Ca sĩ Phương Dung

Nắng Đẹp Miền Nam (Trước 1975)

Nắng Đẹp Miền Nam (Trước 1975)

Trình bày: Phương Dung
10 bài hát | 51,829 lượt nghe
Hoa Nở Về Đêm (Trước 1975)

Hoa Nở Về Đêm (Trước 1975)

Trình bày: Phương Dung
10 bài hát | 68,387 lượt nghe

Khúc Hát Ân Tình (Trước 1975)

Khúc Hát Ân Tình (Trước 1975)

Trình bày: Phương Dung
10 bài hát | 52,135 lượt nghe

Hai kỷ niệm một chuyến đi

Trình bày: Chế Linh, Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 76,736 lượt nghe | 4,099 lượt tải

Kiếp cầm ca

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 31,126 lượt nghe | 1,455 lượt tải

Lòng mẹ

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 14,740 lượt nghe | 565 lượt tải

Mai anh đi rồi

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 18,439 lượt nghe | 5,820 lượt tải

Một phút suy tư

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 19,216 lượt nghe | 868 lượt tải

Mưa đêm ngoại ô

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 24,425 lượt nghe | 3,094 lượt tải

Mười năm tái ngộ

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 15,124 lượt nghe | 2,520 lượt tải

Nẻo đường kỷ niệm

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 10,069 lượt nghe | 640 lượt tải

Mấy nhịp cầu tre

Trình bày: Phương Dung, Đình Văn | Thể loại: Nhạc vàng | 7,340 lượt nghe | 966 lượt tải

Nỗi buồn đêm đông

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 5,831 lượt nghe | 435 lượt tải

Nỗi buồn gác trọ

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 12,446 lượt nghe | 854 lượt tải

Nửa đêm ngoài phố

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 7,364 lượt nghe | 593 lượt tải

Nửa vầng trăng đợi

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 4,785 lượt nghe | 1,919 lượt tải

Qua cơn mê

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 4,962 lượt nghe | 447 lượt tải

Sao chưa thấy hồi âm

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 5,830 lượt nghe | 580 lượt tải

Sầu cố đô

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 3,736 lượt nghe | 368 lượt tải

Sương lạnh chiều đông

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 7,395 lượt nghe | 790 lượt tải

Trang nhật ký

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 6,359 lượt nghe | 815 lượt tải

Về đâu mái tóc người thương

Trình bày: Hoàng Oanh, Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 7,727 lượt nghe | 1,516 lượt tải

Về dưới mái nhà

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 4,397 lượt nghe | 445 lượt tải

Vĩnh biệt

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 4,035 lượt nghe | 454 lượt tải

Vòng tay giữ trọn ân tình

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 4,243 lượt nghe | 413 lượt tải

Xa lộ không đèn

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 4,247 lượt nghe | 528 lượt tải

Xóm đêm

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 4,637 lượt nghe | 506 lượt tải

Yêu một mình

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 3,642 lượt nghe | 490 lượt tải