Ca sĩ Y Phụng

Sương Lạnh Chiều Đông

Sương Lạnh Chiều Đông

Trình bày: Băng Tâm, Y Phụng
10 bài hát | 37,855 lượt nghe
Giọt Buồn Không Tên

Giọt Buồn Không Tên

Trình bày: Y Phụng
12 bài hát | 78,663 lượt nghe

Kẻ ở miền xa

Kẻ ở miền xa

Trình bày: Đan Nguyên, Y Phụng
11 bài hát | 72,304 lượt nghe

Thiệp hồng anh viết tên em

Trình bày: Đan Nguyên, Y Phụng | Thể loại: Nhạc vàng | 42,296 lượt nghe | 3,356 lượt tải

Liên khúc Viết từ KBC - Kẻ ở miền xa

Trình bày: Đan Nguyên, Y Phụng | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 156,384 lượt nghe | 12,058 lượt tải

Giọt buồn không tên

Trình bày: Y Phụng | Thể loại: Nhạc vàng | 60,145 lượt nghe | 1,324 lượt tải

Phút cuối

Trình bày: Kim Tiểu Long, Y Phụng | Thể loại: Nhạc vàng | 54,026 lượt nghe | 1,015 lượt tải

Một người đi

Trình bày: Y Phụng | Thể loại: Nhạc vàng | 53,699 lượt nghe | 574 lượt tải

Bài ca kỷ niệm

Trình bày: Đặng Thế Luân, Y Phụng | Thể loại: Nhạc vàng | 55,204 lượt nghe | 935 lượt tải

Cô gái bán sầu riêng

Trình bày: Minh Phụng, Y Phụng | Thể loại: Nhạc vàng | 56,316 lượt nghe | 568 lượt tải

Đò tình lỡ chuyến

Trình bày: Y Phụng | Thể loại: Nhạc vàng | 54,879 lượt nghe | 692 lượt tải

Phố đêm

Trình bày: Y Phụng | Thể loại: Nhạc vàng | 55,393 lượt nghe | 745 lượt tải

Nhịp cầu tri âm

Trình bày: Đan Nguyên, Y Phụng | Thể loại: Nhạc vàng | 61,450 lượt nghe | 2,481 lượt tải

Yêu một mình

Trình bày: Y Phụng | Thể loại: Nhạc vàng | 53,966 lượt nghe | 669 lượt tải

Cho tôi được một lần

Trình bày: Lâm Nhật Tiến, Y Phụng | Thể loại: Nhạc vàng | 55,265 lượt nghe | 801 lượt tải

Huyền thoại một chiều mưa

Trình bày: Y Phụng | Thể loại: Nhạc vàng | 54,479 lượt nghe | 889 lượt tải

Đò dọc

Trình bày: Kim Tiểu Long, Y Phụng | Thể loại: Nhạc vàng | 53,039 lượt nghe | 513 lượt tải

Liên khúc Duyên kiếp - Trăm nhớ ngàn thương - Thu sầu

Trình bày: Băng Tâm, Đan Nguyên, Đặng Thế Luân, Ngọc Huyền, Tường Khuê, Tường Nguyên, Y Phụng | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 70,518 lượt nghe | 7,797 lượt tải

Dấu chân kỷ niệm

Trình bày: Y Phụng | Thể loại: Nhạc vàng | 35,433 lượt nghe | 749 lượt tải

Anh về với em

Trình bày: Y Phụng | Thể loại: Nhạc vàng | 13,983 lượt nghe | 425 lượt tải

Cho kỷ niệm mùa đông

Trình bày: Y Phụng | Thể loại: Nhạc vàng | 8,535 lượt nghe | 342 lượt tải

Hái hoa rừng cho em

Trình bày: Đặng Thế Luân, Y Phụng | Thể loại: Nhạc vàng | 27,652 lượt nghe | 935 lượt tải

Nếu anh đừng hẹn

Trình bày: Y Phụng | Thể loại: Nhạc vàng | 9,249 lượt nghe | 312 lượt tải

Liên khúc Hai mùa mưa - Một mai giã từ vũ khí

Trình bày: Y Phụng, Đặng Thế Luân | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 59,746 lượt nghe | 6,787 lượt tải

Bóng nhỏ đường chiều

Trình bày: Y Phụng | Thể loại: Nhạc vàng | 22,319 lượt nghe | 562 lượt tải