Ca sĩ Quang Lê

Đôi Mắt Người Xưa

Đôi Mắt Người Xưa

Trình bày: Mai Thiên Vân, Quang Lê
11 bài hát | 204,010 lượt nghe
Phải Lòng Con Gái Bến Tre

Phải Lòng Con Gái Bến Tre

Trình bày: Mai Thiên Vân, Quang Lê
10 bài hát | 69,291 lượt nghe

Ai Cho Tôi Tình Yêu

Ai Cho Tôi Tình Yêu

Trình bày: Nguyên Lê, Quang Lê
10 bài hát | 74,442 lượt nghe

Quán nửa khuya

Trình bày: Quang Lê | Thể loại: Nhạc vàng | 178,508 lượt nghe | 32,734 lượt tải

Sương trắng miền quê ngoại

Trình bày: Quang Lê | Thể loại: Nhạc vàng | 212,688 lượt nghe | 16,621 lượt tải

Thư cho vợ hiền

Trình bày: Quang Lê | Thể loại: Nhạc vàng | 159,153 lượt nghe | 13,281 lượt tải

Ai nhớ chăng ai

Trình bày: Quang Lê | Thể loại: Nhạc vàng | 68,788 lượt nghe | 9,293 lượt tải

Buồn chi em ơi

Trình bày: Quang Lê | Thể loại: Nhạc vàng | 89,850 lượt nghe | 14,865 lượt tải

Cô hàng xóm

Trình bày: Quang Lê | Thể loại: Nhạc vàng | 147,228 lượt nghe | 29,320 lượt tải

Để trả lời một câu hỏi

Trình bày: Quang Lê | Thể loại: Nhạc vàng | 49,509 lượt nghe | 15,114 lượt tải

Đêm trao kỷ niệm

Trình bày: Quang Lê | Thể loại: Nhạc vàng | 58,300 lượt nghe | 14,122 lượt tải

Đôi mắt người xưa

Trình bày: Quang Lê | Thể loại: Nhạc vàng | 136,301 lượt nghe | 13,252 lượt tải

Đường về quê hương

Trình bày: Quang Lê | Thể loại: Nhạc vàng | 88,208 lượt nghe | 9,354 lượt tải

Duyên kiếp

Trình bày: Quang Lê | Thể loại: Nhạc vàng | 59,220 lượt nghe | 4,003 lượt tải

Giọt lệ đài trang

Trình bày: Quang Lê | Thể loại: Nhạc vàng | 107,192 lượt nghe | 25,011 lượt tải

Giọt sầu trinh nữ

Trình bày: Quang Lê | Thể loại: Nhạc vàng | 57,860 lượt nghe | 4,291 lượt tải

Hái hoa rừng cho em

Trình bày: Quang Lê, Mai Thiên Vân | Thể loại: Nhạc vàng | 260,180 lượt nghe | 27,797 lượt tải

Hãy quên anh

Trình bày: Quang Lê | Thể loại: Nhạc vàng | 45,851 lượt nghe | 10,200 lượt tải

Hoa cài tóc

Trình bày: Quang Lê | Thể loại: Nhạc vàng | 52,607 lượt nghe | 7,919 lượt tải

Hương xưa

Trình bày: Quang Lê | Thể loại: Nhạc vàng | 56,844 lượt nghe | 3,773 lượt tải

Mất nhau rồi

Trình bày: Quang Lê | Thể loại: Nhạc vàng | 42,912 lượt nghe | 5,276 lượt tải

Một lần dang dở

Trình bày: Quang Lê | Thể loại: Nhạc vàng | 40,697 lượt nghe | 5,534 lượt tải

Mưa đêm tỉnh nhỏ

Trình bày: Quang Lê | Thể loại: Nhạc vàng | 68,719 lượt nghe | 9,614 lượt tải

Mùa xuân của mẹ

Trình bày: Quang Lê | Thể loại: Nhạc vàng | 42,890 lượt nghe | 16,221 lượt tải

Nắng đẹp miền Nam

Trình bày: Quang Lê | Thể loại: Nhạc vàng | 93,185 lượt nghe | 7,123 lượt tải

Ngày đá đơm bông

Trình bày: Quang Lê, Phi Nhung | Thể loại: Nhạc vàng | 30,299 lượt nghe | 4,368 lượt tải

Ngày đá đơm bông

Trình bày: Quang Lê | Thể loại: Nhạc vàng | 22,623 lượt nghe | 2,255 lượt tải

Gõ cửa trái tim

Trình bày: Mai Thiên Vân, Quang Lê | Thể loại: Nhạc vàng | 70,674 lượt nghe | 16,799 lượt tải