LiEN KHUC_CHIEU MUA 1[Huy Sinh,Luu Hong,Ngoc Lan]

Tạo bởi hale1 ngày 09-04-2012, có 2 bài hát với 561 lượt xem

LIEN KHUC

Cảm nhận của bạn

Bạn hãy đăng nhập để có thể viết cảm nhận!

Danh sách bài hát trong box nhạc

Liên khúc chiều mưa 1 - Giã Từ Đêm Mưa

Trình bày: Huy Sinh, Lưu Hồng, Ngọc Lan | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 58,633 lượt nghe | 4,601 lượt tải

Liên khúc chiều mưa 1 - Như Cánh Vạc Bay

Trình bày: Huy Sinh, Lưu Hồng, Ngọc Lan | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 52,506 lượt nghe | 3,622 lượt tải

Chia sẻ Nghe Nhạc Vàng

Box nhạc của hale1

CHO NGUOI TiNh NhO[hOngTruC]
11 bài hát | 536 lượt xem
Phan Gai Thuyen Quyen[Ngoc Huyen]
9 bài hát | 709 lượt xem
KE CHUYEN TRONG DEM - TUAN VU
12 bài hát | 662 lượt xem
PHUONG MAI Chon loc
1 bài hát | 971 lượt xem
LK THANH PHO BUON[THANH TRUC,TRUONG VU]
12 bài hát | 1,330 lượt xem
GIONG NUOC MAt[KIEU NGA,VY LAN,TUAN ANH]
12 bài hát | 600 lượt xem
DUNG NOi YEU TOi[HONG TRUC-TRUONG VU]
10 bài hát | 640 lượt xem
Album CAN NHA MAU TiM[GiangTu,phq]
10 bài hát | 1,150 lượt xem
MAI LO 2 MINH XA NHAU[chelinh,thanhtuyen]
19 bài hát | 907 lượt xem
KIEU NGA
8 bài hát | 867 lượt xem
LiEnKhucTiNhYEu1[TrungHanh,KieuNga,NgOcLan]
4 bài hát | 2,076 lượt xem
Chuyen Gian Thien Ly2
8 bài hát | 450 lượt xem
Album RUNG LA THAY CHUA [NhuQuynh]
10 bài hát | 558 lượt xem
DAM ME [TUAN VU ft.THIEN TRANG]
9 bài hát | 676 lượt xem
LIEN KHUC ChO NGuOi TiNh[TuanVu,ThiEnTrang
5 bài hát | 1,570 lượt xem
LiEN KHUC TUAn VU 1
1 bài hát | 749 lượt xem
LiEnKhucTiNhYEu 2 [TrungHanh,KieuNga,NgOcLan]
4 bài hát | 1,386 lượt xem
Album NhatKy2DuaMinh[DangTheLuan,BangTam]
10 bài hát | 1,439 lượt xem
LK_C@t BUi [ANh SOn,KiEU NGA,LE UYEN]
2 bài hát | 895 lượt xem
NOi AY BiNH YEN
9 bài hát | 489 lượt xem
Album Da Qua ThOi MOng ChO[L@mThuyVan]
10 bài hát | 482 lượt xem
Yen Phuong_ChOnLOC
9 bài hát | 445 lượt xem
DEM BUOn TiNh LE [TruongVu,BaoTuan]
10 bài hát | 753 lượt xem
SuONG LANH CHiEU DONG[BangTam,DanNguyen]
9 bài hát | 1,294 lượt xem
ChUYEn NGuOi COn GAi AO SEn[TruongVu,BaoTuan]
5 bài hát | 712 lượt xem
Album Khoc Me Dem Mua[DangTheLuan]
14 bài hát | 774 lượt xem
Album NhO Me[DanNguyen,QuocKhanh]
10 bài hát | 1,319 lượt xem
Album SAi GOn[ThanhLan,YPhung,DanNguyen]
8 bài hát | 1,215 lượt xem
DEm BuOn TiNh Le[PhuongMai,TuanVu,ThienTrang
12 bài hát | 1,191 lượt xem
Album ChO NGuOi VaO CuOC ChiEn[hOng Truc]
11 bài hát | 1,285 lượt xem
LiEN KHUC_CHIEU MUA 1[Huy Sinh,Luu Hong,Ngoc Lan]
4 bài hát | 561 lượt xem
NHAC V@NG ChOnLOC thang5[2012]
11 bài hát | 1,072 lượt xem
khach san da lat