Ca sĩ Lệ Thu

Chiếc bóng bên đường (trước 1975)

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng trước 1975 | 48,221 lượt nghe | 1,832 lượt tải

Xóm đêm

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 8,724 lượt nghe | 444 lượt tải

Tôi đi tìm lại một mùa xuân

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 4,425 lượt nghe | 410 lượt tải

Tình lỡ

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 11,062 lượt nghe | 628 lượt tải

Tiếng sáo thiên thai

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 5,100 lượt nghe | 371 lượt tải

Tango xanh

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 5,493 lượt nghe | 215 lượt tải

Tango dĩ vãng

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 12,087 lượt nghe | 371 lượt tải

Sang ngang

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 10,762 lượt nghe | 495 lượt tải

Quê mẹ

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 4,236 lượt nghe | 368 lượt tải

Nước mắt cho Sài Gòn

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 6,627 lượt nghe | 642 lượt tải

Nửa hồn thương đau

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 14,236 lượt nghe | 819 lượt tải

Nếu đừng dang dở

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 14,076 lượt nghe | 564 lượt tải

Mười năm tình cũ

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 55,120 lượt nghe | 1,101 lượt tải

Mùa thu lá bay

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 23,068 lượt nghe | 748 lượt tải

Mưa chiều hoàng hôn

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 13,771 lượt nghe | 475 lượt tải

Một mai em đi

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 20,758 lượt nghe | 2,466 lượt tải

Một lần xa bến

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 10,719 lượt nghe | 502 lượt tải

Mẹ tôi

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 12,216 lượt nghe | 657 lượt tải

Màu xanh Noel

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 11,521 lượt nghe | 339 lượt tải

Lý rượu mừng

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 22,244 lượt nghe | 662 lượt tải

Lời con xin chúa

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 24,145 lượt nghe | 671 lượt tải

Lệ đá

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 104,112 lượt nghe | 2,945 lượt tải

Chia sẻ Nghe Nhạc Vàng

khach san da lat