Ca sĩ Nhật Trường

Tám Điệp Khúc (Trước 1975)

Tám Điệp Khúc (Trước 1975)

Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan
10 bài hát | 87,412 lượt nghe
Chuyện giàn thiên lý

Chuyện giàn thiên lý

Trình bày: Chế Linh, Mạnh Đình, Nhật Trường, Sơn Tuyền
10 bài hát | 134,531 lượt nghe

Mùa đông của anh

Trình bày: Hương Lan, Nhật Trường | Thể loại: Nhạc vàng | 79,876 lượt nghe | 6,257 lượt tải

Niềm đau dĩ vãng

Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc vàng | 26,338 lượt nghe | 4,605 lượt tải

Chuyện hẹn hò

Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc vàng | 143,321 lượt nghe | 4,749 lượt tải

Biển mặn

Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc vàng | 254,159 lượt nghe | 20,319 lượt tải

Người chết trở về

Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 106,494 lượt nghe | 2,894 lượt tải

Chuyện hẹn hò

Trình bày: Nhật Trường, Phương Hồng Quế | Thể loại: Nhạc vàng | 46,602 lượt nghe | 2,986 lượt tải

Sau ngày nghỉ phép (trước 1975)

Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc vàng trước 1975 | 51,557 lượt nghe | 4,662 lượt tải

Tám điệp khúc (trước 1975)

Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc vàng trước 1975 | 88,531 lượt nghe | 5,219 lượt tải

Góa phụ ngây thơ (trước 1975)

Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc vàng trước 1975 | 83,606 lượt nghe | 10,585 lượt tải

Nó và tôi (trước 1975)

Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc vàng trước 1975 | 96,243 lượt nghe | 8,070 lượt tải

Hoa trinh nữ (trước 1975)

Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc vàng trước 1975 | 110,494 lượt nghe | 5,629 lượt tải

Tôi đã gặp (trước 1975)

Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc vàng trước 1975 | 78,194 lượt nghe | 7,772 lượt tải

Tiễn biệt

Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc vàng | 66,376 lượt nghe | 18,783 lượt tải

Chiều thương đô thị

Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc vàng | 72,579 lượt nghe | 18,061 lượt tải

Tôi vẫn nhớ

Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc vàng | 148,502 lượt nghe | 43,912 lượt tải

Trả lại em thành phố này

Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc vàng | 318,968 lượt nghe | 29,722 lượt tải