Album ChO NGuOi VaO CuOC ChiEn[hOng Truc]

Tạo bởi hale1 ngày 09-04-2012, có 11 bài hát với 1,282 lượt xem

nhac vang

Cảm nhận của bạn

Bạn hãy đăng nhập để có thể viết cảm nhận!

Danh sách bài hát trong box nhạc

Chuyện người con gái ao sen

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 25,989 lượt nghe | 583 lượt tải

Trời ghen má đỏ (Năm 17 tuổi)

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 90,863 lượt nghe | 904 lượt tải

Thế rồi một mùa hè

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 88,420 lượt nghe | 1,403 lượt tải

Rừng ái ân

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 88,018 lượt nghe | 895 lượt tải

Quán vắng biên thùy

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 91,645 lượt nghe | 1,027 lượt tải

Một người đi

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 90,004 lượt nghe | 991 lượt tải

Hạ buồn

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 90,052 lượt nghe | 1,174 lượt tải

Cuốn theo chiều gió

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 89,873 lượt nghe | 1,392 lượt tải

Biết đâu tìm

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 88,783 lượt nghe | 1,370 lượt tải

Bên gối mộng

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 89,374 lượt nghe | 887 lượt tải

Cho người vào cuộc chiến

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 98,816 lượt nghe | 1,924 lượt tải

Chia sẻ Nghe Nhạc Vàng

Box nhạc của hale1

CHO NGUOI TiNh NhO[hOngTruC]
11 bài hát | 535 lượt xem
Phan Gai Thuyen Quyen[Ngoc Huyen]
9 bài hát | 706 lượt xem
KE CHUYEN TRONG DEM - TUAN VU
12 bài hát | 661 lượt xem
PHUONG MAI Chon loc
1 bài hát | 968 lượt xem
LK THANH PHO BUON[THANH TRUC,TRUONG VU]
12 bài hát | 1,328 lượt xem
GIONG NUOC MAt[KIEU NGA,VY LAN,TUAN ANH]
12 bài hát | 598 lượt xem
DUNG NOi YEU TOi[HONG TRUC-TRUONG VU]
10 bài hát | 638 lượt xem
Album CAN NHA MAU TiM[GiangTu,phq]
10 bài hát | 1,145 lượt xem
MAI LO 2 MINH XA NHAU[chelinh,thanhtuyen]
19 bài hát | 904 lượt xem
KIEU NGA
8 bài hát | 863 lượt xem
LiEnKhucTiNhYEu1[TrungHanh,KieuNga,NgOcLan]
4 bài hát | 2,073 lượt xem
Chuyen Gian Thien Ly2
8 bài hát | 449 lượt xem
Album RUNG LA THAY CHUA [NhuQuynh]
10 bài hát | 557 lượt xem
DAM ME [TUAN VU ft.THIEN TRANG]
9 bài hát | 674 lượt xem
LIEN KHUC ChO NGuOi TiNh[TuanVu,ThiEnTrang
5 bài hát | 1,568 lượt xem
LiEN KHUC TUAn VU 1
1 bài hát | 747 lượt xem
LiEnKhucTiNhYEu 2 [TrungHanh,KieuNga,NgOcLan]
4 bài hát | 1,383 lượt xem
Album NhatKy2DuaMinh[DangTheLuan,BangTam]
10 bài hát | 1,436 lượt xem
LK_C@t BUi [ANh SOn,KiEU NGA,LE UYEN]
2 bài hát | 894 lượt xem
NOi AY BiNH YEN
9 bài hát | 486 lượt xem
Album Da Qua ThOi MOng ChO[L@mThuyVan]
10 bài hát | 481 lượt xem
Yen Phuong_ChOnLOC
9 bài hát | 444 lượt xem
DEM BUOn TiNh LE [TruongVu,BaoTuan]
10 bài hát | 751 lượt xem
SuONG LANH CHiEU DONG[BangTam,DanNguyen]
9 bài hát | 1,292 lượt xem
ChUYEn NGuOi COn GAi AO SEn[TruongVu,BaoTuan]
5 bài hát | 711 lượt xem
Album Khoc Me Dem Mua[DangTheLuan]
14 bài hát | 774 lượt xem
Album NhO Me[DanNguyen,QuocKhanh]
10 bài hát | 1,318 lượt xem
Album SAi GOn[ThanhLan,YPhung,DanNguyen]
8 bài hát | 1,213 lượt xem
DEm BuOn TiNh Le[PhuongMai,TuanVu,ThienTrang
12 bài hát | 1,189 lượt xem
Album ChO NGuOi VaO CuOC ChiEn[hOng Truc]
11 bài hát | 1,282 lượt xem
LiEN KHUC_CHIEU MUA 1[Huy Sinh,Luu Hong,Ngoc Lan]
4 bài hát | 558 lượt xem
NHAC V@NG ChOnLOC thang5[2012]
11 bài hát | 1,070 lượt xem
khach san da lat