Ca sĩ Chế Linh

Cuối Đường Kỷ Niệm

Cuối Đường Kỷ Niệm

Trình bày: Chế Linh
10 bài hát | 445,691 lượt nghe

Con Đường Xưa Em Đi (Trước 1975)

Con Đường Xưa Em Đi (Trước 1975)

Trình bày: Chế Linh, Thanh Tuyền
10 bài hát | 391,968 lượt nghe
Nối Lại Tình Xưa (Trước 1975)

Nối Lại Tình Xưa (Trước 1975)

Trình bày: Chế Linh, Hương Lan
12 bài hát | 225,461 lượt nghe

Tình Bơ Vơ (Trước 1975)

Tình Bơ Vơ (Trước 1975)

Trình bày: Chế Linh, Thanh Tuyền
10 bài hát | 272,046 lượt nghe
Xin Đừng Yêu Tôi (Trước 1975)

Xin Đừng Yêu Tôi (Trước 1975)

Trình bày: Chế Linh
10 bài hát | 192,775 lượt nghe

Yêu Thầm (Trước 1975)

Yêu Thầm (Trước 1975)

Trình bày: Chế Linh
10 bài hát | 142,001 lượt nghe
Mai lỡ hai mình xa nhau

Mai lỡ hai mình xa nhau

Trình bày: Chế Linh, Thanh Tuyền
18 bài hát | 169,617 lượt nghe

Chuyện giàn thiên lý

Chuyện giàn thiên lý

Trình bày: Chế Linh, Mạnh Đình, Nhật Trường, Sơn Tuyền
10 bài hát | 122,990 lượt nghe

Giữa trời thương nhớ

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 45,200 lượt nghe | 4,859 lượt tải

Hai đứa giận nhau

Trình bày: Chế Linh, Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 61,714 lượt nghe | 7,109 lượt tải

Hái hoa rừng cho em

Trình bày: Chế Linh, Thiên Trang | Thể loại: Nhạc vàng | 105,408 lượt nghe | 10,506 lượt tải

Hai kỷ niệm một chuyến đi

Trình bày: Chế Linh, Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 96,755 lượt nghe | 6,068 lượt tải

Hận đồ bàn

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 90,120 lượt nghe | 6,903 lượt tải

Hàn Mặc Tử

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 63,270 lượt nghe | 5,458 lượt tải

Hãy quên anh

Trình bày: Chế Linh, Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 58,310 lượt nghe | 6,155 lượt tải

Hoa sứ nhà nàng

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 81,077 lượt nghe | 7,839 lượt tải

Hoa trinh nữ

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 122,997 lượt nghe | 7,157 lượt tải

Hoa vẫn nở trên đường quê hương

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 50,355 lượt nghe | 5,754 lượt tải

Khu phố ngày xưa

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 71,112 lượt nghe | 5,781 lượt tải

Kiếp đam mê

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 32,091 lượt nghe | 7,406 lượt tải

Lính nghĩ gì

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 37,693 lượt nghe | 3,735 lượt tải

Linh hồn tượng đá

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 87,643 lượt nghe | 12,332 lượt tải

Lời giã biệt

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 49,662 lượt nghe | 6,055 lượt tải

Lời kẻ đăng trình

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 27,184 lượt nghe | 4,786 lượt tải

Lối về đất mẹ

Trình bày: Chế Linh, Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 77,178 lượt nghe | 7,599 lượt tải

Mùa xuân của mẹ

Trình bày: Chế Linh, Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 99,489 lượt nghe | 8,063 lượt tải

Mùa xuân đó có em

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 80,136 lượt nghe | 9,911 lượt tải

Mùa xuân lá khô

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 41,137 lượt nghe | 9,022 lượt tải

Mùa xuân trông thư em

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 62,634 lượt nghe | 3,808 lượt tải

Nếu chúng mình cách trở

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 54,191 lượt nghe | 13,032 lượt tải

Ngày ấy mình yêu nhau

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 49,813 lượt nghe | 6,377 lượt tải

Ngày còn em bên tôi

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 51,213 lượt nghe | 5,728 lượt tải

Ngày vui qua mau

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 32,146 lượt nghe | 5,725 lượt tải