Album ChO NGuOi VaO CuOC ChiEn[hOng Truc]

Tạo bởi hale1 ngày 09-04-2012, có 11 bài hát với 1,332 lượt xem

nhac vang

Cảm nhận của bạn

Bạn hãy đăng nhập để có thể viết cảm nhận!

Danh sách bài hát trong box nhạc

Chuyện người con gái ao sen

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 26,878 lượt nghe | 603 lượt tải

Trời ghen má đỏ (Năm 17 tuổi)

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 95,108 lượt nghe | 968 lượt tải

Thế rồi một mùa hè

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 92,457 lượt nghe | 1,455 lượt tải

Rừng ái ân

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 91,949 lượt nghe | 932 lượt tải

Quán vắng biên thùy

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 95,870 lượt nghe | 1,094 lượt tải

Một người đi

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 94,058 lượt nghe | 1,072 lượt tải

Hạ buồn

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 94,086 lượt nghe | 1,235 lượt tải

Cuốn theo chiều gió

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 94,031 lượt nghe | 1,446 lượt tải

Biết đâu tìm

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 92,809 lượt nghe | 1,426 lượt tải

Bên gối mộng

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 93,468 lượt nghe | 914 lượt tải

Cho người vào cuộc chiến

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 103,414 lượt nghe | 2,070 lượt tải

Chia sẻ Nghe Nhạc Vàng

Box nhạc của hale1

CHO NGUOI TiNh NhO[hOngTruC]
11 bài hát | 552 lượt xem
Phan Gai Thuyen Quyen[Ngoc Huyen]
9 bài hát | 733 lượt xem
KE CHUYEN TRONG DEM - TUAN VU
12 bài hát | 682 lượt xem
PHUONG MAI Chon loc
1 bài hát | 1,022 lượt xem
LK THANH PHO BUON[THANH TRUC,TRUONG VU]
12 bài hát | 1,369 lượt xem
GIONG NUOC MAt[KIEU NGA,VY LAN,TUAN ANH]
12 bài hát | 620 lượt xem
DUNG NOi YEU TOi[HONG TRUC-TRUONG VU]
10 bài hát | 664 lượt xem
Album CAN NHA MAU TiM[GiangTu,phq]
10 bài hát | 1,191 lượt xem
MAI LO 2 MINH XA NHAU[chelinh,thanhtuyen]
19 bài hát | 945 lượt xem
KIEU NGA
8 bài hát | 902 lượt xem
LiEnKhucTiNhYEu1[TrungHanh,KieuNga,NgOcLan]
4 bài hát | 2,138 lượt xem
Chuyen Gian Thien Ly2
8 bài hát | 466 lượt xem
Album RUNG LA THAY CHUA [NhuQuynh]
10 bài hát | 578 lượt xem
DAM ME [TUAN VU ft.THIEN TRANG]
9 bài hát | 705 lượt xem
LIEN KHUC ChO NGuOi TiNh[TuanVu,ThiEnTrang
5 bài hát | 1,601 lượt xem
LiEN KHUC TUAn VU 1
1 bài hát | 772 lượt xem
LiEnKhucTiNhYEu 2 [TrungHanh,KieuNga,NgOcLan]
4 bài hát | 1,437 lượt xem
Album NhatKy2DuaMinh[DangTheLuan,BangTam]
10 bài hát | 1,481 lượt xem
LK_C@t BUi [ANh SOn,KiEU NGA,LE UYEN]
2 bài hát | 921 lượt xem
NOi AY BiNH YEN
9 bài hát | 512 lượt xem
Album Da Qua ThOi MOng ChO[L@mThuyVan]
10 bài hát | 502 lượt xem
Yen Phuong_ChOnLOC
9 bài hát | 464 lượt xem
DEM BUOn TiNh LE [TruongVu,BaoTuan]
10 bài hát | 788 lượt xem
SuONG LANH CHiEU DONG[BangTam,DanNguyen]
9 bài hát | 1,339 lượt xem
ChUYEn NGuOi COn GAi AO SEn[TruongVu,BaoTuan]
5 bài hát | 730 lượt xem
Album Khoc Me Dem Mua[DangTheLuan]
14 bài hát | 802 lượt xem
Album NhO Me[DanNguyen,QuocKhanh]
10 bài hát | 1,351 lượt xem
Album SAi GOn[ThanhLan,YPhung,DanNguyen]
8 bài hát | 1,247 lượt xem
DEm BuOn TiNh Le[PhuongMai,TuanVu,ThienTrang
12 bài hát | 1,242 lượt xem
Album ChO NGuOi VaO CuOC ChiEn[hOng Truc]
11 bài hát | 1,332 lượt xem
LiEN KHUC_CHIEU MUA 1[Huy Sinh,Luu Hong,Ngoc Lan]
4 bài hát | 586 lượt xem
NHAC V@NG ChOnLOC thang5[2012]
11 bài hát | 1,096 lượt xem
khach san da lat

Advertising