Album ChO NGuOi VaO CuOC ChiEn[hOng Truc]

Tạo bởi hale1 ngày 09-04-2012, có 11 bài hát với 1,593 lượt xem

nhac vang

Cảm nhận của bạn

Bạn hãy đăng nhập để có thể viết cảm nhận!

Danh sách bài hát trong box nhạc

Chuyện người con gái ao sen

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 33,672 lượt nghe | 883 lượt tải

Trời ghen má đỏ (Năm 17 tuổi)

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 125,540 lượt nghe | 1,445 lượt tải

Thế rồi một mùa hè

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 121,397 lượt nghe | 1,996 lượt tải

Rừng ái ân

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 120,003 lượt nghe | 1,446 lượt tải

Quán vắng biên thùy

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 125,601 lượt nghe | 1,695 lượt tải

Một người đi

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 123,834 lượt nghe | 1,739 lượt tải

Hạ buồn

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 123,426 lượt nghe | 1,841 lượt tải

Cuốn theo chiều gió

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 123,993 lượt nghe | 2,058 lượt tải

Biết đâu tìm

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 122,200 lượt nghe | 2,174 lượt tải

Bên gối mộng

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 122,056 lượt nghe | 1,422 lượt tải

Cho người vào cuộc chiến

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 140,667 lượt nghe | 3,627 lượt tải

Chia sẻ Nghe Nhạc Vàng

Box nhạc của hale1

CHO NGUOI TiNh NhO[hOngTruC]
11 bài hát | 716 lượt xem
Phan Gai Thuyen Quyen[Ngoc Huyen]
9 bài hát | 877 lượt xem
KE CHUYEN TRONG DEM - TUAN VU
12 bài hát | 857 lượt xem
PHUONG MAI Chon loc
1 bài hát | 1,356 lượt xem
LK THANH PHO BUON[THANH TRUC,TRUONG VU]
12 bài hát | 1,631 lượt xem
GIONG NUOC MAt[KIEU NGA,VY LAN,TUAN ANH]
12 bài hát | 779 lượt xem
DUNG NOi YEU TOi[HONG TRUC-TRUONG VU]
10 bài hát | 814 lượt xem
Album CAN NHA MAU TiM[GiangTu,phq]
10 bài hát | 1,437 lượt xem
MAI LO 2 MINH XA NHAU[chelinh,thanhtuyen]
19 bài hát | 1,120 lượt xem
KIEU NGA
8 bài hát | 1,079 lượt xem
LiEnKhucTiNhYEu1[TrungHanh,KieuNga,NgOcLan]
4 bài hát | 2,479 lượt xem
Chuyen Gian Thien Ly2
8 bài hát | 571 lượt xem
Album RUNG LA THAY CHUA [NhuQuynh]
10 bài hát | 757 lượt xem
DAM ME [TUAN VU ft.THIEN TRANG]
9 bài hát | 963 lượt xem
LIEN KHUC ChO NGuOi TiNh[TuanVu,ThiEnTrang
5 bài hát | 1,847 lượt xem
LiEN KHUC TUAn VU 1
1 bài hát | 892 lượt xem
LiEnKhucTiNhYEu 2 [TrungHanh,KieuNga,NgOcLan]
4 bài hát | 1,720 lượt xem
Album NhatKy2DuaMinh[DangTheLuan,BangTam]
10 bài hát | 1,704 lượt xem
LK_C@t BUi [ANh SOn,KiEU NGA,LE UYEN]
2 bài hát | 1,100 lượt xem
NOi AY BiNH YEN
9 bài hát | 676 lượt xem
Album Da Qua ThOi MOng ChO[L@mThuyVan]
10 bài hát | 628 lượt xem
Yen Phuong_ChOnLOC
9 bài hát | 625 lượt xem
DEM BUOn TiNh LE [TruongVu,BaoTuan]
10 bài hát | 967 lượt xem
SuONG LANH CHiEU DONG[BangTam,DanNguyen]
9 bài hát | 1,575 lượt xem
ChUYEn NGuOi COn GAi AO SEn[TruongVu,BaoTuan]
5 bài hát | 861 lượt xem
Album Khoc Me Dem Mua[DangTheLuan]
14 bài hát | 982 lượt xem
Album NhO Me[DanNguyen,QuocKhanh]
10 bài hát | 1,558 lượt xem
Album SAi GOn[ThanhLan,YPhung,DanNguyen]
8 bài hát | 1,454 lượt xem
DEm BuOn TiNh Le[PhuongMai,TuanVu,ThienTrang
12 bài hát | 1,518 lượt xem
Album ChO NGuOi VaO CuOC ChiEn[hOng Truc]
11 bài hát | 1,593 lượt xem
LiEN KHUC_CHIEU MUA 1[Huy Sinh,Luu Hong,Ngoc Lan]
4 bài hát | 730 lượt xem
NHAC V@NG ChOnLOC thang5[2012]
11 bài hát | 1,252 lượt xem
khach san da lat