Ca sĩ Quỳnh Dung

Đêm Nhớ Người Tình

Đêm Nhớ Người Tình

Trình bày: Quỳnh Dung
11 bài hát | 55,215 lượt nghe
Liên khúc Tình yêu

Liên khúc Tình yêu

Trình bày: Quỳnh Dung, Tuấn Vũ
4 bài hát | 104,492 lượt nghe

Liên khúc Tình yêu 4 - Cô bé ngày xưa

Trình bày: Tuấn Vũ, Quỳnh Dung | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 190,893 lượt nghe | 13,845 lượt tải

Liên khúc Tình yêu 3 - Phiên khúc một chiều mưa

Trình bày: Tuấn Vũ, Quỳnh Dung | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 252,113 lượt nghe | 16,511 lượt tải

Liên khúc Tình yêu 2 - Tình nghĩa đôi ta

Trình bày: Tuấn Vũ, Quỳnh Dung | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 167,307 lượt nghe | 13,261 lượt tải

Liên khúc Tình yêu 1 - Ngày sau sẽ ra sao

Trình bày: Tuấn Vũ, Quỳnh Dung | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 217,621 lượt nghe | 13,801 lượt tải

Một chuyến bay đêm

Trình bày: Quỳnh Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 53,854 lượt nghe | 1,408 lượt tải

Chuyện vườn sầu riêng

Trình bày: Quỳnh Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 53,334 lượt nghe | 715 lượt tải

Thương muộn

Trình bày: Quỳnh Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 49,746 lượt nghe | 584 lượt tải

Tựa cánh bèo trôi

Trình bày: Quỳnh Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 51,324 lượt nghe | 1,001 lượt tải

Hỏi anh hỏi em

Trình bày: Quang Lê, Quỳnh Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 58,420 lượt nghe | 2,343 lượt tải

Điệu buồn Phương Nam

Trình bày: Quỳnh Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 50,260 lượt nghe | 870 lượt tải

Hoa mười giờ

Trình bày: Quỳnh Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 52,229 lượt nghe | 1,063 lượt tải

Liên khúc Nó và tôi - Những ngày xưa thân ái

Trình bày: Quỳnh Dung, Duy Trường, Thành An | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 134,607 lượt nghe | 11,233 lượt tải

Những đóm mắt Hỏa Châu

Trình bày: Quỳnh Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 58,402 lượt nghe | 1,528 lượt tải

Đêm nhớ người tình

Trình bày: Quỳnh Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 58,570 lượt nghe | 1,200 lượt tải

Ngàn thu vĩnh biệt

Trình bày: Quỳnh Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 55,600 lượt nghe | 1,310 lượt tải

Liên khúc Phận bạc - Kẻ trắng tay

Trình bày: Duy Trường, Mai Thiên Vân, Quỳnh Dung | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 170,441 lượt nghe | 16,588 lượt tải

Ngày xuân thăm nhau

Trình bày: Duy Trường, Quỳnh Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 55,596 lượt nghe | 942 lượt tải

Siết chặt bàn tay

Trình bày: Duy Trường, Quỳnh Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 63,460 lượt nghe | 942 lượt tải