Ca sĩ Hoàng Oanh

Chuyến Đò Vĩ Tuyến

Chuyến Đò Vĩ Tuyến

Trình bày: Hoàng Oanh
14 bài hát | 119,269 lượt nghe
Những Ngày Xưa Thân Ái (Trước 1975)

Những Ngày Xưa Thân Ái (Trước 1975)

Trình bày: Duy Khánh, Hoàng Oanh
14 bài hát | 173,539 lượt nghe

Sao Chưa Thấy Hồi Âm (Trước 1975)

Sao Chưa Thấy Hồi Âm (Trước 1975)

Trình bày: Hoàng Oanh
10 bài hát | 145,552 lượt nghe

Mưa Trên Phố Huế (Trước 1975)

Mưa Trên Phố Huế (Trước 1975)

Trình bày: Hoàng Oanh
12 bài hát | 43,578 lượt nghe
Đôi bờ

Đôi bờ

Trình bày: Hoàng Oanh, Mạnh Đình, Thái Châu, Thanh Thúy, Thanh Tuyền, Yến Phương
9 bài hát | 59,500 lượt nghe

Một người đi

Trình bày: Hoàng Oanh | Thể loại: Nhạc vàng | 37,009 lượt nghe | 7,912 lượt tải

Một phút suy tư

Trình bày: Hoàng Oanh | Thể loại: Nhạc vàng | 14,295 lượt nghe | 2,215 lượt tải

Mưa nửa đêm

Trình bày: Hoàng Oanh | Thể loại: Nhạc vàng | 34,184 lượt nghe | 3,551 lượt tải

Mưa trên phố Huế

Trình bày: Hoàng Oanh | Thể loại: Nhạc vàng | 17,786 lượt nghe | 2,621 lượt tải

Ngày sau sẽ ra sao

Trình bày: Hoàng Oanh | Thể loại: Nhạc vàng | 13,818 lượt nghe | 3,501 lượt tải

Nửa đêm biên giới

Trình bày: Hoàng Oanh | Thể loại: Nhạc vàng | 8,418 lượt nghe | 1,262 lượt tải

Quê mẹ

Trình bày: Hoàng Oanh | Thể loại: Nhạc vàng | 6,545 lượt nghe | 996 lượt tải

Rước xuân về nhà

Trình bày: Hoàng Oanh | Thể loại: Nhạc vàng | 6,057 lượt nghe | 1,143 lượt tải

Sao chưa thấy hồi âm

Trình bày: Hoàng Oanh | Thể loại: Nhạc vàng | 10,763 lượt nghe | 1,434 lượt tải

Sầu cố đô

Trình bày: Hoàng Oanh | Thể loại: Nhạc vàng | 9,106 lượt nghe | 1,141 lượt tải

Tám điệp khúc

Trình bày: Hoàng Oanh | Thể loại: Nhạc vàng | 6,908 lượt nghe | 941 lượt tải

Tha la xóm đạo

Trình bày: Hoàng Oanh | Thể loại: Nhạc vàng | 12,512 lượt nghe | 953 lượt tải

Tiếng hai đêm

Trình bày: Hoàng Oanh | Thể loại: Nhạc vàng | 6,181 lượt nghe | 1,093 lượt tải

Tôi chưa có mùa xuân

Trình bày: Hoàng Oanh | Thể loại: Nhạc vàng | 7,265 lượt nghe | 783 lượt tải

Trăng tàn trên hè phố

Trình bày: Hoàng Oanh | Thể loại: Nhạc vàng | 16,381 lượt nghe | 1,490 lượt tải

Trên bốn vùng chiến thuật

Trình bày: Hoàng Oanh | Thể loại: Nhạc vàng | 12,786 lượt nghe | 1,634 lượt tải

Trộm nhìn nhau

Trình bày: Hoàng Oanh | Thể loại: Nhạc vàng | 8,716 lượt nghe | 979 lượt tải

Về đâu mái tóc người thương

Trình bày: Hoàng Oanh, Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 16,754 lượt nghe | 2,726 lượt tải

Vòng tay giữ trọn ân tình

Trình bày: Hoàng Oanh | Thể loại: Nhạc vàng | 7,282 lượt nghe | 744 lượt tải

Liên khúc Tình yêu lính

Trình bày: Hoàng Oanh, Duy Khánh | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 82,986 lượt nghe | 7,048 lượt tải

Trộm nhìn nhau

Trình bày: Hoàng Oanh | Thể loại: Nhạc vàng | 29,205 lượt nghe | 1,026 lượt tải

Nửa đêm biên giới

Trình bày: Hoàng Oanh | Thể loại: Nhạc vàng | 27,823 lượt nghe | 889 lượt tải

Chuyện một đêm

Trình bày: Hoàng Oanh | Thể loại: Nhạc vàng | 58,677 lượt nghe | 1,691 lượt tải

Ngày trở về

Trình bày: Hoàng Oanh | Thể loại: Nhạc vàng | 21,080 lượt nghe | 1,444 lượt tải

Những con đường trắng

Trình bày: Hoàng Oanh | Thể loại: Nhạc vàng | 40,302 lượt nghe | 1,044 lượt tải