Album ChO NGuOi VaO CuOC ChiEn[hOng Truc]

Tạo bởi hale1 ngày 09-04-2012, có 11 bài hát với 1,641 lượt xem

nhac vang

Cảm nhận của bạn

Bạn hãy đăng nhập để có thể viết cảm nhận!

Danh sách bài hát trong box nhạc

Chuyện người con gái ao sen

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 34,945 lượt nghe | 922 lượt tải

Trời ghen má đỏ (Năm 17 tuổi)

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 130,351 lượt nghe | 1,518 lượt tải

Thế rồi một mùa hè

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 125,948 lượt nghe | 2,095 lượt tải

Rừng ái ân

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 124,457 lượt nghe | 1,515 lượt tải

Quán vắng biên thùy

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 130,257 lượt nghe | 1,758 lượt tải

Một người đi

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 128,650 lượt nghe | 1,813 lượt tải

Hạ buồn

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 128,064 lượt nghe | 1,940 lượt tải

Cuốn theo chiều gió

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 128,682 lượt nghe | 2,140 lượt tải

Biết đâu tìm

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 127,167 lượt nghe | 2,260 lượt tải

Bên gối mộng

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 126,579 lượt nghe | 1,491 lượt tải

Cho người vào cuộc chiến

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 147,601 lượt nghe | 4,075 lượt tải

Chia sẻ Nghe Nhạc Vàng

Box nhạc của hale1

CHO NGUOI TiNh NhO[hOngTruC]
11 bài hát | 750 lượt xem
Phan Gai Thuyen Quyen[Ngoc Huyen]
9 bài hát | 911 lượt xem
KE CHUYEN TRONG DEM - TUAN VU
12 bài hát | 904 lượt xem
PHUONG MAI Chon loc
1 bài hát | 1,417 lượt xem
LK THANH PHO BUON[THANH TRUC,TRUONG VU]
12 bài hát | 1,679 lượt xem
GIONG NUOC MAt[KIEU NGA,VY LAN,TUAN ANH]
12 bài hát | 815 lượt xem
DUNG NOi YEU TOi[HONG TRUC-TRUONG VU]
10 bài hát | 848 lượt xem
Album CAN NHA MAU TiM[GiangTu,phq]
10 bài hát | 1,513 lượt xem
MAI LO 2 MINH XA NHAU[chelinh,thanhtuyen]
19 bài hát | 1,158 lượt xem
KIEU NGA
8 bài hát | 1,119 lượt xem
LiEnKhucTiNhYEu1[TrungHanh,KieuNga,NgOcLan]
4 bài hát | 2,534 lượt xem
Chuyen Gian Thien Ly2
8 bài hát | 592 lượt xem
Album RUNG LA THAY CHUA [NhuQuynh]
10 bài hát | 793 lượt xem
DAM ME [TUAN VU ft.THIEN TRANG]
9 bài hát | 1,008 lượt xem
LIEN KHUC ChO NGuOi TiNh[TuanVu,ThiEnTrang
5 bài hát | 1,904 lượt xem
LiEN KHUC TUAn VU 1
1 bài hát | 929 lượt xem
LiEnKhucTiNhYEu 2 [TrungHanh,KieuNga,NgOcLan]
4 bài hát | 1,779 lượt xem
Album NhatKy2DuaMinh[DangTheLuan,BangTam]
10 bài hát | 1,754 lượt xem
LK_C@t BUi [ANh SOn,KiEU NGA,LE UYEN]
2 bài hát | 1,136 lượt xem
NOi AY BiNH YEN
9 bài hát | 710 lượt xem
Album Da Qua ThOi MOng ChO[L@mThuyVan]
10 bài hát | 658 lượt xem
Yen Phuong_ChOnLOC
9 bài hát | 657 lượt xem
DEM BUOn TiNh LE [TruongVu,BaoTuan]
10 bài hát | 1,017 lượt xem
SuONG LANH CHiEU DONG[BangTam,DanNguyen]
9 bài hát | 1,636 lượt xem
ChUYEn NGuOi COn GAi AO SEn[TruongVu,BaoTuan]
5 bài hát | 903 lượt xem
Album Khoc Me Dem Mua[DangTheLuan]
14 bài hát | 1,018 lượt xem
Album NhO Me[DanNguyen,QuocKhanh]
10 bài hát | 1,601 lượt xem
Album SAi GOn[ThanhLan,YPhung,DanNguyen]
8 bài hát | 1,505 lượt xem
DEm BuOn TiNh Le[PhuongMai,TuanVu,ThienTrang
12 bài hát | 1,569 lượt xem
Album ChO NGuOi VaO CuOC ChiEn[hOng Truc]
11 bài hát | 1,641 lượt xem
LiEN KHUC_CHIEU MUA 1[Huy Sinh,Luu Hong,Ngoc Lan]
4 bài hát | 775 lượt xem
NHAC V@NG ChOnLOC thang5[2012]
11 bài hát | 1,288 lượt xem
khach san da lat