Ca sĩ Băng Tâm

Khóc Thầm

Khóc Thầm

Trình bày: Băng Tâm, Đan Nguyên, Đặng Thế Luân, Ngọc Huyền
10 bài hát | 91,482 lượt nghe
Sương Lạnh Chiều Đông

Sương Lạnh Chiều Đông

Trình bày: Băng Tâm, Y Phụng
10 bài hát | 49,241 lượt nghe

Chuyện Ba Mùa Mưa

Chuyện Ba Mùa Mưa

Trình bày: Băng Tâm
10 bài hát | 72,462 lượt nghe
Tìm Nhau Trong Kỷ Niệm

Tìm Nhau Trong Kỷ Niệm

Trình bày: Băng Tâm, Đặng Thế Luân
10 bài hát | 31,034 lượt nghe

Liên khúc Chuyện hoa sim 3

Trình bày: Tuấn Vũ, Băng Tâm, Ngọc Huyền | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 161,922 lượt nghe | 12,119 lượt tải

Gõ cửa

Trình bày: Băng Tâm, Mạnh Đình | Thể loại: Nhạc vàng | 42,954 lượt nghe | 4,449 lượt tải

Sương lạnh chiều đông

Trình bày: Băng Tâm | Thể loại: Nhạc vàng | 75,641 lượt nghe | 3,863 lượt tải

Tấm ảnh không hồn

Trình bày: Băng Tâm | Thể loại: Nhạc vàng | 32,047 lượt nghe | 1,626 lượt tải

Tâm sự với anh

Trình bày: Băng Tâm | Thể loại: Nhạc vàng | 27,856 lượt nghe | 1,432 lượt tải

Tình cô gánh hàng rong

Trình bày: Băng Tâm | Thể loại: Nhạc vàng | 6,988 lượt nghe | 1,472 lượt tải

Tình người ngoại Đạo

Trình bày: Băng Tâm | Thể loại: Nhạc vàng | 5,767 lượt nghe | 1,038 lượt tải

Trăng tàn trên hè phố

Trình bày: Băng Tâm, Mạnh Đình | Thể loại: Nhạc vàng | 9,913 lượt nghe | 2,443 lượt tải

Từ đó em buồn

Trình bày: Băng Tâm | Thể loại: Nhạc vàng | 65,735 lượt nghe | 1,837 lượt tải

Ngày đầu một năm

Trình bày: Băng Tâm | Thể loại: Nhạc vàng | 22,182 lượt nghe | 1,632 lượt tải

Tương tư nàng ca sĩ

Trình bày: Băng Tâm | Thể loại: Nhạc vàng | 9,309 lượt nghe | 2,071 lượt tải

Liên khúc Giấc ngủ cô đơn - Nhớ nhau hoài

Trình bày: Băng Tâm, Đặng Thế Luân | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 81,074 lượt nghe | 4,589 lượt tải

Tội tình

Trình bày: Băng Tâm | Thể loại: Nhạc vàng | 32,875 lượt nghe | 1,299 lượt tải

Hỏi anh hỏi em

Trình bày: Đặng Thế Luân, Băng Tâm | Thể loại: Nhạc vàng | 29,172 lượt nghe | 1,943 lượt tải

Tình cô gánh hàng rong

Trình bày: Băng Tâm | Thể loại: Nhạc vàng | 26,875 lượt nghe | 746 lượt tải

Mất nhau rồi

Trình bày: Băng Tâm, Đặng Thế Luân | Thể loại: Nhạc vàng | 32,594 lượt nghe | 1,834 lượt tải

Sông quê

Trình bày: Băng Tâm, Đặng Thế Luân | Thể loại: Nhạc vàng | 31,596 lượt nghe | 1,756 lượt tải

Liên khúc Trăng tàn trên hè phố

Trình bày: Băng Tâm, Đặng Thế Luân | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 47,657 lượt nghe | 3,536 lượt tải

Liên khúc Chuyện ba mùa mưa - Thương về miền Trung

Trình bày: Băng Tâm, Đặng Thế Luân | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 84,592 lượt nghe | 5,835 lượt tải

Liên khúc Gõ cửa - Căn nhà ngoại ô

Trình bày: Băng Tâm, Mạnh Đình | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 86,007 lượt nghe | 6,568 lượt tải

Liên khúc Trăng tàn trên hè phố - Những ngày xưa thân ái

Trình bày: Băng Tâm, Đặng Thế Luân | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 109,184 lượt nghe | 20,198 lượt tải

Liên khúc Bài thánh ca buồn - Chuyện tình người đan áo

Trình bày: Băng Tâm, Đặng Thế Luân | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 89,945 lượt nghe | 5,568 lượt tải

Liên Khúc Sài Gòn thứ bảy - Hai mùa mưa

Trình bày: Băng Tâm, Nay Dũng | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 70,393 lượt nghe | 2,985 lượt tải

Cái cò

Trình bày: Băng Tâm | Thể loại: Nhạc vàng | 60,965 lượt nghe | 534 lượt tải