Ca sĩ Thanh Tuyền

Thành Phố Buồn (Trước 1975)

Thành Phố Buồn (Trước 1975)

Trình bày: Thanh Tuyền
9 bài hát | 227,509 lượt nghe

Con Đường Xưa Em Đi (Trước 1975)

Con Đường Xưa Em Đi (Trước 1975)

Trình bày: Chế Linh, Thanh Tuyền
10 bài hát | 384,574 lượt nghe
Tình Bơ Vơ (Trước 1975)

Tình Bơ Vơ (Trước 1975)

Trình bày: Chế Linh, Thanh Tuyền
10 bài hát | 263,701 lượt nghe

Dấu Chân Kỷ Niệm (Trước 1975)

Dấu Chân Kỷ Niệm (Trước 1975)

Trình bày: Thanh Tuyền
10 bài hát | 280,688 lượt nghe
Mai lỡ hai mình xa nhau

Mai lỡ hai mình xa nhau

Trình bày: Chế Linh, Thanh Tuyền
18 bài hát | 167,242 lượt nghe

Đôi bờ

Đôi bờ

Trình bày: Hoàng Oanh, Mạnh Đình, Thái Châu, Thanh Thúy, Thanh Tuyền, Yến Phương
9 bài hát | 60,244 lượt nghe

Chuyện tình người đan áo

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 139,286 lượt nghe | 14,658 lượt tải

Đà Lạt hoàng hôn

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 150,643 lượt nghe | 9,159 lượt tải

Duyên tình

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 34,594 lượt nghe | 5,168 lượt tải

Hạ buồn

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 76,286 lượt nghe | 6,453 lượt tải

Hái hoa rừng cho em

Trình bày: Thanh Tuyền, Trường Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 72,134 lượt nghe | 5,361 lượt tải

Hai mùa mưa

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 121,674 lượt nghe | 6,259 lượt tải

Hàn Mặc Tử

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 74,354 lượt nghe | 3,582 lượt tải

Hoa nở về đêm

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 43,992 lượt nghe | 5,853 lượt tải

Hoa vẫn nở trên đường quê hương

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 42,668 lượt nghe | 6,184 lượt tải

Hỏi anh hỏi em

Trình bày: Thanh Tuyền, Trường Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 63,086 lượt nghe | 6,212 lượt tải

Không bao giờ quên anh

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 87,897 lượt nghe | 8,111 lượt tải

Kỷ niệm nào buồn

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 64,349 lượt nghe | 5,739 lượt tải

Lẻ bóng

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 69,411 lượt nghe | 4,562 lượt tải

Lời cho người yêu nhỏ

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 23,644 lượt nghe | 3,712 lượt tải

Lối về đất mẹ

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 22,029 lượt nghe | 2,811 lượt tải

Lối về xóm nhỏ

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 75,013 lượt nghe | 5,995 lượt tải

Lý chim khuyên

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 20,878 lượt nghe | 2,709 lượt tải

Mấy độ thu về

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 70,715 lượt nghe | 8,124 lượt tải

Mấy nhịp cầu tre

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 20,387 lượt nghe | 3,461 lượt tải

Một chuyến bay đêm

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 69,887 lượt nghe | 4,568 lượt tải

Một đời yêu anh

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 49,878 lượt nghe | 6,005 lượt tải

Mưa rừng

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 59,754 lượt nghe | 5,966 lượt tải

Mùa xuân lá khô

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 16,149 lượt nghe | 3,371 lượt tải

Nếu ai có hỏi

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 74,369 lượt nghe | 9,454 lượt tải

Nếu ai có hỏi

Trình bày: Tuấn Vũ, Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 30,973 lượt nghe | 5,702 lượt tải