Album ChO NGuOi VaO CuOC ChiEn[hOng Truc]

Tạo bởi hale1 ngày 09-04-2012, có 11 bài hát với 1,211 lượt xem

nhac vang

Cảm nhận của bạn

Bạn hãy đăng nhập để có thể viết cảm nhận!

Danh sách bài hát trong box nhạc

Chuyện người con gái ao sen

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 25,245 lượt nghe | 565 lượt tải

Trời ghen má đỏ (Năm 17 tuổi)

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 87,801 lượt nghe | 869 lượt tải

Thế rồi một mùa hè

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 85,486 lượt nghe | 1,371 lượt tải

Rừng ái ân

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 85,204 lượt nghe | 869 lượt tải

Quán vắng biên thùy

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 88,539 lượt nghe | 979 lượt tải

Một người đi

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 87,047 lượt nghe | 952 lượt tải

Hạ buồn

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 87,154 lượt nghe | 1,083 lượt tải

Cuốn theo chiều gió

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 86,900 lượt nghe | 1,359 lượt tải

Biết đâu tìm

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 85,881 lượt nghe | 1,337 lượt tải

Bên gối mộng

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 86,484 lượt nghe | 848 lượt tải

Cho người vào cuộc chiến

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 95,175 lượt nghe | 1,794 lượt tải

Chia sẻ Nghe Nhạc Vàng

Box nhạc của hale1

CHO NGUOI TiNh NhO[hOngTruC]
11 bài hát | 511 lượt xem
Phan Gai Thuyen Quyen[Ngoc Huyen]
9 bài hát | 670 lượt xem
KE CHUYEN TRONG DEM - TUAN VU
12 bài hát | 642 lượt xem
PHUONG MAI Chon loc
1 bài hát | 912 lượt xem
LK THANH PHO BUON[THANH TRUC,TRUONG VU]
12 bài hát | 1,277 lượt xem
GIONG NUOC MAt[KIEU NGA,VY LAN,TUAN ANH]
12 bài hát | 566 lượt xem
DUNG NOi YEU TOi[HONG TRUC-TRUONG VU]
10 bài hát | 618 lượt xem
Album CAN NHA MAU TiM[GiangTu,phq]
10 bài hát | 1,113 lượt xem
MAI LO 2 MINH XA NHAU[chelinh,thanhtuyen]
19 bài hát | 871 lượt xem
KIEU NGA
8 bài hát | 814 lượt xem
LiEnKhucTiNhYEu1[TrungHanh,KieuNga,NgOcLan]
4 bài hát | 2,005 lượt xem
Chuyen Gian Thien Ly2
8 bài hát | 434 lượt xem
Album RUNG LA THAY CHUA [NhuQuynh]
10 bài hát | 533 lượt xem
DAM ME [TUAN VU ft.THIEN TRANG]
9 bài hát | 641 lượt xem
LIEN KHUC ChO NGuOi TiNh[TuanVu,ThiEnTrang
5 bài hát | 1,513 lượt xem
LiEN KHUC TUAn VU 1
1 bài hát | 720 lượt xem
LiEnKhucTiNhYEu 2 [TrungHanh,KieuNga,NgOcLan]
4 bài hát | 1,317 lượt xem
Album NhatKy2DuaMinh[DangTheLuan,BangTam]
10 bài hát | 1,391 lượt xem
LK_C@t BUi [ANh SOn,KiEU NGA,LE UYEN]
2 bài hát | 867 lượt xem
NOi AY BiNH YEN
9 bài hát | 460 lượt xem
Album Da Qua ThOi MOng ChO[L@mThuyVan]
10 bài hát | 457 lượt xem
Yen Phuong_ChOnLOC
9 bài hát | 427 lượt xem
DEM BUOn TiNh LE [TruongVu,BaoTuan]
10 bài hát | 715 lượt xem
SuONG LANH CHiEU DONG[BangTam,DanNguyen]
9 bài hát | 1,241 lượt xem
ChUYEn NGuOi COn GAi AO SEn[TruongVu,BaoTuan]
5 bài hát | 684 lượt xem
Album Khoc Me Dem Mua[DangTheLuan]
14 bài hát | 743 lượt xem
Album NhO Me[DanNguyen,QuocKhanh]
10 bài hát | 1,287 lượt xem
Album SAi GOn[ThanhLan,YPhung,DanNguyen]
8 bài hát | 1,178 lượt xem
DEm BuOn TiNh Le[PhuongMai,TuanVu,ThienTrang
12 bài hát | 1,140 lượt xem
Album ChO NGuOi VaO CuOC ChiEn[hOng Truc]
11 bài hát | 1,211 lượt xem
LiEN KHUC_CHIEU MUA 1[Huy Sinh,Luu Hong,Ngoc Lan]
4 bài hát | 530 lượt xem
NHAC V@NG ChOnLOC thang5[2012]
11 bài hát | 1,036 lượt xem
khach san da lat