Ca sĩ Đan Nguyên

Nhớ Mẹ

Nhớ Mẹ

Trình bày: Đan Nguyên, Quốc Khanh
10 bài hát | 76,049 lượt nghe
Khóc Thầm

Khóc Thầm

Trình bày: Băng Tâm, Đan Nguyên, Đặng Thế Luân, Ngọc Huyền
10 bài hát | 97,881 lượt nghe

Những Lời Này Cho Em

Những Lời Này Cho Em

Trình bày: Đan Nguyên
11 bài hát | 72,720 lượt nghe
Kẻ ở miền xa

Kẻ ở miền xa

Trình bày: Đan Nguyên, Y Phụng
11 bài hát | 96,027 lượt nghe

Nhớ mẹ

Trình bày: Đan Nguyên, Quốc Khanh | Thể loại: Nhạc vàng | 87,747 lượt nghe | 7,241 lượt tải

Một mai giã từ vũ khí

Trình bày: Đan Nguyên, Quốc Khanh | Thể loại: Nhạc vàng | 323,281 lượt nghe | 26,206 lượt tải

Mất nhau rồi

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Nhạc vàng | 82,998 lượt nghe | 11,603 lượt tải

Say

Trình bày: Đan Nguyên, Quốc Khanh | Thể loại: Nhạc vàng | 89,762 lượt nghe | 4,285 lượt tải

Thành phố sau lưng

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Nhạc vàng | 102,161 lượt nghe | 7,247 lượt tải

Trên đầu súng

Trình bày: Đan Nguyên, Quốc Khanh | Thể loại: Nhạc vàng | 83,455 lượt nghe | 4,181 lượt tải

Liên khúc Thành phố buồn

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 154,578 lượt nghe | 52,017 lượt tải

Sài Gòn kỷ niệm

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Nhạc vàng | 51,837 lượt nghe | 12,950 lượt tải

24 giờ phép

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Nhạc vàng | 53,944 lượt nghe | 9,001 lượt tải

Đường về quê hương

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Nhạc vàng | 103,656 lượt nghe | 5,055 lượt tải

Nhớ mẹ

Trình bày: Cardin, Đan Nguyên, Đoàn Phi, Mai Thanh Sơn, Nguyên Khang, Quốc Khanh | Thể loại: Nhạc vàng | 89,414 lượt nghe | 2,582 lượt tải