Ca sĩ Lệ Thu

Chiếc bóng bên đường (trước 1975)

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng trước 1975 | 53,783 lượt nghe | 2,222 lượt tải

Xóm đêm

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 11,060 lượt nghe | 651 lượt tải

Tôi đi tìm lại một mùa xuân

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 5,461 lượt nghe | 460 lượt tải

Tình lỡ

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 14,071 lượt nghe | 866 lượt tải

Tiếng sáo thiên thai

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 6,239 lượt nghe | 409 lượt tải

Tango xanh

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 6,799 lượt nghe | 247 lượt tải

Tango dĩ vãng

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 14,335 lượt nghe | 490 lượt tải

Sang ngang

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 13,521 lượt nghe | 621 lượt tải

Quê mẹ

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 5,134 lượt nghe | 406 lượt tải

Nước mắt cho Sài Gòn

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 8,538 lượt nghe | 757 lượt tải

Nửa hồn thương đau

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 18,084 lượt nghe | 939 lượt tải

Nếu đừng dang dở

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 17,144 lượt nghe | 620 lượt tải

Mười năm tình cũ

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 73,216 lượt nghe | 1,289 lượt tải

Mùa thu lá bay

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 25,810 lượt nghe | 815 lượt tải

Mưa chiều hoàng hôn

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 15,351 lượt nghe | 524 lượt tải

Một mai em đi

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 22,650 lượt nghe | 2,684 lượt tải

Một lần xa bến

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 12,076 lượt nghe | 554 lượt tải

Mẹ tôi

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 13,503 lượt nghe | 768 lượt tải

Màu xanh Noel

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 14,168 lượt nghe | 377 lượt tải

Lý rượu mừng

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 24,704 lượt nghe | 839 lượt tải

Lời con xin chúa

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 32,967 lượt nghe | 795 lượt tải

Lệ đá

Trình bày: Lệ Thu | Thể loại: Nhạc vàng | 117,003 lượt nghe | 3,284 lượt tải

Chia sẻ Nghe Nhạc Vàng

khach san da lat