Ca sĩ Y Phụng

Sương Lạnh Chiều Đông

Sương Lạnh Chiều Đông

Trình bày: Băng Tâm, Y Phụng
10 bài hát | 36,937 lượt nghe
Giọt Buồn Không Tên

Giọt Buồn Không Tên

Trình bày: Y Phụng
12 bài hát | 77,515 lượt nghe

Kẻ ở miền xa

Kẻ ở miền xa

Trình bày: Đan Nguyên, Y Phụng
11 bài hát | 70,682 lượt nghe

Thiệp hồng anh viết tên em

Trình bày: Đan Nguyên, Y Phụng | Thể loại: Nhạc vàng | 40,954 lượt nghe | 3,261 lượt tải

Liên khúc Viết từ KBC - Kẻ ở miền xa

Trình bày: Đan Nguyên, Y Phụng | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 151,800 lượt nghe | 11,882 lượt tải

Giọt buồn không tên

Trình bày: Y Phụng | Thể loại: Nhạc vàng | 58,880 lượt nghe | 1,292 lượt tải

Phút cuối

Trình bày: Kim Tiểu Long, Y Phụng | Thể loại: Nhạc vàng | 53,100 lượt nghe | 973 lượt tải

Một người đi

Trình bày: Y Phụng | Thể loại: Nhạc vàng | 52,773 lượt nghe | 563 lượt tải

Bài ca kỷ niệm

Trình bày: Đặng Thế Luân, Y Phụng | Thể loại: Nhạc vàng | 54,245 lượt nghe | 897 lượt tải

Cô gái bán sầu riêng

Trình bày: Minh Phụng, Y Phụng | Thể loại: Nhạc vàng | 55,226 lượt nghe | 559 lượt tải

Đò tình lỡ chuyến

Trình bày: Y Phụng | Thể loại: Nhạc vàng | 53,928 lượt nghe | 669 lượt tải

Phố đêm

Trình bày: Y Phụng | Thể loại: Nhạc vàng | 54,433 lượt nghe | 729 lượt tải

Nhịp cầu tri âm

Trình bày: Đan Nguyên, Y Phụng | Thể loại: Nhạc vàng | 60,200 lượt nghe | 2,420 lượt tải

Yêu một mình

Trình bày: Y Phụng | Thể loại: Nhạc vàng | 53,025 lượt nghe | 647 lượt tải

Cho tôi được một lần

Trình bày: Lâm Nhật Tiến, Y Phụng | Thể loại: Nhạc vàng | 54,344 lượt nghe | 787 lượt tải

Huyền thoại một chiều mưa

Trình bày: Y Phụng | Thể loại: Nhạc vàng | 53,518 lượt nghe | 864 lượt tải

Đò dọc

Trình bày: Kim Tiểu Long, Y Phụng | Thể loại: Nhạc vàng | 52,160 lượt nghe | 512 lượt tải

Liên khúc Duyên kiếp - Trăm nhớ ngàn thương - Thu sầu

Trình bày: Băng Tâm, Đan Nguyên, Đặng Thế Luân, Ngọc Huyền, Tường Khuê, Tường Nguyên, Y Phụng | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 68,556 lượt nghe | 7,661 lượt tải

Dấu chân kỷ niệm

Trình bày: Y Phụng | Thể loại: Nhạc vàng | 34,648 lượt nghe | 722 lượt tải

Anh về với em

Trình bày: Y Phụng | Thể loại: Nhạc vàng | 13,621 lượt nghe | 417 lượt tải

Cho kỷ niệm mùa đông

Trình bày: Y Phụng | Thể loại: Nhạc vàng | 8,383 lượt nghe | 327 lượt tải

Hái hoa rừng cho em

Trình bày: Đặng Thế Luân, Y Phụng | Thể loại: Nhạc vàng | 27,012 lượt nghe | 893 lượt tải

Nếu anh đừng hẹn

Trình bày: Y Phụng | Thể loại: Nhạc vàng | 9,054 lượt nghe | 310 lượt tải

Liên khúc Hai mùa mưa - Một mai giã từ vũ khí

Trình bày: Y Phụng, Đặng Thế Luân | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 58,550 lượt nghe | 6,639 lượt tải

Bóng nhỏ đường chiều

Trình bày: Y Phụng | Thể loại: Nhạc vàng | 21,631 lượt nghe | 549 lượt tải