Ca sĩ Thanh Tuyền

Thành Phố Buồn (Trước 1975)

Thành Phố Buồn (Trước 1975)

Trình bày: Thanh Tuyền
9 bài hát | 167,722 lượt nghe

Con Đường Xưa Em Đi (Trước 1975)

Con Đường Xưa Em Đi (Trước 1975)

Trình bày: Chế Linh, Thanh Tuyền
10 bài hát | 285,217 lượt nghe
Tình Bơ Vơ (Trước 1975)

Tình Bơ Vơ (Trước 1975)

Trình bày: Chế Linh, Thanh Tuyền
10 bài hát | 199,467 lượt nghe

Dấu Chân Kỷ Niệm (Trước 1975)

Dấu Chân Kỷ Niệm (Trước 1975)

Trình bày: Thanh Tuyền
10 bài hát | 213,480 lượt nghe
Mai lỡ hai mình xa nhau

Mai lỡ hai mình xa nhau

Trình bày: Chế Linh, Thanh Tuyền
18 bài hát | 144,053 lượt nghe

Đôi bờ

Đôi bờ

Trình bày: Hoàng Oanh, Mạnh Đình, Thái Châu, Thanh Thúy, Thanh Tuyền, Yến Phương
9 bài hát | 50,029 lượt nghe

Tình thiên thu

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 5,597 lượt nghe | 892 lượt tải

Tôi vẫn nhớ

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 30,820 lượt nghe | 2,284 lượt tải

Tựa cánh bèo trôi

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 6,699 lượt nghe | 821 lượt tải

Tuyết trắng

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 28,324 lượt nghe | 2,253 lượt tải

Vọng gác đêm sương

Trình bày: Chế Linh, Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 19,461 lượt nghe | 3,922 lượt tải

Vùng trời ngày đó

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 4,142 lượt nghe | 639 lượt tải

Xa lộ không đèn

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 4,426 lượt nghe | 670 lượt tải

Xin cho tôi giấc mộng bình yên

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 5,140 lượt nghe | 847 lượt tải

Xin thời gian qua mau

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 5,006 lượt nghe | 773 lượt tải

Hoa nở về đêm

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 13,862 lượt nghe | 974 lượt tải

Đò dọc

Trình bày: Thanh Tuyền, Sơn Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 19,840 lượt nghe | 1,645 lượt tải

Phận tơ tằm

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 13,107 lượt nghe | 946 lượt tải

Rồi ngày mai xa nhau

Trình bày: Thanh Tuyền, Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 36,239 lượt nghe | 1,886 lượt tải

Ai nói với em

Trình bày: Thanh Tuyền, Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 47,889 lượt nghe | 1,990 lượt tải

Kiếp nghèo

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 62,119 lượt nghe | 1,549 lượt tải

Chiều mưa biên giới

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 42,028 lượt nghe | 1,482 lượt tải

Chuyến đi về sáng

Trình bày: Chế Linh, Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 25,684 lượt nghe | 1,923 lượt tải

Bức tâm thư

Trình bày: Chế Linh, Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 21,791 lượt nghe | 1,893 lượt tải

Con đường mang tên em

Trình bày: Chế Linh, Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 36,170 lượt nghe | 1,856 lượt tải

Biển tình

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 68,976 lượt nghe | 982 lượt tải

Phút cuối

Trình bày: Chế Linh, Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 35,219 lượt nghe | 2,546 lượt tải

Liên khúc Mai lỡ hai mình xa nhau - Đừng nói xa nhau

Trình bày: Chế Linh, Thanh Tuyền | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 53,153 lượt nghe | 1,659 lượt tải

Lẻ bóng

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 80,024 lượt nghe | 841 lượt tải

Ngày xưa anh nói

Trình bày: Chế Linh, Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 113,529 lượt nghe | 3,342 lượt tải

Lẻ bóng

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 105,559 lượt nghe | 1,618 lượt tải