Ca sĩ Nguyên Lê

Ai Cho Tôi Tình Yêu

Ai Cho Tôi Tình Yêu

Trình bày: Nguyên Lê, Quang Lê
10 bài hát | 64,808 lượt nghe

Liên khúc Mưa nửa đêm - Ai cho tôi tình yêu

Trình bày: Nguyên Lê, Quang Lê | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 119,287 lượt nghe | 23,600 lượt tải

Sương lạnh chiều đông

Trình bày: Nguyên Lê | Thể loại: Nhạc vàng | 53,428 lượt nghe | 795 lượt tải

Chuyến tàu hoàng hôn

Trình bày: Nguyên Lê | Thể loại: Nhạc vàng | 56,908 lượt nghe | 1,153 lượt tải

Định mệnh

Trình bày: Nguyên Lê | Thể loại: Nhạc vàng | 53,097 lượt nghe | 712 lượt tải

Thói đời

Trình bày: Nguyên Lê, Quang Lê | Thể loại: Nhạc vàng | 56,892 lượt nghe | 1,774 lượt tải

Thương về cố đô

Trình bày: Nguyên Lê | Thể loại: Nhạc vàng | 55,031 lượt nghe | 604 lượt tải


Advertising