Ca sĩ Duy Khánh

Những Ngày Xưa Thân Ái (Trước 1975)

Những Ngày Xưa Thân Ái (Trước 1975)

Trình bày: Duy Khánh, Hoàng Oanh
14 bài hát | 156,059 lượt nghe
Tình Nước (Trước 1975)

Tình Nước (Trước 1975)

Trình bày: Duy Khánh
11 bài hát | 89,594 lượt nghe

Những ngày xưa thân ái

Trình bày: Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 184,994 lượt nghe | 11,754 lượt tải

Cám ơn

Trình bày: Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 116,649 lượt nghe | 13,759 lượt tải

Đêm trao kỷ niệm

Trình bày: Duy Khánh, Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 104,039 lượt nghe | 14,885 lượt tải

Đường về hai thôn

Trình bày: Duy Khánh, Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 174,056 lượt nghe | 22,290 lượt tải

Lá thư trần thế

Trình bày: Hương Lan, Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 71,872 lượt nghe | 9,386 lượt tải

Lính nghĩ gì

Trình bày: Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 79,194 lượt nghe | 15,692 lượt tải

Lời đầu năm cho con

Trình bày: Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 145,066 lượt nghe | 10,699 lượt tải

Lối về đất mẹ

Trình bày: Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 104,417 lượt nghe | 17,495 lượt tải

Ly cà phê cuối cùng

Trình bày: Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 67,062 lượt nghe | 8,679 lượt tải

Mấy nhịp cầu tre

Trình bày: Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 28,980 lượt nghe | 5,853 lượt tải

Một lần dang dở

Trình bày: Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 21,466 lượt nghe | 7,055 lượt tải

Một mai giã từ vũ khí

Trình bày: Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 79,705 lượt nghe | 17,504 lượt tải

Mùa chia tay

Trình bày: Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 13,682 lượt nghe | 7,445 lượt tải

Ngày xuân thăm nhau

Trình bày: Duy Khánh, Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 65,670 lượt nghe | 6,127 lượt tải

Mưa trên phố Huế

Trình bày: Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 26,528 lượt nghe | 4,739 lượt tải

Mùa xuân của mẹ

Trình bày: Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 39,507 lượt nghe | 4,602 lượt tải

Mùa xuân lá khô

Trình bày: Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 32,028 lượt nghe | 8,376 lượt tải

Ngày sau sẽ ra sao

Trình bày: Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 15,206 lượt nghe | 3,233 lượt tải

Thư về em gái Thành Đô

Trình bày: Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 19,428 lượt nghe | 5,123 lượt tải

Đa tạ

Trình bày: Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 59,715 lượt nghe | 8,353 lượt tải

Đêm bơ vơ

Trình bày: Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 50,792 lượt nghe | 8,454 lượt tải

Nó và tôi

Trình bày: Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 59,258 lượt nghe | 7,213 lượt tải

Nụ tầm xuân

Trình bày: Duy Khánh, Hà Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 7,330 lượt nghe | 3,576 lượt tải

Qua cơn mê

Trình bày: Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 63,781 lượt nghe | 5,417 lượt tải

Quán nửa khuya

Trình bày: Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 50,032 lượt nghe | 5,247 lượt tải

Chia sẻ Nghe Nhạc Vàng

khach san da lat

Advertising