Ca sĩ Quỳnh Dung

Đêm Nhớ Người Tình

Đêm Nhớ Người Tình

Trình bày: Quỳnh Dung
11 bài hát | 50,699 lượt nghe
Liên khúc Tình yêu

Liên khúc Tình yêu

Trình bày: Quỳnh Dung, Tuấn Vũ
4 bài hát | 101,385 lượt nghe

Liên khúc Tình yêu 4 - Cô bé ngày xưa

Trình bày: Tuấn Vũ, Quỳnh Dung | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 184,070 lượt nghe | 12,718 lượt tải

Liên khúc Tình yêu 3 - Phiên khúc một chiều mưa

Trình bày: Tuấn Vũ, Quỳnh Dung | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 244,463 lượt nghe | 14,842 lượt tải

Liên khúc Tình yêu 2 - Tình nghĩa đôi ta

Trình bày: Tuấn Vũ, Quỳnh Dung | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 161,478 lượt nghe | 12,268 lượt tải

Liên khúc Tình yêu 1 - Ngày sau sẽ ra sao

Trình bày: Tuấn Vũ, Quỳnh Dung | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 211,653 lượt nghe | 13,193 lượt tải

Một chuyến bay đêm

Trình bày: Quỳnh Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 47,642 lượt nghe | 1,119 lượt tải

Chuyện vườn sầu riêng

Trình bày: Quỳnh Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 47,825 lượt nghe | 634 lượt tải

Thương muộn

Trình bày: Quỳnh Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 45,271 lượt nghe | 522 lượt tải

Tựa cánh bèo trôi

Trình bày: Quỳnh Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 46,540 lượt nghe | 856 lượt tải

Hỏi anh hỏi em

Trình bày: Quang Lê, Quỳnh Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 52,427 lượt nghe | 1,984 lượt tải

Điệu buồn Phương Nam

Trình bày: Quỳnh Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 45,637 lượt nghe | 785 lượt tải

Hoa mười giờ

Trình bày: Quỳnh Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 47,310 lượt nghe | 949 lượt tải

Liên khúc Nó và tôi - Những ngày xưa thân ái

Trình bày: Quỳnh Dung, Duy Trường, Thành An | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 123,315 lượt nghe | 9,876 lượt tải

Những đóm mắt Hỏa Châu

Trình bày: Quỳnh Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 52,495 lượt nghe | 1,324 lượt tải

Đêm nhớ người tình

Trình bày: Quỳnh Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 52,262 lượt nghe | 1,036 lượt tải

Ngàn thu vĩnh biệt

Trình bày: Quỳnh Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 50,969 lượt nghe | 1,035 lượt tải

Liên khúc Phận bạc - Kẻ trắng tay

Trình bày: Duy Trường, Mai Thiên Vân, Quỳnh Dung | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 153,482 lượt nghe | 15,687 lượt tải

Ngày xuân thăm nhau

Trình bày: Duy Trường, Quỳnh Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 52,429 lượt nghe | 861 lượt tải

Siết chặt bàn tay

Trình bày: Duy Trường, Quỳnh Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 59,830 lượt nghe | 892 lượt tải