Ca sĩ Tuấn Vũ

Tuấn Vũ Tuyệt Phẩm 3 - Hận Đồ Bàn

Tuấn Vũ Tuyệt Phẩm 3 - Hận Đồ Bàn

Trình bày: Tuấn Vũ
10 bài hát | 644,519 lượt nghe
Tuấn Vũ Tuyệt Phẩm 2 - Nó

Tuấn Vũ Tuyệt Phẩm 2 - Nó

Trình bày: Tuấn Vũ
10 bài hát | 223,985 lượt nghe

Chốn Xưa Em Về

Chốn Xưa Em Về

Trình bày: Hương Lan, Thái Châu, Tuấn Vũ
10 bài hát | 318,996 lượt nghe
Tuyệt Phẩm Tuấn Vũ

Tuyệt Phẩm Tuấn Vũ

Trình bày: Tuấn Vũ
10 bài hát | 371,267 lượt nghe

Thương Hoài Ngàn Năm

Thương Hoài Ngàn Năm

Trình bày: Hương Lan, Sơn Tuyền, Tuấn Vũ
10 bài hát | 421,328 lượt nghe
Tiếng Hát Để Đời

Tiếng Hát Để Đời

Trình bày: Tuấn Vũ
10 bài hát | 201,041 lượt nghe

Yêu Một Mình

Yêu Một Mình

Trình bày: Hương Lan, Sơn Tuyền, Tuấn Vũ
10 bài hát | 57,138 lượt nghe

Điệp Khúc Thương Đau

Điệp Khúc Thương Đau

Trình bày: Giao Linh, Hương Lan, Tuấn Vũ
10 bài hát | 76,751 lượt nghe
Người Mang Thương Nhớ

Người Mang Thương Nhớ

Trình bày: Tuấn Vũ
12 bài hát | 29,666 lượt nghe

Con đường xưa em đi

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 226,490 lượt nghe | 14,386 lượt tải

Đôi mắt người xưa

Trình bày: Tuấn Vũ, Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 186,432 lượt nghe | 16,153 lượt tải

Đôi ngả chia ly

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 54,380 lượt nghe | 5,574 lượt tải

Đường về khuya

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 44,902 lượt nghe | 5,382 lượt tải

Gặp nhau

Trình bày: Tuấn Vũ, Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 53,194 lượt nghe | 7,589 lượt tải

Hai bàn tay trắng

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 61,371 lượt nghe | 6,532 lượt tải

Hoa sứ nhà nàng

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 59,836 lượt nghe | 5,880 lượt tải

Hoa trinh nữ

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 55,206 lượt nghe | 5,146 lượt tải

Lời hứa ban đầu

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 32,371 lượt nghe | 3,878 lượt tải

Mưa qua phố vắng

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 45,675 lượt nghe | 4,765 lượt tải

Người phu kéo mo cau

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 214,922 lượt nghe | 22,468 lượt tải

Phút cuối

Trình bày: Tuấn Vũ, Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 199,881 lượt nghe | 7,339 lượt tải

Sầu lẻ bóng

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 54,756 lượt nghe | 4,721 lượt tải

Thương về quán trọ

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 45,331 lượt nghe | 7,282 lượt tải

Vườn tao ngộ

Trình bày: Tuấn Vũ, Sơn Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 87,199 lượt nghe | 6,002 lượt tải

Liên khúc Nhớ nhau hoài

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 57,885 lượt nghe | 6,849 lượt tải

Liên khúc Cho người tình 1 - Mùa thu trong mưa

Trình bày: Tuấn Vũ, Thiên Trang, Sơn Tuyền | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 173,412 lượt nghe | 10,130 lượt tải

Liên khúc Chuyện hoa sim 3

Trình bày: Tuấn Vũ, Băng Tâm, Ngọc Huyền | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 139,271 lượt nghe | 9,467 lượt tải

Liên khúc Em bỏ dòng sông

Trình bày: Hương Lan, Tuấn Vũ | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 99,593 lượt nghe | 10,634 lượt tải

Liên khúc Em đi trên cỏ non

Trình bày: Hương Lan, Tuấn Vũ | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 87,935 lượt nghe | 11,302 lượt tải

Liên khúc Hương tóc mạ non

Trình bày: Hương Lan, Tuấn Vũ | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 159,717 lượt nghe | 11,008 lượt tải

Liên khúc Tâm sự với anh

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 59,094 lượt nghe | 6,187 lượt tải

Liên khúc Tình yêu 4 - Cô bé ngày xưa

Trình bày: Tuấn Vũ, Quỳnh Dung | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 162,258 lượt nghe | 10,903 lượt tải

Liên khúc Tình yêu 3 - Phiên khúc một chiều mưa

Trình bày: Tuấn Vũ, Quỳnh Dung | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 172,177 lượt nghe | 13,089 lượt tải

Liên khúc Tình yêu 2 - Tình nghĩa đôi ta

Trình bày: Tuấn Vũ, Quỳnh Dung | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 142,150 lượt nghe | 10,582 lượt tải