Ca sĩ Lệ Thu

Chiếc bóng bên đường (trước 1975)

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng trước 1975 | 52,828 lượt nghe | 2,157 lượt tải

Xóm đêm

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 10,503 lượt nghe | 618 lượt tải

Tôi đi tìm lại một mùa xuân

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 5,279 lượt nghe | 457 lượt tải

Tình lỡ

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 13,442 lượt nghe | 829 lượt tải

Tiếng sáo thiên thai

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 6,002 lượt nghe | 405 lượt tải

Tango xanh

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 6,540 lượt nghe | 245 lượt tải

Tango dĩ vãng

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 13,768 lượt nghe | 468 lượt tải

Sang ngang

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 12,936 lượt nghe | 586 lượt tải

Quê mẹ

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 4,931 lượt nghe | 403 lượt tải

Nước mắt cho Sài Gòn

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 8,076 lượt nghe | 737 lượt tải

Nửa hồn thương đau

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 16,967 lượt nghe | 916 lượt tải

Nếu đừng dang dở

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 16,659 lượt nghe | 614 lượt tải

Mười năm tình cũ

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 69,934 lượt nghe | 1,266 lượt tải

Mùa thu lá bay

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 25,268 lượt nghe | 805 lượt tải

Mưa chiều hoàng hôn

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 15,007 lượt nghe | 518 lượt tải

Một mai em đi

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 22,292 lượt nghe | 2,665 lượt tải

Một lần xa bến

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 11,815 lượt nghe | 547 lượt tải

Mẹ tôi

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 13,213 lượt nghe | 741 lượt tải

Màu xanh Noel

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 13,919 lượt nghe | 372 lượt tải

Lý rượu mừng

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 24,436 lượt nghe | 821 lượt tải

Lời con xin chúa

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 32,439 lượt nghe | 783 lượt tải

Lệ đá

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 114,635 lượt nghe | 3,239 lượt tải

Chia sẻ Nghe Nhạc Vàng

khach san da lat