Album ChO NGuOi VaO CuOC ChiEn[hOng Truc]

Tạo bởi hale1 ngày 09-04-2012, có 11 bài hát với 1,313 lượt xem

nhac vang

Cảm nhận của bạn

Bạn hãy đăng nhập để có thể viết cảm nhận!

Danh sách bài hát trong box nhạc

Chuyện người con gái ao sen

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 26,561 lượt nghe | 591 lượt tải

Trời ghen má đỏ (Năm 17 tuổi)

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 93,949 lượt nghe | 943 lượt tải

Thế rồi một mùa hè

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 91,407 lượt nghe | 1,436 lượt tải

Rừng ái ân

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 90,911 lượt nghe | 913 lượt tải

Quán vắng biên thùy

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 94,712 lượt nghe | 1,062 lượt tải

Một người đi

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 92,982 lượt nghe | 1,021 lượt tải

Hạ buồn

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 93,032 lượt nghe | 1,213 lượt tải

Cuốn theo chiều gió

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 92,942 lượt nghe | 1,428 lượt tải

Biết đâu tìm

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 91,733 lượt nghe | 1,405 lượt tải

Bên gối mộng

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 92,391 lượt nghe | 903 lượt tải

Cho người vào cuộc chiến

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 102,159 lượt nghe | 2,022 lượt tải

Chia sẻ Nghe Nhạc Vàng

Box nhạc của hale1

CHO NGUOI TiNh NhO[hOngTruC]
11 bài hát | 545 lượt xem
Phan Gai Thuyen Quyen[Ngoc Huyen]
9 bài hát | 725 lượt xem
KE CHUYEN TRONG DEM - TUAN VU
12 bài hát | 671 lượt xem
PHUONG MAI Chon loc
1 bài hát | 1,004 lượt xem
LK THANH PHO BUON[THANH TRUC,TRUONG VU]
12 bài hát | 1,353 lượt xem
GIONG NUOC MAt[KIEU NGA,VY LAN,TUAN ANH]
12 bài hát | 612 lượt xem
DUNG NOi YEU TOi[HONG TRUC-TRUONG VU]
10 bài hát | 655 lượt xem
Album CAN NHA MAU TiM[GiangTu,phq]
10 bài hát | 1,176 lượt xem
MAI LO 2 MINH XA NHAU[chelinh,thanhtuyen]
19 bài hát | 931 lượt xem
KIEU NGA
8 bài hát | 889 lượt xem
LiEnKhucTiNhYEu1[TrungHanh,KieuNga,NgOcLan]
4 bài hát | 2,112 lượt xem
Chuyen Gian Thien Ly2
8 bài hát | 460 lượt xem
Album RUNG LA THAY CHUA [NhuQuynh]
10 bài hát | 570 lượt xem
DAM ME [TUAN VU ft.THIEN TRANG]
9 bài hát | 692 lượt xem
LIEN KHUC ChO NGuOi TiNh[TuanVu,ThiEnTrang
5 bài hát | 1,589 lượt xem
LiEN KHUC TUAn VU 1
1 bài hát | 761 lượt xem
LiEnKhucTiNhYEu 2 [TrungHanh,KieuNga,NgOcLan]
4 bài hát | 1,415 lượt xem
Album NhatKy2DuaMinh[DangTheLuan,BangTam]
10 bài hát | 1,466 lượt xem
LK_C@t BUi [ANh SOn,KiEU NGA,LE UYEN]
2 bài hát | 910 lượt xem
NOi AY BiNH YEN
9 bài hát | 504 lượt xem
Album Da Qua ThOi MOng ChO[L@mThuyVan]
10 bài hát | 494 lượt xem
Yen Phuong_ChOnLOC
9 bài hát | 456 lượt xem
DEM BUOn TiNh LE [TruongVu,BaoTuan]
10 bài hát | 775 lượt xem
SuONG LANH CHiEU DONG[BangTam,DanNguyen]
9 bài hát | 1,324 lượt xem
ChUYEn NGuOi COn GAi AO SEn[TruongVu,BaoTuan]
5 bài hát | 723 lượt xem
Album Khoc Me Dem Mua[DangTheLuan]
14 bài hát | 791 lượt xem
Album NhO Me[DanNguyen,QuocKhanh]
10 bài hát | 1,337 lượt xem
Album SAi GOn[ThanhLan,YPhung,DanNguyen]
8 bài hát | 1,236 lượt xem
DEm BuOn TiNh Le[PhuongMai,TuanVu,ThienTrang
12 bài hát | 1,223 lượt xem
Album ChO NGuOi VaO CuOC ChiEn[hOng Truc]
11 bài hát | 1,313 lượt xem
LiEN KHUC_CHIEU MUA 1[Huy Sinh,Luu Hong,Ngoc Lan]
4 bài hát | 576 lượt xem
NHAC V@NG ChOnLOC thang5[2012]
11 bài hát | 1,087 lượt xem
khach san da lat