Ca sĩ Trường Vũ

Kiếp Đỏ Đen

Kiếp Đỏ Đen

Trình bày: Hạ Vy, Trường Vũ
12 bài hát | 723,055 lượt nghe
Xin Đừng Trách Đa Đa

Xin Đừng Trách Đa Đa

Trình bày: Như Quỳnh, Trường Vũ
10 bài hát | 365,735 lượt nghe

Tình khúc Trần Thiện Thanh

Tình khúc Trần Thiện Thanh

Trình bày: Trường Vũ
10 bài hát | 325,134 lượt nghe
Thương Về Miền Trung

Thương Về Miền Trung

Trình bày: Trường Vũ
10 bài hát | 337,329 lượt nghe

Hình Ảnh Người Em Không Đợi

Hình Ảnh Người Em Không Đợi

Trình bày: Hồng Trúc, Trường Vũ
10 bài hát | 125,877 lượt nghe
Đêm Hỏa Châu

Đêm Hỏa Châu

Trình bày: Lâm Gia Minh, Trường Vũ
10 bài hát | 211,865 lượt nghe

Đêm Buồn Tỉnh Lẻ

Đêm Buồn Tỉnh Lẻ

Trình bày: Trường Vũ
10 bài hát | 308,824 lượt nghe
Đa Tạ

Đa Tạ

Trình bày: Trường Vũ, Quan Kim Thủy
10 bài hát | 122,887 lượt nghe

Chuyện Chúng Mình

Chuyện Chúng Mình

Trình bày: Trường Vũ
10 bài hát | 280,084 lượt nghe
Hận Đời

Hận Đời

Trình bày: Trường Vũ
10 bài hát | 481,164 lượt nghe

Cánh buồm chuyển bến

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 70,147 lượt nghe | 3,952 lượt tải

Cho vừa lòng em

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 138,979 lượt nghe | 11,425 lượt tải

Chỉ có bạn bè thôi

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 92,614 lượt nghe | 9,223 lượt tải

Chúng mình ba đứa

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 70,105 lượt nghe | 9,840 lượt tải

Chuyện người con gái

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 63,594 lượt nghe | 8,833 lượt tải

Chuyến tàu hoàng hôn

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 120,174 lượt nghe | 11,921 lượt tải

Đêm buồn tỉnh lẻ

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 85,014 lượt nghe | 11,027 lượt tải

Đồi thông hai mộ

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 77,331 lượt nghe | 8,911 lượt tải

Ngẫu hứng lý qua cầu

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 52,050 lượt nghe | 2,943 lượt tải

Người mang tâm sự

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 64,043 lượt nghe | 9,080 lượt tải

Như thể tìm chim

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 39,642 lượt nghe | 5,810 lượt tải

Những chuyến xe trong đời

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 47,095 lượt nghe | 7,739 lượt tải

Những đóm mắt Hỏa Châu

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 95,655 lượt nghe | 8,633 lượt tải

Rừng lá thấp

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 133,945 lượt nghe | 14,448 lượt tải

Vòng nhẫn cưới

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 77,414 lượt nghe | 9,188 lượt tải

Xa người yêu

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 106,393 lượt nghe | 4,807 lượt tải

Xin gọi nhau là cố nhân

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 176,512 lượt nghe | 10,847 lượt tải

24 giờ phép

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 105,647 lượt nghe | 25,675 lượt tải

Ai nhớ chăng ai

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 103,133 lượt nghe | 13,130 lượt tải

Áo em chưa mặc một lần

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 113,073 lượt nghe | 13,865 lượt tải

Bao giờ em quên

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 46,404 lượt nghe | 13,453 lượt tải

Bông cỏ may

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 68,797 lượt nghe | 8,944 lượt tải

Bông cỏ may

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 32,140 lượt nghe | 2,279 lượt tải

Buồn vào đêm

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 102,802 lượt nghe | 10,793 lượt tải

Cám ơn

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 45,887 lượt nghe | 4,650 lượt tải