Ca sĩ Phương Dung

Nắng Đẹp Miền Nam (Trước 1975)

Nắng Đẹp Miền Nam (Trước 1975)

Trình bày: Phương Dung
10 bài hát | 90,917 lượt nghe
Hoa Nở Về Đêm (Trước 1975)

Hoa Nở Về Đêm (Trước 1975)

Trình bày: Phương Dung
10 bài hát | 124,859 lượt nghe

Khúc Hát Ân Tình (Trước 1975)

Khúc Hát Ân Tình (Trước 1975)

Trình bày: Phương Dung
10 bài hát | 75,987 lượt nghe

Hai kỷ niệm một chuyến đi

Trình bày: Chế Linh, Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 106,382 lượt nghe | 8,159 lượt tải

Kiếp cầm ca

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 41,701 lượt nghe | 2,713 lượt tải

Lòng mẹ

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 20,634 lượt nghe | 1,826 lượt tải

Mai anh đi rồi

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 26,674 lượt nghe | 6,945 lượt tải

Một phút suy tư

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 27,539 lượt nghe | 2,396 lượt tải

Mưa đêm ngoại ô

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 35,410 lượt nghe | 4,209 lượt tải

Mười năm tái ngộ

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 23,405 lượt nghe | 16,110 lượt tải

Nẻo đường kỷ niệm

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 14,776 lượt nghe | 1,578 lượt tải

Mấy nhịp cầu tre

Trình bày: Phương Dung, Đình Văn | Thể loại: Nhạc vàng | 13,972 lượt nghe | 2,057 lượt tải

Nỗi buồn đêm đông

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 13,697 lượt nghe | 1,368 lượt tải

Nỗi buồn gác trọ

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 55,801 lượt nghe | 11,029 lượt tải

Nửa đêm ngoài phố

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 23,187 lượt nghe | 1,658 lượt tải

Nửa vầng trăng đợi

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 10,184 lượt nghe | 3,743 lượt tải

Qua cơn mê

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 9,981 lượt nghe | 1,213 lượt tải

Sao chưa thấy hồi âm

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 14,922 lượt nghe | 1,623 lượt tải

Sầu cố đô

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 8,159 lượt nghe | 988 lượt tải

Sương lạnh chiều đông

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 27,204 lượt nghe | 2,253 lượt tải

Trang nhật ký

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 35,434 lượt nghe | 2,288 lượt tải

Về đâu mái tóc người thương

Trình bày: Hoàng Oanh, Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 31,916 lượt nghe | 4,079 lượt tải

Về dưới mái nhà

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 9,051 lượt nghe | 888 lượt tải

Vĩnh biệt

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 9,286 lượt nghe | 1,050 lượt tải

Vòng tay giữ trọn ân tình

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 9,695 lượt nghe | 1,028 lượt tải

Xa lộ không đèn

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 10,960 lượt nghe | 1,122 lượt tải

Xóm đêm

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 12,155 lượt nghe | 1,282 lượt tải

Yêu một mình

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 8,309 lượt nghe | 1,454 lượt tải