Ca sĩ Lệ Thu

Chiếc bóng bên đường (trước 1975)

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng trước 1975 | 47,167 lượt nghe | 1,766 lượt tải

Xóm đêm

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 8,247 lượt nghe | 401 lượt tải

Tôi đi tìm lại một mùa xuân

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 4,294 lượt nghe | 397 lượt tải

Tình lỡ

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 10,374 lượt nghe | 575 lượt tải

Tiếng sáo thiên thai

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 4,906 lượt nghe | 355 lượt tải

Tango xanh

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 5,314 lượt nghe | 209 lượt tải

Tango dĩ vãng

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 11,661 lượt nghe | 360 lượt tải

Sang ngang

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 10,329 lượt nghe | 469 lượt tải

Quê mẹ

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 4,093 lượt nghe | 361 lượt tải

Nước mắt cho Sài Gòn

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 6,330 lượt nghe | 623 lượt tải

Nửa hồn thương đau

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 13,386 lượt nghe | 792 lượt tải

Nếu đừng dang dở

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 13,575 lượt nghe | 557 lượt tải

Mười năm tình cũ

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 51,481 lượt nghe | 1,076 lượt tải

Mùa thu lá bay

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 22,389 lượt nghe | 723 lượt tải

Mưa chiều hoàng hôn

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 13,475 lượt nghe | 459 lượt tải

Một mai em đi

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 20,260 lượt nghe | 2,427 lượt tải

Một lần xa bến

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 10,466 lượt nghe | 494 lượt tải

Mẹ tôi

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 12,007 lượt nghe | 640 lượt tải

Màu xanh Noel

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 11,327 lượt nghe | 326 lượt tải

Lý rượu mừng

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 21,951 lượt nghe | 646 lượt tải

Lời con xin chúa

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 23,458 lượt nghe | 656 lượt tải

Lệ đá

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 102,125 lượt nghe | 2,893 lượt tải

Chia sẻ Nghe Nhạc Vàng

khach san da lat