Ca sĩ Lệ Thu

Chiếc bóng bên đường (trước 1975)

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng trước 1975 | 53,301 lượt nghe | 2,198 lượt tải

Xóm đêm

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 10,741 lượt nghe | 641 lượt tải

Tôi đi tìm lại một mùa xuân

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 5,369 lượt nghe | 458 lượt tải

Tình lỡ

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 13,789 lượt nghe | 846 lượt tải

Tiếng sáo thiên thai

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 6,097 lượt nghe | 407 lượt tải

Tango xanh

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 6,674 lượt nghe | 246 lượt tải

Tango dĩ vãng

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 14,018 lượt nghe | 474 lượt tải

Sang ngang

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 13,171 lượt nghe | 601 lượt tải

Quê mẹ

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 5,038 lượt nghe | 404 lượt tải

Nước mắt cho Sài Gòn

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 8,291 lượt nghe | 749 lượt tải

Nửa hồn thương đau

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 17,464 lượt nghe | 931 lượt tải

Nếu đừng dang dở

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 16,839 lượt nghe | 615 lượt tải

Mười năm tình cũ

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 71,578 lượt nghe | 1,279 lượt tải

Mùa thu lá bay

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 25,515 lượt nghe | 812 lượt tải

Mưa chiều hoàng hôn

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 15,179 lượt nghe | 521 lượt tải

Một mai em đi

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 22,459 lượt nghe | 2,673 lượt tải

Một lần xa bến

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 11,945 lượt nghe | 550 lượt tải

Mẹ tôi

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 13,361 lượt nghe | 761 lượt tải

Màu xanh Noel

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 14,029 lượt nghe | 375 lượt tải

Lý rượu mừng

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 24,570 lượt nghe | 833 lượt tải

Lời con xin chúa

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 32,706 lượt nghe | 789 lượt tải

Lệ đá

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 115,743 lượt nghe | 3,270 lượt tải

Chia sẻ Nghe Nhạc Vàng

khach san da lat