Ca sĩ Sơn Tuyền

Thương Hoài Ngàn Năm

Thương Hoài Ngàn Năm

Trình bày: Hương Lan, Sơn Tuyền, Tuấn Vũ
10 bài hát | 382,022 lượt nghe
Yêu Một Mình

Yêu Một Mình

Trình bày: Hương Lan, Sơn Tuyền, Tuấn Vũ
10 bài hát | 54,546 lượt nghe

Chuyện giàn thiên lý

Chuyện giàn thiên lý

Trình bày: Chế Linh, Mạnh Đình, Nhật Trường, Sơn Tuyền
10 bài hát | 101,277 lượt nghe
Liên khúc Cho người tình

Liên khúc Cho người tình

Trình bày: Sơn Tuyền, Thiên Trang, Tuấn Vũ
4 bài hát | 83,743 lượt nghe

Vườn tao ngộ

Trình bày: Tuấn Vũ, Sơn Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 84,931 lượt nghe | 5,864 lượt tải

Liên khúc Cho người tình 1 - Mùa thu trong mưa

Trình bày: Tuấn Vũ, Thiên Trang, Sơn Tuyền | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 170,028 lượt nghe | 9,895 lượt tải

Chuyện tình La Lan

Trình bày: Sơn Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 54,515 lượt nghe | 6,397 lượt tải

Đừng nói yêu tôi

Trình bày: Sơn Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 46,095 lượt nghe | 3,765 lượt tải

Duyên tình

Trình bày: Sơn Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 26,296 lượt nghe | 2,877 lượt tải

Hành trang giã từ

Trình bày: Sơn Tuyền, Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 54,681 lượt nghe | 4,484 lượt tải

Lý rượu mừng

Trình bày: Sơn Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 17,961 lượt nghe | 1,758 lượt tải

Mưa nửa đêm

Trình bày: Sơn Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 26,111 lượt nghe | 1,787 lượt tải

Nếu đời không có anh

Trình bày: Sơn Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 19,201 lượt nghe | 1,920 lượt tải

Những đồi hoa sim

Trình bày: Sơn Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 10,069 lượt nghe | 659 lượt tải

Nối lại tình xưa

Trình bày: Sơn Tuyền, Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 12,872 lượt nghe | 1,431 lượt tải

Phố đêm

Trình bày: Sơn Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 17,191 lượt nghe | 893 lượt tải

Rước tình về với quê hương

Trình bày: Sơn Tuyền, Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 14,530 lượt nghe | 1,454 lượt tải

Sầu lẻ bóng

Trình bày: Sơn Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 14,330 lượt nghe | 865 lượt tải

Tâm sự với anh

Trình bày: Sơn Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 13,120 lượt nghe | 1,691 lượt tải

Thành phố buồn

Trình bày: Sơn Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 15,244 lượt nghe | 1,147 lượt tải

Liên khúc Cho người tình 2 - Tình hờ

Trình bày: Tuấn Vũ, Thiên Trang, Sơn Tuyền | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 73,641 lượt nghe | 7,068 lượt tải

Liên khúc Cho người tình 3 - Bài không tên số 7

Trình bày: Tuấn Vũ, Thiên Trang, Sơn Tuyền | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 76,822 lượt nghe | 4,620 lượt tải

Liên khúc Cho người tình 4 - Nước mắt mùa thu

Trình bày: Tuấn Vũ, Thiên Trang, Sơn Tuyền | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 86,216 lượt nghe | 5,131 lượt tải

Thành phố sau lưng

Trình bày: Sơn Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 13,292 lượt nghe | 1,303 lượt tải

Tình

Trình bày: Sơn Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 12,152 lượt nghe | 449 lượt tải

Tình thắm duyên quê

Trình bày: Mạnh Đình, Sơn Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 17,095 lượt nghe | 2,492 lượt tải

Tình vỗ cánh bay

Trình bày: Sơn Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 5,422 lượt nghe | 305 lượt tải

Tôi vẫn nhớ

Trình bày: Sơn Tuyền, Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 20,816 lượt nghe | 1,250 lượt tải

Từ đó em buồn

Trình bày: Sơn Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 5,103 lượt nghe | 820 lượt tải