Ca sĩ Sơn Tuyền

Thương Hoài Ngàn Năm

Thương Hoài Ngàn Năm

Trình bày: Hương Lan, Sơn Tuyền, Tuấn Vũ
10 bài hát | 477,725 lượt nghe
Yêu Một Mình

Yêu Một Mình

Trình bày: Hương Lan, Sơn Tuyền, Tuấn Vũ
10 bài hát | 60,688 lượt nghe

Chuyện giàn thiên lý

Chuyện giàn thiên lý

Trình bày: Chế Linh, Mạnh Đình, Nhật Trường, Sơn Tuyền
10 bài hát | 107,785 lượt nghe
Liên khúc Cho người tình

Liên khúc Cho người tình

Trình bày: Sơn Tuyền, Thiên Trang, Tuấn Vũ
4 bài hát | 87,627 lượt nghe

Vườn tao ngộ

Trình bày: Tuấn Vũ, Sơn Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 90,285 lượt nghe | 6,298 lượt tải

Liên khúc Cho người tình 1 - Mùa thu trong mưa

Trình bày: Tuấn Vũ, Thiên Trang, Sơn Tuyền | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 177,844 lượt nghe | 10,397 lượt tải

Chuyện tình La Lan

Trình bày: Sơn Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 56,496 lượt nghe | 6,519 lượt tải

Đừng nói yêu tôi

Trình bày: Sơn Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 48,694 lượt nghe | 3,919 lượt tải

Duyên tình

Trình bày: Sơn Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 27,423 lượt nghe | 2,925 lượt tải

Hành trang giã từ

Trình bày: Sơn Tuyền, Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 57,252 lượt nghe | 4,769 lượt tải

Lý rượu mừng

Trình bày: Sơn Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 19,120 lượt nghe | 1,786 lượt tải

Mưa nửa đêm

Trình bày: Sơn Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 29,685 lượt nghe | 1,868 lượt tải

Nếu đời không có anh

Trình bày: Sơn Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 20,619 lượt nghe | 2,075 lượt tải

Những đồi hoa sim

Trình bày: Sơn Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 11,792 lượt nghe | 728 lượt tải

Nối lại tình xưa

Trình bày: Sơn Tuyền, Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 14,861 lượt nghe | 1,531 lượt tải

Phố đêm

Trình bày: Sơn Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 19,262 lượt nghe | 982 lượt tải

Rước tình về với quê hương

Trình bày: Sơn Tuyền, Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 16,280 lượt nghe | 1,679 lượt tải

Sầu lẻ bóng

Trình bày: Sơn Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 16,181 lượt nghe | 952 lượt tải

Tâm sự với anh

Trình bày: Sơn Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 14,485 lượt nghe | 1,772 lượt tải

Thành phố buồn

Trình bày: Sơn Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 16,570 lượt nghe | 1,230 lượt tải

Liên khúc Cho người tình 2 - Tình hờ

Trình bày: Tuấn Vũ, Thiên Trang, Sơn Tuyền | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 79,374 lượt nghe | 7,677 lượt tải

Liên khúc Cho người tình 3 - Bài không tên số 7

Trình bày: Tuấn Vũ, Thiên Trang, Sơn Tuyền | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 83,442 lượt nghe | 4,904 lượt tải

Liên khúc Cho người tình 4 - Nước mắt mùa thu

Trình bày: Tuấn Vũ, Thiên Trang, Sơn Tuyền | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 91,341 lượt nghe | 5,554 lượt tải

Thành phố sau lưng

Trình bày: Sơn Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 14,534 lượt nghe | 1,345 lượt tải

Tình

Trình bày: Sơn Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 13,733 lượt nghe | 477 lượt tải

Tình thắm duyên quê

Trình bày: Mạnh Đình, Sơn Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 18,708 lượt nghe | 2,964 lượt tải

Tình vỗ cánh bay

Trình bày: Sơn Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 6,831 lượt nghe | 344 lượt tải

Tôi vẫn nhớ

Trình bày: Sơn Tuyền, Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 23,210 lượt nghe | 1,408 lượt tải

Từ đó em buồn

Trình bày: Sơn Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 5,972 lượt nghe | 964 lượt tải

Chia sẻ Nghe Nhạc Vàng

khach san da lat