Ca sĩ Trường Vũ

Kiếp Đỏ Đen

Kiếp Đỏ Đen

Trình bày: Hạ Vy, Trường Vũ
12 bài hát | 660,563 lượt nghe
Xin Đừng Trách Đa Đa

Xin Đừng Trách Đa Đa

Trình bày: Như Quỳnh, Trường Vũ
10 bài hát | 361,469 lượt nghe

Tình khúc Trần Thiện Thanh

Tình khúc Trần Thiện Thanh

Trình bày: Trường Vũ
10 bài hát | 321,258 lượt nghe
Thương Về Miền Trung

Thương Về Miền Trung

Trình bày: Trường Vũ
10 bài hát | 332,532 lượt nghe

Hình Ảnh Người Em Không Đợi

Hình Ảnh Người Em Không Đợi

Trình bày: Hồng Trúc, Trường Vũ
10 bài hát | 124,217 lượt nghe
Đêm Hỏa Châu

Đêm Hỏa Châu

Trình bày: Lâm Gia Minh, Trường Vũ
10 bài hát | 209,514 lượt nghe

Đêm Buồn Tỉnh Lẻ

Đêm Buồn Tỉnh Lẻ

Trình bày: Trường Vũ
10 bài hát | 303,017 lượt nghe
Đa Tạ

Đa Tạ

Trình bày: Trường Vũ, Quan Kim Thủy
10 bài hát | 119,821 lượt nghe

Chuyện Chúng Mình

Chuyện Chúng Mình

Trình bày: Trường Vũ
10 bài hát | 276,745 lượt nghe
Hận Đời

Hận Đời

Trình bày: Trường Vũ
10 bài hát | 467,087 lượt nghe

Cánh buồm chuyển bến

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 66,079 lượt nghe | 3,596 lượt tải

Cho vừa lòng em

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 134,085 lượt nghe | 11,076 lượt tải

Chỉ có bạn bè thôi

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 89,537 lượt nghe | 9,016 lượt tải

Chúng mình ba đứa

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 68,377 lượt nghe | 9,632 lượt tải

Chuyện người con gái

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 62,126 lượt nghe | 8,610 lượt tải

Chuyến tàu hoàng hôn

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 116,191 lượt nghe | 11,572 lượt tải

Đêm buồn tỉnh lẻ

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 83,158 lượt nghe | 10,755 lượt tải

Đồi thông hai mộ

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 75,823 lượt nghe | 8,629 lượt tải

Ngẫu hứng lý qua cầu

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 50,460 lượt nghe | 2,820 lượt tải

Người mang tâm sự

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 62,666 lượt nghe | 8,876 lượt tải

Như thể tìm chim

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 38,883 lượt nghe | 5,688 lượt tải

Những chuyến xe trong đời

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 46,177 lượt nghe | 7,501 lượt tải

Những đóm mắt Hỏa Châu

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 92,316 lượt nghe | 8,420 lượt tải

Rừng lá thấp

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 131,111 lượt nghe | 13,844 lượt tải

Vòng nhẫn cưới

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 76,022 lượt nghe | 8,920 lượt tải

Xa người yêu

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 103,944 lượt nghe | 4,699 lượt tải

Xin gọi nhau là cố nhân

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 174,113 lượt nghe | 10,613 lượt tải

24 giờ phép

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 102,028 lượt nghe | 25,343 lượt tải

Ai nhớ chăng ai

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 101,171 lượt nghe | 12,992 lượt tải

Áo em chưa mặc một lần

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 111,528 lượt nghe | 13,668 lượt tải

Bao giờ em quên

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 45,548 lượt nghe | 13,312 lượt tải

Bông cỏ may

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 67,165 lượt nghe | 8,711 lượt tải

Bông cỏ may

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 31,593 lượt nghe | 2,208 lượt tải

Buồn vào đêm

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 100,790 lượt nghe | 10,596 lượt tải

Cám ơn

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 44,880 lượt nghe | 4,449 lượt tải