Ca sĩ Giao Linh

Điệp Khúc Thương Đau

Điệp Khúc Thương Đau

Trình bày: Giao Linh, Hương Lan, Tuấn Vũ
10 bài hát | 89,420 lượt nghe

Tâm Sự Với Anh

Tâm Sự Với Anh

Trình bày: Giao Linh
12 bài hát | 61,881 lượt nghe
Vùng Lá Me Bay (Trước 1975)

Vùng Lá Me Bay (Trước 1975)

Trình bày: Giao Linh
10 bài hát | 96,233 lượt nghe

Phút cuối

Trình bày: Tuấn Vũ, Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 227,302 lượt nghe | 8,116 lượt tải

Bóng nhỏ giáp đường

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 31,593 lượt nghe | 2,077 lượt tải

Cho vừa lòng em

Trình bày: Giao Linh, Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 80,990 lượt nghe | 7,479 lượt tải

Dấu chân kỷ niệm

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 28,052 lượt nghe | 3,010 lượt tải

Chuyện tình người đan áo

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 61,503 lượt nghe | 2,982 lượt tải

Chuyện tình Lan và Điệp

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 95,958 lượt nghe | 2,690 lượt tải

Chuyến đò không em

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 33,178 lượt nghe | 1,952 lượt tải

Cuối nẻo đường tình

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 97,009 lượt nghe | 2,595 lượt tải

Đêm nhớ người tình

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 31,122 lượt nghe | 2,448 lượt tải

Đêm tiền đồn

Trình bày: Giao Linh, Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 91,190 lượt nghe | 7,807 lượt tải

Đổi thay

Trình bày: Giao Linh, Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 81,832 lượt nghe | 10,590 lượt tải

Đường tình đôi ngả

Trình bày: Giao Linh, Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 78,161 lượt nghe | 7,549 lượt tải

Gió về miền xuôi

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 29,207 lượt nghe | 1,806 lượt tải

Giọng ca dĩ vãng

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 98,541 lượt nghe | 2,062 lượt tải

Giọt buồn không tên

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 46,807 lượt nghe | 8,478 lượt tải

Hai kỷ niệm một chuyến đi

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 37,957 lượt nghe | 1,462 lượt tải

Hai lối mộng

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 22,098 lượt nghe | 1,590 lượt tải

Hai năm rồi

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 31,187 lượt nghe | 1,593 lượt tải

Hoa mười giờ

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 27,245 lượt nghe | 2,086 lượt tải

Không bao giờ quên anh

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 50,760 lượt nghe | 1,976 lượt tải

Khu phố ngày xưa

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 33,343 lượt nghe | 1,560 lượt tải

Lỡ chuyến đò ngang

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 37,983 lượt nghe | 1,675 lượt tải

Lối về đất mẹ

Trình bày: Chế Linh, Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 68,026 lượt nghe | 6,538 lượt tải

Lối về xóm nhỏ

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 39,223 lượt nghe | 1,251 lượt tải

Lòng mẹ

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 37,728 lượt nghe | 971 lượt tải


Advertising