Ca sĩ Y Phụng

Sương Lạnh Chiều Đông

Sương Lạnh Chiều Đông

Trình bày: Băng Tâm, Y Phụng
10 bài hát | 52,795 lượt nghe
Giọt Buồn Không Tên

Giọt Buồn Không Tên

Trình bày: Y Phụng
12 bài hát | 95,899 lượt nghe

Kẻ ở miền xa

Kẻ ở miền xa

Trình bày: Đan Nguyên, Y Phụng
11 bài hát | 95,963 lượt nghe

Thiệp hồng anh viết tên em

Trình bày: Đan Nguyên, Y Phụng | Thể loại: Nhạc vàng | 82,194 lượt nghe | 7,683 lượt tải

Liên khúc Viết từ KBC - Kẻ ở miền xa

Trình bày: Đan Nguyên, Y Phụng | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 261,133 lượt nghe | 42,786 lượt tải

Giọt buồn không tên

Trình bày: Y Phụng | Thể loại: Nhạc vàng | 83,500 lượt nghe | 2,222 lượt tải

Phút cuối

Trình bày: Kim Tiểu Long, Y Phụng | Thể loại: Nhạc vàng | 69,722 lượt nghe | 1,484 lượt tải

Một người đi

Trình bày: Y Phụng | Thể loại: Nhạc vàng | 69,019 lượt nghe | 798 lượt tải

Bài ca kỷ niệm

Trình bày: Đặng Thế Luân, Y Phụng | Thể loại: Nhạc vàng | 71,870 lượt nghe | 1,400 lượt tải

Cô gái bán sầu riêng

Trình bày: Minh Phụng, Y Phụng | Thể loại: Nhạc vàng | 74,721 lượt nghe | 753 lượt tải

Đò tình lỡ chuyến

Trình bày: Y Phụng | Thể loại: Nhạc vàng | 72,055 lượt nghe | 1,110 lượt tải

Phố đêm

Trình bày: Y Phụng | Thể loại: Nhạc vàng | 74,152 lượt nghe | 1,163 lượt tải

Nhịp cầu tri âm

Trình bày: Đan Nguyên, Y Phụng | Thể loại: Nhạc vàng | 93,445 lượt nghe | 5,216 lượt tải

Yêu một mình

Trình bày: Y Phụng | Thể loại: Nhạc vàng | 69,164 lượt nghe | 1,068 lượt tải

Cho tôi được một lần

Trình bày: Lâm Nhật Tiến, Y Phụng | Thể loại: Nhạc vàng | 72,286 lượt nghe | 1,061 lượt tải

Huyền thoại một chiều mưa

Trình bày: Y Phụng | Thể loại: Nhạc vàng | 70,997 lượt nghe | 1,420 lượt tải

Đò dọc

Trình bày: Kim Tiểu Long, Y Phụng | Thể loại: Nhạc vàng | 68,061 lượt nghe | 750 lượt tải

Liên khúc Duyên kiếp - Trăm nhớ ngàn thương - Thu sầu

Trình bày: Băng Tâm, Đan Nguyên, Đặng Thế Luân, Ngọc Huyền, Tường Khuê, Tường Nguyên, Y Phụng | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 115,304 lượt nghe | 12,230 lượt tải

Dấu chân kỷ niệm

Trình bày: Y Phụng | Thể loại: Nhạc vàng | 50,133 lượt nghe | 4,753 lượt tải

Anh về với em

Trình bày: Y Phụng | Thể loại: Nhạc vàng | 22,757 lượt nghe | 650 lượt tải

Cho kỷ niệm mùa đông

Trình bày: Y Phụng | Thể loại: Nhạc vàng | 11,680 lượt nghe | 526 lượt tải

Hái hoa rừng cho em

Trình bày: Đặng Thế Luân, Y Phụng | Thể loại: Nhạc vàng | 37,017 lượt nghe | 1,570 lượt tải

Nếu anh đừng hẹn

Trình bày: Y Phụng | Thể loại: Nhạc vàng | 12,176 lượt nghe | 629 lượt tải

Liên khúc Hai mùa mưa - Một mai giã từ vũ khí

Trình bày: Y Phụng, Đặng Thế Luân | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 83,614 lượt nghe | 9,122 lượt tải

Bóng nhỏ đường chiều

Trình bày: Y Phụng | Thể loại: Nhạc vàng | 31,878 lượt nghe | 889 lượt tải