Ca sĩ Lệ Thu

Chiếc bóng bên đường (trước 1975)

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng trước 1975 | 43,491 lượt nghe | 1,499 lượt tải

Xóm đêm

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 7,133 lượt nghe | 315 lượt tải

Tôi đi tìm lại một mùa xuân

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 3,780 lượt nghe | 358 lượt tải

Tình lỡ

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 8,597 lượt nghe | 415 lượt tải

Tiếng sáo thiên thai

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 4,203 lượt nghe | 316 lượt tải

Tango xanh

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 4,689 lượt nghe | 170 lượt tải

Tango dĩ vãng

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 10,525 lượt nghe | 322 lượt tải

Sang ngang

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 8,662 lượt nghe | 374 lượt tải

Quê mẹ

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 3,685 lượt nghe | 326 lượt tải

Nước mắt cho Sài Gòn

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 5,312 lượt nghe | 537 lượt tải

Nửa hồn thương đau

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 10,895 lượt nghe | 706 lượt tải

Nếu đừng dang dở

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 11,911 lượt nghe | 506 lượt tải

Mười năm tình cũ

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 41,122 lượt nghe | 924 lượt tải

Mùa thu lá bay

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 20,363 lượt nghe | 637 lượt tải

Mưa chiều hoàng hôn

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 12,575 lượt nghe | 423 lượt tải

Một mai em đi

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 18,757 lượt nghe | 2,283 lượt tải

Một lần xa bến

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 9,687 lượt nghe | 453 lượt tải

Mẹ tôi

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 11,306 lượt nghe | 558 lượt tải

Màu xanh Noel

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 10,623 lượt nghe | 308 lượt tải

Lý rượu mừng

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 21,052 lượt nghe | 579 lượt tải

Lời con xin chúa

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 20,427 lượt nghe | 619 lượt tải

Lệ đá

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 95,036 lượt nghe | 2,714 lượt tải

Chia sẻ Nghe Nhạc Vàng

khach san da lat

Advertising