Ca sĩ Paris By Night

Lính xa nhà

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 4,745 lượt nghe | 560 lượt tải

Tôi bước vào yêu

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 4,743 lượt nghe | 758 lượt tải

Những đêm chờ sáng

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 4,740 lượt nghe | 448 lượt tải

Tình chỉ đẹp

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 4,728 lượt nghe | 436 lượt tải

Về dưới mái nhà

Trình bày: Hương Lan, Thái Châu | Thể loại: Nhạc vàng | 4,721 lượt nghe | 382 lượt tải

Trọn thương

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 4,713 lượt nghe | 415 lượt tải

Chuyện tình quán bên hồ

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 4,703 lượt nghe | 378 lượt tải

Tuyết trắng

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 4,694 lượt nghe | 573 lượt tải

Thuyền không bến đò

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 4,687 lượt nghe | 370 lượt tải

Chuyện tình quán bên hồ

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 4,681 lượt nghe | 928 lượt tải

Tình thiên thu

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 4,658 lượt nghe | 797 lượt tải

Xóm đêm

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 4,643 lượt nghe | 506 lượt tải

Vọng gác đêm sương

Trình bày: Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 4,634 lượt nghe | 478 lượt tải

Tình người ngoại Đạo

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 4,618 lượt nghe | 787 lượt tải

Thuyền không bến đò

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 4,615 lượt nghe | 648 lượt tải

Thiệp hồng em viết tên anh

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 4,604 lượt nghe | 482 lượt tải

Sầu lẻ bóng

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 4,600 lượt nghe | 646 lượt tải

Vườn tao ngộ

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 4,599 lượt nghe | 451 lượt tải

Vòng tay giữ trọn ân tình

Trình bày: Hoàng Oanh | Thể loại: Nhạc vàng | 4,590 lượt nghe | 589 lượt tải

Chuyện tình quán bên hồ

Trình bày: Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 4,583 lượt nghe | 453 lượt tải

Tình vỗ cánh bay

Trình bày: Sơn Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 4,580 lượt nghe | 293 lượt tải

Thuyền không bến đò

Trình bày: Như Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 4,578 lượt nghe | 666 lượt tải

Mưa trên biển vắng

Trình bày: Ngọc Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 4,575 lượt nghe | 342 lượt tải

Phương trời xứ lạ

Trình bày: Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 4,566 lượt nghe | 387 lượt tải

Xóm đêm

Trình bày: Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 4,560 lượt nghe | 462 lượt tải

Chia sẻ Nghe Nhạc Vàng

khach san da lat