Ca sĩ Ngọc Huyền

Tâm Sự Đời Tôi

Tâm Sự Đời Tôi

Trình bày: Ngọc Huyền
12 bài hát | 393,709 lượt nghe
Nối Lại Tình Xưa

Nối Lại Tình Xưa

Trình bày: Đặng Thế Luân, Ngọc Huyền
12 bài hát | 60,394 lượt nghe

Khóc Thầm

Khóc Thầm

Trình bày: Băng Tâm, Đan Nguyên, Đặng Thế Luân, Ngọc Huyền
10 bài hát | 97,712 lượt nghe
Phận Gái Thuyền Quyên

Phận Gái Thuyền Quyên

Trình bày: Ngọc Huyền, Trường Vũ
10 bài hát | 54,274 lượt nghe

Liên khúc Chuyện hoa sim 3

Trình bày: Tuấn Vũ, Băng Tâm, Ngọc Huyền | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 171,919 lượt nghe | 13,036 lượt tải

Cánh thiệp đầu xuân

Trình bày: Ngọc Huyền | Thể loại: Nhạc vàng | 25,308 lượt nghe | 774 lượt tải

Phận gái thuyền quyên

Trình bày: Ngọc Huyền, Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 61,976 lượt nghe | 2,599 lượt tải

Liên khúc Giọt lệ đài trang - Đôi ngả chia ly

Trình bày: Ngọc Huyền, Trường Vũ | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 68,097 lượt nghe | 6,110 lượt tải

Khi đã yêu

Trình bày: Ngọc Huyền | Thể loại: Nhạc vàng | 48,532 lượt nghe | 960 lượt tải

Vùng lá me bay

Trình bày: Ngọc Huyền | Thể loại: Nhạc vàng | 51,218 lượt nghe | 1,099 lượt tải

Chuyện tình Lan và Điệp

Trình bày: Ngọc Huyền | Thể loại: Nhạc vàng | 55,295 lượt nghe | 1,056 lượt tải

Một chuyến bay đêm

Trình bày: Ngọc Huyền | Thể loại: Nhạc vàng | 49,535 lượt nghe | 869 lượt tải

Con đường xưa em đi

Trình bày: Ngọc Huyền | Thể loại: Nhạc vàng | 53,923 lượt nghe | 1,268 lượt tải

Liên khúc Chuyện hợp tan

Trình bày: Đặng Thế Luân, Ngọc Huyền | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 42,238 lượt nghe | 4,807 lượt tải

Liên khúc Duyên kiếp - Trăm nhớ ngàn thương - Thu sầu

Trình bày: Băng Tâm, Đan Nguyên, Đặng Thế Luân, Ngọc Huyền, Tường Khuê, Tường Nguyên, Y Phụng | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 115,075 lượt nghe | 12,218 lượt tải

Hoa nở về đêm

Trình bày: Ngọc Huyền | Thể loại: Nhạc vàng | 50,667 lượt nghe | 941 lượt tải

Tạ từ trong đêm (tân cổ)

Trình bày: Chí Tâm, Ngọc Huyền | Thể loại: Nhạc vàng | 33,655 lượt nghe | 3,502 lượt tải

Ngõ hồn qua đêm

Trình bày: Đặng Thế Luân, Ngọc Huyền | Thể loại: Nhạc vàng | 38,813 lượt nghe | 1,887 lượt tải

Ngưu Lang Chức Nữ

Trình bày: Ngọc Huyền | Thể loại: Nhạc vàng | 12,207 lượt nghe | 527 lượt tải

Rước tình về với quê hương

Trình bày: Ngọc Huyền, Sơn Ca | Thể loại: Nhạc vàng | 30,881 lượt nghe | 950 lượt tải

Lá trầu xanh

Trình bày: Ngọc Huyền | Thể loại: Nhạc vàng | 7,481 lượt nghe | 406 lượt tải

Ai cho tôi tình yêu

Trình bày: Đặng Thế Luân, Ngọc Huyền | Thể loại: Nhạc vàng | 7,604 lượt nghe | 876 lượt tải

Đà Lạt hoàng hôn

Trình bày: Ngọc Huyền | Thể loại: Nhạc vàng | 8,068 lượt nghe | 331 lượt tải

Giọng ca dĩ vãng

Trình bày: Ngọc Huyền | Thể loại: Nhạc vàng | 88,575 lượt nghe | 1,400 lượt tải

Ngày vui qua mau

Trình bày: Đặng Thế Luân, Ngọc Huyền | Thể loại: Nhạc vàng | 82,758 lượt nghe | 1,526 lượt tải

Chiều thương đô thị (tân cổ)

Trình bày: Ngọc Huyền, Phương Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 31,002 lượt nghe | 2,206 lượt tải

Ăn năn

Trình bày: Đặng Thế Luân, Ngọc Huyền | Thể loại: Nhạc vàng | 57,930 lượt nghe | 2,262 lượt tải

Áo em chưa mặc một lần

Trình bày: Đặng Thế Luân, Ngọc Huyền | Thể loại: Nhạc vàng | 56,305 lượt nghe | 1,195 lượt tải