Ca sĩ Đan Nguyên

Nhớ Mẹ

Nhớ Mẹ

Trình bày: Đan Nguyên, Quốc Khanh
10 bài hát | 80,671 lượt nghe
Khóc Thầm

Khóc Thầm

Trình bày: Băng Tâm, Đan Nguyên, Đặng Thế Luân, Ngọc Huyền
10 bài hát | 102,593 lượt nghe

Những Lời Này Cho Em

Những Lời Này Cho Em

Trình bày: Đan Nguyên
11 bài hát | 78,503 lượt nghe
Kẻ ở miền xa

Kẻ ở miền xa

Trình bày: Đan Nguyên, Y Phụng
11 bài hát | 100,852 lượt nghe

Thói đời

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Nhạc vàng | 165,678 lượt nghe | 33,634 lượt tải

Trên bốn vùng chiến thuật

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Nhạc vàng | 219,868 lượt nghe | 32,910 lượt tải

Mùa xuân đó có em

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Nhạc vàng | 109,147 lượt nghe | 11,705 lượt tải

Thiệp hồng anh viết tên em

Trình bày: Đan Nguyên, Y Phụng | Thể loại: Nhạc vàng | 93,759 lượt nghe | 8,961 lượt tải

Liên khúc Viết từ KBC - Kẻ ở miền xa

Trình bày: Đan Nguyên, Y Phụng | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 293,317 lượt nghe | 54,985 lượt tải

Nhịp cầu tri âm

Trình bày: Đan Nguyên, Y Phụng | Thể loại: Nhạc vàng | 101,728 lượt nghe | 6,014 lượt tải

Liên khúc Một ngày không có anh - Ngày vui qua mau

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 84,092 lượt nghe | 22,881 lượt tải

Liên khúc Duyên kiếp - Trăm nhớ ngàn thương - Thu sầu

Trình bày: Băng Tâm, Đan Nguyên, Đặng Thế Luân, Ngọc Huyền, Tường Khuê, Tường Nguyên, Y Phụng | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 127,073 lượt nghe | 13,550 lượt tải

Những lời này cho em

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Nhạc vàng | 128,967 lượt nghe | 15,737 lượt tải

Linh hồn tượng đá

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Nhạc vàng | 105,078 lượt nghe | 10,329 lượt tải

Hai lối mộng

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Nhạc vàng | 94,733 lượt nghe | 7,165 lượt tải

Hãy quên anh

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Nhạc vàng | 92,320 lượt nghe | 6,208 lượt tải

Xin làm người xa lạ

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Nhạc vàng | 110,056 lượt nghe | 23,322 lượt tải

Buồn trong kỷ niệm

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Nhạc vàng | 88,688 lượt nghe | 11,007 lượt tải

Căn nhà màu tím

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Nhạc vàng | 102,906 lượt nghe | 8,962 lượt tải

Về đâu mái tóc người thương

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Nhạc vàng | 116,899 lượt nghe | 15,385 lượt tải

Liên khúc Một Ngày Không Có Em - Ngày Vui Qua Mau

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 116,887 lượt nghe | 22,097 lượt tải

Chuyện tình Mộng Thường

Trình bày: Băng Tâm, Đan Nguyên | Thể loại: Nhạc vàng | 186,671 lượt nghe | 40,975 lượt tải

Chuyện hoa sim

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Nhạc vàng | 665,792 lượt nghe | 52,395 lượt tải

Liên khúc Nỗi lòng người đi

Trình bày: Đan Nguyên, Lâm Nhật Tiến, Quốc Khanh | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 60,437 lượt nghe | 10,921 lượt tải

Liên khúc Đêm buồn tỉnh lẻ - Những đồi hoa sim

Trình bày: Băng Tâm, Đan Nguyên | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 256,403 lượt nghe | 24,986 lượt tải

Nếu chúng mình cách trở

Trình bày: Băng Tâm, Đan Nguyên | Thể loại: Nhạc vàng | 124,799 lượt nghe | 8,432 lượt tải

Tôi vẫn không quên

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Nhạc vàng | 103,537 lượt nghe | 6,735 lượt tải

Lời đắng cho cuộc tình

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Nhạc vàng | 131,596 lượt nghe | 7,772 lượt tải

Lời cuối cho người tình phụ

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Nhạc vàng | 108,930 lượt nghe | 10,499 lượt tải