Ca sĩ Phương Dung

Nắng Đẹp Miền Nam (Trước 1975)

Nắng Đẹp Miền Nam (Trước 1975)

Trình bày: Phương Dung
10 bài hát | 61,272 lượt nghe
Hoa Nở Về Đêm (Trước 1975)

Hoa Nở Về Đêm (Trước 1975)

Trình bày: Phương Dung
10 bài hát | 85,531 lượt nghe

Khúc Hát Ân Tình (Trước 1975)

Khúc Hát Ân Tình (Trước 1975)

Trình bày: Phương Dung
10 bài hát | 59,665 lượt nghe

Hai kỷ niệm một chuyến đi

Trình bày: Chế Linh, Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 83,614 lượt nghe | 4,536 lượt tải

Kiếp cầm ca

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 34,211 lượt nghe | 1,657 lượt tải

Lòng mẹ

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 16,081 lượt nghe | 1,171 lượt tải

Mai anh đi rồi

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 20,481 lượt nghe | 5,999 lượt tải

Một phút suy tư

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 21,037 lượt nghe | 998 lượt tải

Mưa đêm ngoại ô

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 26,680 lượt nghe | 3,289 lượt tải

Mười năm tái ngộ

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 17,091 lượt nghe | 2,677 lượt tải

Nẻo đường kỷ niệm

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 11,158 lượt nghe | 835 lượt tải

Mấy nhịp cầu tre

Trình bày: Phương Dung, Đình Văn | Thể loại: Nhạc vàng | 9,041 lượt nghe | 1,169 lượt tải

Nỗi buồn đêm đông

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 7,433 lượt nghe | 547 lượt tải

Nỗi buồn gác trọ

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 19,018 lượt nghe | 1,053 lượt tải

Nửa đêm ngoài phố

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 10,142 lượt nghe | 735 lượt tải

Nửa vầng trăng đợi

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 6,057 lượt nghe | 2,005 lượt tải

Qua cơn mê

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 6,094 lượt nghe | 577 lượt tải

Sao chưa thấy hồi âm

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 7,450 lượt nghe | 753 lượt tải

Sầu cố đô

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 4,646 lượt nghe | 430 lượt tải

Sương lạnh chiều đông

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 10,084 lượt nghe | 1,026 lượt tải

Trang nhật ký

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 10,352 lượt nghe | 1,041 lượt tải

Về đâu mái tóc người thương

Trình bày: Hoàng Oanh, Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 10,638 lượt nghe | 1,962 lượt tải

Về dưới mái nhà

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 5,537 lượt nghe | 515 lượt tải

Vĩnh biệt

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 5,074 lượt nghe | 523 lượt tải

Vòng tay giữ trọn ân tình

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 5,411 lượt nghe | 476 lượt tải

Xa lộ không đèn

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 5,539 lượt nghe | 622 lượt tải

Xóm đêm

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 5,934 lượt nghe | 626 lượt tải

Yêu một mình

Trình bày: Phương Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 4,662 lượt nghe | 599 lượt tải