Ca sĩ Thanh Tuyền

Thành Phố Buồn (Trước 1975)

Thành Phố Buồn (Trước 1975)

Trình bày: Thanh Tuyền
9 bài hát | 232,255 lượt nghe

Con Đường Xưa Em Đi (Trước 1975)

Con Đường Xưa Em Đi (Trước 1975)

Trình bày: Chế Linh, Thanh Tuyền
10 bài hát | 392,799 lượt nghe
Tình Bơ Vơ (Trước 1975)

Tình Bơ Vơ (Trước 1975)

Trình bày: Chế Linh, Thanh Tuyền
10 bài hát | 273,446 lượt nghe

Dấu Chân Kỷ Niệm (Trước 1975)

Dấu Chân Kỷ Niệm (Trước 1975)

Trình bày: Thanh Tuyền
10 bài hát | 289,323 lượt nghe
Mai lỡ hai mình xa nhau

Mai lỡ hai mình xa nhau

Trình bày: Chế Linh, Thanh Tuyền
18 bài hát | 169,891 lượt nghe

Đôi bờ

Đôi bờ

Trình bày: Hoàng Oanh, Mạnh Đình, Thái Châu, Thanh Thúy, Thanh Tuyền, Yến Phương
9 bài hát | 61,659 lượt nghe

Tình thiên thu

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 9,118 lượt nghe | 1,206 lượt tải

Tôi vẫn nhớ

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 38,149 lượt nghe | 3,114 lượt tải

Tựa cánh bèo trôi

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 11,262 lượt nghe | 1,277 lượt tải

Tuyết trắng

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 37,487 lượt nghe | 2,776 lượt tải

Vọng gác đêm sương

Trình bày: Chế Linh, Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 35,336 lượt nghe | 5,656 lượt tải

Vùng trời ngày đó

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 6,344 lượt nghe | 1,015 lượt tải

Xa lộ không đèn

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 7,635 lượt nghe | 950 lượt tải

Xin cho tôi giấc mộng bình yên

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 7,657 lượt nghe | 1,440 lượt tải

Xin thời gian qua mau

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 8,398 lượt nghe | 1,216 lượt tải

Hoa nở về đêm

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 18,637 lượt nghe | 1,449 lượt tải

Đò dọc

Trình bày: Thanh Tuyền, Sơn Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 33,456 lượt nghe | 5,060 lượt tải

Phận tơ tằm

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 16,239 lượt nghe | 1,319 lượt tải

Rồi ngày mai xa nhau

Trình bày: Thanh Tuyền, Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 48,536 lượt nghe | 2,710 lượt tải

Ai nói với em

Trình bày: Thanh Tuyền, Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 62,804 lượt nghe | 3,866 lượt tải

Kiếp nghèo

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 76,840 lượt nghe | 2,207 lượt tải

Chiều mưa biên giới

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 54,215 lượt nghe | 2,107 lượt tải

Chuyến đi về sáng

Trình bày: Chế Linh, Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 38,771 lượt nghe | 3,161 lượt tải

Bức tâm thư

Trình bày: Chế Linh, Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 29,402 lượt nghe | 2,713 lượt tải

Con đường mang tên em

Trình bày: Chế Linh, Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 50,754 lượt nghe | 3,217 lượt tải

Biển tình

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 81,886 lượt nghe | 1,409 lượt tải

Phút cuối

Trình bày: Chế Linh, Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 44,499 lượt nghe | 3,487 lượt tải

Liên khúc Mai lỡ hai mình xa nhau - Đừng nói xa nhau

Trình bày: Chế Linh, Thanh Tuyền | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 74,096 lượt nghe | 3,207 lượt tải

Lẻ bóng

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 94,544 lượt nghe | 1,186 lượt tải

Ngày xưa anh nói

Trình bày: Chế Linh, Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 138,307 lượt nghe | 4,634 lượt tải

Lẻ bóng

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 127,070 lượt nghe | 2,007 lượt tải