Ca sĩ Lệ Thu

Chiếc bóng bên đường (trước 1975)

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng trước 1975 | 46,295 lượt nghe | 1,714 lượt tải

Xóm đêm

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 7,927 lượt nghe | 386 lượt tải

Tôi đi tìm lại một mùa xuân

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 4,171 lượt nghe | 391 lượt tải

Tình lỡ

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 9,776 lượt nghe | 535 lượt tải

Tiếng sáo thiên thai

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 4,738 lượt nghe | 348 lượt tải

Tango xanh

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 5,123 lượt nghe | 198 lượt tải

Tango dĩ vãng

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 11,329 lượt nghe | 350 lượt tải

Sang ngang

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 9,936 lượt nghe | 450 lượt tải

Quê mẹ

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 4,002 lượt nghe | 355 lượt tải

Nước mắt cho Sài Gòn

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 6,044 lượt nghe | 608 lượt tải

Nửa hồn thương đau

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 12,948 lượt nghe | 779 lượt tải

Nếu đừng dang dở

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 13,064 lượt nghe | 554 lượt tải

Mười năm tình cũ

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 48,833 lượt nghe | 1,018 lượt tải

Mùa thu lá bay

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 21,768 lượt nghe | 705 lượt tải

Mưa chiều hoàng hôn

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 13,234 lượt nghe | 455 lượt tải

Một mai em đi

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 19,907 lượt nghe | 2,408 lượt tải

Một lần xa bến

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 10,272 lượt nghe | 488 lượt tải

Mẹ tôi

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 11,848 lượt nghe | 627 lượt tải

Màu xanh Noel

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 11,157 lượt nghe | 325 lượt tải

Lý rượu mừng

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 21,735 lượt nghe | 632 lượt tải

Lời con xin chúa

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 22,953 lượt nghe | 648 lượt tải

Lệ đá

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 100,715 lượt nghe | 2,858 lượt tải

Chia sẻ Nghe Nhạc Vàng

khach san da lat