Ca sĩ Nhật Trường

Tám Điệp Khúc (Trước 1975)

Tám Điệp Khúc (Trước 1975)

Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan
10 bài hát | 57,323 lượt nghe
Chuyện giàn thiên lý

Chuyện giàn thiên lý

Trình bày: Chế Linh, Mạnh Đình, Nhật Trường, Sơn Tuyền
10 bài hát | 105,044 lượt nghe

Mùa đông của anh

Trình bày: Hương Lan, Nhật Trường | Thể loại: Nhạc vàng | 33,568 lượt nghe | 3,959 lượt tải

Niềm đau dĩ vãng

Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc vàng | 12,359 lượt nghe | 3,818 lượt tải

Chuyện hẹn hò

Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc vàng | 99,184 lượt nghe | 3,301 lượt tải

Biển mặn

Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc vàng | 134,947 lượt nghe | 8,107 lượt tải

Người chết trở về

Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 70,252 lượt nghe | 1,581 lượt tải

Chuyện hẹn hò

Trình bày: Nhật Trường, Phương Hồng Quế | Thể loại: Nhạc vàng | 23,845 lượt nghe | 1,976 lượt tải

Sau ngày nghỉ phép (trước 1975)

Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc vàng trước 1975 | 27,458 lượt nghe | 2,675 lượt tải

Tám điệp khúc (trước 1975)

Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc vàng trước 1975 | 49,574 lượt nghe | 3,034 lượt tải

Góa phụ ngây thơ (trước 1975)

Trình bày: Nhật Trường, Thanh Lan | Thể loại: Nhạc vàng trước 1975 | 46,860 lượt nghe | 3,176 lượt tải

Nó và tôi (trước 1975)

Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc vàng trước 1975 | 50,264 lượt nghe | 4,799 lượt tải

Hoa trinh nữ (trước 1975)

Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc vàng trước 1975 | 56,345 lượt nghe | 2,031 lượt tải

Tôi đã gặp (trước 1975)

Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc vàng trước 1975 | 44,367 lượt nghe | 3,605 lượt tải

Tiễn biệt

Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc vàng | 25,016 lượt nghe | 4,899 lượt tải

Chiều thương đô thị

Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc vàng | 22,971 lượt nghe | 4,663 lượt tải

Tôi vẫn nhớ

Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc vàng | 51,761 lượt nghe | 6,255 lượt tải

Trả lại em thành phố này

Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc vàng | 100,009 lượt nghe | 9,619 lượt tải