Ca sĩ Chế Linh

Cuối Đường Kỷ Niệm

Cuối Đường Kỷ Niệm

Trình bày: Chế Linh
10 bài hát | 321,642 lượt nghe

Con Đường Xưa Em Đi (Trước 1975)

Con Đường Xưa Em Đi (Trước 1975)

Trình bày: Chế Linh, Thanh Tuyền
10 bài hát | 296,551 lượt nghe
Nối Lại Tình Xưa (Trước 1975)

Nối Lại Tình Xưa (Trước 1975)

Trình bày: Chế Linh, Hương Lan
12 bài hát | 193,078 lượt nghe

Tình Bơ Vơ (Trước 1975)

Tình Bơ Vơ (Trước 1975)

Trình bày: Chế Linh, Thanh Tuyền
10 bài hát | 209,725 lượt nghe
Xin Đừng Yêu Tôi (Trước 1975)

Xin Đừng Yêu Tôi (Trước 1975)

Trình bày: Chế Linh
10 bài hát | 158,400 lượt nghe

Yêu Thầm (Trước 1975)

Yêu Thầm (Trước 1975)

Trình bày: Chế Linh
10 bài hát | 117,526 lượt nghe
Mai lỡ hai mình xa nhau

Mai lỡ hai mình xa nhau

Trình bày: Chế Linh, Thanh Tuyền
18 bài hát | 147,586 lượt nghe

Chuyện giàn thiên lý

Chuyện giàn thiên lý

Trình bày: Chế Linh, Mạnh Đình, Nhật Trường, Sơn Tuyền
10 bài hát | 106,224 lượt nghe

Giữa trời thương nhớ

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 40,304 lượt nghe | 3,848 lượt tải

Hai đứa giận nhau

Trình bày: Chế Linh, Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 55,277 lượt nghe | 5,292 lượt tải

Hái hoa rừng cho em

Trình bày: Chế Linh, Thiên Trang | Thể loại: Nhạc vàng | 90,490 lượt nghe | 8,940 lượt tải

Hai kỷ niệm một chuyến đi

Trình bày: Chế Linh, Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 83,828 lượt nghe | 4,542 lượt tải

Hận đồ bàn

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 71,003 lượt nghe | 4,883 lượt tải

Hàn Mặc Tử

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 55,446 lượt nghe | 4,360 lượt tải

Hãy quên anh

Trình bày: Chế Linh, Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 48,907 lượt nghe | 5,085 lượt tải

Hoa sứ nhà nàng

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 71,485 lượt nghe | 6,250 lượt tải

Hoa trinh nữ

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 87,427 lượt nghe | 5,676 lượt tải

Hoa vẫn nở trên đường quê hương

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 41,658 lượt nghe | 4,839 lượt tải

Khu phố ngày xưa

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 59,055 lượt nghe | 4,647 lượt tải

Kiếp đam mê

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 28,606 lượt nghe | 6,442 lượt tải

Lính nghĩ gì

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 28,874 lượt nghe | 2,731 lượt tải

Linh hồn tượng đá

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 70,101 lượt nghe | 10,648 lượt tải

Lời giã biệt

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 41,827 lượt nghe | 5,135 lượt tải

Lời kẻ đăng trình

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 22,091 lượt nghe | 3,635 lượt tải

Lối về đất mẹ

Trình bày: Chế Linh, Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 61,155 lượt nghe | 5,959 lượt tải

Mùa xuân của mẹ

Trình bày: Chế Linh, Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 79,769 lượt nghe | 6,557 lượt tải

Mùa xuân đó có em

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 55,951 lượt nghe | 7,956 lượt tải

Mùa xuân lá khô

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 18,371 lượt nghe | 7,249 lượt tải

Mùa xuân trông thư em

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 51,382 lượt nghe | 2,741 lượt tải

Nếu chúng mình cách trở

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 45,353 lượt nghe | 11,567 lượt tải

Ngày ấy mình yêu nhau

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 41,260 lượt nghe | 5,305 lượt tải

Ngày còn em bên tôi

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 41,795 lượt nghe | 4,728 lượt tải

Ngày vui qua mau

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 21,978 lượt nghe | 4,658 lượt tải