Ca sĩ Thiên Trang

Liên khúc Cho người tình

Liên khúc Cho người tình

Trình bày: Sơn Tuyền, Thiên Trang, Tuấn Vũ
4 bài hát | 106,918 lượt nghe

Đam mê

Đam mê

Trình bày: Thiên Trang, Tuấn Vũ
10 bài hát | 99,333 lượt nghe

Liên khúc Cho người tình 1 - Mùa thu trong mưa

Trình bày: Tuấn Vũ, Thiên Trang, Sơn Tuyền | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 216,585 lượt nghe | 13,493 lượt tải

Đam mê

Trình bày: Thiên Trang, Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 37,138 lượt nghe | 4,281 lượt tải

Chuyện tình Mimosa

Trình bày: Thiên Trang | Thể loại: Nhạc vàng | 26,794 lượt nghe | 3,384 lượt tải

Hái hoa rừng cho em

Trình bày: Chế Linh, Thiên Trang | Thể loại: Nhạc vàng | 116,301 lượt nghe | 21,269 lượt tải

Hai mùa mưa

Trình bày: Thiên Trang, Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 56,559 lượt nghe | 3,893 lượt tải

Hoa nở về đêm

Trình bày: Thiên Trang | Thể loại: Nhạc vàng | 32,475 lượt nghe | 2,004 lượt tải

Hương tình cũ

Trình bày: Thiên Trang | Thể loại: Nhạc vàng | 23,753 lượt nghe | 3,056 lượt tải

Khách lạ đò xưa

Trình bày: Thiên Trang | Thể loại: Nhạc vàng | 29,762 lượt nghe | 1,507 lượt tải

Khi đã yêu

Trình bày: Thiên Trang | Thể loại: Nhạc vàng | 22,024 lượt nghe | 1,289 lượt tải

Niềm đau dĩ vãng

Trình bày: Thiên Trang | Thể loại: Nhạc vàng | 8,612 lượt nghe | 944 lượt tải

Nỗi buồn đêm đông

Trình bày: Thiên Trang | Thể loại: Nhạc vàng | 16,034 lượt nghe | 1,046 lượt tải

Sầu lẻ bóng

Trình bày: Thiên Trang | Thể loại: Nhạc vàng | 6,766 lượt nghe | 661 lượt tải

Tám điệp khúc

Trình bày: Thiên Trang | Thể loại: Nhạc vàng | 10,611 lượt nghe | 593 lượt tải

Liên khúc Cho người tình 2 - Tình hờ

Trình bày: Tuấn Vũ, Thiên Trang, Sơn Tuyền | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 113,467 lượt nghe | 9,748 lượt tải

Liên khúc Cho người tình 3 - Bài không tên số 7

Trình bày: Tuấn Vũ, Thiên Trang, Sơn Tuyền | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 126,274 lượt nghe | 12,349 lượt tải

Liên khúc Cho người tình 4 - Nước mắt mùa thu

Trình bày: Tuấn Vũ, Thiên Trang, Sơn Tuyền | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 122,391 lượt nghe | 17,100 lượt tải

Tình nồng cháy

Trình bày: Thiên Trang | Thể loại: Nhạc vàng | 7,545 lượt nghe | 576 lượt tải

Trăm nhớ ngàn thương

Trình bày: Thiên Trang | Thể loại: Nhạc vàng | 7,601 lượt nghe | 1,256 lượt tải

Trúc đào

Trình bày: Thiên Trang | Thể loại: Nhạc vàng | 6,596 lượt nghe | 661 lượt tải

Yêu một mình

Trình bày: Thiên Trang | Thể loại: Nhạc vàng | 8,050 lượt nghe | 2,350 lượt tải

Hái hoa rừng cho em

Trình bày: Thiên Trang, Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 37,808 lượt nghe | 3,346 lượt tải

Sầu tím thiệp hồng

Trình bày: Thiên Trang, Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 65,751 lượt nghe | 5,716 lượt tải

Ngày cưới em

Trình bày: Thiên Trang, Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 50,233 lượt nghe | 2,406 lượt tải

Sầu lẻ bóng

Trình bày: Thiên Trang | Thể loại: Nhạc vàng | 87,204 lượt nghe | 1,537 lượt tải

Huế xưa

Trình bày: Thiên Trang | Thể loại: Nhạc vàng | 86,367 lượt nghe | 1,436 lượt tải