Ca sĩ Quỳnh Dung

Đêm Nhớ Người Tình

Đêm Nhớ Người Tình

Trình bày: Quỳnh Dung
11 bài hát | 39,038 lượt nghe
Liên khúc Tình yêu

Liên khúc Tình yêu

Trình bày: Quỳnh Dung, Tuấn Vũ
4 bài hát | 85,916 lượt nghe

Liên khúc Tình yêu 4 - Cô bé ngày xưa

Trình bày: Tuấn Vũ, Quỳnh Dung | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 159,367 lượt nghe | 10,775 lượt tải

Liên khúc Tình yêu 3 - Phiên khúc một chiều mưa

Trình bày: Tuấn Vũ, Quỳnh Dung | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 169,025 lượt nghe | 12,978 lượt tải

Liên khúc Tình yêu 2 - Tình nghĩa đôi ta

Trình bày: Tuấn Vũ, Quỳnh Dung | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 139,632 lượt nghe | 10,477 lượt tải

Liên khúc Tình yêu 1 - Ngày sau sẽ ra sao

Trình bày: Tuấn Vũ, Quỳnh Dung | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 189,264 lượt nghe | 11,394 lượt tải

Một chuyến bay đêm

Trình bày: Quỳnh Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 35,644 lượt nghe | 632 lượt tải

Chuyện vườn sầu riêng

Trình bày: Quỳnh Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 35,558 lượt nghe | 448 lượt tải

Thương muộn

Trình bày: Quỳnh Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 34,550 lượt nghe | 367 lượt tải

Tựa cánh bèo trôi

Trình bày: Quỳnh Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 35,540 lượt nghe | 478 lượt tải

Hỏi anh hỏi em

Trình bày: Quang Lê, Quỳnh Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 38,120 lượt nghe | 1,290 lượt tải

Điệu buồn Phương Nam

Trình bày: Quỳnh Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 34,955 lượt nghe | 575 lượt tải

Hoa mười giờ

Trình bày: Quỳnh Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 35,697 lượt nghe | 630 lượt tải

Liên khúc Nó và tôi - Những ngày xưa thân ái

Trình bày: Quỳnh Dung, Duy Trường, Thành An | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 93,568 lượt nghe | 7,574 lượt tải

Những đóm mắt Hỏa Châu

Trình bày: Quỳnh Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 38,605 lượt nghe | 634 lượt tải

Đêm nhớ người tình

Trình bày: Quỳnh Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 37,645 lượt nghe | 616 lượt tải

Ngàn thu vĩnh biệt

Trình bày: Quỳnh Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 40,254 lượt nghe | 581 lượt tải

Liên khúc Phận bạc - Kẻ trắng tay

Trình bày: Duy Trường, Mai Thiên Vân, Quỳnh Dung | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 100,074 lượt nghe | 12,626 lượt tải

Ngày xuân thăm nhau

Trình bày: Duy Trường, Quỳnh Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 42,407 lượt nghe | 622 lượt tải

Siết chặt bàn tay

Trình bày: Duy Trường, Quỳnh Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 47,855 lượt nghe | 679 lượt tải