Ca sĩ Quốc Khanh

Nhớ Mẹ

Nhớ Mẹ

Trình bày: Đan Nguyên, Quốc Khanh
10 bài hát | 71,261 lượt nghe

Liên khúc Nỗi lòng người đi

Trình bày: Đan Nguyên, Lâm Nhật Tiến, Quốc Khanh | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 49,242 lượt nghe | 9,144 lượt tải

Nhớ mẹ

Trình bày: Đan Nguyên, Quốc Khanh | Thể loại: Nhạc vàng | 79,206 lượt nghe | 6,810 lượt tải

Một mai giã từ vũ khí

Trình bày: Đan Nguyên, Quốc Khanh | Thể loại: Nhạc vàng | 267,562 lượt nghe | 20,048 lượt tải

Kiếp đam mê

Trình bày: Quốc Khanh | Thể loại: Nhạc vàng | 59,610 lượt nghe | 1,230 lượt tải

Say

Trình bày: Đan Nguyên, Quốc Khanh | Thể loại: Nhạc vàng | 80,421 lượt nghe | 3,683 lượt tải

Trên đầu súng

Trình bày: Đan Nguyên, Quốc Khanh | Thể loại: Nhạc vàng | 74,773 lượt nghe | 3,502 lượt tải

Tình đầu tình cuối

Trình bày: Quốc Khanh | Thể loại: Nhạc vàng | 61,160 lượt nghe | 993 lượt tải

Nhớ mẹ

Trình bày: Cardin, Đan Nguyên, Đoàn Phi, Mai Thanh Sơn, Nguyên Khang, Quốc Khanh | Thể loại: Nhạc vàng | 83,882 lượt nghe | 2,192 lượt tải

Trên đỉnh mùa đông

Trình bày: Như Quỳnh, Quốc Khanh | Thể loại: Nhạc vàng | 145,443 lượt nghe | 2,112 lượt tải