Ca sĩ Đan Nguyên

Nhớ Mẹ

Nhớ Mẹ

Trình bày: Đan Nguyên, Quốc Khanh
10 bài hát | 71,367 lượt nghe
Khóc Thầm

Khóc Thầm

Trình bày: Băng Tâm, Đan Nguyên, Đặng Thế Luân, Ngọc Huyền
10 bài hát | 92,977 lượt nghe

Những Lời Này Cho Em

Những Lời Này Cho Em

Trình bày: Đan Nguyên
11 bài hát | 65,639 lượt nghe
Kẻ ở miền xa

Kẻ ở miền xa

Trình bày: Đan Nguyên, Y Phụng
11 bài hát | 91,256 lượt nghe

Thói đời

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Nhạc vàng | 128,608 lượt nghe | 17,113 lượt tải

Trên bốn vùng chiến thuật

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Nhạc vàng | 128,842 lượt nghe | 17,247 lượt tải

Mùa xuân đó có em

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Nhạc vàng | 71,199 lượt nghe | 8,786 lượt tải

Thiệp hồng anh viết tên em

Trình bày: Đan Nguyên, Y Phụng | Thể loại: Nhạc vàng | 72,995 lượt nghe | 6,712 lượt tải

Liên khúc Viết từ KBC - Kẻ ở miền xa

Trình bày: Đan Nguyên, Y Phụng | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 232,739 lượt nghe | 35,249 lượt tải

Nhịp cầu tri âm

Trình bày: Đan Nguyên, Y Phụng | Thể loại: Nhạc vàng | 83,362 lượt nghe | 4,568 lượt tải

Liên khúc Một ngày không có anh - Ngày vui qua mau

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 68,275 lượt nghe | 8,991 lượt tải

Liên khúc Duyên kiếp - Trăm nhớ ngàn thương - Thu sầu

Trình bày: Băng Tâm, Đan Nguyên, Đặng Thế Luân, Ngọc Huyền, Tường Khuê, Tường Nguyên, Y Phụng | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 104,341 lượt nghe | 11,314 lượt tải

Những lời này cho em

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Nhạc vàng | 93,674 lượt nghe | 7,394 lượt tải

Linh hồn tượng đá

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Nhạc vàng | 79,751 lượt nghe | 7,370 lượt tải

Hai lối mộng

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Nhạc vàng | 73,652 lượt nghe | 5,072 lượt tải

Hãy quên anh

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Nhạc vàng | 71,824 lượt nghe | 4,759 lượt tải

Xin làm người xa lạ

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Nhạc vàng | 82,231 lượt nghe | 8,287 lượt tải

Buồn trong kỷ niệm

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Nhạc vàng | 69,861 lượt nghe | 4,921 lượt tải

Căn nhà màu tím

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Nhạc vàng | 76,478 lượt nghe | 5,648 lượt tải

Về đâu mái tóc người thương

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Nhạc vàng | 86,596 lượt nghe | 5,702 lượt tải

Liên khúc Một Ngày Không Có Em - Ngày Vui Qua Mau

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 92,605 lượt nghe | 9,651 lượt tải

Chuyện tình Mộng Thường

Trình bày: Băng Tâm, Đan Nguyên | Thể loại: Nhạc vàng | 131,009 lượt nghe | 26,004 lượt tải

Chuyện hoa sim

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Nhạc vàng | 378,835 lượt nghe | 26,271 lượt tải

Liên khúc Nỗi lòng người đi

Trình bày: Đan Nguyên, Lâm Nhật Tiến, Quốc Khanh | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 49,426 lượt nghe | 9,170 lượt tải

Liên khúc Đêm buồn tỉnh lẻ - Những đồi hoa sim

Trình bày: Băng Tâm, Đan Nguyên | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 195,407 lượt nghe | 20,194 lượt tải

Nếu chúng mình cách trở

Trình bày: Băng Tâm, Đan Nguyên | Thể loại: Nhạc vàng | 102,735 lượt nghe | 6,633 lượt tải

Tôi vẫn không quên

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Nhạc vàng | 89,351 lượt nghe | 5,338 lượt tải

Lời đắng cho cuộc tình

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Nhạc vàng | 105,003 lượt nghe | 5,609 lượt tải

Lời cuối cho người tình phụ

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Nhạc vàng | 93,243 lượt nghe | 4,057 lượt tải