Ca sĩ Thiên Trang

Liên khúc Cho người tình

Liên khúc Cho người tình

Trình bày: Sơn Tuyền, Thiên Trang, Tuấn Vũ
4 bài hát | 86,423 lượt nghe

Đam mê

Đam mê

Trình bày: Thiên Trang, Tuấn Vũ
10 bài hát | 76,452 lượt nghe

Liên khúc Cho người tình 1 - Mùa thu trong mưa

Trình bày: Tuấn Vũ, Thiên Trang, Sơn Tuyền | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 175,484 lượt nghe | 10,259 lượt tải

Đam mê

Trình bày: Thiên Trang, Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 30,035 lượt nghe | 3,574 lượt tải

Chuyện tình Mimosa

Trình bày: Thiên Trang | Thể loại: Nhạc vàng | 19,724 lượt nghe | 1,717 lượt tải

Hái hoa rừng cho em

Trình bày: Chế Linh, Thiên Trang | Thể loại: Nhạc vàng | 90,312 lượt nghe | 8,933 lượt tải

Hai mùa mưa

Trình bày: Thiên Trang, Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 43,178 lượt nghe | 2,678 lượt tải

Hoa nở về đêm

Trình bày: Thiên Trang | Thể loại: Nhạc vàng | 25,831 lượt nghe | 1,614 lượt tải

Hương tình cũ

Trình bày: Thiên Trang | Thể loại: Nhạc vàng | 20,408 lượt nghe | 1,746 lượt tải

Khách lạ đò xưa

Trình bày: Thiên Trang | Thể loại: Nhạc vàng | 25,831 lượt nghe | 1,251 lượt tải

Khi đã yêu

Trình bày: Thiên Trang | Thể loại: Nhạc vàng | 18,937 lượt nghe | 861 lượt tải

Niềm đau dĩ vãng

Trình bày: Thiên Trang | Thể loại: Nhạc vàng | 5,033 lượt nghe | 745 lượt tải

Nỗi buồn đêm đông

Trình bày: Thiên Trang | Thể loại: Nhạc vàng | 6,575 lượt nghe | 609 lượt tải

Sầu lẻ bóng

Trình bày: Thiên Trang | Thể loại: Nhạc vàng | 4,345 lượt nghe | 450 lượt tải

Tám điệp khúc

Trình bày: Thiên Trang | Thể loại: Nhạc vàng | 5,316 lượt nghe | 355 lượt tải

Liên khúc Cho người tình 2 - Tình hờ

Trình bày: Tuấn Vũ, Thiên Trang, Sơn Tuyền | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 77,564 lượt nghe | 7,544 lượt tải

Liên khúc Cho người tình 3 - Bài không tên số 7

Trình bày: Tuấn Vũ, Thiên Trang, Sơn Tuyền | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 81,105 lượt nghe | 4,838 lượt tải

Liên khúc Cho người tình 4 - Nước mắt mùa thu

Trình bày: Tuấn Vũ, Thiên Trang, Sơn Tuyền | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 89,708 lượt nghe | 5,444 lượt tải

Tình nồng cháy

Trình bày: Thiên Trang | Thể loại: Nhạc vàng | 4,695 lượt nghe | 393 lượt tải

Trăm nhớ ngàn thương

Trình bày: Thiên Trang | Thể loại: Nhạc vàng | 4,583 lượt nghe | 1,068 lượt tải

Trúc đào

Trình bày: Thiên Trang | Thể loại: Nhạc vàng | 3,820 lượt nghe | 423 lượt tải

Yêu một mình

Trình bày: Thiên Trang | Thể loại: Nhạc vàng | 4,389 lượt nghe | 1,897 lượt tải

Hái hoa rừng cho em

Trình bày: Thiên Trang, Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 23,554 lượt nghe | 1,887 lượt tải

Sầu tím thiệp hồng

Trình bày: Thiên Trang, Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 42,703 lượt nghe | 3,276 lượt tải

Ngày cưới em

Trình bày: Thiên Trang, Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 35,060 lượt nghe | 1,587 lượt tải

Sầu lẻ bóng

Trình bày: Thiên Trang | Thể loại: Nhạc vàng | 65,497 lượt nghe | 956 lượt tải

Huế xưa

Trình bày: Thiên Trang | Thể loại: Nhạc vàng | 64,967 lượt nghe | 854 lượt tải