Album ChO NGuOi VaO CuOC ChiEn[hOng Truc]

Tạo bởi hale1 ngày 09-04-2012, có 11 bài hát với 1,698 lượt xem

nhac vang

Cảm nhận của bạn

Bạn hãy đăng nhập để có thể viết cảm nhận!

Danh sách bài hát trong box nhạc

Chuyện người con gái ao sen

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 36,266 lượt nghe | 1,000 lượt tải

Trời ghen má đỏ (Năm 17 tuổi)

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 135,557 lượt nghe | 1,602 lượt tải

Thế rồi một mùa hè

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 131,079 lượt nghe | 2,219 lượt tải

Rừng ái ân

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 129,429 lượt nghe | 1,639 lượt tải

Quán vắng biên thùy

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 135,500 lượt nghe | 1,847 lượt tải

Một người đi

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 134,152 lượt nghe | 1,947 lượt tải

Hạ buồn

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 133,266 lượt nghe | 2,073 lượt tải

Cuốn theo chiều gió

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 133,992 lượt nghe | 2,235 lượt tải

Biết đâu tìm

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 132,718 lượt nghe | 2,407 lượt tải

Bên gối mộng

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 131,704 lượt nghe | 1,587 lượt tải

Cho người vào cuộc chiến

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 154,641 lượt nghe | 4,461 lượt tải

Chia sẻ Nghe Nhạc Vàng

Box nhạc của hale1

CHO NGUOI TiNh NhO[hOngTruC]
11 bài hát | 780 lượt xem
Phan Gai Thuyen Quyen[Ngoc Huyen]
9 bài hát | 943 lượt xem
KE CHUYEN TRONG DEM - TUAN VU
12 bài hát | 951 lượt xem
PHUONG MAI Chon loc
1 bài hát | 1,493 lượt xem
LK THANH PHO BUON[THANH TRUC,TRUONG VU]
12 bài hát | 1,722 lượt xem
GIONG NUOC MAt[KIEU NGA,VY LAN,TUAN ANH]
12 bài hát | 850 lượt xem
DUNG NOi YEU TOi[HONG TRUC-TRUONG VU]
10 bài hát | 889 lượt xem
Album CAN NHA MAU TiM[GiangTu,phq]
10 bài hát | 1,608 lượt xem
MAI LO 2 MINH XA NHAU[chelinh,thanhtuyen]
19 bài hát | 1,196 lượt xem
KIEU NGA
8 bài hát | 1,161 lượt xem
LiEnKhucTiNhYEu1[TrungHanh,KieuNga,NgOcLan]
4 bài hát | 2,601 lượt xem
Chuyen Gian Thien Ly2
8 bài hát | 623 lượt xem
Album RUNG LA THAY CHUA [NhuQuynh]
10 bài hát | 823 lượt xem
DAM ME [TUAN VU ft.THIEN TRANG]
9 bài hát | 1,062 lượt xem
LIEN KHUC ChO NGuOi TiNh[TuanVu,ThiEnTrang
5 bài hát | 1,939 lượt xem
LiEN KHUC TUAn VU 1
1 bài hát | 962 lượt xem
LiEnKhucTiNhYEu 2 [TrungHanh,KieuNga,NgOcLan]
4 bài hát | 1,844 lượt xem
Album NhatKy2DuaMinh[DangTheLuan,BangTam]
10 bài hát | 1,804 lượt xem
LK_C@t BUi [ANh SOn,KiEU NGA,LE UYEN]
2 bài hát | 1,181 lượt xem
NOi AY BiNH YEN
9 bài hát | 744 lượt xem
Album Da Qua ThOi MOng ChO[L@mThuyVan]
10 bài hát | 692 lượt xem
Yen Phuong_ChOnLOC
9 bài hát | 686 lượt xem
DEM BUOn TiNh LE [TruongVu,BaoTuan]
10 bài hát | 1,071 lượt xem
SuONG LANH CHiEU DONG[BangTam,DanNguyen]
9 bài hát | 1,696 lượt xem
ChUYEn NGuOi COn GAi AO SEn[TruongVu,BaoTuan]
5 bài hát | 938 lượt xem
Album Khoc Me Dem Mua[DangTheLuan]
14 bài hát | 1,049 lượt xem
Album NhO Me[DanNguyen,QuocKhanh]
10 bài hát | 1,636 lượt xem
Album SAi GOn[ThanhLan,YPhung,DanNguyen]
8 bài hát | 1,554 lượt xem
DEm BuOn TiNh Le[PhuongMai,TuanVu,ThienTrang
12 bài hát | 1,625 lượt xem
Album ChO NGuOi VaO CuOC ChiEn[hOng Truc]
11 bài hát | 1,698 lượt xem
LiEN KHUC_CHIEU MUA 1[Huy Sinh,Luu Hong,Ngoc Lan]
4 bài hát | 816 lượt xem
NHAC V@NG ChOnLOC thang5[2012]
11 bài hát | 1,322 lượt xem
khach san da lat