Ca sĩ Nguyên Lê

Ai Cho Tôi Tình Yêu

Ai Cho Tôi Tình Yêu

Trình bày: Nguyên Lê, Quang Lê
10 bài hát | 54,347 lượt nghe

Liên khúc Mưa nửa đêm - Ai cho tôi tình yêu

Trình bày: Nguyên Lê, Quang Lê | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 100,982 lượt nghe | 10,965 lượt tải

Sương lạnh chiều đông

Trình bày: Nguyên Lê | Thể loại: Nhạc vàng | 44,976 lượt nghe | 624 lượt tải

Chuyến tàu hoàng hôn

Trình bày: Nguyên Lê | Thể loại: Nhạc vàng | 47,766 lượt nghe | 923 lượt tải

Định mệnh

Trình bày: Nguyên Lê | Thể loại: Nhạc vàng | 44,765 lượt nghe | 597 lượt tải

Thói đời

Trình bày: Nguyên Lê, Quang Lê | Thể loại: Nhạc vàng | 47,470 lượt nghe | 1,448 lượt tải

Thương về cố đô

Trình bày: Nguyên Lê | Thể loại: Nhạc vàng | 46,391 lượt nghe | 512 lượt tải