Nhạc vàng

Liên khúc Thuở ban đầu

Trình bày: Duy Quang, Kim Anh, Như Mai | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 14,164 lượt nghe | 38,694 lượt tải

Liên khúc Ngày xưa anh nói

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 198,483 lượt nghe | 35,850 lượt tải

24 giờ phép

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 98,911 lượt nghe | 24,896 lượt tải

Người phu kéo mo cau

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 210,499 lượt nghe | 22,239 lượt tải

Liên khúc Tuấn Vũ 1 phần 1 - The best of Tuấn Vũ Liên Khúc

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 357,519 lượt nghe | 20,881 lượt tải

Đường về hai thôn

Trình bày: Duy Khánh, Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 166,114 lượt nghe | 20,761 lượt tải

Ai cho tôi tình yêu

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 116,677 lượt nghe | 20,135 lượt tải

Con đường xưa em đi

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 88,393 lượt nghe | 20,070 lượt tải

Liên khúc Tuấn Vũ 3 phần 2 - The best of Tuấn Vũ Liên Khúc

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 219,295 lượt nghe | 18,652 lượt tải

Bài ca kỷ niệm

Trình bày: Chế Linh, Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 91,109 lượt nghe | 18,651 lượt tải

Bài ca kỷ niệm (trước 1975)

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng trước 1975 | 124,266 lượt nghe | 18,229 lượt tải

Liên khúc mưa bụi 2

Trình bày: Hương Lan, Tuấn Vũ | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 328,528 lượt nghe | 18,183 lượt tải

Liên khúc Phượng buồn

Trình bày: Mạnh Quỳnh, Như Quỳnh | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 153,188 lượt nghe | 17,536 lượt tải

Liên khúc Tuấn Vũ 6

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 54,870 lượt nghe | 17,139 lượt tải

Liên khúc Thành phố buồn

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 81,076 lượt nghe | 17,070 lượt tải

Liên khúc Chiều mưa 3 - Ngày sau sẽ ra sao

Trình bày: Như Quỳnh, Mạnh Đình, Lâm Thúy Vân | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 367,797 lượt nghe | 17,027 lượt tải

Lối về đất mẹ

Trình bày: Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 85,231 lượt nghe | 16,425 lượt tải

Đêm buồn tỉnh lẻ

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 91,526 lượt nghe | 16,267 lượt tải

Liên khúc Tuấn Vũ 1 phần 2 - The best of Tuấn Vũ Liên Khúc

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 310,996 lượt nghe | 16,079 lượt tải

Chiều bên đồi sim

Trình bày: Như Quỳnh, Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 103,055 lượt nghe | 16,075 lượt tải

Một mai giã từ vũ khí

Trình bày: Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 67,271 lượt nghe | 16,038 lượt tải

Liên khúc Chiều mưa 3 - Tình buồn đêm mưa

Trình bày: Như Quỳnh, Mạnh Đình, Lâm Thúy Vân | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 262,982 lượt nghe | 15,943 lượt tải

Liên khúc Nhớ nhau hoài - Cho người vào cuộc chiến

Trình bày: Mai Thiên Vân, Quang Lê | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 237,314 lượt nghe | 15,758 lượt tải

Liên khúc Tuấn Vũ 5 phần 1 - The best of Tuấn Vũ Liên Khúc

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 261,316 lượt nghe | 15,713 lượt tải

Liên khúc Người em xóm đạo 2 - Tuyết trắng

Trình bày: Hương Lan, Kiều Nga, Ngọc Bích | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 111,545 lượt nghe | 15,692 lượt tải

Chia sẻ Nghe Nhạc Vàng

khach san da lat