Ca sĩ Quang Lê

Đôi Mắt Người Xưa

Đôi Mắt Người Xưa

Trình bày: Mai Thiên Vân, Quang Lê
11 bài hát | 202,983 lượt nghe
Phải Lòng Con Gái Bến Tre

Phải Lòng Con Gái Bến Tre

Trình bày: Mai Thiên Vân, Quang Lê
10 bài hát | 68,887 lượt nghe

Ai Cho Tôi Tình Yêu

Ai Cho Tôi Tình Yêu

Trình bày: Nguyên Lê, Quang Lê
10 bài hát | 74,010 lượt nghe

Quán nửa khuya

Trình bày: Quang Lê | Thể loại: Nhạc vàng | 177,391 lượt nghe | 32,596 lượt tải

Sương trắng miền quê ngoại

Trình bày: Quang Lê | Thể loại: Nhạc vàng | 208,593 lượt nghe | 16,241 lượt tải

Thư cho vợ hiền

Trình bày: Quang Lê | Thể loại: Nhạc vàng | 158,039 lượt nghe | 13,118 lượt tải

Ai nhớ chăng ai

Trình bày: Quang Lê | Thể loại: Nhạc vàng | 68,479 lượt nghe | 9,136 lượt tải

Buồn chi em ơi

Trình bày: Quang Lê | Thể loại: Nhạc vàng | 89,491 lượt nghe | 14,515 lượt tải

Cô hàng xóm

Trình bày: Quang Lê | Thể loại: Nhạc vàng | 146,209 lượt nghe | 29,123 lượt tải

Để trả lời một câu hỏi

Trình bày: Quang Lê | Thể loại: Nhạc vàng | 49,268 lượt nghe | 15,019 lượt tải

Đêm trao kỷ niệm

Trình bày: Quang Lê | Thể loại: Nhạc vàng | 57,821 lượt nghe | 13,979 lượt tải

Đôi mắt người xưa

Trình bày: Quang Lê | Thể loại: Nhạc vàng | 135,528 lượt nghe | 13,108 lượt tải

Đường về quê hương

Trình bày: Quang Lê | Thể loại: Nhạc vàng | 87,077 lượt nghe | 9,155 lượt tải

Duyên kiếp

Trình bày: Quang Lê | Thể loại: Nhạc vàng | 58,828 lượt nghe | 3,914 lượt tải

Giọt lệ đài trang

Trình bày: Quang Lê | Thể loại: Nhạc vàng | 106,684 lượt nghe | 24,808 lượt tải

Giọt sầu trinh nữ

Trình bày: Quang Lê | Thể loại: Nhạc vàng | 57,662 lượt nghe | 4,166 lượt tải

Hái hoa rừng cho em

Trình bày: Quang Lê, Mai Thiên Vân | Thể loại: Nhạc vàng | 258,585 lượt nghe | 27,503 lượt tải

Hãy quên anh

Trình bày: Quang Lê | Thể loại: Nhạc vàng | 45,623 lượt nghe | 10,103 lượt tải

Hoa cài tóc

Trình bày: Quang Lê | Thể loại: Nhạc vàng | 52,131 lượt nghe | 7,867 lượt tải

Hương xưa

Trình bày: Quang Lê | Thể loại: Nhạc vàng | 56,186 lượt nghe | 3,671 lượt tải

Mất nhau rồi

Trình bày: Quang Lê | Thể loại: Nhạc vàng | 42,455 lượt nghe | 5,200 lượt tải

Một lần dang dở

Trình bày: Quang Lê | Thể loại: Nhạc vàng | 40,376 lượt nghe | 5,481 lượt tải

Mưa đêm tỉnh nhỏ

Trình bày: Quang Lê | Thể loại: Nhạc vàng | 68,054 lượt nghe | 9,451 lượt tải

Mùa xuân của mẹ

Trình bày: Quang Lê | Thể loại: Nhạc vàng | 42,366 lượt nghe | 16,108 lượt tải

Nắng đẹp miền Nam

Trình bày: Quang Lê | Thể loại: Nhạc vàng | 92,079 lượt nghe | 6,938 lượt tải

Ngày đá đơm bông

Trình bày: Quang Lê, Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 29,836 lượt nghe | 4,339 lượt tải

Ngày đá đơm bông

Trình bày: Quang Lê | Thể loại: Nhạc vàng | 21,841 lượt nghe | 2,153 lượt tải

Gõ cửa trái tim

Trình bày: Mai Thiên Vân, Quang Lê | Thể loại: Nhạc vàng | 68,378 lượt nghe | 16,545 lượt tải