Tổng hợp các album Nhạc Vàng thực hiện trước 1975

Tạo bởi nguyen ba phuc ngày 24-11-2011, có 24 bài hát với 13,865 lượt xem

luu but mua xuan

Cảm nhận của bạn

Bạn hãy đăng nhập để có thể viết cảm nhận!

Danh sách bài hát trong box nhạc

Mưa nửa đêm

Trình bày: Hoàng Oanh | Thể loại: Nhạc vàng | 38,813 lượt nghe | 4,133 lượt tải

Vườn tao ngộ

Trình bày: Tuấn Vũ, Sơn Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 125,104 lượt nghe | 10,210 lượt tải

Lưu bút ngày xanh

Trình bày: Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 45,452 lượt nghe | 5,583 lượt tải

Mưa trên phố Huế

Trình bày: Hoàng Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 26,927 lượt nghe | 681 lượt tải

Mưa rừng

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 70,924 lượt nghe | 14,566 lượt tải

Lý chim khuyên

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 22,786 lượt nghe | 3,162 lượt tải

Mộng sầu

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng | 21,630 lượt nghe | 1,240 lượt tải

Lối về xóm nhỏ

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 45,699 lượt nghe | 1,871 lượt tải

Đà Lạt hoàng hôn

Trình bày: Hoàng Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 42,905 lượt nghe | 1,205 lượt tải

Lẻ bóng

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 77,656 lượt nghe | 5,513 lượt tải

Mưa đêm ngoại ô

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 35,392 lượt nghe | 4,209 lượt tải

Lòng mẹ

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 44,225 lượt nghe | 1,597 lượt tải

Một phút suy tư

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 27,519 lượt nghe | 2,396 lượt tải

Hai kỷ niệm một chuyến đi

Trình bày: Chế Linh, Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 106,325 lượt nghe | 8,155 lượt tải

Màu xanh Noel

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 20,593 lượt nghe | 752 lượt tải

Khuya nay anh đi rồi

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 90,074 lượt nghe | 6,767 lượt tải

Chuyện tình La Lan

Trình bày: Sơn Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 66,235 lượt nghe | 11,666 lượt tải

Khu phố ngày xưa

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 36,863 lượt nghe | 1,924 lượt tải

Đồi thông hai mộ

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 96,523 lượt nghe | 12,320 lượt tải

Đêm tiền đồn

Trình bày: Giao Linh, Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 120,730 lượt nghe | 23,290 lượt tải

Một chuyến bay đêm

Trình bày: Hương Lan, Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 77,147 lượt nghe | 10,543 lượt tải

Hàn Mặc Tử

Trình bày: Mạnh Đình | Thể loại: Nhạc vàng | 45,007 lượt nghe | 1,248 lượt tải

Đưa em vào hạ

Trình bày: Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 55,329 lượt nghe | 5,321 lượt tải

Mưa khuya

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng | 57,182 lượt nghe | 2,463 lượt tải