Ca sĩ Hương Lan

Chốn Xưa Em Về

Chốn Xưa Em Về

Trình bày: Hương Lan, Thái Châu, Tuấn Vũ
10 bài hát | 242,439 lượt nghe
Thương Hoài Ngàn Năm

Thương Hoài Ngàn Năm

Trình bày: Hương Lan, Sơn Tuyền, Tuấn Vũ
10 bài hát | 332,537 lượt nghe

Yêu Một Mình

Yêu Một Mình

Trình bày: Hương Lan, Sơn Tuyền, Tuấn Vũ
10 bài hát | 48,251 lượt nghe

Điệp Khúc Thương Đau

Điệp Khúc Thương Đau

Trình bày: Giao Linh, Hương Lan, Tuấn Vũ
10 bài hát | 61,905 lượt nghe
Tình khúc Lam Phương - Trúc Phương

Tình khúc Lam Phương - Trúc Phương

Trình bày: Hương Lan
11 bài hát | 167,762 lượt nghe

Mưa Đêm Ngoại Ô (Trước 1975)

Mưa Đêm Ngoại Ô (Trước 1975)

Trình bày: Hương Lan
10 bài hát | 150,327 lượt nghe
Nối Lại Tình Xưa (Trước 1975)

Nối Lại Tình Xưa (Trước 1975)

Trình bày: Chế Linh, Hương Lan
12 bài hát | 176,601 lượt nghe

Liên khúc Người em xóm đạo

Liên khúc Người em xóm đạo

Trình bày: Hương Lan, Kiều Nga, Ngọc Bích
2 bài hát | 103,654 lượt nghe

Đôi mắt người xưa

Trình bày: Tuấn Vũ, Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 171,035 lượt nghe | 14,640 lượt tải

Gặp nhau

Trình bày: Tuấn Vũ, Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 49,244 lượt nghe | 7,142 lượt tải

Liên khúc Em bỏ dòng sông

Trình bày: Hương Lan, Tuấn Vũ | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 92,561 lượt nghe | 9,997 lượt tải

Liên khúc Em đi trên cỏ non

Trình bày: Hương Lan, Tuấn Vũ | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 82,742 lượt nghe | 10,276 lượt tải

Liên khúc Hương tóc mạ non

Trình bày: Hương Lan, Tuấn Vũ | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 147,997 lượt nghe | 9,890 lượt tải

Áo đẹp nàng dâu

Trình bày: Chế Linh, Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 117,574 lượt nghe | 12,751 lượt tải

Bài ca kỷ niệm

Trình bày: Chế Linh, Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 86,619 lượt nghe | 17,848 lượt tải

Bản tình cuối

Trình bày: Thái Châu, Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 38,781 lượt nghe | 4,010 lượt tải

Đa tạ

Trình bày: Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 32,635 lượt nghe | 4,030 lượt tải

Cỏ úa

Trình bày: Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 28,471 lượt nghe | 3,709 lượt tải

Chuyện tình ngưu lang chức nữ

Trình bày: Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 36,142 lượt nghe | 3,960 lượt tải

Liên khúc mưa bụi 2

Trình bày: Hương Lan, Tuấn Vũ | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 318,937 lượt nghe | 17,879 lượt tải

Chuyện tình Lan và Điệp

Trình bày: Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 94,891 lượt nghe | 5,354 lượt tải

Chuyện người con gái hái sim

Trình bày: Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 45,457 lượt nghe | 3,667 lượt tải

Chuyện hợp tan

Trình bày: Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 25,878 lượt nghe | 2,155 lượt tải

Đêm kỷ niệm

Trình bày: Hương Lan, Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 35,792 lượt nghe | 5,052 lượt tải

Để trả lời một câu hỏi

Trình bày: Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 31,446 lượt nghe | 5,901 lượt tải

Đêm trao kỷ niệm

Trình bày: Duy Khánh, Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 87,707 lượt nghe | 13,525 lượt tải

Đưa em vào hạ

Trình bày: Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 39,063 lượt nghe | 3,426 lượt tải

Đường về hai thôn

Trình bày: Duy Khánh, Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 162,179 lượt nghe | 19,627 lượt tải

Đường về hai thôn

Trình bày: Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 73,675 lượt nghe | 3,586 lượt tải

Đường về quê hương

Trình bày: Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 33,909 lượt nghe | 2,465 lượt tải

Duyên kiếp

Trình bày: Hương Lan, Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 54,451 lượt nghe | 9,055 lượt tải

Duyên kiếp

Trình bày: Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 21,897 lượt nghe | 1,337 lượt tải

Duyên quê

Trình bày: Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 26,450 lượt nghe | 4,464 lượt tải