Nhạc vàng

Những ngày xưa thân ái

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 1,462,276 lượt nghe | 14,110 lượt tải

Về đâu mái tóc người thương

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 1,418,512 lượt nghe | 12,061 lượt tải

Lời đắng cho một cuộc tình

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 1,407,971 lượt nghe | 12,347 lượt tải

Hận đồ bàn

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 1,401,417 lượt nghe | 10,979 lượt tải

Xin hãy quên tôi

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 1,362,189 lượt nghe | 10,030 lượt tải

Người xa về thành phố

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 1,355,784 lượt nghe | 11,497 lượt tải

Đêm lang thang

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 1,348,470 lượt nghe | 9,884 lượt tải

Chuyến đi về sáng

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 1,346,880 lượt nghe | 9,190 lượt tải

Xóm đêm

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 1,340,268 lượt nghe | 9,612 lượt tải

Thương hận

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 1,320,615 lượt nghe | 9,119 lượt tải

Biết đâu nguồn cội

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 842,394 lượt nghe | 4,157 lượt tải

Viết thư tình (Thư gửi người miền xa)

Trình bày: Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 589,561 lượt nghe | 5,104 lượt tải

Chuyện đêm mưa

Trình bày: Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 585,297 lượt nghe | 6,438 lượt tải

Sóng tình (Biển tình)

Trình bày: Sơn Tuyền, Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 578,511 lượt nghe | 4,368 lượt tải

Qua xóm nhỏ

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 575,329 lượt nghe | 4,449 lượt tải

Nhớ

Trình bày: Sơn Tuyền, Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 569,556 lượt nghe | 3,887 lượt tải

Bài ca này cho anh

Trình bày: Sơn Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 568,472 lượt nghe | 3,864 lượt tải

Vết thù trên lưng ngựa hoang

Trình bày: Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 567,948 lượt nghe | 7,314 lượt tải

Chuyện tình TTKH

Trình bày: Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 567,093 lượt nghe | 3,577 lượt tải

Bài ca của nàng

Trình bày: Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 565,176 lượt nghe | 3,351 lượt tải

Vùng trời xanh kỷ niệm

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 557,666 lượt nghe | 5,002 lượt tải

Hoa vẫn nở trên đường quê hương

Trình bày: Hương Lan, Duy Quang | Thể loại: Nhạc vàng | 540,142 lượt nghe | 6,299 lượt tải

Chiều Tây Đô

Trình bày: Duy Quang | Thể loại: Nhạc vàng | 526,478 lượt nghe | 12,135 lượt tải

Huyền thoại mẹ

Trình bày: Hải Lý | Thể loại: Nhạc vàng | 525,577 lượt nghe | 4,240 lượt tải

Bông hồng cài áo

Trình bày: Thái Châu | Thể loại: Nhạc vàng | 521,362 lượt nghe | 2,518 lượt tải

Chia sẻ Nghe Nhạc Vàng

khach san da lat