Ca sĩ Nhật Trường

Tám Điệp Khúc (Trước 1975)

Tám Điệp Khúc (Trước 1975)

Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan
10 bài hát | 62,899 lượt nghe
Chuyện giàn thiên lý

Chuyện giàn thiên lý

Trình bày: Chế Linh, Mạnh Đình, Nhật Trường, Sơn Tuyền
10 bài hát | 107,941 lượt nghe

Mùa đông của anh

Trình bày: Hương Lan, Nhật Trường | Thể loại: Nhạc vàng | 37,447 lượt nghe | 4,137 lượt tải

Niềm đau dĩ vãng

Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc vàng | 13,924 lượt nghe | 3,882 lượt tải

Chuyện hẹn hò

Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc vàng | 102,598 lượt nghe | 3,367 lượt tải

Biển mặn

Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc vàng | 143,848 lượt nghe | 8,417 lượt tải

Người chết trở về

Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 73,299 lượt nghe | 1,658 lượt tải

Chuyện hẹn hò

Trình bày: Nhật Trường, Phương Hồng Quế | Thể loại: Nhạc vàng | 25,831 lượt nghe | 2,051 lượt tải

Sau ngày nghỉ phép (trước 1975)

Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc vàng trước 1975 | 29,375 lượt nghe | 2,831 lượt tải

Tám điệp khúc (trước 1975)

Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc vàng trước 1975 | 55,591 lượt nghe | 3,284 lượt tải

Góa phụ ngây thơ (trước 1975)

Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc vàng trước 1975 | 52,458 lượt nghe | 3,354 lượt tải

Nó và tôi (trước 1975)

Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc vàng trước 1975 | 56,285 lượt nghe | 5,078 lượt tải

Hoa trinh nữ (trước 1975)

Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc vàng trước 1975 | 63,369 lượt nghe | 2,322 lượt tải

Tôi đã gặp (trước 1975)

Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc vàng trước 1975 | 49,682 lượt nghe | 3,794 lượt tải

Tiễn biệt

Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc vàng | 29,302 lượt nghe | 5,462 lượt tải

Chiều thương đô thị

Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc vàng | 27,556 lượt nghe | 5,227 lượt tải

Tôi vẫn nhớ

Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc vàng | 61,501 lượt nghe | 8,163 lượt tải

Trả lại em thành phố này

Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc vàng | 122,508 lượt nghe | 10,803 lượt tải

Chia sẻ Nghe Nhạc Vàng

khach san da lat