Ca sĩ Khánh Ly

Giọt Nước Mắt Ngà (Trước 1975)

Giọt Nước Mắt Ngà (Trước 1975)

Trình bày: Elvis Phương, Khánh Ly
10 bài hát | 25,130 lượt nghe
Cho Một Người Vừa Nằm Xuống (Trước 1975)

Cho Một Người Vừa Nằm Xuống (Trước 1975)

Trình bày: Khánh Ly
13 bài hát | 107,165 lượt nghe

Lời tạ từ

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng | 15,536 lượt nghe | 1,953 lượt tải

Lời tạ từ

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng | 29,962 lượt nghe | 1,077 lượt tải

Lòng mẹ

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng | 34,302 lượt nghe | 1,070 lượt tải

Mộng chiều xuân

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng | 28,187 lượt nghe | 1,135 lượt tải

Mộng sầu

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng | 18,682 lượt nghe | 705 lượt tải

Mộng sầu

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng | 26,510 lượt nghe | 1,319 lượt tải

Mùa hoa tuyết

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng | 23,593 lượt nghe | 872 lượt tải

Mưa khuya

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng | 36,198 lượt nghe | 1,802 lượt tải

Mùa sao sáng

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng | 24,050 lượt nghe | 1,213 lượt tải

Mùa xuân của mẹ

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng | 28,118 lượt nghe | 1,858 lượt tải

Phố buồn

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng | 20,404 lượt nghe | 814 lượt tải

Qua cơn mê

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng | 23,144 lượt nghe | 961 lượt tải

Sầu đông

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng | 22,342 lượt nghe | 668 lượt tải

Thầm thì

Trình bày: Elvis Phương, Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng | 19,667 lượt nghe | 874 lượt tải

Tiễn em

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng | 19,253 lượt nghe | 658 lượt tải

Tiếng còi trong sương đêm

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng | 21,559 lượt nghe | 923 lượt tải

Tưởng như còn người yêu

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng | 20,920 lượt nghe | 555 lượt tải

Hát trên những xác người

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng | 27,401 lượt nghe | 969 lượt tải

Về đây nghe em

Trình bày: Nguyễn Ngọc Ngạn, Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng | 30,152 lượt nghe | 806 lượt tải

Chiều vàng (trước 1975)

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng trước 1975 | 42,848 lượt nghe | 1,688 lượt tải

Cho một người nằm xuống (trước 1975)

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng trước 1975 | 97,255 lượt nghe | 3,105 lượt tải

Biển nhớ (trước 1975)

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng trước 1975 | 90,915 lượt nghe | 2,353 lượt tải

Xin mặt trời ngủ yên (trước 1975)

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng trước 1975 | 84,487 lượt nghe | 2,081 lượt tải

Ướt mi (trước 1975)

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng trước 1975 | 88,367 lượt nghe | 4,056 lượt tải

Hạ trắng (trước 1975)

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng trước 1975 | 90,132 lượt nghe | 2,636 lượt tải