Ca sĩ Quỳnh Dung

Đêm Nhớ Người Tình

Đêm Nhớ Người Tình

Trình bày: Quỳnh Dung
11 bài hát | 48,221 lượt nghe
Liên khúc Tình yêu

Liên khúc Tình yêu

Trình bày: Quỳnh Dung, Tuấn Vũ
4 bài hát | 97,564 lượt nghe

Liên khúc Tình yêu 4 - Cô bé ngày xưa

Trình bày: Tuấn Vũ, Quỳnh Dung | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 177,893 lượt nghe | 12,114 lượt tải

Liên khúc Tình yêu 3 - Phiên khúc một chiều mưa

Trình bày: Tuấn Vũ, Quỳnh Dung | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 190,368 lượt nghe | 14,393 lượt tải

Liên khúc Tình yêu 2 - Tình nghĩa đôi ta

Trình bày: Tuấn Vũ, Quỳnh Dung | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 155,887 lượt nghe | 11,720 lượt tải

Liên khúc Tình yêu 1 - Ngày sau sẽ ra sao

Trình bày: Tuấn Vũ, Quỳnh Dung | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 205,610 lượt nghe | 12,677 lượt tải

Một chuyến bay đêm

Trình bày: Quỳnh Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 44,365 lượt nghe | 961 lượt tải

Chuyện vườn sầu riêng

Trình bày: Quỳnh Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 44,985 lượt nghe | 604 lượt tải

Thương muộn

Trình bày: Quỳnh Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 42,768 lượt nghe | 480 lượt tải

Tựa cánh bèo trôi

Trình bày: Quỳnh Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 43,797 lượt nghe | 739 lượt tải

Hỏi anh hỏi em

Trình bày: Quang Lê, Quỳnh Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 48,476 lượt nghe | 1,730 lượt tải

Điệu buồn Phương Nam

Trình bày: Quỳnh Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 43,091 lượt nghe | 750 lượt tải

Hoa mười giờ

Trình bày: Quỳnh Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 44,438 lượt nghe | 828 lượt tải

Liên khúc Nó và tôi - Những ngày xưa thân ái

Trình bày: Quỳnh Dung, Duy Trường, Thành An | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 115,595 lượt nghe | 9,259 lượt tải

Những đóm mắt Hỏa Châu

Trình bày: Quỳnh Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 48,782 lượt nghe | 1,136 lượt tải

Đêm nhớ người tình

Trình bày: Quỳnh Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 48,217 lượt nghe | 915 lượt tải

Ngàn thu vĩnh biệt

Trình bày: Quỳnh Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 48,401 lượt nghe | 927 lượt tải

Liên khúc Phận bạc - Kẻ trắng tay

Trình bày: Duy Trường, Mai Thiên Vân, Quỳnh Dung | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 139,392 lượt nghe | 14,930 lượt tải

Ngày xuân thăm nhau

Trình bày: Duy Trường, Quỳnh Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 50,033 lượt nghe | 796 lượt tải

Siết chặt bàn tay

Trình bày: Duy Trường, Quỳnh Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 56,836 lượt nghe | 803 lượt tải