Ca sĩ Đan Nguyên

Nhớ Mẹ

Nhớ Mẹ

Trình bày: Đan Nguyên, Quốc Khanh
10 bài hát | 63,311 lượt nghe
Khóc Thầm

Khóc Thầm

Trình bày: Băng Tâm, Đan Nguyên, Đặng Thế Luân, Ngọc Huyền
10 bài hát | 84,758 lượt nghe

Những Lời Này Cho Em

Những Lời Này Cho Em

Trình bày: Đan Nguyên
11 bài hát | 56,226 lượt nghe
Kẻ ở miền xa

Kẻ ở miền xa

Trình bày: Đan Nguyên, Y Phụng
11 bài hát | 83,025 lượt nghe

Nhớ mẹ

Trình bày: Đan Nguyên, Quốc Khanh | Thể loại: Nhạc vàng | 64,252 lượt nghe | 5,749 lượt tải

Một mai giã từ vũ khí

Trình bày: Đan Nguyên, Quốc Khanh | Thể loại: Nhạc vàng | 212,891 lượt nghe | 15,264 lượt tải

Mất nhau rồi

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Nhạc vàng | 63,693 lượt nghe | 3,404 lượt tải

Say

Trình bày: Đan Nguyên, Quốc Khanh | Thể loại: Nhạc vàng | 66,498 lượt nghe | 2,565 lượt tải

Thành phố sau lưng

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Nhạc vàng | 66,823 lượt nghe | 3,400 lượt tải

Trên đầu súng

Trình bày: Đan Nguyên, Quốc Khanh | Thể loại: Nhạc vàng | 62,787 lượt nghe | 2,366 lượt tải

Liên khúc Thành phố buồn

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 105,515 lượt nghe | 32,943 lượt tải

Sài Gòn kỷ niệm

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Nhạc vàng | 35,550 lượt nghe | 2,081 lượt tải

24 giờ phép

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Nhạc vàng | 32,953 lượt nghe | 5,056 lượt tải

Đường về quê hương

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Nhạc vàng | 79,716 lượt nghe | 2,716 lượt tải

Nhớ mẹ

Trình bày: Cardin, Đan Nguyên, Đoàn Phi, Mai Thanh Sơn, Nguyên Khang, Quốc Khanh | Thể loại: Nhạc vàng | 75,647 lượt nghe | 1,562 lượt tải


Advertising