Ca sĩ Mạnh Quỳnh

Tình Nghèo

Tình Nghèo

Trình bày: Mạnh Quỳnh
10 bài hát | 79,707 lượt nghe
Đừng Nói Xa Nhau

Đừng Nói Xa Nhau

Trình bày: Mạnh Quỳnh, Phi Nhung
10 bài hát | 366,716 lượt nghe

Nếu Chúng Mình Cách Trở (Tân Cổ)

Nếu Chúng Mình Cách Trở (Tân Cổ)

Trình bày: Phi Nhung, Mạnh Quỳnh
11 bài hát | 118,145 lượt nghe
Chuyện người con gái ao sen

Chuyện người con gái ao sen

Trình bày: Bảo Tuấn, Mạnh Đình, Mạnh Quỳnh, Trường Vũ
10 bài hát | 33,483 lượt nghe

Câu hát tình quê

Trình bày: Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 51,612 lượt nghe | 6,928 lượt tải

Cô hàng xóm

Trình bày: Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 51,398 lượt nghe | 6,717 lượt tải

Đoạn tái bút

Trình bày: Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 38,227 lượt nghe | 3,530 lượt tải

Đừng nói xa nhau

Trình bày: Mạnh Quỳnh, Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 98,509 lượt nghe | 12,555 lượt tải

Dù anh nghèo

Trình bày: Mạnh Quỳnh, Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 108,811 lượt nghe | 14,430 lượt tải

Em là tất cả

Trình bày: Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 33,553 lượt nghe | 3,268 lượt tải

Hoa sứ nhà nàng 2

Trình bày: Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 39,590 lượt nghe | 3,580 lượt tải

Hồi tưởng

Trình bày: Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 44,363 lượt nghe | 3,032 lượt tải

Lá thư cuối cùng

Trình bày: Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 39,467 lượt nghe | 3,154 lượt tải

Lỡ chuyến đò ngang

Trình bày: Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 46,347 lượt nghe | 4,122 lượt tải

Mùa xuân lá khô

Trình bày: Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 41,722 lượt nghe | 3,952 lượt tải

Nhớ về em

Trình bày: Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 42,617 lượt nghe | 2,686 lượt tải

Trở về cát bụi

Trình bày: Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 59,940 lượt nghe | 6,339 lượt tải

24 giờ phép

Trình bày: Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 57,987 lượt nghe | 4,443 lượt tải

Cám ơn

Trình bày: Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 20,910 lượt nghe | 2,375 lượt tải

Chút kỷ niệm buồn

Trình bày: Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 27,912 lượt nghe | 2,049 lượt tải

Đám cưới nghèo

Trình bày: Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 59,746 lượt nghe | 6,769 lượt tải

Con đường mang tên em

Trình bày: Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 32,475 lượt nghe | 2,995 lượt tải

Chuyến xe lam chiều

Trình bày: Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 60,404 lượt nghe | 4,783 lượt tải

Chuyến xe lam chiều

Trình bày: Phi Nhung, Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 73,203 lượt nghe | 7,288 lượt tải

Chuyện tình người trinh nữ tên Thi

Trình bày: Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 47,821 lượt nghe | 2,204 lượt tải

Chuyện hợp tan

Trình bày: Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 27,890 lượt nghe | 1,426 lượt tải

Chuyến đi về sáng

Trình bày: Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 23,789 lượt nghe | 1,747 lượt tải

Đêm trao kỷ niệm

Trình bày: Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 20,109 lượt nghe | 1,374 lượt tải

Đêm trên đỉnh sầu

Trình bày: Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 21,429 lượt nghe | 1,476 lượt tải