Ca sĩ Chế Linh

Cuối Đường Kỷ Niệm

Cuối Đường Kỷ Niệm

Trình bày: Chế Linh
10 bài hát | 524,672 lượt nghe

Con Đường Xưa Em Đi (Trước 1975)

Con Đường Xưa Em Đi (Trước 1975)

Trình bày: Chế Linh, Thanh Tuyền
10 bài hát | 499,122 lượt nghe
Nối Lại Tình Xưa (Trước 1975)

Nối Lại Tình Xưa (Trước 1975)

Trình bày: Chế Linh, Hương Lan
12 bài hát | 250,803 lượt nghe

Tình Bơ Vơ (Trước 1975)

Tình Bơ Vơ (Trước 1975)

Trình bày: Chế Linh, Thanh Tuyền
10 bài hát | 331,727 lượt nghe
Xin Đừng Yêu Tôi (Trước 1975)

Xin Đừng Yêu Tôi (Trước 1975)

Trình bày: Chế Linh
10 bài hát | 233,778 lượt nghe

Yêu Thầm (Trước 1975)

Yêu Thầm (Trước 1975)

Trình bày: Chế Linh
10 bài hát | 159,596 lượt nghe
Mai lỡ hai mình xa nhau

Mai lỡ hai mình xa nhau

Trình bày: Chế Linh, Thanh Tuyền
18 bài hát | 190,580 lượt nghe

Chuyện giàn thiên lý

Chuyện giàn thiên lý

Trình bày: Chế Linh, Mạnh Đình, Nhật Trường, Sơn Tuyền
10 bài hát | 134,467 lượt nghe

Ai cho tôi tình yêu

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 190,650 lượt nghe | 42,248 lượt tải

Áo em chưa mặc một lần

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 303,957 lượt nghe | 29,167 lượt tải

Áo đẹp nàng dâu

Trình bày: Chế Linh, Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 178,822 lượt nghe | 40,114 lượt tải

Bài ca kỷ niệm

Trình bày: Chế Linh, Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 164,208 lượt nghe | 39,272 lượt tải

Con đường xưa em đi

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 130,425 lượt nghe | 36,299 lượt tải

Chuyến xe ba người

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 87,601 lượt nghe | 26,211 lượt tải

Chuyện chúng mình

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 70,978 lượt nghe | 24,634 lượt tải

Đêm buồn tỉnh lẻ

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 152,348 lượt nghe | 37,430 lượt tải

Đêm buồn phố thị

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 144,043 lượt nghe | 26,257 lượt tải

Dấu chân kỷ niệm

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 47,883 lượt nghe | 32,271 lượt tải

Đêm trên đỉnh sầu

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 112,527 lượt nghe | 14,511 lượt tải

Đoạn buồn cho tôi

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 106,249 lượt nghe | 24,880 lượt tải

Đoạn cuối tình yêu

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 122,137 lượt nghe | 19,016 lượt tải

Đoạn cuối tình yêu

Trình bày: Chế Linh, Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 110,969 lượt nghe | 9,684 lượt tải

Đôi mắt người xưa

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 109,608 lượt nghe | 23,318 lượt tải

Đôi ngả chia ly

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 44,853 lượt nghe | 10,749 lượt tải

Đồi thông hai mộ

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 81,356 lượt nghe | 21,200 lượt tải

Đồn vắng chiều xuân

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 104,733 lượt nghe | 13,887 lượt tải

Đưa em vào hạ

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 168,455 lượt nghe | 25,298 lượt tải

Duyên tình

Trình bày: Chế Linh, Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 89,758 lượt nghe | 23,195 lượt tải

Giã từ vũ khí

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 96,527 lượt nghe | 40,263 lượt tải

Giọng ca dĩ vãng

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 97,312 lượt nghe | 40,311 lượt tải

Giọt lệ đài trang

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 108,274 lượt nghe | 31,189 lượt tải

Giọt sầu trinh nữ

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 41,092 lượt nghe | 18,027 lượt tải

Giữa lòng đất mẹ

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 60,984 lượt nghe | 12,923 lượt tải