Ca sĩ Băng Tâm

Khóc Thầm

Khóc Thầm

Trình bày: Băng Tâm, Đan Nguyên, Đặng Thế Luân, Ngọc Huyền
10 bài hát | 69,998 lượt nghe
Sương Lạnh Chiều Đông

Sương Lạnh Chiều Đông

Trình bày: Băng Tâm, Y Phụng
10 bài hát | 36,722 lượt nghe

Chuyện Ba Mùa Mưa

Chuyện Ba Mùa Mưa

Trình bày: Băng Tâm
10 bài hát | 57,047 lượt nghe
Tìm Nhau Trong Kỷ Niệm

Tìm Nhau Trong Kỷ Niệm

Trình bày: Băng Tâm, Đặng Thế Luân
10 bài hát | 24,947 lượt nghe

Liên khúc Chuyện hoa sim 3

Trình bày: Tuấn Vũ, Băng Tâm, Ngọc Huyền | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 135,863 lượt nghe | 9,277 lượt tải

Gõ cửa

Trình bày: Băng Tâm, Mạnh Đình | Thể loại: Nhạc vàng | 38,253 lượt nghe | 3,774 lượt tải

Sương lạnh chiều đông

Trình bày: Băng Tâm | Thể loại: Nhạc vàng | 57,360 lượt nghe | 3,015 lượt tải

Tấm ảnh không hồn

Trình bày: Băng Tâm | Thể loại: Nhạc vàng | 25,781 lượt nghe | 1,176 lượt tải

Tâm sự với anh

Trình bày: Băng Tâm | Thể loại: Nhạc vàng | 17,640 lượt nghe | 851 lượt tải

Tình cô gánh hàng rong

Trình bày: Băng Tâm | Thể loại: Nhạc vàng | 4,859 lượt nghe | 978 lượt tải

Tình người ngoại Đạo

Trình bày: Băng Tâm | Thể loại: Nhạc vàng | 4,052 lượt nghe | 745 lượt tải

Trăng tàn trên hè phố

Trình bày: Băng Tâm, Mạnh Đình | Thể loại: Nhạc vàng | 6,934 lượt nghe | 1,752 lượt tải

Từ đó em buồn

Trình bày: Băng Tâm | Thể loại: Nhạc vàng | 52,005 lượt nghe | 1,381 lượt tải

Ngày đầu một năm

Trình bày: Băng Tâm | Thể loại: Nhạc vàng | 13,376 lượt nghe | 1,207 lượt tải

Tương tư nàng ca sĩ

Trình bày: Băng Tâm | Thể loại: Nhạc vàng | 6,475 lượt nghe | 1,579 lượt tải

Liên khúc Giấc ngủ cô đơn - Nhớ nhau hoài

Trình bày: Băng Tâm, Đặng Thế Luân | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 63,234 lượt nghe | 3,495 lượt tải

Tội tình

Trình bày: Băng Tâm | Thể loại: Nhạc vàng | 26,813 lượt nghe | 978 lượt tải

Hỏi anh hỏi em

Trình bày: Đặng Thế Luân, Băng Tâm | Thể loại: Nhạc vàng | 23,809 lượt nghe | 1,675 lượt tải

Tình cô gánh hàng rong

Trình bày: Băng Tâm | Thể loại: Nhạc vàng | 22,022 lượt nghe | 500 lượt tải

Mất nhau rồi

Trình bày: Băng Tâm, Đặng Thế Luân | Thể loại: Nhạc vàng | 26,434 lượt nghe | 1,330 lượt tải

Sông quê

Trình bày: Băng Tâm, Đặng Thế Luân | Thể loại: Nhạc vàng | 25,283 lượt nghe | 1,200 lượt tải

Liên khúc Trăng tàn trên hè phố

Trình bày: Băng Tâm, Đặng Thế Luân | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 33,128 lượt nghe | 2,643 lượt tải

Liên khúc Chuyện ba mùa mưa - Thương về miền Trung

Trình bày: Băng Tâm, Đặng Thế Luân | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 65,830 lượt nghe | 4,349 lượt tải

Liên khúc Gõ cửa - Căn nhà ngoại ô

Trình bày: Băng Tâm, Mạnh Đình | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 65,509 lượt nghe | 5,009 lượt tải

Liên khúc Trăng tàn trên hè phố - Những ngày xưa thân ái

Trình bày: Băng Tâm, Đặng Thế Luân | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 75,489 lượt nghe | 5,309 lượt tải

Liên khúc Bài thánh ca buồn - Chuyện tình người đan áo

Trình bày: Băng Tâm, Đặng Thế Luân | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 64,541 lượt nghe | 4,420 lượt tải

Liên Khúc Sài Gòn thứ bảy - Hai mùa mưa

Trình bày: Băng Tâm, Nay Dũng | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 55,665 lượt nghe | 2,324 lượt tải

Cái cò

Trình bày: Băng Tâm | Thể loại: Nhạc vàng | 47,985 lượt nghe | 332 lượt tải