Ca sĩ Hồng Trúc

Hình Ảnh Người Em Không Đợi

Hình Ảnh Người Em Không Đợi

Trình bày: Hồng Trúc, Trường Vũ
10 bài hát | 123,108 lượt nghe
Đừng Nói Yêu Tôi

Đừng Nói Yêu Tôi

Trình bày: Hồng Trúc, Trường Vũ
10 bài hát | 63,664 lượt nghe

Cho Người Vào Cuộc Chiến

Cho Người Vào Cuộc Chiến

Trình bày: Hồng Trúc
10 bài hát | 109,166 lượt nghe
Cho Người Tình Nhỏ

Cho Người Tình Nhỏ

Trình bày: Hồng Trúc, Trường Vũ
10 bài hát | 51,285 lượt nghe

Biển tuyết

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 48,955 lượt nghe | 1,164 lượt tải

Chỉ có một người

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 49,007 lượt nghe | 924 lượt tải

Cho người tình nhỏ

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 48,321 lượt nghe | 1,039 lượt tải

Chuyện một loài hoa

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 48,347 lượt nghe | 784 lượt tải

Đêm trên đỉnh sầu

Trình bày: Hồng Trúc, Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 51,181 lượt nghe | 1,099 lượt tải

Một thuở yêu anh

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 48,259 lượt nghe | 798 lượt tải

Người yêu cô đơn

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 45,228 lượt nghe | 655 lượt tải

Trao người ở lại

Trình bày: Hồng Trúc, Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 47,909 lượt nghe | 1,153 lượt tải

Cho người vào cuộc chiến

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 93,331 lượt nghe | 1,772 lượt tải

Bên gối mộng

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 84,943 lượt nghe | 836 lượt tải

Biết đâu tìm

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 84,351 lượt nghe | 1,325 lượt tải

Cuốn theo chiều gió

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 85,300 lượt nghe | 1,351 lượt tải

Hạ buồn

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 85,567 lượt nghe | 1,058 lượt tải

Một người đi

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 85,478 lượt nghe | 936 lượt tải

Quán vắng biên thùy

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 86,928 lượt nghe | 949 lượt tải

Rừng ái ân

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 83,698 lượt nghe | 863 lượt tải

Thế rồi một mùa hè

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 83,912 lượt nghe | 1,363 lượt tải

Trời ghen má đỏ (Năm 17 tuổi)

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 86,191 lượt nghe | 860 lượt tải

Đừng nói yêu tôi

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 58,519 lượt nghe | 1,030 lượt tải

Kể chuyện trong đêm

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 57,730 lượt nghe | 1,076 lượt tải

Một mình thôi

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 55,084 lượt nghe | 1,380 lượt tải

Rừng lá thấp

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 58,931 lượt nghe | 1,800 lượt tải

Tàu đêm năm cũ

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 60,543 lượt nghe | 1,401 lượt tải

Tội tình

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 58,407 lượt nghe | 1,583 lượt tải

Biết anh còn yêu em không?

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 95,495 lượt nghe | 1,238 lượt tải