Ca sĩ Bảo Yến

Tà Áo Tím

Tà Áo Tím

Trình bày: Bảo Yến
10 bài hát | 37,930 lượt nghe
Thôi Thế Thì Chia Tay

Thôi Thế Thì Chia Tay

Trình bày: Bảo Yến
11 bài hát | 25,169 lượt nghe

Thôi thế thì chia tay

Trình bày: Bảo Yến | Thể loại: Nhạc vàng | 26,121 lượt nghe | 457 lượt tải

Chuyện hợp tan

Trình bày: Bảo Yến | Thể loại: Nhạc vàng | 52,633 lượt nghe | 656 lượt tải

Chuyện ba người

Trình bày: Bảo Yến | Thể loại: Nhạc vàng | 25,000 lượt nghe | 441 lượt tải

Trong cuộc tình ân hận

Trình bày: Bảo Yến | Thể loại: Nhạc vàng | 23,852 lượt nghe | 290 lượt tải

Đưa em vào hạ

Trình bày: Bảo Yến | Thể loại: Nhạc vàng | 54,497 lượt nghe | 847 lượt tải

Chiếc lá cuối cùng

Trình bày: Bảo Yến | Thể loại: Nhạc vàng | 25,352 lượt nghe | 1,015 lượt tải

Nửa đêm ngoài phố

Trình bày: Bảo Yến | Thể loại: Nhạc vàng | 25,750 lượt nghe | 464 lượt tải

Liên khúc Phượng Hoàng

Trình bày: Bảo Yến | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 25,325 lượt nghe | 1,336 lượt tải

Liên khúc Trúc Hồ

Trình bày: Bảo Yến | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 24,962 lượt nghe | 1,585 lượt tải

Anh còn nợ em

Trình bày: Bảo Yến | Thể loại: Nhạc vàng | 29,003 lượt nghe | 684 lượt tải

Biển nhớ

Trình bày: Bảo Yến | Thể loại: Nhạc vàng | 32,643 lượt nghe | 566 lượt tải

Chiều hạ vàng

Trình bày: Bảo Yến | Thể loại: Nhạc vàng | 34,796 lượt nghe | 673 lượt tải

Giã từ

Trình bày: Bảo Yến | Thể loại: Nhạc vàng | 31,072 lượt nghe | 655 lượt tải

Hãy đến cùng tôi

Trình bày: Bảo Yến | Thể loại: Nhạc vàng | 29,380 lượt nghe | 362 lượt tải

Mưa trên phố Huế

Trình bày: Bảo Yến | Thể loại: Nhạc vàng | 32,249 lượt nghe | 503 lượt tải

Tà áo tím

Trình bày: Bảo Yến | Thể loại: Nhạc vàng | 30,207 lượt nghe | 398 lượt tải

Thương về xứ Huế

Trình bày: Bảo Yến | Thể loại: Nhạc vàng | 31,964 lượt nghe | 328 lượt tải

Ước thầm

Trình bày: Bảo Yến | Thể loại: Nhạc vàng | 30,558 lượt nghe | 320 lượt tải

Lối thu xưa

Trình bày: Bảo Yến | Thể loại: Nhạc vàng | 3,305 lượt nghe | 680 lượt tải