Ca sĩ Quốc Khanh

Nhớ Mẹ

Nhớ Mẹ

Trình bày: Đan Nguyên, Quốc Khanh
10 bài hát | 50,718 lượt nghe

Liên khúc Nỗi lòng người đi

Trình bày: Đan Nguyên, Lâm Nhật Tiến, Quốc Khanh | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 32,726 lượt nghe | 5,860 lượt tải

Nhớ mẹ

Trình bày: Đan Nguyên, Quốc Khanh | Thể loại: Nhạc vàng | 48,657 lượt nghe | 4,906 lượt tải

Một mai giã từ vũ khí

Trình bày: Đan Nguyên, Quốc Khanh | Thể loại: Nhạc vàng | 160,657 lượt nghe | 13,254 lượt tải

Kiếp đam mê

Trình bày: Quốc Khanh | Thể loại: Nhạc vàng | 41,775 lượt nghe | 913 lượt tải

Say

Trình bày: Đan Nguyên, Quốc Khanh | Thể loại: Nhạc vàng | 48,554 lượt nghe | 1,935 lượt tải

Anh không chết đâu anh

Trình bày: Quốc Khanh | Thể loại: Nhạc vàng | 44,147 lượt nghe | 1,183 lượt tải

Trên đầu súng

Trình bày: Đan Nguyên, Quốc Khanh | Thể loại: Nhạc vàng | 48,850 lượt nghe | 1,699 lượt tải

Tình đầu tình cuối

Trình bày: Quốc Khanh | Thể loại: Nhạc vàng | 42,909 lượt nghe | 681 lượt tải

Nhớ mẹ

Trình bày: Cardin, Đan Nguyên, Đoàn Phi, Mai Thanh Sơn, Nguyên Khang, Quốc Khanh | Thể loại: Nhạc vàng | 65,615 lượt nghe | 1,047 lượt tải

Trên đỉnh mùa đông

Trình bày: Như Quỳnh, Quốc Khanh | Thể loại: Nhạc vàng | 97,434 lượt nghe | 1,287 lượt tải