Ca sĩ Chế Thanh

Trái mồng tơi

Trình bày: Chế Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 21,121 lượt nghe | 787 lượt tải

Không bao giờ quên em

Trình bày: Chế Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 34,720 lượt nghe | 1,120 lượt tải

Yêu một mình

Trình bày: Chế Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 9,010 lượt nghe | 774 lượt tải

Vó ngựa trên đồi cỏ non

Trình bày: Chế Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 32,508 lượt nghe | 1,181 lượt tải

Khung trời tuổi mộng

Trình bày: Chế Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 14,492 lượt nghe | 735 lượt tải

Ngàn thu vĩnh biệt

Trình bày: Chế Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 18,902 lượt nghe | 3,785 lượt tải

Mưa nửa đêm

Trình bày: Chế Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 20,705 lượt nghe | 869 lượt tải

Lưu bút ngày xanh

Trình bày: Chế Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 20,148 lượt nghe | 972 lượt tải

Linh hồn tượng đá

Trình bày: Chế Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 24,469 lượt nghe | 2,802 lượt tải

Không bao giờ quên anh

Trình bày: Chế Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 34,916 lượt nghe | 1,462 lượt tải

Hương tình cũ

Trình bày: Chế Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 25,300 lượt nghe | 941 lượt tải

Hoa học trò

Trình bày: Bích Tuyền, Chế Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 17,354 lượt nghe | 629 lượt tải

Hoa học trò

Trình bày: Chế Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 16,771 lượt nghe | 535 lượt tải

Giọt lệ đài trang

Trình bày: Chế Thanh, Thanh Thúy | Thể loại: Nhạc vàng | 41,567 lượt nghe | 4,184 lượt tải

Giọt lệ đài trang

Trình bày: Chế Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 25,575 lượt nghe | 2,175 lượt tải

Giọng ca dĩ vãng

Trình bày: Chế Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 27,249 lượt nghe | 924 lượt tải

Giã từ

Trình bày: Chế Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 36,429 lượt nghe | 1,092 lượt tải

Chuyện hợp tan

Trình bày: Chế Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 23,926 lượt nghe | 2,206 lượt tải

Chuyện tình La Lan

Trình bày: Chế Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 34,657 lượt nghe | 1,426 lượt tải

Con đường mang tên em

Trình bày: Chế Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 29,558 lượt nghe | 994 lượt tải

Dấu chân kỷ niệm

Trình bày: Chế Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 25,534 lượt nghe | 974 lượt tải

Cho vừa lòng em

Trình bày: Chế Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 34,368 lượt nghe | 1,229 lượt tải

Chia sẻ Nghe Nhạc Vàng

khach san da lat