Ca sĩ Tuấn Vũ

Tuấn Vũ Tuyệt Phẩm 3 - Hận Đồ Bàn

Tuấn Vũ Tuyệt Phẩm 3 - Hận Đồ Bàn

Trình bày: Tuấn Vũ
10 bài hát | 1,106,298 lượt nghe
Tuấn Vũ Tuyệt Phẩm 2 - Nó

Tuấn Vũ Tuyệt Phẩm 2 - Nó

Trình bày: Tuấn Vũ
10 bài hát | 376,215 lượt nghe

Chốn Xưa Em Về

Chốn Xưa Em Về

Trình bày: Hương Lan, Thái Châu, Tuấn Vũ
10 bài hát | 527,660 lượt nghe
Tuyệt Phẩm Tuấn Vũ

Tuyệt Phẩm Tuấn Vũ

Trình bày: Tuấn Vũ
10 bài hát | 582,617 lượt nghe

Thương Hoài Ngàn Năm

Thương Hoài Ngàn Năm

Trình bày: Hương Lan, Sơn Tuyền, Tuấn Vũ
10 bài hát | 704,507 lượt nghe
Tiếng Hát Để Đời

Tiếng Hát Để Đời

Trình bày: Tuấn Vũ
10 bài hát | 336,726 lượt nghe

Yêu Một Mình

Yêu Một Mình

Trình bày: Hương Lan, Sơn Tuyền, Tuấn Vũ
10 bài hát | 86,546 lượt nghe

Điệp Khúc Thương Đau

Điệp Khúc Thương Đau

Trình bày: Giao Linh, Hương Lan, Tuấn Vũ
10 bài hát | 113,053 lượt nghe
Người Mang Thương Nhớ

Người Mang Thương Nhớ

Trình bày: Tuấn Vũ
12 bài hát | 46,503 lượt nghe

Con đường xưa em đi

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 306,818 lượt nghe | 18,697 lượt tải

Đôi mắt người xưa

Trình bày: Tuấn Vũ, Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 252,902 lượt nghe | 22,480 lượt tải

Đôi ngả chia ly

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 81,353 lượt nghe | 7,803 lượt tải

Đường về khuya

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 59,290 lượt nghe | 15,490 lượt tải

Gặp nhau

Trình bày: Tuấn Vũ, Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 69,880 lượt nghe | 10,503 lượt tải

Hai bàn tay trắng

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 82,713 lượt nghe | 9,194 lượt tải

Hoa sứ nhà nàng

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 96,532 lượt nghe | 8,535 lượt tải

Hoa trinh nữ

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 85,551 lượt nghe | 11,694 lượt tải

Lời hứa ban đầu

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 45,688 lượt nghe | 5,274 lượt tải

Mưa qua phố vắng

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 59,133 lượt nghe | 6,797 lượt tải

Người phu kéo mo cau

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 246,551 lượt nghe | 26,075 lượt tải

Phút cuối

Trình bày: Tuấn Vũ, Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 289,356 lượt nghe | 10,765 lượt tải

Sầu lẻ bóng

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 73,890 lượt nghe | 6,906 lượt tải

Thương về quán trọ

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 57,188 lượt nghe | 8,943 lượt tải

Vườn tao ngộ

Trình bày: Tuấn Vũ, Sơn Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 119,737 lượt nghe | 9,528 lượt tải

Liên khúc Nhớ nhau hoài

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 69,744 lượt nghe | 9,253 lượt tải

Liên khúc Cho người tình 1 - Mùa thu trong mưa

Trình bày: Tuấn Vũ, Thiên Trang, Sơn Tuyền | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 209,326 lượt nghe | 12,865 lượt tải

Liên khúc Chuyện hoa sim 3

Trình bày: Tuấn Vũ, Băng Tâm, Ngọc Huyền | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 176,443 lượt nghe | 13,639 lượt tải

Liên khúc Em bỏ dòng sông

Trình bày: Hương Lan, Tuấn Vũ | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 121,765 lượt nghe | 13,585 lượt tải

Liên khúc Em đi trên cỏ non

Trình bày: Hương Lan, Tuấn Vũ | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 106,857 lượt nghe | 14,807 lượt tải

Liên khúc Hương tóc mạ non

Trình bày: Hương Lan, Tuấn Vũ | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 205,222 lượt nghe | 15,048 lượt tải

Liên khúc Tâm sự với anh

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 69,736 lượt nghe | 7,573 lượt tải

Liên khúc Tình yêu 4 - Cô bé ngày xưa

Trình bày: Tuấn Vũ, Quỳnh Dung | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 186,457 lượt nghe | 13,223 lượt tải

Liên khúc Tình yêu 3 - Phiên khúc một chiều mưa

Trình bày: Tuấn Vũ, Quỳnh Dung | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 247,382 lượt nghe | 15,262 lượt tải

Liên khúc Tình yêu 2 - Tình nghĩa đôi ta

Trình bày: Tuấn Vũ, Quỳnh Dung | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 163,839 lượt nghe | 12,743 lượt tải