Nhạc vàng

Những ngày xưa thân ái

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 1,602,750 lượt nghe | 15,117 lượt tải

Về đâu mái tóc người thương

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 1,560,986 lượt nghe | 13,011 lượt tải

Lời đắng cho một cuộc tình

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 1,542,577 lượt nghe | 13,407 lượt tải

Hận đồ bàn

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 1,535,149 lượt nghe | 12,190 lượt tải

Xin hãy quên tôi

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 1,492,416 lượt nghe | 10,809 lượt tải

Người xa về thành phố

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 1,483,119 lượt nghe | 12,397 lượt tải

Đêm lang thang

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 1,475,462 lượt nghe | 10,697 lượt tải

Chuyến đi về sáng

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 1,472,163 lượt nghe | 9,943 lượt tải

Xóm đêm

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 1,465,164 lượt nghe | 10,360 lượt tải

Thương hận

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 1,443,748 lượt nghe | 9,785 lượt tải

Biết đâu nguồn cội

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 903,193 lượt nghe | 4,470 lượt tải

Viết thư tình (Thư gửi người miền xa)

Trình bày: Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 626,917 lượt nghe | 5,507 lượt tải

Chuyện đêm mưa

Trình bày: Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 621,326 lượt nghe | 6,864 lượt tải

Sóng tình (Biển tình)

Trình bày: Sơn Tuyền, Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 614,596 lượt nghe | 4,691 lượt tải

Vết thù trên lưng ngựa hoang

Trình bày: Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 611,249 lượt nghe | 8,161 lượt tải

Qua xóm nhỏ

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 611,050 lượt nghe | 4,772 lượt tải

Nhớ

Trình bày: Sơn Tuyền, Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 604,882 lượt nghe | 4,115 lượt tải

Bài ca này cho anh

Trình bày: Sơn Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 603,863 lượt nghe | 4,066 lượt tải

Chuyện tình TTKH

Trình bày: Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 602,223 lượt nghe | 3,782 lượt tải

Bài ca của nàng

Trình bày: Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 600,056 lượt nghe | 3,530 lượt tải

Hoa vẫn nở trên đường quê hương

Trình bày: Hương Lan, Duy Quang | Thể loại: Nhạc vàng | 581,214 lượt nghe | 6,747 lượt tải

Chuyện hoa sim

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Nhạc vàng | 580,761 lượt nghe | 44,394 lượt tải

Vùng trời xanh kỷ niệm

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 573,972 lượt nghe | 5,209 lượt tải

Chiều Tây Đô

Trình bày: Duy Quang | Thể loại: Nhạc vàng | 565,944 lượt nghe | 16,249 lượt tải

Huyền thoại mẹ

Trình bày: Hải Lý | Thể loại: Nhạc vàng | 564,634 lượt nghe | 4,465 lượt tải

Chia sẻ Nghe Nhạc Vàng

khach san da lat