Ca sĩ Khánh Ly

Giọt Nước Mắt Ngà (Trước 1975)

Giọt Nước Mắt Ngà (Trước 1975)

Trình bày: Elvis Phương, Khánh Ly
10 bài hát | 24,834 lượt nghe
Cho Một Người Vừa Nằm Xuống (Trước 1975)

Cho Một Người Vừa Nằm Xuống (Trước 1975)

Trình bày: Khánh Ly
13 bài hát | 105,976 lượt nghe

Lời tạ từ

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng | 15,451 lượt nghe | 1,899 lượt tải

Lời tạ từ

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng | 29,778 lượt nghe | 1,051 lượt tải

Lòng mẹ

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng | 34,128 lượt nghe | 1,059 lượt tải

Mộng chiều xuân

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng | 28,009 lượt nghe | 1,129 lượt tải

Mộng sầu

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng | 18,636 lượt nghe | 699 lượt tải

Mộng sầu

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng | 26,295 lượt nghe | 1,316 lượt tải

Mùa hoa tuyết

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng | 23,432 lượt nghe | 863 lượt tải

Mưa khuya

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng | 35,990 lượt nghe | 1,792 lượt tải

Mùa sao sáng

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng | 23,855 lượt nghe | 1,206 lượt tải

Mùa xuân của mẹ

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng | 27,935 lượt nghe | 1,845 lượt tải

Phố buồn

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng | 20,228 lượt nghe | 806 lượt tải

Qua cơn mê

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng | 22,893 lượt nghe | 953 lượt tải

Sầu đông

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng | 22,080 lượt nghe | 658 lượt tải

Thầm thì

Trình bày: Elvis Phương, Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng | 19,487 lượt nghe | 869 lượt tải

Tiễn em

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng | 19,069 lượt nghe | 650 lượt tải

Tiếng còi trong sương đêm

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng | 21,387 lượt nghe | 916 lượt tải

Tưởng như còn người yêu

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng | 20,683 lượt nghe | 546 lượt tải

Hát trên những xác người

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng | 26,973 lượt nghe | 961 lượt tải

Về đây nghe em

Trình bày: Nguyễn Ngọc Ngạn, Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng | 29,834 lượt nghe | 801 lượt tải

Chiều vàng (trước 1975)

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng trước 1975 | 42,539 lượt nghe | 1,680 lượt tải

Cho một người nằm xuống (trước 1975)

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng trước 1975 | 95,555 lượt nghe | 3,072 lượt tải

Biển nhớ (trước 1975)

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng trước 1975 | 89,171 lượt nghe | 2,329 lượt tải

Xin mặt trời ngủ yên (trước 1975)

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng trước 1975 | 83,372 lượt nghe | 2,070 lượt tải

Ướt mi (trước 1975)

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng trước 1975 | 86,854 lượt nghe | 4,034 lượt tải

Hạ trắng (trước 1975)

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng trước 1975 | 88,622 lượt nghe | 2,576 lượt tải