Ca sĩ Trường Vũ

Kiếp Đỏ Đen

Kiếp Đỏ Đen

Trình bày: Hạ Vy, Trường Vũ
12 bài hát | 787,109 lượt nghe
Xin Đừng Trách Đa Đa

Xin Đừng Trách Đa Đa

Trình bày: Như Quỳnh, Trường Vũ
10 bài hát | 407,928 lượt nghe

Tình khúc Trần Thiện Thanh

Tình khúc Trần Thiện Thanh

Trình bày: Trường Vũ
10 bài hát | 366,733 lượt nghe
Thương Về Miền Trung

Thương Về Miền Trung

Trình bày: Trường Vũ
10 bài hát | 398,086 lượt nghe

Hình Ảnh Người Em Không Đợi

Hình Ảnh Người Em Không Đợi

Trình bày: Hồng Trúc, Trường Vũ
10 bài hát | 140,516 lượt nghe
Đêm Hỏa Châu

Đêm Hỏa Châu

Trình bày: Lâm Gia Minh, Trường Vũ
10 bài hát | 232,528 lượt nghe

Đêm Buồn Tỉnh Lẻ

Đêm Buồn Tỉnh Lẻ

Trình bày: Trường Vũ
10 bài hát | 342,333 lượt nghe
Đa Tạ

Đa Tạ

Trình bày: Trường Vũ, Quan Kim Thủy
10 bài hát | 142,444 lượt nghe

Chuyện Chúng Mình

Chuyện Chúng Mình

Trình bày: Trường Vũ
10 bài hát | 306,904 lượt nghe
Hận Đời

Hận Đời

Trình bày: Trường Vũ
10 bài hát | 551,745 lượt nghe

Cánh buồm chuyển bến

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 119,485 lượt nghe | 9,183 lượt tải

Cho vừa lòng em

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 195,432 lượt nghe | 17,708 lượt tải

Chỉ có bạn bè thôi

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 147,498 lượt nghe | 14,152 lượt tải

Chúng mình ba đứa

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 96,645 lượt nghe | 15,587 lượt tải

Chuyện người con gái

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 79,148 lượt nghe | 14,617 lượt tải

Chuyến tàu hoàng hôn

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 191,274 lượt nghe | 19,947 lượt tải

Đêm buồn tỉnh lẻ

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 114,104 lượt nghe | 18,882 lượt tải

Đồi thông hai mộ

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 93,420 lượt nghe | 11,805 lượt tải

Ngẫu hứng lý qua cầu

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 68,109 lượt nghe | 4,632 lượt tải

Người mang tâm sự

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 88,129 lượt nghe | 11,810 lượt tải

Như thể tìm chim

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 48,445 lượt nghe | 10,580 lượt tải

Những chuyến xe trong đời

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 59,582 lượt nghe | 9,940 lượt tải

Những đóm mắt Hỏa Châu

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 136,598 lượt nghe | 18,767 lượt tải

Rừng lá thấp

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 333,740 lượt nghe | 51,529 lượt tải

Vòng nhẫn cưới

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 94,551 lượt nghe | 12,180 lượt tải

Xa người yêu

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 128,136 lượt nghe | 6,919 lượt tải

Xin gọi nhau là cố nhân

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 202,921 lượt nghe | 13,838 lượt tải

24 giờ phép

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 145,361 lượt nghe | 41,347 lượt tải

Ai nhớ chăng ai

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 118,461 lượt nghe | 14,948 lượt tải

Áo em chưa mặc một lần

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 128,862 lượt nghe | 16,455 lượt tải

Bao giờ em quên

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 55,774 lượt nghe | 21,334 lượt tải

Bông cỏ may

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 97,415 lượt nghe | 12,219 lượt tải

Bông cỏ may

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 38,566 lượt nghe | 3,074 lượt tải

Buồn vào đêm

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 119,723 lượt nghe | 16,730 lượt tải

Cám ơn

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 65,757 lượt nghe | 10,671 lượt tải