Ca sĩ Phi Nhung

Đừng Nói Xa Nhau

Đừng Nói Xa Nhau

Trình bày: Mạnh Quỳnh, Phi Nhung
10 bài hát | 326,944 lượt nghe
Nếu Chúng Mình Cách Trở (Tân Cổ)

Nếu Chúng Mình Cách Trở (Tân Cổ)

Trình bày: Phi Nhung, Mạnh Quỳnh
11 bài hát | 102,267 lượt nghe

Căn nhà ngoại ô

Căn nhà ngoại ô

Trình bày: Diệp Thanh Thanh, Mạnh Đình, Phi Nhung, Trường Vũ
10 bài hát | 68,065 lượt nghe

Bao giờ ta gặp lại ta

Bao giờ ta gặp lại ta

Trình bày: Phi Nhung
10 bài hát | 39,736 lượt nghe

Chiều Tây Đô

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 75,020 lượt nghe | 7,068 lượt tải

Chút kỷ niệm buồn

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 80,264 lượt nghe | 5,175 lượt tải

Dấu chân kỷ niệm

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 63,278 lượt nghe | 4,096 lượt tải

Đừng nói xa nhau

Trình bày: Mạnh Quỳnh, Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 87,319 lượt nghe | 10,982 lượt tải

Dù anh nghèo

Trình bày: Mạnh Quỳnh, Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 88,565 lượt nghe | 11,936 lượt tải

Em hậu phương anh tiền tuyến

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 49,005 lượt nghe | 3,537 lượt tải

Em về kẻo trời mưa

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 213,565 lượt nghe | 8,759 lượt tải

Khuya nay anh đi rồi

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 77,830 lượt nghe | 5,677 lượt tải

Mấy nhịp cầu tre

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 49,669 lượt nghe | 4,746 lượt tải

Một mình thôi

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 31,892 lượt nghe | 3,568 lượt tải

Tàu đêm năm cũ

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 58,925 lượt nghe | 4,277 lượt tải

Thiệp hồng em viết tên anh

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 57,365 lượt nghe | 4,681 lượt tải

Xin giữ trọn tình quê

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 40,035 lượt nghe | 3,762 lượt tải

Xin yêu tôi bằng cả tình người

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 48,532 lượt nghe | 3,598 lượt tải

Anh cho em mùa xuân

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 40,311 lượt nghe | 1,403 lượt tải

Bông cỏ may

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 31,954 lượt nghe | 1,991 lượt tải

Chút kỷ niệm buồn

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 33,009 lượt nghe | 1,657 lượt tải

Dấu chân kỷ niệm

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 31,663 lượt nghe | 1,687 lượt tải

Đám cưới nghèo

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 68,363 lượt nghe | 5,398 lượt tải

Chuyến xe lam chiều

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 41,508 lượt nghe | 2,301 lượt tải

Chuyến xe lam chiều

Trình bày: Phi Nhung, Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 66,829 lượt nghe | 6,095 lượt tải

Chuyện ngày xưa

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 83,892 lượt nghe | 2,434 lượt tải

Đêm nhớ người tình

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 34,110 lượt nghe | 2,065 lượt tải

Đoạn cuối tình yêu

Trình bày: Chế Linh, Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 93,216 lượt nghe | 6,455 lượt tải

Đôi mắt người xưa

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 55,283 lượt nghe | 3,480 lượt tải