Ca sĩ Giao Linh

Điệp Khúc Thương Đau

Điệp Khúc Thương Đau

Trình bày: Giao Linh, Hương Lan, Tuấn Vũ
10 bài hát | 100,171 lượt nghe

Tâm Sự Với Anh

Tâm Sự Với Anh

Trình bày: Giao Linh
12 bài hát | 70,134 lượt nghe
Vùng Lá Me Bay (Trước 1975)

Vùng Lá Me Bay (Trước 1975)

Trình bày: Giao Linh
10 bài hát | 104,048 lượt nghe

Phút cuối

Trình bày: Tuấn Vũ, Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 253,760 lượt nghe | 9,153 lượt tải

Bóng nhỏ giáp đường

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 33,976 lượt nghe | 2,277 lượt tải

Cho vừa lòng em

Trình bày: Giao Linh, Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 85,028 lượt nghe | 8,023 lượt tải

Dấu chân kỷ niệm

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 29,650 lượt nghe | 3,239 lượt tải

Chuyện tình người đan áo

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 64,808 lượt nghe | 3,276 lượt tải

Chuyện tình Lan và Điệp

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 100,416 lượt nghe | 2,892 lượt tải

Chuyến đò không em

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 34,818 lượt nghe | 2,255 lượt tải

Cuối nẻo đường tình

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 103,115 lượt nghe | 2,776 lượt tải

Đêm nhớ người tình

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 32,626 lượt nghe | 2,633 lượt tải

Đêm tiền đồn

Trình bày: Giao Linh, Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 101,021 lượt nghe | 9,267 lượt tải

Đổi thay

Trình bày: Giao Linh, Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 86,830 lượt nghe | 11,100 lượt tải

Đường tình đôi ngả

Trình bày: Giao Linh, Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 83,144 lượt nghe | 7,938 lượt tải

Gió về miền xuôi

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 30,619 lượt nghe | 2,048 lượt tải

Giọng ca dĩ vãng

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 105,925 lượt nghe | 2,312 lượt tải

Giọt buồn không tên

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 50,625 lượt nghe | 8,874 lượt tải

Hai kỷ niệm một chuyến đi

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 40,453 lượt nghe | 1,617 lượt tải

Hai lối mộng

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 23,236 lượt nghe | 1,743 lượt tải

Hai năm rồi

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 32,401 lượt nghe | 1,701 lượt tải

Hoa mười giờ

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 28,339 lượt nghe | 2,269 lượt tải

Không bao giờ quên anh

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 53,510 lượt nghe | 2,249 lượt tải

Khu phố ngày xưa

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 34,376 lượt nghe | 1,660 lượt tải

Lỡ chuyến đò ngang

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 40,294 lượt nghe | 1,825 lượt tải

Lối về đất mẹ

Trình bày: Chế Linh, Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 75,421 lượt nghe | 7,359 lượt tải

Lối về xóm nhỏ

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 42,056 lượt nghe | 1,430 lượt tải

Lòng mẹ

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 40,161 lượt nghe | 1,133 lượt tải