Nhạc vàng

Liên khúc Thuở ban đầu

Trình bày: Duy Quang, Kim Anh, Như Mai | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 15,275 lượt nghe | 38,967 lượt tải

Liên khúc Ngày xưa anh nói

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 210,019 lượt nghe | 37,052 lượt tải

24 giờ phép

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 103,364 lượt nghe | 25,443 lượt tải

Người phu kéo mo cau

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 214,984 lượt nghe | 22,475 lượt tải

Đường về hai thôn

Trình bày: Duy Khánh, Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 169,023 lượt nghe | 21,289 lượt tải

Liên khúc Tuấn Vũ 1 phần 1 - The best of Tuấn Vũ Liên Khúc

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 361,085 lượt nghe | 21,142 lượt tải

Ai cho tôi tình yêu

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 121,013 lượt nghe | 20,578 lượt tải

Con đường xưa em đi

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 92,698 lượt nghe | 20,460 lượt tải

Bài ca kỷ niệm

Trình bày: Chế Linh, Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 94,388 lượt nghe | 19,076 lượt tải

Liên khúc Thành phố buồn

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 85,237 lượt nghe | 18,900 lượt tải

Liên khúc Tuấn Vũ 3 phần 2 - The best of Tuấn Vũ Liên Khúc

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 222,493 lượt nghe | 18,797 lượt tải

Bài ca kỷ niệm (trước 1975)

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng trước 1975 | 131,228 lượt nghe | 18,630 lượt tải

Liên khúc mưa bụi 2

Trình bày: Hương Lan, Tuấn Vũ | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 334,486 lượt nghe | 18,547 lượt tải

Liên khúc Phượng buồn

Trình bày: Mạnh Quỳnh, Như Quỳnh | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 159,952 lượt nghe | 18,459 lượt tải

Liên khúc Chiều mưa 3 - Ngày sau sẽ ra sao

Trình bày: Như Quỳnh, Mạnh Đình, Lâm Thúy Vân | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 372,942 lượt nghe | 17,374 lượt tải

Liên khúc Tuấn Vũ 6

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 56,217 lượt nghe | 17,323 lượt tải

Lối về đất mẹ

Trình bày: Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 92,093 lượt nghe | 16,822 lượt tải

Đêm buồn tỉnh lẻ

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 95,105 lượt nghe | 16,639 lượt tải

Một mai giã từ vũ khí

Trình bày: Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 71,842 lượt nghe | 16,620 lượt tải

Chiều bên đồi sim

Trình bày: Như Quỳnh, Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 106,498 lượt nghe | 16,613 lượt tải

Liên khúc Chiều mưa 3 - Tình buồn đêm mưa

Trình bày: Như Quỳnh, Mạnh Đình, Lâm Thúy Vân | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 270,181 lượt nghe | 16,451 lượt tải

Liên khúc Nhớ nhau hoài - Cho người vào cuộc chiến

Trình bày: Mai Thiên Vân, Quang Lê | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 246,300 lượt nghe | 16,281 lượt tải

Liên khúc Tuấn Vũ 1 phần 2 - The best of Tuấn Vũ Liên Khúc

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 316,268 lượt nghe | 16,236 lượt tải

Đôi mắt người xưa

Trình bày: Tuấn Vũ, Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 186,532 lượt nghe | 16,156 lượt tải

Liên khúc Người em xóm đạo 2 - Tuyết trắng

Trình bày: Hương Lan, Kiều Nga, Ngọc Bích | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 121,338 lượt nghe | 15,999 lượt tải

Chia sẻ Nghe Nhạc Vàng

khach san da lat