Ca sĩ Khánh Ly

Giọt Nước Mắt Ngà (Trước 1975)

Giọt Nước Mắt Ngà (Trước 1975)

Trình bày: Elvis Phương, Khánh Ly
10 bài hát | 30,107 lượt nghe
Cho Một Người Vừa Nằm Xuống (Trước 1975)

Cho Một Người Vừa Nằm Xuống (Trước 1975)

Trình bày: Khánh Ly
13 bài hát | 127,667 lượt nghe

Lời tạ từ

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng | 17,448 lượt nghe | 2,546 lượt tải

Lời tạ từ

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng | 33,891 lượt nghe | 1,296 lượt tải

Lòng mẹ

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng | 38,082 lượt nghe | 1,207 lượt tải

Mộng chiều xuân

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng | 32,082 lượt nghe | 1,259 lượt tải

Mộng sầu

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng | 19,723 lượt nghe | 834 lượt tải

Mộng sầu

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng | 31,179 lượt nghe | 1,454 lượt tải

Mùa hoa tuyết

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng | 27,611 lượt nghe | 1,044 lượt tải

Mưa khuya

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng | 39,949 lượt nghe | 1,876 lượt tải

Mùa sao sáng

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng | 29,460 lượt nghe | 1,337 lượt tải

Mùa xuân của mẹ

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng | 32,770 lượt nghe | 2,030 lượt tải

Phố buồn

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng | 24,209 lượt nghe | 910 lượt tải

Qua cơn mê

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng | 28,353 lượt nghe | 1,082 lượt tải

Sầu đông

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng | 28,704 lượt nghe | 756 lượt tải

Thầm thì

Trình bày: Elvis Phương, Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng | 23,377 lượt nghe | 998 lượt tải

Tiễn em

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng | 22,797 lượt nghe | 764 lượt tải

Tiếng còi trong sương đêm

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng | 25,567 lượt nghe | 1,055 lượt tải

Tưởng như còn người yêu

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng | 26,521 lượt nghe | 706 lượt tải

Hát trên những xác người

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng | 35,720 lượt nghe | 1,245 lượt tải

Về đây nghe em

Trình bày: Nguyễn Ngọc Ngạn, Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng | 36,147 lượt nghe | 921 lượt tải

Chiều vàng (trước 1975)

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng trước 1975 | 50,067 lượt nghe | 2,019 lượt tải

Cho một người nằm xuống (trước 1975)

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng trước 1975 | 123,708 lượt nghe | 3,921 lượt tải

Biển nhớ (trước 1975)

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng trước 1975 | 115,118 lượt nghe | 2,996 lượt tải

Xin mặt trời ngủ yên (trước 1975)

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng trước 1975 | 102,944 lượt nghe | 2,606 lượt tải

Ướt mi (trước 1975)

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng trước 1975 | 112,046 lượt nghe | 4,613 lượt tải

Hạ trắng (trước 1975)

Trình bày: Khánh Ly | Thể loại: Nhạc vàng trước 1975 | 114,002 lượt nghe | 3,628 lượt tải


Advertising