Ca sĩ Elvis Phương

Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang (Trước 1975)

Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang (Trước 1975)

Trình bày: Elvis Phương
10 bài hát | 119,853 lượt nghe
Giọt Nước Mắt Ngà (Trước 1975)

Giọt Nước Mắt Ngà (Trước 1975)

Trình bày: Elvis Phương, Khánh Ly
10 bài hát | 30,683 lượt nghe

Tuyệt Phẩm 8 (Trước 1985)

Tuyệt Phẩm 8 (Trước 1985)

Trình bày: Elvis Phương
10 bài hát | 49,707 lượt nghe
Mười Năm Tình Cũ

Mười Năm Tình Cũ

Trình bày: Elvis Phương
10 bài hát | 75,540 lượt nghe

Bài tango cho em

Trình bày: Elvis Phương, Ái Vân | Thể loại: Nhạc vàng | 79,003 lượt nghe | 2,300 lượt tải

Hoa cài tóc

Trình bày: Elvis Phương | Thể loại: Nhạc vàng | 62,108 lượt nghe | 2,295 lượt tải

Kiếp đam mê

Trình bày: Elvis Phương | Thể loại: Nhạc vàng | 62,628 lượt nghe | 1,797 lượt tải

Kỷ vật cho em

Trình bày: Elvis Phương | Thể loại: Nhạc vàng | 78,827 lượt nghe | 1,966 lượt tải

Lâu đài tình ái

Trình bày: Elvis Phương | Thể loại: Nhạc vàng | 144,269 lượt nghe | 2,953 lượt tải

Lối về xóm nhỏ

Trình bày: Elvis Phương | Thể loại: Nhạc vàng | 53,455 lượt nghe | 1,535 lượt tải

Mộng dưới hoa

Trình bày: Elvis Phương | Thể loại: Nhạc vàng | 51,121 lượt nghe | 1,461 lượt tải

Mộng sầu

Trình bày: Elvis Phương | Thể loại: Nhạc vàng | 38,435 lượt nghe | 1,276 lượt tải

Mười năm tình cũ

Trình bày: Elvis Phương | Thể loại: Nhạc vàng | 117,839 lượt nghe | 5,268 lượt tải

Ngày trở về

Trình bày: Elvis Phương | Thể loại: Nhạc vàng | 38,960 lượt nghe | 1,836 lượt tải

Những bước chân âm thầm

Trình bày: Elvis Phương | Thể loại: Nhạc vàng | 7,749 lượt nghe | 645 lượt tải

Nửa hồn thương đau

Trình bày: Elvis Phương | Thể loại: Nhạc vàng | 9,234 lượt nghe | 1,271 lượt tải

Qua cầu gió bay

Trình bày: Ái Vân, Elvis Phương | Thể loại: Nhạc vàng | 4,256 lượt nghe | 1,238 lượt tải

Quê hương

Trình bày: Elvis Phương | Thể loại: Nhạc vàng | 5,690 lượt nghe | 440 lượt tải

Rừng chưa thay lá

Trình bày: Elvis Phương | Thể loại: Nhạc vàng | 9,088 lượt nghe | 632 lượt tải

Sao đành xa em (Sao đành xa anh)

Trình bày: Elvis Phương | Thể loại: Nhạc vàng | 8,827 lượt nghe | 615 lượt tải

Sầu đông

Trình bày: Elvis Phương | Thể loại: Nhạc vàng | 9,261 lượt nghe | 699 lượt tải

Tango xanh

Trình bày: Elvis Phương | Thể loại: Nhạc vàng | 5,520 lượt nghe | 367 lượt tải

Thầm thì

Trình bày: Elvis Phương, Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng | 23,836 lượt nghe | 1,024 lượt tải

Tình

Trình bày: Elvis Phương | Thể loại: Nhạc vàng | 5,832 lượt nghe | 498 lượt tải

Tình bạn

Trình bày: Dalena, Elvis Phương | Thể loại: Nhạc vàng | 3,675 lượt nghe | 641 lượt tải

Tình ca mùa đông

Trình bày: Elvis Phương | Thể loại: Nhạc vàng | 6,657 lượt nghe | 760 lượt tải

Tình người ngoại Đạo

Trình bày: Elvis Phương | Thể loại: Nhạc vàng | 9,440 lượt nghe | 1,309 lượt tải

Xóm đêm

Trình bày: Elvis Phương | Thể loại: Nhạc vàng | 6,300 lượt nghe | 759 lượt tải

Xuân đã về

Trình bày: Elvis Phương | Thể loại: Nhạc vàng | 5,134 lượt nghe | 1,496 lượt tải


Advertising