Album ChO NGuOi VaO CuOC ChiEn[hOng Truc]

Tạo bởi hale1 ngày 09-04-2012, có 11 bài hát với 1,262 lượt xem

nhac vang

Cảm nhận của bạn

Bạn hãy đăng nhập để có thể viết cảm nhận!

Danh sách bài hát trong box nhạc

Chuyện người con gái ao sen

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 25,740 lượt nghe | 573 lượt tải

Trời ghen má đỏ (Năm 17 tuổi)

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 89,864 lượt nghe | 896 lượt tải

Thế rồi một mùa hè

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 87,470 lượt nghe | 1,392 lượt tải

Rừng ái ân

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 87,097 lượt nghe | 890 lượt tải

Quán vắng biên thùy

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 90,640 lượt nghe | 1,010 lượt tải

Một người đi

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 89,027 lượt nghe | 977 lượt tải

Hạ buồn

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 89,110 lượt nghe | 1,164 lượt tải

Cuốn theo chiều gió

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 88,898 lượt nghe | 1,385 lượt tải

Biết đâu tìm

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 87,861 lượt nghe | 1,363 lượt tải

Bên gối mộng

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 88,448 lượt nghe | 878 lượt tải

Cho người vào cuộc chiến

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 97,690 lượt nghe | 1,884 lượt tải

Chia sẻ Nghe Nhạc Vàng

Box nhạc của hale1

CHO NGUOI TiNh NhO[hOngTruC]
11 bài hát | 529 lượt xem
Phan Gai Thuyen Quyen[Ngoc Huyen]
9 bài hát | 695 lượt xem
KE CHUYEN TRONG DEM - TUAN VU
12 bài hát | 656 lượt xem
PHUONG MAI Chon loc
1 bài hát | 951 lượt xem
LK THANH PHO BUON[THANH TRUC,TRUONG VU]
12 bài hát | 1,314 lượt xem
GIONG NUOC MAt[KIEU NGA,VY LAN,TUAN ANH]
12 bài hát | 588 lượt xem
DUNG NOi YEU TOi[HONG TRUC-TRUONG VU]
10 bài hát | 633 lượt xem
Album CAN NHA MAU TiM[GiangTu,phq]
10 bài hát | 1,138 lượt xem
MAI LO 2 MINH XA NHAU[chelinh,thanhtuyen]
19 bài hát | 897 lượt xem
KIEU NGA
8 bài hát | 843 lượt xem
LiEnKhucTiNhYEu1[TrungHanh,KieuNga,NgOcLan]
4 bài hát | 2,047 lượt xem
Chuyen Gian Thien Ly2
8 bài hát | 445 lượt xem
Album RUNG LA THAY CHUA [NhuQuynh]
10 bài hát | 551 lượt xem
DAM ME [TUAN VU ft.THIEN TRANG]
9 bài hát | 665 lượt xem
LIEN KHUC ChO NGuOi TiNh[TuanVu,ThiEnTrang
5 bài hát | 1,554 lượt xem
LiEN KHUC TUAn VU 1
1 bài hát | 741 lượt xem
LiEnKhucTiNhYEu 2 [TrungHanh,KieuNga,NgOcLan]
4 bài hát | 1,364 lượt xem
Album NhatKy2DuaMinh[DangTheLuan,BangTam]
10 bài hát | 1,424 lượt xem
LK_C@t BUi [ANh SOn,KiEU NGA,LE UYEN]
2 bài hát | 888 lượt xem
NOi AY BiNH YEN
9 bài hát | 480 lượt xem
Album Da Qua ThOi MOng ChO[L@mThuyVan]
10 bài hát | 474 lượt xem
Yen Phuong_ChOnLOC
9 bài hát | 439 lượt xem
DEM BUOn TiNh LE [TruongVu,BaoTuan]
10 bài hát | 742 lượt xem
SuONG LANH CHiEU DONG[BangTam,DanNguyen]
9 bài hát | 1,277 lượt xem
ChUYEn NGuOi COn GAi AO SEn[TruongVu,BaoTuan]
5 bài hát | 703 lượt xem
Album Khoc Me Dem Mua[DangTheLuan]
14 bài hát | 764 lượt xem
Album NhO Me[DanNguyen,QuocKhanh]
10 bài hát | 1,308 lượt xem
Album SAi GOn[ThanhLan,YPhung,DanNguyen]
8 bài hát | 1,200 lượt xem
DEm BuOn TiNh Le[PhuongMai,TuanVu,ThienTrang
12 bài hát | 1,175 lượt xem
Album ChO NGuOi VaO CuOC ChiEn[hOng Truc]
11 bài hát | 1,262 lượt xem
LiEN KHUC_CHIEU MUA 1[Huy Sinh,Luu Hong,Ngoc Lan]
4 bài hát | 550 lượt xem
NHAC V@NG ChOnLOC thang5[2012]
11 bài hát | 1,060 lượt xem
khach san da lat