Ca sĩ Thanh Tuyền

Thành Phố Buồn (Trước 1975)

Thành Phố Buồn (Trước 1975)

Trình bày: Thanh Tuyền
9 bài hát | 232,599 lượt nghe

Con Đường Xưa Em Đi (Trước 1975)

Con Đường Xưa Em Đi (Trước 1975)

Trình bày: Chế Linh, Thanh Tuyền
10 bài hát | 393,323 lượt nghe
Tình Bơ Vơ (Trước 1975)

Tình Bơ Vơ (Trước 1975)

Trình bày: Chế Linh, Thanh Tuyền
10 bài hát | 274,053 lượt nghe

Dấu Chân Kỷ Niệm (Trước 1975)

Dấu Chân Kỷ Niệm (Trước 1975)

Trình bày: Thanh Tuyền
10 bài hát | 290,094 lượt nghe
Mai lỡ hai mình xa nhau

Mai lỡ hai mình xa nhau

Trình bày: Chế Linh, Thanh Tuyền
18 bài hát | 170,055 lượt nghe

Đôi bờ

Đôi bờ

Trình bày: Hoàng Oanh, Mạnh Đình, Thái Châu, Thanh Thúy, Thanh Tuyền, Yến Phương
9 bài hát | 61,721 lượt nghe

Chuyện tình người đan áo

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 143,958 lượt nghe | 14,923 lượt tải

Đà Lạt hoàng hôn

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 155,657 lượt nghe | 9,405 lượt tải

Duyên tình

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 35,050 lượt nghe | 5,291 lượt tải

Hạ buồn

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 77,709 lượt nghe | 6,603 lượt tải

Hái hoa rừng cho em

Trình bày: Thanh Tuyền, Trường Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 73,276 lượt nghe | 5,527 lượt tải

Hai mùa mưa

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 125,739 lượt nghe | 6,466 lượt tải

Hàn Mặc Tử

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 75,891 lượt nghe | 3,709 lượt tải

Hoa nở về đêm

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 45,585 lượt nghe | 7,578 lượt tải

Hoa vẫn nở trên đường quê hương

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 43,384 lượt nghe | 6,277 lượt tải

Hỏi anh hỏi em

Trình bày: Thanh Tuyền, Trường Thanh | Thể loại: Nhạc vàng | 63,928 lượt nghe | 6,340 lượt tải

Không bao giờ quên anh

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 89,125 lượt nghe | 9,820 lượt tải

Kỷ niệm nào buồn

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 65,415 lượt nghe | 7,435 lượt tải

Lẻ bóng

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 70,809 lượt nghe | 4,702 lượt tải

Lời cho người yêu nhỏ

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 24,012 lượt nghe | 3,804 lượt tải

Lối về đất mẹ

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 22,515 lượt nghe | 2,911 lượt tải

Lối về xóm nhỏ

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 76,214 lượt nghe | 6,206 lượt tải

Lý chim khuyên

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 21,154 lượt nghe | 2,764 lượt tải

Mấy độ thu về

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 72,172 lượt nghe | 8,237 lượt tải

Mấy nhịp cầu tre

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 20,752 lượt nghe | 3,540 lượt tải

Một chuyến bay đêm

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 74,868 lượt nghe | 4,719 lượt tải

Một đời yêu anh

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 51,312 lượt nghe | 6,132 lượt tải

Mưa rừng

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 61,249 lượt nghe | 6,122 lượt tải

Mùa xuân lá khô

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 16,608 lượt nghe | 3,546 lượt tải

Nếu ai có hỏi

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 76,275 lượt nghe | 9,596 lượt tải

Nếu ai có hỏi

Trình bày: Tuấn Vũ, Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 31,846 lượt nghe | 5,813 lượt tải