Ca sĩ Chế Linh

Cuối Đường Kỷ Niệm

Cuối Đường Kỷ Niệm

Trình bày: Chế Linh
10 bài hát | 448,021 lượt nghe

Con Đường Xưa Em Đi (Trước 1975)

Con Đường Xưa Em Đi (Trước 1975)

Trình bày: Chế Linh, Thanh Tuyền
10 bài hát | 393,547 lượt nghe
Nối Lại Tình Xưa (Trước 1975)

Nối Lại Tình Xưa (Trước 1975)

Trình bày: Chế Linh, Hương Lan
12 bài hát | 226,278 lượt nghe

Tình Bơ Vơ (Trước 1975)

Tình Bơ Vơ (Trước 1975)

Trình bày: Chế Linh, Thanh Tuyền
10 bài hát | 274,383 lượt nghe
Xin Đừng Yêu Tôi (Trước 1975)

Xin Đừng Yêu Tôi (Trước 1975)

Trình bày: Chế Linh
10 bài hát | 193,879 lượt nghe

Yêu Thầm (Trước 1975)

Yêu Thầm (Trước 1975)

Trình bày: Chế Linh
10 bài hát | 142,534 lượt nghe
Mai lỡ hai mình xa nhau

Mai lỡ hai mình xa nhau

Trình bày: Chế Linh, Thanh Tuyền
18 bài hát | 170,129 lượt nghe

Chuyện giàn thiên lý

Chuyện giàn thiên lý

Trình bày: Chế Linh, Mạnh Đình, Nhật Trường, Sơn Tuyền
10 bài hát | 123,370 lượt nghe

Ai cho tôi tình yêu

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 158,019 lượt nghe | 24,521 lượt tải

Áo em chưa mặc một lần

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 259,660 lượt nghe | 19,366 lượt tải

Áo đẹp nàng dâu

Trình bày: Chế Linh, Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 154,791 lượt nghe | 27,516 lượt tải

Bài ca kỷ niệm

Trình bày: Chế Linh, Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 134,200 lượt nghe | 25,065 lượt tải

Con đường xưa em đi

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 107,480 lượt nghe | 26,834 lượt tải

Chuyến xe ba người

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 70,333 lượt nghe | 11,963 lượt tải

Chuyện chúng mình

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 57,302 lượt nghe | 18,488 lượt tải

Đêm buồn tỉnh lẻ

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 127,701 lượt nghe | 20,781 lượt tải

Đêm buồn phố thị

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 124,445 lượt nghe | 13,861 lượt tải

Dấu chân kỷ niệm

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 41,602 lượt nghe | 17,823 lượt tải

Đêm trên đỉnh sầu

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 102,044 lượt nghe | 8,297 lượt tải

Đoạn buồn cho tôi

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 91,085 lượt nghe | 13,818 lượt tải

Đoạn cuối tình yêu

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 107,210 lượt nghe | 14,590 lượt tải

Đoạn cuối tình yêu

Trình bày: Chế Linh, Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 104,084 lượt nghe | 7,803 lượt tải

Đôi mắt người xưa

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 99,463 lượt nghe | 17,119 lượt tải

Đôi ngả chia ly

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 40,167 lượt nghe | 7,640 lượt tải

Đồi thông hai mộ

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 70,936 lượt nghe | 13,230 lượt tải

Đồn vắng chiều xuân

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 92,716 lượt nghe | 9,577 lượt tải

Đưa em vào hạ

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 148,971 lượt nghe | 15,762 lượt tải

Duyên tình

Trình bày: Chế Linh, Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 82,009 lượt nghe | 15,541 lượt tải

Giã từ vũ khí

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 75,898 lượt nghe | 24,472 lượt tải

Giọng ca dĩ vãng

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 85,836 lượt nghe | 25,554 lượt tải

Giọt lệ đài trang

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 97,379 lượt nghe | 16,073 lượt tải

Giọt sầu trinh nữ

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 35,220 lượt nghe | 6,244 lượt tải

Giữa lòng đất mẹ

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 51,847 lượt nghe | 9,432 lượt tải