LiEN KHUC_CHIEU MUA 1[Huy Sinh,Luu Hong,Ngoc Lan]

Tạo bởi hale1 ngày 09-04-2012, có 2 bài hát với 509 lượt xem

LIEN KHUC

Cảm nhận của bạn

Bạn hãy đăng nhập để có thể viết cảm nhận!

Danh sách bài hát trong box nhạc

Liên khúc chiều mưa 1 - Giã Từ Đêm Mưa

Trình bày: Huy Sinh, Lưu Hồng, Ngọc Lan | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 56,043 lượt nghe | 4,406 lượt tải

Liên khúc chiều mưa 1 - Như Cánh Vạc Bay

Trình bày: Huy Sinh, Lưu Hồng, Ngọc Lan | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 49,580 lượt nghe | 3,432 lượt tải

Chia sẻ Nghe Nhạc Vàng

Box nhạc của hale1

CHO NGUOI TiNh NhO[hOngTruC]
11 bài hát | 491 lượt xem
Phan Gai Thuyen Quyen[Ngoc Huyen]
9 bài hát | 649 lượt xem
KE CHUYEN TRONG DEM - TUAN VU
12 bài hát | 622 lượt xem
PHUONG MAI Chon loc
1 bài hát | 884 lượt xem
LK THANH PHO BUON[THANH TRUC,TRUONG VU]
12 bài hát | 1,231 lượt xem
GIONG NUOC MAt[KIEU NGA,VY LAN,TUAN ANH]
12 bài hát | 544 lượt xem
DUNG NOi YEU TOi[HONG TRUC-TRUONG VU]
10 bài hát | 602 lượt xem
Album CAN NHA MAU TiM[GiangTu,phq]
10 bài hát | 1,083 lượt xem
MAI LO 2 MINH XA NHAU[chelinh,thanhtuyen]
19 bài hát | 846 lượt xem
KIEU NGA
8 bài hát | 787 lượt xem
LiEnKhucTiNhYEu1[TrungHanh,KieuNga,NgOcLan]
4 bài hát | 1,947 lượt xem
Chuyen Gian Thien Ly2
8 bài hát | 419 lượt xem
Album RUNG LA THAY CHUA [NhuQuynh]
10 bài hát | 513 lượt xem
DAM ME [TUAN VU ft.THIEN TRANG]
9 bài hát | 618 lượt xem
LIEN KHUC ChO NGuOi TiNh[TuanVu,ThiEnTrang
5 bài hát | 1,479 lượt xem
LiEN KHUC TUAn VU 1
1 bài hát | 701 lượt xem
LiEnKhucTiNhYEu 2 [TrungHanh,KieuNga,NgOcLan]
4 bài hát | 1,277 lượt xem
Album NhatKy2DuaMinh[DangTheLuan,BangTam]
10 bài hát | 1,361 lượt xem
LK_C@t BUi [ANh SOn,KiEU NGA,LE UYEN]
2 bài hát | 844 lượt xem
NOi AY BiNH YEN
9 bài hát | 437 lượt xem
Album Da Qua ThOi MOng ChO[L@mThuyVan]
10 bài hát | 438 lượt xem
Yen Phuong_ChOnLOC
9 bài hát | 407 lượt xem
DEM BUOn TiNh LE [TruongVu,BaoTuan]
10 bài hát | 687 lượt xem
SuONG LANH CHiEU DONG[BangTam,DanNguyen]
9 bài hát | 1,210 lượt xem
ChUYEn NGuOi COn GAi AO SEn[TruongVu,BaoTuan]
5 bài hát | 660 lượt xem
Album Khoc Me Dem Mua[DangTheLuan]
14 bài hát | 722 lượt xem
Album NhO Me[DanNguyen,QuocKhanh]
10 bài hát | 1,261 lượt xem
Album SAi GOn[ThanhLan,YPhung,DanNguyen]
8 bài hát | 1,153 lượt xem
DEm BuOn TiNh Le[PhuongMai,TuanVu,ThienTrang
12 bài hát | 1,108 lượt xem
Album ChO NGuOi VaO CuOC ChiEn[hOng Truc]
11 bài hát | 1,171 lượt xem
LiEN KHUC_CHIEU MUA 1[Huy Sinh,Luu Hong,Ngoc Lan]
4 bài hát | 509 lượt xem
NHAC V@NG ChOnLOC thang5[2012]
11 bài hát | 1,014 lượt xem
khach san da lat