Ca sĩ Hoàng Oanh

Chuyến Đò Vĩ Tuyến

Chuyến Đò Vĩ Tuyến

Trình bày: Hoàng Oanh
14 bài hát | 97,399 lượt nghe
Những Ngày Xưa Thân Ái (Trước 1975)

Những Ngày Xưa Thân Ái (Trước 1975)

Trình bày: Duy Khánh, Hoàng Oanh
14 bài hát | 145,916 lượt nghe

Sao Chưa Thấy Hồi Âm (Trước 1975)

Sao Chưa Thấy Hồi Âm (Trước 1975)

Trình bày: Hoàng Oanh
10 bài hát | 109,570 lượt nghe

Mưa Trên Phố Huế (Trước 1975)

Mưa Trên Phố Huế (Trước 1975)

Trình bày: Hoàng Oanh
12 bài hát | 37,283 lượt nghe
Đôi bờ

Đôi bờ

Trình bày: Hoàng Oanh, Mạnh Đình, Thái Châu, Thanh Thúy, Thanh Tuyền, Yến Phương
9 bài hát | 49,875 lượt nghe

Một người đi

Trình bày: Hoàng Oanh | Thể loại: Nhạc vàng | 29,003 lượt nghe | 7,359 lượt tải

Một phút suy tư

Trình bày: Hoàng Oanh | Thể loại: Nhạc vàng | 12,082 lượt nghe | 1,057 lượt tải

Mưa nửa đêm

Trình bày: Hoàng Oanh | Thể loại: Nhạc vàng | 29,725 lượt nghe | 3,279 lượt tải

Mưa trên phố Huế

Trình bày: Hoàng Oanh | Thể loại: Nhạc vàng | 14,576 lượt nghe | 2,418 lượt tải

Ngày sau sẽ ra sao

Trình bày: Hoàng Oanh | Thể loại: Nhạc vàng | 11,588 lượt nghe | 3,293 lượt tải

Nửa đêm biên giới

Trình bày: Hoàng Oanh | Thể loại: Nhạc vàng | 5,997 lượt nghe | 1,060 lượt tải

Quê mẹ

Trình bày: Hoàng Oanh | Thể loại: Nhạc vàng | 4,609 lượt nghe | 848 lượt tải

Rước xuân về nhà

Trình bày: Hoàng Oanh | Thể loại: Nhạc vàng | 4,429 lượt nghe | 973 lượt tải

Sao chưa thấy hồi âm

Trình bày: Hoàng Oanh | Thể loại: Nhạc vàng | 8,047 lượt nghe | 1,180 lượt tải

Sầu cố đô

Trình bày: Hoàng Oanh | Thể loại: Nhạc vàng | 6,018 lượt nghe | 946 lượt tải

Tám điệp khúc

Trình bày: Hoàng Oanh | Thể loại: Nhạc vàng | 5,056 lượt nghe | 785 lượt tải

Tha la xóm đạo

Trình bày: Hoàng Oanh | Thể loại: Nhạc vàng | 9,258 lượt nghe | 735 lượt tải

Tiếng hai đêm

Trình bày: Hoàng Oanh | Thể loại: Nhạc vàng | 4,578 lượt nghe | 885 lượt tải

Tôi chưa có mùa xuân

Trình bày: Hoàng Oanh | Thể loại: Nhạc vàng | 4,868 lượt nghe | 637 lượt tải

Trăng tàn trên hè phố

Trình bày: Hoàng Oanh | Thể loại: Nhạc vàng | 10,697 lượt nghe | 1,139 lượt tải

Trên bốn vùng chiến thuật

Trình bày: Hoàng Oanh | Thể loại: Nhạc vàng | 8,772 lượt nghe | 1,267 lượt tải

Trộm nhìn nhau

Trình bày: Hoàng Oanh | Thể loại: Nhạc vàng | 6,385 lượt nghe | 785 lượt tải

Về đâu mái tóc người thương

Trình bày: Hoàng Oanh, Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 9,750 lượt nghe | 1,802 lượt tải

Vòng tay giữ trọn ân tình

Trình bày: Hoàng Oanh | Thể loại: Nhạc vàng | 5,375 lượt nghe | 637 lượt tải

Liên khúc Tình yêu lính

Trình bày: Hoàng Oanh, Duy Khánh | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 61,091 lượt nghe | 5,788 lượt tải

Trộm nhìn nhau

Trình bày: Hoàng Oanh | Thể loại: Nhạc vàng | 24,359 lượt nghe | 807 lượt tải

Nửa đêm biên giới

Trình bày: Hoàng Oanh | Thể loại: Nhạc vàng | 23,120 lượt nghe | 724 lượt tải

Chuyện một đêm

Trình bày: Hoàng Oanh | Thể loại: Nhạc vàng | 46,639 lượt nghe | 1,208 lượt tải

Ngày trở về

Trình bày: Hoàng Oanh | Thể loại: Nhạc vàng | 17,889 lượt nghe | 1,106 lượt tải

Những con đường trắng

Trình bày: Hoàng Oanh | Thể loại: Nhạc vàng | 31,432 lượt nghe | 869 lượt tải