Ca sĩ Lệ Thu

Chiếc bóng bên đường (trước 1975)

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng trước 1975 | 45,332 lượt nghe | 1,648 lượt tải

Xóm đêm

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 7,649 lượt nghe | 365 lượt tải

Tôi đi tìm lại một mùa xuân

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 4,027 lượt nghe | 379 lượt tải

Tình lỡ

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 9,341 lượt nghe | 470 lượt tải

Tiếng sáo thiên thai

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 4,559 lượt nghe | 339 lượt tải

Tango xanh

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 4,979 lượt nghe | 186 lượt tải

Tango dĩ vãng

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 11,040 lượt nghe | 337 lượt tải

Sang ngang

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 9,508 lượt nghe | 425 lượt tải

Quê mẹ

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 3,894 lượt nghe | 343 lượt tải

Nước mắt cho Sài Gòn

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 5,794 lượt nghe | 574 lượt tải

Nửa hồn thương đau

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 12,293 lượt nghe | 748 lượt tải

Nếu đừng dang dở

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 12,739 lượt nghe | 540 lượt tải

Mười năm tình cũ

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 46,127 lượt nghe | 981 lượt tải

Mùa thu lá bay

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 21,259 lượt nghe | 673 lượt tải

Mưa chiều hoàng hôn

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 13,015 lượt nghe | 435 lượt tải

Một mai em đi

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 19,555 lượt nghe | 2,370 lượt tải

Một lần xa bến

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 10,090 lượt nghe | 477 lượt tải

Mẹ tôi

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 11,654 lượt nghe | 603 lượt tải

Màu xanh Noel

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 10,985 lượt nghe | 316 lượt tải

Lý rượu mừng

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 21,510 lượt nghe | 615 lượt tải

Lời con xin chúa

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 22,130 lượt nghe | 634 lượt tải

Lệ đá

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 99,029 lượt nghe | 2,794 lượt tải

Chia sẻ Nghe Nhạc Vàng

khach san da lat