Ca sĩ Thanh Tuyền

Thành Phố Buồn (Trước 1975)

Thành Phố Buồn (Trước 1975)

Trình bày: Thanh Tuyền
9 bài hát | 246,469 lượt nghe

Con Đường Xưa Em Đi (Trước 1975)

Con Đường Xưa Em Đi (Trước 1975)

Trình bày: Chế Linh, Thanh Tuyền
10 bài hát | 417,322 lượt nghe
Tình Bơ Vơ (Trước 1975)

Tình Bơ Vơ (Trước 1975)

Trình bày: Chế Linh, Thanh Tuyền
10 bài hát | 300,906 lượt nghe

Dấu Chân Kỷ Niệm (Trước 1975)

Dấu Chân Kỷ Niệm (Trước 1975)

Trình bày: Thanh Tuyền
10 bài hát | 312,893 lượt nghe
Mai lỡ hai mình xa nhau

Mai lỡ hai mình xa nhau

Trình bày: Chế Linh, Thanh Tuyền
18 bài hát | 178,248 lượt nghe

Đôi bờ

Đôi bờ

Trình bày: Hoàng Oanh, Mạnh Đình, Thái Châu, Thanh Thúy, Thanh Tuyền, Yến Phương
9 bài hát | 64,295 lượt nghe

Chuyện tình người đan áo

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 156,169 lượt nghe | 15,583 lượt tải

Đà Lạt hoàng hôn

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 170,221 lượt nghe | 12,255 lượt tải

Duyên tình

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 36,310 lượt nghe | 5,615 lượt tải

Hạ buồn

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 81,223 lượt nghe | 6,962 lượt tải

Hái hoa rừng cho em

Trình bày: Thanh Tuyền, Trường Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 75,821 lượt nghe | 6,019 lượt tải

Hai mùa mưa

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 135,319 lượt nghe | 10,843 lượt tải

Hàn Mặc Tử

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 79,924 lượt nghe | 6,776 lượt tải

Hoa nở về đêm

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 50,039 lượt nghe | 12,626 lượt tải

Hoa vẫn nở trên đường quê hương

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 45,289 lượt nghe | 6,567 lượt tải

Hỏi anh hỏi em

Trình bày: Thanh Tuyền, Trường Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 65,770 lượt nghe | 6,672 lượt tải

Không bao giờ quên anh

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 91,988 lượt nghe | 14,439 lượt tải

Kỷ niệm nào buồn

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 67,793 lượt nghe | 12,062 lượt tải

Lẻ bóng

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 73,724 lượt nghe | 5,065 lượt tải

Lời cho người yêu nhỏ

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 24,961 lượt nghe | 4,047 lượt tải

Lối về đất mẹ

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 23,931 lượt nghe | 5,351 lượt tải

Lối về xóm nhỏ

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 79,351 lượt nghe | 6,535 lượt tải

Lý chim khuyên

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 21,792 lượt nghe | 2,929 lượt tải

Mấy độ thu về

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 75,429 lượt nghe | 8,516 lượt tải

Mấy nhịp cầu tre

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 21,650 lượt nghe | 3,813 lượt tải

Một chuyến bay đêm

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 87,492 lượt nghe | 5,062 lượt tải

Một đời yêu anh

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 55,056 lượt nghe | 6,347 lượt tải

Mưa rừng

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 65,293 lượt nghe | 6,482 lượt tải

Mùa xuân lá khô

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 17,686 lượt nghe | 3,906 lượt tải

Nếu ai có hỏi

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 81,058 lượt nghe | 12,058 lượt tải

Nếu ai có hỏi

Trình bày: Tuấn Vũ, Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 34,083 lượt nghe | 8,198 lượt tải