Ca sĩ Chế Thanh

Trái mồng tơi

Trình bày: Chế Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 23,425 lượt nghe | 834 lượt tải

Không bao giờ quên em

Trình bày: Chế Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 38,812 lượt nghe | 1,416 lượt tải

Yêu một mình

Trình bày: Chế Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 10,150 lượt nghe | 911 lượt tải

Vó ngựa trên đồi cỏ non

Trình bày: Chế Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 42,601 lượt nghe | 1,309 lượt tải

Khung trời tuổi mộng

Trình bày: Chế Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 16,695 lượt nghe | 782 lượt tải

Ngàn thu vĩnh biệt

Trình bày: Chế Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 20,029 lượt nghe | 4,030 lượt tải

Mưa nửa đêm

Trình bày: Chế Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 22,471 lượt nghe | 941 lượt tải

Lưu bút ngày xanh

Trình bày: Chế Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 21,264 lượt nghe | 1,041 lượt tải

Linh hồn tượng đá

Trình bày: Chế Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 25,376 lượt nghe | 3,163 lượt tải

Không bao giờ quên anh

Trình bày: Chế Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 35,952 lượt nghe | 1,567 lượt tải

Hương tình cũ

Trình bày: Chế Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 26,072 lượt nghe | 995 lượt tải

Hoa học trò

Trình bày: Bích Tuyền, Chế Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 18,199 lượt nghe | 645 lượt tải

Hoa học trò

Trình bày: Chế Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 17,361 lượt nghe | 551 lượt tải

Giọt lệ đài trang

Trình bày: Chế Thanh, Thanh Thúy | Thể loại: Nhạc vàng | 43,325 lượt nghe | 4,486 lượt tải

Giọt lệ đài trang

Trình bày: Chế Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 26,479 lượt nghe | 2,351 lượt tải

Giọng ca dĩ vãng

Trình bày: Chế Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 28,678 lượt nghe | 961 lượt tải

Giã từ

Trình bày: Chế Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 40,449 lượt nghe | 1,252 lượt tải

Chuyện hợp tan

Trình bày: Chế Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 24,798 lượt nghe | 2,232 lượt tải

Chuyện tình La Lan

Trình bày: Chế Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 35,688 lượt nghe | 1,473 lượt tải

Con đường mang tên em

Trình bày: Chế Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 30,666 lượt nghe | 1,084 lượt tải

Dấu chân kỷ niệm

Trình bày: Chế Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 26,621 lượt nghe | 1,027 lượt tải

Cho vừa lòng em

Trình bày: Chế Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 35,896 lượt nghe | 1,311 lượt tải

Chia sẻ Nghe Nhạc Vàng

khach san da lat