chon loc nhac vang

Tạo bởi tchquang2010 ngày 29-10-2010, có 18 bài hát với 2,209 lượt xem

20

Cảm nhận của bạn

Bạn hãy đăng nhập để có thể viết cảm nhận!

Danh sách bài hát trong box nhạc

Không bao giờ quên anh

Trình bày: Thùy Trang | Thể loại: Nhạc vàng | 24,203 lượt nghe | 1,020 lượt tải

Cho vừa lòng em

Trình bày: Chế Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 31,254 lượt nghe | 1,157 lượt tải

Chuyện hợp tan

Trình bày: Chế Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 22,346 lượt nghe | 2,139 lượt tải

Đôi mắt người xưa

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 81,214 lượt nghe | 5,008 lượt tải

24 giờ phép

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 113,860 lượt nghe | 26,730 lượt tải

Hai đứa giận nhau

Trình bày: Chế Linh, Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 57,004 lượt nghe | 5,710 lượt tải

Hận đồ bàn

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 76,995 lượt nghe | 5,403 lượt tải

Giọt sầu trinh nữ

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 31,901 lượt nghe | 5,248 lượt tải

Đưa em vào hạ

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 128,892 lượt nghe | 13,467 lượt tải

Giã từ vũ khí

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 66,437 lượt nghe | 14,536 lượt tải

Cám ơn

Trình bày: Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 125,274 lượt nghe | 14,146 lượt tải

Đường về hai thôn

Trình bày: Duy Khánh, Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 176,732 lượt nghe | 22,816 lượt tải

Giọt buồn không tên

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 46,352 lượt nghe | 8,426 lượt tải

Hai kỷ niệm một chuyến đi

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 37,439 lượt nghe | 1,442 lượt tải

Không bao giờ quên anh

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 50,230 lượt nghe | 1,950 lượt tải

Đổi thay

Trình bày: Giao Linh, Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 80,943 lượt nghe | 10,499 lượt tải

Hai năm rồi

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 31,002 lượt nghe | 1,588 lượt tải

Chuyến đi về sáng

Trình bày: Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 18,774 lượt nghe | 1,543 lượt tải


Advertising