Ca sĩ Bảo Tuấn

Nó và tôi

Trình bày: Bảo Tuấn | Thể loại: Nhạc vàng | 28,142 lượt nghe | 668 lượt tải

Tâm sự người lính trẻ

Trình bày: Bảo Tuấn | Thể loại: Nhạc vàng | 37,319 lượt nghe | 1,070 lượt tải

Đường tình nhiều lối

Trình bày: Bảo Tuấn | Thể loại: Nhạc vàng | 43,879 lượt nghe | 811 lượt tải

Về đâu hỡi em

Trình bày: Bảo Tuấn | Thể loại: Nhạc vàng | 42,709 lượt nghe | 726 lượt tải

Hận đồ bàn

Trình bày: Bảo Tuấn | Thể loại: Nhạc vàng | 45,445 lượt nghe | 723 lượt tải

Tự tình khúc

Trình bày: Bảo Tuấn | Thể loại: Nhạc vàng | 42,868 lượt nghe | 493 lượt tải

Hai mùa mưa

Trình bày: Bảo Tuấn | Thể loại: Nhạc vàng | 32,946 lượt nghe | 1,035 lượt tải

Năm 2000

Trình bày: Bảo Tuấn | Thể loại: Nhạc vàng | 28,240 lượt nghe | 284 lượt tải

Tím cả chiều hoang

Trình bày: Bảo Tuấn | Thể loại: Nhạc vàng | 62,332 lượt nghe | 920 lượt tải

Đêm cô đơn

Trình bày: Bảo Tuấn | Thể loại: Nhạc vàng | 24,152 lượt nghe | 394 lượt tải

Đưa em về bên đó

Trình bày: Bảo Tuấn | Thể loại: Nhạc vàng | 25,813 lượt nghe | 603 lượt tải

Loan mắt nhung

Trình bày: Bảo Tuấn | Thể loại: Nhạc vàng | 23,028 lượt nghe | 440 lượt tải

Tà áo đêm Noel

Trình bày: Bảo Tuấn | Thể loại: Nhạc vàng | 3,270 lượt nghe | 255 lượt tải

Chuyện buồn tình yêu

Trình bày: Bảo Tuấn | Thể loại: Nhạc vàng | 2,918 lượt nghe | 395 lượt tải

Những chiều không có em

Trình bày: Bảo Tuấn | Thể loại: Nhạc vàng | 3,123 lượt nghe | 309 lượt tải