Ca sĩ Duy Khánh

Những Ngày Xưa Thân Ái (Trước 1975)

Những Ngày Xưa Thân Ái (Trước 1975)

Trình bày: Duy Khánh, Hoàng Oanh
14 bài hát | 142,980 lượt nghe
Tình Nước (Trước 1975)

Tình Nước (Trước 1975)

Trình bày: Duy Khánh
11 bài hát | 78,460 lượt nghe

Những ngày xưa thân ái

Trình bày: Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 159,388 lượt nghe | 10,525 lượt tải

Cám ơn

Trình bày: Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 99,713 lượt nghe | 12,919 lượt tải

Đêm trao kỷ niệm

Trình bày: Duy Khánh, Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 92,899 lượt nghe | 13,972 lượt tải

Đường về hai thôn

Trình bày: Duy Khánh, Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 166,458 lượt nghe | 20,839 lượt tải

Lá thư trần thế

Trình bày: Hương Lan, Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 64,406 lượt nghe | 8,099 lượt tải

Lính nghĩ gì

Trình bày: Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 67,600 lượt nghe | 14,965 lượt tải

Lời đầu năm cho con

Trình bày: Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 129,179 lượt nghe | 9,827 lượt tải

Lối về đất mẹ

Trình bày: Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 86,046 lượt nghe | 16,483 lượt tải

Ly cà phê cuối cùng

Trình bày: Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 57,180 lượt nghe | 8,036 lượt tải

Mấy nhịp cầu tre

Trình bày: Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 26,739 lượt nghe | 4,952 lượt tải

Một lần dang dở

Trình bày: Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 19,887 lượt nghe | 6,551 lượt tải

Một mai giã từ vũ khí

Trình bày: Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 67,805 lượt nghe | 16,135 lượt tải

Mùa chia tay

Trình bày: Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 12,349 lượt nghe | 7,083 lượt tải

Ngày xuân thăm nhau

Trình bày: Duy Khánh, Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 55,996 lượt nghe | 5,326 lượt tải

Mưa trên phố Huế

Trình bày: Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 24,273 lượt nghe | 4,324 lượt tải

Mùa xuân của mẹ

Trình bày: Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 34,972 lượt nghe | 3,903 lượt tải

Mùa xuân lá khô

Trình bày: Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 27,208 lượt nghe | 7,817 lượt tải

Ngày sau sẽ ra sao

Trình bày: Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 13,783 lượt nghe | 2,951 lượt tải

Thư về em gái Thành Đô

Trình bày: Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 16,217 lượt nghe | 4,518 lượt tải

Đa tạ

Trình bày: Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 47,475 lượt nghe | 7,515 lượt tải

Đêm bơ vơ

Trình bày: Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 41,643 lượt nghe | 7,683 lượt tải

Nó và tôi

Trình bày: Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 48,624 lượt nghe | 6,559 lượt tải

Nụ tầm xuân

Trình bày: Duy Khánh, Hà Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 6,126 lượt nghe | 3,263 lượt tải

Qua cơn mê

Trình bày: Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 48,119 lượt nghe | 4,768 lượt tải

Quán nửa khuya

Trình bày: Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 40,504 lượt nghe | 4,540 lượt tải