Ca sĩ Hoàng Oanh

Chuyến Đò Vĩ Tuyến

Chuyến Đò Vĩ Tuyến

Trình bày: Hoàng Oanh
14 bài hát | 143,371 lượt nghe
Những Ngày Xưa Thân Ái (Trước 1975)

Những Ngày Xưa Thân Ái (Trước 1975)

Trình bày: Duy Khánh, Hoàng Oanh
14 bài hát | 203,055 lượt nghe

Sao Chưa Thấy Hồi Âm (Trước 1975)

Sao Chưa Thấy Hồi Âm (Trước 1975)

Trình bày: Hoàng Oanh
10 bài hát | 174,358 lượt nghe

Mưa Trên Phố Huế (Trước 1975)

Mưa Trên Phố Huế (Trước 1975)

Trình bày: Hoàng Oanh
12 bài hát | 48,617 lượt nghe
Đôi bờ

Đôi bờ

Trình bày: Hoàng Oanh, Mạnh Đình, Thái Châu, Thanh Thúy, Thanh Tuyền, Yến Phương
9 bài hát | 67,941 lượt nghe

Một người đi

Trình bày: Hoàng Oanh | Thể loại: Nhạc vàng | 45,088 lượt nghe | 8,760 lượt tải

Một phút suy tư

Trình bày: Hoàng Oanh | Thể loại: Nhạc vàng | 16,483 lượt nghe | 2,513 lượt tải

Mưa nửa đêm

Trình bày: Hoàng Oanh | Thể loại: Nhạc vàng | 38,526 lượt nghe | 4,093 lượt tải

Mưa trên phố Huế

Trình bày: Hoàng Oanh | Thể loại: Nhạc vàng | 21,250 lượt nghe | 3,083 lượt tải

Ngày sau sẽ ra sao

Trình bày: Hoàng Oanh | Thể loại: Nhạc vàng | 16,448 lượt nghe | 3,981 lượt tải

Nửa đêm biên giới

Trình bày: Hoàng Oanh | Thể loại: Nhạc vàng | 10,805 lượt nghe | 1,654 lượt tải

Quê mẹ

Trình bày: Hoàng Oanh | Thể loại: Nhạc vàng | 8,717 lượt nghe | 1,217 lượt tải

Rước xuân về nhà

Trình bày: Hoàng Oanh | Thể loại: Nhạc vàng | 7,762 lượt nghe | 1,410 lượt tải

Sao chưa thấy hồi âm

Trình bày: Hoàng Oanh | Thể loại: Nhạc vàng | 14,161 lượt nghe | 1,980 lượt tải

Sầu cố đô

Trình bày: Hoàng Oanh | Thể loại: Nhạc vàng | 12,580 lượt nghe | 1,602 lượt tải

Tám điệp khúc

Trình bày: Hoàng Oanh | Thể loại: Nhạc vàng | 9,147 lượt nghe | 1,217 lượt tải

Tha la xóm đạo

Trình bày: Hoàng Oanh | Thể loại: Nhạc vàng | 16,014 lượt nghe | 1,356 lượt tải

Tiếng hai đêm

Trình bày: Hoàng Oanh | Thể loại: Nhạc vàng | 8,115 lượt nghe | 1,393 lượt tải

Tôi chưa có mùa xuân

Trình bày: Hoàng Oanh | Thể loại: Nhạc vàng | 10,017 lượt nghe | 1,077 lượt tải

Trăng tàn trên hè phố

Trình bày: Hoàng Oanh | Thể loại: Nhạc vàng | 25,202 lượt nghe | 2,244 lượt tải

Trên bốn vùng chiến thuật

Trình bày: Hoàng Oanh | Thể loại: Nhạc vàng | 17,354 lượt nghe | 2,241 lượt tải

Trộm nhìn nhau

Trình bày: Hoàng Oanh | Thể loại: Nhạc vàng | 11,400 lượt nghe | 1,281 lượt tải

Về đâu mái tóc người thương

Trình bày: Hoàng Oanh, Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 31,317 lượt nghe | 4,025 lượt tải

Vòng tay giữ trọn ân tình

Trình bày: Hoàng Oanh | Thể loại: Nhạc vàng | 9,387 lượt nghe | 961 lượt tải

Liên khúc Tình yêu lính

Trình bày: Hoàng Oanh, Duy Khánh | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 105,964 lượt nghe | 9,493 lượt tải

Trộm nhìn nhau

Trình bày: Hoàng Oanh | Thể loại: Nhạc vàng | 34,022 lượt nghe | 1,247 lượt tải

Nửa đêm biên giới

Trình bày: Hoàng Oanh | Thể loại: Nhạc vàng | 32,583 lượt nghe | 1,285 lượt tải

Chuyện một đêm

Trình bày: Hoàng Oanh | Thể loại: Nhạc vàng | 75,324 lượt nghe | 2,604 lượt tải

Ngày trở về

Trình bày: Hoàng Oanh | Thể loại: Nhạc vàng | 25,805 lượt nghe | 1,909 lượt tải

Những con đường trắng

Trình bày: Hoàng Oanh | Thể loại: Nhạc vàng | 46,954 lượt nghe | 2,935 lượt tải