Ca sĩ Bảo Tuấn

Nó và tôi

Trình bày: Bảo Tuấn | Thể loại: Nhạc vàng | 37,528 lượt nghe | 1,154 lượt tải

Tâm sự người lính trẻ

Trình bày: Bảo Tuấn | Thể loại: Nhạc vàng | 63,642 lượt nghe | 20,911 lượt tải

Đường tình nhiều lối

Trình bày: Bảo Tuấn | Thể loại: Nhạc vàng | 57,077 lượt nghe | 1,147 lượt tải

Về đâu hỡi em

Trình bày: Bảo Tuấn | Thể loại: Nhạc vàng | 55,173 lượt nghe | 872 lượt tải

Hận đồ bàn

Trình bày: Bảo Tuấn | Thể loại: Nhạc vàng | 61,634 lượt nghe | 1,201 lượt tải

Tự tình khúc

Trình bày: Bảo Tuấn | Thể loại: Nhạc vàng | 55,420 lượt nghe | 659 lượt tải

Hai mùa mưa

Trình bày: Bảo Tuấn | Thể loại: Nhạc vàng | 51,820 lượt nghe | 1,672 lượt tải

Năm 2000

Trình bày: Bảo Tuấn | Thể loại: Nhạc vàng | 40,359 lượt nghe | 381 lượt tải

Tím cả chiều hoang

Trình bày: Bảo Tuấn | Thể loại: Nhạc vàng | 83,889 lượt nghe | 2,620 lượt tải

Đêm cô đơn

Trình bày: Bảo Tuấn | Thể loại: Nhạc vàng | 32,098 lượt nghe | 566 lượt tải

Đưa em về bên đó

Trình bày: Bảo Tuấn | Thể loại: Nhạc vàng | 34,061 lượt nghe | 885 lượt tải

Loan mắt nhung

Trình bày: Bảo Tuấn | Thể loại: Nhạc vàng | 30,369 lượt nghe | 606 lượt tải

Tà áo đêm Noel

Trình bày: Bảo Tuấn | Thể loại: Nhạc vàng | 6,031 lượt nghe | 377 lượt tải

Chuyện buồn tình yêu

Trình bày: Bảo Tuấn | Thể loại: Nhạc vàng | 4,667 lượt nghe | 637 lượt tải

Những chiều không có em

Trình bày: Bảo Tuấn | Thể loại: Nhạc vàng | 5,235 lượt nghe | 470 lượt tải