Ca sĩ Tuấn Vũ

Tuấn Vũ Tuyệt Phẩm 3 - Hận Đồ Bàn

Tuấn Vũ Tuyệt Phẩm 3 - Hận Đồ Bàn

Trình bày: Tuấn Vũ
10 bài hát | 1,006,458 lượt nghe
Tuấn Vũ Tuyệt Phẩm 2 - Nó

Tuấn Vũ Tuyệt Phẩm 2 - Nó

Trình bày: Tuấn Vũ
10 bài hát | 344,785 lượt nghe

Chốn Xưa Em Về

Chốn Xưa Em Về

Trình bày: Hương Lan, Thái Châu, Tuấn Vũ
10 bài hát | 483,563 lượt nghe
Tuyệt Phẩm Tuấn Vũ

Tuyệt Phẩm Tuấn Vũ

Trình bày: Tuấn Vũ
10 bài hát | 535,706 lượt nghe

Thương Hoài Ngàn Năm

Thương Hoài Ngàn Năm

Trình bày: Hương Lan, Sơn Tuyền, Tuấn Vũ
10 bài hát | 657,498 lượt nghe
Tiếng Hát Để Đời

Tiếng Hát Để Đời

Trình bày: Tuấn Vũ
10 bài hát | 308,416 lượt nghe

Yêu Một Mình

Yêu Một Mình

Trình bày: Hương Lan, Sơn Tuyền, Tuấn Vũ
10 bài hát | 80,304 lượt nghe

Điệp Khúc Thương Đau

Điệp Khúc Thương Đau

Trình bày: Giao Linh, Hương Lan, Tuấn Vũ
10 bài hát | 104,977 lượt nghe
Người Mang Thương Nhớ

Người Mang Thương Nhớ

Trình bày: Tuấn Vũ
12 bài hát | 43,162 lượt nghe

Con đường xưa em đi

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 287,631 lượt nghe | 17,415 lượt tải

Đôi mắt người xưa

Trình bày: Tuấn Vũ, Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 235,187 lượt nghe | 20,625 lượt tải

Đôi ngả chia ly

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 74,420 lượt nghe | 7,154 lượt tải

Đường về khuya

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 54,963 lượt nghe | 9,623 lượt tải

Gặp nhau

Trình bày: Tuấn Vũ, Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 65,369 lượt nghe | 9,510 lượt tải

Hai bàn tay trắng

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 78,085 lượt nghe | 8,490 lượt tải

Hoa sứ nhà nàng

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 86,586 lượt nghe | 7,733 lượt tải

Hoa trinh nữ

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 77,329 lượt nghe | 7,029 lượt tải

Lời hứa ban đầu

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 42,655 lượt nghe | 4,840 lượt tải

Mưa qua phố vắng

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 55,786 lượt nghe | 6,031 lượt tải

Người phu kéo mo cau

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 240,385 lượt nghe | 25,085 lượt tải

Phút cuối

Trình bày: Tuấn Vũ, Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 267,293 lượt nghe | 9,746 lượt tải

Sầu lẻ bóng

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 68,602 lượt nghe | 6,270 lượt tải

Thương về quán trọ

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 53,809 lượt nghe | 8,448 lượt tải

Vườn tao ngộ

Trình bày: Tuấn Vũ, Sơn Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 111,116 lượt nghe | 8,538 lượt tải

Liên khúc Nhớ nhau hoài

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 66,667 lượt nghe | 8,469 lượt tải

Liên khúc Cho người tình 1 - Mùa thu trong mưa

Trình bày: Tuấn Vũ, Thiên Trang, Sơn Tuyền | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 200,239 lượt nghe | 11,955 lượt tải

Liên khúc Chuyện hoa sim 3

Trình bày: Tuấn Vũ, Băng Tâm, Ngọc Huyền | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 167,750 lượt nghe | 12,653 lượt tải

Liên khúc Em bỏ dòng sông

Trình bày: Hương Lan, Tuấn Vũ | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 116,533 lượt nghe | 12,740 lượt tải

Liên khúc Em đi trên cỏ non

Trình bày: Hương Lan, Tuấn Vũ | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 102,258 lượt nghe | 13,720 lượt tải

Liên khúc Hương tóc mạ non

Trình bày: Hương Lan, Tuấn Vũ | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 197,309 lượt nghe | 13,981 lượt tải

Liên khúc Tâm sự với anh

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 66,736 lượt nghe | 7,101 lượt tải

Liên khúc Tình yêu 4 - Cô bé ngày xưa

Trình bày: Tuấn Vũ, Quỳnh Dung | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 180,866 lượt nghe | 12,403 lượt tải

Liên khúc Tình yêu 3 - Phiên khúc một chiều mưa

Trình bày: Tuấn Vũ, Quỳnh Dung | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 194,339 lượt nghe | 14,605 lượt tải

Liên khúc Tình yêu 2 - Tình nghĩa đôi ta

Trình bày: Tuấn Vũ, Quỳnh Dung | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 158,528 lượt nghe | 12,009 lượt tải