Nhạc vàng

Chuyện hoa sim

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Nhạc vàng | 427,056 lượt nghe | 30,682 lượt tải

Rừng lá thấp

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 253,652 lượt nghe | 40,197 lượt tải

Liên khúc Kể chuyện trong đêm - Kể từ đêm đó

Trình bày: Giao Linh, Tuấn Vũ | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 471,083 lượt nghe | 12,665 lượt tải

Trên bốn vùng chiến thuật

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Nhạc vàng | 147,388 lượt nghe | 20,361 lượt tải

Một mai giã từ vũ khí

Trình bày: Đan Nguyên, Quốc Khanh | Thể loại: Nhạc vàng | 287,968 lượt nghe | 22,435 lượt tải

Thành phố buồn

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 157,513 lượt nghe | 9,206 lượt tải

Liên khúc Đêm buồn tỉnh lẻ - Những đồi hoa sim

Trình bày: Băng Tâm, Đan Nguyên | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 210,838 lượt nghe | 21,070 lượt tải

Liên khúc Tuấn Vũ 11

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 322,988 lượt nghe | 3,109 lượt tải

Trả lại em thành phố này

Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc vàng | 242,312 lượt nghe | 17,909 lượt tải

Sương trắng miền quê ngoại

Trình bày: Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 182,445 lượt nghe | 17,823 lượt tải

Liên khúc Giã từ - Dấu chân kỷ niệm

Trình bày: Mạnh Quỳnh, Ngọc Huyền | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 431,842 lượt nghe | 39,039 lượt tải

Chuyện giàn thiên lý

Trình bày: Mạnh Đình | Thể loại: Nhạc vàng | 121,075 lượt nghe | 7,081 lượt tải

Rừng lá thấp

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 271,692 lượt nghe | 21,053 lượt tải

Một chuyến bay đêm

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 79,846 lượt nghe | 4,832 lượt tải

Chuyện tình Mộng Thường

Trình bày: Băng Tâm, Đan Nguyên | Thể loại: Nhạc vàng | 143,262 lượt nghe | 28,810 lượt tải

Những ngày xưa thân ái

Trình bày: Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 244,961 lượt nghe | 16,417 lượt tải

Đà Lạt hoàng hôn

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 161,200 lượt nghe | 9,706 lượt tải

Chín tháng quân trường

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 53,987 lượt nghe | 4,264 lượt tải

Chuyện tình người đan áo

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 148,739 lượt nghe | 15,197 lượt tải

Cho tôi được một lần

Trình bày: Như Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 202,584 lượt nghe | 20,897 lượt tải

Liên khúc Ngày xưa anh nói

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 286,260 lượt nghe | 46,594 lượt tải

Liên khúc tình yêu 1 - Vũ điệu tình nồng (Lambada)

Trình bày: Trung Hành, Ngọc Lan, Kiều Nga | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 155,268 lượt nghe | 6,687 lượt tải

Chuyện tình La Lan

Trình bày: Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 85,696 lượt nghe | 8,237 lượt tải

Liên khúc Thành phố buồn

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 142,181 lượt nghe | 47,961 lượt tải

Chỉ có bạn bè thôi

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 128,686 lượt nghe | 12,439 lượt tải

Chia sẻ Nghe Nhạc Vàng

khach san da lat