Album ChO NGuOi VaO CuOC ChiEn[hOng Truc]

Tạo bởi hale1 ngày 09-04-2012, có 11 bài hát với 1,187 lượt xem

nhac vang

Cảm nhận của bạn

Bạn hãy đăng nhập để có thể viết cảm nhận!

Danh sách bài hát trong box nhạc

Chuyện người con gái ao sen

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 24,934 lượt nghe | 555 lượt tải

Trời ghen má đỏ (Năm 17 tuổi)

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 86,402 lượt nghe | 862 lượt tải

Thế rồi một mùa hè

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 84,106 lượt nghe | 1,363 lượt tải

Rừng ái ân

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 83,897 lượt nghe | 863 lượt tải

Quán vắng biên thùy

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 87,132 lượt nghe | 949 lượt tải

Một người đi

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 85,683 lượt nghe | 938 lượt tải

Hạ buồn

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 85,770 lượt nghe | 1,065 lượt tải

Cuốn theo chiều gió

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 85,499 lượt nghe | 1,356 lượt tải

Biết đâu tìm

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 84,546 lượt nghe | 1,328 lượt tải

Bên gối mộng

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 85,141 lượt nghe | 837 lượt tải

Cho người vào cuộc chiến

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 93,563 lượt nghe | 1,775 lượt tải

Chia sẻ Nghe Nhạc Vàng

Box nhạc của hale1

CHO NGUOI TiNh NhO[hOngTruC]
11 bài hát | 498 lượt xem
Phan Gai Thuyen Quyen[Ngoc Huyen]
9 bài hát | 655 lượt xem
KE CHUYEN TRONG DEM - TUAN VU
12 bài hát | 630 lượt xem
PHUONG MAI Chon loc
1 bài hát | 891 lượt xem
LK THANH PHO BUON[THANH TRUC,TRUONG VU]
12 bài hát | 1,255 lượt xem
GIONG NUOC MAt[KIEU NGA,VY LAN,TUAN ANH]
12 bài hát | 551 lượt xem
DUNG NOi YEU TOi[HONG TRUC-TRUONG VU]
10 bài hát | 605 lượt xem
Album CAN NHA MAU TiM[GiangTu,phq]
10 bài hát | 1,094 lượt xem
MAI LO 2 MINH XA NHAU[chelinh,thanhtuyen]
19 bài hát | 854 lượt xem
KIEU NGA
8 bài hát | 797 lượt xem
LiEnKhucTiNhYEu1[TrungHanh,KieuNga,NgOcLan]
4 bài hát | 1,968 lượt xem
Chuyen Gian Thien Ly2
8 bài hát | 423 lượt xem
Album RUNG LA THAY CHUA [NhuQuynh]
10 bài hát | 521 lượt xem
DAM ME [TUAN VU ft.THIEN TRANG]
9 bài hát | 626 lượt xem
LIEN KHUC ChO NGuOi TiNh[TuanVu,ThiEnTrang
5 bài hát | 1,490 lượt xem
LiEN KHUC TUAn VU 1
1 bài hát | 708 lượt xem
LiEnKhucTiNhYEu 2 [TrungHanh,KieuNga,NgOcLan]
4 bài hát | 1,292 lượt xem
Album NhatKy2DuaMinh[DangTheLuan,BangTam]
10 bài hát | 1,371 lượt xem
LK_C@t BUi [ANh SOn,KiEU NGA,LE UYEN]
2 bài hát | 850 lượt xem
NOi AY BiNH YEN
9 bài hát | 443 lượt xem
Album Da Qua ThOi MOng ChO[L@mThuyVan]
10 bài hát | 443 lượt xem
Yen Phuong_ChOnLOC
9 bài hát | 413 lượt xem
DEM BUOn TiNh LE [TruongVu,BaoTuan]
10 bài hát | 697 lượt xem
SuONG LANH CHiEU DONG[BangTam,DanNguyen]
9 bài hát | 1,219 lượt xem
ChUYEn NGuOi COn GAi AO SEn[TruongVu,BaoTuan]
5 bài hát | 670 lượt xem
Album Khoc Me Dem Mua[DangTheLuan]
14 bài hát | 731 lượt xem
Album NhO Me[DanNguyen,QuocKhanh]
10 bài hát | 1,273 lượt xem
Album SAi GOn[ThanhLan,YPhung,DanNguyen]
8 bài hát | 1,162 lượt xem
DEm BuOn TiNh Le[PhuongMai,TuanVu,ThienTrang
12 bài hát | 1,119 lượt xem
Album ChO NGuOi VaO CuOC ChiEn[hOng Truc]
11 bài hát | 1,187 lượt xem
LiEN KHUC_CHIEU MUA 1[Huy Sinh,Luu Hong,Ngoc Lan]
4 bài hát | 518 lượt xem
NHAC V@NG ChOnLOC thang5[2012]
11 bài hát | 1,021 lượt xem
khach san da lat