Album ChO NGuOi VaO CuOC ChiEn[hOng Truc]

Tạo bởi hale1 ngày 09-04-2012, có 11 bài hát với 1,513 lượt xem

nhac vang

Cảm nhận của bạn

Bạn hãy đăng nhập để có thể viết cảm nhận!

Danh sách bài hát trong box nhạc

Chuyện người con gái ao sen

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 30,467 lượt nghe | 749 lượt tải

Trời ghen má đỏ (Năm 17 tuổi)

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 113,498 lượt nghe | 1,296 lượt tải

Thế rồi một mùa hè

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 110,202 lượt nghe | 1,809 lượt tải

Rừng ái ân

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 109,137 lượt nghe | 1,251 lượt tải

Quán vắng biên thùy

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 114,023 lượt nghe | 1,513 lượt tải

Một người đi

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 112,180 lượt nghe | 1,505 lượt tải

Hạ buồn

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 112,075 lượt nghe | 1,623 lượt tải

Cuốn theo chiều gió

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 112,266 lượt nghe | 1,854 lượt tải

Biết đâu tìm

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 110,674 lượt nghe | 1,901 lượt tải

Bên gối mộng

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 111,029 lượt nghe | 1,204 lượt tải

Cho người vào cuộc chiến

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 123,874 lượt nghe | 2,929 lượt tải

Chia sẻ Nghe Nhạc Vàng

Box nhạc của hale1

CHO NGUOI TiNh NhO[hOngTruC]
11 bài hát | 653 lượt xem
Phan Gai Thuyen Quyen[Ngoc Huyen]
9 bài hát | 831 lượt xem
KE CHUYEN TRONG DEM - TUAN VU
12 bài hát | 790 lượt xem
PHUONG MAI Chon loc
1 bài hát | 1,254 lượt xem
LK THANH PHO BUON[THANH TRUC,TRUONG VU]
12 bài hát | 1,551 lượt xem
GIONG NUOC MAt[KIEU NGA,VY LAN,TUAN ANH]
12 bài hát | 722 lượt xem
DUNG NOi YEU TOi[HONG TRUC-TRUONG VU]
10 bài hát | 754 lượt xem
Album CAN NHA MAU TiM[GiangTu,phq]
10 bài hát | 1,365 lượt xem
MAI LO 2 MINH XA NHAU[chelinh,thanhtuyen]
19 bài hát | 1,062 lượt xem
KIEU NGA
8 bài hát | 1,019 lượt xem
LiEnKhucTiNhYEu1[TrungHanh,KieuNga,NgOcLan]
4 bài hát | 2,368 lượt xem
Chuyen Gian Thien Ly2
8 bài hát | 535 lượt xem
Album RUNG LA THAY CHUA [NhuQuynh]
10 bài hát | 702 lượt xem
DAM ME [TUAN VU ft.THIEN TRANG]
9 bài hát | 887 lượt xem
LIEN KHUC ChO NGuOi TiNh[TuanVu,ThiEnTrang
5 bài hát | 1,770 lượt xem
LiEN KHUC TUAn VU 1
1 bài hát | 853 lượt xem
LiEnKhucTiNhYEu 2 [TrungHanh,KieuNga,NgOcLan]
4 bài hát | 1,625 lượt xem
Album NhatKy2DuaMinh[DangTheLuan,BangTam]
10 bài hát | 1,632 lượt xem
LK_C@t BUi [ANh SOn,KiEU NGA,LE UYEN]
2 bài hát | 1,042 lượt xem
NOi AY BiNH YEN
9 bài hát | 622 lượt xem
Album Da Qua ThOi MOng ChO[L@mThuyVan]
10 bài hát | 589 lượt xem
Yen Phuong_ChOnLOC
9 bài hát | 572 lượt xem
DEM BUOn TiNh LE [TruongVu,BaoTuan]
10 bài hát | 903 lượt xem
SuONG LANH CHiEU DONG[BangTam,DanNguyen]
9 bài hát | 1,510 lượt xem
ChUYEn NGuOi COn GAi AO SEn[TruongVu,BaoTuan]
5 bài hát | 821 lượt xem
Album Khoc Me Dem Mua[DangTheLuan]
14 bài hát | 922 lượt xem
Album NhO Me[DanNguyen,QuocKhanh]
10 bài hát | 1,475 lượt xem
Album SAi GOn[ThanhLan,YPhung,DanNguyen]
8 bài hát | 1,377 lượt xem
DEm BuOn TiNh Le[PhuongMai,TuanVu,ThienTrang
12 bài hát | 1,439 lượt xem
Album ChO NGuOi VaO CuOC ChiEn[hOng Truc]
11 bài hát | 1,513 lượt xem
LiEN KHUC_CHIEU MUA 1[Huy Sinh,Luu Hong,Ngoc Lan]
4 bài hát | 675 lượt xem
NHAC V@NG ChOnLOC thang5[2012]
11 bài hát | 1,195 lượt xem
khach san da lat