Ca sĩ Giao Linh

Điệp Khúc Thương Đau

Điệp Khúc Thương Đau

Trình bày: Giao Linh, Hương Lan, Tuấn Vũ
10 bài hát | 77,857 lượt nghe

Tâm Sự Với Anh

Tâm Sự Với Anh

Trình bày: Giao Linh
12 bài hát | 49,203 lượt nghe
Vùng Lá Me Bay (Trước 1975)

Vùng Lá Me Bay (Trước 1975)

Trình bày: Giao Linh
10 bài hát | 85,203 lượt nghe

Phút cuối

Trình bày: Tuấn Vũ, Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 202,121 lượt nghe | 7,394 lượt tải

Bóng nhỏ giáp đường

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 29,010 lượt nghe | 1,880 lượt tải

Cho vừa lòng em

Trình bày: Giao Linh, Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 76,932 lượt nghe | 7,046 lượt tải

Dấu chân kỷ niệm

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 26,664 lượt nghe | 2,869 lượt tải

Chuyện tình người đan áo

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 58,281 lượt nghe | 2,790 lượt tải

Chuyện tình Lan và Điệp

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 91,807 lượt nghe | 2,462 lượt tải

Chuyến đò không em

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 31,443 lượt nghe | 1,806 lượt tải

Cuối nẻo đường tình

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 92,421 lượt nghe | 2,465 lượt tải

Đêm nhớ người tình

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 29,541 lượt nghe | 2,335 lượt tải

Đêm tiền đồn

Trình bày: Giao Linh, Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 82,513 lượt nghe | 7,308 lượt tải

Đổi thay

Trình bày: Giao Linh, Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 76,608 lượt nghe | 10,169 lượt tải

Đường tình đôi ngả

Trình bày: Giao Linh, Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 73,265 lượt nghe | 7,260 lượt tải

Gió về miền xuôi

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 27,694 lượt nghe | 1,653 lượt tải

Giọng ca dĩ vãng

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 93,114 lượt nghe | 1,880 lượt tải

Giọt buồn không tên

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 44,355 lượt nghe | 7,174 lượt tải

Hai kỷ niệm một chuyến đi

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 35,389 lượt nghe | 1,368 lượt tải

Hai lối mộng

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 20,876 lượt nghe | 1,503 lượt tải

Hai năm rồi

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 30,064 lượt nghe | 1,531 lượt tải

Hoa mười giờ

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 26,228 lượt nghe | 1,962 lượt tải

Không bao giờ quên anh

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 48,066 lượt nghe | 1,767 lượt tải

Khu phố ngày xưa

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 32,286 lượt nghe | 1,478 lượt tải

Lỡ chuyến đò ngang

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 35,529 lượt nghe | 1,557 lượt tải

Lối về đất mẹ

Trình bày: Chế Linh, Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 59,901 lượt nghe | 5,922 lượt tải

Lối về xóm nhỏ

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 36,558 lượt nghe | 1,161 lượt tải

Lòng mẹ

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 35,142 lượt nghe | 883 lượt tải