Ca sĩ Đan Nguyên

Nhớ Mẹ

Nhớ Mẹ

Trình bày: Đan Nguyên, Quốc Khanh
10 bài hát | 78,674 lượt nghe
Khóc Thầm

Khóc Thầm

Trình bày: Băng Tâm, Đan Nguyên, Đặng Thế Luân, Ngọc Huyền
10 bài hát | 100,009 lượt nghe

Những Lời Này Cho Em

Những Lời Này Cho Em

Trình bày: Đan Nguyên
11 bài hát | 75,694 lượt nghe
Kẻ ở miền xa

Kẻ ở miền xa

Trình bày: Đan Nguyên, Y Phụng
11 bài hát | 98,341 lượt nghe

Nhớ mẹ

Trình bày: Đan Nguyên, Quốc Khanh | Thể loại: Nhạc vàng | 91,975 lượt nghe | 7,536 lượt tải

Một mai giã từ vũ khí

Trình bày: Đan Nguyên, Quốc Khanh | Thể loại: Nhạc vàng | 350,131 lượt nghe | 30,985 lượt tải

Mất nhau rồi

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Nhạc vàng | 86,863 lượt nghe | 15,566 lượt tải

Say

Trình bày: Đan Nguyên, Quốc Khanh | Thể loại: Nhạc vàng | 94,463 lượt nghe | 5,337 lượt tải

Thành phố sau lưng

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Nhạc vàng | 109,860 lượt nghe | 8,193 lượt tải

Trên đầu súng

Trình bày: Đan Nguyên, Quốc Khanh | Thể loại: Nhạc vàng | 87,933 lượt nghe | 4,588 lượt tải

Liên khúc Thành phố buồn

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 165,244 lượt nghe | 57,468 lượt tải

Sài Gòn kỷ niệm

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Nhạc vàng | 55,373 lượt nghe | 16,809 lượt tải

24 giờ phép

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Nhạc vàng | 59,239 lượt nghe | 9,852 lượt tải

Đường về quê hương

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Nhạc vàng | 112,047 lượt nghe | 5,546 lượt tải

Nhớ mẹ

Trình bày: Cardin, Đan Nguyên, Đoàn Phi, Mai Thanh Sơn, Nguyên Khang, Quốc Khanh | Thể loại: Nhạc vàng | 93,615 lượt nghe | 2,808 lượt tải