Album ChO NGuOi VaO CuOC ChiEn[hOng Truc]

Tạo bởi hale1 ngày 09-04-2012, có 11 bài hát với 1,367 lượt xem

nhac vang

Cảm nhận của bạn

Bạn hãy đăng nhập để có thể viết cảm nhận!

Danh sách bài hát trong box nhạc

Chuyện người con gái ao sen

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 27,579 lượt nghe | 624 lượt tải

Trời ghen má đỏ (Năm 17 tuổi)

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 100,419 lượt nghe | 1,031 lượt tải

Thế rồi một mùa hè

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 97,641 lượt nghe | 1,514 lượt tải

Rừng ái ân

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 97,024 lượt nghe | 999 lượt tải

Quán vắng biên thùy

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 101,188 lượt nghe | 1,185 lượt tải

Một người đi

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 99,319 lượt nghe | 1,184 lượt tải

Hạ buồn

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 99,326 lượt nghe | 1,288 lượt tải

Cuốn theo chiều gió

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 99,326 lượt nghe | 1,502 lượt tải

Biết đâu tìm

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 98,014 lượt nghe | 1,483 lượt tải

Bên gối mộng

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 98,644 lượt nghe | 969 lượt tải

Cho người vào cuộc chiến

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 109,037 lượt nghe | 2,259 lượt tải

Chia sẻ Nghe Nhạc Vàng

Box nhạc của hale1

CHO NGUOI TiNh NhO[hOngTruC]
11 bài hát | 575 lượt xem
Phan Gai Thuyen Quyen[Ngoc Huyen]
9 bài hát | 751 lượt xem
KE CHUYEN TRONG DEM - TUAN VU
12 bài hát | 699 lượt xem
PHUONG MAI Chon loc
1 bài hát | 1,070 lượt xem
LK THANH PHO BUON[THANH TRUC,TRUONG VU]
12 bài hát | 1,413 lượt xem
GIONG NUOC MAt[KIEU NGA,VY LAN,TUAN ANH]
12 bài hát | 639 lượt xem
DUNG NOi YEU TOi[HONG TRUC-TRUONG VU]
10 bài hát | 684 lượt xem
Album CAN NHA MAU TiM[GiangTu,phq]
10 bài hát | 1,227 lượt xem
MAI LO 2 MINH XA NHAU[chelinh,thanhtuyen]
19 bài hát | 977 lượt xem
KIEU NGA
8 bài hát | 918 lượt xem
LiEnKhucTiNhYEu1[TrungHanh,KieuNga,NgOcLan]
4 bài hát | 2,184 lượt xem
Chuyen Gian Thien Ly2
8 bài hát | 478 lượt xem
Album RUNG LA THAY CHUA [NhuQuynh]
10 bài hát | 604 lượt xem
DAM ME [TUAN VU ft.THIEN TRANG]
9 bài hát | 740 lượt xem
LIEN KHUC ChO NGuOi TiNh[TuanVu,ThiEnTrang
5 bài hát | 1,641 lượt xem
LiEN KHUC TUAn VU 1
1 bài hát | 784 lượt xem
LiEnKhucTiNhYEu 2 [TrungHanh,KieuNga,NgOcLan]
4 bài hát | 1,475 lượt xem
Album NhatKy2DuaMinh[DangTheLuan,BangTam]
10 bài hát | 1,509 lượt xem
LK_C@t BUi [ANh SOn,KiEU NGA,LE UYEN]
2 bài hát | 948 lượt xem
NOi AY BiNH YEN
9 bài hát | 534 lượt xem
Album Da Qua ThOi MOng ChO[L@mThuyVan]
10 bài hát | 519 lượt xem
Yen Phuong_ChOnLOC
9 bài hát | 480 lượt xem
DEM BUOn TiNh LE [TruongVu,BaoTuan]
10 bài hát | 807 lượt xem
SuONG LANH CHiEU DONG[BangTam,DanNguyen]
9 bài hát | 1,375 lượt xem
ChUYEn NGuOi COn GAi AO SEn[TruongVu,BaoTuan]
5 bài hát | 748 lượt xem
Album Khoc Me Dem Mua[DangTheLuan]
14 bài hát | 830 lượt xem
Album NhO Me[DanNguyen,QuocKhanh]
10 bài hát | 1,378 lượt xem
Album SAi GOn[ThanhLan,YPhung,DanNguyen]
8 bài hát | 1,270 lượt xem
DEm BuOn TiNh Le[PhuongMai,TuanVu,ThienTrang
12 bài hát | 1,291 lượt xem
Album ChO NGuOi VaO CuOC ChiEn[hOng Truc]
11 bài hát | 1,367 lượt xem
LiEN KHUC_CHIEU MUA 1[Huy Sinh,Luu Hong,Ngoc Lan]
4 bài hát | 600 lượt xem
NHAC V@NG ChOnLOC thang5[2012]
11 bài hát | 1,113 lượt xem
khach san da lat

Advertising