Ca sĩ Thanh Tuyền

Thành Phố Buồn (Trước 1975)

Thành Phố Buồn (Trước 1975)

Trình bày: Thanh Tuyền
9 bài hát | 246,173 lượt nghe

Con Đường Xưa Em Đi (Trước 1975)

Con Đường Xưa Em Đi (Trước 1975)

Trình bày: Chế Linh, Thanh Tuyền
10 bài hát | 416,956 lượt nghe
Tình Bơ Vơ (Trước 1975)

Tình Bơ Vơ (Trước 1975)

Trình bày: Chế Linh, Thanh Tuyền
10 bài hát | 300,466 lượt nghe

Dấu Chân Kỷ Niệm (Trước 1975)

Dấu Chân Kỷ Niệm (Trước 1975)

Trình bày: Thanh Tuyền
10 bài hát | 312,198 lượt nghe
Mai lỡ hai mình xa nhau

Mai lỡ hai mình xa nhau

Trình bày: Chế Linh, Thanh Tuyền
18 bài hát | 178,128 lượt nghe

Đôi bờ

Đôi bờ

Trình bày: Hoàng Oanh, Mạnh Đình, Thái Châu, Thanh Thúy, Thanh Tuyền, Yến Phương
9 bài hát | 64,247 lượt nghe

Tình thiên thu

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 10,192 lượt nghe | 1,413 lượt tải

Tôi vẫn nhớ

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 40,553 lượt nghe | 4,047 lượt tải

Tựa cánh bèo trôi

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 13,284 lượt nghe | 1,451 lượt tải

Tuyết trắng

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 40,244 lượt nghe | 2,986 lượt tải

Vọng gác đêm sương

Trình bày: Chế Linh, Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 42,084 lượt nghe | 6,444 lượt tải

Vùng trời ngày đó

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 7,159 lượt nghe | 1,161 lượt tải

Xa lộ không đèn

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 10,238 lượt nghe | 1,082 lượt tải

Xin cho tôi giấc mộng bình yên

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 8,544 lượt nghe | 1,644 lượt tải

Xin thời gian qua mau

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 9,689 lượt nghe | 1,388 lượt tải

Hoa nở về đêm

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 20,285 lượt nghe | 1,640 lượt tải

Đò dọc

Trình bày: Thanh Tuyền, Sơn Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 38,665 lượt nghe | 5,630 lượt tải

Phận tơ tằm

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 17,310 lượt nghe | 1,451 lượt tải

Rồi ngày mai xa nhau

Trình bày: Thanh Tuyền, Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 52,472 lượt nghe | 2,999 lượt tải

Ai nói với em

Trình bày: Thanh Tuyền, Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 67,711 lượt nghe | 8,335 lượt tải

Kiếp nghèo

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 81,278 lượt nghe | 2,423 lượt tải

Chiều mưa biên giới

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 59,918 lượt nghe | 2,409 lượt tải

Chuyến đi về sáng

Trình bày: Chế Linh, Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 45,272 lượt nghe | 3,782 lượt tải

Bức tâm thư

Trình bày: Chế Linh, Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 32,521 lượt nghe | 3,090 lượt tải

Con đường mang tên em

Trình bày: Chế Linh, Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 56,329 lượt nghe | 3,996 lượt tải

Biển tình

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 85,750 lượt nghe | 1,612 lượt tải

Phút cuối

Trình bày: Chế Linh, Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 49,081 lượt nghe | 3,886 lượt tải

Liên khúc Mai lỡ hai mình xa nhau - Đừng nói xa nhau

Trình bày: Chế Linh, Thanh Tuyền | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 83,140 lượt nghe | 3,955 lượt tải

Lẻ bóng

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 98,963 lượt nghe | 1,322 lượt tải

Ngày xưa anh nói

Trình bày: Chế Linh, Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 147,066 lượt nghe | 5,249 lượt tải

Lẻ bóng

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 134,736 lượt nghe | 2,189 lượt tải