chon loc nhac vang

Tạo bởi tchquang2010 ngày 29-10-2010, có 18 bài hát với 2,423 lượt xem

20

Cảm nhận của bạn

Bạn hãy đăng nhập để có thể viết cảm nhận!

Danh sách bài hát trong box nhạc

Không bao giờ quên anh

Trình bày: Thùy Trang | Thể loại: Nhạc vàng | 31,804 lượt nghe | 1,310 lượt tải

Cho vừa lòng em

Trình bày: Chế Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 35,710 lượt nghe | 1,284 lượt tải

Chuyện hợp tan

Trình bày: Chế Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 24,682 lượt nghe | 2,228 lượt tải

Đôi mắt người xưa

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 97,446 lượt nghe | 6,335 lượt tải

24 giờ phép

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 151,688 lượt nghe | 46,623 lượt tải

Hai đứa giận nhau

Trình bày: Chế Linh, Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 69,244 lượt nghe | 9,239 lượt tải

Hận đồ bàn

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 105,987 lượt nghe | 16,778 lượt tải

Giọt sầu trinh nữ

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 40,699 lượt nghe | 17,942 lượt tải

Đưa em vào hạ

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 167,075 lượt nghe | 24,039 lượt tải

Giã từ vũ khí

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 94,985 lượt nghe | 39,106 lượt tải

Cám ơn

Trình bày: Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 202,201 lượt nghe | 32,012 lượt tải

Đường về hai thôn

Trình bày: Duy Khánh, Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 206,811 lượt nghe | 43,526 lượt tải

Giọt buồn không tên

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 57,593 lượt nghe | 14,054 lượt tải

Hai kỷ niệm một chuyến đi

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 44,380 lượt nghe | 2,023 lượt tải

Không bao giờ quên anh

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 57,523 lượt nghe | 2,808 lượt tải

Đổi thay

Trình bày: Giao Linh, Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 96,863 lượt nghe | 12,181 lượt tải

Hai năm rồi

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 35,397 lượt nghe | 1,920 lượt tải

Chuyến đi về sáng

Trình bày: Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 25,632 lượt nghe | 3,428 lượt tải