Ca sĩ Nguyên Lê

Ai Cho Tôi Tình Yêu

Ai Cho Tôi Tình Yêu

Trình bày: Nguyên Lê, Quang Lê
10 bài hát | 73,218 lượt nghe

Liên khúc Mưa nửa đêm - Ai cho tôi tình yêu

Trình bày: Nguyên Lê, Quang Lê | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 139,913 lượt nghe | 43,835 lượt tải

Sương lạnh chiều đông

Trình bày: Nguyên Lê | Thể loại: Nhạc vàng | 64,429 lượt nghe | 2,121 lượt tải

Chuyến tàu hoàng hôn

Trình bày: Nguyên Lê | Thể loại: Nhạc vàng | 66,529 lượt nghe | 1,535 lượt tải

Định mệnh

Trình bày: Nguyên Lê | Thể loại: Nhạc vàng | 61,216 lượt nghe | 897 lượt tải

Thói đời

Trình bày: Nguyên Lê, Quang Lê | Thể loại: Nhạc vàng | 67,226 lượt nghe | 2,441 lượt tải

Thương về cố đô

Trình bày: Nguyên Lê | Thể loại: Nhạc vàng | 63,402 lượt nghe | 712 lượt tải