Ca sĩ Chế Thanh

Trái mồng tơi

Trình bày: Chế Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 22,130 lượt nghe | 806 lượt tải

Không bao giờ quên em

Trình bày: Chế Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 36,657 lượt nghe | 1,275 lượt tải

Yêu một mình

Trình bày: Chế Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 9,565 lượt nghe | 853 lượt tải

Vó ngựa trên đồi cỏ non

Trình bày: Chế Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 37,258 lượt nghe | 1,235 lượt tải

Khung trời tuổi mộng

Trình bày: Chế Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 15,474 lượt nghe | 760 lượt tải

Ngàn thu vĩnh biệt

Trình bày: Chế Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 19,397 lượt nghe | 3,913 lượt tải

Mưa nửa đêm

Trình bày: Chế Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 21,447 lượt nghe | 899 lượt tải

Lưu bút ngày xanh

Trình bày: Chế Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 20,595 lượt nghe | 992 lượt tải

Linh hồn tượng đá

Trình bày: Chế Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 24,830 lượt nghe | 2,976 lượt tải

Không bao giờ quên anh

Trình bày: Chế Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 35,356 lượt nghe | 1,518 lượt tải

Hương tình cũ

Trình bày: Chế Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 25,611 lượt nghe | 975 lượt tải

Hoa học trò

Trình bày: Bích Tuyền, Chế Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 17,691 lượt nghe | 634 lượt tải

Hoa học trò

Trình bày: Chế Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 17,013 lượt nghe | 547 lượt tải

Giọt lệ đài trang

Trình bày: Chế Thanh, Thanh Thúy | Thể loại: Nhạc vàng | 42,344 lượt nghe | 4,323 lượt tải

Giọt lệ đài trang

Trình bày: Chế Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 25,934 lượt nghe | 2,284 lượt tải

Giọng ca dĩ vãng

Trình bày: Chế Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 27,884 lượt nghe | 940 lượt tải

Giã từ

Trình bày: Chế Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 38,597 lượt nghe | 1,150 lượt tải

Chuyện hợp tan

Trình bày: Chế Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 24,341 lượt nghe | 2,222 lượt tải

Chuyện tình La Lan

Trình bày: Chế Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 35,109 lượt nghe | 1,450 lượt tải

Con đường mang tên em

Trình bày: Chế Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 30,035 lượt nghe | 1,036 lượt tải

Dấu chân kỷ niệm

Trình bày: Chế Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 26,036 lượt nghe | 1,006 lượt tải

Cho vừa lòng em

Trình bày: Chế Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 35,063 lượt nghe | 1,269 lượt tải

Chia sẻ Nghe Nhạc Vàng

khach san da lat