Ca sĩ Hồng Trúc

Hình Ảnh Người Em Không Đợi

Hình Ảnh Người Em Không Đợi

Trình bày: Hồng Trúc, Trường Vũ
10 bài hát | 139,056 lượt nghe
Đừng Nói Yêu Tôi

Đừng Nói Yêu Tôi

Trình bày: Hồng Trúc, Trường Vũ
10 bài hát | 76,211 lượt nghe

Cho Người Vào Cuộc Chiến

Cho Người Vào Cuộc Chiến

Trình bày: Hồng Trúc
10 bài hát | 148,599 lượt nghe
Cho Người Tình Nhỏ

Cho Người Tình Nhỏ

Trình bày: Hồng Trúc, Trường Vũ
10 bài hát | 64,398 lượt nghe

Biển tuyết

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 69,373 lượt nghe | 1,556 lượt tải

Chỉ có một người

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 66,417 lượt nghe | 1,300 lượt tải

Cho người tình nhỏ

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 63,387 lượt nghe | 1,618 lượt tải

Chuyện một loài hoa

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 64,393 lượt nghe | 1,183 lượt tải

Đêm trên đỉnh sầu

Trình bày: Hồng Trúc, Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 66,366 lượt nghe | 1,785 lượt tải

Một thuở yêu anh

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 96,932 lượt nghe | 1,190 lượt tải

Người yêu cô đơn

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 57,530 lượt nghe | 1,026 lượt tải

Trao người ở lại

Trình bày: Hồng Trúc, Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 62,473 lượt nghe | 1,743 lượt tải

Cho người vào cuộc chiến

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 140,525 lượt nghe | 3,620 lượt tải

Bên gối mộng

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 121,965 lượt nghe | 1,422 lượt tải

Biết đâu tìm

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 122,106 lượt nghe | 2,172 lượt tải

Cuốn theo chiều gió

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 123,901 lượt nghe | 2,056 lượt tải

Hạ buồn

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 123,323 lượt nghe | 1,841 lượt tải

Một người đi

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 123,737 lượt nghe | 1,736 lượt tải

Quán vắng biên thùy

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 125,511 lượt nghe | 1,695 lượt tải

Rừng ái ân

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 119,912 lượt nghe | 1,446 lượt tải

Thế rồi một mùa hè

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 121,300 lượt nghe | 1,996 lượt tải

Trời ghen má đỏ (Năm 17 tuổi)

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 125,432 lượt nghe | 1,445 lượt tải

Đừng nói yêu tôi

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 71,195 lượt nghe | 1,522 lượt tải

Kể chuyện trong đêm

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 73,861 lượt nghe | 1,870 lượt tải

Một mình thôi

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 68,647 lượt nghe | 2,177 lượt tải

Rừng lá thấp

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 75,077 lượt nghe | 2,884 lượt tải

Tàu đêm năm cũ

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 78,731 lượt nghe | 2,255 lượt tải

Tội tình

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 72,644 lượt nghe | 2,566 lượt tải

Biết anh còn yêu em không?

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 112,214 lượt nghe | 1,604 lượt tải