chon loc nhac vang

Tạo bởi tchquang2010 ngày 29-10-2010, có 18 bài hát với 2,434 lượt xem

20

Cảm nhận của bạn

Bạn hãy đăng nhập để có thể viết cảm nhận!

Danh sách bài hát trong box nhạc

Không bao giờ quên anh

Trình bày: Thùy Trang | Thể loại: Nhạc vàng | 31,903 lượt nghe | 1,317 lượt tải

Cho vừa lòng em

Trình bày: Chế Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 35,868 lượt nghe | 1,303 lượt tải

Chuyện hợp tan

Trình bày: Chế Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 24,781 lượt nghe | 2,229 lượt tải

Đôi mắt người xưa

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 97,953 lượt nghe | 6,413 lượt tải

24 giờ phép

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 153,088 lượt nghe | 47,964 lượt tải

Hai đứa giận nhau

Trình bày: Chế Linh, Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 69,827 lượt nghe | 9,364 lượt tải

Hận đồ bàn

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 106,996 lượt nghe | 18,046 lượt tải

Giọt sầu trinh nữ

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 41,107 lượt nghe | 18,028 lượt tải

Đưa em vào hạ

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 168,510 lượt nghe | 25,339 lượt tải

Giã từ vũ khí

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 96,584 lượt nghe | 40,306 lượt tải

Cám ơn

Trình bày: Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 205,273 lượt nghe | 33,523 lượt tải

Đường về hai thôn

Trình bày: Duy Khánh, Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 207,898 lượt nghe | 44,883 lượt tải

Giọt buồn không tên

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 58,060 lượt nghe | 14,109 lượt tải

Hai kỷ niệm một chuyến đi

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 44,629 lượt nghe | 2,060 lượt tải

Không bao giờ quên anh

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 57,782 lượt nghe | 2,841 lượt tải

Đổi thay

Trình bày: Giao Linh, Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 97,406 lượt nghe | 12,260 lượt tải

Hai năm rồi

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 35,553 lượt nghe | 1,926 lượt tải

Chuyến đi về sáng

Trình bày: Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 25,850 lượt nghe | 3,445 lượt tải