Ca sĩ Đan Nguyên

Nhớ Mẹ

Nhớ Mẹ

Trình bày: Đan Nguyên, Quốc Khanh
10 bài hát | 61,529 lượt nghe
Khóc Thầm

Khóc Thầm

Trình bày: Băng Tâm, Đan Nguyên, Đặng Thế Luân, Ngọc Huyền
10 bài hát | 82,872 lượt nghe

Những Lời Này Cho Em

Những Lời Này Cho Em

Trình bày: Đan Nguyên
11 bài hát | 54,941 lượt nghe
Kẻ ở miền xa

Kẻ ở miền xa

Trình bày: Đan Nguyên, Y Phụng
11 bài hát | 80,620 lượt nghe

Thói đời

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Nhạc vàng | 99,826 lượt nghe | 10,756 lượt tải

Trên bốn vùng chiến thuật

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Nhạc vàng | 77,867 lượt nghe | 10,913 lượt tải

Mùa xuân đó có em

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Nhạc vàng | 53,249 lượt nghe | 5,866 lượt tải

Thiệp hồng anh viết tên em

Trình bày: Đan Nguyên, Y Phụng | Thể loại: Nhạc vàng | 57,454 lượt nghe | 4,264 lượt tải

Liên khúc Viết từ KBC - Kẻ ở miền xa

Trình bày: Đan Nguyên, Y Phụng | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 186,189 lượt nghe | 20,868 lượt tải

Nhịp cầu tri âm

Trình bày: Đan Nguyên, Y Phụng | Thể loại: Nhạc vàng | 72,503 lượt nghe | 3,026 lượt tải

Liên khúc Một ngày không có anh - Ngày vui qua mau

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 55,871 lượt nghe | 4,860 lượt tải

Liên khúc Duyên kiếp - Trăm nhớ ngàn thương - Thu sầu

Trình bày: Băng Tâm, Đan Nguyên, Đặng Thế Luân, Ngọc Huyền, Tường Khuê, Tường Nguyên, Y Phụng | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 86,259 lượt nghe | 9,037 lượt tải

Những lời này cho em

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Nhạc vàng | 68,674 lượt nghe | 4,820 lượt tải

Linh hồn tượng đá

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Nhạc vàng | 60,703 lượt nghe | 4,913 lượt tải

Hai lối mộng

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Nhạc vàng | 57,642 lượt nghe | 3,027 lượt tải

Hãy quên anh

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Nhạc vàng | 56,273 lượt nghe | 3,199 lượt tải

Xin làm người xa lạ

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Nhạc vàng | 61,974 lượt nghe | 4,012 lượt tải

Buồn trong kỷ niệm

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Nhạc vàng | 55,304 lượt nghe | 2,835 lượt tải

Căn nhà màu tím

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Nhạc vàng | 58,712 lượt nghe | 3,467 lượt tải

Về đâu mái tóc người thương

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Nhạc vàng | 63,488 lượt nghe | 3,465 lượt tải

Liên khúc Một Ngày Không Có Em - Ngày Vui Qua Mau

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 74,222 lượt nghe | 5,964 lượt tải

Chuyện tình Mộng Thường

Trình bày: Băng Tâm, Đan Nguyên | Thể loại: Nhạc vàng | 69,846 lượt nghe | 13,671 lượt tải

Chuyện hoa sim

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Nhạc vàng | 193,478 lượt nghe | 13,018 lượt tải

Liên khúc Nỗi lòng người đi

Trình bày: Đan Nguyên, Lâm Nhật Tiến, Quốc Khanh | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 40,387 lượt nghe | 7,325 lượt tải

Liên khúc Đêm buồn tỉnh lẻ - Những đồi hoa sim

Trình bày: Băng Tâm, Đan Nguyên | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 153,950 lượt nghe | 16,462 lượt tải

Nếu chúng mình cách trở

Trình bày: Băng Tâm, Đan Nguyên | Thể loại: Nhạc vàng | 86,089 lượt nghe | 4,496 lượt tải

Tôi vẫn không quên

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Nhạc vàng | 76,556 lượt nghe | 4,029 lượt tải

Lời đắng cho cuộc tình

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Nhạc vàng | 85,049 lượt nghe | 3,482 lượt tải

Lời cuối cho người tình phụ

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Nhạc vàng | 78,914 lượt nghe | 2,699 lượt tải


Advertising