Ca sĩ Bảo Tuấn

Nó và tôi

Trình bày: Bảo Tuấn | Thể loại: Nhạc vàng | 33,121 lượt nghe | 925 lượt tải

Tâm sự người lính trẻ

Trình bày: Bảo Tuấn | Thể loại: Nhạc vàng | 51,955 lượt nghe | 7,023 lượt tải

Đường tình nhiều lối

Trình bày: Bảo Tuấn | Thể loại: Nhạc vàng | 51,818 lượt nghe | 971 lượt tải

Về đâu hỡi em

Trình bày: Bảo Tuấn | Thể loại: Nhạc vàng | 50,240 lượt nghe | 806 lượt tải

Hận đồ bàn

Trình bày: Bảo Tuấn | Thể loại: Nhạc vàng | 54,800 lượt nghe | 942 lượt tải

Tự tình khúc

Trình bày: Bảo Tuấn | Thể loại: Nhạc vàng | 50,501 lượt nghe | 582 lượt tải

Hai mùa mưa

Trình bày: Bảo Tuấn | Thể loại: Nhạc vàng | 42,198 lượt nghe | 1,351 lượt tải

Năm 2000

Trình bày: Bảo Tuấn | Thể loại: Nhạc vàng | 34,483 lượt nghe | 343 lượt tải

Tím cả chiều hoang

Trình bày: Bảo Tuấn | Thể loại: Nhạc vàng | 74,471 lượt nghe | 1,180 lượt tải

Đêm cô đơn

Trình bày: Bảo Tuấn | Thể loại: Nhạc vàng | 28,688 lượt nghe | 472 lượt tải

Đưa em về bên đó

Trình bày: Bảo Tuấn | Thể loại: Nhạc vàng | 30,539 lượt nghe | 749 lượt tải

Loan mắt nhung

Trình bày: Bảo Tuấn | Thể loại: Nhạc vàng | 27,114 lượt nghe | 519 lượt tải

Tà áo đêm Noel

Trình bày: Bảo Tuấn | Thể loại: Nhạc vàng | 4,827 lượt nghe | 319 lượt tải

Chuyện buồn tình yêu

Trình bày: Bảo Tuấn | Thể loại: Nhạc vàng | 3,965 lượt nghe | 523 lượt tải

Những chiều không có em

Trình bày: Bảo Tuấn | Thể loại: Nhạc vàng | 4,297 lượt nghe | 398 lượt tải