Ca sĩ Thanh Tuyền

Thành Phố Buồn (Trước 1975)

Thành Phố Buồn (Trước 1975)

Trình bày: Thanh Tuyền
9 bài hát | 258,310 lượt nghe

Con Đường Xưa Em Đi (Trước 1975)

Con Đường Xưa Em Đi (Trước 1975)

Trình bày: Chế Linh, Thanh Tuyền
10 bài hát | 432,494 lượt nghe
Tình Bơ Vơ (Trước 1975)

Tình Bơ Vơ (Trước 1975)

Trình bày: Chế Linh, Thanh Tuyền
10 bài hát | 313,521 lượt nghe

Dấu Chân Kỷ Niệm (Trước 1975)

Dấu Chân Kỷ Niệm (Trước 1975)

Trình bày: Thanh Tuyền
10 bài hát | 325,192 lượt nghe
Mai lỡ hai mình xa nhau

Mai lỡ hai mình xa nhau

Trình bày: Chế Linh, Thanh Tuyền
18 bài hát | 185,102 lượt nghe

Đôi bờ

Đôi bờ

Trình bày: Hoàng Oanh, Mạnh Đình, Thái Châu, Thanh Thúy, Thanh Tuyền, Yến Phương
9 bài hát | 66,009 lượt nghe

Tình thiên thu

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 10,872 lượt nghe | 1,523 lượt tải

Tôi vẫn nhớ

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 42,179 lượt nghe | 4,433 lượt tải

Tựa cánh bèo trôi

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 14,304 lượt nghe | 1,572 lượt tải

Tuyết trắng

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 41,887 lượt nghe | 4,325 lượt tải

Vọng gác đêm sương

Trình bày: Chế Linh, Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 45,832 lượt nghe | 8,022 lượt tải

Vùng trời ngày đó

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 7,686 lượt nghe | 1,273 lượt tải

Xa lộ không đèn

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 11,576 lượt nghe | 1,176 lượt tải

Xin cho tôi giấc mộng bình yên

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 9,093 lượt nghe | 1,791 lượt tải

Xin thời gian qua mau

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 10,786 lượt nghe | 1,510 lượt tải

Hoa nở về đêm

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 21,277 lượt nghe | 1,735 lượt tải

Đò dọc

Trình bày: Thanh Tuyền, Sơn Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 42,559 lượt nghe | 5,871 lượt tải

Phận tơ tằm

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 17,991 lượt nghe | 1,538 lượt tải

Rồi ngày mai xa nhau

Trình bày: Thanh Tuyền, Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 54,737 lượt nghe | 3,155 lượt tải

Ai nói với em

Trình bày: Thanh Tuyền, Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 70,722 lượt nghe | 11,539 lượt tải

Kiếp nghèo

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 84,591 lượt nghe | 2,562 lượt tải

Chiều mưa biên giới

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 62,428 lượt nghe | 2,643 lượt tải

Chuyến đi về sáng

Trình bày: Chế Linh, Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 48,594 lượt nghe | 4,746 lượt tải

Bức tâm thư

Trình bày: Chế Linh, Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 34,073 lượt nghe | 3,355 lượt tải

Con đường mang tên em

Trình bày: Chế Linh, Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 59,797 lượt nghe | 7,932 lượt tải

Biển tình

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 88,235 lượt nghe | 1,739 lượt tải

Phút cuối

Trình bày: Chế Linh, Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 50,994 lượt nghe | 4,196 lượt tải

Liên khúc Mai lỡ hai mình xa nhau - Đừng nói xa nhau

Trình bày: Chế Linh, Thanh Tuyền | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 87,804 lượt nghe | 4,406 lượt tải

Lẻ bóng

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 101,467 lượt nghe | 1,390 lượt tải

Ngày xưa anh nói

Trình bày: Chế Linh, Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 154,146 lượt nghe | 5,663 lượt tải

Lẻ bóng

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 141,214 lượt nghe | 2,300 lượt tải