Nhạc vàng

Những ngày xưa thân ái

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 695,111 lượt nghe | 7,005 lượt tải

Hận đồ bàn

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 673,524 lượt nghe | 3,712 lượt tải

Lời đắng cho một cuộc tình

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 671,368 lượt nghe | 6,242 lượt tải

Về đâu mái tóc người thương

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 659,171 lượt nghe | 5,858 lượt tải

Xin hãy quên tôi

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 654,517 lượt nghe | 4,748 lượt tải

Người xa về thành phố

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 651,199 lượt nghe | 5,258 lượt tải

Đêm lang thang

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 644,787 lượt nghe | 4,339 lượt tải

Chuyến đi về sáng

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 644,211 lượt nghe | 4,031 lượt tải

Xóm đêm

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 643,857 lượt nghe | 4,707 lượt tải

Thương hận

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 635,710 lượt nghe | 4,528 lượt tải

Biết đâu nguồn cội

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 480,849 lượt nghe | 2,022 lượt tải

Đồi thông hai mộ

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 455,964 lượt nghe | 5,851 lượt tải

Vùng trời xanh kỷ niệm

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 454,018 lượt nghe | 3,508 lượt tải

Mưa đêm tỉnh nhỏ

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 439,987 lượt nghe | 5,323 lượt tải

Liên khúc chiều mưa 4 - Những ngày mưa gió

Trình bày: Huy Sinh, Kiều Nga, Ngọc Lan | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 438,619 lượt nghe | 14,711 lượt tải

Giàu nghèo

Trình bày: Hạ Vy, Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 431,006 lượt nghe | 3,717 lượt tải

Kiếp đỏ đen

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 421,375 lượt nghe | 3,001 lượt tải

Không tiền cưới vợ

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 419,712 lượt nghe | 3,268 lượt tải

Biển dâu

Trình bày: Hạ Vy | Thể loại: Nhạc vàng | 414,685 lượt nghe | 3,336 lượt tải

Vì lỡ thương nhau

Trình bày: Hạ Vy | Thể loại: Nhạc vàng | 412,959 lượt nghe | 2,988 lượt tải

Trả lời thư em

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 408,966 lượt nghe | 2,215 lượt tải

Bướm trắng

Trình bày: Hạ Vy | Thể loại: Nhạc vàng | 405,475 lượt nghe | 2,065 lượt tải

Hương tình

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 405,053 lượt nghe | 1,985 lượt tải

Bọt mưa

Trình bày: Hạ Vy | Thể loại: Nhạc vàng | 404,031 lượt nghe | 2,339 lượt tải

Hai đứa giận nhau

Trình bày: Trường Vũ, Như Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 383,868 lượt nghe | 13,711 lượt tải

Chia sẻ Nghe Nhạc Vàng

khach san da lat