Nhạc vàng

Về đâu mái tóc người thương

Trình bày: Quang Lê | Thể loại: Nhạc vàng | 67,086 lượt nghe | 2,284 lượt tải

Những ngày xưa thân ái

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 690,118 lượt nghe | 6,962 lượt tải

Hận đồ bàn

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 668,790 lượt nghe | 3,669 lượt tải

Lời đắng cho một cuộc tình

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 666,592 lượt nghe | 6,194 lượt tải

Về đâu mái tóc người thương

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 654,373 lượt nghe | 5,824 lượt tải

Xin hãy quên tôi

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 649,901 lượt nghe | 4,696 lượt tải

Người xa về thành phố

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 646,624 lượt nghe | 5,206 lượt tải

Đêm lang thang

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 640,210 lượt nghe | 4,301 lượt tải

Chuyến đi về sáng

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 639,628 lượt nghe | 3,991 lượt tải

Xóm đêm

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 639,349 lượt nghe | 4,672 lượt tải

Thương hận

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 631,229 lượt nghe | 4,485 lượt tải

Biết đâu nguồn cội

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 478,383 lượt nghe | 2,009 lượt tải

Đồi thông hai mộ

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 455,624 lượt nghe | 5,835 lượt tải

Vùng trời xanh kỷ niệm

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 453,447 lượt nghe | 3,501 lượt tải

Mưa đêm tỉnh nhỏ

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 439,641 lượt nghe | 5,315 lượt tải

Liên khúc chiều mưa 4 - Những ngày mưa gió

Trình bày: Huy Sinh, Kiều Nga, Ngọc Lan | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 438,461 lượt nghe | 14,707 lượt tải

Giàu nghèo

Trình bày: Hạ Vy, Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 430,689 lượt nghe | 3,713 lượt tải

Kiếp đỏ đen

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 421,060 lượt nghe | 2,997 lượt tải

Không tiền cưới vợ

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 419,414 lượt nghe | 3,264 lượt tải

Biển dâu

Trình bày: Hạ Vy | Thể loại: Nhạc vàng | 414,427 lượt nghe | 3,336 lượt tải

Vì lỡ thương nhau

Trình bày: Hạ Vy | Thể loại: Nhạc vàng | 412,679 lượt nghe | 2,988 lượt tải

Trả lời thư em

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 408,667 lượt nghe | 2,211 lượt tải

Bướm trắng

Trình bày: Hạ Vy | Thể loại: Nhạc vàng | 405,212 lượt nghe | 2,065 lượt tải

Hương tình

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 404,792 lượt nghe | 1,982 lượt tải

Bọt mưa

Trình bày: Hạ Vy | Thể loại: Nhạc vàng | 403,779 lượt nghe | 2,339 lượt tải

Chia sẻ Nghe Nhạc Vàng

khach san da lat