Album ChO NGuOi VaO CuOC ChiEn[hOng Truc]

Tạo bởi hale1 ngày 09-04-2012, có 11 bài hát với 1,440 lượt xem

nhac vang

Cảm nhận của bạn

Bạn hãy đăng nhập để có thể viết cảm nhận!

Danh sách bài hát trong box nhạc

Chuyện người con gái ao sen

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 28,621 lượt nghe | 663 lượt tải

Trời ghen má đỏ (Năm 17 tuổi)

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 104,593 lượt nghe | 1,124 lượt tải

Thế rồi một mùa hè

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 101,732 lượt nghe | 1,625 lượt tải

Rừng ái ân

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 100,917 lượt nghe | 1,095 lượt tải

Quán vắng biên thùy

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 105,331 lượt nghe | 1,302 lượt tải

Một người đi

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 103,408 lượt nghe | 1,294 lượt tải

Hạ buồn

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 103,579 lượt nghe | 1,426 lượt tải

Cuốn theo chiều gió

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 103,427 lượt nghe | 1,617 lượt tải

Biết đâu tìm

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 101,917 lượt nghe | 1,637 lượt tải

Bên gối mộng

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 102,537 lượt nghe | 1,062 lượt tải

Cho người vào cuộc chiến

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 113,823 lượt nghe | 2,508 lượt tải

Chia sẻ Nghe Nhạc Vàng

Box nhạc của hale1

CHO NGUOI TiNh NhO[hOngTruC]
11 bài hát | 607 lượt xem
Phan Gai Thuyen Quyen[Ngoc Huyen]
9 bài hát | 785 lượt xem
KE CHUYEN TRONG DEM - TUAN VU
12 bài hát | 741 lượt xem
PHUONG MAI Chon loc
1 bài hát | 1,159 lượt xem
LK THANH PHO BUON[THANH TRUC,TRUONG VU]
12 bài hát | 1,473 lượt xem
GIONG NUOC MAt[KIEU NGA,VY LAN,TUAN ANH]
12 bài hát | 679 lượt xem
DUNG NOi YEU TOi[HONG TRUC-TRUONG VU]
10 bài hát | 712 lượt xem
Album CAN NHA MAU TiM[GiangTu,phq]
10 bài hát | 1,275 lượt xem
MAI LO 2 MINH XA NHAU[chelinh,thanhtuyen]
19 bài hát | 1,015 lượt xem
KIEU NGA
8 bài hát | 958 lượt xem
LiEnKhucTiNhYEu1[TrungHanh,KieuNga,NgOcLan]
4 bài hát | 2,269 lượt xem
Chuyen Gian Thien Ly2
8 bài hát | 500 lượt xem
Album RUNG LA THAY CHUA [NhuQuynh]
10 bài hát | 641 lượt xem
DAM ME [TUAN VU ft.THIEN TRANG]
9 bài hát | 801 lượt xem
LIEN KHUC ChO NGuOi TiNh[TuanVu,ThiEnTrang
5 bài hát | 1,699 lượt xem
LiEN KHUC TUAn VU 1
1 bài hát | 810 lượt xem
LiEnKhucTiNhYEu 2 [TrungHanh,KieuNga,NgOcLan]
4 bài hát | 1,537 lượt xem
Album NhatKy2DuaMinh[DangTheLuan,BangTam]
10 bài hát | 1,567 lượt xem
LK_C@t BUi [ANh SOn,KiEU NGA,LE UYEN]
2 bài hát | 991 lượt xem
NOi AY BiNH YEN
9 bài hát | 574 lượt xem
Album Da Qua ThOi MOng ChO[L@mThuyVan]
10 bài hát | 551 lượt xem
Yen Phuong_ChOnLOC
9 bài hát | 523 lượt xem
DEM BUOn TiNh LE [TruongVu,BaoTuan]
10 bài hát | 842 lượt xem
SuONG LANH CHiEU DONG[BangTam,DanNguyen]
9 bài hát | 1,427 lượt xem
ChUYEn NGuOi COn GAi AO SEn[TruongVu,BaoTuan]
5 bài hát | 779 lượt xem
Album Khoc Me Dem Mua[DangTheLuan]
14 bài hát | 862 lượt xem
Album NhO Me[DanNguyen,QuocKhanh]
10 bài hát | 1,419 lượt xem
Album SAi GOn[ThanhLan,YPhung,DanNguyen]
8 bài hát | 1,310 lượt xem
DEm BuOn TiNh Le[PhuongMai,TuanVu,ThienTrang
12 bài hát | 1,354 lượt xem
Album ChO NGuOi VaO CuOC ChiEn[hOng Truc]
11 bài hát | 1,440 lượt xem
LiEN KHUC_CHIEU MUA 1[Huy Sinh,Luu Hong,Ngoc Lan]
4 bài hát | 625 lượt xem
NHAC V@NG ChOnLOC thang5[2012]
11 bài hát | 1,141 lượt xem
khach san da lat

Advertising