LiEN KHUC_CHIEU MUA 1[Huy Sinh,Luu Hong,Ngoc Lan]

Tạo bởi hale1 ngày 09-04-2012, có 2 bài hát với 531 lượt xem

LIEN KHUC

Cảm nhận của bạn

Bạn hãy đăng nhập để có thể viết cảm nhận!

Danh sách bài hát trong box nhạc

Liên khúc chiều mưa 1 - Giã Từ Đêm Mưa

Trình bày: Huy Sinh, Lưu Hồng, Ngọc Lan | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 57,008 lượt nghe | 4,465 lượt tải

Liên khúc chiều mưa 1 - Như Cánh Vạc Bay

Trình bày: Huy Sinh, Lưu Hồng, Ngọc Lan | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 50,637 lượt nghe | 3,483 lượt tải

Chia sẻ Nghe Nhạc Vàng

Box nhạc của hale1

CHO NGUOI TiNh NhO[hOngTruC]
11 bài hát | 512 lượt xem
Phan Gai Thuyen Quyen[Ngoc Huyen]
9 bài hát | 670 lượt xem
KE CHUYEN TRONG DEM - TUAN VU
12 bài hát | 642 lượt xem
PHUONG MAI Chon loc
1 bài hát | 912 lượt xem
LK THANH PHO BUON[THANH TRUC,TRUONG VU]
12 bài hát | 1,277 lượt xem
GIONG NUOC MAt[KIEU NGA,VY LAN,TUAN ANH]
12 bài hát | 566 lượt xem
DUNG NOi YEU TOi[HONG TRUC-TRUONG VU]
10 bài hát | 618 lượt xem
Album CAN NHA MAU TiM[GiangTu,phq]
10 bài hát | 1,113 lượt xem
MAI LO 2 MINH XA NHAU[chelinh,thanhtuyen]
19 bài hát | 871 lượt xem
KIEU NGA
8 bài hát | 815 lượt xem
LiEnKhucTiNhYEu1[TrungHanh,KieuNga,NgOcLan]
4 bài hát | 2,006 lượt xem
Chuyen Gian Thien Ly2
8 bài hát | 435 lượt xem
Album RUNG LA THAY CHUA [NhuQuynh]
10 bài hát | 533 lượt xem
DAM ME [TUAN VU ft.THIEN TRANG]
9 bài hát | 641 lượt xem
LIEN KHUC ChO NGuOi TiNh[TuanVu,ThiEnTrang
5 bài hát | 1,513 lượt xem
LiEN KHUC TUAn VU 1
1 bài hát | 721 lượt xem
LiEnKhucTiNhYEu 2 [TrungHanh,KieuNga,NgOcLan]
4 bài hát | 1,319 lượt xem
Album NhatKy2DuaMinh[DangTheLuan,BangTam]
10 bài hát | 1,391 lượt xem
LK_C@t BUi [ANh SOn,KiEU NGA,LE UYEN]
2 bài hát | 867 lượt xem
NOi AY BiNH YEN
9 bài hát | 460 lượt xem
Album Da Qua ThOi MOng ChO[L@mThuyVan]
10 bài hát | 457 lượt xem
Yen Phuong_ChOnLOC
9 bài hát | 427 lượt xem
DEM BUOn TiNh LE [TruongVu,BaoTuan]
10 bài hát | 715 lượt xem
SuONG LANH CHiEU DONG[BangTam,DanNguyen]
9 bài hát | 1,242 lượt xem
ChUYEn NGuOi COn GAi AO SEn[TruongVu,BaoTuan]
5 bài hát | 684 lượt xem
Album Khoc Me Dem Mua[DangTheLuan]
14 bài hát | 744 lượt xem
Album NhO Me[DanNguyen,QuocKhanh]
10 bài hát | 1,288 lượt xem
Album SAi GOn[ThanhLan,YPhung,DanNguyen]
8 bài hát | 1,178 lượt xem
DEm BuOn TiNh Le[PhuongMai,TuanVu,ThienTrang
12 bài hát | 1,140 lượt xem
Album ChO NGuOi VaO CuOC ChiEn[hOng Truc]
11 bài hát | 1,211 lượt xem
LiEN KHUC_CHIEU MUA 1[Huy Sinh,Luu Hong,Ngoc Lan]
4 bài hát | 531 lượt xem
NHAC V@NG ChOnLOC thang5[2012]
11 bài hát | 1,036 lượt xem
khach san da lat