Album ChO NGuOi VaO CuOC ChiEn[hOng Truc]

Tạo bởi hale1 ngày 09-04-2012, có 11 bài hát với 1,747 lượt xem

nhac vang

Cảm nhận của bạn

Bạn hãy đăng nhập để có thể viết cảm nhận!

Danh sách bài hát trong box nhạc

Chuyện người con gái ao sen

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 37,161 lượt nghe | 1,029 lượt tải

Trời ghen má đỏ (Năm 17 tuổi)

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 138,776 lượt nghe | 1,666 lượt tải

Thế rồi một mùa hè

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 134,300 lượt nghe | 2,295 lượt tải

Rừng ái ân

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 132,478 lượt nghe | 2,102 lượt tải

Quán vắng biên thùy

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 138,706 lượt nghe | 1,914 lượt tải

Một người đi

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 137,560 lượt nghe | 2,682 lượt tải

Hạ buồn

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 136,467 lượt nghe | 3,209 lượt tải

Cuốn theo chiều gió

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 137,280 lượt nghe | 2,340 lượt tải

Biết đâu tìm

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 136,089 lượt nghe | 2,498 lượt tải

Bên gối mộng

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 134,842 lượt nghe | 1,646 lượt tải

Cho người vào cuộc chiến

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 159,332 lượt nghe | 4,747 lượt tải

Chia sẻ Nghe Nhạc Vàng

Box nhạc của hale1

CHO NGUOI TiNh NhO[hOngTruC]
11 bài hát | 807 lượt xem
Phan Gai Thuyen Quyen[Ngoc Huyen]
9 bài hát | 975 lượt xem
KE CHUYEN TRONG DEM - TUAN VU
12 bài hát | 994 lượt xem
PHUONG MAI Chon loc
1 bài hát | 1,543 lượt xem
LK THANH PHO BUON[THANH TRUC,TRUONG VU]
12 bài hát | 1,755 lượt xem
GIONG NUOC MAt[KIEU NGA,VY LAN,TUAN ANH]
12 bài hát | 876 lượt xem
DUNG NOi YEU TOi[HONG TRUC-TRUONG VU]
10 bài hát | 914 lượt xem
Album CAN NHA MAU TiM[GiangTu,phq]
10 bài hát | 1,664 lượt xem
MAI LO 2 MINH XA NHAU[chelinh,thanhtuyen]
19 bài hát | 1,229 lượt xem
KIEU NGA
8 bài hát | 1,197 lượt xem
LiEnKhucTiNhYEu1[TrungHanh,KieuNga,NgOcLan]
4 bài hát | 2,640 lượt xem
Chuyen Gian Thien Ly2
8 bài hát | 648 lượt xem
Album RUNG LA THAY CHUA [NhuQuynh]
10 bài hát | 852 lượt xem
DAM ME [TUAN VU ft.THIEN TRANG]
9 bài hát | 1,095 lượt xem
LIEN KHUC ChO NGuOi TiNh[TuanVu,ThiEnTrang
5 bài hát | 1,968 lượt xem
LiEN KHUC TUAn VU 1
1 bài hát | 989 lượt xem
LiEnKhucTiNhYEu 2 [TrungHanh,KieuNga,NgOcLan]
4 bài hát | 1,891 lượt xem
Album NhatKy2DuaMinh[DangTheLuan,BangTam]
10 bài hát | 1,835 lượt xem
LK_C@t BUi [ANh SOn,KiEU NGA,LE UYEN]
2 bài hát | 1,215 lượt xem
NOi AY BiNH YEN
9 bài hát | 771 lượt xem
Album Da Qua ThOi MOng ChO[L@mThuyVan]
10 bài hát | 726 lượt xem
Yen Phuong_ChOnLOC
9 bài hát | 712 lượt xem
DEM BUOn TiNh LE [TruongVu,BaoTuan]
10 bài hát | 1,102 lượt xem
SuONG LANH CHiEU DONG[BangTam,DanNguyen]
9 bài hát | 1,746 lượt xem
ChUYEn NGuOi COn GAi AO SEn[TruongVu,BaoTuan]
5 bài hát | 965 lượt xem
Album Khoc Me Dem Mua[DangTheLuan]
14 bài hát | 1,079 lượt xem
Album NhO Me[DanNguyen,QuocKhanh]
10 bài hát | 1,661 lượt xem
Album SAi GOn[ThanhLan,YPhung,DanNguyen]
8 bài hát | 1,602 lượt xem
DEm BuOn TiNh Le[PhuongMai,TuanVu,ThienTrang
12 bài hát | 1,663 lượt xem
Album ChO NGuOi VaO CuOC ChiEn[hOng Truc]
11 bài hát | 1,747 lượt xem
LiEN KHUC_CHIEU MUA 1[Huy Sinh,Luu Hong,Ngoc Lan]
4 bài hát | 859 lượt xem
NHAC V@NG ChOnLOC thang5[2012]
11 bài hát | 1,354 lượt xem
khach san da lat