Ca sĩ Elvis Phương

Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang (Trước 1975)

Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang (Trước 1975)

Trình bày: Elvis Phương
10 bài hát | 115,110 lượt nghe
Giọt Nước Mắt Ngà (Trước 1975)

Giọt Nước Mắt Ngà (Trước 1975)

Trình bày: Elvis Phương, Khánh Ly
10 bài hát | 29,032 lượt nghe

Tuyệt Phẩm 8 (Trước 1985)

Tuyệt Phẩm 8 (Trước 1985)

Trình bày: Elvis Phương
10 bài hát | 47,158 lượt nghe
Mười Năm Tình Cũ

Mười Năm Tình Cũ

Trình bày: Elvis Phương
10 bài hát | 69,138 lượt nghe

Bài tango cho em

Trình bày: Elvis Phương, Ái Vân | Thể loại: Nhạc vàng | 75,364 lượt nghe | 2,208 lượt tải

Hoa cài tóc

Trình bày: Elvis Phương | Thể loại: Nhạc vàng | 58,720 lượt nghe | 2,208 lượt tải

Kiếp đam mê

Trình bày: Elvis Phương | Thể loại: Nhạc vàng | 58,990 lượt nghe | 1,669 lượt tải

Kỷ vật cho em

Trình bày: Elvis Phương | Thể loại: Nhạc vàng | 73,921 lượt nghe | 1,861 lượt tải

Lâu đài tình ái

Trình bày: Elvis Phương | Thể loại: Nhạc vàng | 133,457 lượt nghe | 2,822 lượt tải

Lối về xóm nhỏ

Trình bày: Elvis Phương | Thể loại: Nhạc vàng | 49,681 lượt nghe | 1,433 lượt tải

Mộng dưới hoa

Trình bày: Elvis Phương | Thể loại: Nhạc vàng | 48,334 lượt nghe | 1,402 lượt tải

Mộng sầu

Trình bày: Elvis Phương | Thể loại: Nhạc vàng | 35,898 lượt nghe | 1,217 lượt tải

Mười năm tình cũ

Trình bày: Elvis Phương | Thể loại: Nhạc vàng | 108,947 lượt nghe | 5,039 lượt tải

Ngày trở về

Trình bày: Elvis Phương | Thể loại: Nhạc vàng | 36,318 lượt nghe | 1,757 lượt tải

Những bước chân âm thầm

Trình bày: Elvis Phương | Thể loại: Nhạc vàng | 6,957 lượt nghe | 605 lượt tải

Nửa hồn thương đau

Trình bày: Elvis Phương | Thể loại: Nhạc vàng | 8,162 lượt nghe | 1,186 lượt tải

Qua cầu gió bay

Trình bày: Ái Vân, Elvis Phương | Thể loại: Nhạc vàng | 3,851 lượt nghe | 1,198 lượt tải

Quê hương

Trình bày: Elvis Phương | Thể loại: Nhạc vàng | 5,234 lượt nghe | 399 lượt tải

Rừng chưa thay lá

Trình bày: Elvis Phương | Thể loại: Nhạc vàng | 8,298 lượt nghe | 580 lượt tải

Sao đành xa em (Sao đành xa anh)

Trình bày: Elvis Phương | Thể loại: Nhạc vàng | 8,178 lượt nghe | 542 lượt tải

Sầu đông

Trình bày: Elvis Phương | Thể loại: Nhạc vàng | 7,912 lượt nghe | 650 lượt tải

Tango xanh

Trình bày: Elvis Phương | Thể loại: Nhạc vàng | 4,999 lượt nghe | 356 lượt tải

Thầm thì

Trình bày: Elvis Phương, Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng | 22,525 lượt nghe | 958 lượt tải

Tình

Trình bày: Elvis Phương | Thể loại: Nhạc vàng | 5,283 lượt nghe | 470 lượt tải

Tình bạn

Trình bày: Dalena, Elvis Phương | Thể loại: Nhạc vàng | 3,304 lượt nghe | 629 lượt tải

Tình ca mùa đông

Trình bày: Elvis Phương | Thể loại: Nhạc vàng | 6,151 lượt nghe | 692 lượt tải

Tình người ngoại Đạo

Trình bày: Elvis Phương | Thể loại: Nhạc vàng | 8,605 lượt nghe | 1,222 lượt tải

Xóm đêm

Trình bày: Elvis Phương | Thể loại: Nhạc vàng | 5,711 lượt nghe | 670 lượt tải

Xuân đã về

Trình bày: Elvis Phương | Thể loại: Nhạc vàng | 4,840 lượt nghe | 1,436 lượt tải


Advertising