Ca sĩ Sơn Tuyền

Thương Hoài Ngàn Năm

Thương Hoài Ngàn Năm

Trình bày: Hương Lan, Sơn Tuyền, Tuấn Vũ
10 bài hát | 404,396 lượt nghe
Yêu Một Mình

Yêu Một Mình

Trình bày: Hương Lan, Sơn Tuyền, Tuấn Vũ
10 bài hát | 56,170 lượt nghe

Chuyện giàn thiên lý

Chuyện giàn thiên lý

Trình bày: Chế Linh, Mạnh Đình, Nhật Trường, Sơn Tuyền
10 bài hát | 103,211 lượt nghe
Liên khúc Cho người tình

Liên khúc Cho người tình

Trình bày: Sơn Tuyền, Thiên Trang, Tuấn Vũ
4 bài hát | 84,866 lượt nghe

Vườn tao ngộ

Trình bày: Tuấn Vũ, Sơn Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 86,350 lượt nghe | 5,949 lượt tải

Liên khúc Cho người tình 1 - Mùa thu trong mưa

Trình bày: Tuấn Vũ, Thiên Trang, Sơn Tuyền | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 172,171 lượt nghe | 10,076 lượt tải

Chuyện tình La Lan

Trình bày: Sơn Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 55,132 lượt nghe | 6,441 lượt tải

Đừng nói yêu tôi

Trình bày: Sơn Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 46,739 lượt nghe | 3,824 lượt tải

Duyên tình

Trình bày: Sơn Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 26,612 lượt nghe | 2,887 lượt tải

Hành trang giã từ

Trình bày: Sơn Tuyền, Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 55,336 lượt nghe | 4,548 lượt tải

Lý rượu mừng

Trình bày: Sơn Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 18,255 lượt nghe | 1,768 lượt tải

Mưa nửa đêm

Trình bày: Sơn Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 26,948 lượt nghe | 1,805 lượt tải

Nếu đời không có anh

Trình bày: Sơn Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 19,509 lượt nghe | 1,961 lượt tải

Những đồi hoa sim

Trình bày: Sơn Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 10,514 lượt nghe | 685 lượt tải

Nối lại tình xưa

Trình bày: Sơn Tuyền, Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 13,346 lượt nghe | 1,464 lượt tải

Phố đêm

Trình bày: Sơn Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 17,870 lượt nghe | 939 lượt tải

Rước tình về với quê hương

Trình bày: Sơn Tuyền, Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 14,970 lượt nghe | 1,508 lượt tải

Sầu lẻ bóng

Trình bày: Sơn Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 14,773 lượt nghe | 901 lượt tải

Tâm sự với anh

Trình bày: Sơn Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 13,448 lượt nghe | 1,703 lượt tải

Thành phố buồn

Trình bày: Sơn Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 15,575 lượt nghe | 1,167 lượt tải

Liên khúc Cho người tình 2 - Tình hờ

Trình bày: Tuấn Vũ, Thiên Trang, Sơn Tuyền | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 75,197 lượt nghe | 7,288 lượt tải

Liên khúc Cho người tình 3 - Bài không tên số 7

Trình bày: Tuấn Vũ, Thiên Trang, Sơn Tuyền | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 78,292 lượt nghe | 4,726 lượt tải

Liên khúc Cho người tình 4 - Nước mắt mùa thu

Trình bày: Tuấn Vũ, Thiên Trang, Sơn Tuyền | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 87,570 lượt nghe | 5,273 lượt tải

Thành phố sau lưng

Trình bày: Sơn Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 13,632 lượt nghe | 1,325 lượt tải

Tình

Trình bày: Sơn Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 12,604 lượt nghe | 458 lượt tải

Tình thắm duyên quê

Trình bày: Mạnh Đình, Sơn Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 17,498 lượt nghe | 2,659 lượt tải

Tình vỗ cánh bay

Trình bày: Sơn Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 5,791 lượt nghe | 314 lượt tải

Tôi vẫn nhớ

Trình bày: Sơn Tuyền, Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 21,410 lượt nghe | 1,305 lượt tải

Từ đó em buồn

Trình bày: Sơn Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 5,351 lượt nghe | 901 lượt tải