Ca sĩ Thanh Tuyền

Thành Phố Buồn (Trước 1975)

Thành Phố Buồn (Trước 1975)

Trình bày: Thanh Tuyền
9 bài hát | 238,132 lượt nghe

Con Đường Xưa Em Đi (Trước 1975)

Con Đường Xưa Em Đi (Trước 1975)

Trình bày: Chế Linh, Thanh Tuyền
10 bài hát | 405,012 lượt nghe
Tình Bơ Vơ (Trước 1975)

Tình Bơ Vơ (Trước 1975)

Trình bày: Chế Linh, Thanh Tuyền
10 bài hát | 284,453 lượt nghe

Dấu Chân Kỷ Niệm (Trước 1975)

Dấu Chân Kỷ Niệm (Trước 1975)

Trình bày: Thanh Tuyền
10 bài hát | 299,129 lượt nghe
Mai lỡ hai mình xa nhau

Mai lỡ hai mình xa nhau

Trình bày: Chế Linh, Thanh Tuyền
18 bài hát | 172,924 lượt nghe

Đôi bờ

Đôi bờ

Trình bày: Hoàng Oanh, Mạnh Đình, Thái Châu, Thanh Thúy, Thanh Tuyền, Yến Phương
9 bài hát | 62,732 lượt nghe

Chuyện tình người đan áo

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 148,856 lượt nghe | 15,197 lượt tải

Đà Lạt hoàng hôn

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 161,310 lượt nghe | 9,707 lượt tải

Duyên tình

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 35,525 lượt nghe | 5,394 lượt tải

Hạ buồn

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 79,004 lượt nghe | 6,728 lượt tải

Hái hoa rừng cho em

Trình bày: Thanh Tuyền, Trường Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 74,302 lượt nghe | 5,760 lượt tải

Hai mùa mưa

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 129,602 lượt nghe | 7,817 lượt tải

Hàn Mặc Tử

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 77,514 lượt nghe | 3,841 lượt tải

Hoa nở về đêm

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 47,268 lượt nghe | 9,623 lượt tải

Hoa vẫn nở trên đường quê hương

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 44,113 lượt nghe | 6,397 lượt tải

Hỏi anh hỏi em

Trình bày: Thanh Tuyền, Trường Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 64,644 lượt nghe | 6,488 lượt tải

Không bao giờ quên anh

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 90,316 lượt nghe | 11,587 lượt tải

Kỷ niệm nào buồn

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 66,368 lượt nghe | 9,171 lượt tải

Lẻ bóng

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 72,048 lượt nghe | 4,820 lượt tải

Lời cho người yêu nhỏ

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 24,396 lượt nghe | 3,879 lượt tải

Lối về đất mẹ

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 23,110 lượt nghe | 3,012 lượt tải

Lối về xóm nhỏ

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 77,339 lượt nghe | 6,339 lượt tải

Lý chim khuyên

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 21,396 lượt nghe | 2,824 lượt tải

Mấy độ thu về

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 73,420 lượt nghe | 8,324 lượt tải

Mấy nhịp cầu tre

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 21,078 lượt nghe | 3,626 lượt tải

Một chuyến bay đêm

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 79,932 lượt nghe | 4,832 lượt tải

Một đời yêu anh

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 52,778 lượt nghe | 6,203 lượt tải

Mưa rừng

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 62,775 lượt nghe | 6,265 lượt tải

Mùa xuân lá khô

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 16,998 lượt nghe | 3,699 lượt tải

Nếu ai có hỏi

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 78,089 lượt nghe | 9,706 lượt tải

Nếu ai có hỏi

Trình bày: Tuấn Vũ, Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 32,681 lượt nghe | 5,938 lượt tải