Ca sĩ Chế Linh

Cuối Đường Kỷ Niệm

Cuối Đường Kỷ Niệm

Trình bày: Chế Linh
10 bài hát | 412,879 lượt nghe

Con Đường Xưa Em Đi (Trước 1975)

Con Đường Xưa Em Đi (Trước 1975)

Trình bày: Chế Linh, Thanh Tuyền
10 bài hát | 368,328 lượt nghe
Nối Lại Tình Xưa (Trước 1975)

Nối Lại Tình Xưa (Trước 1975)

Trình bày: Chế Linh, Hương Lan
12 bài hát | 214,720 lượt nghe

Tình Bơ Vơ (Trước 1975)

Tình Bơ Vơ (Trước 1975)

Trình bày: Chế Linh, Thanh Tuyền
10 bài hát | 246,551 lượt nghe
Xin Đừng Yêu Tôi (Trước 1975)

Xin Đừng Yêu Tôi (Trước 1975)

Trình bày: Chế Linh
10 bài hát | 177,720 lượt nghe

Yêu Thầm (Trước 1975)

Yêu Thầm (Trước 1975)

Trình bày: Chế Linh
10 bài hát | 130,198 lượt nghe
Mai lỡ hai mình xa nhau

Mai lỡ hai mình xa nhau

Trình bày: Chế Linh, Thanh Tuyền
18 bài hát | 161,644 lượt nghe

Chuyện giàn thiên lý

Chuyện giàn thiên lý

Trình bày: Chế Linh, Mạnh Đình, Nhật Trường, Sơn Tuyền
10 bài hát | 117,075 lượt nghe

Giữa trời thương nhớ

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 43,270 lượt nghe | 4,264 lượt tải

Hai đứa giận nhau

Trình bày: Chế Linh, Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 59,048 lượt nghe | 6,125 lượt tải

Hái hoa rừng cho em

Trình bày: Chế Linh, Thiên Trang | Thể loại: Nhạc vàng | 100,592 lượt nghe | 9,689 lượt tải

Hai kỷ niệm một chuyến đi

Trình bày: Chế Linh, Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 92,660 lượt nghe | 5,294 lượt tải

Hận đồ bàn

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 83,398 lượt nghe | 5,873 lượt tải

Hàn Mặc Tử

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 60,640 lượt nghe | 4,757 lượt tải

Hãy quên anh

Trình bày: Chế Linh, Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 54,573 lượt nghe | 5,510 lượt tải

Hoa sứ nhà nàng

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 77,558 lượt nghe | 6,989 lượt tải

Hoa trinh nữ

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 106,666 lượt nghe | 6,405 lượt tải

Hoa vẫn nở trên đường quê hương

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 47,178 lượt nghe | 5,168 lượt tải

Khu phố ngày xưa

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 66,350 lượt nghe | 5,149 lượt tải

Kiếp đam mê

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 30,798 lượt nghe | 6,853 lượt tải

Lính nghĩ gì

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 33,969 lượt nghe | 3,105 lượt tải

Linh hồn tượng đá

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 81,755 lượt nghe | 11,398 lượt tải

Lời giã biệt

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 47,003 lượt nghe | 5,604 lượt tải

Lời kẻ đăng trình

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 25,084 lượt nghe | 4,081 lượt tải

Lối về đất mẹ

Trình bày: Chế Linh, Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 72,198 lượt nghe | 6,844 lượt tải

Mùa xuân của mẹ

Trình bày: Chế Linh, Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 93,873 lượt nghe | 7,337 lượt tải

Mùa xuân đó có em

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 71,068 lượt nghe | 8,942 lượt tải

Mùa xuân lá khô

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 32,849 lượt nghe | 8,158 lượt tải

Mùa xuân trông thư em

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 59,435 lượt nghe | 3,289 lượt tải

Nếu chúng mình cách trở

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 51,062 lượt nghe | 12,300 lượt tải

Ngày ấy mình yêu nhau

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 46,870 lượt nghe | 5,796 lượt tải

Ngày còn em bên tôi

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 47,773 lượt nghe | 5,209 lượt tải

Ngày vui qua mau

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 27,741 lượt nghe | 5,195 lượt tải


Advertising