Ca sĩ Paris By Night

Thương và Hận

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 5,624 lượt nghe | 994 lượt tải

Tình anh lính chiến

Trình bày: Ý Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 5,608 lượt nghe | 1,310 lượt tải

Chuyện tình quán bên hồ

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 5,586 lượt nghe | 395 lượt tải

Quê mẹ

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 5,585 lượt nghe | 532 lượt tải

Sương trắng miền quê ngoại

Trình bày: Phương Mai | Thể loại: Nhạc vàng | 5,564 lượt nghe | 1,164 lượt tải

Thuyền không bến đò

Trình bày: Như Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 5,560 lượt nghe | 716 lượt tải

Vườn tao ngộ

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 5,555 lượt nghe | 518 lượt tải

Tình chỉ đẹp

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 5,552 lượt nghe | 794 lượt tải

Tình thiên thu

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 5,541 lượt nghe | 887 lượt tải

Tàu đêm năm cũ

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 5,539 lượt nghe | 446 lượt tải

Từ đó em buồn

Trình bày: Như Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 5,530 lượt nghe | 982 lượt tải

Thuyền không bến đò

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 5,518 lượt nghe | 396 lượt tải

Xót xa

Trình bày: Mai Quốc Huy | Thể loại: Nhạc vàng | 5,516 lượt nghe | 252 lượt tải

Tình chỉ đẹp

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 5,505 lượt nghe | 462 lượt tải

Tà áo cưới

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 5,499 lượt nghe | 699 lượt tải

Xóm đêm

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 5,497 lượt nghe | 601 lượt tải

Tiễn người đi

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 5,470 lượt nghe | 620 lượt tải

Tình chỉ đẹp

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 5,470 lượt nghe | 426 lượt tải

Chuyện tình quán bên hồ

Trình bày: Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 5,462 lượt nghe | 559 lượt tải

Những đêm chờ sáng

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 5,445 lượt nghe | 482 lượt tải

Lời tự tình (Tâm sự người hát bài quê hương)

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 5,430 lượt nghe | 1,005 lượt tải

Trọn thương

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 5,415 lượt nghe | 447 lượt tải

Buồn hãy đi đi

Trình bày: Duy Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 5,407 lượt nghe | 266 lượt tải

Chuyện tình quán bên hồ

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 5,397 lượt nghe | 956 lượt tải

Xin trả lại thời gian

Trình bày: Tâm Đoan | Thể loại: Nhạc vàng | 5,390 lượt nghe | 650 lượt tải

Chia sẻ Nghe Nhạc Vàng

khach san da lat