Nhạc vàng

Những ngày xưa thân ái

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 526,179 lượt nghe | 5,839 lượt tải

Hận đồ bàn

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 516,672 lượt nghe | 2,614 lượt tải

Lời đắng cho một cuộc tình

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 514,197 lượt nghe | 5,283 lượt tải

Về đâu mái tóc người thương

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 502,781 lượt nghe | 4,821 lượt tải

Xin hãy quên tôi

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 502,175 lượt nghe | 3,818 lượt tải

Người xa về thành phố

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 500,735 lượt nghe | 4,342 lượt tải

Xóm đêm

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 494,908 lượt nghe | 3,929 lượt tải

Đêm lang thang

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 494,345 lượt nghe | 3,450 lượt tải

Chuyến đi về sáng

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 493,289 lượt nghe | 3,287 lượt tải

Thương hận

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 489,474 lượt nghe | 3,872 lượt tải

Đồi thông hai mộ

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 443,668 lượt nghe | 5,670 lượt tải

Vùng trời xanh kỷ niệm

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 437,447 lượt nghe | 3,261 lượt tải

Liên khúc chiều mưa 4 - Những ngày mưa gió

Trình bày: Huy Sinh, Kiều Nga, Ngọc Lan | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 431,034 lượt nghe | 14,473 lượt tải

Mưa đêm tỉnh nhỏ

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 427,490 lượt nghe | 5,077 lượt tải

Giàu nghèo

Trình bày: Hạ Vy, Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 419,221 lượt nghe | 3,554 lượt tải

Kiếp đỏ đen

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 409,933 lượt nghe | 2,889 lượt tải

Không tiền cưới vợ

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 408,156 lượt nghe | 3,101 lượt tải

Biển dâu

Trình bày: Hạ Vy | Thể loại: Nhạc vàng | 404,215 lượt nghe | 3,216 lượt tải

Vì lỡ thương nhau

Trình bày: Hạ Vy | Thể loại: Nhạc vàng | 401,875 lượt nghe | 2,812 lượt tải

Trả lời thư em

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 397,717 lượt nghe | 2,069 lượt tải

Bướm trắng

Trình bày: Hạ Vy | Thể loại: Nhạc vàng | 395,145 lượt nghe | 1,986 lượt tải

Hương tình

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 394,605 lượt nghe | 1,872 lượt tải

Biết đâu nguồn cội

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 394,583 lượt nghe | 1,694 lượt tải

Bọt mưa

Trình bày: Hạ Vy | Thể loại: Nhạc vàng | 393,856 lượt nghe | 2,263 lượt tải

Hai đứa giận nhau

Trình bày: Trường Vũ, Như Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 374,951 lượt nghe | 13,442 lượt tải

Chia sẻ Nghe Nhạc Vàng

khach san da lat