Ca sĩ Chế Linh

Cuối Đường Kỷ Niệm

Cuối Đường Kỷ Niệm

Trình bày: Chế Linh
10 bài hát | 321,631 lượt nghe

Con Đường Xưa Em Đi (Trước 1975)

Con Đường Xưa Em Đi (Trước 1975)

Trình bày: Chế Linh, Thanh Tuyền
10 bài hát | 296,540 lượt nghe
Nối Lại Tình Xưa (Trước 1975)

Nối Lại Tình Xưa (Trước 1975)

Trình bày: Chế Linh, Hương Lan
12 bài hát | 193,074 lượt nghe

Tình Bơ Vơ (Trước 1975)

Tình Bơ Vơ (Trước 1975)

Trình bày: Chế Linh, Thanh Tuyền
10 bài hát | 209,702 lượt nghe
Xin Đừng Yêu Tôi (Trước 1975)

Xin Đừng Yêu Tôi (Trước 1975)

Trình bày: Chế Linh
10 bài hát | 158,394 lượt nghe

Yêu Thầm (Trước 1975)

Yêu Thầm (Trước 1975)

Trình bày: Chế Linh
10 bài hát | 117,515 lượt nghe
Mai lỡ hai mình xa nhau

Mai lỡ hai mình xa nhau

Trình bày: Chế Linh, Thanh Tuyền
18 bài hát | 147,583 lượt nghe

Chuyện giàn thiên lý

Chuyện giàn thiên lý

Trình bày: Chế Linh, Mạnh Đình, Nhật Trường, Sơn Tuyền
10 bài hát | 106,220 lượt nghe

Ai cho tôi tình yêu

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 123,807 lượt nghe | 20,834 lượt tải

Áo em chưa mặc một lần

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 180,058 lượt nghe | 15,999 lượt tải

Áo đẹp nàng dâu

Trình bày: Chế Linh, Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 127,944 lượt nghe | 15,263 lượt tải

Bài ca kỷ niệm

Trình bày: Chế Linh, Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 97,700 lượt nghe | 19,370 lượt tải

Con đường xưa em đi

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 93,818 lượt nghe | 20,738 lượt tải

Chuyến xe ba người

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 57,403 lượt nghe | 9,411 lượt tải

Chuyện chúng mình

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 46,298 lượt nghe | 15,783 lượt tải

Đêm buồn tỉnh lẻ

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 98,039 lượt nghe | 16,857 lượt tải

Đêm buồn phố thị

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 101,203 lượt nghe | 10,956 lượt tải

Dấu chân kỷ niệm

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 35,497 lượt nghe | 7,667 lượt tải

Đêm trên đỉnh sầu

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 87,188 lượt nghe | 6,416 lượt tải

Đoạn buồn cho tôi

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 73,650 lượt nghe | 12,132 lượt tải

Đoạn cuối tình yêu

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 85,440 lượt nghe | 12,653 lượt tải

Đoạn cuối tình yêu

Trình bày: Chế Linh, Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 93,043 lượt nghe | 6,449 lượt tải

Đôi mắt người xưa

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 83,985 lượt nghe | 14,568 lượt tải

Đôi ngả chia ly

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 34,654 lượt nghe | 6,099 lượt tải

Đồi thông hai mộ

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 56,774 lượt nghe | 11,191 lượt tải

Đồn vắng chiều xuân

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 75,343 lượt nghe | 7,712 lượt tải

Đưa em vào hạ

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 120,314 lượt nghe | 12,823 lượt tải

Duyên tình

Trình bày: Chế Linh, Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 71,376 lượt nghe | 13,534 lượt tải

Giã từ vũ khí

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 61,098 lượt nghe | 14,032 lượt tải

Giọng ca dĩ vãng

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 70,991 lượt nghe | 8,596 lượt tải

Giọt lệ đài trang

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 82,970 lượt nghe | 13,625 lượt tải

Giọt sầu trinh nữ

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 30,664 lượt nghe | 5,007 lượt tải

Giữa lòng đất mẹ

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 43,981 lượt nghe | 7,416 lượt tải