Ca sĩ Hoàng Oanh

Chuyến Đò Vĩ Tuyến

Chuyến Đò Vĩ Tuyến

Trình bày: Hoàng Oanh
14 bài hát | 123,214 lượt nghe
Những Ngày Xưa Thân Ái (Trước 1975)

Những Ngày Xưa Thân Ái (Trước 1975)

Trình bày: Duy Khánh, Hoàng Oanh
14 bài hát | 179,158 lượt nghe

Sao Chưa Thấy Hồi Âm (Trước 1975)

Sao Chưa Thấy Hồi Âm (Trước 1975)

Trình bày: Hoàng Oanh
10 bài hát | 149,691 lượt nghe

Mưa Trên Phố Huế (Trước 1975)

Mưa Trên Phố Huế (Trước 1975)

Trình bày: Hoàng Oanh
12 bài hát | 44,621 lượt nghe
Đôi bờ

Đôi bờ

Trình bày: Hoàng Oanh, Mạnh Đình, Thái Châu, Thanh Thúy, Thanh Tuyền, Yến Phương
9 bài hát | 61,571 lượt nghe

Một người đi

Trình bày: Hoàng Oanh | Thể loại: Nhạc vàng | 38,754 lượt nghe | 8,072 lượt tải

Một phút suy tư

Trình bày: Hoàng Oanh | Thể loại: Nhạc vàng | 14,754 lượt nghe | 2,284 lượt tải

Mưa nửa đêm

Trình bày: Hoàng Oanh | Thể loại: Nhạc vàng | 35,169 lượt nghe | 3,679 lượt tải

Mưa trên phố Huế

Trình bày: Hoàng Oanh | Thể loại: Nhạc vàng | 18,407 lượt nghe | 2,795 lượt tải

Ngày sau sẽ ra sao

Trình bày: Hoàng Oanh | Thể loại: Nhạc vàng | 14,307 lượt nghe | 3,590 lượt tải

Nửa đêm biên giới

Trình bày: Hoàng Oanh | Thể loại: Nhạc vàng | 8,884 lượt nghe | 1,370 lượt tải

Quê mẹ

Trình bày: Hoàng Oanh | Thể loại: Nhạc vàng | 6,953 lượt nghe | 1,047 lượt tải

Rước xuân về nhà

Trình bày: Hoàng Oanh | Thể loại: Nhạc vàng | 6,304 lượt nghe | 1,176 lượt tải

Sao chưa thấy hồi âm

Trình bày: Hoàng Oanh | Thể loại: Nhạc vàng | 11,426 lượt nghe | 1,589 lượt tải

Sầu cố đô

Trình bày: Hoàng Oanh | Thể loại: Nhạc vàng | 9,778 lượt nghe | 1,241 lượt tải

Tám điệp khúc

Trình bày: Hoàng Oanh | Thể loại: Nhạc vàng | 7,334 lượt nghe | 1,003 lượt tải

Tha la xóm đạo

Trình bày: Hoàng Oanh | Thể loại: Nhạc vàng | 13,094 lượt nghe | 1,038 lượt tải

Tiếng hai đêm

Trình bày: Hoàng Oanh | Thể loại: Nhạc vàng | 6,598 lượt nghe | 1,137 lượt tải

Tôi chưa có mùa xuân

Trình bày: Hoàng Oanh | Thể loại: Nhạc vàng | 7,678 lượt nghe | 847 lượt tải

Trăng tàn trên hè phố

Trình bày: Hoàng Oanh | Thể loại: Nhạc vàng | 17,872 lượt nghe | 1,702 lượt tải

Trên bốn vùng chiến thuật

Trình bày: Hoàng Oanh | Thể loại: Nhạc vàng | 13,707 lượt nghe | 1,771 lượt tải

Trộm nhìn nhau

Trình bày: Hoàng Oanh | Thể loại: Nhạc vàng | 9,324 lượt nghe | 1,047 lượt tải

Về đâu mái tóc người thương

Trình bày: Hoàng Oanh, Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 19,919 lượt nghe | 3,020 lượt tải

Vòng tay giữ trọn ân tình

Trình bày: Hoàng Oanh | Thể loại: Nhạc vàng | 7,733 lượt nghe | 795 lượt tải

Liên khúc Tình yêu lính

Trình bày: Hoàng Oanh, Duy Khánh | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 87,692 lượt nghe | 7,588 lượt tải

Trộm nhìn nhau

Trình bày: Hoàng Oanh | Thể loại: Nhạc vàng | 30,116 lượt nghe | 1,093 lượt tải

Nửa đêm biên giới

Trình bày: Hoàng Oanh | Thể loại: Nhạc vàng | 28,740 lượt nghe | 1,052 lượt tải

Chuyện một đêm

Trình bày: Hoàng Oanh | Thể loại: Nhạc vàng | 62,192 lượt nghe | 1,944 lượt tải

Ngày trở về

Trình bày: Hoàng Oanh | Thể loại: Nhạc vàng | 22,280 lượt nghe | 1,533 lượt tải

Những con đường trắng

Trình bày: Hoàng Oanh | Thể loại: Nhạc vàng | 41,681 lượt nghe | 1,105 lượt tải