Ca sĩ Hồng Trúc

Hình Ảnh Người Em Không Đợi

Hình Ảnh Người Em Không Đợi

Trình bày: Hồng Trúc, Trường Vũ
10 bài hát | 136,774 lượt nghe
Đừng Nói Yêu Tôi

Đừng Nói Yêu Tôi

Trình bày: Hồng Trúc, Trường Vũ
10 bài hát | 74,010 lượt nghe

Cho Người Vào Cuộc Chiến

Cho Người Vào Cuộc Chiến

Trình bày: Hồng Trúc
10 bài hát | 141,277 lượt nghe
Cho Người Tình Nhỏ

Cho Người Tình Nhỏ

Trình bày: Hồng Trúc, Trường Vũ
10 bài hát | 61,528 lượt nghe

Biển tuyết

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 64,345 lượt nghe | 1,473 lượt tải

Chỉ có một người

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 61,332 lượt nghe | 1,205 lượt tải

Cho người tình nhỏ

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 59,970 lượt nghe | 1,516 lượt tải

Chuyện một loài hoa

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 59,770 lượt nghe | 1,097 lượt tải

Đêm trên đỉnh sầu

Trình bày: Hồng Trúc, Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 62,770 lượt nghe | 1,634 lượt tải

Một thuở yêu anh

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 92,966 lượt nghe | 1,124 lượt tải

Người yêu cô đơn

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 54,679 lượt nghe | 930 lượt tải

Trao người ở lại

Trình bày: Hồng Trúc, Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 59,264 lượt nghe | 1,576 lượt tải

Cho người vào cuộc chiến

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 128,485 lượt nghe | 3,099 lượt tải

Bên gối mộng

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 114,445 lượt nghe | 1,248 lượt tải

Biết đâu tìm

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 114,292 lượt nghe | 1,963 lượt tải

Cuốn theo chiều gió

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 115,957 lượt nghe | 1,906 lượt tải

Hạ buồn

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 115,657 lượt nghe | 1,683 lượt tải

Một người đi

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 115,879 lượt nghe | 1,565 lượt tải

Quán vắng biên thùy

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 117,650 lượt nghe | 1,566 lượt tải

Rừng ái ân

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 112,533 lượt nghe | 1,298 lượt tải

Thế rồi một mùa hè

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 113,685 lượt nghe | 1,832 lượt tải

Trời ghen má đỏ (Năm 17 tuổi)

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 117,227 lượt nghe | 1,331 lượt tải

Đừng nói yêu tôi

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 68,669 lượt nghe | 1,388 lượt tải

Kể chuyện trong đêm

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 69,444 lượt nghe | 1,540 lượt tải

Một mình thôi

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 65,785 lượt nghe | 2,066 lượt tải

Rừng lá thấp

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 71,642 lượt nghe | 2,655 lượt tải

Tàu đêm năm cũ

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 74,668 lượt nghe | 2,021 lượt tải

Tội tình

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 69,639 lượt nghe | 2,200 lượt tải

Biết anh còn yêu em không?

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 109,341 lượt nghe | 1,511 lượt tải