Nhạc vàng

Liên khúc Thuở ban đầu

Trình bày: Duy Quang, Kim Anh, Như Mai | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 16,091 lượt nghe | 39,122 lượt tải

Liên khúc Ngày xưa anh nói

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 216,511 lượt nghe | 37,690 lượt tải

24 giờ phép

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 106,055 lượt nghe | 25,710 lượt tải

Người phu kéo mo cau

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 217,303 lượt nghe | 22,666 lượt tải

Đường về hai thôn

Trình bày: Duy Khánh, Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 170,872 lượt nghe | 21,686 lượt tải

Liên khúc Tuấn Vũ 1 phần 1 - The best of Tuấn Vũ Liên Khúc

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 363,098 lượt nghe | 21,318 lượt tải

Liên khúc Thành phố buồn

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 89,210 lượt nghe | 21,146 lượt tải

Ai cho tôi tình yêu

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 123,819 lượt nghe | 20,834 lượt tải

Con đường xưa em đi

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 93,819 lượt nghe | 20,738 lượt tải

Bài ca kỷ niệm

Trình bày: Chế Linh, Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 97,721 lượt nghe | 19,370 lượt tải

Liên khúc Phượng buồn

Trình bày: Mạnh Quỳnh, Như Quỳnh | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 164,820 lượt nghe | 19,002 lượt tải

Liên khúc Tuấn Vũ 3 phần 2 - The best of Tuấn Vũ Liên Khúc

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 224,284 lượt nghe | 18,929 lượt tải

Bài ca kỷ niệm (trước 1975)

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng trước 1975 | 135,137 lượt nghe | 18,866 lượt tải

Liên khúc mưa bụi 2

Trình bày: Hương Lan, Tuấn Vũ | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 337,998 lượt nghe | 18,738 lượt tải

Liên khúc Chiều mưa 3 - Ngày sau sẽ ra sao

Trình bày: Như Quỳnh, Mạnh Đình, Lâm Thúy Vân | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 376,767 lượt nghe | 17,540 lượt tải

Liên khúc Tuấn Vũ 6

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 57,451 lượt nghe | 17,406 lượt tải

Lối về đất mẹ

Trình bày: Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 96,548 lượt nghe | 17,007 lượt tải

Một mai giã từ vũ khí

Trình bày: Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 74,358 lượt nghe | 16,948 lượt tải

Chiều bên đồi sim

Trình bày: Như Quỳnh, Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 108,235 lượt nghe | 16,880 lượt tải

Đêm buồn tỉnh lẻ

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 98,063 lượt nghe | 16,857 lượt tải

Liên khúc Giã từ - Dấu chân kỷ niệm

Trình bày: Mạnh Quỳnh, Ngọc Huyền | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 259,054 lượt nghe | 16,777 lượt tải

Liên khúc Chiều mưa 3 - Tình buồn đêm mưa

Trình bày: Như Quỳnh, Mạnh Đình, Lâm Thúy Vân | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 274,837 lượt nghe | 16,727 lượt tải

Liên khúc Nhớ nhau hoài - Cho người vào cuộc chiến

Trình bày: Mai Thiên Vân, Quang Lê | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 252,449 lượt nghe | 16,611 lượt tải

Đôi mắt người xưa

Trình bày: Tuấn Vũ, Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 190,293 lượt nghe | 16,467 lượt tải

Liên khúc Tuấn Vũ 1 phần 2 - The best of Tuấn Vũ Liên Khúc

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 319,003 lượt nghe | 16,384 lượt tải

Chia sẻ Nghe Nhạc Vàng

khach san da lat