Album ChO NGuOi VaO CuOC ChiEn[hOng Truc]

Tạo bởi hale1 ngày 09-04-2012, có 11 bài hát với 1,406 lượt xem

nhac vang

Cảm nhận của bạn

Bạn hãy đăng nhập để có thể viết cảm nhận!

Danh sách bài hát trong box nhạc

Chuyện người con gái ao sen

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 27,934 lượt nghe | 636 lượt tải

Trời ghen má đỏ (Năm 17 tuổi)

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 101,871 lượt nghe | 1,065 lượt tải

Thế rồi một mùa hè

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 99,113 lượt nghe | 1,564 lượt tải

Rừng ái ân

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 98,419 lượt nghe | 1,041 lượt tải

Quán vắng biên thùy

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 102,671 lượt nghe | 1,241 lượt tải

Một người đi

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 100,773 lượt nghe | 1,224 lượt tải

Hạ buồn

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 100,875 lượt nghe | 1,343 lượt tải

Cuốn theo chiều gió

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 100,774 lượt nghe | 1,539 lượt tải

Biết đâu tìm

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 99,415 lượt nghe | 1,554 lượt tải

Bên gối mộng

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 100,012 lượt nghe | 1,010 lượt tải

Cho người vào cuộc chiến

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 110,691 lượt nghe | 2,343 lượt tải

Chia sẻ Nghe Nhạc Vàng

Box nhạc của hale1

CHO NGUOI TiNh NhO[hOngTruC]
11 bài hát | 593 lượt xem
Phan Gai Thuyen Quyen[Ngoc Huyen]
9 bài hát | 771 lượt xem
KE CHUYEN TRONG DEM - TUAN VU
12 bài hát | 719 lượt xem
PHUONG MAI Chon loc
1 bài hát | 1,112 lượt xem
LK THANH PHO BUON[THANH TRUC,TRUONG VU]
12 bài hát | 1,442 lượt xem
GIONG NUOC MAt[KIEU NGA,VY LAN,TUAN ANH]
12 bài hát | 659 lượt xem
DUNG NOi YEU TOi[HONG TRUC-TRUONG VU]
10 bài hát | 699 lượt xem
Album CAN NHA MAU TiM[GiangTu,phq]
10 bài hát | 1,256 lượt xem
MAI LO 2 MINH XA NHAU[chelinh,thanhtuyen]
19 bài hát | 1,001 lượt xem
KIEU NGA
8 bài hát | 938 lượt xem
LiEnKhucTiNhYEu1[TrungHanh,KieuNga,NgOcLan]
4 bài hát | 2,228 lượt xem
Chuyen Gian Thien Ly2
8 bài hát | 490 lượt xem
Album RUNG LA THAY CHUA [NhuQuynh]
10 bài hát | 621 lượt xem
DAM ME [TUAN VU ft.THIEN TRANG]
9 bài hát | 770 lượt xem
LIEN KHUC ChO NGuOi TiNh[TuanVu,ThiEnTrang
5 bài hát | 1,670 lượt xem
LiEN KHUC TUAn VU 1
1 bài hát | 797 lượt xem
LiEnKhucTiNhYEu 2 [TrungHanh,KieuNga,NgOcLan]
4 bài hát | 1,502 lượt xem
Album NhatKy2DuaMinh[DangTheLuan,BangTam]
10 bài hát | 1,540 lượt xem
LK_C@t BUi [ANh SOn,KiEU NGA,LE UYEN]
2 bài hát | 968 lượt xem
NOi AY BiNH YEN
9 bài hát | 555 lượt xem
Album Da Qua ThOi MOng ChO[L@mThuyVan]
10 bài hát | 538 lượt xem
Yen Phuong_ChOnLOC
9 bài hát | 502 lượt xem
DEM BUOn TiNh LE [TruongVu,BaoTuan]
10 bài hát | 822 lượt xem
SuONG LANH CHiEU DONG[BangTam,DanNguyen]
9 bài hát | 1,402 lượt xem
ChUYEn NGuOi COn GAi AO SEn[TruongVu,BaoTuan]
5 bài hát | 765 lượt xem
Album Khoc Me Dem Mua[DangTheLuan]
14 bài hát | 844 lượt xem
Album NhO Me[DanNguyen,QuocKhanh]
10 bài hát | 1,397 lượt xem
Album SAi GOn[ThanhLan,YPhung,DanNguyen]
8 bài hát | 1,290 lượt xem
DEm BuOn TiNh Le[PhuongMai,TuanVu,ThienTrang
12 bài hát | 1,325 lượt xem
Album ChO NGuOi VaO CuOC ChiEn[hOng Truc]
11 bài hát | 1,406 lượt xem
LiEN KHUC_CHIEU MUA 1[Huy Sinh,Luu Hong,Ngoc Lan]
4 bài hát | 611 lượt xem
NHAC V@NG ChOnLOC thang5[2012]
11 bài hát | 1,127 lượt xem
khach san da lat

Advertising