Ca sĩ Hương Lan

Chốn Xưa Em Về

Chốn Xưa Em Về

Trình bày: Hương Lan, Thái Châu, Tuấn Vũ
10 bài hát | 412,067 lượt nghe
Thương Hoài Ngàn Năm

Thương Hoài Ngàn Năm

Trình bày: Hương Lan, Sơn Tuyền, Tuấn Vũ
10 bài hát | 556,686 lượt nghe

Yêu Một Mình

Yêu Một Mình

Trình bày: Hương Lan, Sơn Tuyền, Tuấn Vũ
10 bài hát | 67,028 lượt nghe

Điệp Khúc Thương Đau

Điệp Khúc Thương Đau

Trình bày: Giao Linh, Hương Lan, Tuấn Vũ
10 bài hát | 91,351 lượt nghe
Tình khúc Lam Phương - Trúc Phương

Tình khúc Lam Phương - Trúc Phương

Trình bày: Hương Lan
11 bài hát | 244,858 lượt nghe

Mưa Đêm Ngoại Ô (Trước 1975)

Mưa Đêm Ngoại Ô (Trước 1975)

Trình bày: Hương Lan
10 bài hát | 248,422 lượt nghe
Nối Lại Tình Xưa (Trước 1975)

Nối Lại Tình Xưa (Trước 1975)

Trình bày: Chế Linh, Hương Lan
12 bài hát | 209,548 lượt nghe

Liên khúc Người em xóm đạo

Liên khúc Người em xóm đạo

Trình bày: Hương Lan, Kiều Nga, Ngọc Bích
2 bài hát | 130,650 lượt nghe

Đôi mắt người xưa

Trình bày: Tuấn Vũ, Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 208,358 lượt nghe | 18,007 lượt tải

Gặp nhau

Trình bày: Tuấn Vũ, Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 58,633 lượt nghe | 8,424 lượt tải

Liên khúc Em bỏ dòng sông

Trình bày: Hương Lan, Tuấn Vũ | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 107,969 lượt nghe | 11,701 lượt tải

Liên khúc Em đi trên cỏ non

Trình bày: Hương Lan, Tuấn Vũ | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 95,423 lượt nghe | 12,488 lượt tải

Liên khúc Hương tóc mạ non

Trình bày: Hương Lan, Tuấn Vũ | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 181,378 lượt nghe | 12,599 lượt tải

Áo đẹp nàng dâu

Trình bày: Chế Linh, Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 138,644 lượt nghe | 24,132 lượt tải

Bài ca kỷ niệm

Trình bày: Chế Linh, Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 112,659 lượt nghe | 20,849 lượt tải

Bản tình cuối

Trình bày: Thái Châu, Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 47,202 lượt nghe | 4,790 lượt tải

Đa tạ

Trình bày: Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 37,457 lượt nghe | 4,572 lượt tải

Cỏ úa

Trình bày: Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 33,737 lượt nghe | 4,191 lượt tải

Chuyện tình ngưu lang chức nữ

Trình bày: Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 41,525 lượt nghe | 4,651 lượt tải

Liên khúc mưa bụi 2

Trình bày: Hương Lan, Tuấn Vũ | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 359,661 lượt nghe | 19,890 lượt tải

Chuyện tình Lan và Điệp

Trình bày: Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 114,863 lượt nghe | 7,165 lượt tải

Chuyện người con gái hái sim

Trình bày: Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 50,239 lượt nghe | 4,350 lượt tải

Chuyện hợp tan

Trình bày: Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 30,407 lượt nghe | 2,640 lượt tải

Đêm kỷ niệm

Trình bày: Hương Lan, Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 41,621 lượt nghe | 5,587 lượt tải

Để trả lời một câu hỏi

Trình bày: Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 43,199 lượt nghe | 6,553 lượt tải

Đêm trao kỷ niệm

Trình bày: Duy Khánh, Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 110,116 lượt nghe | 15,473 lượt tải

Đưa em vào hạ

Trình bày: Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 46,138 lượt nghe | 4,137 lượt tải

Đường về hai thôn

Trình bày: Duy Khánh, Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 179,454 lượt nghe | 23,256 lượt tải

Đường về hai thôn

Trình bày: Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 91,097 lượt nghe | 3,962 lượt tải

Đường về quê hương

Trình bày: Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 38,924 lượt nghe | 3,544 lượt tải

Duyên kiếp

Trình bày: Hương Lan, Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 63,999 lượt nghe | 10,276 lượt tải

Duyên kiếp

Trình bày: Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 24,602 lượt nghe | 1,712 lượt tải

Duyên quê

Trình bày: Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 34,901 lượt nghe | 4,995 lượt tải


Advertising