Ca sĩ Thiên Trang

Liên khúc Cho người tình

Liên khúc Cho người tình

Trình bày: Sơn Tuyền, Thiên Trang, Tuấn Vũ
4 bài hát | 83,528 lượt nghe

Đam mê

Đam mê

Trình bày: Thiên Trang, Tuấn Vũ
10 bài hát | 72,764 lượt nghe

Liên khúc Cho người tình 1 - Mùa thu trong mưa

Trình bày: Tuấn Vũ, Thiên Trang, Sơn Tuyền | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 169,595 lượt nghe | 9,861 lượt tải

Đam mê

Trình bày: Thiên Trang, Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 28,997 lượt nghe | 3,489 lượt tải

Chuyện tình Mimosa

Trình bày: Thiên Trang | Thể loại: Nhạc vàng | 18,855 lượt nghe | 1,685 lượt tải

Hái hoa rừng cho em

Trình bày: Chế Linh, Thiên Trang | Thể loại: Nhạc vàng | 87,099 lượt nghe | 8,718 lượt tải

Hai mùa mưa

Trình bày: Thiên Trang, Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 41,943 lượt nghe | 2,466 lượt tải

Hoa nở về đêm

Trình bày: Thiên Trang | Thể loại: Nhạc vàng | 24,895 lượt nghe | 1,554 lượt tải

Hương tình cũ

Trình bày: Thiên Trang | Thể loại: Nhạc vàng | 19,803 lượt nghe | 1,651 lượt tải

Khách lạ đò xưa

Trình bày: Thiên Trang | Thể loại: Nhạc vàng | 25,161 lượt nghe | 1,208 lượt tải

Khi đã yêu

Trình bày: Thiên Trang | Thể loại: Nhạc vàng | 18,405 lượt nghe | 826 lượt tải

Niềm đau dĩ vãng

Trình bày: Thiên Trang | Thể loại: Nhạc vàng | 4,449 lượt nghe | 705 lượt tải

Nỗi buồn đêm đông

Trình bày: Thiên Trang | Thể loại: Nhạc vàng | 5,865 lượt nghe | 569 lượt tải

Sầu lẻ bóng

Trình bày: Thiên Trang | Thể loại: Nhạc vàng | 4,009 lượt nghe | 409 lượt tải

Tám điệp khúc

Trình bày: Thiên Trang | Thể loại: Nhạc vàng | 4,679 lượt nghe | 326 lượt tải

Liên khúc Cho người tình 2 - Tình hờ

Trình bày: Tuấn Vũ, Thiên Trang, Sơn Tuyền | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 73,293 lượt nghe | 7,021 lượt tải

Liên khúc Cho người tình 3 - Bài không tên số 7

Trình bày: Tuấn Vũ, Thiên Trang, Sơn Tuyền | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 76,518 lượt nghe | 4,590 lượt tải

Liên khúc Cho người tình 4 - Nước mắt mùa thu

Trình bày: Tuấn Vũ, Thiên Trang, Sơn Tuyền | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 85,971 lượt nghe | 5,105 lượt tải

Tình nồng cháy

Trình bày: Thiên Trang | Thể loại: Nhạc vàng | 4,293 lượt nghe | 361 lượt tải

Trăm nhớ ngàn thương

Trình bày: Thiên Trang | Thể loại: Nhạc vàng | 4,106 lượt nghe | 1,044 lượt tải

Trúc đào

Trình bày: Thiên Trang | Thể loại: Nhạc vàng | 3,485 lượt nghe | 388 lượt tải

Yêu một mình

Trình bày: Thiên Trang | Thể loại: Nhạc vàng | 3,971 lượt nghe | 1,761 lượt tải

Hái hoa rừng cho em

Trình bày: Thiên Trang, Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 22,113 lượt nghe | 1,765 lượt tải

Sầu tím thiệp hồng

Trình bày: Thiên Trang, Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 39,640 lượt nghe | 2,560 lượt tải

Ngày cưới em

Trình bày: Thiên Trang, Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 32,760 lượt nghe | 1,452 lượt tải

Sầu lẻ bóng

Trình bày: Thiên Trang | Thể loại: Nhạc vàng | 62,564 lượt nghe | 869 lượt tải

Huế xưa

Trình bày: Thiên Trang | Thể loại: Nhạc vàng | 61,892 lượt nghe | 790 lượt tải