Ca sĩ Phi Nhung

Đừng Nói Xa Nhau

Đừng Nói Xa Nhau

Trình bày: Mạnh Quỳnh, Phi Nhung
10 bài hát | 342,598 lượt nghe
Nếu Chúng Mình Cách Trở (Tân Cổ)

Nếu Chúng Mình Cách Trở (Tân Cổ)

Trình bày: Phi Nhung, Mạnh Quỳnh
11 bài hát | 109,244 lượt nghe

Căn nhà ngoại ô

Căn nhà ngoại ô

Trình bày: Diệp Thanh Thanh, Mạnh Đình, Phi Nhung, Trường Vũ
10 bài hát | 74,627 lượt nghe

Bao giờ ta gặp lại ta

Bao giờ ta gặp lại ta

Trình bày: Phi Nhung
10 bài hát | 42,780 lượt nghe

Chiều Tây Đô

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 82,071 lượt nghe | 7,740 lượt tải

Chút kỷ niệm buồn

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 98,461 lượt nghe | 5,446 lượt tải

Dấu chân kỷ niệm

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 67,043 lượt nghe | 4,336 lượt tải

Đừng nói xa nhau

Trình bày: Mạnh Quỳnh, Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 91,403 lượt nghe | 11,482 lượt tải

Dù anh nghèo

Trình bày: Mạnh Quỳnh, Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 94,047 lượt nghe | 13,054 lượt tải

Em hậu phương anh tiền tuyến

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 52,080 lượt nghe | 3,749 lượt tải

Em về kẻo trời mưa

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 232,557 lượt nghe | 9,295 lượt tải

Khuya nay anh đi rồi

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 80,873 lượt nghe | 5,899 lượt tải

Mấy nhịp cầu tre

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 53,701 lượt nghe | 5,076 lượt tải

Một mình thôi

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 34,577 lượt nghe | 3,941 lượt tải

Tàu đêm năm cũ

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 63,611 lượt nghe | 4,584 lượt tải

Thiệp hồng em viết tên anh

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 59,389 lượt nghe | 4,909 lượt tải

Xin giữ trọn tình quê

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 41,890 lượt nghe | 4,032 lượt tải

Xin yêu tôi bằng cả tình người

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 51,268 lượt nghe | 3,815 lượt tải

Anh cho em mùa xuân

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 43,815 lượt nghe | 1,652 lượt tải

Bông cỏ may

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 33,634 lượt nghe | 2,124 lượt tải

Chút kỷ niệm buồn

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 34,565 lượt nghe | 1,760 lượt tải

Dấu chân kỷ niệm

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 32,730 lượt nghe | 1,762 lượt tải

Đám cưới nghèo

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 71,739 lượt nghe | 5,771 lượt tải

Chuyến xe lam chiều

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 43,112 lượt nghe | 2,480 lượt tải

Chuyến xe lam chiều

Trình bày: Phi Nhung, Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 69,554 lượt nghe | 6,584 lượt tải

Chuyện ngày xưa

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 89,991 lượt nghe | 2,634 lượt tải

Đêm nhớ người tình

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 35,975 lượt nghe | 2,171 lượt tải

Đoạn cuối tình yêu

Trình bày: Chế Linh, Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 98,795 lượt nghe | 7,018 lượt tải

Đôi mắt người xưa

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 57,478 lượt nghe | 3,642 lượt tải


Advertising