Ca sĩ Duy Khánh

Những Ngày Xưa Thân Ái (Trước 1975)

Những Ngày Xưa Thân Ái (Trước 1975)

Trình bày: Duy Khánh, Hoàng Oanh
14 bài hát | 145,076 lượt nghe
Tình Nước (Trước 1975)

Tình Nước (Trước 1975)

Trình bày: Duy Khánh
11 bài hát | 79,987 lượt nghe

Những ngày xưa thân ái

Trình bày: Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 162,361 lượt nghe | 10,681 lượt tải

Cám ơn

Trình bày: Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 102,283 lượt nghe | 13,055 lượt tải

Đêm trao kỷ niệm

Trình bày: Duy Khánh, Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 94,728 lượt nghe | 14,111 lượt tải

Đường về hai thôn

Trình bày: Duy Khánh, Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 167,604 lượt nghe | 21,058 lượt tải

Lá thư trần thế

Trình bày: Hương Lan, Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 65,086 lượt nghe | 8,177 lượt tải

Lính nghĩ gì

Trình bày: Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 69,424 lượt nghe | 15,081 lượt tải

Lời đầu năm cho con

Trình bày: Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 131,403 lượt nghe | 9,974 lượt tải

Lối về đất mẹ

Trình bày: Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 88,643 lượt nghe | 16,650 lượt tải

Ly cà phê cuối cùng

Trình bày: Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 58,779 lượt nghe | 8,139 lượt tải

Mấy nhịp cầu tre

Trình bày: Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 27,051 lượt nghe | 5,148 lượt tải

Một lần dang dở

Trình bày: Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 20,126 lượt nghe | 6,630 lượt tải

Một mai giã từ vũ khí

Trình bày: Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 69,582 lượt nghe | 16,407 lượt tải

Mùa chia tay

Trình bày: Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 12,505 lượt nghe | 7,123 lượt tải

Ngày xuân thăm nhau

Trình bày: Duy Khánh, Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 57,589 lượt nghe | 5,401 lượt tải

Mưa trên phố Huế

Trình bày: Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 24,618 lượt nghe | 4,376 lượt tải

Mùa xuân của mẹ

Trình bày: Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 35,530 lượt nghe | 4,006 lượt tải

Mùa xuân lá khô

Trình bày: Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 27,757 lượt nghe | 7,877 lượt tải

Ngày sau sẽ ra sao

Trình bày: Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 14,006 lượt nghe | 2,990 lượt tải

Thư về em gái Thành Đô

Trình bày: Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 16,653 lượt nghe | 4,587 lượt tải

Đa tạ

Trình bày: Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 49,237 lượt nghe | 7,672 lượt tải

Đêm bơ vơ

Trình bày: Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 43,135 lượt nghe | 7,820 lượt tải

Nó và tôi

Trình bày: Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 50,293 lượt nghe | 6,656 lượt tải

Nụ tầm xuân

Trình bày: Duy Khánh, Hà Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 6,289 lượt nghe | 3,293 lượt tải

Qua cơn mê

Trình bày: Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 50,345 lượt nghe | 4,860 lượt tải

Quán nửa khuya

Trình bày: Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 42,073 lượt nghe | 4,667 lượt tải