Ca sĩ Chế Linh

Cuối Đường Kỷ Niệm

Cuối Đường Kỷ Niệm

Trình bày: Chế Linh
10 bài hát | 499,513 lượt nghe

Con Đường Xưa Em Đi (Trước 1975)

Con Đường Xưa Em Đi (Trước 1975)

Trình bày: Chế Linh, Thanh Tuyền
10 bài hát | 433,690 lượt nghe
Nối Lại Tình Xưa (Trước 1975)

Nối Lại Tình Xưa (Trước 1975)

Trình bày: Chế Linh, Hương Lan
12 bài hát | 244,443 lượt nghe

Tình Bơ Vơ (Trước 1975)

Tình Bơ Vơ (Trước 1975)

Trình bày: Chế Linh, Thanh Tuyền
10 bài hát | 314,089 lượt nghe
Xin Đừng Yêu Tôi (Trước 1975)

Xin Đừng Yêu Tôi (Trước 1975)

Trình bày: Chế Linh
10 bài hát | 223,167 lượt nghe

Yêu Thầm (Trước 1975)

Yêu Thầm (Trước 1975)

Trình bày: Chế Linh
10 bài hát | 153,415 lượt nghe
Mai lỡ hai mình xa nhau

Mai lỡ hai mình xa nhau

Trình bày: Chế Linh, Thanh Tuyền
18 bài hát | 185,327 lượt nghe

Chuyện giàn thiên lý

Chuyện giàn thiên lý

Trình bày: Chế Linh, Mạnh Đình, Nhật Trường, Sơn Tuyền
10 bài hát | 130,970 lượt nghe

Ai cho tôi tình yêu

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 180,332 lượt nghe | 30,153 lượt tải

Áo em chưa mặc một lần

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 286,479 lượt nghe | 22,860 lượt tải

Áo đẹp nàng dâu

Trình bày: Chế Linh, Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 170,558 lượt nghe | 32,979 lượt tải

Bài ca kỷ niệm

Trình bày: Chế Linh, Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 154,149 lượt nghe | 32,771 lượt tải

Con đường xưa em đi

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 122,233 lượt nghe | 32,904 lượt tải

Chuyến xe ba người

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 83,237 lượt nghe | 20,056 lượt tải

Chuyện chúng mình

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 66,847 lượt nghe | 20,750 lượt tải

Đêm buồn tỉnh lẻ

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 144,162 lượt nghe | 30,958 lượt tải

Đêm buồn phố thị

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 138,018 lượt nghe | 19,973 lượt tải

Dấu chân kỷ niệm

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 45,744 lượt nghe | 27,762 lượt tải

Đêm trên đỉnh sầu

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 108,888 lượt nghe | 13,490 lượt tải

Đoạn buồn cho tôi

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 100,714 lượt nghe | 18,979 lượt tải

Đoạn cuối tình yêu

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 116,850 lượt nghe | 16,230 lượt tải

Đoạn cuối tình yêu

Trình bày: Chế Linh, Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 108,663 lượt nghe | 9,245 lượt tải

Đôi mắt người xưa

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 106,392 lượt nghe | 19,244 lượt tải

Đôi ngả chia ly

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 43,215 lượt nghe | 8,949 lượt tải

Đồi thông hai mộ

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 78,128 lượt nghe | 15,347 lượt tải

Đồn vắng chiều xuân

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 101,192 lượt nghe | 11,409 lượt tải

Đưa em vào hạ

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 162,351 lượt nghe | 19,047 lượt tải

Duyên tình

Trình bày: Chế Linh, Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 87,121 lượt nghe | 17,466 lượt tải

Giã từ vũ khí

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 88,746 lượt nghe | 35,491 lượt tải

Giọng ca dĩ vãng

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 93,302 lượt nghe | 35,499 lượt tải

Giọt lệ đài trang

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 104,933 lượt nghe | 25,327 lượt tải

Giọt sầu trinh nữ

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 39,051 lượt nghe | 13,813 lượt tải

Giữa lòng đất mẹ

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 57,927 lượt nghe | 11,350 lượt tải