Ca sĩ Hương Lan

Chốn Xưa Em Về

Chốn Xưa Em Về

Trình bày: Hương Lan, Thái Châu, Tuấn Vũ
10 bài hát | 528,764 lượt nghe
Thương Hoài Ngàn Năm

Thương Hoài Ngàn Năm

Trình bày: Hương Lan, Sơn Tuyền, Tuấn Vũ
10 bài hát | 705,540 lượt nghe

Yêu Một Mình

Yêu Một Mình

Trình bày: Hương Lan, Sơn Tuyền, Tuấn Vũ
10 bài hát | 86,664 lượt nghe

Điệp Khúc Thương Đau

Điệp Khúc Thương Đau

Trình bày: Giao Linh, Hương Lan, Tuấn Vũ
10 bài hát | 113,242 lượt nghe
Tình khúc Lam Phương - Trúc Phương

Tình khúc Lam Phương - Trúc Phương

Trình bày: Hương Lan
11 bài hát | 264,540 lượt nghe

Mưa Đêm Ngoại Ô (Trước 1975)

Mưa Đêm Ngoại Ô (Trước 1975)

Trình bày: Hương Lan
10 bài hát | 283,136 lượt nghe
Nối Lại Tình Xưa (Trước 1975)

Nối Lại Tình Xưa (Trước 1975)

Trình bày: Chế Linh, Hương Lan
12 bài hát | 244,380 lượt nghe

Liên khúc Người em xóm đạo

Liên khúc Người em xóm đạo

Trình bày: Hương Lan, Kiều Nga, Ngọc Bích
2 bài hát | 142,934 lượt nghe

Đôi mắt người xưa

Trình bày: Tuấn Vũ, Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 253,292 lượt nghe | 22,537 lượt tải

Gặp nhau

Trình bày: Tuấn Vũ, Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 69,975 lượt nghe | 10,626 lượt tải

Liên khúc Em bỏ dòng sông

Trình bày: Hương Lan, Tuấn Vũ | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 121,916 lượt nghe | 13,616 lượt tải

Liên khúc Em đi trên cỏ non

Trình bày: Hương Lan, Tuấn Vũ | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 106,970 lượt nghe | 14,833 lượt tải

Liên khúc Hương tóc mạ non

Trình bày: Hương Lan, Tuấn Vũ | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 205,391 lượt nghe | 15,073 lượt tải

Áo đẹp nàng dâu

Trình bày: Chế Linh, Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 170,442 lượt nghe | 32,878 lượt tải

Bài ca kỷ niệm

Trình bày: Chế Linh, Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 154,036 lượt nghe | 32,748 lượt tải

Bản tình cuối

Trình bày: Thái Châu, Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 56,187 lượt nghe | 5,689 lượt tải

Đa tạ

Trình bày: Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 42,342 lượt nghe | 5,413 lượt tải

Cỏ úa

Trình bày: Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 40,328 lượt nghe | 4,992 lượt tải

Chuyện tình ngưu lang chức nữ

Trình bày: Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 46,850 lượt nghe | 5,547 lượt tải

Liên khúc mưa bụi 2

Trình bày: Hương Lan, Tuấn Vũ | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 399,066 lượt nghe | 22,568 lượt tải

Chuyện tình Lan và Điệp

Trình bày: Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 129,973 lượt nghe | 9,285 lượt tải

Chuyện người con gái hái sim

Trình bày: Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 55,002 lượt nghe | 5,356 lượt tải

Chuyện hợp tan

Trình bày: Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 34,748 lượt nghe | 3,259 lượt tải

Đêm kỷ niệm

Trình bày: Hương Lan, Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 49,901 lượt nghe | 6,282 lượt tải

Để trả lời một câu hỏi

Trình bày: Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 55,568 lượt nghe | 7,217 lượt tải

Đêm trao kỷ niệm

Trình bày: Duy Khánh, Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 130,361 lượt nghe | 22,232 lượt tải

Đưa em vào hạ

Trình bày: Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 53,357 lượt nghe | 5,127 lượt tải

Đường về hai thôn

Trình bày: Duy Khánh, Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 202,061 lượt nghe | 37,874 lượt tải

Đường về hai thôn

Trình bày: Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 107,834 lượt nghe | 4,572 lượt tải

Đường về quê hương

Trình bày: Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 46,311 lượt nghe | 4,905 lượt tải

Duyên kiếp

Trình bày: Hương Lan, Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 84,323 lượt nghe | 11,392 lượt tải

Duyên kiếp

Trình bày: Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 27,244 lượt nghe | 2,179 lượt tải

Duyên quê

Trình bày: Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 46,248 lượt nghe | 13,777 lượt tải