Ca sĩ Thiên Trang

Liên khúc Cho người tình

Liên khúc Cho người tình

Trình bày: Sơn Tuyền, Thiên Trang, Tuấn Vũ
4 bài hát | 100,050 lượt nghe

Đam mê

Đam mê

Trình bày: Thiên Trang, Tuấn Vũ
10 bài hát | 93,813 lượt nghe

Liên khúc Cho người tình 1 - Mùa thu trong mưa

Trình bày: Tuấn Vũ, Thiên Trang, Sơn Tuyền | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 204,384 lượt nghe | 12,348 lượt tải

Đam mê

Trình bày: Thiên Trang, Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 35,356 lượt nghe | 4,035 lượt tải

Chuyện tình Mimosa

Trình bày: Thiên Trang | Thể loại: Nhạc vàng | 24,869 lượt nghe | 1,893 lượt tải

Hái hoa rừng cho em

Trình bày: Chế Linh, Thiên Trang | Thể loại: Nhạc vàng | 110,060 lượt nghe | 11,302 lượt tải

Hai mùa mưa

Trình bày: Thiên Trang, Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 52,491 lượt nghe | 3,557 lượt tải

Hoa nở về đêm

Trình bày: Thiên Trang | Thể loại: Nhạc vàng | 30,732 lượt nghe | 1,914 lượt tải

Hương tình cũ

Trình bày: Thiên Trang | Thể loại: Nhạc vàng | 22,871 lượt nghe | 2,934 lượt tải

Khách lạ đò xưa

Trình bày: Thiên Trang | Thể loại: Nhạc vàng | 28,774 lượt nghe | 1,438 lượt tải

Khi đã yêu

Trình bày: Thiên Trang | Thể loại: Nhạc vàng | 21,213 lượt nghe | 1,138 lượt tải

Niềm đau dĩ vãng

Trình bày: Thiên Trang | Thể loại: Nhạc vàng | 7,597 lượt nghe | 887 lượt tải

Nỗi buồn đêm đông

Trình bày: Thiên Trang | Thể loại: Nhạc vàng | 12,881 lượt nghe | 905 lượt tải

Sầu lẻ bóng

Trình bày: Thiên Trang | Thể loại: Nhạc vàng | 6,077 lượt nghe | 603 lượt tải

Tám điệp khúc

Trình bày: Thiên Trang | Thể loại: Nhạc vàng | 9,246 lượt nghe | 529 lượt tải

Liên khúc Cho người tình 2 - Tình hờ

Trình bày: Tuấn Vũ, Thiên Trang, Sơn Tuyền | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 101,484 lượt nghe | 9,171 lượt tải

Liên khúc Cho người tình 3 - Bài không tên số 7

Trình bày: Tuấn Vũ, Thiên Trang, Sơn Tuyền | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 114,894 lượt nghe | 6,064 lượt tải

Liên khúc Cho người tình 4 - Nước mắt mùa thu

Trình bày: Tuấn Vũ, Thiên Trang, Sơn Tuyền | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 111,819 lượt nghe | 9,357 lượt tải

Tình nồng cháy

Trình bày: Thiên Trang | Thể loại: Nhạc vàng | 6,711 lượt nghe | 515 lượt tải

Trăm nhớ ngàn thương

Trình bày: Thiên Trang | Thể loại: Nhạc vàng | 6,726 lượt nghe | 1,210 lượt tải

Trúc đào

Trình bày: Thiên Trang | Thể loại: Nhạc vàng | 5,815 lượt nghe | 588 lượt tải

Yêu một mình

Trình bày: Thiên Trang | Thể loại: Nhạc vàng | 7,027 lượt nghe | 2,248 lượt tải

Hái hoa rừng cho em

Trình bày: Thiên Trang, Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 34,333 lượt nghe | 2,798 lượt tải

Sầu tím thiệp hồng

Trình bày: Thiên Trang, Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 59,568 lượt nghe | 5,039 lượt tải

Ngày cưới em

Trình bày: Thiên Trang, Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 46,001 lượt nghe | 2,185 lượt tải

Sầu lẻ bóng

Trình bày: Thiên Trang | Thể loại: Nhạc vàng | 81,617 lượt nghe | 1,374 lượt tải

Huế xưa

Trình bày: Thiên Trang | Thể loại: Nhạc vàng | 80,789 lượt nghe | 1,224 lượt tải