Ca sĩ Mạnh Quỳnh

Tình Nghèo

Tình Nghèo

Trình bày: Mạnh Quỳnh
10 bài hát | 75,776 lượt nghe
Đừng Nói Xa Nhau

Đừng Nói Xa Nhau

Trình bày: Mạnh Quỳnh, Phi Nhung
10 bài hát | 352,428 lượt nghe

Nếu Chúng Mình Cách Trở (Tân Cổ)

Nếu Chúng Mình Cách Trở (Tân Cổ)

Trình bày: Phi Nhung, Mạnh Quỳnh
11 bài hát | 113,240 lượt nghe
Chuyện người con gái ao sen

Chuyện người con gái ao sen

Trình bày: Bảo Tuấn, Mạnh Đình, Mạnh Quỳnh, Trường Vũ
10 bài hát | 31,572 lượt nghe

Câu hát tình quê

Trình bày: Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 48,662 lượt nghe | 4,152 lượt tải

Cô hàng xóm

Trình bày: Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 48,866 lượt nghe | 6,441 lượt tải

Đoạn tái bút

Trình bày: Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 33,427 lượt nghe | 3,110 lượt tải

Đừng nói xa nhau

Trình bày: Mạnh Quỳnh, Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 93,859 lượt nghe | 11,906 lượt tải

Dù anh nghèo

Trình bày: Mạnh Quỳnh, Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 98,048 lượt nghe | 13,677 lượt tải

Em là tất cả

Trình bày: Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 31,110 lượt nghe | 3,071 lượt tải

Hoa sứ nhà nàng 2

Trình bày: Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 37,073 lượt nghe | 3,365 lượt tải

Hồi tưởng

Trình bày: Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 37,131 lượt nghe | 2,682 lượt tải

Lá thư cuối cùng

Trình bày: Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 35,359 lượt nghe | 2,868 lượt tải

Lỡ chuyến đò ngang

Trình bày: Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 44,938 lượt nghe | 3,815 lượt tải

Mùa xuân lá khô

Trình bày: Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 37,845 lượt nghe | 3,554 lượt tải

Nhớ về em

Trình bày: Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 38,403 lượt nghe | 2,509 lượt tải

Trở về cát bụi

Trình bày: Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 55,392 lượt nghe | 6,002 lượt tải

24 giờ phép

Trình bày: Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 53,904 lượt nghe | 4,189 lượt tải

Cám ơn

Trình bày: Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 19,856 lượt nghe | 2,198 lượt tải

Chút kỷ niệm buồn

Trình bày: Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 26,669 lượt nghe | 1,942 lượt tải

Đám cưới nghèo

Trình bày: Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 53,337 lượt nghe | 6,420 lượt tải

Con đường mang tên em

Trình bày: Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 31,236 lượt nghe | 2,847 lượt tải

Chuyến xe lam chiều

Trình bày: Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 58,828 lượt nghe | 4,600 lượt tải

Chuyến xe lam chiều

Trình bày: Phi Nhung, Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 71,050 lượt nghe | 6,814 lượt tải

Chuyện tình người trinh nữ tên Thi

Trình bày: Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 46,522 lượt nghe | 2,066 lượt tải

Chuyện hợp tan

Trình bày: Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 26,832 lượt nghe | 1,350 lượt tải

Chuyến đi về sáng

Trình bày: Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 21,058 lượt nghe | 1,641 lượt tải

Đêm trao kỷ niệm

Trình bày: Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 19,435 lượt nghe | 1,318 lượt tải

Đêm trên đỉnh sầu

Trình bày: Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 20,749 lượt nghe | 1,372 lượt tải