Ca sĩ Nhật Trường

Tám Điệp Khúc (Trước 1975)

Tám Điệp Khúc (Trước 1975)

Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan
10 bài hát | 62,719 lượt nghe
Chuyện giàn thiên lý

Chuyện giàn thiên lý

Trình bày: Chế Linh, Mạnh Đình, Nhật Trường, Sơn Tuyền
10 bài hát | 107,748 lượt nghe

Mùa đông của anh

Trình bày: Hương Lan, Nhật Trường | Thể loại: Nhạc vàng | 37,219 lượt nghe | 4,133 lượt tải

Niềm đau dĩ vãng

Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc vàng | 13,857 lượt nghe | 3,882 lượt tải

Chuyện hẹn hò

Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc vàng | 102,385 lượt nghe | 3,363 lượt tải

Biển mặn

Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc vàng | 143,244 lượt nghe | 8,398 lượt tải

Người chết trở về

Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 73,128 lượt nghe | 1,652 lượt tải

Chuyện hẹn hò

Trình bày: Nhật Trường, Phương Hồng Quế | Thể loại: Nhạc vàng | 25,683 lượt nghe | 2,048 lượt tải

Sau ngày nghỉ phép (trước 1975)

Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc vàng trước 1975 | 29,260 lượt nghe | 2,824 lượt tải

Tám điệp khúc (trước 1975)

Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc vàng trước 1975 | 55,369 lượt nghe | 3,276 lượt tải

Góa phụ ngây thơ (trước 1975)

Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc vàng trước 1975 | 52,258 lượt nghe | 3,333 lượt tải

Nó và tôi (trước 1975)

Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc vàng trước 1975 | 56,062 lượt nghe | 5,071 lượt tải

Hoa trinh nữ (trước 1975)

Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc vàng trước 1975 | 63,062 lượt nghe | 2,305 lượt tải

Tôi đã gặp (trước 1975)

Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc vàng trước 1975 | 49,474 lượt nghe | 3,783 lượt tải

Tiễn biệt

Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc vàng | 29,023 lượt nghe | 5,426 lượt tải

Chiều thương đô thị

Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc vàng | 27,279 lượt nghe | 5,185 lượt tải

Tôi vẫn nhớ

Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc vàng | 60,874 lượt nghe | 7,933 lượt tải

Trả lại em thành phố này

Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc vàng | 121,274 lượt nghe | 10,716 lượt tải

Chia sẻ Nghe Nhạc Vàng

khach san da lat