Nhạc vàng

Một mai giã từ vũ khí

Trình bày: Đan Nguyên, Quốc Khanh | Thể loại: Nhạc vàng | 382,369 lượt nghe | 36,762 lượt tải

Những ngày xưa thân ái

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 1,733,040 lượt nghe | 16,292 lượt tải

Về đâu mái tóc người thương

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 1,690,902 lượt nghe | 14,031 lượt tải

Lời đắng cho một cuộc tình

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 1,665,534 lượt nghe | 14,480 lượt tải

Hận đồ bàn

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 1,657,329 lượt nghe | 13,548 lượt tải

Xin hãy quên tôi

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 1,611,988 lượt nghe | 11,581 lượt tải

Người xa về thành phố

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 1,597,881 lượt nghe | 13,324 lượt tải

Đêm lang thang

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 1,589,794 lượt nghe | 11,480 lượt tải

Chuyến đi về sáng

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 1,584,862 lượt nghe | 10,749 lượt tải

Xóm đêm

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 1,577,331 lượt nghe | 11,129 lượt tải

Thương hận

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 1,554,320 lượt nghe | 10,426 lượt tải

Biết đâu nguồn cội

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 958,631 lượt nghe | 4,806 lượt tải

Chuyện hoa sim

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Nhạc vàng | 664,567 lượt nghe | 52,275 lượt tải

Viết thư tình (Thư gửi người miền xa)

Trình bày: Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 660,314 lượt nghe | 5,869 lượt tải

Chuyện đêm mưa

Trình bày: Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 653,715 lượt nghe | 7,342 lượt tải

Vết thù trên lưng ngựa hoang

Trình bày: Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 648,733 lượt nghe | 9,014 lượt tải

Sóng tình (Biển tình)

Trình bày: Sơn Tuyền, Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 647,040 lượt nghe | 4,979 lượt tải

Qua xóm nhỏ

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 643,139 lượt nghe | 5,096 lượt tải

Nhớ

Trình bày: Sơn Tuyền, Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 636,573 lượt nghe | 4,389 lượt tải

Bài ca này cho anh

Trình bày: Sơn Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 635,594 lượt nghe | 4,291 lượt tải

Chuyện tình TTKH

Trình bày: Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 633,813 lượt nghe | 3,996 lượt tải

Bài ca của nàng

Trình bày: Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 631,334 lượt nghe | 3,740 lượt tải

Hoa vẫn nở trên đường quê hương

Trình bày: Hương Lan, Duy Quang | Thể loại: Nhạc vàng | 616,584 lượt nghe | 7,166 lượt tải

Chiều Tây Đô

Trình bày: Duy Quang | Thể loại: Nhạc vàng | 600,321 lượt nghe | 20,792 lượt tải

Huyền thoại mẹ

Trình bày: Hải Lý | Thể loại: Nhạc vàng | 598,395 lượt nghe | 4,700 lượt tải

Chia sẻ Nghe Nhạc Vàng

khach san da lat