Ca sĩ Quốc Khanh

Nhớ Mẹ

Nhớ Mẹ

Trình bày: Đan Nguyên, Quốc Khanh
10 bài hát | 81,700 lượt nghe

Liên khúc Nỗi lòng người đi

Trình bày: Đan Nguyên, Lâm Nhật Tiến, Quốc Khanh | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 61,854 lượt nghe | 11,168 lượt tải

Nhớ mẹ

Trình bày: Đan Nguyên, Quốc Khanh | Thể loại: Nhạc vàng | 98,630 lượt nghe | 7,964 lượt tải

Một mai giã từ vũ khí

Trình bày: Đan Nguyên, Quốc Khanh | Thể loại: Nhạc vàng | 396,557 lượt nghe | 38,999 lượt tải

Kiếp đam mê

Trình bày: Quốc Khanh | Thể loại: Nhạc vàng | 70,380 lượt nghe | 1,420 lượt tải

Say

Trình bày: Đan Nguyên, Quốc Khanh | Thể loại: Nhạc vàng | 101,247 lượt nghe | 11,414 lượt tải

Trên đầu súng

Trình bày: Đan Nguyên, Quốc Khanh | Thể loại: Nhạc vàng | 95,702 lượt nghe | 5,187 lượt tải

Tình đầu tình cuối

Trình bày: Quốc Khanh | Thể loại: Nhạc vàng | 72,206 lượt nghe | 1,143 lượt tải

Nhớ mẹ

Trình bày: Cardin, Đan Nguyên, Đoàn Phi, Mai Thanh Sơn, Nguyên Khang, Quốc Khanh | Thể loại: Nhạc vàng | 99,024 lượt nghe | 3,112 lượt tải

Trên đỉnh mùa đông

Trình bày: Như Quỳnh, Quốc Khanh | Thể loại: Nhạc vàng | 169,080 lượt nghe | 2,649 lượt tải