Ca sĩ Elvis Phương

Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang (Trước 1975)

Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang (Trước 1975)

Trình bày: Elvis Phương
10 bài hát | 126,984 lượt nghe
Giọt Nước Mắt Ngà (Trước 1975)

Giọt Nước Mắt Ngà (Trước 1975)

Trình bày: Elvis Phương, Khánh Ly
10 bài hát | 33,329 lượt nghe

Tuyệt Phẩm 8 (Trước 1985)

Tuyệt Phẩm 8 (Trước 1985)

Trình bày: Elvis Phương
10 bài hát | 53,256 lượt nghe
Mười Năm Tình Cũ

Mười Năm Tình Cũ

Trình bày: Elvis Phương
10 bài hát | 81,610 lượt nghe

Bài tango cho em

Trình bày: Elvis Phương, Ái Vân | Thể loại: Nhạc vàng | 83,345 lượt nghe | 2,499 lượt tải

Hoa cài tóc

Trình bày: Elvis Phương | Thể loại: Nhạc vàng | 65,915 lượt nghe | 2,467 lượt tải

Kiếp đam mê

Trình bày: Elvis Phương | Thể loại: Nhạc vàng | 66,893 lượt nghe | 2,001 lượt tải

Kỷ vật cho em

Trình bày: Elvis Phương | Thể loại: Nhạc vàng | 83,879 lượt nghe | 2,147 lượt tải

Lâu đài tình ái

Trình bày: Elvis Phương | Thể loại: Nhạc vàng | 157,799 lượt nghe | 3,208 lượt tải

Lối về xóm nhỏ

Trình bày: Elvis Phương | Thể loại: Nhạc vàng | 58,703 lượt nghe | 1,728 lượt tải

Mộng dưới hoa

Trình bày: Elvis Phương | Thể loại: Nhạc vàng | 54,174 lượt nghe | 1,602 lượt tải

Mộng sầu

Trình bày: Elvis Phương | Thể loại: Nhạc vàng | 41,470 lượt nghe | 1,373 lượt tải

Mười năm tình cũ

Trình bày: Elvis Phương | Thể loại: Nhạc vàng | 129,073 lượt nghe | 5,699 lượt tải

Ngày trở về

Trình bày: Elvis Phương | Thể loại: Nhạc vàng | 41,739 lượt nghe | 1,968 lượt tải

Những bước chân âm thầm

Trình bày: Elvis Phương | Thể loại: Nhạc vàng | 9,483 lượt nghe | 733 lượt tải

Nửa hồn thương đau

Trình bày: Elvis Phương | Thể loại: Nhạc vàng | 11,197 lượt nghe | 1,472 lượt tải

Qua cầu gió bay

Trình bày: Ái Vân, Elvis Phương | Thể loại: Nhạc vàng | 5,105 lượt nghe | 1,314 lượt tải

Quê hương

Trình bày: Elvis Phương | Thể loại: Nhạc vàng | 6,833 lượt nghe | 530 lượt tải

Rừng chưa thay lá

Trình bày: Elvis Phương | Thể loại: Nhạc vàng | 10,866 lượt nghe | 773 lượt tải

Sao đành xa em (Sao đành xa anh)

Trình bày: Elvis Phương | Thể loại: Nhạc vàng | 10,080 lượt nghe | 757 lượt tải

Sầu đông

Trình bày: Elvis Phương | Thể loại: Nhạc vàng | 11,554 lượt nghe | 798 lượt tải

Tango xanh

Trình bày: Elvis Phương | Thể loại: Nhạc vàng | 6,378 lượt nghe | 399 lượt tải

Thầm thì

Trình bày: Elvis Phương, Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng | 26,172 lượt nghe | 1,172 lượt tải

Tình

Trình bày: Elvis Phương | Thể loại: Nhạc vàng | 6,988 lượt nghe | 561 lượt tải

Tình bạn

Trình bày: Dalena, Elvis Phương | Thể loại: Nhạc vàng | 4,207 lượt nghe | 681 lượt tải

Tình ca mùa đông

Trình bày: Elvis Phương | Thể loại: Nhạc vàng | 7,561 lượt nghe | 859 lượt tải

Tình người ngoại Đạo

Trình bày: Elvis Phương | Thể loại: Nhạc vàng | 10,957 lượt nghe | 1,451 lượt tải

Xóm đêm

Trình bày: Elvis Phương | Thể loại: Nhạc vàng | 7,534 lượt nghe | 900 lượt tải

Xuân đã về

Trình bày: Elvis Phương | Thể loại: Nhạc vàng | 5,631 lượt nghe | 1,576 lượt tải