Ca sĩ Elvis Phương

Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang (Trước 1975)

Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang (Trước 1975)

Trình bày: Elvis Phương
10 bài hát | 81,130 lượt nghe
Giọt Nước Mắt Ngà (Trước 1975)

Giọt Nước Mắt Ngà (Trước 1975)

Trình bày: Elvis Phương, Khánh Ly
10 bài hát | 22,156 lượt nghe

Tuyệt Phẩm 8 (Trước 1985)

Tuyệt Phẩm 8 (Trước 1985)

Trình bày: Elvis Phương
10 bài hát | 37,232 lượt nghe
Mười Năm Tình Cũ

Mười Năm Tình Cũ

Trình bày: Elvis Phương
10 bài hát | 55,152 lượt nghe

Bài tango cho em

Trình bày: Elvis Phương, Ái Vân | Thể loại: Nhạc vàng | 66,634 lượt nghe | 1,936 lượt tải

Hoa cài tóc

Trình bày: Elvis Phương | Thể loại: Nhạc vàng | 49,690 lượt nghe | 1,796 lượt tải

Kiếp đam mê

Trình bày: Elvis Phương | Thể loại: Nhạc vàng | 49,405 lượt nghe | 1,434 lượt tải

Kỷ vật cho em

Trình bày: Elvis Phương | Thể loại: Nhạc vàng | 64,147 lượt nghe | 1,619 lượt tải

Lâu đài tình ái

Trình bày: Elvis Phương | Thể loại: Nhạc vàng | 110,031 lượt nghe | 2,484 lượt tải

Lối về xóm nhỏ

Trình bày: Elvis Phương | Thể loại: Nhạc vàng | 42,091 lượt nghe | 1,274 lượt tải

Mộng dưới hoa

Trình bày: Elvis Phương | Thể loại: Nhạc vàng | 40,679 lượt nghe | 1,162 lượt tải

Mộng sầu

Trình bày: Elvis Phương | Thể loại: Nhạc vàng | 31,198 lượt nghe | 999 lượt tải

Mười năm tình cũ

Trình bày: Elvis Phương | Thể loại: Nhạc vàng | 90,497 lượt nghe | 3,770 lượt tải

Ngày trở về

Trình bày: Elvis Phương | Thể loại: Nhạc vàng | 31,212 lượt nghe | 1,554 lượt tải

Những bước chân âm thầm

Trình bày: Elvis Phương | Thể loại: Nhạc vàng | 4,411 lượt nghe | 485 lượt tải

Nửa hồn thương đau

Trình bày: Elvis Phương | Thể loại: Nhạc vàng | 4,826 lượt nghe | 725 lượt tải

Qua cầu gió bay

Trình bày: Ái Vân, Elvis Phương | Thể loại: Nhạc vàng | 2,797 lượt nghe | 1,061 lượt tải

Quê hương

Trình bày: Elvis Phương | Thể loại: Nhạc vàng | 3,489 lượt nghe | 315 lượt tải

Rừng chưa thay lá

Trình bày: Elvis Phương | Thể loại: Nhạc vàng | 5,556 lượt nghe | 444 lượt tải

Sao đành xa em (Sao đành xa anh)

Trình bày: Elvis Phương | Thể loại: Nhạc vàng | 5,765 lượt nghe | 385 lượt tải

Sầu đông

Trình bày: Elvis Phương | Thể loại: Nhạc vàng | 4,820 lượt nghe | 535 lượt tải

Tango xanh

Trình bày: Elvis Phương | Thể loại: Nhạc vàng | 3,374 lượt nghe | 282 lượt tải

Thầm thì

Trình bày: Elvis Phương, Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng | 17,731 lượt nghe | 832 lượt tải

Tình

Trình bày: Elvis Phương | Thể loại: Nhạc vàng | 3,212 lượt nghe | 408 lượt tải

Tình bạn

Trình bày: Dalena, Elvis Phương | Thể loại: Nhạc vàng | 2,430 lượt nghe | 581 lượt tải

Tình ca mùa đông

Trình bày: Elvis Phương | Thể loại: Nhạc vàng | 3,923 lượt nghe | 525 lượt tải

Tình người ngoại Đạo

Trình bày: Elvis Phương | Thể loại: Nhạc vàng | 4,882 lượt nghe | 770 lượt tải

Xóm đêm

Trình bày: Elvis Phương | Thể loại: Nhạc vàng | 3,614 lượt nghe | 543 lượt tải

Xuân đã về

Trình bày: Elvis Phương | Thể loại: Nhạc vàng | 3,041 lượt nghe | 829 lượt tải