Ca sĩ Lệ Thu

Chiếc bóng bên đường (trước 1975)

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng trước 1975 | 42,203 lượt nghe | 1,422 lượt tải

Xóm đêm

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 6,814 lượt nghe | 302 lượt tải

Tôi đi tìm lại một mùa xuân

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 3,588 lượt nghe | 355 lượt tải

Tình lỡ

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 8,152 lượt nghe | 383 lượt tải

Tiếng sáo thiên thai

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 3,984 lượt nghe | 309 lượt tải

Tango xanh

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 4,481 lượt nghe | 169 lượt tải

Tango dĩ vãng

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 10,162 lượt nghe | 320 lượt tải

Sang ngang

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 8,233 lượt nghe | 362 lượt tải

Quê mẹ

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 3,546 lượt nghe | 324 lượt tải

Nước mắt cho Sài Gòn

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 4,999 lượt nghe | 519 lượt tải

Nửa hồn thương đau

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 9,387 lượt nghe | 698 lượt tải

Nếu đừng dang dở

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 11,383 lượt nghe | 500 lượt tải

Mười năm tình cũ

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 38,008 lượt nghe | 911 lượt tải

Mùa thu lá bay

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 19,846 lượt nghe | 625 lượt tải

Mưa chiều hoàng hôn

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 12,280 lượt nghe | 419 lượt tải

Một mai em đi

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 18,305 lượt nghe | 2,263 lượt tải

Một lần xa bến

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 9,455 lượt nghe | 447 lượt tải

Mẹ tôi

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 11,005 lượt nghe | 537 lượt tải

Màu xanh Noel

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 10,416 lượt nghe | 307 lượt tải

Lý rượu mừng

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 20,680 lượt nghe | 551 lượt tải

Lời con xin chúa

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 19,542 lượt nghe | 613 lượt tải

Lệ đá

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 91,896 lượt nghe | 2,684 lượt tải

Chia sẻ Nghe Nhạc Vàng

khach san da lat

Advertising