LiEN KHUC_CHIEU MUA 1[Huy Sinh,Luu Hong,Ngoc Lan]

Tạo bởi hale1 ngày 09-04-2012, có 2 bài hát với 833 lượt xem

LIEN KHUC

Cảm nhận của bạn

Bạn hãy đăng nhập để có thể viết cảm nhận!

Danh sách bài hát trong box nhạc

Liên khúc chiều mưa 1 - Giã Từ Đêm Mưa

Trình bày: Huy Sinh, Lưu Hồng, Ngọc Lan | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 78,054 lượt nghe | 12,784 lượt tải

Liên khúc chiều mưa 1 - Như Cánh Vạc Bay

Trình bày: Huy Sinh, Lưu Hồng, Ngọc Lan | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 73,350 lượt nghe | 4,748 lượt tải

Chia sẻ Nghe Nhạc Vàng

Box nhạc của hale1

CHO NGUOI TiNh NhO[hOngTruC]
11 bài hát | 796 lượt xem
Phan Gai Thuyen Quyen[Ngoc Huyen]
9 bài hát | 963 lượt xem
KE CHUYEN TRONG DEM - TUAN VU
12 bài hát | 975 lượt xem
PHUONG MAI Chon loc
1 bài hát | 1,517 lượt xem
LK THANH PHO BUON[THANH TRUC,TRUONG VU]
12 bài hát | 1,738 lượt xem
GIONG NUOC MAt[KIEU NGA,VY LAN,TUAN ANH]
12 bài hát | 863 lượt xem
DUNG NOi YEU TOi[HONG TRUC-TRUONG VU]
10 bài hát | 903 lượt xem
Album CAN NHA MAU TiM[GiangTu,phq]
10 bài hát | 1,642 lượt xem
MAI LO 2 MINH XA NHAU[chelinh,thanhtuyen]
19 bài hát | 1,213 lượt xem
KIEU NGA
8 bài hát | 1,176 lượt xem
LiEnKhucTiNhYEu1[TrungHanh,KieuNga,NgOcLan]
4 bài hát | 2,622 lượt xem
Chuyen Gian Thien Ly2
8 bài hát | 636 lượt xem
Album RUNG LA THAY CHUA [NhuQuynh]
10 bài hát | 841 lượt xem
DAM ME [TUAN VU ft.THIEN TRANG]
9 bài hát | 1,080 lượt xem
LIEN KHUC ChO NGuOi TiNh[TuanVu,ThiEnTrang
5 bài hát | 1,953 lượt xem
LiEN KHUC TUAn VU 1
1 bài hát | 976 lượt xem
LiEnKhucTiNhYEu 2 [TrungHanh,KieuNga,NgOcLan]
4 bài hát | 1,867 lượt xem
Album NhatKy2DuaMinh[DangTheLuan,BangTam]
10 bài hát | 1,821 lượt xem
LK_C@t BUi [ANh SOn,KiEU NGA,LE UYEN]
2 bài hát | 1,199 lượt xem
NOi AY BiNH YEN
9 bài hát | 758 lượt xem
Album Da Qua ThOi MOng ChO[L@mThuyVan]
10 bài hát | 708 lượt xem
Yen Phuong_ChOnLOC
9 bài hát | 698 lượt xem
DEM BUOn TiNh LE [TruongVu,BaoTuan]
10 bài hát | 1,086 lượt xem
SuONG LANH CHiEU DONG[BangTam,DanNguyen]
9 bài hát | 1,720 lượt xem
ChUYEn NGuOi COn GAi AO SEn[TruongVu,BaoTuan]
5 bài hát | 954 lượt xem
Album Khoc Me Dem Mua[DangTheLuan]
14 bài hát | 1,064 lượt xem
Album NhO Me[DanNguyen,QuocKhanh]
10 bài hát | 1,648 lượt xem
Album SAi GOn[ThanhLan,YPhung,DanNguyen]
8 bài hát | 1,576 lượt xem
DEm BuOn TiNh Le[PhuongMai,TuanVu,ThienTrang
12 bài hát | 1,645 lượt xem
Album ChO NGuOi VaO CuOC ChiEn[hOng Truc]
11 bài hát | 1,717 lượt xem
LiEN KHUC_CHIEU MUA 1[Huy Sinh,Luu Hong,Ngoc Lan]
4 bài hát | 833 lượt xem
NHAC V@NG ChOnLOC thang5[2012]
11 bài hát | 1,337 lượt xem
khach san da lat