Ca sĩ Lệ Thu

Chiếc bóng bên đường (trước 1975)

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng trước 1975 | 39,586 lượt nghe | 1,289 lượt tải

Xóm đêm

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 6,030 lượt nghe | 280 lượt tải

Tôi đi tìm lại một mùa xuân

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 3,086 lượt nghe | 321 lượt tải

Tình lỡ

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 7,392 lượt nghe | 350 lượt tải

Tiếng sáo thiên thai

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 3,555 lượt nghe | 301 lượt tải

Tango xanh

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 3,953 lượt nghe | 164 lượt tải

Tango dĩ vãng

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 9,340 lượt nghe | 299 lượt tải

Sang ngang

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 7,269 lượt nghe | 328 lượt tải

Quê mẹ

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 3,266 lượt nghe | 308 lượt tải

Nước mắt cho Sài Gòn

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 4,402 lượt nghe | 500 lượt tải

Nửa hồn thương đau

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 7,535 lượt nghe | 628 lượt tải

Nếu đừng dang dở

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 10,344 lượt nghe | 475 lượt tải

Mười năm tình cũ

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 31,744 lượt nghe | 863 lượt tải

Mùa thu lá bay

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 18,745 lượt nghe | 609 lượt tải

Mưa chiều hoàng hôn

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 11,666 lượt nghe | 408 lượt tải

Một mai em đi

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 17,357 lượt nghe | 2,116 lượt tải

Một lần xa bến

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 8,928 lượt nghe | 433 lượt tải

Mẹ tôi

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 10,084 lượt nghe | 491 lượt tải

Màu xanh Noel

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 8,648 lượt nghe | 288 lượt tải

Lý rượu mừng

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 18,458 lượt nghe | 424 lượt tải

Lời con xin chúa

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 14,621 lượt nghe | 569 lượt tải

Lệ đá

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 87,517 lượt nghe | 2,565 lượt tải

Chia sẻ Nghe Nhạc Vàng

khach san da lat