Ca sĩ Chế Linh

Cuối Đường Kỷ Niệm

Cuối Đường Kỷ Niệm

Trình bày: Chế Linh
10 bài hát | 519,098 lượt nghe

Con Đường Xưa Em Đi (Trước 1975)

Con Đường Xưa Em Đi (Trước 1975)

Trình bày: Chế Linh, Thanh Tuyền
10 bài hát | 496,135 lượt nghe
Nối Lại Tình Xưa (Trước 1975)

Nối Lại Tình Xưa (Trước 1975)

Trình bày: Chế Linh, Hương Lan
12 bài hát | 249,546 lượt nghe

Tình Bơ Vơ (Trước 1975)

Tình Bơ Vơ (Trước 1975)

Trình bày: Chế Linh, Thanh Tuyền
10 bài hát | 328,328 lượt nghe
Xin Đừng Yêu Tôi (Trước 1975)

Xin Đừng Yêu Tôi (Trước 1975)

Trình bày: Chế Linh
10 bài hát | 231,769 lượt nghe

Yêu Thầm (Trước 1975)

Yêu Thầm (Trước 1975)

Trình bày: Chế Linh
10 bài hát | 158,640 lượt nghe
Mai lỡ hai mình xa nhau

Mai lỡ hai mình xa nhau

Trình bày: Chế Linh, Thanh Tuyền
18 bài hát | 189,528 lượt nghe

Chuyện giàn thiên lý

Chuyện giàn thiên lý

Trình bày: Chế Linh, Mạnh Đình, Nhật Trường, Sơn Tuyền
10 bài hát | 133,701 lượt nghe

Giữa trời thương nhớ

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 50,193 lượt nghe | 9,596 lượt tải

Hai đứa giận nhau

Trình bày: Chế Linh, Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 69,164 lượt nghe | 9,220 lượt tải

Hái hoa rừng cho em

Trình bày: Chế Linh, Thiên Trang | Thể loại: Nhạc vàng | 115,512 lượt nghe | 21,161 lượt tải

Hai kỷ niệm một chuyến đi

Trình bày: Chế Linh, Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 105,701 lượt nghe | 8,000 lượt tải

Hận đồ bàn

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 105,868 lượt nghe | 16,627 lượt tải

Hàn Mặc Tử

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 69,453 lượt nghe | 6,989 lượt tải

Hãy quên anh

Trình bày: Chế Linh, Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 73,688 lượt nghe | 7,481 lượt tải

Hoa sứ nhà nàng

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 88,783 lượt nghe | 14,691 lượt tải

Hoa trinh nữ

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 166,878 lượt nghe | 9,260 lượt tải

Hoa vẫn nở trên đường quê hương

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 59,306 lượt nghe | 7,392 lượt tải

Khu phố ngày xưa

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 80,524 lượt nghe | 7,272 lượt tải

Kiếp đam mê

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 35,624 lượt nghe | 13,260 lượt tải

Lính nghĩ gì

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 48,287 lượt nghe | 9,606 lượt tải

Linh hồn tượng đá

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 100,417 lượt nghe | 19,093 lượt tải

Lời giã biệt

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 54,219 lượt nghe | 7,183 lượt tải

Lời kẻ đăng trình

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 32,043 lượt nghe | 10,509 lượt tải

Lối về đất mẹ

Trình bày: Chế Linh, Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 88,019 lượt nghe | 9,488 lượt tải

Mùa xuân của mẹ

Trình bày: Chế Linh, Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 111,742 lượt nghe | 10,040 lượt tải

Mùa xuân đó có em

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 122,895 lượt nghe | 20,254 lượt tải

Mùa xuân lá khô

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 63,894 lượt nghe | 13,774 lượt tải

Mùa xuân trông thư em

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 70,296 lượt nghe | 5,403 lượt tải

Nếu chúng mình cách trở

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 60,194 lượt nghe | 16,488 lượt tải

Ngày ấy mình yêu nhau

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 54,649 lượt nghe | 7,554 lượt tải

Ngày còn em bên tôi

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 58,188 lượt nghe | 6,975 lượt tải

Ngày vui qua mau

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 44,616 lượt nghe | 7,130 lượt tải