Album ChO NGuOi VaO CuOC ChiEn[hOng Truc]

Tạo bởi hale1 ngày 09-04-2012, có 11 bài hát với 1,557 lượt xem

nhac vang

Cảm nhận của bạn

Bạn hãy đăng nhập để có thể viết cảm nhận!

Danh sách bài hát trong box nhạc

Chuyện người con gái ao sen

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 32,171 lượt nghe | 818 lượt tải

Trời ghen má đỏ (Năm 17 tuổi)

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 120,377 lượt nghe | 1,376 lượt tải

Thế rồi một mùa hè

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 116,643 lượt nghe | 1,884 lượt tải

Rừng ái ân

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 115,374 lượt nghe | 1,347 lượt tải

Quán vắng biên thùy

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 120,655 lượt nghe | 1,618 lượt tải

Một người đi

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 118,875 lượt nghe | 1,636 lượt tải

Hạ buồn

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 118,576 lượt nghe | 1,748 lượt tải

Cuốn theo chiều gió

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 118,987 lượt nghe | 1,959 lượt tải

Biết đâu tìm

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 117,254 lượt nghe | 2,021 lượt tải

Bên gối mộng

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 117,325 lượt nghe | 1,324 lượt tải

Cho người vào cuộc chiến

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 132,698 lượt nghe | 3,248 lượt tải

Chia sẻ Nghe Nhạc Vàng

Box nhạc của hale1

CHO NGUOI TiNh NhO[hOngTruC]
11 bài hát | 688 lượt xem
Phan Gai Thuyen Quyen[Ngoc Huyen]
9 bài hát | 857 lượt xem
KE CHUYEN TRONG DEM - TUAN VU
12 bài hát | 822 lượt xem
PHUONG MAI Chon loc
1 bài hát | 1,304 lượt xem
LK THANH PHO BUON[THANH TRUC,TRUONG VU]
12 bài hát | 1,592 lượt xem
GIONG NUOC MAt[KIEU NGA,VY LAN,TUAN ANH]
12 bài hát | 749 lượt xem
DUNG NOi YEU TOi[HONG TRUC-TRUONG VU]
10 bài hát | 791 lượt xem
Album CAN NHA MAU TiM[GiangTu,phq]
10 bài hát | 1,404 lượt xem
MAI LO 2 MINH XA NHAU[chelinh,thanhtuyen]
19 bài hát | 1,089 lượt xem
KIEU NGA
8 bài hát | 1,050 lượt xem
LiEnKhucTiNhYEu1[TrungHanh,KieuNga,NgOcLan]
4 bài hát | 2,426 lượt xem
Chuyen Gian Thien Ly2
8 bài hát | 555 lượt xem
Album RUNG LA THAY CHUA [NhuQuynh]
10 bài hát | 733 lượt xem
DAM ME [TUAN VU ft.THIEN TRANG]
9 bài hát | 927 lượt xem
LIEN KHUC ChO NGuOi TiNh[TuanVu,ThiEnTrang
5 bài hát | 1,814 lượt xem
LiEN KHUC TUAn VU 1
1 bài hát | 876 lượt xem
LiEnKhucTiNhYEu 2 [TrungHanh,KieuNga,NgOcLan]
4 bài hát | 1,677 lượt xem
Album NhatKy2DuaMinh[DangTheLuan,BangTam]
10 bài hát | 1,669 lượt xem
LK_C@t BUi [ANh SOn,KiEU NGA,LE UYEN]
2 bài hát | 1,073 lượt xem
NOi AY BiNH YEN
9 bài hát | 653 lượt xem
Album Da Qua ThOi MOng ChO[L@mThuyVan]
10 bài hát | 613 lượt xem
Yen Phuong_ChOnLOC
9 bài hát | 601 lượt xem
DEM BUOn TiNh LE [TruongVu,BaoTuan]
10 bài hát | 934 lượt xem
SuONG LANH CHiEU DONG[BangTam,DanNguyen]
9 bài hát | 1,546 lượt xem
ChUYEn NGuOi COn GAi AO SEn[TruongVu,BaoTuan]
5 bài hát | 841 lượt xem
Album Khoc Me Dem Mua[DangTheLuan]
14 bài hát | 956 lượt xem
Album NhO Me[DanNguyen,QuocKhanh]
10 bài hát | 1,519 lượt xem
Album SAi GOn[ThanhLan,YPhung,DanNguyen]
8 bài hát | 1,416 lượt xem
DEm BuOn TiNh Le[PhuongMai,TuanVu,ThienTrang
12 bài hát | 1,480 lượt xem
Album ChO NGuOi VaO CuOC ChiEn[hOng Truc]
11 bài hát | 1,557 lượt xem
LiEN KHUC_CHIEU MUA 1[Huy Sinh,Luu Hong,Ngoc Lan]
4 bài hát | 697 lượt xem
NHAC V@NG ChOnLOC thang5[2012]
11 bài hát | 1,227 lượt xem
khach san da lat