Ca sĩ Đan Nguyên

Nhớ Mẹ

Nhớ Mẹ

Trình bày: Đan Nguyên, Quốc Khanh
10 bài hát | 68,024 lượt nghe
Khóc Thầm

Khóc Thầm

Trình bày: Băng Tâm, Đan Nguyên, Đặng Thế Luân, Ngọc Huyền
10 bài hát | 89,390 lượt nghe

Những Lời Này Cho Em

Những Lời Này Cho Em

Trình bày: Đan Nguyên
11 bài hát | 60,336 lượt nghe
Kẻ ở miền xa

Kẻ ở miền xa

Trình bày: Đan Nguyên, Y Phụng
11 bài hát | 86,774 lượt nghe

Thói đời

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Nhạc vàng | 111,633 lượt nghe | 12,007 lượt tải

Trên bốn vùng chiến thuật

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Nhạc vàng | 103,244 lượt nghe | 12,553 lượt tải

Mùa xuân đó có em

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Nhạc vàng | 60,795 lượt nghe | 7,116 lượt tải

Thiệp hồng anh viết tên em

Trình bày: Đan Nguyên, Y Phụng | Thể loại: Nhạc vàng | 65,077 lượt nghe | 5,111 lượt tải

Liên khúc Viết từ KBC - Kẻ ở miền xa

Trình bày: Đan Nguyên, Y Phụng | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 210,862 lượt nghe | 28,827 lượt tải

Nhịp cầu tri âm

Trình bày: Đan Nguyên, Y Phụng | Thể loại: Nhạc vàng | 77,639 lượt nghe | 3,512 lượt tải

Liên khúc Một ngày không có anh - Ngày vui qua mau

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 61,234 lượt nghe | 5,667 lượt tải

Liên khúc Duyên kiếp - Trăm nhớ ngàn thương - Thu sầu

Trình bày: Băng Tâm, Đan Nguyên, Đặng Thế Luân, Ngọc Huyền, Tường Khuê, Tường Nguyên, Y Phụng | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 95,247 lượt nghe | 9,934 lượt tải

Những lời này cho em

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Nhạc vàng | 80,562 lượt nghe | 5,634 lượt tải

Linh hồn tượng đá

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Nhạc vàng | 69,640 lượt nghe | 5,871 lượt tải

Hai lối mộng

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Nhạc vàng | 64,797 lượt nghe | 3,820 lượt tải

Hãy quên anh

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Nhạc vàng | 63,221 lượt nghe | 3,742 lượt tải

Xin làm người xa lạ

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Nhạc vàng | 70,818 lượt nghe | 4,793 lượt tải

Buồn trong kỷ niệm

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Nhạc vàng | 61,956 lượt nghe | 3,632 lượt tải

Căn nhà màu tím

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Nhạc vàng | 66,037 lượt nghe | 4,174 lượt tải

Về đâu mái tóc người thương

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Nhạc vàng | 74,216 lượt nghe | 4,477 lượt tải

Liên khúc Một Ngày Không Có Em - Ngày Vui Qua Mau

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 82,993 lượt nghe | 6,734 lượt tải

Chuyện tình Mộng Thường

Trình bày: Băng Tâm, Đan Nguyên | Thể loại: Nhạc vàng | 97,578 lượt nghe | 19,507 lượt tải

Chuyện hoa sim

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Nhạc vàng | 294,748 lượt nghe | 17,977 lượt tải

Liên khúc Nỗi lòng người đi

Trình bày: Đan Nguyên, Lâm Nhật Tiến, Quốc Khanh | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 45,195 lượt nghe | 8,089 lượt tải

Liên khúc Đêm buồn tỉnh lẻ - Những đồi hoa sim

Trình bày: Băng Tâm, Đan Nguyên | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 171,086 lượt nghe | 17,895 lượt tải

Nếu chúng mình cách trở

Trình bày: Băng Tâm, Đan Nguyên | Thể loại: Nhạc vàng | 94,255 lượt nghe | 5,308 lượt tải

Tôi vẫn không quên

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Nhạc vàng | 83,788 lượt nghe | 4,481 lượt tải

Lời đắng cho cuộc tình

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Nhạc vàng | 93,808 lượt nghe | 4,300 lượt tải

Lời cuối cho người tình phụ

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Nhạc vàng | 86,947 lượt nghe | 3,157 lượt tải