Ca sĩ Hoàng Oanh

Chuyến Đò Vĩ Tuyến

Chuyến Đò Vĩ Tuyến

Trình bày: Hoàng Oanh
14 bài hát | 120,832 lượt nghe
Những Ngày Xưa Thân Ái (Trước 1975)

Những Ngày Xưa Thân Ái (Trước 1975)

Trình bày: Duy Khánh, Hoàng Oanh
14 bài hát | 175,938 lượt nghe

Sao Chưa Thấy Hồi Âm (Trước 1975)

Sao Chưa Thấy Hồi Âm (Trước 1975)

Trình bày: Hoàng Oanh
10 bài hát | 147,237 lượt nghe

Mưa Trên Phố Huế (Trước 1975)

Mưa Trên Phố Huế (Trước 1975)

Trình bày: Hoàng Oanh
12 bài hát | 44,055 lượt nghe
Đôi bờ

Đôi bờ

Trình bày: Hoàng Oanh, Mạnh Đình, Thái Châu, Thanh Thúy, Thanh Tuyền, Yến Phương
9 bài hát | 60,148 lượt nghe

Một người đi

Trình bày: Hoàng Oanh | Thể loại: Nhạc vàng | 37,682 lượt nghe | 8,017 lượt tải

Một phút suy tư

Trình bày: Hoàng Oanh | Thể loại: Nhạc vàng | 14,496 lượt nghe | 2,271 lượt tải

Mưa nửa đêm

Trình bày: Hoàng Oanh | Thể loại: Nhạc vàng | 34,574 lượt nghe | 3,616 lượt tải

Mưa trên phố Huế

Trình bày: Hoàng Oanh | Thể loại: Nhạc vàng | 18,034 lượt nghe | 2,666 lượt tải

Ngày sau sẽ ra sao

Trình bày: Hoàng Oanh | Thể loại: Nhạc vàng | 14,018 lượt nghe | 3,537 lượt tải

Nửa đêm biên giới

Trình bày: Hoàng Oanh | Thể loại: Nhạc vàng | 8,618 lượt nghe | 1,322 lượt tải

Quê mẹ

Trình bày: Hoàng Oanh | Thể loại: Nhạc vàng | 6,697 lượt nghe | 1,034 lượt tải

Rước xuân về nhà

Trình bày: Hoàng Oanh | Thể loại: Nhạc vàng | 6,150 lượt nghe | 1,165 lượt tải

Sao chưa thấy hồi âm

Trình bày: Hoàng Oanh | Thể loại: Nhạc vàng | 11,008 lượt nghe | 1,482 lượt tải

Sầu cố đô

Trình bày: Hoàng Oanh | Thể loại: Nhạc vàng | 9,357 lượt nghe | 1,209 lượt tải

Tám điệp khúc

Trình bày: Hoàng Oanh | Thể loại: Nhạc vàng | 7,047 lượt nghe | 975 lượt tải

Tha la xóm đạo

Trình bày: Hoàng Oanh | Thể loại: Nhạc vàng | 12,732 lượt nghe | 993 lượt tải

Tiếng hai đêm

Trình bày: Hoàng Oanh | Thể loại: Nhạc vàng | 6,372 lượt nghe | 1,120 lượt tải

Tôi chưa có mùa xuân

Trình bày: Hoàng Oanh | Thể loại: Nhạc vàng | 7,400 lượt nghe | 813 lượt tải

Trăng tàn trên hè phố

Trình bày: Hoàng Oanh | Thể loại: Nhạc vàng | 16,887 lượt nghe | 1,561 lượt tải

Trên bốn vùng chiến thuật

Trình bày: Hoàng Oanh | Thể loại: Nhạc vàng | 13,127 lượt nghe | 1,724 lượt tải

Trộm nhìn nhau

Trình bày: Hoàng Oanh | Thể loại: Nhạc vàng | 8,948 lượt nghe | 1,018 lượt tải

Về đâu mái tóc người thương

Trình bày: Hoàng Oanh, Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 17,839 lượt nghe | 2,835 lượt tải

Vòng tay giữ trọn ân tình

Trình bày: Hoàng Oanh | Thể loại: Nhạc vàng | 7,467 lượt nghe | 772 lượt tải

Liên khúc Tình yêu lính

Trình bày: Hoàng Oanh, Duy Khánh | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 84,918 lượt nghe | 7,297 lượt tải

Trộm nhìn nhau

Trình bày: Hoàng Oanh | Thể loại: Nhạc vàng | 29,571 lượt nghe | 1,054 lượt tải

Nửa đêm biên giới

Trình bày: Hoàng Oanh | Thể loại: Nhạc vàng | 28,209 lượt nghe | 926 lượt tải

Chuyện một đêm

Trình bày: Hoàng Oanh | Thể loại: Nhạc vàng | 59,813 lượt nghe | 1,766 lượt tải

Ngày trở về

Trình bày: Hoàng Oanh | Thể loại: Nhạc vàng | 21,344 lượt nghe | 1,487 lượt tải

Những con đường trắng

Trình bày: Hoàng Oanh | Thể loại: Nhạc vàng | 40,865 lượt nghe | 1,086 lượt tải