Ca sĩ Hồng Trúc

Hình Ảnh Người Em Không Đợi

Hình Ảnh Người Em Không Đợi

Trình bày: Hồng Trúc, Trường Vũ
10 bài hát | 142,845 lượt nghe
Đừng Nói Yêu Tôi

Đừng Nói Yêu Tôi

Trình bày: Hồng Trúc, Trường Vũ
10 bài hát | 80,078 lượt nghe

Cho Người Vào Cuộc Chiến

Cho Người Vào Cuộc Chiến

Trình bày: Hồng Trúc
10 bài hát | 161,435 lượt nghe
Cho Người Tình Nhỏ

Cho Người Tình Nhỏ

Trình bày: Hồng Trúc, Trường Vũ
10 bài hát | 68,048 lượt nghe

Biển tuyết

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 76,291 lượt nghe | 1,707 lượt tải

Chỉ có một người

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 72,058 lượt nghe | 1,842 lượt tải

Cho người tình nhỏ

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 68,177 lượt nghe | 1,850 lượt tải

Chuyện một loài hoa

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 69,419 lượt nghe | 1,658 lượt tải

Đêm trên đỉnh sầu

Trình bày: Hồng Trúc, Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 71,531 lượt nghe | 2,090 lượt tải

Một thuở yêu anh

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 102,431 lượt nghe | 3,020 lượt tải

Người yêu cô đơn

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 61,355 lượt nghe | 1,145 lượt tải

Trao người ở lại

Trình bày: Hồng Trúc, Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 67,153 lượt nghe | 1,935 lượt tải

Cho người vào cuộc chiến

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 159,330 lượt nghe | 4,747 lượt tải

Bên gối mộng

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 134,840 lượt nghe | 1,646 lượt tải

Biết đâu tìm

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 136,087 lượt nghe | 2,498 lượt tải

Cuốn theo chiều gió

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 137,278 lượt nghe | 2,340 lượt tải

Hạ buồn

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 136,465 lượt nghe | 3,209 lượt tải

Một người đi

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 137,558 lượt nghe | 2,682 lượt tải

Quán vắng biên thùy

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 138,704 lượt nghe | 1,914 lượt tải

Rừng ái ân

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 132,476 lượt nghe | 2,102 lượt tải

Thế rồi một mùa hè

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 134,298 lượt nghe | 2,295 lượt tải

Trời ghen má đỏ (Năm 17 tuổi)

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 138,774 lượt nghe | 1,666 lượt tải

Đừng nói yêu tôi

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 75,157 lượt nghe | 1,668 lượt tải

Kể chuyện trong đêm

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 79,119 lượt nghe | 11,242 lượt tải

Một mình thôi

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 72,950 lượt nghe | 2,544 lượt tải

Rừng lá thấp

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 80,319 lượt nghe | 8,111 lượt tải

Tàu đêm năm cũ

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 85,118 lượt nghe | 6,579 lượt tải

Tội tình

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 77,091 lượt nghe | 7,787 lượt tải

Biết anh còn yêu em không?

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 116,836 lượt nghe | 1,776 lượt tải