nhac buon

Tạo bởi hailuathoinay ngày 14-12-2011, có 25 bài hát với 14,690 lượt xem

ww

Cảm nhận của bạn

Bạn hãy đăng nhập để có thể viết cảm nhận!
dunglunht (10-08-2012): nghe mà não nề quá !! lại nhớ đến người iu cuz nữa rùi !!!!
vutuantrong (05-04-2013): hay quá
thanh_lp1 (11-04-2013): dang tam trang
huynhtanhung (11-06-2014): hay wa

Danh sách bài hát trong box nhạc

Đôi mắt người xưa

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 70,450 lượt nghe | 4,557 lượt tải

Chúng mình ba đứa

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 108,928 lượt nghe | 5,015 lượt tải

Chiều bên đồi sim

Trình bày: Như Quỳnh, Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 103,274 lượt nghe | 16,094 lượt tải

Chỉ có bạn bè thôi

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 97,830 lượt nghe | 5,167 lượt tải

Cánh buồm chuyển bến

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 34,843 lượt nghe | 3,215 lượt tải

Cám ơn

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 43,847 lượt nghe | 4,295 lượt tải

Căn nhà mộng ước

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 83,376 lượt nghe | 11,386 lượt tải

Buồn vào đêm

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 99,401 lượt nghe | 10,449 lượt tải

Bông cỏ may

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 65,903 lượt nghe | 8,507 lượt tải

Bao giờ em quên

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 44,623 lượt nghe | 13,158 lượt tải

Áo em chưa mặc một lần

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 109,948 lượt nghe | 13,422 lượt tải

Ai nhớ chăng ai

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 99,915 lượt nghe | 12,868 lượt tải

24 giờ phép

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 99,092 lượt nghe | 24,919 lượt tải

Xin gọi nhau là cố nhân

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 171,964 lượt nghe | 10,437 lượt tải

Xa người yêu

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 102,439 lượt nghe | 4,626 lượt tải

Vòng nhẫn cưới

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 74,696 lượt nghe | 8,634 lượt tải

Những đóm mắt Hỏa Châu

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 89,852 lượt nghe | 8,279 lượt tải

Như thể tìm chim

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 38,078 lượt nghe | 5,559 lượt tải

Cánh buồm chuyển bến

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 62,765 lượt nghe | 3,357 lượt tải

Đồi thông hai mộ

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 74,506 lượt nghe | 8,350 lượt tải

Đêm buồn tỉnh lẻ

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 81,396 lượt nghe | 10,408 lượt tải

Chuyện người con gái

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 60,831 lượt nghe | 8,373 lượt tải

Chỉ có bạn bè thôi

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 86,748 lượt nghe | 8,824 lượt tải

Chúng mình ba đứa

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 66,845 lượt nghe | 9,450 lượt tải

Cho vừa lòng em

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 130,666 lượt nghe | 10,786 lượt tải