Ca sĩ Hương Lan

Chốn Xưa Em Về

Chốn Xưa Em Về

Trình bày: Hương Lan, Thái Châu, Tuấn Vũ
10 bài hát | 448,930 lượt nghe
Thương Hoài Ngàn Năm

Thương Hoài Ngàn Năm

Trình bày: Hương Lan, Sơn Tuyền, Tuấn Vũ
10 bài hát | 593,567 lượt nghe

Yêu Một Mình

Yêu Một Mình

Trình bày: Hương Lan, Sơn Tuyền, Tuấn Vũ
10 bài hát | 71,928 lượt nghe

Điệp Khúc Thương Đau

Điệp Khúc Thương Đau

Trình bày: Giao Linh, Hương Lan, Tuấn Vũ
10 bài hát | 98,054 lượt nghe
Tình khúc Lam Phương - Trúc Phương

Tình khúc Lam Phương - Trúc Phương

Trình bày: Hương Lan
11 bài hát | 252,233 lượt nghe

Mưa Đêm Ngoại Ô (Trước 1975)

Mưa Đêm Ngoại Ô (Trước 1975)

Trình bày: Hương Lan
10 bài hát | 259,266 lượt nghe
Nối Lại Tình Xưa (Trước 1975)

Nối Lại Tình Xưa (Trước 1975)

Trình bày: Chế Linh, Hương Lan
12 bài hát | 218,415 lượt nghe

Liên khúc Người em xóm đạo

Liên khúc Người em xóm đạo

Trình bày: Hương Lan, Kiều Nga, Ngọc Bích
2 bài hát | 134,442 lượt nghe

Đôi mắt người xưa

Trình bày: Tuấn Vũ, Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 221,097 lượt nghe | 18,958 lượt tải

Gặp nhau

Trình bày: Tuấn Vũ, Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 61,527 lượt nghe | 8,830 lượt tải

Liên khúc Em bỏ dòng sông

Trình bày: Hương Lan, Tuấn Vũ | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 111,687 lượt nghe | 12,156 lượt tải

Liên khúc Em đi trên cỏ non

Trình bày: Hương Lan, Tuấn Vũ | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 98,342 lượt nghe | 12,966 lượt tải

Liên khúc Hương tóc mạ non

Trình bày: Hương Lan, Tuấn Vũ | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 189,216 lượt nghe | 13,176 lượt tải

Áo đẹp nàng dâu

Trình bày: Chế Linh, Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 147,318 lượt nghe | 25,994 lượt tải

Bài ca kỷ niệm

Trình bày: Chế Linh, Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 125,099 lượt nghe | 21,849 lượt tải

Bản tình cuối

Trình bày: Thái Châu, Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 49,498 lượt nghe | 5,073 lượt tải

Đa tạ

Trình bày: Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 38,767 lượt nghe | 4,796 lượt tải

Cỏ úa

Trình bày: Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 35,385 lượt nghe | 4,351 lượt tải

Chuyện tình ngưu lang chức nữ

Trình bày: Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 42,906 lượt nghe | 4,826 lượt tải

Liên khúc mưa bụi 2

Trình bày: Hương Lan, Tuấn Vũ | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 370,380 lượt nghe | 20,508 lượt tải

Chuyện tình Lan và Điệp

Trình bày: Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 119,804 lượt nghe | 7,482 lượt tải

Chuyện người con gái hái sim

Trình bày: Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 51,489 lượt nghe | 4,577 lượt tải

Chuyện hợp tan

Trình bày: Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 31,594 lượt nghe | 2,789 lượt tải

Đêm kỷ niệm

Trình bày: Hương Lan, Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 42,983 lượt nghe | 5,760 lượt tải

Để trả lời một câu hỏi

Trình bày: Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 45,966 lượt nghe | 6,733 lượt tải

Đêm trao kỷ niệm

Trình bày: Duy Khánh, Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 115,045 lượt nghe | 16,140 lượt tải

Đưa em vào hạ

Trình bày: Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 48,399 lượt nghe | 4,362 lượt tải

Đường về hai thôn

Trình bày: Duy Khánh, Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 185,035 lượt nghe | 24,280 lượt tải

Đường về hai thôn

Trình bày: Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 95,766 lượt nghe | 4,117 lượt tải

Đường về quê hương

Trình bày: Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 40,805 lượt nghe | 3,836 lượt tải

Duyên kiếp

Trình bày: Hương Lan, Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 67,365 lượt nghe | 10,513 lượt tải

Duyên kiếp

Trình bày: Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 25,338 lượt nghe | 1,812 lượt tải

Duyên quê

Trình bày: Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 37,786 lượt nghe | 5,145 lượt tải