Ca sĩ Quốc Khanh

Nhớ Mẹ

Nhớ Mẹ

Trình bày: Đan Nguyên, Quốc Khanh
10 bài hát | 75,667 lượt nghe

Liên khúc Nỗi lòng người đi

Trình bày: Đan Nguyên, Lâm Nhật Tiến, Quốc Khanh | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 54,676 lượt nghe | 9,985 lượt tải

Nhớ mẹ

Trình bày: Đan Nguyên, Quốc Khanh | Thể loại: Nhạc vàng | 87,306 lượt nghe | 7,233 lượt tải

Một mai giã từ vũ khí

Trình bày: Đan Nguyên, Quốc Khanh | Thể loại: Nhạc vàng | 321,487 lượt nghe | 25,987 lượt tải

Kiếp đam mê

Trình bày: Quốc Khanh | Thể loại: Nhạc vàng | 64,076 lượt nghe | 1,279 lượt tải

Say

Trình bày: Đan Nguyên, Quốc Khanh | Thể loại: Nhạc vàng | 89,247 lượt nghe | 4,282 lượt tải

Trên đầu súng

Trình bày: Đan Nguyên, Quốc Khanh | Thể loại: Nhạc vàng | 83,002 lượt nghe | 4,150 lượt tải

Tình đầu tình cuối

Trình bày: Quốc Khanh | Thể loại: Nhạc vàng | 65,738 lượt nghe | 1,031 lượt tải

Nhớ mẹ

Trình bày: Cardin, Đan Nguyên, Đoàn Phi, Mai Thanh Sơn, Nguyên Khang, Quốc Khanh | Thể loại: Nhạc vàng | 89,260 lượt nghe | 2,570 lượt tải

Trên đỉnh mùa đông

Trình bày: Như Quỳnh, Quốc Khanh | Thể loại: Nhạc vàng | 155,707 lượt nghe | 2,327 lượt tải