Ca sĩ Lệ Thu

Chiếc bóng bên đường (trước 1975)

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng trước 1975 | 49,696 lượt nghe | 1,925 lượt tải

Xóm đêm

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 9,236 lượt nghe | 497 lượt tải

Tôi đi tìm lại một mùa xuân

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 4,653 lượt nghe | 424 lượt tải

Tình lỡ

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 11,872 lượt nghe | 686 lượt tải

Tiếng sáo thiên thai

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 5,383 lượt nghe | 382 lượt tải

Tango xanh

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 5,763 lượt nghe | 228 lượt tải

Tango dĩ vãng

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 12,588 lượt nghe | 392 lượt tải

Sang ngang

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 11,530 lượt nghe | 538 lượt tải

Quê mẹ

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 4,444 lượt nghe | 386 lượt tải

Nước mắt cho Sài Gòn

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 7,027 lượt nghe | 669 lượt tải

Nửa hồn thương đau

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 15,056 lượt nghe | 850 lượt tải

Nếu đừng dang dở

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 14,829 lượt nghe | 584 lượt tải

Mười năm tình cũ

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 59,980 lượt nghe | 1,153 lượt tải

Mùa thu lá bay

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 23,847 lượt nghe | 771 lượt tải

Mưa chiều hoàng hôn

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 14,134 lượt nghe | 490 lượt tải

Một mai em đi

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 21,293 lượt nghe | 2,527 lượt tải

Một lần xa bến

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 11,078 lượt nghe | 520 lượt tải

Mẹ tôi

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 12,501 lượt nghe | 679 lượt tải

Màu xanh Noel

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 12,077 lượt nghe | 355 lượt tải

Lý rượu mừng

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 22,743 lượt nghe | 693 lượt tải

Lời con xin chúa

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 26,155 lượt nghe | 721 lượt tải

Lệ đá

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 107,056 lượt nghe | 3,036 lượt tải

Chia sẻ Nghe Nhạc Vàng

khach san da lat