Album ChO NGuOi VaO CuOC ChiEn[hOng Truc]

Tạo bởi hale1 ngày 09-04-2012, có 11 bài hát với 1,072 lượt xem

nhac vang

Cảm nhận của bạn

Bạn hãy đăng nhập để có thể viết cảm nhận!

Danh sách bài hát trong box nhạc

Chuyện người con gái ao sen

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 23,688 lượt nghe | 534 lượt tải

Trời ghen má đỏ (Năm 17 tuổi)

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 79,347 lượt nghe | 841 lượt tải

Thế rồi một mùa hè

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 77,191 lượt nghe | 1,336 lượt tải

Rừng ái ân

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 77,365 lượt nghe | 846 lượt tải

Quán vắng biên thùy

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 80,116 lượt nghe | 921 lượt tải

Một người đi

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 79,015 lượt nghe | 922 lượt tải

Hạ buồn

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 79,046 lượt nghe | 981 lượt tải

Cuốn theo chiều gió

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 78,708 lượt nghe | 1,325 lượt tải

Biết đâu tìm

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 77,923 lượt nghe | 1,302 lượt tải

Bên gối mộng

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 78,419 lượt nghe | 813 lượt tải

Cho người vào cuộc chiến

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 85,852 lượt nghe | 1,656 lượt tải

Chia sẻ Nghe Nhạc Vàng

Box nhạc của hale1

CHO NGUOI TiNh NhO[hOngTruC]
11 bài hát | 432 lượt xem
Phan Gai Thuyen Quyen[Ngoc Huyen]
9 bài hát | 568 lượt xem
KE CHUYEN TRONG DEM - TUAN VU
12 bài hát | 564 lượt xem
PHUONG MAI Chon loc
1 bài hát | 784 lượt xem
LK THANH PHO BUON[THANH TRUC,TRUONG VU]
12 bài hát | 1,127 lượt xem
GIONG NUOC MAt[KIEU NGA,VY LAN,TUAN ANH]
12 bài hát | 467 lượt xem
DUNG NOi YEU TOi[HONG TRUC-TRUONG VU]
10 bài hát | 551 lượt xem
Album CAN NHA MAU TiM[GiangTu,phq]
10 bài hát | 976 lượt xem
MAI LO 2 MINH XA NHAU[chelinh,thanhtuyen]
19 bài hát | 763 lượt xem
KIEU NGA
8 bài hát | 698 lượt xem
LiEnKhucTiNhYEu1[TrungHanh,KieuNga,NgOcLan]
4 bài hát | 1,777 lượt xem
Chuyen Gian Thien Ly2
8 bài hát | 385 lượt xem
Album RUNG LA THAY CHUA [NhuQuynh]
10 bài hát | 466 lượt xem
DAM ME [TUAN VU ft.THIEN TRANG]
9 bài hát | 531 lượt xem
LIEN KHUC ChO NGuOi TiNh[TuanVu,ThiEnTrang
5 bài hát | 1,333 lượt xem
LiEN KHUC TUAn VU 1
1 bài hát | 635 lượt xem
LiEnKhucTiNhYEu 2 [TrungHanh,KieuNga,NgOcLan]
4 bài hát | 1,154 lượt xem
Album NhatKy2DuaMinh[DangTheLuan,BangTam]
10 bài hát | 1,232 lượt xem
LK_C@t BUi [ANh SOn,KiEU NGA,LE UYEN]
2 bài hát | 744 lượt xem
NOi AY BiNH YEN
9 bài hát | 382 lượt xem
Album Da Qua ThOi MOng ChO[L@mThuyVan]
10 bài hát | 391 lượt xem
Yen Phuong_ChOnLOC
9 bài hát | 357 lượt xem
DEM BUOn TiNh LE [TruongVu,BaoTuan]
10 bài hát | 603 lượt xem
SuONG LANH CHiEU DONG[BangTam,DanNguyen]
9 bài hát | 1,101 lượt xem
ChUYEn NGuOi COn GAi AO SEn[TruongVu,BaoTuan]
5 bài hát | 588 lượt xem
Album Khoc Me Dem Mua[DangTheLuan]
14 bài hát | 657 lượt xem
Album NhO Me[DanNguyen,QuocKhanh]
10 bài hát | 1,169 lượt xem
Album SAi GOn[ThanhLan,YPhung,DanNguyen]
8 bài hát | 1,069 lượt xem
DEm BuOn TiNh Le[PhuongMai,TuanVu,ThienTrang
12 bài hát | 980 lượt xem
Album ChO NGuOi VaO CuOC ChiEn[hOng Truc]
11 bài hát | 1,072 lượt xem
LiEN KHUC_CHIEU MUA 1[Huy Sinh,Luu Hong,Ngoc Lan]
4 bài hát | 455 lượt xem
NHAC V@NG ChOnLOC thang5[2012]
11 bài hát | 961 lượt xem
khach san da lat