Ca sĩ Phi Nhung

Đừng Nói Xa Nhau

Đừng Nói Xa Nhau

Trình bày: Mạnh Quỳnh, Phi Nhung
10 bài hát | 386,656 lượt nghe
Nếu Chúng Mình Cách Trở (Tân Cổ)

Nếu Chúng Mình Cách Trở (Tân Cổ)

Trình bày: Phi Nhung, Mạnh Quỳnh
11 bài hát | 124,100 lượt nghe

Căn nhà ngoại ô

Căn nhà ngoại ô

Trình bày: Diệp Thanh Thanh, Mạnh Đình, Phi Nhung, Trường Vũ
10 bài hát | 88,826 lượt nghe

Bao giờ ta gặp lại ta

Bao giờ ta gặp lại ta

Trình bày: Phi Nhung
10 bài hát | 50,191 lượt nghe

Chiều Tây Đô

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 104,820 lượt nghe | 10,301 lượt tải

Chút kỷ niệm buồn

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 150,858 lượt nghe | 6,628 lượt tải

Dấu chân kỷ niệm

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 77,022 lượt nghe | 5,237 lượt tải

Đừng nói xa nhau

Trình bày: Mạnh Quỳnh, Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 103,905 lượt nghe | 13,375 lượt tải

Dù anh nghèo

Trình bày: Mạnh Quỳnh, Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 129,572 lượt nghe | 21,477 lượt tải

Em hậu phương anh tiền tuyến

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 59,130 lượt nghe | 10,070 lượt tải

Em về kẻo trời mưa

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 269,670 lượt nghe | 10,734 lượt tải

Khuya nay anh đi rồi

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 91,129 lượt nghe | 6,832 lượt tải

Mấy nhịp cầu tre

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 62,214 lượt nghe | 6,119 lượt tải

Một mình thôi

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 41,727 lượt nghe | 4,795 lượt tải

Tàu đêm năm cũ

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 76,830 lượt nghe | 7,155 lượt tải

Thiệp hồng em viết tên anh

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 65,625 lượt nghe | 8,041 lượt tải

Xin giữ trọn tình quê

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 46,880 lượt nghe | 4,941 lượt tải

Xin yêu tôi bằng cả tình người

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 56,390 lượt nghe | 4,480 lượt tải

Anh cho em mùa xuân

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 48,254 lượt nghe | 2,362 lượt tải

Bông cỏ may

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 40,626 lượt nghe | 2,890 lượt tải

Chút kỷ niệm buồn

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 38,369 lượt nghe | 2,105 lượt tải

Dấu chân kỷ niệm

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 35,774 lượt nghe | 2,064 lượt tải

Đám cưới nghèo

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 80,727 lượt nghe | 6,649 lượt tải

Chuyến xe lam chiều

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 47,104 lượt nghe | 3,063 lượt tải

Chuyến xe lam chiều

Trình bày: Phi Nhung, Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 76,230 lượt nghe | 14,673 lượt tải

Chuyện ngày xưa

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 105,569 lượt nghe | 3,313 lượt tải

Đêm nhớ người tình

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 41,644 lượt nghe | 2,514 lượt tải

Đoạn cuối tình yêu

Trình bày: Chế Linh, Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 112,036 lượt nghe | 10,256 lượt tải

Đôi mắt người xưa

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 65,006 lượt nghe | 9,572 lượt tải