Ca sĩ Đan Nguyên

Nhớ Mẹ

Nhớ Mẹ

Trình bày: Đan Nguyên, Quốc Khanh
10 bài hát | 68,161 lượt nghe
Khóc Thầm

Khóc Thầm

Trình bày: Băng Tâm, Đan Nguyên, Đặng Thế Luân, Ngọc Huyền
10 bài hát | 89,534 lượt nghe

Những Lời Này Cho Em

Những Lời Này Cho Em

Trình bày: Đan Nguyên
11 bài hát | 60,502 lượt nghe
Kẻ ở miền xa

Kẻ ở miền xa

Trình bày: Đan Nguyên, Y Phụng
11 bài hát | 86,938 lượt nghe

Nhớ mẹ

Trình bày: Đan Nguyên, Quốc Khanh | Thể loại: Nhạc vàng | 72,931 lượt nghe | 6,061 lượt tải

Một mai giã từ vũ khí

Trình bày: Đan Nguyên, Quốc Khanh | Thể loại: Nhạc vàng | 236,509 lượt nghe | 16,210 lượt tải

Mất nhau rồi

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Nhạc vàng | 69,733 lượt nghe | 3,933 lượt tải

Say

Trình bày: Đan Nguyên, Quốc Khanh | Thể loại: Nhạc vàng | 74,244 lượt nghe | 2,866 lượt tải

Thành phố sau lưng

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Nhạc vàng | 75,360 lượt nghe | 4,136 lượt tải

Trên đầu súng

Trình bày: Đan Nguyên, Quốc Khanh | Thể loại: Nhạc vàng | 69,045 lượt nghe | 2,663 lượt tải

Liên khúc Thành phố buồn

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 117,891 lượt nghe | 39,415 lượt tải

Sài Gòn kỷ niệm

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Nhạc vàng | 40,486 lượt nghe | 4,438 lượt tải

24 giờ phép

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Nhạc vàng | 36,608 lượt nghe | 5,784 lượt tải

Đường về quê hương

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Nhạc vàng | 84,814 lượt nghe | 3,284 lượt tải

Nhớ mẹ

Trình bày: Cardin, Đan Nguyên, Đoàn Phi, Mai Thanh Sơn, Nguyên Khang, Quốc Khanh | Thể loại: Nhạc vàng | 80,110 lượt nghe | 1,769 lượt tải