LK THANH PHO BUON[THANH TRUC,TRUONG VU]

Tạo bởi hale1 ngày 13-04-2012, có 12 bài hát với 1,412 lượt xem

ASIA_

Cảm nhận của bạn

Bạn hãy đăng nhập để có thể viết cảm nhận!

Danh sách bài hát trong box nhạc

Phận gái thuyền quyên

Trình bày: Ngọc Huyền, Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 53,535 lượt nghe | 2,080 lượt tải

Liên khúc Giọt lệ đài trang - Đôi ngả chia ly

Trình bày: Ngọc Huyền, Trường Vũ | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 57,613 lượt nghe | 4,927 lượt tải

Những ngày xưa thân ái

Trình bày: Thanh Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 5,744 lượt nghe | 190 lượt tải

Liên khúc Thành phố buồn

Trình bày: Trường Vũ, Thanh Trúc | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 28,522 lượt nghe | 3,660 lượt tải

Liên khúc Một người đi xa

Trình bày: Mạnh Đình, Diệp Thanh Thanh | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 19,172 lượt nghe | 2,596 lượt tải

Liên khúc Hoàng Thi Thơ

Trình bày: Mạnh Đình, Hà Phương | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 18,699 lượt nghe | 2,257 lượt tải

Thương hận

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 17,345 lượt nghe | 1,707 lượt tải

Tiếng dân chài

Trình bày: Mạnh Đình, Hoài Phương, Diệp Thanh Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 12,353 lượt nghe | 321 lượt tải

Đò dọc

Trình bày: Thanh Tuyền, Sơn Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 24,282 lượt nghe | 1,890 lượt tải

Liên khúc Duy Khánh

Trình bày: Phương Hồng Quế, Chế Linh | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 89,131 lượt nghe | 7,170 lượt tải

Phận tơ tằm

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 14,342 lượt nghe | 1,040 lượt tải

Hái hoa rừng cho em

Trình bày: Thiên Trang, Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 27,131 lượt nghe | 2,023 lượt tải

Chia sẻ Nghe Nhạc Vàng

Box nhạc của hale1

CHO NGUOI TiNh NhO[hOngTruC]
11 bài hát | 574 lượt xem
Phan Gai Thuyen Quyen[Ngoc Huyen]
9 bài hát | 750 lượt xem
KE CHUYEN TRONG DEM - TUAN VU
12 bài hát | 698 lượt xem
PHUONG MAI Chon loc
1 bài hát | 1,064 lượt xem
LK THANH PHO BUON[THANH TRUC,TRUONG VU]
12 bài hát | 1,412 lượt xem
GIONG NUOC MAt[KIEU NGA,VY LAN,TUAN ANH]
12 bài hát | 637 lượt xem
DUNG NOi YEU TOi[HONG TRUC-TRUONG VU]
10 bài hát | 683 lượt xem
Album CAN NHA MAU TiM[GiangTu,phq]
10 bài hát | 1,225 lượt xem
MAI LO 2 MINH XA NHAU[chelinh,thanhtuyen]
19 bài hát | 976 lượt xem
KIEU NGA
8 bài hát | 916 lượt xem
LiEnKhucTiNhYEu1[TrungHanh,KieuNga,NgOcLan]
4 bài hát | 2,181 lượt xem
Chuyen Gian Thien Ly2
8 bài hát | 478 lượt xem
Album RUNG LA THAY CHUA [NhuQuynh]
10 bài hát | 602 lượt xem
DAM ME [TUAN VU ft.THIEN TRANG]
9 bài hát | 737 lượt xem
LIEN KHUC ChO NGuOi TiNh[TuanVu,ThiEnTrang
5 bài hát | 1,640 lượt xem
LiEN KHUC TUAn VU 1
1 bài hát | 783 lượt xem
LiEnKhucTiNhYEu 2 [TrungHanh,KieuNga,NgOcLan]
4 bài hát | 1,473 lượt xem
Album NhatKy2DuaMinh[DangTheLuan,BangTam]
10 bài hát | 1,508 lượt xem
LK_C@t BUi [ANh SOn,KiEU NGA,LE UYEN]
2 bài hát | 947 lượt xem
NOi AY BiNH YEN
9 bài hát | 532 lượt xem
Album Da Qua ThOi MOng ChO[L@mThuyVan]
10 bài hát | 518 lượt xem
Yen Phuong_ChOnLOC
9 bài hát | 480 lượt xem
DEM BUOn TiNh LE [TruongVu,BaoTuan]
10 bài hát | 807 lượt xem
SuONG LANH CHiEU DONG[BangTam,DanNguyen]
9 bài hát | 1,371 lượt xem
ChUYEn NGuOi COn GAi AO SEn[TruongVu,BaoTuan]
5 bài hát | 747 lượt xem
Album Khoc Me Dem Mua[DangTheLuan]
14 bài hát | 826 lượt xem
Album NhO Me[DanNguyen,QuocKhanh]
10 bài hát | 1,377 lượt xem
Album SAi GOn[ThanhLan,YPhung,DanNguyen]
8 bài hát | 1,269 lượt xem
DEm BuOn TiNh Le[PhuongMai,TuanVu,ThienTrang
12 bài hát | 1,288 lượt xem
Album ChO NGuOi VaO CuOC ChiEn[hOng Truc]
11 bài hát | 1,363 lượt xem
LiEN KHUC_CHIEU MUA 1[Huy Sinh,Luu Hong,Ngoc Lan]
4 bài hát | 599 lượt xem
NHAC V@NG ChOnLOC thang5[2012]
11 bài hát | 1,112 lượt xem
khach san da lat

Advertising