Ca sĩ Mạnh Quỳnh

Tình Nghèo

Tình Nghèo

Trình bày: Mạnh Quỳnh
10 bài hát | 62,377 lượt nghe
Đừng Nói Xa Nhau

Đừng Nói Xa Nhau

Trình bày: Mạnh Quỳnh, Phi Nhung
10 bài hát | 315,404 lượt nghe

Nếu Chúng Mình Cách Trở (Tân Cổ)

Nếu Chúng Mình Cách Trở (Tân Cổ)

Trình bày: Phi Nhung, Mạnh Quỳnh
11 bài hát | 98,494 lượt nghe
Chuyện người con gái ao sen

Chuyện người con gái ao sen

Trình bày: Bảo Tuấn, Mạnh Đình, Mạnh Quỳnh, Trường Vũ
10 bài hát | 26,287 lượt nghe

Câu hát tình quê

Trình bày: Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 42,010 lượt nghe | 3,816 lượt tải

Cô hàng xóm

Trình bày: Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 44,671 lượt nghe | 5,993 lượt tải

Đoạn tái bút

Trình bày: Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 24,568 lượt nghe | 2,593 lượt tải

Đừng nói xa nhau

Trình bày: Mạnh Quỳnh, Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 85,019 lượt nghe | 10,728 lượt tải

Dù anh nghèo

Trình bày: Mạnh Quỳnh, Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 85,800 lượt nghe | 11,714 lượt tải

Em là tất cả

Trình bày: Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 27,065 lượt nghe | 2,828 lượt tải

Hoa sứ nhà nàng 2

Trình bày: Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 32,464 lượt nghe | 3,065 lượt tải

Hồi tưởng

Trình bày: Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 26,154 lượt nghe | 2,086 lượt tải

Lá thư cuối cùng

Trình bày: Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 27,373 lượt nghe | 2,490 lượt tải

Lỡ chuyến đò ngang

Trình bày: Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 40,801 lượt nghe | 3,398 lượt tải

Mùa xuân lá khô

Trình bày: Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 29,471 lượt nghe | 2,554 lượt tải

Nhớ về em

Trình bày: Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 29,872 lượt nghe | 2,288 lượt tải

Trở về cát bụi

Trình bày: Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 48,426 lượt nghe | 5,590 lượt tải

24 giờ phép

Trình bày: Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 46,709 lượt nghe | 3,888 lượt tải

Cám ơn

Trình bày: Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 17,859 lượt nghe | 2,013 lượt tải

Chút kỷ niệm buồn

Trình bày: Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 23,809 lượt nghe | 1,727 lượt tải

Đám cưới nghèo

Trình bày: Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 43,865 lượt nghe | 5,011 lượt tải

Con đường mang tên em

Trình bày: Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 27,482 lượt nghe | 2,426 lượt tải

Chuyến xe lam chiều

Trình bày: Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 54,424 lượt nghe | 3,883 lượt tải

Chuyến xe lam chiều

Trình bày: Phi Nhung, Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 65,535 lượt nghe | 5,548 lượt tải

Chuyện tình người trinh nữ tên Thi

Trình bày: Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 43,300 lượt nghe | 1,894 lượt tải

Chuyện hợp tan

Trình bày: Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 24,770 lượt nghe | 1,192 lượt tải

Chuyến đi về sáng

Trình bày: Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 17,674 lượt nghe | 1,491 lượt tải

Đêm trao kỷ niệm

Trình bày: Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 17,765 lượt nghe | 1,160 lượt tải

Đêm trên đỉnh sầu

Trình bày: Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 19,245 lượt nghe | 1,207 lượt tải