Ca sĩ Paris By Night

Trên nhịp cầu tre

Trình bày: Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 5,846 lượt nghe | 1,848 lượt tải

Thuyền không bến đò

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 5,842 lượt nghe | 411 lượt tải

Tà áo cưới

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 5,795 lượt nghe | 716 lượt tải

Sương trắng miền quê ngoại

Trình bày: Phương Mai | Thể loại: Nhạc vàng | 5,789 lượt nghe | 1,202 lượt tải

Tình anh lính chiến

Trình bày: Ý Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 5,786 lượt nghe | 1,310 lượt tải

Chuyện tình quán bên hồ

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 5,783 lượt nghe | 404 lượt tải

Thuyền không bến đò

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 5,775 lượt nghe | 713 lượt tải

Vườn tao ngộ

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 5,750 lượt nghe | 521 lượt tải

Xót xa

Trình bày: Mai Quốc Huy | Thể loại: Nhạc vàng | 5,739 lượt nghe | 264 lượt tải

Tình thiên thu

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 5,712 lượt nghe | 900 lượt tải

Quê mẹ

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 5,710 lượt nghe | 537 lượt tải

Thuyền không bến đò

Trình bày: Như Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 5,709 lượt nghe | 731 lượt tải

Xóm đêm

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 5,699 lượt nghe | 610 lượt tải

Tàu đêm năm cũ

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 5,698 lượt nghe | 454 lượt tải

Tình chỉ đẹp

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 5,685 lượt nghe | 472 lượt tải

Từ đó em buồn

Trình bày: Như Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 5,664 lượt nghe | 994 lượt tải

Chuyện tình quán bên hồ

Trình bày: Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 5,661 lượt nghe | 593 lượt tải

Tình vẫn chưa yên

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 5,650 lượt nghe | 548 lượt tải

Tình chỉ đẹp

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 5,638 lượt nghe | 799 lượt tải

Trúc đào

Trình bày: Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 5,624 lượt nghe | 553 lượt tải

Những đêm chờ sáng

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 5,621 lượt nghe | 493 lượt tải

Xa người mình yêu

Trình bày: Tuấn Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 5,615 lượt nghe | 177 lượt tải

Tiễn người đi

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 5,604 lượt nghe | 638 lượt tải

Trọn thương

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 5,593 lượt nghe | 447 lượt tải

Trang nhật ký

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 5,581 lượt nghe | 704 lượt tải

Chia sẻ Nghe Nhạc Vàng

khach san da lat