Ca sĩ Quốc Khanh

Nhớ Mẹ

Nhớ Mẹ

Trình bày: Đan Nguyên, Quốc Khanh
10 bài hát | 73,448 lượt nghe

Liên khúc Nỗi lòng người đi

Trình bày: Đan Nguyên, Lâm Nhật Tiến, Quốc Khanh | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 51,912 lượt nghe | 9,560 lượt tải

Nhớ mẹ

Trình bày: Đan Nguyên, Quốc Khanh | Thể loại: Nhạc vàng | 83,329 lượt nghe | 7,008 lượt tải

Một mai giã từ vũ khí

Trình bày: Đan Nguyên, Quốc Khanh | Thể loại: Nhạc vàng | 290,671 lượt nghe | 22,702 lượt tải

Kiếp đam mê

Trình bày: Quốc Khanh | Thể loại: Nhạc vàng | 61,774 lượt nghe | 1,266 lượt tải

Say

Trình bày: Đan Nguyên, Quốc Khanh | Thể loại: Nhạc vàng | 84,820 lượt nghe | 3,993 lượt tải

Trên đầu súng

Trình bày: Đan Nguyên, Quốc Khanh | Thể loại: Nhạc vàng | 78,980 lượt nghe | 3,808 lượt tải

Tình đầu tình cuối

Trình bày: Quốc Khanh | Thể loại: Nhạc vàng | 63,453 lượt nghe | 1,020 lượt tải

Nhớ mẹ

Trình bày: Cardin, Đan Nguyên, Đoàn Phi, Mai Thanh Sơn, Nguyên Khang, Quốc Khanh | Thể loại: Nhạc vàng | 86,488 lượt nghe | 2,380 lượt tải

Trên đỉnh mùa đông

Trình bày: Như Quỳnh, Quốc Khanh | Thể loại: Nhạc vàng | 150,265 lượt nghe | 2,229 lượt tải