Tổng hợp các album Nhạc Vàng thực hiện trước 1975

Tạo bởi nguyen ba phuc ngày 24-11-2011, có 24 bài hát với 13,841 lượt xem

luu but mua xuan

Cảm nhận của bạn

Bạn hãy đăng nhập để có thể viết cảm nhận!

Danh sách bài hát trong box nhạc

Mưa nửa đêm

Trình bày: Hoàng Oanh | Thể loại: Nhạc vàng | 38,506 lượt nghe | 4,093 lượt tải

Vườn tao ngộ

Trình bày: Tuấn Vũ, Sơn Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 123,992 lượt nghe | 10,071 lượt tải

Lưu bút ngày xanh

Trình bày: Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 44,984 lượt nghe | 5,545 lượt tải

Mưa trên phố Huế

Trình bày: Hoàng Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 26,853 lượt nghe | 676 lượt tải

Mưa rừng

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 70,208 lượt nghe | 13,593 lượt tải

Lý chim khuyên

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 22,669 lượt nghe | 3,135 lượt tải

Mộng sầu

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng | 21,477 lượt nghe | 1,229 lượt tải

Lối về xóm nhỏ

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 45,486 lượt nghe | 1,858 lượt tải

Đà Lạt hoàng hôn

Trình bày: Hoàng Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 42,741 lượt nghe | 1,198 lượt tải

Lẻ bóng

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 77,160 lượt nghe | 5,455 lượt tải

Mưa đêm ngoại ô

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 35,109 lượt nghe | 4,181 lượt tải

Lòng mẹ

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 43,948 lượt nghe | 1,575 lượt tải

Một phút suy tư

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 27,319 lượt nghe | 2,368 lượt tải

Hai kỷ niệm một chuyến đi

Trình bày: Chế Linh, Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 105,747 lượt nghe | 8,014 lượt tải

Màu xanh Noel

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 20,505 lượt nghe | 748 lượt tải

Khuya nay anh đi rồi

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 89,456 lượt nghe | 6,715 lượt tải

Chuyện tình La Lan

Trình bày: Sơn Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 65,988 lượt nghe | 11,659 lượt tải

Khu phố ngày xưa

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 36,714 lượt nghe | 1,915 lượt tải

Đồi thông hai mộ

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 96,016 lượt nghe | 12,236 lượt tải

Đêm tiền đồn

Trình bày: Giao Linh, Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 119,837 lượt nghe | 23,073 lượt tải

Một chuyến bay đêm

Trình bày: Hương Lan, Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 76,531 lượt nghe | 10,365 lượt tải

Hàn Mặc Tử

Trình bày: Mạnh Đình | Thể loại: Nhạc vàng | 44,895 lượt nghe | 1,243 lượt tải

Đưa em vào hạ

Trình bày: Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 54,933 lượt nghe | 5,269 lượt tải

Mưa khuya

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng | 55,718 lượt nghe | 2,425 lượt tải