Ca sĩ Phương Dung

Nắng Đẹp Miền Nam (Trước 1975)

Nắng Đẹp Miền Nam (Trước 1975)

Trình bày: Phương Dung
10 bài hát | 91,946 lượt nghe
Hoa Nở Về Đêm (Trước 1975)

Hoa Nở Về Đêm (Trước 1975)

Trình bày: Phương Dung
10 bài hát | 126,588 lượt nghe

Khúc Hát Ân Tình (Trước 1975)

Khúc Hát Ân Tình (Trước 1975)

Trình bày: Phương Dung
10 bài hát | 76,469 lượt nghe

Hai kỷ niệm một chuyến đi

Trình bày: Chế Linh, Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 107,161 lượt nghe | 8,307 lượt tải

Kiếp cầm ca

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 42,004 lượt nghe | 2,765 lượt tải

Lòng mẹ

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 20,807 lượt nghe | 1,844 lượt tải

Mai anh đi rồi

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 26,934 lượt nghe | 6,981 lượt tải

Một phút suy tư

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 27,857 lượt nghe | 2,421 lượt tải

Mưa đêm ngoại ô

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 35,778 lượt nghe | 4,234 lượt tải

Mười năm tái ngộ

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 23,689 lượt nghe | 16,378 lượt tải

Nẻo đường kỷ niệm

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 14,985 lượt nghe | 1,603 lượt tải

Mấy nhịp cầu tre

Trình bày: Phương Dung, Đình Văn | Thể loại: Nhạc vàng | 14,183 lượt nghe | 2,065 lượt tải

Nỗi buồn đêm đông

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 14,036 lượt nghe | 1,410 lượt tải

Nỗi buồn gác trọ

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 57,533 lượt nghe | 11,329 lượt tải

Nửa đêm ngoài phố

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 23,499 lượt nghe | 1,680 lượt tải

Nửa vầng trăng đợi

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 10,356 lượt nghe | 3,751 lượt tải

Qua cơn mê

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 10,143 lượt nghe | 1,234 lượt tải

Sao chưa thấy hồi âm

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 15,280 lượt nghe | 1,658 lượt tải

Sầu cố đô

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 8,342 lượt nghe | 1,007 lượt tải

Sương lạnh chiều đông

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 28,039 lượt nghe | 2,303 lượt tải

Trang nhật ký

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 36,078 lượt nghe | 2,519 lượt tải

Về đâu mái tóc người thương

Trình bày: Hoàng Oanh, Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 32,532 lượt nghe | 4,160 lượt tải

Về dưới mái nhà

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 9,189 lượt nghe | 897 lượt tải

Vĩnh biệt

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 9,468 lượt nghe | 1,061 lượt tải

Vòng tay giữ trọn ân tình

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 9,872 lượt nghe | 1,048 lượt tải

Xa lộ không đèn

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 11,212 lượt nghe | 1,135 lượt tải

Xóm đêm

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 12,421 lượt nghe | 1,299 lượt tải

Yêu một mình

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 8,480 lượt nghe | 1,487 lượt tải