Ca sĩ Thiên Trang

Liên khúc Cho người tình

Liên khúc Cho người tình

Trình bày: Sơn Tuyền, Thiên Trang, Tuấn Vũ
4 bài hát | 97,021 lượt nghe

Đam mê

Đam mê

Trình bày: Thiên Trang, Tuấn Vũ
10 bài hát | 88,893 lượt nghe

Liên khúc Cho người tình 1 - Mùa thu trong mưa

Trình bày: Tuấn Vũ, Thiên Trang, Sơn Tuyền | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 197,295 lượt nghe | 11,765 lượt tải

Đam mê

Trình bày: Thiên Trang, Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 33,963 lượt nghe | 3,949 lượt tải

Chuyện tình Mimosa

Trình bày: Thiên Trang | Thể loại: Nhạc vàng | 23,673 lượt nghe | 1,860 lượt tải

Hái hoa rừng cho em

Trình bày: Chế Linh, Thiên Trang | Thể loại: Nhạc vàng | 105,690 lượt nghe | 10,548 lượt tải

Hai mùa mưa

Trình bày: Thiên Trang, Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 48,105 lượt nghe | 3,323 lượt tải

Hoa nở về đêm

Trình bày: Thiên Trang | Thể loại: Nhạc vàng | 29,467 lượt nghe | 1,850 lượt tải

Hương tình cũ

Trình bày: Thiên Trang | Thể loại: Nhạc vàng | 22,345 lượt nghe | 2,876 lượt tải

Khách lạ đò xưa

Trình bày: Thiên Trang | Thể loại: Nhạc vàng | 28,116 lượt nghe | 1,400 lượt tải

Khi đã yêu

Trình bày: Thiên Trang | Thể loại: Nhạc vàng | 20,692 lượt nghe | 1,080 lượt tải

Niềm đau dĩ vãng

Trình bày: Thiên Trang | Thể loại: Nhạc vàng | 6,986 lượt nghe | 856 lượt tải

Nỗi buồn đêm đông

Trình bày: Thiên Trang | Thể loại: Nhạc vàng | 11,059 lượt nghe | 825 lượt tải

Sầu lẻ bóng

Trình bày: Thiên Trang | Thể loại: Nhạc vàng | 5,694 lượt nghe | 571 lượt tải

Tám điệp khúc

Trình bày: Thiên Trang | Thể loại: Nhạc vàng | 8,155 lượt nghe | 500 lượt tải

Liên khúc Cho người tình 2 - Tình hờ

Trình bày: Tuấn Vũ, Thiên Trang, Sơn Tuyền | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 95,351 lượt nghe | 8,799 lượt tải

Liên khúc Cho người tình 3 - Bài không tên số 7

Trình bày: Tuấn Vũ, Thiên Trang, Sơn Tuyền | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 108,003 lượt nghe | 5,742 lượt tải

Liên khúc Cho người tình 4 - Nước mắt mùa thu

Trình bày: Tuấn Vũ, Thiên Trang, Sơn Tuyền | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 105,820 lượt nghe | 6,544 lượt tải

Tình nồng cháy

Trình bày: Thiên Trang | Thể loại: Nhạc vàng | 6,289 lượt nghe | 501 lượt tải

Trăm nhớ ngàn thương

Trình bày: Thiên Trang | Thể loại: Nhạc vàng | 6,129 lượt nghe | 1,185 lượt tải

Trúc đào

Trình bày: Thiên Trang | Thể loại: Nhạc vàng | 5,225 lượt nghe | 554 lượt tải

Yêu một mình

Trình bày: Thiên Trang | Thể loại: Nhạc vàng | 6,298 lượt nghe | 2,183 lượt tải

Hái hoa rừng cho em

Trình bày: Thiên Trang, Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 31,875 lượt nghe | 2,496 lượt tải

Sầu tím thiệp hồng

Trình bày: Thiên Trang, Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 54,940 lượt nghe | 4,699 lượt tải

Ngày cưới em

Trình bày: Thiên Trang, Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 42,945 lượt nghe | 2,024 lượt tải

Sầu lẻ bóng

Trình bày: Thiên Trang | Thể loại: Nhạc vàng | 76,480 lượt nghe | 1,275 lượt tải

Huế xưa

Trình bày: Thiên Trang | Thể loại: Nhạc vàng | 75,931 lượt nghe | 1,143 lượt tải