Ca sĩ Thanh Thúy

Chiều Cuối Tuần (Trước 1975)

Chiều Cuối Tuần (Trước 1975)

Trình bày: Thanh Thúy
12 bài hát | 89,023 lượt nghe
Đôi bờ

Đôi bờ

Trình bày: Hoàng Oanh, Mạnh Đình, Thái Châu, Thanh Thúy, Thanh Tuyền, Yến Phương
9 bài hát | 52,716 lượt nghe

Giọt lệ đài trang

Trình bày: Chế Thanh, Thanh Thúy | Thể loại: Nhạc vàng | 37,085 lượt nghe | 3,518 lượt tải

Liên khúc Trúc Phương

Trình bày: Duy Khánh, Phương Hồng Quế, Thanh Thúy | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 88,250 lượt nghe | 6,393 lượt tải

Phố buồn

Trình bày: Thanh Thúy | Thể loại: Nhạc vàng | 45,050 lượt nghe | 1,269 lượt tải

Một chuyến bay đêm

Trình bày: Thanh Thúy | Thể loại: Nhạc vàng | 23,223 lượt nghe | 1,730 lượt tải

Liên khúc Bóng nhỏ đường chiều - Phút giao mùa

Trình bày: Thanh Thúy, Vũ Khanh | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 70,824 lượt nghe | 3,804 lượt tải

Chuyện một chiếc cầu đã gãy

Trình bày: Băng Tâm, Thanh Thúy | Thể loại: Nhạc vàng | 58,970 lượt nghe | 1,210 lượt tải

Hãy trả lời em

Trình bày: Thanh Thúy | Thể loại: Nhạc vàng | 16,319 lượt nghe | 1,160 lượt tải

Liên khúc Trúc Phương

Trình bày: Thanh Thúy | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 39,222 lượt nghe | 4,314 lượt tải

Sài Gòn niềm nhớ không tên

Trình bày: Thanh Thúy | Thể loại: Nhạc vàng | 26,784 lượt nghe | 1,047 lượt tải

Giờ này anh ở đâu (trước 1975)

Trình bày: Thanh Thúy | Thể loại: Nhạc vàng trước 1975 | 121,276 lượt nghe | 4,420 lượt tải

Chiều cuối tuần (trước 1975)

Trình bày: Thanh Thúy | Thể loại: Nhạc vàng trước 1975 | 77,362 lượt nghe | 2,813 lượt tải

Nén hương yêu (trước 1975)

Trình bày: Thanh Thúy | Thể loại: Nhạc vàng trước 1975 | 73,915 lượt nghe | 2,873 lượt tải

Hận tình (trước 1975)

Trình bày: Thanh Thúy | Thể loại: Nhạc vàng trước 1975 | 75,881 lượt nghe | 2,804 lượt tải

Bóng nhỏ đường chiều (trước 1975)

Trình bày: Thanh Thúy | Thể loại: Nhạc vàng trước 1975 | 75,729 lượt nghe | 2,978 lượt tải

Quán nửa khuya (trước 1975)

Trình bày: Thanh Thúy | Thể loại: Nhạc vàng trước 1975 | 78,158 lượt nghe | 3,577 lượt tải

Phố buồn (trước 1975)

Trình bày: Thanh Thúy | Thể loại: Nhạc vàng trước 1975 | 73,673 lượt nghe | 2,482 lượt tải

Đò chiều (trước 1975)

Trình bày: Thanh Thúy | Thể loại: Nhạc vàng trước 1975 | 74,101 lượt nghe | 3,435 lượt tải

Xóm đêm (trước 1975)

Trình bày: Thanh Thúy | Thể loại: Nhạc vàng trước 1975 | 74,956 lượt nghe | 3,759 lượt tải

Hoài thu (trước 1975)

Trình bày: Thanh Thúy | Thể loại: Nhạc vàng trước 1975 | 76,448 lượt nghe | 2,793 lượt tải

Đêm cuối cùng (trước 1975)

Trình bày: Thanh Thúy | Thể loại: Nhạc vàng trước 1975 | 74,659 lượt nghe | 2,556 lượt tải

Quán nửa khuya

Trình bày: Thanh Thúy | Thể loại: Nhạc vàng | 69,283 lượt nghe | 1,848 lượt tải

Chia sẻ Nghe Nhạc Vàng

khach san da lat