Ca sĩ Đan Nguyên

Nhớ Mẹ

Nhớ Mẹ

Trình bày: Đan Nguyên, Quốc Khanh
10 bài hát | 53,567 lượt nghe
Khóc Thầm

Khóc Thầm

Trình bày: Băng Tâm, Đan Nguyên, Đặng Thế Luân, Ngọc Huyền
10 bài hát | 74,038 lượt nghe

Những Lời Này Cho Em

Những Lời Này Cho Em

Trình bày: Đan Nguyên
11 bài hát | 49,284 lượt nghe
Kẻ ở miền xa

Kẻ ở miền xa

Trình bày: Đan Nguyên, Y Phụng
11 bài hát | 73,253 lượt nghe

Nhớ mẹ

Trình bày: Đan Nguyên, Quốc Khanh | Thể loại: Nhạc vàng | 51,564 lượt nghe | 5,124 lượt tải

Một mai giã từ vũ khí

Trình bày: Đan Nguyên, Quốc Khanh | Thể loại: Nhạc vàng | 171,084 lượt nghe | 13,750 lượt tải

Mất nhau rồi

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Nhạc vàng | 51,926 lượt nghe | 2,640 lượt tải

Say

Trình bày: Đan Nguyên, Quốc Khanh | Thể loại: Nhạc vàng | 51,604 lượt nghe | 2,039 lượt tải

Thành phố sau lưng

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Nhạc vàng | 53,077 lượt nghe | 2,598 lượt tải

Trên đầu súng

Trình bày: Đan Nguyên, Quốc Khanh | Thể loại: Nhạc vàng | 51,527 lượt nghe | 1,829 lượt tải

Liên khúc Thành phố buồn

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 85,573 lượt nghe | 19,046 lượt tải

Sài Gòn kỷ niệm

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Nhạc vàng | 27,940 lượt nghe | 1,548 lượt tải

24 giờ phép

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Nhạc vàng | 26,460 lượt nghe | 4,259 lượt tải

Đường về quê hương

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Nhạc vàng | 70,337 lượt nghe | 2,067 lượt tải

Nhớ mẹ

Trình bày: Cardin, Đan Nguyên, Đoàn Phi, Mai Thanh Sơn, Nguyên Khang, Quốc Khanh | Thể loại: Nhạc vàng | 67,969 lượt nghe | 1,141 lượt tải