nhac buon

Tạo bởi hailuathoinay ngày 14-12-2011, có 25 bài hát với 18,125 lượt xem

ww

Cảm nhận của bạn

Bạn hãy đăng nhập để có thể viết cảm nhận!
dunglunht (10-08-2012): nghe mà não nề quá !! lại nhớ đến người iu cuz nữa rùi !!!!
vutuantrong (05-04-2013): hay quá
thanh_lp1 (11-04-2013): dang tam trang
huynhtanhung (11-06-2014): hay wa
soidamientrung (23-10-2014): Hay, cùng gu Trường Vũ với mình luôn

Danh sách bài hát trong box nhạc

Đôi mắt người xưa

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 86,636 lượt nghe | 5,368 lượt tải

Chúng mình ba đứa

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 124,955 lượt nghe | 6,700 lượt tải

Chiều bên đồi sim

Trình bày: Như Quỳnh, Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 120,145 lượt nghe | 18,629 lượt tải

Chỉ có bạn bè thôi

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 110,714 lượt nghe | 6,128 lượt tải

Cánh buồm chuyển bến

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 39,762 lượt nghe | 3,726 lượt tải

Cám ơn

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 52,147 lượt nghe | 5,555 lượt tải

Căn nhà mộng ước

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 102,261 lượt nghe | 12,976 lượt tải

Buồn vào đêm

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 112,576 lượt nghe | 11,762 lượt tải

Bông cỏ may

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 79,616 lượt nghe | 10,081 lượt tải

Bao giờ em quên

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 51,177 lượt nghe | 14,282 lượt tải

Áo em chưa mặc một lần

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 121,447 lượt nghe | 15,088 lượt tải

Ai nhớ chăng ai

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 112,159 lượt nghe | 14,005 lượt tải

24 giờ phép

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 124,352 lượt nghe | 28,060 lượt tải

Xin gọi nhau là cố nhân

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 189,433 lượt nghe | 12,114 lượt tải

Xa người yêu

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 118,031 lượt nghe | 5,692 lượt tải

Vòng nhẫn cưới

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 85,172 lượt nghe | 10,417 lượt tải

Những đóm mắt Hỏa Châu

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 113,696 lượt nghe | 9,760 lượt tải

Như thể tìm chim

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 44,091 lượt nghe | 6,490 lượt tải

Cánh buồm chuyển bến

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 94,696 lượt nghe | 5,892 lượt tải

Đồi thông hai mộ

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 85,437 lượt nghe | 10,203 lượt tải

Đêm buồn tỉnh lẻ

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 96,858 lượt nghe | 12,607 lượt tải

Chuyện người con gái

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 71,396 lượt nghe | 9,888 lượt tải

Chỉ có bạn bè thôi

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 112,568 lượt nghe | 11,167 lượt tải

Chúng mình ba đứa

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 80,517 lượt nghe | 11,508 lượt tải

Cho vừa lòng em

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 165,760 lượt nghe | 13,685 lượt tải