Nhạc vàng

Vĩnh biệt

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 14,281 lượt nghe | 1,108 lượt tải

Những ngày xưa thân ái

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 1,764,588 lượt nghe | 16,627 lượt tải

Về đâu mái tóc người thương

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 1,722,182 lượt nghe | 14,292 lượt tải

Lời đắng cho một cuộc tình

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 1,694,994 lượt nghe | 14,748 lượt tải

Hận đồ bàn

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 1,686,523 lượt nghe | 13,876 lượt tải

Xin hãy quên tôi

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 1,640,730 lượt nghe | 11,810 lượt tải

Người xa về thành phố

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 1,625,252 lượt nghe | 13,584 lượt tải

Đêm lang thang

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 1,617,161 lượt nghe | 11,744 lượt tải

Chuyến đi về sáng

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 1,611,728 lượt nghe | 10,943 lượt tải

Xóm đêm

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 1,604,213 lượt nghe | 11,373 lượt tải

Thương hận

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 1,580,674 lượt nghe | 10,628 lượt tải

Biết đâu nguồn cội

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 973,183 lượt nghe | 4,910 lượt tải

Chuyện hoa sim

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Nhạc vàng | 686,714 lượt nghe | 54,169 lượt tải

Viết thư tình (Thư gửi người miền xa)

Trình bày: Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 669,423 lượt nghe | 6,013 lượt tải

Chuyện đêm mưa

Trình bày: Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 662,648 lượt nghe | 7,489 lượt tải

Vết thù trên lưng ngựa hoang

Trình bày: Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 658,063 lượt nghe | 9,262 lượt tải

Sóng tình (Biển tình)

Trình bày: Sơn Tuyền, Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 655,976 lượt nghe | 5,109 lượt tải

Qua xóm nhỏ

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 652,209 lượt nghe | 5,196 lượt tải

Nhớ

Trình bày: Sơn Tuyền, Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 645,346 lượt nghe | 4,492 lượt tải

Bài ca này cho anh

Trình bày: Sơn Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 644,348 lượt nghe | 4,379 lượt tải

Chuyện tình TTKH

Trình bày: Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 642,490 lượt nghe | 4,081 lượt tải

Bài ca của nàng

Trình bày: Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 639,981 lượt nghe | 3,839 lượt tải

Hoa vẫn nở trên đường quê hương

Trình bày: Hương Lan, Duy Quang | Thể loại: Nhạc vàng | 625,051 lượt nghe | 7,303 lượt tải

Chiều Tây Đô

Trình bày: Duy Quang | Thể loại: Nhạc vàng | 608,564 lượt nghe | 21,967 lượt tải

Huyền thoại mẹ

Trình bày: Hải Lý | Thể loại: Nhạc vàng | 606,553 lượt nghe | 4,767 lượt tải

Chia sẻ Nghe Nhạc Vàng

khach san da lat