nhac buon

Tạo bởi hailuathoinay ngày 14-12-2011, có 25 bài hát với 15,706 lượt xem

ww

Cảm nhận của bạn

Bạn hãy đăng nhập để có thể viết cảm nhận!
dunglunht (10-08-2012): nghe mà não nề quá !! lại nhớ đến người iu cuz nữa rùi !!!!
vutuantrong (05-04-2013): hay quá
thanh_lp1 (11-04-2013): dang tam trang
huynhtanhung (11-06-2014): hay wa

Danh sách bài hát trong box nhạc

Đôi mắt người xưa

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 75,347 lượt nghe | 4,752 lượt tải

Chúng mình ba đứa

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 112,785 lượt nghe | 5,292 lượt tải

Chiều bên đồi sim

Trình bày: Như Quỳnh, Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 107,988 lượt nghe | 16,843 lượt tải

Chỉ có bạn bè thôi

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 101,078 lượt nghe | 5,473 lượt tải

Cánh buồm chuyển bến

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 36,226 lượt nghe | 3,380 lượt tải

Cám ơn

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 45,881 lượt nghe | 4,650 lượt tải

Căn nhà mộng ước

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 86,278 lượt nghe | 11,975 lượt tải

Buồn vào đêm

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 102,789 lượt nghe | 10,791 lượt tải

Bông cỏ may

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 68,789 lượt nghe | 8,944 lượt tải

Bao giờ em quên

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 46,400 lượt nghe | 13,453 lượt tải

Áo em chưa mặc một lần

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 113,067 lượt nghe | 13,865 lượt tải

Ai nhớ chăng ai

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 103,120 lượt nghe | 13,130 lượt tải

24 giờ phép

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 105,614 lượt nghe | 25,675 lượt tải

Xin gọi nhau là cố nhân

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 176,486 lượt nghe | 10,845 lượt tải

Xa người yêu

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 106,374 lượt nghe | 4,804 lượt tải

Vòng nhẫn cưới

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 77,394 lượt nghe | 9,185 lượt tải

Những đóm mắt Hỏa Châu

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 95,630 lượt nghe | 8,633 lượt tải

Như thể tìm chim

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 39,637 lượt nghe | 5,807 lượt tải

Cánh buồm chuyển bến

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 70,112 lượt nghe | 3,949 lượt tải

Đồi thông hai mộ

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 77,315 lượt nghe | 8,910 lượt tải

Đêm buồn tỉnh lẻ

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 84,999 lượt nghe | 11,027 lượt tải

Chuyện người con gái

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 63,581 lượt nghe | 8,833 lượt tải

Chỉ có bạn bè thôi

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 92,592 lượt nghe | 9,223 lượt tải

Chúng mình ba đứa

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 70,092 lượt nghe | 9,838 lượt tải

Cho vừa lòng em

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 138,923 lượt nghe | 11,413 lượt tải

Chia sẻ Nghe Nhạc Vàng

khach san da lat