Ca sĩ Ngọc Huyền

Tâm Sự Đời Tôi

Tâm Sự Đời Tôi

Trình bày: Ngọc Huyền
12 bài hát | 348,176 lượt nghe
Nối Lại Tình Xưa

Nối Lại Tình Xưa

Trình bày: Đặng Thế Luân, Ngọc Huyền
12 bài hát | 50,547 lượt nghe

Khóc Thầm

Khóc Thầm

Trình bày: Băng Tâm, Đan Nguyên, Đặng Thế Luân, Ngọc Huyền
10 bài hát | 73,940 lượt nghe
Phận Gái Thuyền Quyên

Phận Gái Thuyền Quyên

Trình bày: Ngọc Huyền, Trường Vũ
10 bài hát | 44,641 lượt nghe

Liên khúc Chuyện hoa sim 3

Trình bày: Tuấn Vũ, Băng Tâm, Ngọc Huyền | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 139,423 lượt nghe | 9,477 lượt tải

Cánh thiệp đầu xuân

Trình bày: Ngọc Huyền | Thể loại: Nhạc vàng | 15,100 lượt nghe | 486 lượt tải

Phận gái thuyền quyên

Trình bày: Ngọc Huyền, Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 50,078 lượt nghe | 1,886 lượt tải

Liên khúc Giọt lệ đài trang - Đôi ngả chia ly

Trình bày: Ngọc Huyền, Trường Vũ | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 53,347 lượt nghe | 4,442 lượt tải

Khi đã yêu

Trình bày: Ngọc Huyền | Thể loại: Nhạc vàng | 40,009 lượt nghe | 648 lượt tải

Vùng lá me bay

Trình bày: Ngọc Huyền | Thể loại: Nhạc vàng | 41,810 lượt nghe | 806 lượt tải

Chuyện tình Lan và Điệp

Trình bày: Ngọc Huyền | Thể loại: Nhạc vàng | 44,836 lượt nghe | 761 lượt tải

Một chuyến bay đêm

Trình bày: Ngọc Huyền | Thể loại: Nhạc vàng | 40,290 lượt nghe | 564 lượt tải

Con đường xưa em đi

Trình bày: Ngọc Huyền | Thể loại: Nhạc vàng | 43,569 lượt nghe | 843 lượt tải

Liên khúc Chuyện hợp tan

Trình bày: Đặng Thế Luân, Ngọc Huyền | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 29,833 lượt nghe | 3,574 lượt tải

Liên khúc Duyên kiếp - Trăm nhớ ngàn thương - Thu sầu

Trình bày: Băng Tâm, Đan Nguyên, Đặng Thế Luân, Ngọc Huyền, Tường Khuê, Tường Nguyên, Y Phụng | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 71,674 lượt nghe | 7,920 lượt tải

Hoa nở về đêm

Trình bày: Ngọc Huyền | Thể loại: Nhạc vàng | 36,383 lượt nghe | 567 lượt tải

Tạ từ trong đêm (tân cổ)

Trình bày: Chí Tâm, Ngọc Huyền | Thể loại: Nhạc vàng | 19,476 lượt nghe | 2,182 lượt tải

Ngõ hồn qua đêm

Trình bày: Đặng Thế Luân, Ngọc Huyền | Thể loại: Nhạc vàng | 28,438 lượt nghe | 1,193 lượt tải

Ngưu Lang Chức Nữ

Trình bày: Ngọc Huyền | Thể loại: Nhạc vàng | 9,525 lượt nghe | 352 lượt tải

Rước tình về với quê hương

Trình bày: Ngọc Huyền, Sơn Ca | Thể loại: Nhạc vàng | 24,672 lượt nghe | 665 lượt tải

Lá trầu xanh

Trình bày: Ngọc Huyền | Thể loại: Nhạc vàng | 4,363 lượt nghe | 302 lượt tải

Ai cho tôi tình yêu

Trình bày: Đặng Thế Luân, Ngọc Huyền | Thể loại: Nhạc vàng | 5,173 lượt nghe | 610 lượt tải

Đà Lạt hoàng hôn

Trình bày: Ngọc Huyền | Thể loại: Nhạc vàng | 5,227 lượt nghe | 250 lượt tải

Giọng ca dĩ vãng

Trình bày: Ngọc Huyền | Thể loại: Nhạc vàng | 64,949 lượt nghe | 982 lượt tải

Ngày vui qua mau

Trình bày: Đặng Thế Luân, Ngọc Huyền | Thể loại: Nhạc vàng | 62,411 lượt nghe | 1,055 lượt tải

Chiều thương đô thị (tân cổ)

Trình bày: Ngọc Huyền, Phương Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 21,694 lượt nghe | 1,227 lượt tải

Ăn năn

Trình bày: Đặng Thế Luân, Ngọc Huyền | Thể loại: Nhạc vàng | 45,285 lượt nghe | 1,862 lượt tải

Áo em chưa mặc một lần

Trình bày: Đặng Thế Luân, Ngọc Huyền | Thể loại: Nhạc vàng | 45,984 lượt nghe | 877 lượt tải