Ca sĩ Thanh Thúy

Chiều Cuối Tuần (Trước 1975)

Chiều Cuối Tuần (Trước 1975)

Trình bày: Thanh Thúy
12 bài hát | 88,720 lượt nghe
Đôi bờ

Đôi bờ

Trình bày: Hoàng Oanh, Mạnh Đình, Thái Châu, Thanh Thúy, Thanh Tuyền, Yến Phương
9 bài hát | 52,568 lượt nghe

Giọt lệ đài trang

Trình bày: Chế Thanh, Thanh Thúy | Thể loại: Nhạc vàng | 37,019 lượt nghe | 3,507 lượt tải

Liên khúc Trúc Phương

Trình bày: Duy Khánh, Phương Hồng Quế, Thanh Thúy | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 87,734 lượt nghe | 6,357 lượt tải

Phố buồn

Trình bày: Thanh Thúy | Thể loại: Nhạc vàng | 44,909 lượt nghe | 1,265 lượt tải

Một chuyến bay đêm

Trình bày: Thanh Thúy | Thể loại: Nhạc vàng | 23,120 lượt nghe | 1,720 lượt tải

Liên khúc Bóng nhỏ đường chiều - Phút giao mùa

Trình bày: Thanh Thúy, Vũ Khanh | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 70,650 lượt nghe | 3,795 lượt tải

Chuyện một chiếc cầu đã gãy

Trình bày: Băng Tâm, Thanh Thúy | Thể loại: Nhạc vàng | 58,812 lượt nghe | 1,210 lượt tải

Hãy trả lời em

Trình bày: Thanh Thúy | Thể loại: Nhạc vàng | 16,265 lượt nghe | 1,160 lượt tải

Liên khúc Trúc Phương

Trình bày: Thanh Thúy | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 38,908 lượt nghe | 4,296 lượt tải

Sài Gòn niềm nhớ không tên

Trình bày: Thanh Thúy | Thể loại: Nhạc vàng | 26,682 lượt nghe | 1,040 lượt tải

Giờ này anh ở đâu (trước 1975)

Trình bày: Thanh Thúy | Thể loại: Nhạc vàng trước 1975 | 120,866 lượt nghe | 4,390 lượt tải

Chiều cuối tuần (trước 1975)

Trình bày: Thanh Thúy | Thể loại: Nhạc vàng trước 1975 | 77,059 lượt nghe | 2,805 lượt tải

Nén hương yêu (trước 1975)

Trình bày: Thanh Thúy | Thể loại: Nhạc vàng trước 1975 | 73,631 lượt nghe | 2,870 lượt tải

Hận tình (trước 1975)

Trình bày: Thanh Thúy | Thể loại: Nhạc vàng trước 1975 | 75,597 lượt nghe | 2,798 lượt tải

Bóng nhỏ đường chiều (trước 1975)

Trình bày: Thanh Thúy | Thể loại: Nhạc vàng trước 1975 | 75,438 lượt nghe | 2,972 lượt tải

Quán nửa khuya (trước 1975)

Trình bày: Thanh Thúy | Thể loại: Nhạc vàng trước 1975 | 77,856 lượt nghe | 3,557 lượt tải

Phố buồn (trước 1975)

Trình bày: Thanh Thúy | Thể loại: Nhạc vàng trước 1975 | 73,394 lượt nghe | 2,475 lượt tải

Đò chiều (trước 1975)

Trình bày: Thanh Thúy | Thể loại: Nhạc vàng trước 1975 | 73,815 lượt nghe | 3,429 lượt tải

Xóm đêm (trước 1975)

Trình bày: Thanh Thúy | Thể loại: Nhạc vàng trước 1975 | 74,659 lượt nghe | 3,749 lượt tải

Hoài thu (trước 1975)

Trình bày: Thanh Thúy | Thể loại: Nhạc vàng trước 1975 | 76,149 lượt nghe | 2,789 lượt tải

Đêm cuối cùng (trước 1975)

Trình bày: Thanh Thúy | Thể loại: Nhạc vàng trước 1975 | 74,363 lượt nghe | 2,549 lượt tải

Quán nửa khuya

Trình bày: Thanh Thúy | Thể loại: Nhạc vàng | 69,140 lượt nghe | 1,845 lượt tải

Chia sẻ Nghe Nhạc Vàng

khach san da lat