LiEN KHUC_CHIEU MUA 1[Huy Sinh,Luu Hong,Ngoc Lan]

Tạo bởi hale1 ngày 09-04-2012, có 2 bài hát với 699 lượt xem

LIEN KHUC

Cảm nhận của bạn

Bạn hãy đăng nhập để có thể viết cảm nhận!

Danh sách bài hát trong box nhạc

Liên khúc chiều mưa 1 - Giã Từ Đêm Mưa

Trình bày: Huy Sinh, Lưu Hồng, Ngọc Lan | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 70,938 lượt nghe | 5,291 lượt tải

Liên khúc chiều mưa 1 - Như Cánh Vạc Bay

Trình bày: Huy Sinh, Lưu Hồng, Ngọc Lan | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 65,488 lượt nghe | 4,327 lượt tải

Chia sẻ Nghe Nhạc Vàng

Box nhạc của hale1

CHO NGUOI TiNh NhO[hOngTruC]
11 bài hát | 689 lượt xem
Phan Gai Thuyen Quyen[Ngoc Huyen]
9 bài hát | 857 lượt xem
KE CHUYEN TRONG DEM - TUAN VU
12 bài hát | 823 lượt xem
PHUONG MAI Chon loc
1 bài hát | 1,305 lượt xem
LK THANH PHO BUON[THANH TRUC,TRUONG VU]
12 bài hát | 1,595 lượt xem
GIONG NUOC MAt[KIEU NGA,VY LAN,TUAN ANH]
12 bài hát | 750 lượt xem
DUNG NOi YEU TOi[HONG TRUC-TRUONG VU]
10 bài hát | 791 lượt xem
Album CAN NHA MAU TiM[GiangTu,phq]
10 bài hát | 1,404 lượt xem
MAI LO 2 MINH XA NHAU[chelinh,thanhtuyen]
19 bài hát | 1,089 lượt xem
KIEU NGA
8 bài hát | 1,051 lượt xem
LiEnKhucTiNhYEu1[TrungHanh,KieuNga,NgOcLan]
4 bài hát | 2,427 lượt xem
Chuyen Gian Thien Ly2
8 bài hát | 555 lượt xem
Album RUNG LA THAY CHUA [NhuQuynh]
10 bài hát | 734 lượt xem
DAM ME [TUAN VU ft.THIEN TRANG]
9 bài hát | 929 lượt xem
LIEN KHUC ChO NGuOi TiNh[TuanVu,ThiEnTrang
5 bài hát | 1,815 lượt xem
LiEN KHUC TUAn VU 1
1 bài hát | 876 lượt xem
LiEnKhucTiNhYEu 2 [TrungHanh,KieuNga,NgOcLan]
4 bài hát | 1,678 lượt xem
Album NhatKy2DuaMinh[DangTheLuan,BangTam]
10 bài hát | 1,670 lượt xem
LK_C@t BUi [ANh SOn,KiEU NGA,LE UYEN]
2 bài hát | 1,074 lượt xem
NOi AY BiNH YEN
9 bài hát | 653 lượt xem
Album Da Qua ThOi MOng ChO[L@mThuyVan]
10 bài hát | 613 lượt xem
Yen Phuong_ChOnLOC
9 bài hát | 601 lượt xem
DEM BUOn TiNh LE [TruongVu,BaoTuan]
10 bài hát | 934 lượt xem
SuONG LANH CHiEU DONG[BangTam,DanNguyen]
9 bài hát | 1,550 lượt xem
ChUYEn NGuOi COn GAi AO SEn[TruongVu,BaoTuan]
5 bài hát | 841 lượt xem
Album Khoc Me Dem Mua[DangTheLuan]
14 bài hát | 956 lượt xem
Album NhO Me[DanNguyen,QuocKhanh]
10 bài hát | 1,519 lượt xem
Album SAi GOn[ThanhLan,YPhung,DanNguyen]
8 bài hát | 1,416 lượt xem
DEm BuOn TiNh Le[PhuongMai,TuanVu,ThienTrang
12 bài hát | 1,480 lượt xem
Album ChO NGuOi VaO CuOC ChiEn[hOng Truc]
11 bài hát | 1,559 lượt xem
LiEN KHUC_CHIEU MUA 1[Huy Sinh,Luu Hong,Ngoc Lan]
4 bài hát | 699 lượt xem
NHAC V@NG ChOnLOC thang5[2012]
11 bài hát | 1,227 lượt xem
khach san da lat