Ca sĩ Nhật Trường

Tám Điệp Khúc (Trước 1975)

Tám Điệp Khúc (Trước 1975)

Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan
10 bài hát | 76,979 lượt nghe
Chuyện giàn thiên lý

Chuyện giàn thiên lý

Trình bày: Chế Linh, Mạnh Đình, Nhật Trường, Sơn Tuyền
10 bài hát | 123,014 lượt nghe

Mùa đông của anh

Trình bày: Hương Lan, Nhật Trường | Thể loại: Nhạc vàng | 61,001 lượt nghe | 4,990 lượt tải

Niềm đau dĩ vãng

Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc vàng | 20,401 lượt nghe | 4,198 lượt tải

Chuyện hẹn hò

Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc vàng | 121,697 lượt nghe | 3,953 lượt tải

Biển mặn

Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc vàng | 194,413 lượt nghe | 10,668 lượt tải

Người chết trở về

Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 91,265 lượt nghe | 2,197 lượt tải

Chuyện hẹn hò

Trình bày: Nhật Trường, Phương Hồng Quế | Thể loại: Nhạc vàng | 36,360 lượt nghe | 2,458 lượt tải

Sau ngày nghỉ phép (trước 1975)

Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc vàng trước 1975 | 41,738 lượt nghe | 3,743 lượt tải

Tám điệp khúc (trước 1975)

Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc vàng trước 1975 | 73,608 lượt nghe | 4,234 lượt tải

Góa phụ ngây thơ (trước 1975)

Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc vàng trước 1975 | 69,119 lượt nghe | 4,312 lượt tải

Nó và tôi (trước 1975)

Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc vàng trước 1975 | 75,851 lượt nghe | 6,499 lượt tải

Hoa trinh nữ (trước 1975)

Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc vàng trước 1975 | 87,144 lượt nghe | 3,886 lượt tải

Tôi đã gặp (trước 1975)

Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc vàng trước 1975 | 65,119 lượt nghe | 4,679 lượt tải

Tiễn biệt

Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc vàng | 49,045 lượt nghe | 8,355 lượt tải

Chiều thương đô thị

Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc vàng | 51,309 lượt nghe | 8,494 lượt tải

Tôi vẫn nhớ

Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc vàng | 107,122 lượt nghe | 25,934 lượt tải

Trả lại em thành phố này

Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc vàng | 227,215 lượt nghe | 16,734 lượt tải