Ca sĩ Mạnh Quỳnh

Tình Nghèo

Tình Nghèo

Trình bày: Mạnh Quỳnh
10 bài hát | 59,769 lượt nghe
Đừng Nói Xa Nhau

Đừng Nói Xa Nhau

Trình bày: Mạnh Quỳnh, Phi Nhung
10 bài hát | 302,026 lượt nghe

Nếu Chúng Mình Cách Trở (Tân Cổ)

Nếu Chúng Mình Cách Trở (Tân Cổ)

Trình bày: Phi Nhung, Mạnh Quỳnh
11 bài hát | 94,346 lượt nghe
Chuyện người con gái ao sen

Chuyện người con gái ao sen

Trình bày: Bảo Tuấn, Mạnh Đình, Mạnh Quỳnh, Trường Vũ
10 bài hát | 24,769 lượt nghe

Câu hát tình quê

Trình bày: Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 40,431 lượt nghe | 3,739 lượt tải

Cô hàng xóm

Trình bày: Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 43,278 lượt nghe | 5,912 lượt tải

Đoạn tái bút

Trình bày: Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 22,903 lượt nghe | 2,513 lượt tải

Đừng nói xa nhau

Trình bày: Mạnh Quỳnh, Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 82,783 lượt nghe | 10,492 lượt tải

Dù anh nghèo

Trình bày: Mạnh Quỳnh, Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 83,378 lượt nghe | 11,472 lượt tải

Em là tất cả

Trình bày: Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 26,069 lượt nghe | 2,784 lượt tải

Hoa sứ nhà nàng 2

Trình bày: Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 31,401 lượt nghe | 3,002 lượt tải

Hồi tưởng

Trình bày: Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 23,688 lượt nghe | 1,973 lượt tải

Lá thư cuối cùng

Trình bày: Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 25,891 lượt nghe | 2,421 lượt tải

Lỡ chuyến đò ngang

Trình bày: Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 39,816 lượt nghe | 3,286 lượt tải

Mùa xuân lá khô

Trình bày: Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 28,186 lượt nghe | 2,420 lượt tải

Nhớ về em

Trình bày: Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 28,171 lượt nghe | 2,207 lượt tải

Trở về cát bụi

Trình bày: Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 46,535 lượt nghe | 5,465 lượt tải

24 giờ phép

Trình bày: Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 44,722 lượt nghe | 3,809 lượt tải

Cám ơn

Trình bày: Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 17,387 lượt nghe | 1,979 lượt tải

Chút kỷ niệm buồn

Trình bày: Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 23,126 lượt nghe | 1,646 lượt tải

Đám cưới nghèo

Trình bày: Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 42,735 lượt nghe | 3,782 lượt tải

Con đường mang tên em

Trình bày: Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 26,829 lượt nghe | 2,321 lượt tải

Chuyến xe lam chiều

Trình bày: Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 53,301 lượt nghe | 3,612 lượt tải

Chuyến xe lam chiều

Trình bày: Phi Nhung, Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 64,217 lượt nghe | 5,104 lượt tải

Chuyện tình người trinh nữ tên Thi

Trình bày: Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 42,274 lượt nghe | 1,859 lượt tải

Chuyện hợp tan

Trình bày: Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 24,218 lượt nghe | 1,175 lượt tải

Chuyến đi về sáng

Trình bày: Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 17,165 lượt nghe | 1,483 lượt tải

Đêm trao kỷ niệm

Trình bày: Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 17,242 lượt nghe | 1,087 lượt tải

Đêm trên đỉnh sầu

Trình bày: Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 18,827 lượt nghe | 1,168 lượt tải