Album ChO NGuOi VaO CuOC ChiEn[hOng Truc]

Tạo bởi hale1 ngày 09-04-2012, có 11 bài hát với 1,429 lượt xem

nhac vang

Cảm nhận của bạn

Bạn hãy đăng nhập để có thể viết cảm nhận!

Danh sách bài hát trong box nhạc

Chuyện người con gái ao sen

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 28,350 lượt nghe | 649 lượt tải

Trời ghen má đỏ (Năm 17 tuổi)

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 103,516 lượt nghe | 1,106 lượt tải

Thế rồi một mùa hè

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 100,714 lượt nghe | 1,602 lượt tải

Rừng ái ân

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 99,921 lượt nghe | 1,074 lượt tải

Quán vắng biên thùy

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 104,260 lượt nghe | 1,282 lượt tải

Một người đi

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 102,371 lượt nghe | 1,269 lượt tải

Hạ buồn

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 102,548 lượt nghe | 1,395 lượt tải

Cuốn theo chiều gió

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 102,374 lượt nghe | 1,593 lượt tải

Biết đâu tìm

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 100,922 lượt nghe | 1,597 lượt tải

Bên gối mộng

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 101,537 lượt nghe | 1,044 lượt tải

Cho người vào cuộc chiến

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 112,628 lượt nghe | 2,454 lượt tải

Chia sẻ Nghe Nhạc Vàng

Box nhạc của hale1

CHO NGUOI TiNh NhO[hOngTruC]
11 bài hát | 601 lượt xem
Phan Gai Thuyen Quyen[Ngoc Huyen]
9 bài hát | 779 lượt xem
KE CHUYEN TRONG DEM - TUAN VU
12 bài hát | 731 lượt xem
PHUONG MAI Chon loc
1 bài hát | 1,139 lượt xem
LK THANH PHO BUON[THANH TRUC,TRUONG VU]
12 bài hát | 1,461 lượt xem
GIONG NUOC MAt[KIEU NGA,VY LAN,TUAN ANH]
12 bài hát | 670 lượt xem
DUNG NOi YEU TOi[HONG TRUC-TRUONG VU]
10 bài hát | 706 lượt xem
Album CAN NHA MAU TiM[GiangTu,phq]
10 bài hát | 1,267 lượt xem
MAI LO 2 MINH XA NHAU[chelinh,thanhtuyen]
19 bài hát | 1,010 lượt xem
KIEU NGA
8 bài hát | 948 lượt xem
LiEnKhucTiNhYEu1[TrungHanh,KieuNga,NgOcLan]
4 bài hát | 2,253 lượt xem
Chuyen Gian Thien Ly2
8 bài hát | 495 lượt xem
Album RUNG LA THAY CHUA [NhuQuynh]
10 bài hát | 634 lượt xem
DAM ME [TUAN VU ft.THIEN TRANG]
9 bài hát | 793 lượt xem
LIEN KHUC ChO NGuOi TiNh[TuanVu,ThiEnTrang
5 bài hát | 1,688 lượt xem
LiEN KHUC TUAn VU 1
1 bài hát | 805 lượt xem
LiEnKhucTiNhYEu 2 [TrungHanh,KieuNga,NgOcLan]
4 bài hát | 1,521 lượt xem
Album NhatKy2DuaMinh[DangTheLuan,BangTam]
10 bài hát | 1,558 lượt xem
LK_C@t BUi [ANh SOn,KiEU NGA,LE UYEN]
2 bài hát | 978 lượt xem
NOi AY BiNH YEN
9 bài hát | 568 lượt xem
Album Da Qua ThOi MOng ChO[L@mThuyVan]
10 bài hát | 544 lượt xem
Yen Phuong_ChOnLOC
9 bài hát | 513 lượt xem
DEM BUOn TiNh LE [TruongVu,BaoTuan]
10 bài hát | 834 lượt xem
SuONG LANH CHiEU DONG[BangTam,DanNguyen]
9 bài hát | 1,419 lượt xem
ChUYEn NGuOi COn GAi AO SEn[TruongVu,BaoTuan]
5 bài hát | 773 lượt xem
Album Khoc Me Dem Mua[DangTheLuan]
14 bài hát | 854 lượt xem
Album NhO Me[DanNguyen,QuocKhanh]
10 bài hát | 1,412 lượt xem
Album SAi GOn[ThanhLan,YPhung,DanNguyen]
8 bài hát | 1,302 lượt xem
DEm BuOn TiNh Le[PhuongMai,TuanVu,ThienTrang
12 bài hát | 1,345 lượt xem
Album ChO NGuOi VaO CuOC ChiEn[hOng Truc]
11 bài hát | 1,429 lượt xem
LiEN KHUC_CHIEU MUA 1[Huy Sinh,Luu Hong,Ngoc Lan]
4 bài hát | 618 lượt xem
NHAC V@NG ChOnLOC thang5[2012]
11 bài hát | 1,134 lượt xem
khach san da lat

Advertising