chon loc nhac vang

Tạo bởi tchquang2010 ngày 29-10-2010, có 18 bài hát với 2,320 lượt xem

20

Cảm nhận của bạn

Bạn hãy đăng nhập để có thể viết cảm nhận!

Danh sách bài hát trong box nhạc

Không bao giờ quên anh

Trình bày: Thùy Trang | Thể loại: Nhạc vàng | 26,916 lượt nghe | 1,161 lượt tải

Cho vừa lòng em

Trình bày: Chế Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 33,710 lượt nghe | 1,222 lượt tải

Chuyện hợp tan

Trình bày: Chế Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 23,610 lượt nghe | 2,196 lượt tải

Đôi mắt người xưa

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 89,778 lượt nghe | 5,655 lượt tải

24 giờ phép

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 133,762 lượt nghe | 33,038 lượt tải

Hai đứa giận nhau

Trình bày: Chế Linh, Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 63,003 lượt nghe | 7,460 lượt tải

Hận đồ bàn

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 93,164 lượt nghe | 7,348 lượt tải

Giọt sầu trinh nữ

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 36,018 lượt nghe | 6,443 lượt tải

Đưa em vào hạ

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 152,123 lượt nghe | 16,290 lượt tải

Giã từ vũ khí

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 77,737 lượt nghe | 26,526 lượt tải

Cám ơn

Trình bày: Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 158,488 lượt nghe | 17,375 lượt tải

Đường về hai thôn

Trình bày: Duy Khánh, Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 193,041 lượt nghe | 28,719 lượt tải

Giọt buồn không tên

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 52,659 lượt nghe | 9,144 lượt tải

Hai kỷ niệm một chuyến đi

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 41,537 lượt nghe | 1,750 lượt tải

Không bao giờ quên anh

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 54,533 lượt nghe | 2,394 lượt tải

Đổi thay

Trình bày: Giao Linh, Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 89,699 lượt nghe | 11,443 lượt tải

Hai năm rồi

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 33,163 lượt nghe | 1,756 lượt tải

Chuyến đi về sáng

Trình bày: Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 22,107 lượt nghe | 1,696 lượt tải