Ca sĩ Lệ Thu

Chiếc bóng bên đường (trước 1975)

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng trước 1975 | 51,299 lượt nghe | 2,041 lượt tải

Xóm đêm

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 9,896 lượt nghe | 563 lượt tải

Tôi đi tìm lại một mùa xuân

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 5,019 lượt nghe | 452 lượt tải

Tình lỡ

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 12,697 lượt nghe | 766 lượt tải

Tiếng sáo thiên thai

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 5,681 lượt nghe | 394 lượt tải

Tango xanh

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 6,112 lượt nghe | 238 lượt tải

Tango dĩ vãng

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 13,155 lượt nghe | 441 lượt tải

Sang ngang

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 12,202 lượt nghe | 562 lượt tải

Quê mẹ

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 4,680 lượt nghe | 390 lượt tải

Nước mắt cho Sài Gòn

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 7,529 lượt nghe | 703 lượt tải

Nửa hồn thương đau

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 15,923 lượt nghe | 879 lượt tải

Nếu đừng dang dở

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 15,759 lượt nghe | 599 lượt tải

Mười năm tình cũ

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 65,112 lượt nghe | 1,206 lượt tải

Mùa thu lá bay

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 24,550 lượt nghe | 788 lượt tải

Mưa chiều hoàng hôn

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 14,551 lượt nghe | 502 lượt tải

Một mai em đi

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 21,817 lượt nghe | 2,616 lượt tải

Một lần xa bến

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 11,426 lượt nghe | 530 lượt tải

Mẹ tôi

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 12,871 lượt nghe | 710 lượt tải

Màu xanh Noel

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 13,579 lượt nghe | 365 lượt tải

Lý rượu mừng

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 23,886 lượt nghe | 801 lượt tải

Lời con xin chúa

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 31,290 lượt nghe | 773 lượt tải

Lệ đá

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 110,698 lượt nghe | 3,153 lượt tải

Chia sẻ Nghe Nhạc Vàng

khach san da lat