Ca sĩ Trường Vũ

Kiếp Đỏ Đen

Kiếp Đỏ Đen

Trình bày: Hạ Vy, Trường Vũ
12 bài hát | 796,464 lượt nghe
Xin Đừng Trách Đa Đa

Xin Đừng Trách Đa Đa

Trình bày: Như Quỳnh, Trường Vũ
10 bài hát | 414,263 lượt nghe

Tình khúc Trần Thiện Thanh

Tình khúc Trần Thiện Thanh

Trình bày: Trường Vũ
10 bài hát | 375,528 lượt nghe
Thương Về Miền Trung

Thương Về Miền Trung

Trình bày: Trường Vũ
10 bài hát | 405,755 lượt nghe

Hình Ảnh Người Em Không Đợi

Hình Ảnh Người Em Không Đợi

Trình bày: Hồng Trúc, Trường Vũ
10 bài hát | 142,782 lượt nghe
Đêm Hỏa Châu

Đêm Hỏa Châu

Trình bày: Lâm Gia Minh, Trường Vũ
10 bài hát | 236,294 lượt nghe

Đêm Buồn Tỉnh Lẻ

Đêm Buồn Tỉnh Lẻ

Trình bày: Trường Vũ
10 bài hát | 353,949 lượt nghe
Đa Tạ

Đa Tạ

Trình bày: Trường Vũ, Quan Kim Thủy
10 bài hát | 147,360 lượt nghe

Chuyện Chúng Mình

Chuyện Chúng Mình

Trình bày: Trường Vũ
10 bài hát | 311,384 lượt nghe
Hận Đời

Hận Đời

Trình bày: Trường Vũ
10 bài hát | 564,737 lượt nghe

Cánh buồm chuyển bến

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 130,876 lượt nghe | 10,507 lượt tải

Cho vừa lòng em

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 211,196 lượt nghe | 19,385 lượt tải

Chỉ có bạn bè thôi

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 166,268 lượt nghe | 15,657 lượt tải

Chúng mình ba đứa

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 104,777 lượt nghe | 17,551 lượt tải

Chuyện người con gái

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 82,630 lượt nghe | 19,337 lượt tải

Chuyến tàu hoàng hôn

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 216,407 lượt nghe | 26,820 lượt tải

Đêm buồn tỉnh lẻ

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 122,236 lượt nghe | 25,338 lượt tải

Đồi thông hai mộ

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 97,240 lượt nghe | 12,433 lượt tải

Ngẫu hứng lý qua cầu

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 71,304 lượt nghe | 4,917 lượt tải

Người mang tâm sự

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 95,527 lượt nghe | 12,405 lượt tải

Như thể tìm chim

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 50,518 lượt nghe | 16,220 lượt tải

Những chuyến xe trong đời

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 62,879 lượt nghe | 10,376 lượt tải

Những đóm mắt Hỏa Châu

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 149,860 lượt nghe | 25,321 lượt tải

Rừng lá thấp

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 413,281 lượt nghe | 61,150 lượt tải

Vòng nhẫn cưới

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 98,269 lượt nghe | 12,795 lượt tải

Xa người yêu

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 132,484 lượt nghe | 7,398 lượt tải

Xin gọi nhau là cố nhân

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 209,020 lượt nghe | 14,586 lượt tải

24 giờ phép

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 154,860 lượt nghe | 48,459 lượt tải

Ai nhớ chăng ai

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 121,264 lượt nghe | 15,288 lượt tải

Áo em chưa mặc một lần

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 132,035 lượt nghe | 22,276 lượt tải

Bao giờ em quên

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 57,945 lượt nghe | 27,224 lượt tải

Bông cỏ may

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 108,284 lượt nghe | 13,328 lượt tải

Bông cỏ may

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 40,225 lượt nghe | 3,285 lượt tải

Buồn vào đêm

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 123,683 lượt nghe | 22,643 lượt tải

Cám ơn

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 70,702 lượt nghe | 16,755 lượt tải