Ca sĩ Ngọc Huyền

Tâm Sự Đời Tôi

Tâm Sự Đời Tôi

Trình bày: Ngọc Huyền
12 bài hát | 355,567 lượt nghe
Nối Lại Tình Xưa

Nối Lại Tình Xưa

Trình bày: Đặng Thế Luân, Ngọc Huyền
12 bài hát | 51,353 lượt nghe

Khóc Thầm

Khóc Thầm

Trình bày: Băng Tâm, Đan Nguyên, Đặng Thế Luân, Ngọc Huyền
10 bài hát | 75,747 lượt nghe
Phận Gái Thuyền Quyên

Phận Gái Thuyền Quyên

Trình bày: Ngọc Huyền, Trường Vũ
10 bài hát | 45,263 lượt nghe

Liên khúc Chuyện hoa sim 3

Trình bày: Tuấn Vũ, Băng Tâm, Ngọc Huyền | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 141,327 lượt nghe | 9,624 lượt tải

Cánh thiệp đầu xuân

Trình bày: Ngọc Huyền | Thể loại: Nhạc vàng | 15,342 lượt nghe | 494 lượt tải

Phận gái thuyền quyên

Trình bày: Ngọc Huyền, Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 50,746 lượt nghe | 1,903 lượt tải

Liên khúc Giọt lệ đài trang - Đôi ngả chia ly

Trình bày: Ngọc Huyền, Trường Vũ | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 54,182 lượt nghe | 4,537 lượt tải

Khi đã yêu

Trình bày: Ngọc Huyền | Thể loại: Nhạc vàng | 40,512 lượt nghe | 656 lượt tải

Vùng lá me bay

Trình bày: Ngọc Huyền | Thể loại: Nhạc vàng | 42,369 lượt nghe | 826 lượt tải

Chuyện tình Lan và Điệp

Trình bày: Ngọc Huyền | Thể loại: Nhạc vàng | 45,448 lượt nghe | 779 lượt tải

Một chuyến bay đêm

Trình bày: Ngọc Huyền | Thể loại: Nhạc vàng | 40,792 lượt nghe | 592 lượt tải

Con đường xưa em đi

Trình bày: Ngọc Huyền | Thể loại: Nhạc vàng | 44,152 lượt nghe | 886 lượt tải

Liên khúc Chuyện hợp tan

Trình bày: Đặng Thế Luân, Ngọc Huyền | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 30,361 lượt nghe | 3,722 lượt tải

Liên khúc Duyên kiếp - Trăm nhớ ngàn thương - Thu sầu

Trình bày: Băng Tâm, Đan Nguyên, Đặng Thế Luân, Ngọc Huyền, Tường Khuê, Tường Nguyên, Y Phụng | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 74,461 lượt nghe | 8,210 lượt tải

Hoa nở về đêm

Trình bày: Ngọc Huyền | Thể loại: Nhạc vàng | 37,081 lượt nghe | 580 lượt tải

Tạ từ trong đêm (tân cổ)

Trình bày: Chí Tâm, Ngọc Huyền | Thể loại: Nhạc vàng | 20,399 lượt nghe | 2,289 lượt tải

Ngõ hồn qua đêm

Trình bày: Đặng Thế Luân, Ngọc Huyền | Thể loại: Nhạc vàng | 29,024 lượt nghe | 1,250 lượt tải

Ngưu Lang Chức Nữ

Trình bày: Ngọc Huyền | Thể loại: Nhạc vàng | 9,674 lượt nghe | 359 lượt tải

Rước tình về với quê hương

Trình bày: Ngọc Huyền, Sơn Ca | Thể loại: Nhạc vàng | 25,017 lượt nghe | 682 lượt tải

Lá trầu xanh

Trình bày: Ngọc Huyền | Thể loại: Nhạc vàng | 4,536 lượt nghe | 308 lượt tải

Ai cho tôi tình yêu

Trình bày: Đặng Thế Luân, Ngọc Huyền | Thể loại: Nhạc vàng | 5,346 lượt nghe | 632 lượt tải

Đà Lạt hoàng hôn

Trình bày: Ngọc Huyền | Thể loại: Nhạc vàng | 5,403 lượt nghe | 261 lượt tải

Giọng ca dĩ vãng

Trình bày: Ngọc Huyền | Thể loại: Nhạc vàng | 66,634 lượt nghe | 1,020 lượt tải

Ngày vui qua mau

Trình bày: Đặng Thế Luân, Ngọc Huyền | Thể loại: Nhạc vàng | 63,821 lượt nghe | 1,075 lượt tải

Chiều thương đô thị (tân cổ)

Trình bày: Ngọc Huyền, Phương Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 22,255 lượt nghe | 1,306 lượt tải

Ăn năn

Trình bày: Đặng Thế Luân, Ngọc Huyền | Thể loại: Nhạc vàng | 46,020 lượt nghe | 1,878 lượt tải

Áo em chưa mặc một lần

Trình bày: Đặng Thế Luân, Ngọc Huyền | Thể loại: Nhạc vàng | 46,659 lượt nghe | 899 lượt tải