LiEN KHUC_CHIEU MUA 1[Huy Sinh,Luu Hong,Ngoc Lan]

Tạo bởi hale1 ngày 09-04-2012, có 2 bài hát với 535 lượt xem

LIEN KHUC

Cảm nhận của bạn

Bạn hãy đăng nhập để có thể viết cảm nhận!

Danh sách bài hát trong box nhạc

Liên khúc chiều mưa 1 - Giã Từ Đêm Mưa

Trình bày: Huy Sinh, Lưu Hồng, Ngọc Lan | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 57,301 lượt nghe | 4,472 lượt tải

Liên khúc chiều mưa 1 - Như Cánh Vạc Bay

Trình bày: Huy Sinh, Lưu Hồng, Ngọc Lan | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 50,967 lượt nghe | 3,511 lượt tải

Chia sẻ Nghe Nhạc Vàng

Box nhạc của hale1

CHO NGUOI TiNh NhO[hOngTruC]
11 bài hát | 515 lượt xem
Phan Gai Thuyen Quyen[Ngoc Huyen]
9 bài hát | 675 lượt xem
KE CHUYEN TRONG DEM - TUAN VU
12 bài hát | 644 lượt xem
PHUONG MAI Chon loc
1 bài hát | 922 lượt xem
LK THANH PHO BUON[THANH TRUC,TRUONG VU]
12 bài hát | 1,284 lượt xem
GIONG NUOC MAt[KIEU NGA,VY LAN,TUAN ANH]
12 bài hát | 570 lượt xem
DUNG NOi YEU TOi[HONG TRUC-TRUONG VU]
10 bài hát | 619 lượt xem
Album CAN NHA MAU TiM[GiangTu,phq]
10 bài hát | 1,117 lượt xem
MAI LO 2 MINH XA NHAU[chelinh,thanhtuyen]
19 bài hát | 876 lượt xem
KIEU NGA
8 bài hát | 821 lượt xem
LiEnKhucTiNhYEu1[TrungHanh,KieuNga,NgOcLan]
4 bài hát | 2,014 lượt xem
Chuyen Gian Thien Ly2
8 bài hát | 435 lượt xem
Album RUNG LA THAY CHUA [NhuQuynh]
10 bài hát | 537 lượt xem
DAM ME [TUAN VU ft.THIEN TRANG]
9 bài hát | 645 lượt xem
LIEN KHUC ChO NGuOi TiNh[TuanVu,ThiEnTrang
5 bài hát | 1,524 lượt xem
LiEN KHUC TUAn VU 1
1 bài hát | 722 lượt xem
LiEnKhucTiNhYEu 2 [TrungHanh,KieuNga,NgOcLan]
4 bài hát | 1,325 lượt xem
Album NhatKy2DuaMinh[DangTheLuan,BangTam]
10 bài hát | 1,397 lượt xem
LK_C@t BUi [ANh SOn,KiEU NGA,LE UYEN]
2 bài hát | 869 lượt xem
NOi AY BiNH YEN
9 bài hát | 464 lượt xem
Album Da Qua ThOi MOng ChO[L@mThuyVan]
10 bài hát | 459 lượt xem
Yen Phuong_ChOnLOC
9 bài hát | 429 lượt xem
DEM BUOn TiNh LE [TruongVu,BaoTuan]
10 bài hát | 725 lượt xem
SuONG LANH CHiEU DONG[BangTam,DanNguyen]
9 bài hát | 1,251 lượt xem
ChUYEn NGuOi COn GAi AO SEn[TruongVu,BaoTuan]
5 bài hát | 688 lượt xem
Album Khoc Me Dem Mua[DangTheLuan]
14 bài hát | 748 lượt xem
Album NhO Me[DanNguyen,QuocKhanh]
10 bài hát | 1,292 lượt xem
Album SAi GOn[ThanhLan,YPhung,DanNguyen]
8 bài hát | 1,183 lượt xem
DEm BuOn TiNh Le[PhuongMai,TuanVu,ThienTrang
12 bài hát | 1,151 lượt xem
Album ChO NGuOi VaO CuOC ChiEn[hOng Truc]
11 bài hát | 1,220 lượt xem
LiEN KHUC_CHIEU MUA 1[Huy Sinh,Luu Hong,Ngoc Lan]
4 bài hát | 535 lượt xem
NHAC V@NG ChOnLOC thang5[2012]
11 bài hát | 1,041 lượt xem
khach san da lat