Ca sĩ Tuấn Vũ

Tuấn Vũ Tuyệt Phẩm 3 - Hận Đồ Bàn

Tuấn Vũ Tuyệt Phẩm 3 - Hận Đồ Bàn

Trình bày: Tuấn Vũ
10 bài hát | 1,189,490 lượt nghe
Tuấn Vũ Tuyệt Phẩm 2 - Nó

Tuấn Vũ Tuyệt Phẩm 2 - Nó

Trình bày: Tuấn Vũ
10 bài hát | 405,330 lượt nghe

Chốn Xưa Em Về

Chốn Xưa Em Về

Trình bày: Hương Lan, Thái Châu, Tuấn Vũ
10 bài hát | 567,366 lượt nghe
Tuyệt Phẩm Tuấn Vũ

Tuyệt Phẩm Tuấn Vũ

Trình bày: Tuấn Vũ
10 bài hát | 618,565 lượt nghe

Thương Hoài Ngàn Năm

Thương Hoài Ngàn Năm

Trình bày: Hương Lan, Sơn Tuyền, Tuấn Vũ
10 bài hát | 860,943 lượt nghe
Tiếng Hát Để Đời

Tiếng Hát Để Đời

Trình bày: Tuấn Vũ
10 bài hát | 365,274 lượt nghe

Yêu Một Mình

Yêu Một Mình

Trình bày: Hương Lan, Sơn Tuyền, Tuấn Vũ
10 bài hát | 91,401 lượt nghe

Điệp Khúc Thương Đau

Điệp Khúc Thương Đau

Trình bày: Giao Linh, Hương Lan, Tuấn Vũ
10 bài hát | 119,124 lượt nghe
Người Mang Thương Nhớ

Người Mang Thương Nhớ

Trình bày: Tuấn Vũ
12 bài hát | 50,259 lượt nghe

Con đường xưa em đi

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 328,616 lượt nghe | 22,074 lượt tải

Đôi mắt người xưa

Trình bày: Tuấn Vũ, Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 269,777 lượt nghe | 23,862 lượt tải

Đôi ngả chia ly

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 87,150 lượt nghe | 8,273 lượt tải

Đường về khuya

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 62,138 lượt nghe | 21,459 lượt tải

Gặp nhau

Trình bày: Tuấn Vũ, Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 73,571 lượt nghe | 16,465 lượt tải

Hai bàn tay trắng

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 86,676 lượt nghe | 10,114 lượt tải

Hoa sứ nhà nàng

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 104,020 lượt nghe | 9,221 lượt tải

Hoa trinh nữ

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 92,624 lượt nghe | 16,938 lượt tải

Lời hứa ban đầu

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 48,315 lượt nghe | 5,622 lượt tải

Mưa qua phố vắng

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 62,370 lượt nghe | 7,251 lượt tải

Người phu kéo mo cau

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 251,368 lượt nghe | 31,102 lượt tải

Phút cuối

Trình bày: Tuấn Vũ, Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 313,752 lượt nghe | 13,683 lượt tải

Sầu lẻ bóng

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 78,111 lượt nghe | 7,411 lượt tải

Thương về quán trọ

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 59,505 lượt nghe | 9,302 lượt tải

Vườn tao ngộ

Trình bày: Tuấn Vũ, Sơn Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 126,390 lượt nghe | 10,314 lượt tải

Liên khúc Nhớ nhau hoài

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 72,273 lượt nghe | 9,669 lượt tải

Liên khúc Cho người tình 1 - Mùa thu trong mưa

Trình bày: Tuấn Vũ, Thiên Trang, Sơn Tuyền | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 218,085 lượt nghe | 13,577 lượt tải

Liên khúc Chuyện hoa sim 3

Trình bày: Tuấn Vũ, Băng Tâm, Ngọc Huyền | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 184,341 lượt nghe | 14,440 lượt tải

Liên khúc Em bỏ dòng sông

Trình bày: Hương Lan, Tuấn Vũ | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 125,964 lượt nghe | 16,958 lượt tải

Liên khúc Em đi trên cỏ non

Trình bày: Hương Lan, Tuấn Vũ | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 112,316 lượt nghe | 18,096 lượt tải

Liên khúc Hương tóc mạ non

Trình bày: Hương Lan, Tuấn Vũ | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 212,020 lượt nghe | 15,733 lượt tải

Liên khúc Tâm sự với anh

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 71,640 lượt nghe | 7,836 lượt tải

Liên khúc Tình yêu 4 - Cô bé ngày xưa

Trình bày: Tuấn Vũ, Quỳnh Dung | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 190,817 lượt nghe | 13,845 lượt tải

Liên khúc Tình yêu 3 - Phiên khúc một chiều mưa

Trình bày: Tuấn Vũ, Quỳnh Dung | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 252,033 lượt nghe | 16,435 lượt tải

Liên khúc Tình yêu 2 - Tình nghĩa đôi ta

Trình bày: Tuấn Vũ, Quỳnh Dung | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 167,257 lượt nghe | 13,259 lượt tải