Ca sĩ Bảo Yến

Tà Áo Tím

Tà Áo Tím

Trình bày: Bảo Yến
10 bài hát | 52,242 lượt nghe
Thôi Thế Thì Chia Tay

Thôi Thế Thì Chia Tay

Trình bày: Bảo Yến
11 bài hát | 34,853 lượt nghe

Thôi thế thì chia tay

Trình bày: Bảo Yến | Thể loại: Nhạc vàng | 38,855 lượt nghe | 791 lượt tải

Chuyện hợp tan

Trình bày: Bảo Yến | Thể loại: Nhạc vàng | 76,449 lượt nghe | 1,056 lượt tải

Chuyện ba người

Trình bày: Bảo Yến | Thể loại: Nhạc vàng | 36,165 lượt nghe | 712 lượt tải

Trong cuộc tình ân hận

Trình bày: Bảo Yến | Thể loại: Nhạc vàng | 33,076 lượt nghe | 557 lượt tải

Đưa em vào hạ

Trình bày: Bảo Yến | Thể loại: Nhạc vàng | 77,671 lượt nghe | 1,304 lượt tải

Chiếc lá cuối cùng

Trình bày: Bảo Yến | Thể loại: Nhạc vàng | 36,316 lượt nghe | 1,247 lượt tải

Nửa đêm ngoài phố

Trình bày: Bảo Yến | Thể loại: Nhạc vàng | 36,779 lượt nghe | 756 lượt tải

Liên khúc Phượng Hoàng

Trình bày: Bảo Yến | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 36,366 lượt nghe | 1,769 lượt tải

Liên khúc Trúc Hồ

Trình bày: Bảo Yến | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 34,372 lượt nghe | 2,065 lượt tải

Anh còn nợ em

Trình bày: Bảo Yến | Thể loại: Nhạc vàng | 50,615 lượt nghe | 1,569 lượt tải

Biển nhớ

Trình bày: Bảo Yến | Thể loại: Nhạc vàng | 55,078 lượt nghe | 980 lượt tải

Chiều hạ vàng

Trình bày: Bảo Yến | Thể loại: Nhạc vàng | 56,834 lượt nghe | 1,220 lượt tải

Giã từ

Trình bày: Bảo Yến | Thể loại: Nhạc vàng | 47,703 lượt nghe | 1,117 lượt tải

Hãy đến cùng tôi

Trình bày: Bảo Yến | Thể loại: Nhạc vàng | 41,142 lượt nghe | 530 lượt tải

Mưa trên phố Huế

Trình bày: Bảo Yến | Thể loại: Nhạc vàng | 46,204 lượt nghe | 759 lượt tải

Tà áo tím

Trình bày: Bảo Yến | Thể loại: Nhạc vàng | 42,222 lượt nghe | 581 lượt tải

Thương về xứ Huế

Trình bày: Bảo Yến | Thể loại: Nhạc vàng | 47,286 lượt nghe | 489 lượt tải

Ước thầm

Trình bày: Bảo Yến | Thể loại: Nhạc vàng | 44,569 lượt nghe | 497 lượt tải

Lối thu xưa

Trình bày: Bảo Yến | Thể loại: Nhạc vàng | 7,254 lượt nghe | 904 lượt tải