Tổng hợp các album Nhạc Vàng thực hiện trước 1975

Tạo bởi nguyen ba phuc ngày 24-11-2011, có 24 bài hát với 13,579 lượt xem

luu but mua xuan

Cảm nhận của bạn

Bạn hãy đăng nhập để có thể viết cảm nhận!

Danh sách bài hát trong box nhạc

Mưa nửa đêm

Trình bày: Hoàng Oanh | Thể loại: Nhạc vàng | 35,842 lượt nghe | 3,735 lượt tải

Vườn tao ngộ

Trình bày: Tuấn Vũ, Sơn Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 111,433 lượt nghe | 8,575 lượt tải

Lưu bút ngày xanh

Trình bày: Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 40,500 lượt nghe | 2,721 lượt tải

Mưa trên phố Huế

Trình bày: Hoàng Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 25,944 lượt nghe | 602 lượt tải

Mưa rừng

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 62,886 lượt nghe | 6,274 lượt tải

Lý chim khuyên

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 21,418 lượt nghe | 2,827 lượt tải

Mộng sầu

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng | 20,497 lượt nghe | 979 lượt tải

Lối về xóm nhỏ

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 43,125 lượt nghe | 1,529 lượt tải

Đà Lạt hoàng hôn

Trình bày: Hoàng Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 39,427 lượt nghe | 1,148 lượt tải

Lẻ bóng

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 72,140 lượt nghe | 4,831 lượt tải

Mưa đêm ngoại ô

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 32,125 lượt nghe | 3,753 lượt tải

Lòng mẹ

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 41,384 lượt nghe | 1,252 lượt tải

Một phút suy tư

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 25,232 lượt nghe | 1,470 lượt tải

Hai kỷ niệm một chuyến đi

Trình bày: Chế Linh, Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 98,471 lượt nghe | 6,435 lượt tải

Màu xanh Noel

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 18,637 lượt nghe | 637 lượt tải

Khuya nay anh đi rồi

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 84,388 lượt nghe | 6,309 lượt tải

Chuyện tình La Lan

Trình bày: Sơn Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 62,959 lượt nghe | 6,992 lượt tải

Khu phố ngày xưa

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 35,095 lượt nghe | 1,716 lượt tải

Đồi thông hai mộ

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 89,143 lượt nghe | 10,965 lượt tải

Đêm tiền đồn

Trình bày: Giao Linh, Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 107,265 lượt nghe | 13,151 lượt tải

Một chuyến bay đêm

Trình bày: Hương Lan, Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 68,882 lượt nghe | 3,001 lượt tải

Hàn Mặc Tử

Trình bày: Mạnh Đình | Thể loại: Nhạc vàng | 43,743 lượt nghe | 1,163 lượt tải

Đưa em vào hạ

Trình bày: Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 50,709 lượt nghe | 4,712 lượt tải

Mưa khuya

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng | 43,503 lượt nghe | 2,039 lượt tải