Album ChO NGuOi VaO CuOC ChiEn[hOng Truc]

Tạo bởi hale1 ngày 09-04-2012, có 11 bài hát với 1,250 lượt xem

nhac vang

Cảm nhận của bạn

Bạn hãy đăng nhập để có thể viết cảm nhận!

Danh sách bài hát trong box nhạc

Chuyện người con gái ao sen

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 25,631 lượt nghe | 571 lượt tải

Trời ghen má đỏ (Năm 17 tuổi)

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 89,353 lượt nghe | 883 lượt tải

Thế rồi một mùa hè

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 86,963 lượt nghe | 1,381 lượt tải

Rừng ái ân

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 86,620 lượt nghe | 876 lượt tải

Quán vắng biên thùy

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 90,120 lượt nghe | 998 lượt tải

Một người đi

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 88,529 lượt nghe | 960 lượt tải

Hạ buồn

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 88,630 lượt nghe | 1,127 lượt tải

Cuốn theo chiều gió

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 88,392 lượt nghe | 1,369 lượt tải

Biết đâu tìm

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 87,355 lượt nghe | 1,342 lượt tải

Bên gối mộng

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 87,944 lượt nghe | 856 lượt tải

Cho người vào cuộc chiến

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 96,933 lượt nghe | 1,850 lượt tải

Chia sẻ Nghe Nhạc Vàng

Box nhạc của hale1

CHO NGUOI TiNh NhO[hOngTruC]
11 bài hát | 526 lượt xem
Phan Gai Thuyen Quyen[Ngoc Huyen]
9 bài hát | 690 lượt xem
KE CHUYEN TRONG DEM - TUAN VU
12 bài hát | 655 lượt xem
PHUONG MAI Chon loc
1 bài hát | 943 lượt xem
LK THANH PHO BUON[THANH TRUC,TRUONG VU]
12 bài hát | 1,308 lượt xem
GIONG NUOC MAt[KIEU NGA,VY LAN,TUAN ANH]
12 bài hát | 585 lượt xem
DUNG NOi YEU TOi[HONG TRUC-TRUONG VU]
10 bài hát | 631 lượt xem
Album CAN NHA MAU TiM[GiangTu,phq]
10 bài hát | 1,135 lượt xem
MAI LO 2 MINH XA NHAU[chelinh,thanhtuyen]
19 bài hát | 892 lượt xem
KIEU NGA
8 bài hát | 838 lượt xem
LiEnKhucTiNhYEu1[TrungHanh,KieuNga,NgOcLan]
4 bài hát | 2,039 lượt xem
Chuyen Gian Thien Ly2
8 bài hát | 444 lượt xem
Album RUNG LA THAY CHUA [NhuQuynh]
10 bài hát | 551 lượt xem
DAM ME [TUAN VU ft.THIEN TRANG]
9 bài hát | 662 lượt xem
LIEN KHUC ChO NGuOi TiNh[TuanVu,ThiEnTrang
5 bài hát | 1,544 lượt xem
LiEN KHUC TUAn VU 1
1 bài hát | 734 lượt xem
LiEnKhucTiNhYEu 2 [TrungHanh,KieuNga,NgOcLan]
4 bài hát | 1,354 lượt xem
Album NhatKy2DuaMinh[DangTheLuan,BangTam]
10 bài hát | 1,419 lượt xem
LK_C@t BUi [ANh SOn,KiEU NGA,LE UYEN]
2 bài hát | 884 lượt xem
NOi AY BiNH YEN
9 bài hát | 476 lượt xem
Album Da Qua ThOi MOng ChO[L@mThuyVan]
10 bài hát | 471 lượt xem
Yen Phuong_ChOnLOC
9 bài hát | 438 lượt xem
DEM BUOn TiNh LE [TruongVu,BaoTuan]
10 bài hát | 738 lượt xem
SuONG LANH CHiEU DONG[BangTam,DanNguyen]
9 bài hát | 1,271 lượt xem
ChUYEn NGuOi COn GAi AO SEn[TruongVu,BaoTuan]
5 bài hát | 699 lượt xem
Album Khoc Me Dem Mua[DangTheLuan]
14 bài hát | 761 lượt xem
Album NhO Me[DanNguyen,QuocKhanh]
10 bài hát | 1,304 lượt xem
Album SAi GOn[ThanhLan,YPhung,DanNguyen]
8 bài hát | 1,195 lượt xem
DEm BuOn TiNh Le[PhuongMai,TuanVu,ThienTrang
12 bài hát | 1,169 lượt xem
Album ChO NGuOi VaO CuOC ChiEn[hOng Truc]
11 bài hát | 1,250 lượt xem
LiEN KHUC_CHIEU MUA 1[Huy Sinh,Luu Hong,Ngoc Lan]
4 bài hát | 547 lượt xem
NHAC V@NG ChOnLOC thang5[2012]
11 bài hát | 1,053 lượt xem
khach san da lat