Album ChO NGuOi VaO CuOC ChiEn[hOng Truc]

Tạo bởi hale1 ngày 09-04-2012, có 11 bài hát với 1,496 lượt xem

nhac vang

Cảm nhận của bạn

Bạn hãy đăng nhập để có thể viết cảm nhận!

Danh sách bài hát trong box nhạc

Chuyện người con gái ao sen

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 29,625 lượt nghe | 705 lượt tải

Trời ghen má đỏ (Năm 17 tuổi)

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 108,878 lượt nghe | 1,221 lượt tải

Thế rồi một mùa hè

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 105,895 lượt nghe | 1,757 lượt tải

Rừng ái ân

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 104,879 lượt nghe | 1,204 lượt tải

Quán vắng biên thùy

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 109,556 lượt nghe | 1,444 lượt tải

Một người đi

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 107,608 lượt nghe | 1,421 lượt tải

Hạ buồn

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 107,704 lượt nghe | 1,549 lượt tải

Cuốn theo chiều gió

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 107,686 lượt nghe | 1,727 lượt tải

Biết đâu tìm

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 106,193 lượt nghe | 1,763 lượt tải

Bên gối mộng

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 106,648 lượt nghe | 1,157 lượt tải

Cho người vào cuộc chiến

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 118,552 lượt nghe | 2,708 lượt tải

Chia sẻ Nghe Nhạc Vàng

Box nhạc của hale1

CHO NGUOI TiNh NhO[hOngTruC]
11 bài hát | 641 lượt xem
Phan Gai Thuyen Quyen[Ngoc Huyen]
9 bài hát | 821 lượt xem
KE CHUYEN TRONG DEM - TUAN VU
12 bài hát | 778 lượt xem
PHUONG MAI Chon loc
1 bài hát | 1,224 lượt xem
LK THANH PHO BUON[THANH TRUC,TRUONG VU]
12 bài hát | 1,531 lượt xem
GIONG NUOC MAt[KIEU NGA,VY LAN,TUAN ANH]
12 bài hát | 710 lượt xem
DUNG NOi YEU TOi[HONG TRUC-TRUONG VU]
10 bài hát | 742 lượt xem
Album CAN NHA MAU TiM[GiangTu,phq]
10 bài hát | 1,338 lượt xem
MAI LO 2 MINH XA NHAU[chelinh,thanhtuyen]
19 bài hát | 1,051 lượt xem
KIEU NGA
8 bài hát | 998 lượt xem
LiEnKhucTiNhYEu1[TrungHanh,KieuNga,NgOcLan]
4 bài hát | 2,344 lượt xem
Chuyen Gian Thien Ly2
8 bài hát | 526 lượt xem
Album RUNG LA THAY CHUA [NhuQuynh]
10 bài hát | 683 lượt xem
DAM ME [TUAN VU ft.THIEN TRANG]
9 bài hát | 859 lượt xem
LIEN KHUC ChO NGuOi TiNh[TuanVu,ThiEnTrang
5 bài hát | 1,747 lượt xem
LiEN KHUC TUAn VU 1
1 bài hát | 842 lượt xem
LiEnKhucTiNhYEu 2 [TrungHanh,KieuNga,NgOcLan]
4 bài hát | 1,593 lượt xem
Album NhatKy2DuaMinh[DangTheLuan,BangTam]
10 bài hát | 1,612 lượt xem
LK_C@t BUi [ANh SOn,KiEU NGA,LE UYEN]
2 bài hát | 1,028 lượt xem
NOi AY BiNH YEN
9 bài hát | 606 lượt xem
Album Da Qua ThOi MOng ChO[L@mThuyVan]
10 bài hát | 581 lượt xem
Yen Phuong_ChOnLOC
9 bài hát | 557 lượt xem
DEM BUOn TiNh LE [TruongVu,BaoTuan]
10 bài hát | 885 lượt xem
SuONG LANH CHiEU DONG[BangTam,DanNguyen]
9 bài hát | 1,487 lượt xem
ChUYEn NGuOi COn GAi AO SEn[TruongVu,BaoTuan]
5 bài hát | 809 lượt xem
Album Khoc Me Dem Mua[DangTheLuan]
14 bài hát | 905 lượt xem
Album NhO Me[DanNguyen,QuocKhanh]
10 bài hát | 1,458 lượt xem
Album SAi GOn[ThanhLan,YPhung,DanNguyen]
8 bài hát | 1,357 lượt xem
DEm BuOn TiNh Le[PhuongMai,TuanVu,ThienTrang
12 bài hát | 1,416 lượt xem
Album ChO NGuOi VaO CuOC ChiEn[hOng Truc]
11 bài hát | 1,496 lượt xem
LiEN KHUC_CHIEU MUA 1[Huy Sinh,Luu Hong,Ngoc Lan]
4 bài hát | 664 lượt xem
NHAC V@NG ChOnLOC thang5[2012]
11 bài hát | 1,181 lượt xem
khach san da lat