Ca sĩ Chế Thanh

Trái mồng tơi

Trình bày: Chế Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 14,231 lượt nghe | 651 lượt tải

Không bao giờ quên em

Trình bày: Chế Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 18,750 lượt nghe | 512 lượt tải

Yêu một mình

Trình bày: Chế Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 5,117 lượt nghe | 464 lượt tải

Vó ngựa trên đồi cỏ non

Trình bày: Chế Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 13,160 lượt nghe | 851 lượt tải

Khung trời tuổi mộng

Trình bày: Chế Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 7,882 lượt nghe | 612 lượt tải

Ngàn thu vĩnh biệt

Trình bày: Chế Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 14,383 lượt nghe | 3,302 lượt tải

Mưa nửa đêm

Trình bày: Chế Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 14,420 lượt nghe | 725 lượt tải

Lưu bút ngày xanh

Trình bày: Chế Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 15,959 lượt nghe | 816 lượt tải

Linh hồn tượng đá

Trình bày: Chế Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 21,584 lượt nghe | 2,045 lượt tải

Không bao giờ quên anh

Trình bày: Chế Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 30,590 lượt nghe | 1,199 lượt tải

Hương tình cũ

Trình bày: Chế Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 22,760 lượt nghe | 793 lượt tải

Hoa học trò

Trình bày: Bích Tuyền, Chế Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 15,062 lượt nghe | 582 lượt tải

Hoa học trò

Trình bày: Chế Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 15,048 lượt nghe | 491 lượt tải

Giọt lệ đài trang

Trình bày: Chế Thanh, Thanh Thúy | Thể loại: Nhạc vàng | 35,431 lượt nghe | 3,259 lượt tải

Giọt lệ đài trang

Trình bày: Chế Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 22,904 lượt nghe | 1,776 lượt tải

Giọng ca dĩ vãng

Trình bày: Chế Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 22,116 lượt nghe | 829 lượt tải

Giã từ

Trình bày: Chế Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 27,518 lượt nghe | 906 lượt tải

Chuyện hợp tan

Trình bày: Chế Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 21,315 lượt nghe | 2,110 lượt tải

Chuyện tình La Lan

Trình bày: Chế Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 30,494 lượt nghe | 1,273 lượt tải

Con đường mang tên em

Trình bày: Chế Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 25,951 lượt nghe | 814 lượt tải

Dấu chân kỷ niệm

Trình bày: Chế Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 21,935 lượt nghe | 887 lượt tải

Cho vừa lòng em

Trình bày: Chế Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 29,002 lượt nghe | 1,095 lượt tải

Chia sẻ Nghe Nhạc Vàng

khach san da lat