Ca sĩ Phương Dung

Nắng Đẹp Miền Nam (Trước 1975)

Nắng Đẹp Miền Nam (Trước 1975)

Trình bày: Phương Dung
10 bài hát | 58,643 lượt nghe
Hoa Nở Về Đêm (Trước 1975)

Hoa Nở Về Đêm (Trước 1975)

Trình bày: Phương Dung
10 bài hát | 82,235 lượt nghe

Khúc Hát Ân Tình (Trước 1975)

Khúc Hát Ân Tình (Trước 1975)

Trình bày: Phương Dung
10 bài hát | 56,577 lượt nghe

Hai kỷ niệm một chuyến đi

Trình bày: Chế Linh, Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 81,388 lượt nghe | 4,442 lượt tải

Kiếp cầm ca

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 33,709 lượt nghe | 1,601 lượt tải

Lòng mẹ

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 15,769 lượt nghe | 1,150 lượt tải

Mai anh đi rồi

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 19,944 lượt nghe | 5,955 lượt tải

Một phút suy tư

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 20,542 lượt nghe | 960 lượt tải

Mưa đêm ngoại ô

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 26,111 lượt nghe | 3,243 lượt tải

Mười năm tái ngộ

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 16,587 lượt nghe | 2,644 lượt tải

Nẻo đường kỷ niệm

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 10,873 lượt nghe | 780 lượt tải

Mấy nhịp cầu tre

Trình bày: Phương Dung, Đình Văn | Thể loại: Nhạc vàng | 8,575 lượt nghe | 1,116 lượt tải

Nỗi buồn đêm đông

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 6,992 lượt nghe | 522 lượt tải

Nỗi buồn gác trọ

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 17,006 lượt nghe | 1,007 lượt tải

Nửa đêm ngoài phố

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 9,325 lượt nghe | 699 lượt tải

Nửa vầng trăng đợi

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 5,726 lượt nghe | 1,982 lượt tải

Qua cơn mê

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 5,819 lượt nghe | 550 lượt tải

Sao chưa thấy hồi âm

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 6,966 lượt nghe | 716 lượt tải

Sầu cố đô

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 4,374 lượt nghe | 420 lượt tải

Sương lạnh chiều đông

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 9,385 lượt nghe | 971 lượt tải

Trang nhật ký

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 9,161 lượt nghe | 974 lượt tải

Về đâu mái tóc người thương

Trình bày: Hoàng Oanh, Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 9,819 lượt nghe | 1,822 lượt tải

Về dưới mái nhà

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 5,170 lượt nghe | 495 lượt tải

Vĩnh biệt

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 4,804 lượt nghe | 498 lượt tải

Vòng tay giữ trọn ân tình

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 5,086 lượt nghe | 462 lượt tải

Xa lộ không đèn

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 5,190 lượt nghe | 599 lượt tải

Xóm đêm

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 5,550 lượt nghe | 601 lượt tải

Yêu một mình

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 4,425 lượt nghe | 588 lượt tải