Ca sĩ Lệ Thu

Chiếc bóng bên đường (trước 1975)

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng trước 1975 | 36,904 lượt nghe | 1,210 lượt tải

Xóm đêm

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 5,569 lượt nghe | 264 lượt tải

Tôi đi tìm lại một mùa xuân

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 2,874 lượt nghe | 312 lượt tải

Tình lỡ

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 6,938 lượt nghe | 336 lượt tải

Tiếng sáo thiên thai

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 3,323 lượt nghe | 300 lượt tải

Tango xanh

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 3,714 lượt nghe | 157 lượt tải

Tango dĩ vãng

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 8,782 lượt nghe | 290 lượt tải

Sang ngang

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 6,699 lượt nghe | 316 lượt tải

Quê mẹ

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 3,095 lượt nghe | 305 lượt tải

Nước mắt cho Sài Gòn

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 4,042 lượt nghe | 496 lượt tải

Nửa hồn thương đau

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 6,808 lượt nghe | 590 lượt tải

Nếu đừng dang dở

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 9,823 lượt nghe | 464 lượt tải

Mười năm tình cũ

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 29,701 lượt nghe | 846 lượt tải

Mùa thu lá bay

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 17,893 lượt nghe | 599 lượt tải

Mưa chiều hoàng hôn

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 11,240 lượt nghe | 401 lượt tải

Một mai em đi

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 16,696 lượt nghe | 1,951 lượt tải

Một lần xa bến

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 8,672 lượt nghe | 427 lượt tải

Mẹ tôi

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 9,790 lượt nghe | 457 lượt tải

Màu xanh Noel

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 8,019 lượt nghe | 279 lượt tải

Lý rượu mừng

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 17,932 lượt nghe | 401 lượt tải

Lời con xin chúa

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 13,526 lượt nghe | 562 lượt tải

Lệ đá

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 84,506 lượt nghe | 2,530 lượt tải

Chia sẻ Nghe Nhạc Vàng

khach san da lat