nhac buon

Tạo bởi hailuathoinay ngày 14-12-2011, có 25 bài hát với 17,643 lượt xem

ww

Cảm nhận của bạn

Bạn hãy đăng nhập để có thể viết cảm nhận!
dunglunht (10-08-2012): nghe mà não nề quá !! lại nhớ đến người iu cuz nữa rùi !!!!
vutuantrong (05-04-2013): hay quá
thanh_lp1 (11-04-2013): dang tam trang
huynhtanhung (11-06-2014): hay wa
soidamientrung (23-10-2014): Hay, cùng gu Trường Vũ với mình luôn

Danh sách bài hát trong box nhạc

Đôi mắt người xưa

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 84,566 lượt nghe | 5,237 lượt tải

Chúng mình ba đứa

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 121,154 lượt nghe | 5,771 lượt tải

Chiều bên đồi sim

Trình bày: Như Quỳnh, Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 117,424 lượt nghe | 18,193 lượt tải

Chỉ có bạn bè thôi

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 107,956 lượt nghe | 5,933 lượt tải

Cánh buồm chuyển bến

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 38,848 lượt nghe | 3,661 lượt tải

Cám ơn

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 50,483 lượt nghe | 5,327 lượt tải

Căn nhà mộng ước

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 97,274 lượt nghe | 12,707 lượt tải

Buồn vào đêm

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 109,840 lượt nghe | 11,553 lượt tải

Bông cỏ may

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 76,697 lượt nghe | 9,748 lượt tải

Bao giờ em quên

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 49,943 lượt nghe | 14,112 lượt tải

Áo em chưa mặc một lần

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 119,225 lượt nghe | 14,830 lượt tải

Ai nhớ chăng ai

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 109,734 lượt nghe | 13,822 lượt tải

24 giờ phép

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 119,325 lượt nghe | 27,465 lượt tải

Xin gọi nhau là cố nhân

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 186,431 lượt nghe | 11,822 lượt tải

Xa người yêu

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 114,851 lượt nghe | 5,332 lượt tải

Vòng nhẫn cưới

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 83,290 lượt nghe | 10,140 lượt tải

Những đóm mắt Hỏa Châu

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 108,783 lượt nghe | 9,434 lượt tải

Như thể tìm chim

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 42,983 lượt nghe | 6,326 lượt tải

Cánh buồm chuyển bến

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 87,689 lượt nghe | 5,321 lượt tải

Đồi thông hai mộ

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 83,388 lượt nghe | 9,931 lượt tải

Đêm buồn tỉnh lẻ

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 93,456 lượt nghe | 12,223 lượt tải

Chuyện người con gái

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 69,523 lượt nghe | 9,672 lượt tải

Chỉ có bạn bè thôi

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 107,145 lượt nghe | 10,679 lượt tải

Chúng mình ba đứa

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 77,929 lượt nghe | 10,977 lượt tải

Cho vừa lòng em

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 158,714 lượt nghe | 13,105 lượt tải


Advertising