Ca sĩ Trường Vũ

Kiếp Đỏ Đen

Kiếp Đỏ Đen

Trình bày: Hạ Vy, Trường Vũ
12 bài hát | 729,484 lượt nghe
Xin Đừng Trách Đa Đa

Xin Đừng Trách Đa Đa

Trình bày: Như Quỳnh, Trường Vũ
10 bài hát | 369,039 lượt nghe

Tình khúc Trần Thiện Thanh

Tình khúc Trần Thiện Thanh

Trình bày: Trường Vũ
10 bài hát | 328,704 lượt nghe
Thương Về Miền Trung

Thương Về Miền Trung

Trình bày: Trường Vũ
10 bài hát | 340,711 lượt nghe

Hình Ảnh Người Em Không Đợi

Hình Ảnh Người Em Không Đợi

Trình bày: Hồng Trúc, Trường Vũ
10 bài hát | 127,275 lượt nghe
Đêm Hỏa Châu

Đêm Hỏa Châu

Trình bày: Lâm Gia Minh, Trường Vũ
10 bài hát | 213,598 lượt nghe

Đêm Buồn Tỉnh Lẻ

Đêm Buồn Tỉnh Lẻ

Trình bày: Trường Vũ
10 bài hát | 311,469 lượt nghe
Đa Tạ

Đa Tạ

Trình bày: Trường Vũ, Quan Kim Thủy
10 bài hát | 124,268 lượt nghe

Chuyện Chúng Mình

Chuyện Chúng Mình

Trình bày: Trường Vũ
10 bài hát | 282,366 lượt nghe
Hận Đời

Hận Đời

Trình bày: Trường Vũ
10 bài hát | 485,497 lượt nghe

Cánh buồm chuyển bến

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 73,025 lượt nghe | 4,148 lượt tải

Cho vừa lòng em

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 142,391 lượt nghe | 11,694 lượt tải

Chỉ có bạn bè thôi

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 95,319 lượt nghe | 9,375 lượt tải

Chúng mình ba đứa

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 71,599 lượt nghe | 9,974 lượt tải

Chuyện người con gái

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 64,728 lượt nghe | 8,965 lượt tải

Chuyến tàu hoàng hôn

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 123,443 lượt nghe | 12,085 lượt tải

Đêm buồn tỉnh lẻ

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 86,779 lượt nghe | 11,218 lượt tải

Đồi thông hai mộ

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 78,511 lượt nghe | 9,107 lượt tải

Ngẫu hứng lý qua cầu

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 53,201 lượt nghe | 3,013 lượt tải

Người mang tâm sự

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 65,149 lượt nghe | 9,299 lượt tải

Như thể tìm chim

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 40,351 lượt nghe | 5,888 lượt tải

Những chuyến xe trong đời

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 47,715 lượt nghe | 7,858 lượt tải

Những đóm mắt Hỏa Châu

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 98,385 lượt nghe | 8,728 lượt tải

Rừng lá thấp

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 135,901 lượt nghe | 16,379 lượt tải

Vòng nhẫn cưới

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 78,621 lượt nghe | 9,348 lượt tải

Xa người yêu

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 107,994 lượt nghe | 4,911 lượt tải

Xin gọi nhau là cố nhân

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 178,432 lượt nghe | 11,013 lượt tải

24 giờ phép

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 108,377 lượt nghe | 25,953 lượt tải

Ai nhớ chăng ai

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 104,354 lượt nghe | 13,226 lượt tải

Áo em chưa mặc một lần

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 114,310 lượt nghe | 14,011 lượt tải

Bao giờ em quên

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 47,116 lượt nghe | 13,580 lượt tải

Bông cỏ may

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 70,137 lượt nghe | 9,058 lượt tải

Bông cỏ may

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 32,585 lượt nghe | 2,292 lượt tải

Buồn vào đêm

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 104,049 lượt nghe | 10,952 lượt tải

Cám ơn

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 46,726 lượt nghe | 4,762 lượt tải

Chia sẻ Nghe Nhạc Vàng

khach san da lat