Ca sĩ Ngọc Huyền

Tâm Sự Đời Tôi

Tâm Sự Đời Tôi

Trình bày: Ngọc Huyền
12 bài hát | 388,599 lượt nghe
Nối Lại Tình Xưa

Nối Lại Tình Xưa

Trình bày: Đặng Thế Luân, Ngọc Huyền
12 bài hát | 58,537 lượt nghe

Khóc Thầm

Khóc Thầm

Trình bày: Băng Tâm, Đan Nguyên, Đặng Thế Luân, Ngọc Huyền
10 bài hát | 92,860 lượt nghe
Phận Gái Thuyền Quyên

Phận Gái Thuyền Quyên

Trình bày: Ngọc Huyền, Trường Vũ
10 bài hát | 52,260 lượt nghe

Liên khúc Chuyện hoa sim 3

Trình bày: Tuấn Vũ, Băng Tâm, Ngọc Huyền | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 164,377 lượt nghe | 12,345 lượt tải

Cánh thiệp đầu xuân

Trình bày: Ngọc Huyền | Thể loại: Nhạc vàng | 24,127 lượt nghe | 754 lượt tải

Phận gái thuyền quyên

Trình bày: Ngọc Huyền, Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 59,235 lượt nghe | 2,433 lượt tải

Liên khúc Giọt lệ đài trang - Đôi ngả chia ly

Trình bày: Ngọc Huyền, Trường Vũ | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 64,648 lượt nghe | 5,759 lượt tải

Khi đã yêu

Trình bày: Ngọc Huyền | Thể loại: Nhạc vàng | 46,577 lượt nghe | 904 lượt tải

Vùng lá me bay

Trình bày: Ngọc Huyền | Thể loại: Nhạc vàng | 48,982 lượt nghe | 1,037 lượt tải

Chuyện tình Lan và Điệp

Trình bày: Ngọc Huyền | Thể loại: Nhạc vàng | 52,882 lượt nghe | 994 lượt tải

Một chuyến bay đêm

Trình bày: Ngọc Huyền | Thể loại: Nhạc vàng | 47,303 lượt nghe | 803 lượt tải

Con đường xưa em đi

Trình bày: Ngọc Huyền | Thể loại: Nhạc vàng | 51,307 lượt nghe | 1,174 lượt tải

Liên khúc Chuyện hợp tan

Trình bày: Đặng Thế Luân, Ngọc Huyền | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 40,228 lượt nghe | 4,604 lượt tải

Liên khúc Duyên kiếp - Trăm nhớ ngàn thương - Thu sầu

Trình bày: Băng Tâm, Đan Nguyên, Đặng Thế Luân, Ngọc Huyền, Tường Khuê, Tường Nguyên, Y Phụng | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 103,985 lượt nghe | 11,269 lượt tải

Hoa nở về đêm

Trình bày: Ngọc Huyền | Thể loại: Nhạc vàng | 47,812 lượt nghe | 874 lượt tải

Tạ từ trong đêm (tân cổ)

Trình bày: Chí Tâm, Ngọc Huyền | Thể loại: Nhạc vàng | 30,648 lượt nghe | 3,385 lượt tải

Ngõ hồn qua đêm

Trình bày: Đặng Thế Luân, Ngọc Huyền | Thể loại: Nhạc vàng | 36,634 lượt nghe | 1,716 lượt tải

Ngưu Lang Chức Nữ

Trình bày: Ngọc Huyền | Thể loại: Nhạc vàng | 11,481 lượt nghe | 493 lượt tải

Rước tình về với quê hương

Trình bày: Ngọc Huyền, Sơn Ca | Thể loại: Nhạc vàng | 29,399 lượt nghe | 895 lượt tải

Lá trầu xanh

Trình bày: Ngọc Huyền | Thể loại: Nhạc vàng | 6,826 lượt nghe | 390 lượt tải

Ai cho tôi tình yêu

Trình bày: Đặng Thế Luân, Ngọc Huyền | Thể loại: Nhạc vàng | 7,075 lượt nghe | 826 lượt tải

Đà Lạt hoàng hôn

Trình bày: Ngọc Huyền | Thể loại: Nhạc vàng | 7,433 lượt nghe | 313 lượt tải

Giọng ca dĩ vãng

Trình bày: Ngọc Huyền | Thể loại: Nhạc vàng | 83,349 lượt nghe | 1,303 lượt tải

Ngày vui qua mau

Trình bày: Đặng Thế Luân, Ngọc Huyền | Thể loại: Nhạc vàng | 78,245 lượt nghe | 1,429 lượt tải

Chiều thương đô thị (tân cổ)

Trình bày: Ngọc Huyền, Phương Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 28,861 lượt nghe | 2,065 lượt tải

Ăn năn

Trình bày: Đặng Thế Luân, Ngọc Huyền | Thể loại: Nhạc vàng | 54,786 lượt nghe | 2,188 lượt tải

Áo em chưa mặc một lần

Trình bày: Đặng Thế Luân, Ngọc Huyền | Thể loại: Nhạc vàng | 53,970 lượt nghe | 1,117 lượt tải