LiEN KHUC_CHIEU MUA 1[Huy Sinh,Luu Hong,Ngoc Lan]

Tạo bởi hale1 ngày 09-04-2012, có 2 bài hát với 546 lượt xem

LIEN KHUC

Cảm nhận của bạn

Bạn hãy đăng nhập để có thể viết cảm nhận!

Danh sách bài hát trong box nhạc

Liên khúc chiều mưa 1 - Giã Từ Đêm Mưa

Trình bày: Huy Sinh, Lưu Hồng, Ngọc Lan | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 57,700 lượt nghe | 4,491 lượt tải

Liên khúc chiều mưa 1 - Như Cánh Vạc Bay

Trình bày: Huy Sinh, Lưu Hồng, Ngọc Lan | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 51,404 lượt nghe | 3,542 lượt tải

Chia sẻ Nghe Nhạc Vàng

Box nhạc của hale1

CHO NGUOI TiNh NhO[hOngTruC]
11 bài hát | 524 lượt xem
Phan Gai Thuyen Quyen[Ngoc Huyen]
9 bài hát | 687 lượt xem
KE CHUYEN TRONG DEM - TUAN VU
12 bài hát | 653 lượt xem
PHUONG MAI Chon loc
1 bài hát | 939 lượt xem
LK THANH PHO BUON[THANH TRUC,TRUONG VU]
12 bài hát | 1,303 lượt xem
GIONG NUOC MAt[KIEU NGA,VY LAN,TUAN ANH]
12 bài hát | 582 lượt xem
DUNG NOi YEU TOi[HONG TRUC-TRUONG VU]
10 bài hát | 629 lượt xem
Album CAN NHA MAU TiM[GiangTu,phq]
10 bài hát | 1,132 lượt xem
MAI LO 2 MINH XA NHAU[chelinh,thanhtuyen]
19 bài hát | 888 lượt xem
KIEU NGA
8 bài hát | 835 lượt xem
LiEnKhucTiNhYEu1[TrungHanh,KieuNga,NgOcLan]
4 bài hát | 2,034 lượt xem
Chuyen Gian Thien Ly2
8 bài hát | 441 lượt xem
Album RUNG LA THAY CHUA [NhuQuynh]
10 bài hát | 549 lượt xem
DAM ME [TUAN VU ft.THIEN TRANG]
9 bài hát | 657 lượt xem
LIEN KHUC ChO NGuOi TiNh[TuanVu,ThiEnTrang
5 bài hát | 1,540 lượt xem
LiEN KHUC TUAn VU 1
1 bài hát | 732 lượt xem
LiEnKhucTiNhYEu 2 [TrungHanh,KieuNga,NgOcLan]
4 bài hát | 1,349 lượt xem
Album NhatKy2DuaMinh[DangTheLuan,BangTam]
10 bài hát | 1,416 lượt xem
LK_C@t BUi [ANh SOn,KiEU NGA,LE UYEN]
2 bài hát | 881 lượt xem
NOi AY BiNH YEN
9 bài hát | 473 lượt xem
Album Da Qua ThOi MOng ChO[L@mThuyVan]
10 bài hát | 469 lượt xem
Yen Phuong_ChOnLOC
9 bài hát | 436 lượt xem
DEM BUOn TiNh LE [TruongVu,BaoTuan]
10 bài hát | 737 lượt xem
SuONG LANH CHiEU DONG[BangTam,DanNguyen]
9 bài hát | 1,265 lượt xem
ChUYEn NGuOi COn GAi AO SEn[TruongVu,BaoTuan]
5 bài hát | 698 lượt xem
Album Khoc Me Dem Mua[DangTheLuan]
14 bài hát | 760 lượt xem
Album NhO Me[DanNguyen,QuocKhanh]
10 bài hát | 1,302 lượt xem
Album SAi GOn[ThanhLan,YPhung,DanNguyen]
8 bài hát | 1,193 lượt xem
DEm BuOn TiNh Le[PhuongMai,TuanVu,ThienTrang
12 bài hát | 1,166 lượt xem
Album ChO NGuOi VaO CuOC ChiEn[hOng Truc]
11 bài hát | 1,241 lượt xem
LiEN KHUC_CHIEU MUA 1[Huy Sinh,Luu Hong,Ngoc Lan]
4 bài hát | 546 lượt xem
NHAC V@NG ChOnLOC thang5[2012]
11 bài hát | 1,049 lượt xem
khach san da lat