Ca sĩ Giao Linh

Điệp Khúc Thương Đau

Điệp Khúc Thương Đau

Trình bày: Giao Linh, Hương Lan, Tuấn Vũ
10 bài hát | 73,137 lượt nghe

Tâm Sự Với Anh

Tâm Sự Với Anh

Trình bày: Giao Linh
12 bài hát | 46,132 lượt nghe
Vùng Lá Me Bay (Trước 1975)

Vùng Lá Me Bay (Trước 1975)

Trình bày: Giao Linh
10 bài hát | 80,275 lượt nghe

Phút cuối

Trình bày: Tuấn Vũ, Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 192,942 lượt nghe | 7,180 lượt tải

Bóng nhỏ giáp đường

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 28,179 lượt nghe | 1,838 lượt tải

Cho vừa lòng em

Trình bày: Giao Linh, Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 75,486 lượt nghe | 6,936 lượt tải

Dấu chân kỷ niệm

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 26,150 lượt nghe | 2,835 lượt tải

Chuyện tình người đan áo

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 57,195 lượt nghe | 2,729 lượt tải

Chuyện tình Lan và Điệp

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 90,228 lượt nghe | 2,408 lượt tải

Chuyến đò không em

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 30,833 lượt nghe | 1,752 lượt tải

Cuối nẻo đường tình

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 90,605 lượt nghe | 2,419 lượt tải

Đêm nhớ người tình

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 28,904 lượt nghe | 2,311 lượt tải

Đêm tiền đồn

Trình bày: Giao Linh, Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 79,854 lượt nghe | 7,120 lượt tải

Đổi thay

Trình bày: Giao Linh, Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 74,737 lượt nghe | 9,986 lượt tải

Đường tình đôi ngả

Trình bày: Giao Linh, Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 71,454 lượt nghe | 7,171 lượt tải

Gió về miền xuôi

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 27,268 lượt nghe | 1,607 lượt tải

Giọng ca dĩ vãng

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 90,959 lượt nghe | 1,826 lượt tải

Giọt buồn không tên

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 43,307 lượt nghe | 6,617 lượt tải

Hai kỷ niệm một chuyến đi

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 34,544 lượt nghe | 1,347 lượt tải

Hai lối mộng

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 20,438 lượt nghe | 1,481 lượt tải

Hai năm rồi

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 29,655 lượt nghe | 1,507 lượt tải

Hoa mười giờ

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 25,796 lượt nghe | 1,913 lượt tải

Không bao giờ quên anh

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 47,077 lượt nghe | 1,720 lượt tải

Khu phố ngày xưa

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 31,823 lượt nghe | 1,459 lượt tải

Lỡ chuyến đò ngang

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 34,813 lượt nghe | 1,515 lượt tải

Lối về đất mẹ

Trình bày: Chế Linh, Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 57,580 lượt nghe | 5,802 lượt tải

Lối về xóm nhỏ

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 35,655 lượt nghe | 1,129 lượt tải

Lòng mẹ

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 34,282 lượt nghe | 854 lượt tải