Ca sĩ Khánh Ly

Giọt Nước Mắt Ngà (Trước 1975)

Giọt Nước Mắt Ngà (Trước 1975)

Trình bày: Elvis Phương, Khánh Ly
10 bài hát | 24,336 lượt nghe
Cho Một Người Vừa Nằm Xuống (Trước 1975)

Cho Một Người Vừa Nằm Xuống (Trước 1975)

Trình bày: Khánh Ly
13 bài hát | 103,959 lượt nghe

Lời tạ từ

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng | 15,280 lượt nghe | 1,818 lượt tải

Lời tạ từ

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng | 29,390 lượt nghe | 1,025 lượt tải

Lòng mẹ

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng | 33,696 lượt nghe | 1,056 lượt tải

Mộng chiều xuân

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng | 27,619 lượt nghe | 1,117 lượt tải

Mộng sầu

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng | 18,528 lượt nghe | 691 lượt tải

Mộng sầu

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng | 25,810 lượt nghe | 1,306 lượt tải

Mùa hoa tuyết

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng | 23,064 lượt nghe | 855 lượt tải

Mưa khuya

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng | 35,545 lượt nghe | 1,784 lượt tải

Mùa sao sáng

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng | 23,436 lượt nghe | 1,199 lượt tải

Mùa xuân của mẹ

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng | 27,529 lượt nghe | 1,833 lượt tải

Phố buồn

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng | 19,804 lượt nghe | 801 lượt tải

Qua cơn mê

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng | 22,374 lượt nghe | 941 lượt tải

Sầu đông

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng | 21,609 lượt nghe | 651 lượt tải

Thầm thì

Trình bày: Elvis Phương, Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng | 19,069 lượt nghe | 860 lượt tải

Tiễn em

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng | 18,703 lượt nghe | 638 lượt tải

Tiếng còi trong sương đêm

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng | 20,976 lượt nghe | 905 lượt tải

Tưởng như còn người yêu

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng | 20,167 lượt nghe | 533 lượt tải

Hát trên những xác người

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng | 26,300 lượt nghe | 927 lượt tải

Về đây nghe em

Trình bày: Nguyễn Ngọc Ngạn, Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng | 29,264 lượt nghe | 798 lượt tải

Chiều vàng (trước 1975)

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng trước 1975 | 41,935 lượt nghe | 1,654 lượt tải

Cho một người nằm xuống (trước 1975)

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng trước 1975 | 92,752 lượt nghe | 2,980 lượt tải

Biển nhớ (trước 1975)

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng trước 1975 | 86,594 lượt nghe | 2,254 lượt tải

Xin mặt trời ngủ yên (trước 1975)

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng trước 1975 | 81,544 lượt nghe | 2,016 lượt tải

Ướt mi (trước 1975)

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng trước 1975 | 84,326 lượt nghe | 3,984 lượt tải

Hạ trắng (trước 1975)

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng trước 1975 | 86,027 lượt nghe | 2,455 lượt tải