Ca sĩ Bảo Yến

Tà Áo Tím

Tà Áo Tím

Trình bày: Bảo Yến
10 bài hát | 41,666 lượt nghe
Thôi Thế Thì Chia Tay

Thôi Thế Thì Chia Tay

Trình bày: Bảo Yến
11 bài hát | 26,858 lượt nghe

Thôi thế thì chia tay

Trình bày: Bảo Yến | Thể loại: Nhạc vàng | 28,219 lượt nghe | 503 lượt tải

Chuyện hợp tan

Trình bày: Bảo Yến | Thể loại: Nhạc vàng | 56,851 lượt nghe | 722 lượt tải

Chuyện ba người

Trình bày: Bảo Yến | Thể loại: Nhạc vàng | 26,840 lượt nghe | 465 lượt tải

Trong cuộc tình ân hận

Trình bày: Bảo Yến | Thể loại: Nhạc vàng | 25,464 lượt nghe | 318 lượt tải

Đưa em vào hạ

Trình bày: Bảo Yến | Thể loại: Nhạc vàng | 58,775 lượt nghe | 916 lượt tải

Chiếc lá cuối cùng

Trình bày: Bảo Yến | Thể loại: Nhạc vàng | 27,190 lượt nghe | 1,041 lượt tải

Nửa đêm ngoài phố

Trình bày: Bảo Yến | Thể loại: Nhạc vàng | 27,634 lượt nghe | 491 lượt tải

Liên khúc Phượng Hoàng

Trình bày: Bảo Yến | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 27,064 lượt nghe | 1,382 lượt tải

Liên khúc Trúc Hồ

Trình bày: Bảo Yến | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 26,603 lượt nghe | 1,625 lượt tải

Anh còn nợ em

Trình bày: Bảo Yến | Thể loại: Nhạc vàng | 33,546 lượt nghe | 947 lượt tải

Biển nhớ

Trình bày: Bảo Yến | Thể loại: Nhạc vàng | 36,925 lượt nghe | 599 lượt tải

Chiều hạ vàng

Trình bày: Bảo Yến | Thể loại: Nhạc vàng | 39,621 lượt nghe | 764 lượt tải

Giã từ

Trình bày: Bảo Yến | Thể loại: Nhạc vàng | 34,865 lượt nghe | 705 lượt tải

Hãy đến cùng tôi

Trình bày: Bảo Yến | Thể loại: Nhạc vàng | 31,872 lượt nghe | 371 lượt tải

Mưa trên phố Huế

Trình bày: Bảo Yến | Thể loại: Nhạc vàng | 35,125 lượt nghe | 538 lượt tải

Tà áo tím

Trình bày: Bảo Yến | Thể loại: Nhạc vàng | 32,769 lượt nghe | 430 lượt tải

Thương về xứ Huế

Trình bày: Bảo Yến | Thể loại: Nhạc vàng | 34,905 lượt nghe | 340 lượt tải

Ước thầm

Trình bày: Bảo Yến | Thể loại: Nhạc vàng | 33,379 lượt nghe | 336 lượt tải

Lối thu xưa

Trình bày: Bảo Yến | Thể loại: Nhạc vàng | 3,976 lượt nghe | 720 lượt tải