nhac buon

Tạo bởi hailuathoinay ngày 14-12-2011, có 25 bài hát với 17,360 lượt xem

ww

Cảm nhận của bạn

Bạn hãy đăng nhập để có thể viết cảm nhận!
dunglunht (10-08-2012): nghe mà não nề quá !! lại nhớ đến người iu cuz nữa rùi !!!!
vutuantrong (05-04-2013): hay quá
thanh_lp1 (11-04-2013): dang tam trang
huynhtanhung (11-06-2014): hay wa
soidamientrung (23-10-2014): Hay, cùng gu Trường Vũ với mình luôn

Danh sách bài hát trong box nhạc

Đôi mắt người xưa

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 83,870 lượt nghe | 5,209 lượt tải

Chúng mình ba đứa

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 119,794 lượt nghe | 5,709 lượt tải

Chiều bên đồi sim

Trình bày: Như Quỳnh, Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 116,285 lượt nghe | 18,051 lượt tải

Chỉ có bạn bè thôi

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 106,885 lượt nghe | 5,905 lượt tải

Cánh buồm chuyển bến

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 38,563 lượt nghe | 3,635 lượt tải

Cám ơn

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 49,970 lượt nghe | 5,284 lượt tải

Căn nhà mộng ước

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 95,208 lượt nghe | 12,655 lượt tải

Buồn vào đêm

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 108,764 lượt nghe | 11,501 lượt tải

Bông cỏ may

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 75,621 lượt nghe | 9,640 lượt tải

Bao giờ em quên

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 49,567 lượt nghe | 14,054 lượt tải

Áo em chưa mặc một lần

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 118,525 lượt nghe | 14,777 lượt tải

Ai nhớ chăng ai

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 108,717 lượt nghe | 13,779 lượt tải

24 giờ phép

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 117,803 lượt nghe | 27,285 lượt tải

Xin gọi nhau là cố nhân

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 185,341 lượt nghe | 11,751 lượt tải

Xa người yêu

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 113,617 lượt nghe | 5,300 lượt tải

Vòng nhẫn cưới

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 82,699 lượt nghe | 10,071 lượt tải

Những đóm mắt Hỏa Châu

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 107,257 lượt nghe | 9,350 lượt tải

Như thể tìm chim

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 42,596 lượt nghe | 6,297 lượt tải

Cánh buồm chuyển bến

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 85,681 lượt nghe | 5,198 lượt tải

Đồi thông hai mộ

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 82,730 lượt nghe | 9,886 lượt tải

Đêm buồn tỉnh lẻ

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 92,469 lượt nghe | 12,109 lượt tải

Chuyện người con gái

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 68,832 lượt nghe | 9,617 lượt tải

Chỉ có bạn bè thôi

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 105,275 lượt nghe | 10,564 lượt tải

Chúng mình ba đứa

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 77,074 lượt nghe | 10,821 lượt tải

Cho vừa lòng em

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 156,173 lượt nghe | 12,916 lượt tải


Advertising