Album ChO NGuOi VaO CuOC ChiEn[hOng Truc]

Tạo bởi hale1 ngày 09-04-2012, có 11 bài hát với 1,535 lượt xem

nhac vang

Cảm nhận của bạn

Bạn hãy đăng nhập để có thể viết cảm nhận!

Danh sách bài hát trong box nhạc

Chuyện người con gái ao sen

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 31,357 lượt nghe | 776 lượt tải

Trời ghen má đỏ (Năm 17 tuổi)

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 117,147 lượt nghe | 1,331 lượt tải

Thế rồi một mùa hè

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 113,609 lượt nghe | 1,832 lượt tải

Rừng ái ân

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 112,461 lượt nghe | 1,298 lượt tải

Quán vắng biên thùy

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 117,564 lượt nghe | 1,562 lượt tải

Một người đi

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 115,805 lượt nghe | 1,565 lượt tải

Hạ buồn

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 115,578 lượt nghe | 1,683 lượt tải

Cuốn theo chiều gió

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 115,882 lượt nghe | 1,906 lượt tải

Biết đâu tìm

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 114,223 lượt nghe | 1,963 lượt tải

Bên gối mộng

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 114,373 lượt nghe | 1,248 lượt tải

Cho người vào cuộc chiến

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 128,367 lượt nghe | 3,093 lượt tải

Chia sẻ Nghe Nhạc Vàng

Box nhạc của hale1

CHO NGUOI TiNh NhO[hOngTruC]
11 bài hát | 675 lượt xem
Phan Gai Thuyen Quyen[Ngoc Huyen]
9 bài hát | 840 lượt xem
KE CHUYEN TRONG DEM - TUAN VU
12 bài hát | 806 lượt xem
PHUONG MAI Chon loc
1 bài hát | 1,279 lượt xem
LK THANH PHO BUON[THANH TRUC,TRUONG VU]
12 bài hát | 1,569 lượt xem
GIONG NUOC MAt[KIEU NGA,VY LAN,TUAN ANH]
12 bài hát | 732 lượt xem
DUNG NOi YEU TOi[HONG TRUC-TRUONG VU]
10 bài hát | 769 lượt xem
Album CAN NHA MAU TiM[GiangTu,phq]
10 bài hát | 1,386 lượt xem
MAI LO 2 MINH XA NHAU[chelinh,thanhtuyen]
19 bài hát | 1,074 lượt xem
KIEU NGA
8 bài hát | 1,033 lượt xem
LiEnKhucTiNhYEu1[TrungHanh,KieuNga,NgOcLan]
4 bài hát | 2,396 lượt xem
Chuyen Gian Thien Ly2
8 bài hát | 544 lượt xem
Album RUNG LA THAY CHUA [NhuQuynh]
10 bài hát | 715 lượt xem
DAM ME [TUAN VU ft.THIEN TRANG]
9 bài hát | 906 lượt xem
LIEN KHUC ChO NGuOi TiNh[TuanVu,ThiEnTrang
5 bài hát | 1,785 lượt xem
LiEN KHUC TUAn VU 1
1 bài hát | 862 lượt xem
LiEnKhucTiNhYEu 2 [TrungHanh,KieuNga,NgOcLan]
4 bài hát | 1,646 lượt xem
Album NhatKy2DuaMinh[DangTheLuan,BangTam]
10 bài hát | 1,648 lượt xem
LK_C@t BUi [ANh SOn,KiEU NGA,LE UYEN]
2 bài hát | 1,056 lượt xem
NOi AY BiNH YEN
9 bài hát | 638 lượt xem
Album Da Qua ThOi MOng ChO[L@mThuyVan]
10 bài hát | 600 lượt xem
Yen Phuong_ChOnLOC
9 bài hát | 585 lượt xem
DEM BUOn TiNh LE [TruongVu,BaoTuan]
10 bài hát | 917 lượt xem
SuONG LANH CHiEU DONG[BangTam,DanNguyen]
9 bài hát | 1,524 lượt xem
ChUYEn NGuOi COn GAi AO SEn[TruongVu,BaoTuan]
5 bài hát | 828 lượt xem
Album Khoc Me Dem Mua[DangTheLuan]
14 bài hát | 936 lượt xem
Album NhO Me[DanNguyen,QuocKhanh]
10 bài hát | 1,496 lượt xem
Album SAi GOn[ThanhLan,YPhung,DanNguyen]
8 bài hát | 1,393 lượt xem
DEm BuOn TiNh Le[PhuongMai,TuanVu,ThienTrang
12 bài hát | 1,456 lượt xem
Album ChO NGuOi VaO CuOC ChiEn[hOng Truc]
11 bài hát | 1,535 lượt xem
LiEN KHUC_CHIEU MUA 1[Huy Sinh,Luu Hong,Ngoc Lan]
4 bài hát | 681 lượt xem
NHAC V@NG ChOnLOC thang5[2012]
11 bài hát | 1,209 lượt xem
khach san da lat