Ca sĩ Tuấn Vũ

Tuấn Vũ Tuyệt Phẩm 3 - Hận Đồ Bàn

Tuấn Vũ Tuyệt Phẩm 3 - Hận Đồ Bàn

Trình bày: Tuấn Vũ
10 bài hát | 499,958 lượt nghe
Tuấn Vũ Tuyệt Phẩm 2 - Nó

Tuấn Vũ Tuyệt Phẩm 2 - Nó

Trình bày: Tuấn Vũ
10 bài hát | 180,427 lượt nghe

Chốn Xưa Em Về

Chốn Xưa Em Về

Trình bày: Hương Lan, Thái Châu, Tuấn Vũ
10 bài hát | 245,667 lượt nghe
Tuyệt Phẩm Tuấn Vũ

Tuyệt Phẩm Tuấn Vũ

Trình bày: Tuấn Vũ
10 bài hát | 308,736 lượt nghe

Thương Hoài Ngàn Năm

Thương Hoài Ngàn Năm

Trình bày: Hương Lan, Sơn Tuyền, Tuấn Vũ
10 bài hát | 336,013 lượt nghe
Tiếng Hát Để Đời

Tiếng Hát Để Đời

Trình bày: Tuấn Vũ
10 bài hát | 152,374 lượt nghe

Yêu Một Mình

Yêu Một Mình

Trình bày: Hương Lan, Sơn Tuyền, Tuấn Vũ
10 bài hát | 48,638 lượt nghe

Điệp Khúc Thương Đau

Điệp Khúc Thương Đau

Trình bày: Giao Linh, Hương Lan, Tuấn Vũ
10 bài hát | 63,372 lượt nghe
Người Mang Thương Nhớ

Người Mang Thương Nhớ

Trình bày: Tuấn Vũ
12 bài hát | 24,886 lượt nghe

Con đường xưa em đi

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 211,075 lượt nghe | 13,629 lượt tải

Đôi mắt người xưa

Trình bày: Tuấn Vũ, Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 171,883 lượt nghe | 14,687 lượt tải

Đôi ngả chia ly

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 48,793 lượt nghe | 5,252 lượt tải

Đường về khuya

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 42,043 lượt nghe | 5,095 lượt tải

Gặp nhau

Trình bày: Tuấn Vũ, Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 49,388 lượt nghe | 7,149 lượt tải

Hai bàn tay trắng

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 57,636 lượt nghe | 6,033 lượt tải

Hoa sứ nhà nàng

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 50,719 lượt nghe | 5,461 lượt tải

Hoa trinh nữ

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 49,695 lượt nghe | 4,819 lượt tải

Lời hứa ban đầu

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 29,531 lượt nghe | 3,681 lượt tải

Mưa qua phố vắng

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 42,135 lượt nghe | 4,553 lượt tải

Người phu kéo mo cau

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 205,112 lượt nghe | 21,901 lượt tải

Phút cuối

Trình bày: Tuấn Vũ, Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 180,628 lượt nghe | 6,840 lượt tải

Sầu lẻ bóng

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 51,722 lượt nghe | 4,469 lượt tải

Thương về quán trọ

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 42,683 lượt nghe | 7,053 lượt tải

Vườn tao ngộ

Trình bày: Tuấn Vũ, Sơn Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 80,918 lượt nghe | 5,634 lượt tải

Liên khúc Nhớ nhau hoài

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 55,423 lượt nghe | 6,625 lượt tải

Liên khúc Cho người tình 1 - Mùa thu trong mưa

Trình bày: Tuấn Vũ, Thiên Trang, Sơn Tuyền | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 163,748 lượt nghe | 9,592 lượt tải

Liên khúc Chuyện hoa sim 3

Trình bày: Tuấn Vũ, Băng Tâm, Ngọc Huyền | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 130,065 lượt nghe | 9,084 lượt tải

Liên khúc Em bỏ dòng sông

Trình bày: Hương Lan, Tuấn Vũ | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 92,848 lượt nghe | 10,015 lượt tải

Liên khúc Em đi trên cỏ non

Trình bày: Hương Lan, Tuấn Vũ | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 82,999 lượt nghe | 10,355 lượt tải

Liên khúc Hương tóc mạ non

Trình bày: Hương Lan, Tuấn Vũ | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 148,384 lượt nghe | 9,966 lượt tải

Liên khúc Tâm sự với anh

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 56,941 lượt nghe | 5,964 lượt tải

Liên khúc Tình yêu 4 - Cô bé ngày xưa

Trình bày: Tuấn Vũ, Quỳnh Dung | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 154,633 lượt nghe | 10,553 lượt tải

Liên khúc Tình yêu 3 - Phiên khúc một chiều mưa

Trình bày: Tuấn Vũ, Quỳnh Dung | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 164,021 lượt nghe | 12,830 lượt tải

Liên khúc Tình yêu 2 - Tình nghĩa đôi ta

Trình bày: Tuấn Vũ, Quỳnh Dung | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 135,215 lượt nghe | 10,337 lượt tải