Ca sĩ Paris By Night

Tôi bước vào yêu

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 4,788 lượt nghe | 758 lượt tải

Xin trả lại thời gian

Trình bày: Tâm Đoan | Thể loại: Nhạc vàng | 4,780 lượt nghe | 572 lượt tải

Thương và Hận

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 4,779 lượt nghe | 827 lượt tải

Những đêm chờ sáng

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 4,767 lượt nghe | 448 lượt tải

Tình chỉ đẹp

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 4,764 lượt nghe | 439 lượt tải

Về dưới mái nhà

Trình bày: Hương Lan, Thái Châu | Thể loại: Nhạc vàng | 4,760 lượt nghe | 384 lượt tải

Chuyện tình quán bên hồ

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 4,739 lượt nghe | 378 lượt tải

Trọn thương

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 4,733 lượt nghe | 415 lượt tải

Tuyết trắng

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 4,724 lượt nghe | 581 lượt tải

Thuyền không bến đò

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 4,716 lượt nghe | 370 lượt tải

Chuyện tình quán bên hồ

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 4,708 lượt nghe | 930 lượt tải

Tình thiên thu

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 4,689 lượt nghe | 797 lượt tải

Xóm đêm

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 4,684 lượt nghe | 512 lượt tải

Vọng gác đêm sương

Trình bày: Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 4,661 lượt nghe | 481 lượt tải

Tình người ngoại Đạo

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 4,651 lượt nghe | 808 lượt tải

Thuyền không bến đò

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 4,640 lượt nghe | 648 lượt tải

Vườn tao ngộ

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 4,628 lượt nghe | 451 lượt tải

Sầu lẻ bóng

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 4,626 lượt nghe | 650 lượt tải

Vòng tay giữ trọn ân tình

Trình bày: Hoàng Oanh | Thể loại: Nhạc vàng | 4,617 lượt nghe | 589 lượt tải

Tình vỗ cánh bay

Trình bày: Sơn Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 4,615 lượt nghe | 293 lượt tải

Thiệp hồng em viết tên anh

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 4,614 lượt nghe | 485 lượt tải

Chuyện tình quán bên hồ

Trình bày: Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 4,608 lượt nghe | 453 lượt tải

Xóm đêm

Trình bày: Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 4,604 lượt nghe | 462 lượt tải

Thuyền không bến đò

Trình bày: Như Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 4,599 lượt nghe | 669 lượt tải

Phương trời xứ lạ

Trình bày: Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 4,589 lượt nghe | 388 lượt tải

Chia sẻ Nghe Nhạc Vàng

khach san da lat