Ca sĩ Ngọc Huyền

Tâm Sự Đời Tôi

Tâm Sự Đời Tôi

Trình bày: Ngọc Huyền
12 bài hát | 390,896 lượt nghe
Nối Lại Tình Xưa

Nối Lại Tình Xưa

Trình bày: Đặng Thế Luân, Ngọc Huyền
12 bài hát | 59,355 lượt nghe

Khóc Thầm

Khóc Thầm

Trình bày: Băng Tâm, Đan Nguyên, Đặng Thế Luân, Ngọc Huyền
10 bài hát | 95,028 lượt nghe
Phận Gái Thuyền Quyên

Phận Gái Thuyền Quyên

Trình bày: Ngọc Huyền, Trường Vũ
10 bài hát | 53,142 lượt nghe

Liên khúc Chuyện hoa sim 3

Trình bày: Tuấn Vũ, Băng Tâm, Ngọc Huyền | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 167,842 lượt nghe | 12,658 lượt tải

Cánh thiệp đầu xuân

Trình bày: Ngọc Huyền | Thể loại: Nhạc vàng | 24,584 lượt nghe | 763 lượt tải

Phận gái thuyền quyên

Trình bày: Ngọc Huyền, Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 60,441 lượt nghe | 2,506 lượt tải

Liên khúc Giọt lệ đài trang - Đôi ngả chia ly

Trình bày: Ngọc Huyền, Trường Vũ | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 66,110 lượt nghe | 5,876 lượt tải

Khi đã yêu

Trình bày: Ngọc Huyền | Thể loại: Nhạc vàng | 47,436 lượt nghe | 925 lượt tải

Vùng lá me bay

Trình bày: Ngọc Huyền | Thể loại: Nhạc vàng | 49,967 lượt nghe | 1,076 lượt tải

Chuyện tình Lan và Điệp

Trình bày: Ngọc Huyền | Thể loại: Nhạc vàng | 53,950 lượt nghe | 1,025 lượt tải

Một chuyến bay đêm

Trình bày: Ngọc Huyền | Thể loại: Nhạc vàng | 48,240 lượt nghe | 839 lượt tải

Con đường xưa em đi

Trình bày: Ngọc Huyền | Thể loại: Nhạc vàng | 52,410 lượt nghe | 1,232 lượt tải

Liên khúc Chuyện hợp tan

Trình bày: Đặng Thế Luân, Ngọc Huyền | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 41,091 lượt nghe | 4,684 lượt tải

Liên khúc Duyên kiếp - Trăm nhớ ngàn thương - Thu sầu

Trình bày: Băng Tâm, Đan Nguyên, Đặng Thế Luân, Ngọc Huyền, Tường Khuê, Tường Nguyên, Y Phụng | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 108,759 lượt nghe | 11,710 lượt tải

Hoa nở về đêm

Trình bày: Ngọc Huyền | Thể loại: Nhạc vàng | 49,129 lượt nghe | 909 lượt tải

Tạ từ trong đêm (tân cổ)

Trình bày: Chí Tâm, Ngọc Huyền | Thể loại: Nhạc vàng | 32,081 lượt nghe | 3,457 lượt tải

Ngõ hồn qua đêm

Trình bày: Đặng Thế Luân, Ngọc Huyền | Thể loại: Nhạc vàng | 37,617 lượt nghe | 1,810 lượt tải

Ngưu Lang Chức Nữ

Trình bày: Ngọc Huyền | Thể loại: Nhạc vàng | 11,802 lượt nghe | 504 lượt tải

Rước tình về với quê hương

Trình bày: Ngọc Huyền, Sơn Ca | Thể loại: Nhạc vàng | 30,081 lượt nghe | 926 lượt tải

Lá trầu xanh

Trình bày: Ngọc Huyền | Thể loại: Nhạc vàng | 7,122 lượt nghe | 399 lượt tải

Ai cho tôi tình yêu

Trình bày: Đặng Thế Luân, Ngọc Huyền | Thể loại: Nhạc vàng | 7,313 lượt nghe | 845 lượt tải

Đà Lạt hoàng hôn

Trình bày: Ngọc Huyền | Thể loại: Nhạc vàng | 7,698 lượt nghe | 321 lượt tải

Giọng ca dĩ vãng

Trình bày: Ngọc Huyền | Thể loại: Nhạc vàng | 85,677 lượt nghe | 1,348 lượt tải

Ngày vui qua mau

Trình bày: Đặng Thế Luân, Ngọc Huyền | Thể loại: Nhạc vàng | 80,235 lượt nghe | 1,465 lượt tải

Chiều thương đô thị (tân cổ)

Trình bày: Ngọc Huyền, Phương Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 29,888 lượt nghe | 2,122 lượt tải

Ăn năn

Trình bày: Đặng Thế Luân, Ngọc Huyền | Thể loại: Nhạc vàng | 55,997 lượt nghe | 2,222 lượt tải

Áo em chưa mặc một lần

Trình bày: Đặng Thế Luân, Ngọc Huyền | Thể loại: Nhạc vàng | 54,994 lượt nghe | 1,164 lượt tải