Ca sĩ Băng Tâm

Khóc Thầm

Khóc Thầm

Trình bày: Băng Tâm, Đan Nguyên, Đặng Thế Luân, Ngọc Huyền
10 bài hát | 102,521 lượt nghe
Sương Lạnh Chiều Đông

Sương Lạnh Chiều Đông

Trình bày: Băng Tâm, Y Phụng
10 bài hát | 56,952 lượt nghe

Chuyện Ba Mùa Mưa

Chuyện Ba Mùa Mưa

Trình bày: Băng Tâm
10 bài hát | 80,295 lượt nghe
Tìm Nhau Trong Kỷ Niệm

Tìm Nhau Trong Kỷ Niệm

Trình bày: Băng Tâm, Đặng Thế Luân
10 bài hát | 34,421 lượt nghe

Liên khúc Chuyện hoa sim 3

Trình bày: Tuấn Vũ, Băng Tâm, Ngọc Huyền | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 181,182 lượt nghe | 14,114 lượt tải

Gõ cửa

Trình bày: Băng Tâm, Mạnh Đình | Thể loại: Nhạc vàng | 48,105 lượt nghe | 5,082 lượt tải

Sương lạnh chiều đông

Trình bày: Băng Tâm | Thể loại: Nhạc vàng | 88,359 lượt nghe | 8,422 lượt tải

Tấm ảnh không hồn

Trình bày: Băng Tâm | Thể loại: Nhạc vàng | 36,215 lượt nghe | 1,940 lượt tải

Tâm sự với anh

Trình bày: Băng Tâm | Thể loại: Nhạc vàng | 36,272 lượt nghe | 1,769 lượt tải

Tình cô gánh hàng rong

Trình bày: Băng Tâm | Thể loại: Nhạc vàng | 8,301 lượt nghe | 1,676 lượt tải

Tình người ngoại Đạo

Trình bày: Băng Tâm | Thể loại: Nhạc vàng | 7,118 lượt nghe | 1,236 lượt tải

Trăng tàn trên hè phố

Trình bày: Băng Tâm, Mạnh Đình | Thể loại: Nhạc vàng | 12,532 lượt nghe | 2,887 lượt tải

Từ đó em buồn

Trình bày: Băng Tâm | Thể loại: Nhạc vàng | 74,138 lượt nghe | 2,187 lượt tải

Ngày đầu một năm

Trình bày: Băng Tâm | Thể loại: Nhạc vàng | 28,135 lượt nghe | 1,887 lượt tải

Tương tư nàng ca sĩ

Trình bày: Băng Tâm | Thể loại: Nhạc vàng | 11,314 lượt nghe | 2,400 lượt tải

Liên khúc Giấc ngủ cô đơn - Nhớ nhau hoài

Trình bày: Băng Tâm, Đặng Thế Luân | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 93,993 lượt nghe | 5,240 lượt tải

Tội tình

Trình bày: Băng Tâm | Thể loại: Nhạc vàng | 37,750 lượt nghe | 1,632 lượt tải

Hỏi anh hỏi em

Trình bày: Đặng Thế Luân, Băng Tâm | Thể loại: Nhạc vàng | 32,928 lượt nghe | 2,188 lượt tải

Tình cô gánh hàng rong

Trình bày: Băng Tâm | Thể loại: Nhạc vàng | 30,158 lượt nghe | 895 lượt tải

Mất nhau rồi

Trình bày: Băng Tâm, Đặng Thế Luân | Thể loại: Nhạc vàng | 36,784 lượt nghe | 2,265 lượt tải

Sông quê

Trình bày: Băng Tâm, Đặng Thế Luân | Thể loại: Nhạc vàng | 35,872 lượt nghe | 4,795 lượt tải

Liên khúc Trăng tàn trên hè phố

Trình bày: Băng Tâm, Đặng Thế Luân | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 55,990 lượt nghe | 4,196 lượt tải

Liên khúc Chuyện ba mùa mưa - Thương về miền Trung

Trình bày: Băng Tâm, Đặng Thế Luân | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 96,141 lượt nghe | 6,825 lượt tải

Liên khúc Gõ cửa - Căn nhà ngoại ô

Trình bày: Băng Tâm, Mạnh Đình | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 99,694 lượt nghe | 9,365 lượt tải

Liên khúc Trăng tàn trên hè phố - Những ngày xưa thân ái

Trình bày: Băng Tâm, Đặng Thế Luân | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 133,408 lượt nghe | 34,945 lượt tải

Liên khúc Bài thánh ca buồn - Chuyện tình người đan áo

Trình bày: Băng Tâm, Đặng Thế Luân | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 109,109 lượt nghe | 6,405 lượt tải

Liên Khúc Sài Gòn thứ bảy - Hai mùa mưa

Trình bày: Băng Tâm, Nay Dũng | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 79,167 lượt nghe | 3,462 lượt tải

Cái cò

Trình bày: Băng Tâm | Thể loại: Nhạc vàng | 68,681 lượt nghe | 2,803 lượt tải