Ca sĩ Hồng Trúc

Hình Ảnh Người Em Không Đợi

Hình Ảnh Người Em Không Đợi

Trình bày: Hồng Trúc, Trường Vũ
10 bài hát | 125,074 lượt nghe
Đừng Nói Yêu Tôi

Đừng Nói Yêu Tôi

Trình bày: Hồng Trúc, Trường Vũ
10 bài hát | 65,338 lượt nghe

Cho Người Vào Cuộc Chiến

Cho Người Vào Cuộc Chiến

Trình bày: Hồng Trúc
10 bài hát | 112,831 lượt nghe
Cho Người Tình Nhỏ

Cho Người Tình Nhỏ

Trình bày: Hồng Trúc, Trường Vũ
10 bài hát | 52,744 lượt nghe

Biển tuyết

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 50,720 lượt nghe | 1,178 lượt tải

Chỉ có một người

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 50,628 lượt nghe | 935 lượt tải

Cho người tình nhỏ

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 49,884 lượt nghe | 1,071 lượt tải

Chuyện một loài hoa

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 49,888 lượt nghe | 809 lượt tải

Đêm trên đỉnh sầu

Trình bày: Hồng Trúc, Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 52,628 lượt nghe | 1,138 lượt tải

Một thuở yêu anh

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 50,005 lượt nghe | 825 lượt tải

Người yêu cô đơn

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 46,445 lượt nghe | 665 lượt tải

Trao người ở lại

Trình bày: Hồng Trúc, Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 49,271 lượt nghe | 1,177 lượt tải

Cho người vào cuộc chiến

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 97,218 lượt nghe | 1,867 lượt tải

Bên gối mộng

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 88,099 lượt nghe | 860 lượt tải

Biết đâu tìm

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 87,509 lượt nghe | 1,345 lượt tải

Cuốn theo chiều gió

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 88,548 lượt nghe | 1,374 lượt tải

Hạ buồn

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 88,773 lượt nghe | 1,133 lượt tải

Một người đi

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 88,680 lượt nghe | 961 lượt tải

Quán vắng biên thùy

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 90,271 lượt nghe | 1,000 lượt tải

Rừng ái ân

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 86,761 lượt nghe | 878 lượt tải

Thế rồi một mùa hè

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 87,111 lượt nghe | 1,382 lượt tải

Trời ghen má đỏ (Năm 17 tuổi)

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 89,507 lượt nghe | 884 lượt tải

Đừng nói yêu tôi

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 60,098 lượt nghe | 1,065 lượt tải

Kể chuyện trong đêm

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 59,410 lượt nghe | 1,117 lượt tải

Một mình thôi

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 56,633 lượt nghe | 1,514 lượt tải

Rừng lá thấp

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 60,632 lượt nghe | 1,914 lượt tải

Tàu đêm năm cũ

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 62,505 lượt nghe | 1,441 lượt tải

Tội tình

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 60,106 lượt nghe | 1,654 lượt tải

Biết anh còn yêu em không?

Trình bày: Hồng Trúc | Thể loại: Nhạc vàng | 97,264 lượt nghe | 1,251 lượt tải