Ca sĩ Chế Thanh

Trái mồng tơi

Trình bày: Chế Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 14,620 lượt nghe | 657 lượt tải

Không bao giờ quên em

Trình bày: Chế Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 19,896 lượt nghe | 535 lượt tải

Yêu một mình

Trình bày: Chế Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 5,398 lượt nghe | 480 lượt tải

Vó ngựa trên đồi cỏ non

Trình bày: Chế Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 13,698 lượt nghe | 868 lượt tải

Khung trời tuổi mộng

Trình bày: Chế Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 8,275 lượt nghe | 618 lượt tải

Ngàn thu vĩnh biệt

Trình bày: Chế Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 14,660 lượt nghe | 3,336 lượt tải

Mưa nửa đêm

Trình bày: Chế Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 14,801 lượt nghe | 728 lượt tải

Lưu bút ngày xanh

Trình bày: Chế Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 16,197 lượt nghe | 823 lượt tải

Linh hồn tượng đá

Trình bày: Chế Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 21,826 lượt nghe | 2,074 lượt tải

Không bao giờ quên anh

Trình bày: Chế Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 30,889 lượt nghe | 1,207 lượt tải

Hương tình cũ

Trình bày: Chế Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 22,957 lượt nghe | 796 lượt tải

Hoa học trò

Trình bày: Bích Tuyền, Chế Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 15,231 lượt nghe | 584 lượt tải

Hoa học trò

Trình bày: Chế Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 15,188 lượt nghe | 492 lượt tải

Giọt lệ đài trang

Trình bày: Chế Thanh, Thanh Thúy | Thể loại: Nhạc vàng | 35,950 lượt nghe | 3,353 lượt tải

Giọt lệ đài trang

Trình bày: Chế Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 23,124 lượt nghe | 1,811 lượt tải

Giọng ca dĩ vãng

Trình bày: Chế Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 22,483 lượt nghe | 835 lượt tải

Giã từ

Trình bày: Chế Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 27,922 lượt nghe | 917 lượt tải

Chuyện hợp tan

Trình bày: Chế Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 21,522 lượt nghe | 2,112 lượt tải

Chuyện tình La Lan

Trình bày: Chế Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 30,857 lượt nghe | 1,290 lượt tải

Con đường mang tên em

Trình bày: Chế Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 26,241 lượt nghe | 823 lượt tải

Dấu chân kỷ niệm

Trình bày: Chế Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 22,241 lượt nghe | 890 lượt tải

Cho vừa lòng em

Trình bày: Chế Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 29,397 lượt nghe | 1,103 lượt tải

Chia sẻ Nghe Nhạc Vàng

khach san da lat