Ca sĩ Quỳnh Dung

Đêm Nhớ Người Tình

Đêm Nhớ Người Tình

Trình bày: Quỳnh Dung
11 bài hát | 40,491 lượt nghe
Liên khúc Tình yêu

Liên khúc Tình yêu

Trình bày: Quỳnh Dung, Tuấn Vũ
4 bài hát | 88,035 lượt nghe

Liên khúc Tình yêu 4 - Cô bé ngày xưa

Trình bày: Tuấn Vũ, Quỳnh Dung | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 162,446 lượt nghe | 10,913 lượt tải

Liên khúc Tình yêu 3 - Phiên khúc một chiều mưa

Trình bày: Tuấn Vũ, Quỳnh Dung | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 172,372 lượt nghe | 13,094 lượt tải

Liên khúc Tình yêu 2 - Tình nghĩa đôi ta

Trình bày: Tuấn Vũ, Quỳnh Dung | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 142,325 lượt nghe | 10,591 lượt tải

Liên khúc Tình yêu 1 - Ngày sau sẽ ra sao

Trình bày: Tuấn Vũ, Quỳnh Dung | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 192,019 lượt nghe | 11,566 lượt tải

Một chuyến bay đêm

Trình bày: Quỳnh Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 36,847 lượt nghe | 640 lượt tải

Chuyện vườn sầu riêng

Trình bày: Quỳnh Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 36,887 lượt nghe | 460 lượt tải

Thương muộn

Trình bày: Quỳnh Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 35,712 lượt nghe | 380 lượt tải

Tựa cánh bèo trôi

Trình bày: Quỳnh Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 36,668 lượt nghe | 489 lượt tải

Hỏi anh hỏi em

Trình bày: Quang Lê, Quỳnh Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 39,529 lượt nghe | 1,334 lượt tải

Điệu buồn Phương Nam

Trình bày: Quỳnh Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 36,122 lượt nghe | 584 lượt tải

Hoa mười giờ

Trình bày: Quỳnh Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 36,928 lượt nghe | 641 lượt tải

Liên khúc Nó và tôi - Những ngày xưa thân ái

Trình bày: Quỳnh Dung, Duy Trường, Thành An | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 96,690 lượt nghe | 7,848 lượt tải

Những đóm mắt Hỏa Châu

Trình bày: Quỳnh Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 40,125 lượt nghe | 652 lượt tải

Đêm nhớ người tình

Trình bày: Quỳnh Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 38,932 lượt nghe | 637 lượt tải

Ngàn thu vĩnh biệt

Trình bày: Quỳnh Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 41,462 lượt nghe | 612 lượt tải

Liên khúc Phận bạc - Kẻ trắng tay

Trình bày: Duy Trường, Mai Thiên Vân, Quỳnh Dung | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 105,452 lượt nghe | 13,023 lượt tải

Ngày xuân thăm nhau

Trình bày: Duy Trường, Quỳnh Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 43,408 lượt nghe | 632 lượt tải

Siết chặt bàn tay

Trình bày: Duy Trường, Quỳnh Dung | Thể loại: Nhạc vàng | 49,075 lượt nghe | 692 lượt tải