Ca sĩ Khánh Ly

Giọt Nước Mắt Ngà (Trước 1975)

Giọt Nước Mắt Ngà (Trước 1975)

Trình bày: Elvis Phương, Khánh Ly
10 bài hát | 35,159 lượt nghe
Cho Một Người Vừa Nằm Xuống (Trước 1975)

Cho Một Người Vừa Nằm Xuống (Trước 1975)

Trình bày: Khánh Ly
13 bài hát | 150,236 lượt nghe

Lời tạ từ

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng | 20,332 lượt nghe | 3,157 lượt tải

Lời tạ từ

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng | 38,915 lượt nghe | 1,752 lượt tải

Lòng mẹ

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng | 46,944 lượt nghe | 1,613 lượt tải

Mộng chiều xuân

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng | 37,530 lượt nghe | 1,604 lượt tải

Mộng sầu

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng | 20,953 lượt nghe | 1,114 lượt tải

Mộng sầu

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng | 37,560 lượt nghe | 1,678 lượt tải

Mùa hoa tuyết

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng | 33,662 lượt nghe | 1,452 lượt tải

Mưa khuya

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng | 49,535 lượt nghe | 2,314 lượt tải

Mùa sao sáng

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng | 35,842 lượt nghe | 1,585 lượt tải

Mùa xuân của mẹ

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng | 38,963 lượt nghe | 2,449 lượt tải

Phố buồn

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng | 29,772 lượt nghe | 1,253 lượt tải

Qua cơn mê

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng | 34,977 lượt nghe | 1,463 lượt tải

Sầu đông

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng | 38,839 lượt nghe | 2,848 lượt tải

Thầm thì

Trình bày: Elvis Phương, Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng | 31,551 lượt nghe | 1,318 lượt tải

Tiễn em

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng | 27,314 lượt nghe | 1,112 lượt tải

Tiếng còi trong sương đêm

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng | 30,969 lượt nghe | 1,434 lượt tải

Tưởng như còn người yêu

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng | 34,231 lượt nghe | 1,081 lượt tải

Hát trên những xác người

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng | 47,047 lượt nghe | 1,971 lượt tải

Về đây nghe em

Trình bày: Nguyễn Ngọc Ngạn, Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng | 42,979 lượt nghe | 1,245 lượt tải

Chiều vàng (trước 1975)

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng trước 1975 | 57,209 lượt nghe | 2,671 lượt tải

Cho một người nằm xuống (trước 1975)

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng trước 1975 | 152,110 lượt nghe | 14,436 lượt tải

Biển nhớ (trước 1975)

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng trước 1975 | 141,485 lượt nghe | 4,224 lượt tải

Xin mặt trời ngủ yên (trước 1975)

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng trước 1975 | 125,185 lượt nghe | 3,551 lượt tải

Ướt mi (trước 1975)

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng trước 1975 | 137,789 lượt nghe | 5,634 lượt tải

Hạ trắng (trước 1975)

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng trước 1975 | 139,758 lượt nghe | 5,232 lượt tải