Ca sĩ Hương Lan

Chốn Xưa Em Về

Chốn Xưa Em Về

Trình bày: Hương Lan, Thái Châu, Tuấn Vũ
10 bài hát | 567,161 lượt nghe
Thương Hoài Ngàn Năm

Thương Hoài Ngàn Năm

Trình bày: Hương Lan, Sơn Tuyền, Tuấn Vũ
10 bài hát | 860,756 lượt nghe

Yêu Một Mình

Yêu Một Mình

Trình bày: Hương Lan, Sơn Tuyền, Tuấn Vũ
10 bài hát | 91,376 lượt nghe

Điệp Khúc Thương Đau

Điệp Khúc Thương Đau

Trình bày: Giao Linh, Hương Lan, Tuấn Vũ
10 bài hát | 119,098 lượt nghe
Tình khúc Lam Phương - Trúc Phương

Tình khúc Lam Phương - Trúc Phương

Trình bày: Hương Lan
11 bài hát | 269,281 lượt nghe

Mưa Đêm Ngoại Ô (Trước 1975)

Mưa Đêm Ngoại Ô (Trước 1975)

Trình bày: Hương Lan
10 bài hát | 295,312 lượt nghe
Nối Lại Tình Xưa (Trước 1975)

Nối Lại Tình Xưa (Trước 1975)

Trình bày: Chế Linh, Hương Lan
12 bài hát | 252,044 lượt nghe

Liên khúc Người em xóm đạo

Liên khúc Người em xóm đạo

Trình bày: Hương Lan, Kiều Nga, Ngọc Bích
2 bài hát | 148,581 lượt nghe

Đôi mắt người xưa

Trình bày: Tuấn Vũ, Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 269,696 lượt nghe | 23,862 lượt tải

Gặp nhau

Trình bày: Tuấn Vũ, Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 73,546 lượt nghe | 16,464 lượt tải

Liên khúc Em bỏ dòng sông

Trình bày: Hương Lan, Tuấn Vũ | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 125,945 lượt nghe | 16,958 lượt tải

Liên khúc Em đi trên cỏ non

Trình bày: Hương Lan, Tuấn Vũ | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 112,298 lượt nghe | 18,062 lượt tải

Liên khúc Hương tóc mạ non

Trình bày: Hương Lan, Tuấn Vũ | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 211,994 lượt nghe | 15,733 lượt tải

Áo đẹp nàng dâu

Trình bày: Chế Linh, Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 181,262 lượt nghe | 40,620 lượt tải

Bài ca kỷ niệm

Trình bày: Chế Linh, Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 166,802 lượt nghe | 39,761 lượt tải

Bản tình cuối

Trình bày: Thái Châu, Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 59,141 lượt nghe | 5,945 lượt tải

Đa tạ

Trình bày: Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 44,062 lượt nghe | 5,652 lượt tải

Cỏ úa

Trình bày: Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 42,139 lượt nghe | 5,248 lượt tải

Chuyện tình ngưu lang chức nữ

Trình bày: Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 48,639 lượt nghe | 5,910 lượt tải

Liên khúc mưa bụi 2

Trình bày: Hương Lan, Tuấn Vũ | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 410,102 lượt nghe | 23,350 lượt tải

Chuyện tình Lan và Điệp

Trình bày: Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 133,647 lượt nghe | 14,716 lượt tải

Chuyện người con gái hái sim

Trình bày: Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 56,614 lượt nghe | 5,828 lượt tải

Chuyện hợp tan

Trình bày: Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 36,074 lượt nghe | 3,419 lượt tải

Đêm kỷ niệm

Trình bày: Hương Lan, Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 51,990 lượt nghe | 6,634 lượt tải

Để trả lời một câu hỏi

Trình bày: Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 60,757 lượt nghe | 7,442 lượt tải

Đêm trao kỷ niệm

Trình bày: Duy Khánh, Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 137,843 lượt nghe | 29,608 lượt tải

Đưa em vào hạ

Trình bày: Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 55,844 lượt nghe | 5,355 lượt tải

Đường về hai thôn

Trình bày: Duy Khánh, Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 209,065 lượt nghe | 45,184 lượt tải

Đường về hai thôn

Trình bày: Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 113,698 lượt nghe | 4,745 lượt tải

Đường về quê hương

Trình bày: Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 48,726 lượt nghe | 5,117 lượt tải

Duyên kiếp

Trình bày: Hương Lan, Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 89,267 lượt nghe | 11,809 lượt tải

Duyên kiếp

Trình bày: Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 28,196 lượt nghe | 2,284 lượt tải

Duyên quê

Trình bày: Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 49,508 lượt nghe | 16,848 lượt tải