Ca sĩ Lệ Thu

Chiếc bóng bên đường (trước 1975)

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng trước 1975 | 35,038 lượt nghe | 1,141 lượt tải

Xóm đêm

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 5,071 lượt nghe | 249 lượt tải

Tôi đi tìm lại một mùa xuân

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 2,680 lượt nghe | 306 lượt tải

Tình lỡ

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 6,455 lượt nghe | 321 lượt tải

Tiếng sáo thiên thai

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 3,059 lượt nghe | 282 lượt tải

Tango xanh

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 3,459 lượt nghe | 146 lượt tải

Tango dĩ vãng

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 8,051 lượt nghe | 273 lượt tải

Sang ngang

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 6,107 lượt nghe | 282 lượt tải

Quê mẹ

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 2,917 lượt nghe | 293 lượt tải

Nước mắt cho Sài Gòn

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 3,675 lượt nghe | 481 lượt tải

Nửa hồn thương đau

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 5,946 lượt nghe | 537 lượt tải

Nếu đừng dang dở

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 9,288 lượt nghe | 452 lượt tải

Mười năm tình cũ

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 27,473 lượt nghe | 816 lượt tải

Mùa thu lá bay

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 16,906 lượt nghe | 581 lượt tải

Mưa chiều hoàng hôn

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 10,819 lượt nghe | 383 lượt tải

Một mai em đi

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 16,175 lượt nghe | 1,792 lượt tải

Một lần xa bến

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 8,449 lượt nghe | 417 lượt tải

Mẹ tôi

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 9,478 lượt nghe | 437 lượt tải

Màu xanh Noel

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 7,684 lượt nghe | 269 lượt tải

Lý rượu mừng

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 17,430 lượt nghe | 396 lượt tải

Lời con xin chúa

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 12,900 lượt nghe | 526 lượt tải

Lệ đá

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 82,075 lượt nghe | 2,504 lượt tải

Chia sẻ Nghe Nhạc Vàng

khach san da lat