Nhạc vàng

Chuyến tàu hoàng hôn (trước 1975)

Trình bày: Giao Linh | Thể loại: Nhạc vàng trước 1975 | 123,665 lượt nghe | 6,657 lượt tải

Người mang tâm sự

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 95,594 lượt nghe | 12,408 lượt tải

Một người đi

Trình bày: Tâm Đoan | Thể loại: Nhạc vàng | 85,550 lượt nghe | 13,096 lượt tải

Những ngày xưa thân ái

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 1,795,085 lượt nghe | 16,898 lượt tải

Về đâu mái tóc người thương

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 1,752,724 lượt nghe | 14,512 lượt tải

Lời đắng cho một cuộc tình

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 1,723,947 lượt nghe | 14,915 lượt tải

Hận đồ bàn

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 1,715,364 lượt nghe | 14,338 lượt tải

Xin hãy quên tôi

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 1,668,876 lượt nghe | 11,944 lượt tải

Người xa về thành phố

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 1,652,366 lượt nghe | 13,751 lượt tải

Đêm lang thang

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 1,644,178 lượt nghe | 11,881 lượt tải

Chuyến đi về sáng

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 1,638,029 lượt nghe | 11,080 lượt tải

Xóm đêm

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 1,630,356 lượt nghe | 11,485 lượt tải

Thương hận

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 1,606,013 lượt nghe | 10,711 lượt tải

Biết đâu nguồn cội

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 987,385 lượt nghe | 4,970 lượt tải

Chuyện hoa sim

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Nhạc vàng | 711,388 lượt nghe | 55,930 lượt tải

Viết thư tình (Thư gửi người miền xa)

Trình bày: Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 678,760 lượt nghe | 6,071 lượt tải

Chuyện đêm mưa

Trình bày: Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 671,656 lượt nghe | 7,572 lượt tải

Vết thù trên lưng ngựa hoang

Trình bày: Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 667,782 lượt nghe | 9,375 lượt tải

Sóng tình (Biển tình)

Trình bày: Sơn Tuyền, Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 665,113 lượt nghe | 5,162 lượt tải

Qua xóm nhỏ

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 661,486 lượt nghe | 5,248 lượt tải

Nhớ

Trình bày: Sơn Tuyền, Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 654,361 lượt nghe | 4,528 lượt tải

Bài ca này cho anh

Trình bày: Sơn Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 653,321 lượt nghe | 4,423 lượt tải

Chuyện tình TTKH

Trình bày: Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 651,395 lượt nghe | 4,104 lượt tải

Bài ca của nàng

Trình bày: Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 648,874 lượt nghe | 3,864 lượt tải

Hoa vẫn nở trên đường quê hương

Trình bày: Hương Lan, Duy Quang | Thể loại: Nhạc vàng | 634,257 lượt nghe | 7,371 lượt tải

Chia sẻ Nghe Nhạc Vàng

khach san da lat