Ca sĩ Duy Khánh

Những Ngày Xưa Thân Ái (Trước 1975)

Những Ngày Xưa Thân Ái (Trước 1975)

Trình bày: Duy Khánh, Hoàng Oanh
14 bài hát | 196,248 lượt nghe
Tình Nước (Trước 1975)

Tình Nước (Trước 1975)

Trình bày: Duy Khánh
11 bài hát | 123,094 lượt nghe

Những ngày xưa thân ái

Trình bày: Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 275,415 lượt nghe | 23,959 lượt tải

Cám ơn

Trình bày: Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 188,465 lượt nghe | 25,860 lượt tải

Đêm trao kỷ niệm

Trình bày: Duy Khánh, Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 130,305 lượt nghe | 22,144 lượt tải

Đường về hai thôn

Trình bày: Duy Khánh, Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 201,977 lượt nghe | 37,780 lượt tải

Lá thư trần thế

Trình bày: Hương Lan, Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 132,293 lượt nghe | 16,866 lượt tải

Lính nghĩ gì

Trình bày: Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 104,596 lượt nghe | 19,918 lượt tải

Lời đầu năm cho con

Trình bày: Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 199,176 lượt nghe | 17,783 lượt tải

Lối về đất mẹ

Trình bày: Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 159,510 lượt nghe | 24,212 lượt tải

Ly cà phê cuối cùng

Trình bày: Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 97,344 lượt nghe | 14,456 lượt tải

Mấy nhịp cầu tre

Trình bày: Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 40,225 lượt nghe | 15,967 lượt tải

Một lần dang dở

Trình bày: Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 29,185 lượt nghe | 10,067 lượt tải

Một mai giã từ vũ khí

Trình bày: Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 117,980 lượt nghe | 39,838 lượt tải

Mùa chia tay

Trình bày: Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 21,936 lượt nghe | 10,947 lượt tải

Ngày xuân thăm nhau

Trình bày: Duy Khánh, Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 89,449 lượt nghe | 10,208 lượt tải

Mưa trên phố Huế

Trình bày: Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 38,603 lượt nghe | 11,384 lượt tải

Mùa xuân của mẹ

Trình bày: Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 81,164 lượt nghe | 11,173 lượt tải

Mùa xuân lá khô

Trình bày: Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 62,956 lượt nghe | 12,386 lượt tải

Ngày sau sẽ ra sao

Trình bày: Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 21,707 lượt nghe | 8,889 lượt tải

Thư về em gái Thành Đô

Trình bày: Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 35,323 lượt nghe | 9,009 lượt tải

Đa tạ

Trình bày: Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 102,911 lượt nghe | 14,918 lượt tải

Đêm bơ vơ

Trình bày: Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 72,905 lượt nghe | 12,542 lượt tải

Nó và tôi

Trình bày: Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 77,354 lượt nghe | 10,770 lượt tải

Nụ tầm xuân

Trình bày: Duy Khánh, Hà Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 14,054 lượt nghe | 5,587 lượt tải

Qua cơn mê

Trình bày: Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 128,102 lượt nghe | 11,060 lượt tải

Quán nửa khuya

Trình bày: Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 73,162 lượt nghe | 9,251 lượt tải