Nhạc vàng

Những ngày xưa thân ái

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 623,275 lượt nghe | 6,525 lượt tải

Hận đồ bàn

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 605,175 lượt nghe | 3,218 lượt tải

Lời đắng cho một cuộc tình

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 603,025 lượt nghe | 5,831 lượt tải

Về đâu mái tóc người thương

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 590,644 lượt nghe | 5,368 lượt tải

Xin hãy quên tôi

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 588,235 lượt nghe | 4,343 lượt tải

Người xa về thành phố

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 585,721 lượt nghe | 4,816 lượt tải

Đêm lang thang

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 579,076 lượt nghe | 3,921 lượt tải

Xóm đêm

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 579,075 lượt nghe | 4,358 lượt tải

Chuyến đi về sáng

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 578,659 lượt nghe | 3,687 lượt tải

Thương hận

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 571,892 lượt nghe | 4,216 lượt tải

Đồi thông hai mộ

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 451,250 lượt nghe | 5,764 lượt tải

Vùng trời xanh kỷ niệm

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 447,109 lượt nghe | 3,396 lượt tải

Biết đâu nguồn cội

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 443,910 lượt nghe | 1,846 lượt tải

Mưa đêm tỉnh nhỏ

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 435,211 lượt nghe | 5,227 lượt tải

Liên khúc chiều mưa 4 - Những ngày mưa gió

Trình bày: Huy Sinh, Kiều Nga, Ngọc Lan | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 434,337 lượt nghe | 14,580 lượt tải

Giàu nghèo

Trình bày: Hạ Vy, Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 426,476 lượt nghe | 3,650 lượt tải

Kiếp đỏ đen

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 416,999 lượt nghe | 2,947 lượt tải

Không tiền cưới vợ

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 415,362 lượt nghe | 3,194 lượt tải

Biển dâu

Trình bày: Hạ Vy | Thể loại: Nhạc vàng | 410,795 lượt nghe | 3,295 lượt tải

Vì lỡ thương nhau

Trình bày: Hạ Vy | Thể loại: Nhạc vàng | 408,784 lượt nghe | 2,905 lượt tải

Trả lời thư em

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 404,607 lượt nghe | 2,163 lượt tải

Bướm trắng

Trình bày: Hạ Vy | Thể loại: Nhạc vàng | 401,609 lượt nghe | 2,026 lượt tải

Hương tình

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 401,131 lượt nghe | 1,930 lượt tải

Bọt mưa

Trình bày: Hạ Vy | Thể loại: Nhạc vàng | 400,258 lượt nghe | 2,299 lượt tải

Hai đứa giận nhau

Trình bày: Trường Vũ, Như Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 379,660 lượt nghe | 13,590 lượt tải

Chia sẻ Nghe Nhạc Vàng

khach san da lat