Ca sĩ Nguyên Lê

Ai Cho Tôi Tình Yêu

Ai Cho Tôi Tình Yêu

Trình bày: Nguyên Lê, Quang Lê
10 bài hát | 53,192 lượt nghe

Liên khúc Mưa nửa đêm - Ai cho tôi tình yêu

Trình bày: Nguyên Lê, Quang Lê | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 99,038 lượt nghe | 10,586 lượt tải

Sương lạnh chiều đông

Trình bày: Nguyên Lê | Thể loại: Nhạc vàng | 44,115 lượt nghe | 585 lượt tải

Chuyến tàu hoàng hôn

Trình bày: Nguyên Lê | Thể loại: Nhạc vàng | 46,885 lượt nghe | 878 lượt tải

Định mệnh

Trình bày: Nguyên Lê | Thể loại: Nhạc vàng | 43,892 lượt nghe | 589 lượt tải

Thói đời

Trình bày: Nguyên Lê, Quang Lê | Thể loại: Nhạc vàng | 46,519 lượt nghe | 1,411 lượt tải

Thương về cố đô

Trình bày: Nguyên Lê | Thể loại: Nhạc vàng | 45,497 lượt nghe | 490 lượt tải