Ca sĩ Giao Linh

Điệp Khúc Thương Đau

Điệp Khúc Thương Đau

Trình bày: Giao Linh, Hương Lan, Tuấn Vũ
10 bài hát | 80,141 lượt nghe

Tâm Sự Với Anh

Tâm Sự Với Anh

Trình bày: Giao Linh
12 bài hát | 53,171 lượt nghe
Vùng Lá Me Bay (Trước 1975)

Vùng Lá Me Bay (Trước 1975)

Trình bày: Giao Linh
10 bài hát | 86,840 lượt nghe

Phút cuối

Trình bày: Tuấn Vũ, Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 207,653 lượt nghe | 7,511 lượt tải

Bóng nhỏ giáp đường

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 29,460 lượt nghe | 1,899 lượt tải

Cho vừa lòng em

Trình bày: Giao Linh, Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 77,697 lượt nghe | 7,105 lượt tải

Dấu chân kỷ niệm

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 26,906 lượt nghe | 2,898 lượt tải

Chuyện tình người đan áo

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 58,852 lượt nghe | 2,833 lượt tải

Chuyện tình Lan và Điệp

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 92,592 lượt nghe | 2,504 lượt tải

Chuyến đò không em

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 31,744 lượt nghe | 1,836 lượt tải

Cuối nẻo đường tình

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 93,659 lượt nghe | 2,492 lượt tải

Đêm nhớ người tình

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 29,883 lượt nghe | 2,366 lượt tải

Đêm tiền đồn

Trình bày: Giao Linh, Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 84,143 lượt nghe | 7,403 lượt tải

Đổi thay

Trình bày: Giao Linh, Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 77,498 lượt nghe | 10,228 lượt tải

Đường tình đôi ngả

Trình bày: Giao Linh, Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 74,115 lượt nghe | 7,315 lượt tải

Gió về miền xuôi

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 27,962 lượt nghe | 1,677 lượt tải

Giọng ca dĩ vãng

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 94,472 lượt nghe | 1,929 lượt tải

Giọt buồn không tên

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 44,828 lượt nghe | 8,248 lượt tải

Hai kỷ niệm một chuyến đi

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 35,805 lượt nghe | 1,393 lượt tải

Hai lối mộng

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 21,081 lượt nghe | 1,524 lượt tải

Hai năm rồi

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 30,312 lượt nghe | 1,550 lượt tải

Hoa mười giờ

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 26,428 lượt nghe | 1,993 lượt tải

Không bao giờ quên anh

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 48,585 lượt nghe | 1,826 lượt tải

Khu phố ngày xưa

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 32,484 lượt nghe | 1,503 lượt tải

Lỡ chuyến đò ngang

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 36,066 lượt nghe | 1,587 lượt tải

Lối về đất mẹ

Trình bày: Chế Linh, Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 61,463 lượt nghe | 5,990 lượt tải

Lối về xóm nhỏ

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 37,007 lượt nghe | 1,189 lượt tải

Lòng mẹ

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 35,592 lượt nghe | 899 lượt tải