Album ChO NGuOi VaO CuOC ChiEn[hOng Truc]

Tạo bởi hale1 ngày 09-04-2012, có 11 bài hát với 1,294 lượt xem

nhac vang

Cảm nhận của bạn

Bạn hãy đăng nhập để có thể viết cảm nhận!

Danh sách bài hát trong box nhạc

Chuyện người con gái ao sen

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 26,138 lượt nghe | 587 lượt tải

Trời ghen má đỏ (Năm 17 tuổi)

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 91,431 lượt nghe | 909 lượt tải

Thế rồi một mùa hè

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 89,009 lượt nghe | 1,415 lượt tải

Rừng ái ân

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 88,541 lượt nghe | 904 lượt tải

Quán vắng biên thùy

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 92,232 lượt nghe | 1,033 lượt tải

Một người đi

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 90,559 lượt nghe | 998 lượt tải

Hạ buồn

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 90,605 lượt nghe | 1,178 lượt tải

Cuốn theo chiều gió

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 90,458 lượt nghe | 1,400 lượt tải

Biết đâu tìm

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 89,321 lượt nghe | 1,375 lượt tải

Bên gối mộng

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 89,935 lượt nghe | 890 lượt tải

Cho người vào cuộc chiến

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 99,463 lượt nghe | 1,940 lượt tải

Chia sẻ Nghe Nhạc Vàng

Box nhạc của hale1

CHO NGUOI TiNh NhO[hOngTruC]
11 bài hát | 538 lượt xem
Phan Gai Thuyen Quyen[Ngoc Huyen]
9 bài hát | 712 lượt xem
KE CHUYEN TRONG DEM - TUAN VU
12 bài hát | 663 lượt xem
PHUONG MAI Chon loc
1 bài hát | 975 lượt xem
LK THANH PHO BUON[THANH TRUC,TRUONG VU]
12 bài hát | 1,337 lượt xem
GIONG NUOC MAt[KIEU NGA,VY LAN,TUAN ANH]
12 bài hát | 602 lượt xem
DUNG NOi YEU TOi[HONG TRUC-TRUONG VU]
10 bài hát | 642 lượt xem
Album CAN NHA MAU TiM[GiangTu,phq]
10 bài hát | 1,160 lượt xem
MAI LO 2 MINH XA NHAU[chelinh,thanhtuyen]
19 bài hát | 919 lượt xem
KIEU NGA
8 bài hát | 873 lượt xem
LiEnKhucTiNhYEu1[TrungHanh,KieuNga,NgOcLan]
4 bài hát | 2,083 lượt xem
Chuyen Gian Thien Ly2
8 bài hát | 452 lượt xem
Album RUNG LA THAY CHUA [NhuQuynh]
10 bài hát | 559 lượt xem
DAM ME [TUAN VU ft.THIEN TRANG]
9 bài hát | 679 lượt xem
LIEN KHUC ChO NGuOi TiNh[TuanVu,ThiEnTrang
5 bài hát | 1,573 lượt xem
LiEN KHUC TUAn VU 1
1 bài hát | 754 lượt xem
LiEnKhucTiNhYEu 2 [TrungHanh,KieuNga,NgOcLan]
4 bài hát | 1,391 lượt xem
Album NhatKy2DuaMinh[DangTheLuan,BangTam]
10 bài hát | 1,443 lượt xem
LK_C@t BUi [ANh SOn,KiEU NGA,LE UYEN]
2 bài hát | 899 lượt xem
NOi AY BiNH YEN
9 bài hát | 491 lượt xem
Album Da Qua ThOi MOng ChO[L@mThuyVan]
10 bài hát | 484 lượt xem
Yen Phuong_ChOnLOC
9 bài hát | 446 lượt xem
DEM BUOn TiNh LE [TruongVu,BaoTuan]
10 bài hát | 756 lượt xem
SuONG LANH CHiEU DONG[BangTam,DanNguyen]
9 bài hát | 1,301 lượt xem
ChUYEn NGuOi COn GAi AO SEn[TruongVu,BaoTuan]
5 bài hát | 715 lượt xem
Album Khoc Me Dem Mua[DangTheLuan]
14 bài hát | 779 lượt xem
Album NhO Me[DanNguyen,QuocKhanh]
10 bài hát | 1,324 lượt xem
Album SAi GOn[ThanhLan,YPhung,DanNguyen]
8 bài hát | 1,220 lượt xem
DEm BuOn TiNh Le[PhuongMai,TuanVu,ThienTrang
12 bài hát | 1,197 lượt xem
Album ChO NGuOi VaO CuOC ChiEn[hOng Truc]
11 bài hát | 1,294 lượt xem
LiEN KHUC_CHIEU MUA 1[Huy Sinh,Luu Hong,Ngoc Lan]
4 bài hát | 566 lượt xem
NHAC V@NG ChOnLOC thang5[2012]
11 bài hát | 1,075 lượt xem
khach san da lat