Ca sĩ Y Phụng

Sương Lạnh Chiều Đông

Sương Lạnh Chiều Đông

Trình bày: Băng Tâm, Y Phụng
10 bài hát | 56,938 lượt nghe
Giọt Buồn Không Tên

Giọt Buồn Không Tên

Trình bày: Y Phụng
12 bài hát | 99,077 lượt nghe

Kẻ ở miền xa

Kẻ ở miền xa

Trình bày: Đan Nguyên, Y Phụng
11 bài hát | 100,762 lượt nghe

Thiệp hồng anh viết tên em

Trình bày: Đan Nguyên, Y Phụng | Thể loại: Nhạc vàng | 93,634 lượt nghe | 8,938 lượt tải

Liên khúc Viết từ KBC - Kẻ ở miền xa

Trình bày: Đan Nguyên, Y Phụng | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 292,763 lượt nghe | 54,802 lượt tải

Giọt buồn không tên

Trình bày: Y Phụng | Thể loại: Nhạc vàng | 89,266 lượt nghe | 4,589 lượt tải

Phút cuối

Trình bày: Kim Tiểu Long, Y Phụng | Thể loại: Nhạc vàng | 73,044 lượt nghe | 1,653 lượt tải

Một người đi

Trình bày: Y Phụng | Thể loại: Nhạc vàng | 72,211 lượt nghe | 3,077 lượt tải

Bài ca kỷ niệm

Trình bày: Đặng Thế Luân, Y Phụng | Thể loại: Nhạc vàng | 75,369 lượt nghe | 2,769 lượt tải

Cô gái bán sầu riêng

Trình bày: Minh Phụng, Y Phụng | Thể loại: Nhạc vàng | 78,628 lượt nghe | 850 lượt tải

Đò tình lỡ chuyến

Trình bày: Y Phụng | Thể loại: Nhạc vàng | 75,769 lượt nghe | 1,297 lượt tải

Phố đêm

Trình bày: Y Phụng | Thể loại: Nhạc vàng | 78,714 lượt nghe | 3,816 lượt tải

Nhịp cầu tri âm

Trình bày: Đan Nguyên, Y Phụng | Thể loại: Nhạc vàng | 101,601 lượt nghe | 5,994 lượt tải

Yêu một mình

Trình bày: Y Phụng | Thể loại: Nhạc vàng | 72,502 lượt nghe | 1,292 lượt tải

Cho tôi được một lần

Trình bày: Lâm Nhật Tiến, Y Phụng | Thể loại: Nhạc vàng | 76,058 lượt nghe | 1,133 lượt tải

Huyền thoại một chiều mưa

Trình bày: Y Phụng | Thể loại: Nhạc vàng | 74,539 lượt nghe | 1,622 lượt tải

Đò dọc

Trình bày: Kim Tiểu Long, Y Phụng | Thể loại: Nhạc vàng | 71,137 lượt nghe | 818 lượt tải

Liên khúc Duyên kiếp - Trăm nhớ ngàn thương - Thu sầu

Trình bày: Băng Tâm, Đan Nguyên, Đặng Thế Luân, Ngọc Huyền, Tường Khuê, Tường Nguyên, Y Phụng | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 126,907 lượt nghe | 13,537 lượt tải

Dấu chân kỷ niệm

Trình bày: Y Phụng | Thể loại: Nhạc vàng | 54,685 lượt nghe | 5,784 lượt tải

Anh về với em

Trình bày: Y Phụng | Thể loại: Nhạc vàng | 25,318 lượt nghe | 735 lượt tải

Cho kỷ niệm mùa đông

Trình bày: Y Phụng | Thể loại: Nhạc vàng | 12,740 lượt nghe | 585 lượt tải

Hái hoa rừng cho em

Trình bày: Đặng Thế Luân, Y Phụng | Thể loại: Nhạc vàng | 39,376 lượt nghe | 1,722 lượt tải

Nếu anh đừng hẹn

Trình bày: Y Phụng | Thể loại: Nhạc vàng | 12,992 lượt nghe | 723 lượt tải

Liên khúc Hai mùa mưa - Một mai giã từ vũ khí

Trình bày: Y Phụng, Đặng Thế Luân | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 91,025 lượt nghe | 9,880 lượt tải

Bóng nhỏ đường chiều

Trình bày: Y Phụng | Thể loại: Nhạc vàng | 34,714 lượt nghe | 1,015 lượt tải