Ca sĩ Bảo Yến

Tà Áo Tím

Tà Áo Tím

Trình bày: Bảo Yến
10 bài hát | 44,350 lượt nghe
Thôi Thế Thì Chia Tay

Thôi Thế Thì Chia Tay

Trình bày: Bảo Yến
11 bài hát | 30,701 lượt nghe

Thôi thế thì chia tay

Trình bày: Bảo Yến | Thể loại: Nhạc vàng | 32,543 lượt nghe | 591 lượt tải

Chuyện hợp tan

Trình bày: Bảo Yến | Thể loại: Nhạc vàng | 62,745 lượt nghe | 817 lượt tải

Chuyện ba người

Trình bày: Bảo Yến | Thể loại: Nhạc vàng | 30,584 lượt nghe | 532 lượt tải

Trong cuộc tình ân hận

Trình bày: Bảo Yến | Thể loại: Nhạc vàng | 28,842 lượt nghe | 360 lượt tải

Đưa em vào hạ

Trình bày: Bảo Yến | Thể loại: Nhạc vàng | 64,819 lượt nghe | 1,020 lượt tải

Chiếc lá cuối cùng

Trình bày: Bảo Yến | Thể loại: Nhạc vàng | 30,997 lượt nghe | 1,084 lượt tải

Nửa đêm ngoài phố

Trình bày: Bảo Yến | Thể loại: Nhạc vàng | 31,243 lượt nghe | 566 lượt tải

Liên khúc Phượng Hoàng

Trình bày: Bảo Yến | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 30,702 lượt nghe | 1,479 lượt tải

Liên khúc Trúc Hồ

Trình bày: Bảo Yến | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 30,003 lượt nghe | 1,730 lượt tải

Anh còn nợ em

Trình bày: Bảo Yến | Thể loại: Nhạc vàng | 40,015 lượt nghe | 1,173 lượt tải

Biển nhớ

Trình bày: Bảo Yến | Thể loại: Nhạc vàng | 41,633 lượt nghe | 679 lượt tải

Chiều hạ vàng

Trình bày: Bảo Yến | Thể loại: Nhạc vàng | 44,692 lượt nghe | 878 lượt tải

Giã từ

Trình bày: Bảo Yến | Thể loại: Nhạc vàng | 38,749 lượt nghe | 778 lượt tải

Hãy đến cùng tôi

Trình bày: Bảo Yến | Thể loại: Nhạc vàng | 34,188 lượt nghe | 419 lượt tải

Mưa trên phố Huế

Trình bày: Bảo Yến | Thể loại: Nhạc vàng | 37,958 lượt nghe | 618 lượt tải

Tà áo tím

Trình bày: Bảo Yến | Thể loại: Nhạc vàng | 35,144 lượt nghe | 480 lượt tải

Thương về xứ Huế

Trình bày: Bảo Yến | Thể loại: Nhạc vàng | 38,128 lượt nghe | 385 lượt tải

Ước thầm

Trình bày: Bảo Yến | Thể loại: Nhạc vàng | 36,142 lượt nghe | 390 lượt tải

Lối thu xưa

Trình bày: Bảo Yến | Thể loại: Nhạc vàng | 4,864 lượt nghe | 760 lượt tải