NHac Vang Bat hu

Tạo bởi tiendoan ngày 21-11-2010, có 15 bài hát với 2,900 lượt xem

bai hay

Cảm nhận của bạn

Bạn hãy đăng nhập để có thể viết cảm nhận!

Danh sách bài hát trong box nhạc

Hành trang giã từ

Trình bày: Sơn Tuyền, Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 62,703 lượt nghe | 5,364 lượt tải

Trở về cát bụi

Trình bày: Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 54,493 lượt nghe | 5,948 lượt tải

24 giờ phép

Trình bày: Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 53,054 lượt nghe | 4,139 lượt tải

Chuyện tình người đan áo

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 78,400 lượt nghe | 12,090 lượt tải

Xin gọi nhau là cố nhân

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 189,514 lượt nghe | 12,126 lượt tải

Đêm hỏa châu

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 62,260 lượt nghe | 6,162 lượt tải

Hai mùa mưa

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 69,188 lượt nghe | 4,043 lượt tải

Khu phố ngày xưa

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 24,895 lượt nghe | 2,036 lượt tải

Rừng lá thấp

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 187,794 lượt nghe | 31,384 lượt tải

Không giờ rồi

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 96,290 lượt nghe | 1,880 lượt tải

Cám ơn

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 52,197 lượt nghe | 5,568 lượt tải

Giữa lòng đất mẹ

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 39,757 lượt nghe | 7,105 lượt tải

Vòng nhẫn cưới

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 85,216 lượt nghe | 10,440 lượt tải

Liên khúc Chiều mưa 3 - Tình buồn đêm mưa

Trình bày: Như Quỳnh, Mạnh Đình, Lâm Thúy Vân | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 315,040 lượt nghe | 18,350 lượt tải

Chuyến tàu hoàng hôn

Trình bày: Mạnh Đình | Thể loại: Nhạc vàng | 97,493 lượt nghe | 3,402 lượt tải