Nhạc vàng

Hận đồ bàn

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 508,016 lượt nghe | 2,559 lượt tải

Những ngày xưa thân ái

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 516,711 lượt nghe | 5,755 lượt tải

Lời đắng cho một cuộc tình

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 505,258 lượt nghe | 5,231 lượt tải

Về đâu mái tóc người thương

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 494,217 lượt nghe | 4,772 lượt tải

Xin hãy quên tôi

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 493,808 lượt nghe | 3,780 lượt tải

Người xa về thành phố

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 492,534 lượt nghe | 4,309 lượt tải

Xóm đêm

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 486,723 lượt nghe | 3,889 lượt tải

Đêm lang thang

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 486,111 lượt nghe | 3,402 lượt tải

Chuyến đi về sáng

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 484,963 lượt nghe | 3,228 lượt tải

Thương hận

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 481,471 lượt nghe | 3,847 lượt tải

Đồi thông hai mộ

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 441,975 lượt nghe | 5,662 lượt tải

Vùng trời xanh kỷ niệm

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 436,364 lượt nghe | 3,255 lượt tải

Liên khúc chiều mưa 4 - Những ngày mưa gió

Trình bày: Huy Sinh, Kiều Nga, Ngọc Lan | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 430,717 lượt nghe | 14,451 lượt tải

Mưa đêm tỉnh nhỏ

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 425,769 lượt nghe | 5,069 lượt tải

Giàu nghèo

Trình bày: Hạ Vy, Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 417,501 lượt nghe | 3,543 lượt tải

Kiếp đỏ đen

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 408,299 lượt nghe | 2,885 lượt tải

Không tiền cưới vợ

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 406,501 lượt nghe | 3,095 lượt tải

Biển dâu

Trình bày: Hạ Vy | Thể loại: Nhạc vàng | 402,606 lượt nghe | 3,211 lượt tải

Vì lỡ thương nhau

Trình bày: Hạ Vy | Thể loại: Nhạc vàng | 400,229 lượt nghe | 2,796 lượt tải

Trả lời thư em

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 396,081 lượt nghe | 2,062 lượt tải

Bướm trắng

Trình bày: Hạ Vy | Thể loại: Nhạc vàng | 393,559 lượt nghe | 1,975 lượt tải

Hương tình

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 392,995 lượt nghe | 1,868 lượt tải

Bọt mưa

Trình bày: Hạ Vy | Thể loại: Nhạc vàng | 392,268 lượt nghe | 2,257 lượt tải

Biết đâu nguồn cội

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 389,283 lượt nghe | 1,677 lượt tải

Hai đứa giận nhau

Trình bày: Trường Vũ, Như Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 374,487 lượt nghe | 13,407 lượt tải

Chia sẻ Nghe Nhạc Vàng

khach san da lat