Ca sĩ Bảo Yến

Tà Áo Tím

Tà Áo Tím

Trình bày: Bảo Yến
10 bài hát | 52,968 lượt nghe
Thôi Thế Thì Chia Tay

Thôi Thế Thì Chia Tay

Trình bày: Bảo Yến
11 bài hát | 35,341 lượt nghe

Thôi thế thì chia tay

Trình bày: Bảo Yến | Thể loại: Nhạc vàng | 39,623 lượt nghe | 822 lượt tải

Chuyện hợp tan

Trình bày: Bảo Yến | Thể loại: Nhạc vàng | 78,154 lượt nghe | 1,108 lượt tải

Chuyện ba người

Trình bày: Bảo Yến | Thể loại: Nhạc vàng | 36,906 lượt nghe | 744 lượt tải

Trong cuộc tình ân hận

Trình bày: Bảo Yến | Thể loại: Nhạc vàng | 33,596 lượt nghe | 589 lượt tải

Đưa em vào hạ

Trình bày: Bảo Yến | Thể loại: Nhạc vàng | 79,362 lượt nghe | 1,348 lượt tải

Chiếc lá cuối cùng

Trình bày: Bảo Yến | Thể loại: Nhạc vàng | 37,008 lượt nghe | 1,272 lượt tải

Nửa đêm ngoài phố

Trình bày: Bảo Yến | Thể loại: Nhạc vàng | 37,525 lượt nghe | 806 lượt tải

Liên khúc Phượng Hoàng

Trình bày: Bảo Yến | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 37,023 lượt nghe | 1,817 lượt tải

Liên khúc Trúc Hồ

Trình bày: Bảo Yến | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 34,968 lượt nghe | 2,119 lượt tải

Anh còn nợ em

Trình bày: Bảo Yến | Thể loại: Nhạc vàng | 52,488 lượt nghe | 1,619 lượt tải

Biển nhớ

Trình bày: Bảo Yến | Thể loại: Nhạc vàng | 56,935 lượt nghe | 1,032 lượt tải

Chiều hạ vàng

Trình bày: Bảo Yến | Thể loại: Nhạc vàng | 58,336 lượt nghe | 1,288 lượt tải

Giã từ

Trình bày: Bảo Yến | Thể loại: Nhạc vàng | 48,857 lượt nghe | 1,189 lượt tải

Hãy đến cùng tôi

Trình bày: Bảo Yến | Thể loại: Nhạc vàng | 41,814 lượt nghe | 550 lượt tải

Mưa trên phố Huế

Trình bày: Bảo Yến | Thể loại: Nhạc vàng | 47,138 lượt nghe | 802 lượt tải

Tà áo tím

Trình bày: Bảo Yến | Thể loại: Nhạc vàng | 42,928 lượt nghe | 618 lượt tải

Thương về xứ Huế

Trình bày: Bảo Yến | Thể loại: Nhạc vàng | 48,316 lượt nghe | 522 lượt tải

Ước thầm

Trình bày: Bảo Yến | Thể loại: Nhạc vàng | 45,662 lượt nghe | 527 lượt tải

Lối thu xưa

Trình bày: Bảo Yến | Thể loại: Nhạc vàng | 7,518 lượt nghe | 951 lượt tải