

Trình bày: Hoàng Oanh | Thể loại: Nhạc vàng | 36,674 lượt nghe | 3,832 lượt tải

Vườn tao ngộ

Trình bày: Tuấn Vũ, Sơn Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 115,689 lượt nghe | 9,021 lượt tải

Lưu bút ngày xanh

Trình bày: Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 42,011 lượt nghe | 2,996 lượt tải

Mưa trên phố Huế

Trình bày: Hoàng Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 26,189 lượt nghe | 620 lượt tải

Mưa rừng

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 65,293 lượt nghe | 6,482 lượt tải

Lý chim khuyên

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 21,792 lượt nghe | 2,929 lượt tải

Mộng sầu

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng | 20,716 lượt nghe | 1,038 lượt tải

Lối về xóm nhỏ

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 43,906 lượt nghe | 1,614 lượt tải

Đà Lạt hoàng hôn

Trình bày: Hoàng Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 40,831 lượt nghe | 1,168 lượt tải

Lẻ bóng

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 73,724 lượt nghe | 5,065 lượt tải

Mưa đêm ngoại ô

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 33,171 lượt nghe | 3,863 lượt tải

Lòng mẹ

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 42,156 lượt nghe | 1,329 lượt tải

Một phút suy tư

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 25,847 lượt nghe | 2,004 lượt tải

Hai kỷ niệm một chuyến đi

Trình bày: Chế Linh, Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 100,388 lượt nghe | 6,868 lượt tải

Màu xanh Noel

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 19,413 lượt nghe | 676 lượt tải

Khuya nay anh đi rồi

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 85,850 lượt nghe | 6,437 lượt tải

Chuyện tình La Lan

Trình bày: Sơn Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 63,898 lượt nghe | 9,644 lượt tải

Khu phố ngày xưa

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 35,562 lượt nghe | 1,778 lượt tải

Đồi thông hai mộ

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 91,226 lượt nghe | 11,389 lượt tải

Đêm tiền đồn

Trình bày: Giao Linh, Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 111,406 lượt nghe | 16,173 lượt tải

Một chuyến bay đêm

Trình bày: Hương Lan, Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 71,427 lượt nghe | 3,156 lượt tải

Hàn Mặc Tử

Trình bày: Mạnh Đình | Thể loại: Nhạc vàng | 44,065 lượt nghe | 1,185 lượt tải

Đưa em vào hạ

Trình bày: Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 51,925 lượt nghe | 4,865 lượt tải

Mưa khuya

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng | 45,118 lượt nghe | 2,090 lượt tải