Ca sĩ Lệ Thu

Chiếc bóng bên đường (trước 1975)

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng trước 1975 | 38,686 lượt nghe | 1,254 lượt tải

Xóm đêm

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 5,747 lượt nghe | 271 lượt tải

Tôi đi tìm lại một mùa xuân

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 2,953 lượt nghe | 318 lượt tải

Tình lỡ

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 7,150 lượt nghe | 344 lượt tải

Tiếng sáo thiên thai

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 3,426 lượt nghe | 301 lượt tải

Tango xanh

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 3,813 lượt nghe | 163 lượt tải

Tango dĩ vãng

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 9,048 lượt nghe | 296 lượt tải

Sang ngang

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 6,983 lượt nghe | 328 lượt tải

Quê mẹ

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 3,171 lượt nghe | 308 lượt tải

Nước mắt cho Sài Gòn

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 4,218 lượt nghe | 500 lượt tải

Nửa hồn thương đau

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 7,147 lượt nghe | 623 lượt tải

Nếu đừng dang dở

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 10,064 lượt nghe | 469 lượt tải

Mười năm tình cũ

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 30,532 lượt nghe | 854 lượt tải

Mùa thu lá bay

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 18,295 lượt nghe | 606 lượt tải

Mưa chiều hoàng hôn

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 11,446 lượt nghe | 406 lượt tải

Một mai em đi

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 16,980 lượt nghe | 2,030 lượt tải

Một lần xa bến

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 8,786 lượt nghe | 433 lượt tải

Mẹ tôi

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 9,934 lượt nghe | 484 lượt tải

Màu xanh Noel

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 8,233 lượt nghe | 285 lượt tải

Lý rượu mừng

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 18,131 lượt nghe | 408 lượt tải

Lời con xin chúa

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 13,829 lượt nghe | 568 lượt tải

Lệ đá

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 85,991 lượt nghe | 2,546 lượt tải

Chia sẻ Nghe Nhạc Vàng

khach san da lat