Ca sĩ Bảo Tuấn

Nó và tôi

Trình bày: Bảo Tuấn | Thể loại: Nhạc vàng | 35,319 lượt nghe | 1,021 lượt tải

Tâm sự người lính trẻ

Trình bày: Bảo Tuấn | Thể loại: Nhạc vàng | 56,356 lượt nghe | 11,551 lượt tải

Đường tình nhiều lối

Trình bày: Bảo Tuấn | Thể loại: Nhạc vàng | 53,867 lượt nghe | 1,061 lượt tải

Về đâu hỡi em

Trình bày: Bảo Tuấn | Thể loại: Nhạc vàng | 52,215 lượt nghe | 833 lượt tải

Hận đồ bàn

Trình bày: Bảo Tuấn | Thể loại: Nhạc vàng | 57,526 lượt nghe | 1,028 lượt tải

Tự tình khúc

Trình bày: Bảo Tuấn | Thể loại: Nhạc vàng | 52,426 lượt nghe | 629 lượt tải

Hai mùa mưa

Trình bày: Bảo Tuấn | Thể loại: Nhạc vàng | 46,793 lượt nghe | 1,491 lượt tải

Năm 2000

Trình bày: Bảo Tuấn | Thể loại: Nhạc vàng | 37,653 lượt nghe | 354 lượt tải

Tím cả chiều hoang

Trình bày: Bảo Tuấn | Thể loại: Nhạc vàng | 77,939 lượt nghe | 1,281 lượt tải

Đêm cô đơn

Trình bày: Bảo Tuấn | Thể loại: Nhạc vàng | 30,000 lượt nghe | 505 lượt tải

Đưa em về bên đó

Trình bày: Bảo Tuấn | Thể loại: Nhạc vàng | 31,881 lượt nghe | 786 lượt tải

Loan mắt nhung

Trình bày: Bảo Tuấn | Thể loại: Nhạc vàng | 28,348 lượt nghe | 569 lượt tải

Tà áo đêm Noel

Trình bày: Bảo Tuấn | Thể loại: Nhạc vàng | 5,216 lượt nghe | 334 lượt tải

Chuyện buồn tình yêu

Trình bày: Bảo Tuấn | Thể loại: Nhạc vàng | 4,185 lượt nghe | 546 lượt tải

Những chiều không có em

Trình bày: Bảo Tuấn | Thể loại: Nhạc vàng | 4,664 lượt nghe | 421 lượt tải