Nhạc vàng

Liên khúc Thành phố buồn

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 143,071 lượt nghe | 48,206 lượt tải

Liên khúc Ngày xưa anh nói

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 287,224 lượt nghe | 46,825 lượt tải

Liên khúc Thuở ban đầu

Trình bày: Duy Quang, Kim Anh, Như Mai | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 22,955 lượt nghe | 40,784 lượt tải

Rừng lá thấp

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 256,192 lượt nghe | 40,536 lượt tải

Liên khúc Giã từ - Dấu chân kỷ niệm

Trình bày: Mạnh Quỳnh, Ngọc Huyền | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 433,184 lượt nghe | 39,263 lượt tải

Liên khúc Viết từ KBC - Kẻ ở miền xa

Trình bày: Đan Nguyên, Y Phụng | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 244,938 lượt nghe | 38,516 lượt tải

Ngày xưa anh nói

Trình bày: Thanh Tuyền, Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 102,695 lượt nghe | 34,639 lượt tải

24 giờ phép

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 134,314 lượt nghe | 33,393 lượt tải

Liên khúc Mưa nửa đêm - Ai cho tôi tình yêu

Trình bày: Nguyên Lê, Quang Lê | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 128,211 lượt nghe | 31,816 lượt tải

Chuyện hoa sim

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Nhạc vàng | 431,994 lượt nghe | 31,131 lượt tải

Một mai giã từ vũ khí

Trình bày: Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 101,537 lượt nghe | 30,253 lượt tải

Đường về hai thôn

Trình bày: Duy Khánh, Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 193,479 lượt nghe | 29,102 lượt tải

Chuyện tình Mộng Thường

Trình bày: Băng Tâm, Đan Nguyên | Thể loại: Nhạc vàng | 144,547 lượt nghe | 29,062 lượt tải

Tôi vẫn nhớ

Trình bày: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc vàng | 114,595 lượt nghe | 28,873 lượt tải

Áo đẹp nàng dâu

Trình bày: Chế Linh, Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 158,650 lượt nghe | 28,272 lượt tải

Con đường xưa em đi

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 110,465 lượt nghe | 28,209 lượt tải

Tạ từ trong đêm

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 327,511 lượt nghe | 28,044 lượt tải

Giọng ca dĩ vãng

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 87,852 lượt nghe | 27,747 lượt tải

Giã từ vũ khí

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 78,301 lượt nghe | 26,904 lượt tải

Nhớ

Trình bày: Sơn Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 54,173 lượt nghe | 26,874 lượt tải

Bài ca kỷ niệm

Trình bày: Chế Linh, Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 139,324 lượt nghe | 26,711 lượt tải

Đoạn tái bút

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 101,163 lượt nghe | 25,788 lượt tải

Ai cho tôi tình yêu

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 163,521 lượt nghe | 25,250 lượt tải

Người phu kéo mo cau

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 240,680 lượt nghe | 25,111 lượt tải

Liên khúc Tuấn Vũ 1 phần 1 - The best of Tuấn Vũ Liên Khúc

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 386,271 lượt nghe | 24,755 lượt tải

Chia sẻ Nghe Nhạc Vàng

khach san da lat