Ca sĩ Lệ Thu

Chiếc bóng bên đường (trước 1975)

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng trước 1975 | 40,336 lượt nghe | 1,319 lượt tải

Xóm đêm

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 6,248 lượt nghe | 291 lượt tải

Tôi đi tìm lại một mùa xuân

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 3,186 lượt nghe | 331 lượt tải

Tình lỡ

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 7,597 lượt nghe | 362 lượt tải

Tiếng sáo thiên thai

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 3,658 lượt nghe | 304 lượt tải

Tango xanh

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 4,073 lượt nghe | 167 lượt tải

Tango dĩ vãng

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 9,596 lượt nghe | 309 lượt tải

Sang ngang

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 7,514 lượt nghe | 336 lượt tải

Quê mẹ

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 3,322 lượt nghe | 312 lượt tải

Nước mắt cho Sài Gòn

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 4,568 lượt nghe | 509 lượt tải

Nửa hồn thương đau

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 7,961 lượt nghe | 657 lượt tải

Nếu đừng dang dở

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 10,560 lượt nghe | 497 lượt tải

Mười năm tình cũ

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 32,968 lượt nghe | 879 lượt tải

Mùa thu lá bay

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 19,038 lượt nghe | 615 lượt tải

Mưa chiều hoàng hôn

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 11,804 lượt nghe | 418 lượt tải

Một mai em đi

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 17,626 lượt nghe | 2,171 lượt tải

Một lần xa bến

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 9,080 lượt nghe | 440 lượt tải

Mẹ tôi

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 10,209 lượt nghe | 498 lượt tải

Màu xanh Noel

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 9,450 lượt nghe | 293 lượt tải

Lý rượu mừng

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 18,874 lượt nghe | 458 lượt tải

Lời con xin chúa

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 16,906 lượt nghe | 580 lượt tải

Lệ đá

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 88,746 lượt nghe | 2,601 lượt tải

Chia sẻ Nghe Nhạc Vàng

khach san da lat

Advertising