Ca sĩ Mạnh Quỳnh

Tình Nghèo

Tình Nghèo

Trình bày: Mạnh Quỳnh
10 bài hát | 62,177 lượt nghe
Đừng Nói Xa Nhau

Đừng Nói Xa Nhau

Trình bày: Mạnh Quỳnh, Phi Nhung
10 bài hát | 314,464 lượt nghe

Nếu Chúng Mình Cách Trở (Tân Cổ)

Nếu Chúng Mình Cách Trở (Tân Cổ)

Trình bày: Phi Nhung, Mạnh Quỳnh
11 bài hát | 98,241 lượt nghe
Chuyện người con gái ao sen

Chuyện người con gái ao sen

Trình bày: Bảo Tuấn, Mạnh Đình, Mạnh Quỳnh, Trường Vũ
10 bài hát | 26,186 lượt nghe

Câu hát tình quê

Trình bày: Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 41,913 lượt nghe | 3,811 lượt tải

Cô hàng xóm

Trình bày: Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 44,583 lượt nghe | 5,990 lượt tải

Đoạn tái bút

Trình bày: Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 24,460 lượt nghe | 2,591 lượt tải

Đừng nói xa nhau

Trình bày: Mạnh Quỳnh, Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 84,881 lượt nghe | 10,710 lượt tải

Dù anh nghèo

Trình bày: Mạnh Quỳnh, Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 85,667 lượt nghe | 11,691 lượt tải

Em là tất cả

Trình bày: Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 26,999 lượt nghe | 2,825 lượt tải

Hoa sứ nhà nàng 2

Trình bày: Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 32,385 lượt nghe | 3,061 lượt tải

Hồi tưởng

Trình bày: Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 26,000 lượt nghe | 2,074 lượt tải

Lá thư cuối cùng

Trình bày: Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 27,270 lượt nghe | 2,489 lượt tải

Lỡ chuyến đò ngang

Trình bày: Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 40,723 lượt nghe | 3,388 lượt tải

Mùa xuân lá khô

Trình bày: Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 29,356 lượt nghe | 2,549 lượt tải

Nhớ về em

Trình bày: Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 29,731 lượt nghe | 2,279 lượt tải

Trở về cát bụi

Trình bày: Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 48,309 lượt nghe | 5,587 lượt tải

24 giờ phép

Trình bày: Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 46,578 lượt nghe | 3,885 lượt tải

Cám ơn

Trình bày: Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 17,827 lượt nghe | 2,013 lượt tải

Chút kỷ niệm buồn

Trình bày: Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 23,758 lượt nghe | 1,727 lượt tải

Đám cưới nghèo

Trình bày: Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 43,788 lượt nghe | 4,977 lượt tải

Con đường mang tên em

Trình bày: Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 27,442 lượt nghe | 2,421 lượt tải

Chuyến xe lam chiều

Trình bày: Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 54,357 lượt nghe | 3,856 lượt tải

Chuyến xe lam chiều

Trình bày: Phi Nhung, Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 65,436 lượt nghe | 5,509 lượt tải

Chuyện tình người trinh nữ tên Thi

Trình bày: Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 43,229 lượt nghe | 1,892 lượt tải

Chuyện hợp tan

Trình bày: Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 24,728 lượt nghe | 1,190 lượt tải

Chuyến đi về sáng

Trình bày: Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 17,641 lượt nghe | 1,491 lượt tải

Đêm trao kỷ niệm

Trình bày: Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 17,715 lượt nghe | 1,160 lượt tải

Đêm trên đỉnh sầu

Trình bày: Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 19,217 lượt nghe | 1,206 lượt tải