LK THANH PHO BUON[THANH TRUC,TRUONG VU]

Tạo bởi hale1 ngày 13-04-2012, có 12 bài hát với 1,370 lượt xem

ASIA_

Cảm nhận của bạn

Bạn hãy đăng nhập để có thể viết cảm nhận!

Danh sách bài hát trong box nhạc

Phận gái thuyền quyên

Trình bày: Ngọc Huyền, Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 52,331 lượt nghe | 2,013 lượt tải

Liên khúc Giọt lệ đài trang - Đôi ngả chia ly

Trình bày: Ngọc Huyền, Trường Vũ | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 56,078 lượt nghe | 4,766 lượt tải

Những ngày xưa thân ái

Trình bày: Thanh Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 5,473 lượt nghe | 184 lượt tải

Liên khúc Thành phố buồn

Trình bày: Trường Vũ, Thanh Trúc | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 27,550 lượt nghe | 3,573 lượt tải

Liên khúc Một người đi xa

Trình bày: Mạnh Đình, Diệp Thanh Thanh | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 18,713 lượt nghe | 2,556 lượt tải

Liên khúc Hoàng Thi Thơ

Trình bày: Mạnh Đình, Hà Phương | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 17,990 lượt nghe | 2,215 lượt tải

Thương hận

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 16,421 lượt nghe | 1,648 lượt tải

Tiếng dân chài

Trình bày: Mạnh Đình, Hoài Phương, Diệp Thanh Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 12,021 lượt nghe | 305 lượt tải

Đò dọc

Trình bày: Thanh Tuyền, Sơn Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 22,765 lượt nghe | 1,839 lượt tải

Liên khúc Duy Khánh

Trình bày: Phương Hồng Quế, Chế Linh | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 83,404 lượt nghe | 6,930 lượt tải

Phận tơ tằm

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 13,955 lượt nghe | 1,015 lượt tải

Hái hoa rừng cho em

Trình bày: Thiên Trang, Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 25,399 lượt nghe | 1,953 lượt tải

Chia sẻ Nghe Nhạc Vàng

Box nhạc của hale1

CHO NGUOI TiNh NhO[hOngTruC]
11 bài hát | 553 lượt xem
Phan Gai Thuyen Quyen[Ngoc Huyen]
9 bài hát | 733 lượt xem
KE CHUYEN TRONG DEM - TUAN VU
12 bài hát | 682 lượt xem
PHUONG MAI Chon loc
1 bài hát | 1,025 lượt xem
LK THANH PHO BUON[THANH TRUC,TRUONG VU]
12 bài hát | 1,370 lượt xem
GIONG NUOC MAt[KIEU NGA,VY LAN,TUAN ANH]
12 bài hát | 621 lượt xem
DUNG NOi YEU TOi[HONG TRUC-TRUONG VU]
10 bài hát | 664 lượt xem
Album CAN NHA MAU TiM[GiangTu,phq]
10 bài hát | 1,191 lượt xem
MAI LO 2 MINH XA NHAU[chelinh,thanhtuyen]
19 bài hát | 945 lượt xem
KIEU NGA
8 bài hát | 903 lượt xem
LiEnKhucTiNhYEu1[TrungHanh,KieuNga,NgOcLan]
4 bài hát | 2,138 lượt xem
Chuyen Gian Thien Ly2
8 bài hát | 466 lượt xem
Album RUNG LA THAY CHUA [NhuQuynh]
10 bài hát | 580 lượt xem
DAM ME [TUAN VU ft.THIEN TRANG]
9 bài hát | 706 lượt xem
LIEN KHUC ChO NGuOi TiNh[TuanVu,ThiEnTrang
5 bài hát | 1,602 lượt xem
LiEN KHUC TUAn VU 1
1 bài hát | 772 lượt xem
LiEnKhucTiNhYEu 2 [TrungHanh,KieuNga,NgOcLan]
4 bài hát | 1,438 lượt xem
Album NhatKy2DuaMinh[DangTheLuan,BangTam]
10 bài hát | 1,482 lượt xem
LK_C@t BUi [ANh SOn,KiEU NGA,LE UYEN]
2 bài hát | 922 lượt xem
NOi AY BiNH YEN
9 bài hát | 512 lượt xem
Album Da Qua ThOi MOng ChO[L@mThuyVan]
10 bài hát | 502 lượt xem
Yen Phuong_ChOnLOC
9 bài hát | 464 lượt xem
DEM BUOn TiNh LE [TruongVu,BaoTuan]
10 bài hát | 788 lượt xem
SuONG LANH CHiEU DONG[BangTam,DanNguyen]
9 bài hát | 1,339 lượt xem
ChUYEn NGuOi COn GAi AO SEn[TruongVu,BaoTuan]
5 bài hát | 730 lượt xem
Album Khoc Me Dem Mua[DangTheLuan]
14 bài hát | 802 lượt xem
Album NhO Me[DanNguyen,QuocKhanh]
10 bài hát | 1,352 lượt xem
Album SAi GOn[ThanhLan,YPhung,DanNguyen]
8 bài hát | 1,248 lượt xem
DEm BuOn TiNh Le[PhuongMai,TuanVu,ThienTrang
12 bài hát | 1,242 lượt xem
Album ChO NGuOi VaO CuOC ChiEn[hOng Truc]
11 bài hát | 1,332 lượt xem
LiEN KHUC_CHIEU MUA 1[Huy Sinh,Luu Hong,Ngoc Lan]
4 bài hát | 587 lượt xem
NHAC V@NG ChOnLOC thang5[2012]
11 bài hát | 1,096 lượt xem
khach san da lat

Advertising