Ca sĩ Đan Nguyên

Nhớ Mẹ

Nhớ Mẹ

Trình bày: Đan Nguyên, Quốc Khanh
10 bài hát | 81,763 lượt nghe
Khóc Thầm

Khóc Thầm

Trình bày: Băng Tâm, Đan Nguyên, Đặng Thế Luân, Ngọc Huyền
10 bài hát | 103,928 lượt nghe

Những Lời Này Cho Em

Những Lời Này Cho Em

Trình bày: Đan Nguyên
11 bài hát | 79,833 lượt nghe
Kẻ ở miền xa

Kẻ ở miền xa

Trình bày: Đan Nguyên, Y Phụng
11 bài hát | 104,523 lượt nghe

Thói đời

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Nhạc vàng | 169,883 lượt nghe | 36,063 lượt tải

Trên bốn vùng chiến thuật

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Nhạc vàng | 234,128 lượt nghe | 34,317 lượt tải

Mùa xuân đó có em

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Nhạc vàng | 112,815 lượt nghe | 12,167 lượt tải

Thiệp hồng anh viết tên em

Trình bày: Đan Nguyên, Y Phụng | Thể loại: Nhạc vàng | 95,781 lượt nghe | 9,325 lượt tải

Liên khúc Viết từ KBC - Kẻ ở miền xa

Trình bày: Đan Nguyên, Y Phụng | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 304,782 lượt nghe | 57,476 lượt tải

Nhịp cầu tri âm

Trình bày: Đan Nguyên, Y Phụng | Thể loại: Nhạc vàng | 103,872 lượt nghe | 6,232 lượt tải

Liên khúc Một ngày không có anh - Ngày vui qua mau

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 85,880 lượt nghe | 23,261 lượt tải

Liên khúc Duyên kiếp - Trăm nhớ ngàn thương - Thu sầu

Trình bày: Băng Tâm, Đan Nguyên, Đặng Thế Luân, Ngọc Huyền, Tường Khuê, Tường Nguyên, Y Phụng | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 129,745 lượt nghe | 13,886 lượt tải

Những lời này cho em

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Nhạc vàng | 133,800 lượt nghe | 17,434 lượt tải

Linh hồn tượng đá

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Nhạc vàng | 108,164 lượt nghe | 10,810 lượt tải

Hai lối mộng

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Nhạc vàng | 97,347 lượt nghe | 7,561 lượt tải

Hãy quên anh

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Nhạc vàng | 94,841 lượt nghe | 6,439 lượt tải

Xin làm người xa lạ

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Nhạc vàng | 114,193 lượt nghe | 25,103 lượt tải

Buồn trong kỷ niệm

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Nhạc vàng | 91,058 lượt nghe | 12,698 lượt tải

Căn nhà màu tím

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Nhạc vàng | 106,119 lượt nghe | 10,802 lượt tải

Về đâu mái tóc người thương

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Nhạc vàng | 120,336 lượt nghe | 17,000 lượt tải

Liên khúc Một Ngày Không Có Em - Ngày Vui Qua Mau

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 120,122 lượt nghe | 23,628 lượt tải

Chuyện tình Mộng Thường

Trình bày: Băng Tâm, Đan Nguyên | Thể loại: Nhạc vàng | 194,345 lượt nghe | 41,575 lượt tải

Chuyện hoa sim

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Nhạc vàng | 713,259 lượt nghe | 56,158 lượt tải

Liên khúc Nỗi lòng người đi

Trình bày: Đan Nguyên, Lâm Nhật Tiến, Quốc Khanh | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 61,921 lượt nghe | 11,168 lượt tải

Liên khúc Đêm buồn tỉnh lẻ - Những đồi hoa sim

Trình bày: Băng Tâm, Đan Nguyên | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 264,776 lượt nghe | 25,701 lượt tải

Nếu chúng mình cách trở

Trình bày: Băng Tâm, Đan Nguyên | Thể loại: Nhạc vàng | 127,565 lượt nghe | 8,771 lượt tải

Tôi vẫn không quên

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Nhạc vàng | 105,571 lượt nghe | 6,969 lượt tải

Lời đắng cho cuộc tình

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Nhạc vàng | 134,706 lượt nghe | 8,118 lượt tải

Lời cuối cho người tình phụ

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Nhạc vàng | 111,128 lượt nghe | 10,676 lượt tải