Album ChO NGuOi VaO CuOC ChiEn[hOng Truc]

Tạo bởi hale1 ngày 09-04-2012, có 11 bài hát với 1,178 lượt xem

nhac vang

Cảm nhận của bạn

Bạn hãy đăng nhập để có thể viết cảm nhận!

Danh sách bài hát trong box nhạc

Chuyện người con gái ao sen

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 24,864 lượt nghe | 549 lượt tải

Trời ghen má đỏ (Năm 17 tuổi)

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 85,957 lượt nghe | 858 lượt tải

Thế rồi một mùa hè

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 83,692 lượt nghe | 1,360 lượt tải

Rừng ái ân

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 83,480 lượt nghe | 860 lượt tải

Quán vắng biên thùy

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 86,713 lượt nghe | 947 lượt tải

Một người đi

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 85,271 lượt nghe | 935 lượt tải

Hạ buồn

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 85,356 lượt nghe | 1,049 lượt tải

Cuốn theo chiều gió

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 85,095 lượt nghe | 1,348 lượt tải

Biết đâu tìm

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 84,149 lượt nghe | 1,324 lượt tải

Bên gối mộng

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 84,720 lượt nghe | 835 lượt tải

Cho người vào cuộc chiến

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 93,084 lượt nghe | 1,768 lượt tải

Chia sẻ Nghe Nhạc Vàng

Box nhạc của hale1

CHO NGUOI TiNh NhO[hOngTruC]
11 bài hát | 496 lượt xem
Phan Gai Thuyen Quyen[Ngoc Huyen]
9 bài hát | 651 lượt xem
KE CHUYEN TRONG DEM - TUAN VU
12 bài hát | 628 lượt xem
PHUONG MAI Chon loc
1 bài hát | 887 lượt xem
LK THANH PHO BUON[THANH TRUC,TRUONG VU]
12 bài hát | 1,243 lượt xem
GIONG NUOC MAt[KIEU NGA,VY LAN,TUAN ANH]
12 bài hát | 548 lượt xem
DUNG NOi YEU TOi[HONG TRUC-TRUONG VU]
10 bài hát | 604 lượt xem
Album CAN NHA MAU TiM[GiangTu,phq]
10 bài hát | 1,091 lượt xem
MAI LO 2 MINH XA NHAU[chelinh,thanhtuyen]
19 bài hát | 850 lượt xem
KIEU NGA
8 bài hát | 789 lượt xem
LiEnKhucTiNhYEu1[TrungHanh,KieuNga,NgOcLan]
4 bài hát | 1,956 lượt xem
Chuyen Gian Thien Ly2
8 bài hát | 422 lượt xem
Album RUNG LA THAY CHUA [NhuQuynh]
10 bài hát | 517 lượt xem
DAM ME [TUAN VU ft.THIEN TRANG]
9 bài hát | 622 lượt xem
LIEN KHUC ChO NGuOi TiNh[TuanVu,ThiEnTrang
5 bài hát | 1,484 lượt xem
LiEN KHUC TUAn VU 1
1 bài hát | 706 lượt xem
LiEnKhucTiNhYEu 2 [TrungHanh,KieuNga,NgOcLan]
4 bài hát | 1,282 lượt xem
Album NhatKy2DuaMinh[DangTheLuan,BangTam]
10 bài hát | 1,365 lượt xem
LK_C@t BUi [ANh SOn,KiEU NGA,LE UYEN]
2 bài hát | 847 lượt xem
NOi AY BiNH YEN
9 bài hát | 441 lượt xem
Album Da Qua ThOi MOng ChO[L@mThuyVan]
10 bài hát | 441 lượt xem
Yen Phuong_ChOnLOC
9 bài hát | 410 lượt xem
DEM BUOn TiNh LE [TruongVu,BaoTuan]
10 bài hát | 691 lượt xem
SuONG LANH CHiEU DONG[BangTam,DanNguyen]
9 bài hát | 1,215 lượt xem
ChUYEn NGuOi COn GAi AO SEn[TruongVu,BaoTuan]
5 bài hát | 664 lượt xem
Album Khoc Me Dem Mua[DangTheLuan]
14 bài hát | 726 lượt xem
Album NhO Me[DanNguyen,QuocKhanh]
10 bài hát | 1,266 lượt xem
Album SAi GOn[ThanhLan,YPhung,DanNguyen]
8 bài hát | 1,155 lượt xem
DEm BuOn TiNh Le[PhuongMai,TuanVu,ThienTrang
12 bài hát | 1,114 lượt xem
Album ChO NGuOi VaO CuOC ChiEn[hOng Truc]
11 bài hát | 1,178 lượt xem
LiEN KHUC_CHIEU MUA 1[Huy Sinh,Luu Hong,Ngoc Lan]
4 bài hát | 511 lượt xem
NHAC V@NG ChOnLOC thang5[2012]
11 bài hát | 1,018 lượt xem
khach san da lat