Ca sĩ Băng Tâm

Khóc Thầm

Khóc Thầm

Trình bày: Băng Tâm, Đan Nguyên, Đặng Thế Luân, Ngọc Huyền
10 bài hát | 65,074 lượt nghe
Sương Lạnh Chiều Đông

Sương Lạnh Chiều Đông

Trình bày: Băng Tâm, Y Phụng
10 bài hát | 34,657 lượt nghe

Chuyện Ba Mùa Mưa

Chuyện Ba Mùa Mưa

Trình bày: Băng Tâm
10 bài hát | 53,625 lượt nghe
Tìm Nhau Trong Kỷ Niệm

Tìm Nhau Trong Kỷ Niệm

Trình bày: Băng Tâm, Đặng Thế Luân
10 bài hát | 23,351 lượt nghe

Liên khúc Chuyện hoa sim 3

Trình bày: Tuấn Vũ, Băng Tâm, Ngọc Huyền | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 129,699 lượt nghe | 9,064 lượt tải

Gõ cửa

Trình bày: Băng Tâm, Mạnh Đình | Thể loại: Nhạc vàng | 37,265 lượt nghe | 3,735 lượt tải

Sương lạnh chiều đông

Trình bày: Băng Tâm | Thể loại: Nhạc vàng | 54,221 lượt nghe | 2,880 lượt tải

Tấm ảnh không hồn

Trình bày: Băng Tâm | Thể loại: Nhạc vàng | 24,303 lượt nghe | 1,141 lượt tải

Tâm sự với anh

Trình bày: Băng Tâm | Thể loại: Nhạc vàng | 15,085 lượt nghe | 811 lượt tải

Tình cô gánh hàng rong

Trình bày: Băng Tâm | Thể loại: Nhạc vàng | 4,458 lượt nghe | 928 lượt tải

Tình người ngoại Đạo

Trình bày: Băng Tâm | Thể loại: Nhạc vàng | 3,664 lượt nghe | 688 lượt tải

Trăng tàn trên hè phố

Trình bày: Băng Tâm, Mạnh Đình | Thể loại: Nhạc vàng | 6,292 lượt nghe | 1,714 lượt tải

Từ đó em buồn

Trình bày: Băng Tâm | Thể loại: Nhạc vàng | 48,888 lượt nghe | 1,324 lượt tải

Ngày đầu một năm

Trình bày: Băng Tâm | Thể loại: Nhạc vàng | 12,775 lượt nghe | 1,159 lượt tải

Tương tư nàng ca sĩ

Trình bày: Băng Tâm | Thể loại: Nhạc vàng | 5,866 lượt nghe | 1,443 lượt tải

Liên khúc Giấc ngủ cô đơn - Nhớ nhau hoài

Trình bày: Băng Tâm, Đặng Thế Luân | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 59,773 lượt nghe | 3,169 lượt tải

Tội tình

Trình bày: Băng Tâm | Thể loại: Nhạc vàng | 25,347 lượt nghe | 920 lượt tải

Hỏi anh hỏi em

Trình bày: Đặng Thế Luân, Băng Tâm | Thể loại: Nhạc vàng | 22,609 lượt nghe | 1,623 lượt tải

Tình cô gánh hàng rong

Trình bày: Băng Tâm | Thể loại: Nhạc vàng | 20,919 lượt nghe | 463 lượt tải

Mất nhau rồi

Trình bày: Băng Tâm, Đặng Thế Luân | Thể loại: Nhạc vàng | 24,854 lượt nghe | 1,055 lượt tải

Sông quê

Trình bày: Băng Tâm, Đặng Thế Luân | Thể loại: Nhạc vàng | 23,937 lượt nghe | 925 lượt tải

Liên khúc Trăng tàn trên hè phố

Trình bày: Băng Tâm, Đặng Thế Luân | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 31,223 lượt nghe | 2,494 lượt tải

Liên khúc Chuyện ba mùa mưa - Thương về miền Trung

Trình bày: Băng Tâm, Đặng Thế Luân | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 61,835 lượt nghe | 4,014 lượt tải

Liên khúc Gõ cửa - Căn nhà ngoại ô

Trình bày: Băng Tâm, Mạnh Đình | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 60,801 lượt nghe | 4,714 lượt tải

Liên khúc Trăng tàn trên hè phố - Những ngày xưa thân ái

Trình bày: Băng Tâm, Đặng Thế Luân | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 69,654 lượt nghe | 4,880 lượt tải

Liên khúc Bài thánh ca buồn - Chuyện tình người đan áo

Trình bày: Băng Tâm, Đặng Thế Luân | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 60,553 lượt nghe | 4,275 lượt tải

Liên Khúc Sài Gòn thứ bảy - Hai mùa mưa

Trình bày: Băng Tâm, Nay Dũng | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 52,339 lượt nghe | 2,233 lượt tải

Cái cò

Trình bày: Băng Tâm | Thể loại: Nhạc vàng | 45,104 lượt nghe | 301 lượt tải