Ca sĩ Băng Tâm

Khóc Thầm

Khóc Thầm

Trình bày: Băng Tâm, Đan Nguyên, Đặng Thế Luân, Ngọc Huyền
10 bài hát | 71,987 lượt nghe
Sương Lạnh Chiều Đông

Sương Lạnh Chiều Đông

Trình bày: Băng Tâm, Y Phụng
10 bài hát | 37,521 lượt nghe

Chuyện Ba Mùa Mưa

Chuyện Ba Mùa Mưa

Trình bày: Băng Tâm
10 bài hát | 58,184 lượt nghe
Tìm Nhau Trong Kỷ Niệm

Tìm Nhau Trong Kỷ Niệm

Trình bày: Băng Tâm, Đặng Thế Luân
10 bài hát | 25,543 lượt nghe

Liên khúc Chuyện hoa sim 3

Trình bày: Tuấn Vũ, Băng Tâm, Ngọc Huyền | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 137,621 lượt nghe | 9,380 lượt tải

Gõ cửa

Trình bày: Băng Tâm, Mạnh Đình | Thể loại: Nhạc vàng | 38,624 lượt nghe | 3,811 lượt tải

Sương lạnh chiều đông

Trình bày: Băng Tâm | Thể loại: Nhạc vàng | 58,432 lượt nghe | 3,071 lượt tải

Tấm ảnh không hồn

Trình bày: Băng Tâm | Thể loại: Nhạc vàng | 26,394 lượt nghe | 1,194 lượt tải

Tâm sự với anh

Trình bày: Băng Tâm | Thể loại: Nhạc vàng | 18,353 lượt nghe | 863 lượt tải

Tình cô gánh hàng rong

Trình bày: Băng Tâm | Thể loại: Nhạc vàng | 4,968 lượt nghe | 1,000 lượt tải

Tình người ngoại Đạo

Trình bày: Băng Tâm | Thể loại: Nhạc vàng | 4,181 lượt nghe | 777 lượt tải

Trăng tàn trên hè phố

Trình bày: Băng Tâm, Mạnh Đình | Thể loại: Nhạc vàng | 7,142 lượt nghe | 1,778 lượt tải

Từ đó em buồn

Trình bày: Băng Tâm | Thể loại: Nhạc vàng | 52,999 lượt nghe | 1,422 lượt tải

Ngày đầu một năm

Trình bày: Băng Tâm | Thể loại: Nhạc vàng | 13,612 lượt nghe | 1,269 lượt tải

Tương tư nàng ca sĩ

Trình bày: Băng Tâm | Thể loại: Nhạc vàng | 6,649 lượt nghe | 1,657 lượt tải

Liên khúc Giấc ngủ cô đơn - Nhớ nhau hoài

Trình bày: Băng Tâm, Đặng Thế Luân | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 64,618 lượt nghe | 3,598 lượt tải

Tội tình

Trình bày: Băng Tâm | Thể loại: Nhạc vàng | 27,380 lượt nghe | 1,009 lượt tải

Hỏi anh hỏi em

Trình bày: Đặng Thế Luân, Băng Tâm | Thể loại: Nhạc vàng | 24,296 lượt nghe | 1,718 lượt tải

Tình cô gánh hàng rong

Trình bày: Băng Tâm | Thể loại: Nhạc vàng | 22,483 lượt nghe | 534 lượt tải

Mất nhau rồi

Trình bày: Băng Tâm, Đặng Thế Luân | Thể loại: Nhạc vàng | 27,003 lượt nghe | 1,378 lượt tải

Sông quê

Trình bày: Băng Tâm, Đặng Thế Luân | Thể loại: Nhạc vàng | 25,833 lượt nghe | 1,277 lượt tải

Liên khúc Trăng tàn trên hè phố

Trình bày: Băng Tâm, Đặng Thế Luân | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 33,867 lượt nghe | 2,701 lượt tải

Liên khúc Chuyện ba mùa mưa - Thương về miền Trung

Trình bày: Băng Tâm, Đặng Thế Luân | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 67,153 lượt nghe | 4,457 lượt tải

Liên khúc Gõ cửa - Căn nhà ngoại ô

Trình bày: Băng Tâm, Mạnh Đình | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 66,923 lượt nghe | 5,147 lượt tải

Liên khúc Trăng tàn trên hè phố - Những ngày xưa thân ái

Trình bày: Băng Tâm, Đặng Thế Luân | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 77,315 lượt nghe | 5,439 lượt tải

Liên khúc Bài thánh ca buồn - Chuyện tình người đan áo

Trình bày: Băng Tâm, Đặng Thế Luân | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 65,904 lượt nghe | 4,495 lượt tải

Liên Khúc Sài Gòn thứ bảy - Hai mùa mưa

Trình bày: Băng Tâm, Nay Dũng | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 56,691 lượt nghe | 2,365 lượt tải

Cái cò

Trình bày: Băng Tâm | Thể loại: Nhạc vàng | 48,852 lượt nghe | 336 lượt tải