Nhạc vàng

Để trả lời một câu hỏi

Trình bày: Đặng Thế Luân | Thể loại: Nhạc vàng | 25,058 lượt nghe | 435 lượt tải

Những ngày xưa thân ái

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 705,903 lượt nghe | 7,087 lượt tải

Hận đồ bàn

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 683,713 lượt nghe | 3,775 lượt tải

Lời đắng cho một cuộc tình

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 681,640 lượt nghe | 6,301 lượt tải

Về đâu mái tóc người thương

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 669,526 lượt nghe | 5,920 lượt tải

Xin hãy quên tôi

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 664,510 lượt nghe | 4,801 lượt tải

Người xa về thành phố

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 661,008 lượt nghe | 5,333 lượt tải

Đêm lang thang

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 654,628 lượt nghe | 4,375 lượt tải

Chuyến đi về sáng

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 654,034 lượt nghe | 4,087 lượt tải

Xóm đêm

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 653,619 lượt nghe | 4,747 lượt tải

Thương hận

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 645,270 lượt nghe | 4,565 lượt tải

Biết đâu nguồn cội

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 486,496 lượt nghe | 2,044 lượt tải

Đồi thông hai mộ

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 456,750 lượt nghe | 5,863 lượt tải

Vùng trời xanh kỷ niệm

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 455,188 lượt nghe | 3,515 lượt tải

Mưa đêm tỉnh nhỏ

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 440,743 lượt nghe | 5,333 lượt tải

Liên khúc chiều mưa 4 - Những ngày mưa gió

Trình bày: Huy Sinh, Kiều Nga, Ngọc Lan | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 439,124 lượt nghe | 14,727 lượt tải

Giàu nghèo

Trình bày: Hạ Vy, Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 431,683 lượt nghe | 3,729 lượt tải

Kiếp đỏ đen

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 422,102 lượt nghe | 3,011 lượt tải

Không tiền cưới vợ

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 420,399 lượt nghe | 3,277 lượt tải

Biển dâu

Trình bày: Hạ Vy | Thể loại: Nhạc vàng | 415,310 lượt nghe | 3,345 lượt tải

Vì lỡ thương nhau

Trình bày: Hạ Vy | Thể loại: Nhạc vàng | 413,619 lượt nghe | 2,993 lượt tải

Trả lời thư em

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 409,641 lượt nghe | 2,225 lượt tải

Bướm trắng

Trình bày: Hạ Vy | Thể loại: Nhạc vàng | 406,075 lượt nghe | 2,070 lượt tải

Hương tình

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 405,686 lượt nghe | 1,987 lượt tải

Bọt mưa

Trình bày: Hạ Vy | Thể loại: Nhạc vàng | 404,632 lượt nghe | 2,347 lượt tải

Chia sẻ Nghe Nhạc Vàng

khach san da lat