Ca sĩ Lệ Thu

Chiếc bóng bên đường (trước 1975)

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng trước 1975 | 35,294 lượt nghe | 1,150 lượt tải

Xóm đêm

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 5,129 lượt nghe | 253 lượt tải

Tôi đi tìm lại một mùa xuân

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 2,703 lượt nghe | 309 lượt tải

Tình lỡ

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 6,528 lượt nghe | 330 lượt tải

Tiếng sáo thiên thai

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 3,095 lượt nghe | 285 lượt tải

Tango xanh

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 3,500 lượt nghe | 151 lượt tải

Tango dĩ vãng

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 8,319 lượt nghe | 284 lượt tải

Sang ngang

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 6,175 lượt nghe | 293 lượt tải

Quê mẹ

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 2,945 lượt nghe | 296 lượt tải

Nước mắt cho Sài Gòn

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 3,728 lượt nghe | 484 lượt tải

Nửa hồn thương đau

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 6,032 lượt nghe | 541 lượt tải

Nếu đừng dang dở

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 9,352 lượt nghe | 457 lượt tải

Mười năm tình cũ

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 27,863 lượt nghe | 824 lượt tải

Mùa thu lá bay

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 17,038 lượt nghe | 582 lượt tải

Mưa chiều hoàng hôn

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 10,876 lượt nghe | 389 lượt tải

Một mai em đi

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 16,253 lượt nghe | 1,810 lượt tải

Một lần xa bến

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 8,487 lượt nghe | 422 lượt tải

Mẹ tôi

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 9,535 lượt nghe | 442 lượt tải

Màu xanh Noel

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 7,734 lượt nghe | 275 lượt tải

Lý rượu mừng

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 17,541 lượt nghe | 401 lượt tải

Lời con xin chúa

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 12,988 lượt nghe | 544 lượt tải

Lệ đá

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 82,322 lượt nghe | 2,509 lượt tải

Chia sẻ Nghe Nhạc Vàng

khach san da lat