Nhạc vàng

Những ngày xưa thân ái

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 1,211,571 lượt nghe | 11,587 lượt tải

Về đâu mái tóc người thương

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 1,167,567 lượt nghe | 9,893 lượt tải

Lời đắng cho một cuộc tình

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 1,167,302 lượt nghe | 10,239 lượt tải

Hận đồ bàn

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 1,162,450 lượt nghe | 8,241 lượt tải

Xin hãy quên tôi

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 1,131,923 lượt nghe | 8,184 lượt tải

Người xa về thành phố

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 1,124,974 lượt nghe | 9,240 lượt tải

Đêm lang thang

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 1,118,832 lượt nghe | 7,820 lượt tải

Chuyến đi về sáng

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 1,117,379 lượt nghe | 7,329 lượt tải

Xóm đêm

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 1,112,782 lượt nghe | 7,736 lượt tải

Thương hận

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 1,096,324 lượt nghe | 7,428 lượt tải

Biết đâu nguồn cội

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 727,960 lượt nghe | 3,460 lượt tải

Vùng trời xanh kỷ niệm

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 519,958 lượt nghe | 4,454 lượt tải

Chuyện đêm mưa

Trình bày: Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 512,438 lượt nghe | 5,541 lượt tải

Viết thư tình (Thư gửi người miền xa)

Trình bày: Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 511,429 lượt nghe | 4,283 lượt tải

Sóng tình (Biển tình)

Trình bày: Sơn Tuyền, Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 505,475 lượt nghe | 3,630 lượt tải

Qua xóm nhỏ

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 502,467 lượt nghe | 3,626 lượt tải

Đồi thông hai mộ

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 498,262 lượt nghe | 6,813 lượt tải

Nhớ

Trình bày: Sơn Tuyền, Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 497,983 lượt nghe | 3,249 lượt tải

Bài ca này cho anh

Trình bày: Sơn Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 496,952 lượt nghe | 3,288 lượt tải

Chuyện tình TTKH

Trình bày: Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 495,968 lượt nghe | 2,901 lượt tải

Bài ca của nàng

Trình bày: Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 494,302 lượt nghe | 2,802 lượt tải

Vết thù trên lưng ngựa hoang

Trình bày: Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 485,976 lượt nghe | 5,711 lượt tải

Mưa đêm tỉnh nhỏ

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 482,225 lượt nghe | 6,371 lượt tải

Giàu nghèo

Trình bày: Hạ Vy, Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 470,299 lượt nghe | 4,454 lượt tải

Hoa vẫn nở trên đường quê hương

Trình bày: Hương Lan, Duy Quang | Thể loại: Nhạc vàng | 464,980 lượt nghe | 5,414 lượt tải

Chia sẻ Nghe Nhạc Vàng

khach san da lat