Ca sĩ Phi Nhung

Đừng Nói Xa Nhau

Đừng Nói Xa Nhau

Trình bày: Mạnh Quỳnh, Phi Nhung
10 bài hát | 366,131 lượt nghe
Nếu Chúng Mình Cách Trở (Tân Cổ)

Nếu Chúng Mình Cách Trở (Tân Cổ)

Trình bày: Phi Nhung, Mạnh Quỳnh
11 bài hát | 117,946 lượt nghe

Căn nhà ngoại ô

Căn nhà ngoại ô

Trình bày: Diệp Thanh Thanh, Mạnh Đình, Phi Nhung, Trường Vũ
10 bài hát | 82,258 lượt nghe

Bao giờ ta gặp lại ta

Bao giờ ta gặp lại ta

Trình bày: Phi Nhung
10 bài hát | 47,149 lượt nghe

Chiều Tây Đô

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 93,695 lượt nghe | 9,063 lượt tải

Chút kỷ niệm buồn

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 129,149 lượt nghe | 6,041 lượt tải

Dấu chân kỷ niệm

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 72,542 lượt nghe | 4,830 lượt tải

Đừng nói xa nhau

Trình bày: Mạnh Quỳnh, Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 98,272 lượt nghe | 12,511 lượt tải

Dù anh nghèo

Trình bày: Mạnh Quỳnh, Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 108,148 lượt nghe | 14,389 lượt tải

Em hậu phương anh tiền tuyến

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 56,165 lượt nghe | 4,241 lượt tải

Em về kẻo trời mưa

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 254,816 lượt nghe | 10,002 lượt tải

Khuya nay anh đi rồi

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 85,749 lượt nghe | 6,431 lượt tải

Mấy nhịp cầu tre

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 57,998 lượt nghe | 5,577 lượt tải

Một mình thôi

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 38,658 lượt nghe | 4,340 lượt tải

Tàu đêm năm cũ

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 71,027 lượt nghe | 6,022 lượt tải

Thiệp hồng em viết tên anh

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 62,932 lượt nghe | 5,320 lượt tải

Xin giữ trọn tình quê

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 44,616 lượt nghe | 4,418 lượt tải

Xin yêu tôi bằng cả tình người

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 54,184 lượt nghe | 4,157 lượt tải

Anh cho em mùa xuân

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 45,771 lượt nghe | 1,967 lượt tải

Bông cỏ may

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 37,016 lượt nghe | 2,478 lượt tải

Chút kỷ niệm buồn

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 36,681 lượt nghe | 1,943 lượt tải

Dấu chân kỷ niệm

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 34,237 lượt nghe | 1,926 lượt tải

Đám cưới nghèo

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 77,085 lượt nghe | 6,247 lượt tải

Chuyến xe lam chiều

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 45,037 lượt nghe | 2,766 lượt tải

Chuyến xe lam chiều

Trình bày: Phi Nhung, Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 73,118 lượt nghe | 7,099 lượt tải

Chuyện ngày xưa

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 99,982 lượt nghe | 2,950 lượt tải

Đêm nhớ người tình

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 38,910 lượt nghe | 2,350 lượt tải

Đoạn cuối tình yêu

Trình bày: Chế Linh, Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 106,750 lượt nghe | 8,249 lượt tải

Đôi mắt người xưa

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 62,003 lượt nghe | 4,001 lượt tải