Ca sĩ Bảo Tuấn

Nó và tôi

Trình bày: Bảo Tuấn | Thể loại: Nhạc vàng | 36,206 lượt nghe | 1,059 lượt tải

Tâm sự người lính trẻ

Trình bày: Bảo Tuấn | Thể loại: Nhạc vàng | 59,071 lượt nghe | 15,354 lượt tải

Đường tình nhiều lối

Trình bày: Bảo Tuấn | Thể loại: Nhạc vàng | 55,073 lượt nghe | 1,094 lượt tải

Về đâu hỡi em

Trình bày: Bảo Tuấn | Thể loại: Nhạc vàng | 53,356 lượt nghe | 847 lượt tải

Hận đồ bàn

Trình bày: Bảo Tuấn | Thể loại: Nhạc vàng | 59,033 lượt nghe | 1,099 lượt tải

Tự tình khúc

Trình bày: Bảo Tuấn | Thể loại: Nhạc vàng | 53,595 lượt nghe | 641 lượt tải

Hai mùa mưa

Trình bày: Bảo Tuấn | Thể loại: Nhạc vàng | 48,899 lượt nghe | 1,548 lượt tải

Năm 2000

Trình bày: Bảo Tuấn | Thể loại: Nhạc vàng | 38,701 lượt nghe | 367 lượt tải

Tím cả chiều hoang

Trình bày: Bảo Tuấn | Thể loại: Nhạc vàng | 79,862 lượt nghe | 1,304 lượt tải

Đêm cô đơn

Trình bày: Bảo Tuấn | Thể loại: Nhạc vàng | 30,865 lượt nghe | 535 lượt tải

Đưa em về bên đó

Trình bày: Bảo Tuấn | Thể loại: Nhạc vàng | 32,788 lượt nghe | 810 lượt tải

Loan mắt nhung

Trình bày: Bảo Tuấn | Thể loại: Nhạc vàng | 29,168 lượt nghe | 579 lượt tải

Tà áo đêm Noel

Trình bày: Bảo Tuấn | Thể loại: Nhạc vàng | 5,660 lượt nghe | 350 lượt tải

Chuyện buồn tình yêu

Trình bày: Bảo Tuấn | Thể loại: Nhạc vàng | 4,354 lượt nghe | 567 lượt tải

Những chiều không có em

Trình bày: Bảo Tuấn | Thể loại: Nhạc vàng | 4,880 lượt nghe | 447 lượt tải