Ca sĩ Sơn Tuyền

Thương Hoài Ngàn Năm

Thương Hoài Ngàn Năm

Trình bày: Hương Lan, Sơn Tuyền, Tuấn Vũ
10 bài hát | 504,754 lượt nghe
Yêu Một Mình

Yêu Một Mình

Trình bày: Hương Lan, Sơn Tuyền, Tuấn Vũ
10 bài hát | 62,019 lượt nghe

Chuyện giàn thiên lý

Chuyện giàn thiên lý

Trình bày: Chế Linh, Mạnh Đình, Nhật Trường, Sơn Tuyền
10 bài hát | 109,196 lượt nghe
Liên khúc Cho người tình

Liên khúc Cho người tình

Trình bày: Sơn Tuyền, Thiên Trang, Tuấn Vũ
4 bài hát | 88,519 lượt nghe

Vườn tao ngộ

Trình bày: Tuấn Vũ, Sơn Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 91,613 lượt nghe | 6,485 lượt tải

Liên khúc Cho người tình 1 - Mùa thu trong mưa

Trình bày: Tuấn Vũ, Thiên Trang, Sơn Tuyền | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 179,757 lượt nghe | 10,504 lượt tải

Chuyện tình La Lan

Trình bày: Sơn Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 56,914 lượt nghe | 6,534 lượt tải

Đừng nói yêu tôi

Trình bày: Sơn Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 49,271 lượt nghe | 3,943 lượt tải

Duyên tình

Trình bày: Sơn Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 27,728 lượt nghe | 2,938 lượt tải

Hành trang giã từ

Trình bày: Sơn Tuyền, Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 57,893 lượt nghe | 4,846 lượt tải

Lý rượu mừng

Trình bày: Sơn Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 19,410 lượt nghe | 1,795 lượt tải

Mưa nửa đêm

Trình bày: Sơn Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 30,663 lượt nghe | 1,894 lượt tải

Nếu đời không có anh

Trình bày: Sơn Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 20,952 lượt nghe | 2,113 lượt tải

Những đồi hoa sim

Trình bày: Sơn Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 12,231 lượt nghe | 738 lượt tải

Nối lại tình xưa

Trình bày: Sơn Tuyền, Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 15,429 lượt nghe | 1,584 lượt tải

Phố đêm

Trình bày: Sơn Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 19,630 lượt nghe | 996 lượt tải

Rước tình về với quê hương

Trình bày: Sơn Tuyền, Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 16,754 lượt nghe | 1,717 lượt tải

Sầu lẻ bóng

Trình bày: Sơn Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 16,642 lượt nghe | 967 lượt tải

Tâm sự với anh

Trình bày: Sơn Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 14,776 lượt nghe | 1,780 lượt tải

Thành phố buồn

Trình bày: Sơn Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 16,933 lượt nghe | 1,246 lượt tải

Liên khúc Cho người tình 2 - Tình hờ

Trình bày: Tuấn Vũ, Thiên Trang, Sơn Tuyền | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 80,738 lượt nghe | 7,817 lượt tải

Liên khúc Cho người tình 3 - Bài không tên số 7

Trình bày: Tuấn Vũ, Thiên Trang, Sơn Tuyền | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 85,477 lượt nghe | 4,998 lượt tải

Liên khúc Cho người tình 4 - Nước mắt mùa thu

Trình bày: Tuấn Vũ, Thiên Trang, Sơn Tuyền | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 92,552 lượt nghe | 5,695 lượt tải

Thành phố sau lưng

Trình bày: Sơn Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 14,815 lượt nghe | 1,351 lượt tải

Tình

Trình bày: Sơn Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 14,068 lượt nghe | 484 lượt tải

Tình thắm duyên quê

Trình bày: Mạnh Đình, Sơn Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 19,098 lượt nghe | 3,075 lượt tải

Tình vỗ cánh bay

Trình bày: Sơn Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 7,130 lượt nghe | 353 lượt tải

Tôi vẫn nhớ

Trình bày: Sơn Tuyền, Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 23,735 lượt nghe | 1,441 lượt tải

Từ đó em buồn

Trình bày: Sơn Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 6,187 lượt nghe | 983 lượt tải

Chia sẻ Nghe Nhạc Vàng

khach san da lat

Advertising