Ca sĩ Phi Nhung

Đừng Nói Xa Nhau

Đừng Nói Xa Nhau

Trình bày: Mạnh Quỳnh, Phi Nhung
10 bài hát | 326,407 lượt nghe
Nếu Chúng Mình Cách Trở (Tân Cổ)

Nếu Chúng Mình Cách Trở (Tân Cổ)

Trình bày: Phi Nhung, Mạnh Quỳnh
11 bài hát | 102,059 lượt nghe

Căn nhà ngoại ô

Căn nhà ngoại ô

Trình bày: Diệp Thanh Thanh, Mạnh Đình, Phi Nhung, Trường Vũ
10 bài hát | 67,898 lượt nghe

Bao giờ ta gặp lại ta

Bao giờ ta gặp lại ta

Trình bày: Phi Nhung
10 bài hát | 39,679 lượt nghe

Chiều Tây Đô

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 74,840 lượt nghe | 7,056 lượt tải

Chút kỷ niệm buồn

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 79,826 lượt nghe | 5,169 lượt tải

Dấu chân kỷ niệm

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 63,191 lượt nghe | 4,090 lượt tải

Đừng nói xa nhau

Trình bày: Mạnh Quỳnh, Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 87,195 lượt nghe | 10,954 lượt tải

Dù anh nghèo

Trình bày: Mạnh Quỳnh, Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 88,413 lượt nghe | 11,922 lượt tải

Em hậu phương anh tiền tuyến

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 48,929 lượt nghe | 3,534 lượt tải

Em về kẻo trời mưa

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 213,018 lượt nghe | 8,749 lượt tải

Khuya nay anh đi rồi

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 77,738 lượt nghe | 5,667 lượt tải

Mấy nhịp cầu tre

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 49,580 lượt nghe | 4,734 lượt tải

Một mình thôi

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 31,836 lượt nghe | 3,556 lượt tải

Tàu đêm năm cũ

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 58,814 lượt nghe | 4,271 lượt tải

Thiệp hồng em viết tên anh

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 57,287 lượt nghe | 4,676 lượt tải

Xin giữ trọn tình quê

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 40,002 lượt nghe | 3,758 lượt tải

Xin yêu tôi bằng cả tình người

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 48,444 lượt nghe | 3,593 lượt tải

Anh cho em mùa xuân

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 40,266 lượt nghe | 1,401 lượt tải

Bông cỏ may

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 31,922 lượt nghe | 1,988 lượt tải

Chút kỷ niệm buồn

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 32,962 lượt nghe | 1,653 lượt tải

Dấu chân kỷ niệm

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 31,626 lượt nghe | 1,686 lượt tải

Đám cưới nghèo

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 68,301 lượt nghe | 5,392 lượt tải

Chuyến xe lam chiều

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 41,461 lượt nghe | 2,300 lượt tải

Chuyến xe lam chiều

Trình bày: Phi Nhung, Mạnh Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 66,762 lượt nghe | 6,086 lượt tải

Chuyện ngày xưa

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 83,740 lượt nghe | 2,429 lượt tải

Đêm nhớ người tình

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 34,058 lượt nghe | 2,063 lượt tải

Đoạn cuối tình yêu

Trình bày: Chế Linh, Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 93,065 lượt nghe | 6,449 lượt tải

Đôi mắt người xưa

Trình bày: Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 55,238 lượt nghe | 3,468 lượt tải