Ca sĩ Nguyên Lê

Ai Cho Tôi Tình Yêu

Ai Cho Tôi Tình Yêu

Trình bày: Nguyên Lê, Quang Lê
10 bài hát | 53,400 lượt nghe

Liên khúc Mưa nửa đêm - Ai cho tôi tình yêu

Trình bày: Nguyên Lê, Quang Lê | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 99,373 lượt nghe | 10,642 lượt tải

Sương lạnh chiều đông

Trình bày: Nguyên Lê | Thể loại: Nhạc vàng | 44,293 lượt nghe | 587 lượt tải

Chuyến tàu hoàng hôn

Trình bày: Nguyên Lê | Thể loại: Nhạc vàng | 47,062 lượt nghe | 891 lượt tải

Định mệnh

Trình bày: Nguyên Lê | Thể loại: Nhạc vàng | 44,048 lượt nghe | 589 lượt tải

Thói đời

Trình bày: Nguyên Lê, Quang Lê | Thể loại: Nhạc vàng | 46,699 lượt nghe | 1,417 lượt tải

Thương về cố đô

Trình bày: Nguyên Lê | Thể loại: Nhạc vàng | 45,664 lượt nghe | 490 lượt tải