Ca sĩ Duy Khánh

Những Ngày Xưa Thân Ái (Trước 1975)

Những Ngày Xưa Thân Ái (Trước 1975)

Trình bày: Duy Khánh, Hoàng Oanh
14 bài hát | 142,406 lượt nghe
Tình Nước (Trước 1975)

Tình Nước (Trước 1975)

Trình bày: Duy Khánh
11 bài hát | 78,040 lượt nghe

Những ngày xưa thân ái

Trình bày: Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 158,594 lượt nghe | 10,455 lượt tải

Cám ơn

Trình bày: Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 99,069 lượt nghe | 12,880 lượt tải

Đêm trao kỷ niệm

Trình bày: Duy Khánh, Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 92,480 lượt nghe | 13,905 lượt tải

Đường về hai thôn

Trình bày: Duy Khánh, Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 166,189 lượt nghe | 20,773 lượt tải

Lá thư trần thế

Trình bày: Hương Lan, Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 64,231 lượt nghe | 8,003 lượt tải

Lính nghĩ gì

Trình bày: Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 67,048 lượt nghe | 14,938 lượt tải

Lời đầu năm cho con

Trình bày: Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 128,607 lượt nghe | 9,773 lượt tải

Lối về đất mẹ

Trình bày: Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 85,403 lượt nghe | 16,433 lượt tải

Ly cà phê cuối cùng

Trình bày: Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 56,801 lượt nghe | 7,998 lượt tải

Mấy nhịp cầu tre

Trình bày: Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 26,673 lượt nghe | 4,922 lượt tải

Một lần dang dở

Trình bày: Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 19,819 lượt nghe | 6,521 lượt tải

Một mai giã từ vũ khí

Trình bày: Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 67,377 lượt nghe | 16,054 lượt tải

Mùa chia tay

Trình bày: Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 12,298 lượt nghe | 7,079 lượt tải

Ngày xuân thăm nhau

Trình bày: Duy Khánh, Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 55,604 lượt nghe | 5,284 lượt tải

Mưa trên phố Huế

Trình bày: Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 24,192 lượt nghe | 4,301 lượt tải

Mùa xuân của mẹ

Trình bày: Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 34,735 lượt nghe | 3,889 lượt tải

Mùa xuân lá khô

Trình bày: Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 27,054 lượt nghe | 7,793 lượt tải

Ngày sau sẽ ra sao

Trình bày: Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 13,724 lượt nghe | 2,923 lượt tải

Thư về em gái Thành Đô

Trình bày: Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 16,104 lượt nghe | 4,503 lượt tải

Đa tạ

Trình bày: Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 47,057 lượt nghe | 7,484 lượt tải

Đêm bơ vơ

Trình bày: Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 41,305 lượt nghe | 7,651 lượt tải

Nó và tôi

Trình bày: Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 48,221 lượt nghe | 6,512 lượt tải

Nụ tầm xuân

Trình bày: Duy Khánh, Hà Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 6,088 lượt nghe | 3,260 lượt tải

Qua cơn mê

Trình bày: Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 47,519 lượt nghe | 4,745 lượt tải

Quán nửa khuya

Trình bày: Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 40,145 lượt nghe | 4,523 lượt tải