chon loc nhac vang

Tạo bởi tchquang2010 ngày 29-10-2010, có 18 bài hát với 2,384 lượt xem

20

Cảm nhận của bạn

Bạn hãy đăng nhập để có thể viết cảm nhận!

Danh sách bài hát trong box nhạc

Không bao giờ quên anh

Trình bày: Thùy Trang | Thể loại: Nhạc vàng | 31,331 lượt nghe | 1,274 lượt tải

Cho vừa lòng em

Trình bày: Chế Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 35,049 lượt nghe | 1,269 lượt tải

Chuyện hợp tan

Trình bày: Chế Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 24,333 lượt nghe | 2,222 lượt tải

Đôi mắt người xưa

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 95,294 lượt nghe | 6,090 lượt tải

24 giờ phép

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 145,294 lượt nghe | 41,249 lượt tải

Hai đứa giận nhau

Trình bày: Chế Linh, Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 67,056 lượt nghe | 8,611 lượt tải

Hận đồ bàn

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 100,442 lượt nghe | 11,760 lượt tải

Giọt sầu trinh nữ

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 38,970 lượt nghe | 13,554 lượt tải

Đưa em vào hạ

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 162,103 lượt nghe | 18,749 lượt tải

Giã từ vũ khí

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 88,469 lượt nghe | 35,191 lượt tải

Cám ơn

Trình bày: Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 187,984 lượt nghe | 25,729 lượt tải

Đường về hai thôn

Trình bày: Duy Khánh, Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 201,861 lượt nghe | 37,633 lượt tải

Giọt buồn không tên

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 55,853 lượt nghe | 9,794 lượt tải

Hai kỷ niệm một chuyến đi

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 43,339 lượt nghe | 1,920 lượt tải

Không bao giờ quên anh

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 56,299 lượt nghe | 2,660 lượt tải

Đổi thay

Trình bày: Giao Linh, Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 94,387 lượt nghe | 11,894 lượt tải

Hai năm rồi

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 34,675 lượt nghe | 1,850 lượt tải

Chuyến đi về sáng

Trình bày: Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 24,755 lượt nghe | 1,899 lượt tải