Ca sĩ Sơn Tuyền

Thương Hoài Ngàn Năm

Thương Hoài Ngàn Năm

Trình bày: Hương Lan, Sơn Tuyền, Tuấn Vũ
10 bài hát | 544,049 lượt nghe
Yêu Một Mình

Yêu Một Mình

Trình bày: Hương Lan, Sơn Tuyền, Tuấn Vũ
10 bài hát | 65,752 lượt nghe

Chuyện giàn thiên lý

Chuyện giàn thiên lý

Trình bày: Chế Linh, Mạnh Đình, Nhật Trường, Sơn Tuyền
10 bài hát | 112,973 lượt nghe
Liên khúc Cho người tình

Liên khúc Cho người tình

Trình bày: Sơn Tuyền, Thiên Trang, Tuấn Vũ
4 bài hát | 90,828 lượt nghe

Vườn tao ngộ

Trình bày: Tuấn Vũ, Sơn Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 95,160 lượt nghe | 6,872 lượt tải

Liên khúc Cho người tình 1 - Mùa thu trong mưa

Trình bày: Tuấn Vũ, Thiên Trang, Sơn Tuyền | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 184,660 lượt nghe | 10,828 lượt tải

Chuyện tình La Lan

Trình bày: Sơn Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 58,656 lượt nghe | 6,577 lượt tải

Đừng nói yêu tôi

Trình bày: Sơn Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 50,763 lượt nghe | 3,998 lượt tải

Duyên tình

Trình bày: Sơn Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 28,444 lượt nghe | 2,959 lượt tải

Hành trang giã từ

Trình bày: Sơn Tuyền, Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 59,778 lượt nghe | 5,039 lượt tải

Lý rượu mừng

Trình bày: Sơn Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 20,295 lượt nghe | 1,824 lượt tải

Mưa nửa đêm

Trình bày: Sơn Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 33,403 lượt nghe | 1,917 lượt tải

Nếu đời không có anh

Trình bày: Sơn Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 21,843 lượt nghe | 2,182 lượt tải

Những đồi hoa sim

Trình bày: Sơn Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 13,327 lượt nghe | 773 lượt tải

Nối lại tình xưa

Trình bày: Sơn Tuyền, Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 16,752 lượt nghe | 1,743 lượt tải

Phố đêm

Trình bày: Sơn Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 20,818 lượt nghe | 1,027 lượt tải

Rước tình về với quê hương

Trình bày: Sơn Tuyền, Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 17,902 lượt nghe | 1,792 lượt tải

Sầu lẻ bóng

Trình bày: Sơn Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 17,760 lượt nghe | 985 lượt tải

Tâm sự với anh

Trình bày: Sơn Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 15,649 lượt nghe | 1,805 lượt tải

Thành phố buồn

Trình bày: Sơn Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 17,828 lượt nghe | 1,277 lượt tải

Liên khúc Cho người tình 2 - Tình hờ

Trình bày: Tuấn Vũ, Thiên Trang, Sơn Tuyền | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 84,564 lượt nghe | 8,100 lượt tải

Liên khúc Cho người tình 3 - Bài không tên số 7

Trình bày: Tuấn Vũ, Thiên Trang, Sơn Tuyền | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 91,294 lượt nghe | 5,178 lượt tải

Liên khúc Cho người tình 4 - Nước mắt mùa thu

Trình bày: Tuấn Vũ, Thiên Trang, Sơn Tuyền | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 96,052 lượt nghe | 5,898 lượt tải

Thành phố sau lưng

Trình bày: Sơn Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 15,583 lượt nghe | 1,373 lượt tải

Tình

Trình bày: Sơn Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 15,014 lượt nghe | 495 lượt tải

Tình thắm duyên quê

Trình bày: Mạnh Đình, Sơn Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 20,161 lượt nghe | 3,278 lượt tải

Tình vỗ cánh bay

Trình bày: Sơn Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 7,869 lượt nghe | 374 lượt tải

Tôi vẫn nhớ

Trình bày: Sơn Tuyền, Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 25,200 lượt nghe | 1,567 lượt tải

Từ đó em buồn

Trình bày: Sơn Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 6,792 lượt nghe | 1,091 lượt tải


Advertising