Ca sĩ Y Phụng

Sương Lạnh Chiều Đông

Sương Lạnh Chiều Đông

Trình bày: Băng Tâm, Y Phụng
10 bài hát | 39,049 lượt nghe
Giọt Buồn Không Tên

Giọt Buồn Không Tên

Trình bày: Y Phụng
12 bài hát | 80,461 lượt nghe

Kẻ ở miền xa

Kẻ ở miền xa

Trình bày: Đan Nguyên, Y Phụng
11 bài hát | 74,627 lượt nghe

Thiệp hồng anh viết tên em

Trình bày: Đan Nguyên, Y Phụng | Thể loại: Nhạc vàng | 45,427 lượt nghe | 3,683 lượt tải

Liên khúc Viết từ KBC - Kẻ ở miền xa

Trình bày: Đan Nguyên, Y Phụng | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 163,770 lượt nghe | 13,082 lượt tải

Giọt buồn không tên

Trình bày: Y Phụng | Thể loại: Nhạc vàng | 62,163 lượt nghe | 1,380 lượt tải

Phút cuối

Trình bày: Kim Tiểu Long, Y Phụng | Thể loại: Nhạc vàng | 55,485 lượt nghe | 1,078 lượt tải

Một người đi

Trình bày: Y Phụng | Thể loại: Nhạc vàng | 55,155 lượt nghe | 602 lượt tải

Bài ca kỷ niệm

Trình bày: Đặng Thế Luân, Y Phụng | Thể loại: Nhạc vàng | 56,729 lượt nghe | 987 lượt tải

Cô gái bán sầu riêng

Trình bày: Minh Phụng, Y Phụng | Thể loại: Nhạc vàng | 58,087 lượt nghe | 601 lượt tải

Đò tình lỡ chuyến

Trình bày: Y Phụng | Thể loại: Nhạc vàng | 56,444 lượt nghe | 738 lượt tải

Phố đêm

Trình bày: Y Phụng | Thể loại: Nhạc vàng | 56,862 lượt nghe | 777 lượt tải

Nhịp cầu tri âm

Trình bày: Đan Nguyên, Y Phụng | Thể loại: Nhạc vàng | 64,095 lượt nghe | 2,683 lượt tải

Yêu một mình

Trình bày: Y Phụng | Thể loại: Nhạc vàng | 55,479 lượt nghe | 711 lượt tải

Cho tôi được một lần

Trình bày: Lâm Nhật Tiến, Y Phụng | Thể loại: Nhạc vàng | 56,812 lượt nghe | 830 lượt tải

Huyền thoại một chiều mưa

Trình bày: Y Phụng | Thể loại: Nhạc vàng | 56,042 lượt nghe | 926 lượt tải

Đò dọc

Trình bày: Kim Tiểu Long, Y Phụng | Thể loại: Nhạc vàng | 54,481 lượt nghe | 535 lượt tải

Liên khúc Duyên kiếp - Trăm nhớ ngàn thương - Thu sầu

Trình bày: Băng Tâm, Đan Nguyên, Đặng Thế Luân, Ngọc Huyền, Tường Khuê, Tường Nguyên, Y Phụng | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 74,434 lượt nghe | 8,210 lượt tải

Dấu chân kỷ niệm

Trình bày: Y Phụng | Thể loại: Nhạc vàng | 36,563 lượt nghe | 790 lượt tải

Anh về với em

Trình bày: Y Phụng | Thể loại: Nhạc vàng | 14,646 lượt nghe | 442 lượt tải

Cho kỷ niệm mùa đông

Trình bày: Y Phụng | Thể loại: Nhạc vàng | 8,750 lượt nghe | 354 lượt tải

Hái hoa rừng cho em

Trình bày: Đặng Thế Luân, Y Phụng | Thể loại: Nhạc vàng | 28,453 lượt nghe | 987 lượt tải

Nếu anh đừng hẹn

Trình bày: Y Phụng | Thể loại: Nhạc vàng | 9,518 lượt nghe | 320 lượt tải

Liên khúc Hai mùa mưa - Một mai giã từ vũ khí

Trình bày: Y Phụng, Đặng Thế Luân | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 61,432 lượt nghe | 6,951 lượt tải

Bóng nhỏ đường chiều

Trình bày: Y Phụng | Thể loại: Nhạc vàng | 23,210 lượt nghe | 587 lượt tải