Ca sĩ Chế Linh

Cuối Đường Kỷ Niệm

Cuối Đường Kỷ Niệm

Trình bày: Chế Linh
10 bài hát | 320,309 lượt nghe

Con Đường Xưa Em Đi (Trước 1975)

Con Đường Xưa Em Đi (Trước 1975)

Trình bày: Chế Linh, Thanh Tuyền
10 bài hát | 295,929 lượt nghe
Nối Lại Tình Xưa (Trước 1975)

Nối Lại Tình Xưa (Trước 1975)

Trình bày: Chế Linh, Hương Lan
12 bài hát | 192,743 lượt nghe

Tình Bơ Vơ (Trước 1975)

Tình Bơ Vơ (Trước 1975)

Trình bày: Chế Linh, Thanh Tuyền
10 bài hát | 208,431 lượt nghe
Xin Đừng Yêu Tôi (Trước 1975)

Xin Đừng Yêu Tôi (Trước 1975)

Trình bày: Chế Linh
10 bài hát | 157,797 lượt nghe

Yêu Thầm (Trước 1975)

Yêu Thầm (Trước 1975)

Trình bày: Chế Linh
10 bài hát | 116,643 lượt nghe
Mai lỡ hai mình xa nhau

Mai lỡ hai mình xa nhau

Trình bày: Chế Linh, Thanh Tuyền
18 bài hát | 147,326 lượt nghe

Chuyện giàn thiên lý

Chuyện giàn thiên lý

Trình bày: Chế Linh, Mạnh Đình, Nhật Trường, Sơn Tuyền
10 bài hát | 106,003 lượt nghe

Ai cho tôi tình yêu

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 123,493 lượt nghe | 20,808 lượt tải

Áo em chưa mặc một lần

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 178,101 lượt nghe | 15,978 lượt tải

Áo đẹp nàng dâu

Trình bày: Chế Linh, Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 127,628 lượt nghe | 15,031 lượt tải

Bài ca kỷ niệm

Trình bày: Chế Linh, Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 97,345 lượt nghe | 19,341 lượt tải

Con đường xưa em đi

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 93,693 lượt nghe | 20,717 lượt tải

Chuyến xe ba người

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 57,295 lượt nghe | 9,392 lượt tải

Chuyện chúng mình

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 46,217 lượt nghe | 15,758 lượt tải

Đêm buồn tỉnh lẻ

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 97,705 lượt nghe | 16,845 lượt tải

Đêm buồn phố thị

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 100,958 lượt nghe | 10,937 lượt tải

Dấu chân kỷ niệm

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 35,461 lượt nghe | 7,655 lượt tải

Đêm trên đỉnh sầu

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 87,038 lượt nghe | 6,404 lượt tải

Đoạn buồn cho tôi

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 73,435 lượt nghe | 12,121 lượt tải

Đoạn cuối tình yêu

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 85,190 lượt nghe | 12,633 lượt tải

Đoạn cuối tình yêu

Trình bày: Chế Linh, Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 92,895 lượt nghe | 6,441 lượt tải

Đôi mắt người xưa

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 83,777 lượt nghe | 14,550 lượt tải

Đôi ngả chia ly

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 34,599 lượt nghe | 6,089 lượt tải

Đồi thông hai mộ

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 56,657 lượt nghe | 11,175 lượt tải

Đồn vắng chiều xuân

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 75,179 lượt nghe | 7,703 lượt tải

Đưa em vào hạ

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 120,086 lượt nghe | 12,805 lượt tải

Duyên tình

Trình bày: Chế Linh, Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 71,221 lượt nghe | 13,521 lượt tải

Giã từ vũ khí

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 60,996 lượt nghe | 14,025 lượt tải

Giọng ca dĩ vãng

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 70,848 lượt nghe | 8,581 lượt tải

Giọt lệ đài trang

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 82,791 lượt nghe | 13,604 lượt tải

Giọt sầu trinh nữ

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 30,619 lượt nghe | 4,994 lượt tải

Giữa lòng đất mẹ

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 43,899 lượt nghe | 7,400 lượt tải