Ca sĩ Thanh Thúy

Chiều Cuối Tuần (Trước 1975)

Chiều Cuối Tuần (Trước 1975)

Trình bày: Thanh Thúy
12 bài hát | 103,520 lượt nghe
Đôi bờ

Đôi bờ

Trình bày: Hoàng Oanh, Mạnh Đình, Thái Châu, Thanh Thúy, Thanh Tuyền, Yến Phương
9 bài hát | 58,484 lượt nghe

Giọt lệ đài trang

Trình bày: Chế Thanh, Thanh Thúy | Thể loại: Nhạc vàng | 39,181 lượt nghe | 3,888 lượt tải

Liên khúc Trúc Phương

Trình bày: Duy Khánh, Phương Hồng Quế, Thanh Thúy | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 102,412 lượt nghe | 7,188 lượt tải

Phố buồn

Trình bày: Thanh Thúy | Thể loại: Nhạc vàng | 50,240 lượt nghe | 1,478 lượt tải

Một chuyến bay đêm

Trình bày: Thanh Thúy | Thể loại: Nhạc vàng | 26,495 lượt nghe | 1,955 lượt tải

Liên khúc Bóng nhỏ đường chiều - Phút giao mùa

Trình bày: Thanh Thúy, Vũ Khanh | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 79,202 lượt nghe | 4,205 lượt tải

Chuyện một chiếc cầu đã gãy

Trình bày: Băng Tâm, Thanh Thúy | Thể loại: Nhạc vàng | 64,905 lượt nghe | 1,450 lượt tải

Hãy trả lời em

Trình bày: Thanh Thúy | Thể loại: Nhạc vàng | 19,547 lượt nghe | 1,270 lượt tải

Liên khúc Trúc Phương

Trình bày: Thanh Thúy | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 44,001 lượt nghe | 4,872 lượt tải

Sài Gòn niềm nhớ không tên

Trình bày: Thanh Thúy | Thể loại: Nhạc vàng | 31,356 lượt nghe | 1,217 lượt tải

Giờ này anh ở đâu (trước 1975)

Trình bày: Thanh Thúy | Thể loại: Nhạc vàng trước 1975 | 138,591 lượt nghe | 5,126 lượt tải

Chiều cuối tuần (trước 1975)

Trình bày: Thanh Thúy | Thể loại: Nhạc vàng trước 1975 | 90,514 lượt nghe | 3,248 lượt tải

Nén hương yêu (trước 1975)

Trình bày: Thanh Thúy | Thể loại: Nhạc vàng trước 1975 | 86,659 lượt nghe | 3,260 lượt tải

Hận tình (trước 1975)

Trình bày: Thanh Thúy | Thể loại: Nhạc vàng trước 1975 | 88,871 lượt nghe | 3,255 lượt tải

Bóng nhỏ đường chiều (trước 1975)

Trình bày: Thanh Thúy | Thể loại: Nhạc vàng trước 1975 | 88,744 lượt nghe | 3,424 lượt tải

Quán nửa khuya (trước 1975)

Trình bày: Thanh Thúy | Thể loại: Nhạc vàng trước 1975 | 92,088 lượt nghe | 4,067 lượt tải

Phố buồn (trước 1975)

Trình bày: Thanh Thúy | Thể loại: Nhạc vàng trước 1975 | 86,225 lượt nghe | 2,879 lượt tải

Đò chiều (trước 1975)

Trình bày: Thanh Thúy | Thể loại: Nhạc vàng trước 1975 | 87,036 lượt nghe | 3,826 lượt tải

Xóm đêm (trước 1975)

Trình bày: Thanh Thúy | Thể loại: Nhạc vàng trước 1975 | 88,112 lượt nghe | 4,320 lượt tải

Hoài thu (trước 1975)

Trình bày: Thanh Thúy | Thể loại: Nhạc vàng trước 1975 | 89,518 lượt nghe | 3,169 lượt tải

Đêm cuối cùng (trước 1975)

Trình bày: Thanh Thúy | Thể loại: Nhạc vàng trước 1975 | 87,570 lượt nghe | 2,870 lượt tải

Quán nửa khuya

Trình bày: Thanh Thúy | Thể loại: Nhạc vàng | 75,098 lượt nghe | 2,152 lượt tải


Advertising