Ca sĩ Elvis Phương

Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang (Trước 1975)

Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang (Trước 1975)

Trình bày: Elvis Phương
10 bài hát | 121,863 lượt nghe
Giọt Nước Mắt Ngà (Trước 1975)

Giọt Nước Mắt Ngà (Trước 1975)

Trình bày: Elvis Phương, Khánh Ly
10 bài hát | 31,261 lượt nghe

Tuyệt Phẩm 8 (Trước 1985)

Tuyệt Phẩm 8 (Trước 1985)

Trình bày: Elvis Phương
10 bài hát | 50,480 lượt nghe
Mười Năm Tình Cũ

Mười Năm Tình Cũ

Trình bày: Elvis Phương
10 bài hát | 76,876 lượt nghe

Bài tango cho em

Trình bày: Elvis Phương, Ái Vân | Thể loại: Nhạc vàng | 80,079 lượt nghe | 2,321 lượt tải

Hoa cài tóc

Trình bày: Elvis Phương | Thể loại: Nhạc vàng | 63,093 lượt nghe | 2,329 lượt tải

Kiếp đam mê

Trình bày: Elvis Phương | Thể loại: Nhạc vàng | 63,694 lượt nghe | 1,831 lượt tải

Kỷ vật cho em

Trình bày: Elvis Phương | Thể loại: Nhạc vàng | 80,228 lượt nghe | 1,988 lượt tải

Lâu đài tình ái

Trình bày: Elvis Phương | Thể loại: Nhạc vàng | 147,097 lượt nghe | 2,985 lượt tải

Lối về xóm nhỏ

Trình bày: Elvis Phương | Thể loại: Nhạc vàng | 54,584 lượt nghe | 1,564 lượt tải

Mộng dưới hoa

Trình bày: Elvis Phương | Thể loại: Nhạc vàng | 51,938 lượt nghe | 1,482 lượt tải

Mộng sầu

Trình bày: Elvis Phương | Thể loại: Nhạc vàng | 39,213 lượt nghe | 1,294 lượt tải

Mười năm tình cũ

Trình bày: Elvis Phương | Thể loại: Nhạc vàng | 120,078 lượt nghe | 5,341 lượt tải

Ngày trở về

Trình bày: Elvis Phương | Thể loại: Nhạc vàng | 39,714 lượt nghe | 1,882 lượt tải

Những bước chân âm thầm

Trình bày: Elvis Phương | Thể loại: Nhạc vàng | 8,114 lượt nghe | 661 lượt tải

Nửa hồn thương đau

Trình bày: Elvis Phương | Thể loại: Nhạc vàng | 9,641 lượt nghe | 1,314 lượt tải

Qua cầu gió bay

Trình bày: Ái Vân, Elvis Phương | Thể loại: Nhạc vàng | 4,392 lượt nghe | 1,248 lượt tải

Quê hương

Trình bày: Elvis Phương | Thể loại: Nhạc vàng | 5,829 lượt nghe | 474 lượt tải

Rừng chưa thay lá

Trình bày: Elvis Phương | Thể loại: Nhạc vàng | 9,405 lượt nghe | 656 lượt tải

Sao đành xa em (Sao đành xa anh)

Trình bày: Elvis Phương | Thể loại: Nhạc vàng | 9,076 lượt nghe | 634 lượt tải

Sầu đông

Trình bày: Elvis Phương | Thể loại: Nhạc vàng | 9,700 lượt nghe | 724 lượt tải

Tango xanh

Trình bày: Elvis Phương | Thể loại: Nhạc vàng | 5,712 lượt nghe | 369 lượt tải

Thầm thì

Trình bày: Elvis Phương, Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng | 24,361 lượt nghe | 1,047 lượt tải

Tình

Trình bày: Elvis Phương | Thể loại: Nhạc vàng | 6,022 lượt nghe | 510 lượt tải

Tình bạn

Trình bày: Dalena, Elvis Phương | Thể loại: Nhạc vàng | 3,790 lượt nghe | 650 lượt tải

Tình ca mùa đông

Trình bày: Elvis Phương | Thể loại: Nhạc vàng | 6,859 lượt nghe | 781 lượt tải

Tình người ngoại Đạo

Trình bày: Elvis Phương | Thể loại: Nhạc vàng | 9,728 lượt nghe | 1,324 lượt tải

Xóm đêm

Trình bày: Elvis Phương | Thể loại: Nhạc vàng | 6,527 lượt nghe | 783 lượt tải

Xuân đã về

Trình bày: Elvis Phương | Thể loại: Nhạc vàng | 5,221 lượt nghe | 1,517 lượt tải