Ca sĩ Thanh Tuyền

Thành Phố Buồn (Trước 1975)

Thành Phố Buồn (Trước 1975)

Trình bày: Thanh Tuyền
9 bài hát | 143,757 lượt nghe

Con Đường Xưa Em Đi (Trước 1975)

Con Đường Xưa Em Đi (Trước 1975)

Trình bày: Chế Linh, Thanh Tuyền
10 bài hát | 248,419 lượt nghe
Tình Bơ Vơ (Trước 1975)

Tình Bơ Vơ (Trước 1975)

Trình bày: Chế Linh, Thanh Tuyền
10 bài hát | 169,349 lượt nghe

Dấu Chân Kỷ Niệm (Trước 1975)

Dấu Chân Kỷ Niệm (Trước 1975)

Trình bày: Thanh Tuyền
10 bài hát | 183,151 lượt nghe
Mai lỡ hai mình xa nhau

Mai lỡ hai mình xa nhau

Trình bày: Chế Linh, Thanh Tuyền
18 bài hát | 134,227 lượt nghe

Đôi bờ

Đôi bờ

Trình bày: Hoàng Oanh, Mạnh Đình, Thái Châu, Thanh Thúy, Thanh Tuyền, Yến Phương
9 bài hát | 45,587 lượt nghe

Chuyện tình người đan áo

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 102,662 lượt nghe | 12,369 lượt tải

Đà Lạt hoàng hôn

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 93,803 lượt nghe | 7,215 lượt tải

Duyên tình

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 28,912 lượt nghe | 4,254 lượt tải

Hạ buồn

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 57,479 lượt nghe | 5,049 lượt tải

Hái hoa rừng cho em

Trình bày: Thanh Tuyền, Trường Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 58,014 lượt nghe | 4,160 lượt tải

Hai mùa mưa

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 85,758 lượt nghe | 4,629 lượt tải

Hàn Mặc Tử

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 61,117 lượt nghe | 2,590 lượt tải

Hoa nở về đêm

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 34,758 lượt nghe | 2,794 lượt tải

Hoa vẫn nở trên đường quê hương

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 35,058 lượt nghe | 5,325 lượt tải

Hỏi anh hỏi em

Trình bày: Thanh Tuyền, Trường Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 51,132 lượt nghe | 4,525 lượt tải

Không bao giờ quên anh

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 72,813 lượt nghe | 4,784 lượt tải

Kỷ niệm nào buồn

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 51,108 lượt nghe | 2,460 lượt tải

Lẻ bóng

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 55,737 lượt nghe | 3,511 lượt tải

Lời cho người yêu nhỏ

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 19,627 lượt nghe | 2,954 lượt tải

Lối về đất mẹ

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 16,552 lượt nghe | 1,914 lượt tải

Lối về xóm nhỏ

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 58,497 lượt nghe | 5,052 lượt tải

Lý chim khuyên

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 17,507 lượt nghe | 2,288 lượt tải

Mấy độ thu về

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 53,489 lượt nghe | 7,253 lượt tải

Mấy nhịp cầu tre

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 16,439 lượt nghe | 2,528 lượt tải

Một chuyến bay đêm

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 36,863 lượt nghe | 3,555 lượt tải

Một đời yêu anh

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 35,040 lượt nghe | 5,338 lượt tải

Mưa rừng

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 47,039 lượt nghe | 4,915 lượt tải

Mùa xuân lá khô

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 11,055 lượt nghe | 1,755 lượt tải

Nếu ai có hỏi

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 55,304 lượt nghe | 8,376 lượt tải

Nếu ai có hỏi

Trình bày: Tuấn Vũ, Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 23,017 lượt nghe | 4,369 lượt tải