Album ChO NGuOi VaO CuOC ChiEn[hOng Truc]

Tạo bởi hale1 ngày 09-04-2012, có 11 bài hát với 1,464 lượt xem

nhac vang

Cảm nhận của bạn

Bạn hãy đăng nhập để có thể viết cảm nhận!

Danh sách bài hát trong box nhạc

Chuyện người con gái ao sen

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 29,057 lượt nghe | 685 lượt tải

Trời ghen má đỏ (Năm 17 tuổi)

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 106,576 lượt nghe | 1,198 lượt tải

Thế rồi một mùa hè

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 103,681 lượt nghe | 1,732 lượt tải

Rừng ái ân

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 102,757 lượt nghe | 1,175 lượt tải

Quán vắng biên thùy

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 107,291 lượt nghe | 1,399 lượt tải

Một người đi

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 105,362 lượt nghe | 1,389 lượt tải

Hạ buồn

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 105,448 lượt nghe | 1,488 lượt tải

Cuốn theo chiều gió

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 105,421 lượt nghe | 1,690 lượt tải

Biết đâu tìm

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 103,963 lượt nghe | 1,731 lượt tải

Bên gối mộng

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 104,419 lượt nghe | 1,128 lượt tải

Cho người vào cuộc chiến

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 115,999 lượt nghe | 2,650 lượt tải

Chia sẻ Nghe Nhạc Vàng

Box nhạc của hale1

CHO NGUOI TiNh NhO[hOngTruC]
11 bài hát | 624 lượt xem
Phan Gai Thuyen Quyen[Ngoc Huyen]
9 bài hát | 801 lượt xem
KE CHUYEN TRONG DEM - TUAN VU
12 bài hát | 760 lượt xem
PHUONG MAI Chon loc
1 bài hát | 1,194 lượt xem
LK THANH PHO BUON[THANH TRUC,TRUONG VU]
12 bài hát | 1,503 lượt xem
GIONG NUOC MAt[KIEU NGA,VY LAN,TUAN ANH]
12 bài hát | 690 lượt xem
DUNG NOi YEU TOi[HONG TRUC-TRUONG VU]
10 bài hát | 723 lượt xem
Album CAN NHA MAU TiM[GiangTu,phq]
10 bài hát | 1,301 lượt xem
MAI LO 2 MINH XA NHAU[chelinh,thanhtuyen]
19 bài hát | 1,031 lượt xem
KIEU NGA
8 bài hát | 975 lượt xem
LiEnKhucTiNhYEu1[TrungHanh,KieuNga,NgOcLan]
4 bài hát | 2,301 lượt xem
Chuyen Gian Thien Ly2
8 bài hát | 510 lượt xem
Album RUNG LA THAY CHUA [NhuQuynh]
10 bài hát | 658 lượt xem
DAM ME [TUAN VU ft.THIEN TRANG]
9 bài hát | 825 lượt xem
LIEN KHUC ChO NGuOi TiNh[TuanVu,ThiEnTrang
5 bài hát | 1,718 lượt xem
LiEN KHUC TUAn VU 1
1 bài hát | 822 lượt xem
LiEnKhucTiNhYEu 2 [TrungHanh,KieuNga,NgOcLan]
4 bài hát | 1,562 lượt xem
Album NhatKy2DuaMinh[DangTheLuan,BangTam]
10 bài hát | 1,588 lượt xem
LK_C@t BUi [ANh SOn,KiEU NGA,LE UYEN]
2 bài hát | 1,005 lượt xem
NOi AY BiNH YEN
9 bài hát | 588 lượt xem
Album Da Qua ThOi MOng ChO[L@mThuyVan]
10 bài hát | 564 lượt xem
Yen Phuong_ChOnLOC
9 bài hát | 538 lượt xem
DEM BUOn TiNh LE [TruongVu,BaoTuan]
10 bài hát | 858 lượt xem
SuONG LANH CHiEU DONG[BangTam,DanNguyen]
9 bài hát | 1,452 lượt xem
ChUYEn NGuOi COn GAi AO SEn[TruongVu,BaoTuan]
5 bài hát | 789 lượt xem
Album Khoc Me Dem Mua[DangTheLuan]
14 bài hát | 879 lượt xem
Album NhO Me[DanNguyen,QuocKhanh]
10 bài hát | 1,434 lượt xem
Album SAi GOn[ThanhLan,YPhung,DanNguyen]
8 bài hát | 1,329 lượt xem
DEm BuOn TiNh Le[PhuongMai,TuanVu,ThienTrang
12 bài hát | 1,384 lượt xem
Album ChO NGuOi VaO CuOC ChiEn[hOng Truc]
11 bài hát | 1,464 lượt xem
LiEN KHUC_CHIEU MUA 1[Huy Sinh,Luu Hong,Ngoc Lan]
4 bài hát | 640 lượt xem
NHAC V@NG ChOnLOC thang5[2012]
11 bài hát | 1,159 lượt xem
khach san da lat

Advertising