Ca sĩ Chế Linh

Cuối Đường Kỷ Niệm

Cuối Đường Kỷ Niệm

Trình bày: Chế Linh
10 bài hát | 459,716 lượt nghe

Con Đường Xưa Em Đi (Trước 1975)

Con Đường Xưa Em Đi (Trước 1975)

Trình bày: Chế Linh, Thanh Tuyền
10 bài hát | 404,948 lượt nghe
Nối Lại Tình Xưa (Trước 1975)

Nối Lại Tình Xưa (Trước 1975)

Trình bày: Chế Linh, Hương Lan
12 bài hát | 234,048 lượt nghe

Tình Bơ Vơ (Trước 1975)

Tình Bơ Vơ (Trước 1975)

Trình bày: Chế Linh, Thanh Tuyền
10 bài hát | 284,354 lượt nghe
Xin Đừng Yêu Tôi (Trước 1975)

Xin Đừng Yêu Tôi (Trước 1975)

Trình bày: Chế Linh
10 bài hát | 200,590 lượt nghe

Yêu Thầm (Trước 1975)

Yêu Thầm (Trước 1975)

Trình bày: Chế Linh
10 bài hát | 144,927 lượt nghe
Mai lỡ hai mình xa nhau

Mai lỡ hai mình xa nhau

Trình bày: Chế Linh, Thanh Tuyền
18 bài hát | 172,910 lượt nghe

Chuyện giàn thiên lý

Chuyện giàn thiên lý

Trình bày: Chế Linh, Mạnh Đình, Nhật Trường, Sơn Tuyền
10 bài hát | 125,058 lượt nghe

Giữa trời thương nhớ

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 46,233 lượt nghe | 5,137 lượt tải

Hai đứa giận nhau

Trình bày: Chế Linh, Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 63,086 lượt nghe | 7,480 lượt tải

Hái hoa rừng cho em

Trình bày: Chế Linh, Thiên Trang | Thể loại: Nhạc vàng | 107,622 lượt nghe | 10,868 lượt tải

Hai kỷ niệm một chuyến đi

Trình bày: Chế Linh, Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 98,349 lượt nghe | 6,403 lượt tải

Hận đồ bàn

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 93,349 lượt nghe | 7,387 lượt tải

Hàn Mặc Tử

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 64,608 lượt nghe | 5,729 lượt tải

Hãy quên anh

Trình bày: Chế Linh, Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 61,373 lượt nghe | 6,363 lượt tải

Hoa sứ nhà nàng

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 82,353 lượt nghe | 8,182 lượt tải

Hoa trinh nữ

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 130,891 lượt nghe | 7,547 lượt tải

Hoa vẫn nở trên đường quê hương

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 52,162 lượt nghe | 6,056 lượt tải

Khu phố ngày xưa

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 73,218 lượt nghe | 6,040 lượt tải

Kiếp đam mê

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 32,726 lượt nghe | 7,638 lượt tải

Lính nghĩ gì

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 39,918 lượt nghe | 4,002 lượt tải

Linh hồn tượng đá

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 89,959 lượt nghe | 12,697 lượt tải

Lời giã biệt

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 50,580 lượt nghe | 6,269 lượt tải

Lời kẻ đăng trình

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 28,128 lượt nghe | 5,085 lượt tải

Lối về đất mẹ

Trình bày: Chế Linh, Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 80,832 lượt nghe | 7,968 lượt tải

Mùa xuân của mẹ

Trình bày: Chế Linh, Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 101,840 lượt nghe | 8,371 lượt tải

Mùa xuân đó có em

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 85,144 lượt nghe | 10,404 lượt tải

Mùa xuân lá khô

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 45,417 lượt nghe | 9,341 lượt tải

Mùa xuân trông thư em

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 63,988 lượt nghe | 4,156 lượt tải

Nếu chúng mình cách trở

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 55,449 lượt nghe | 13,344 lượt tải

Ngày ấy mình yêu nhau

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 50,751 lượt nghe | 6,615 lượt tải

Ngày còn em bên tôi

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 52,596 lượt nghe | 5,969 lượt tải

Ngày vui qua mau

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 34,398 lượt nghe | 5,988 lượt tải