Nhạc vàng

Liên khúc Thuở ban đầu

Trình bày: Duy Quang, Kim Anh, Như Mai | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 14,907 lượt nghe | 38,871 lượt tải

Liên khúc Ngày xưa anh nói

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 205,662 lượt nghe | 36,666 lượt tải

24 giờ phép

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 101,613 lượt nghe | 25,314 lượt tải

Người phu kéo mo cau

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 213,437 lượt nghe | 22,376 lượt tải

Đường về hai thôn

Trình bày: Duy Khánh, Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 167,891 lượt nghe | 21,100 lượt tải

Liên khúc Tuấn Vũ 1 phần 1 - The best of Tuấn Vũ Liên Khúc

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 359,885 lượt nghe | 21,044 lượt tải

Ai cho tôi tình yêu

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 119,300 lượt nghe | 20,459 lượt tải

Con đường xưa em đi

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 92,036 lượt nghe | 20,303 lượt tải

Bài ca kỷ niệm

Trình bày: Chế Linh, Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 93,000 lượt nghe | 18,938 lượt tải

Liên khúc Tuấn Vũ 3 phần 2 - The best of Tuấn Vũ Liên Khúc

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 221,365 lượt nghe | 18,755 lượt tải

Bài ca kỷ niệm (trước 1975)

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng trước 1975 | 128,734 lượt nghe | 18,514 lượt tải

Liên khúc mưa bụi 2

Trình bày: Hương Lan, Tuấn Vũ | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 332,369 lượt nghe | 18,417 lượt tải

Liên khúc Thành phố buồn

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 83,669 lượt nghe | 18,219 lượt tải

Liên khúc Phượng buồn

Trình bày: Mạnh Quỳnh, Như Quỳnh | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 157,283 lượt nghe | 18,096 lượt tải

Liên khúc Chiều mưa 3 - Ngày sau sẽ ra sao

Trình bày: Như Quỳnh, Mạnh Đình, Lâm Thúy Vân | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 371,093 lượt nghe | 17,281 lượt tải

Liên khúc Tuấn Vũ 6

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 55,650 lượt nghe | 17,235 lượt tải

Lối về đất mẹ

Trình bày: Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 89,524 lượt nghe | 16,696 lượt tải

Đêm buồn tỉnh lẻ

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 93,749 lượt nghe | 16,483 lượt tải

Một mai giã từ vũ khí

Trình bày: Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 70,194 lượt nghe | 16,465 lượt tải

Chiều bên đồi sim

Trình bày: Như Quỳnh, Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 105,351 lượt nghe | 16,451 lượt tải

Liên khúc Chiều mưa 3 - Tình buồn đêm mưa

Trình bày: Như Quỳnh, Mạnh Đình, Lâm Thúy Vân | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 267,574 lượt nghe | 16,279 lượt tải

Liên khúc Tuấn Vũ 1 phần 2 - The best of Tuấn Vũ Liên Khúc

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 314,502 lượt nghe | 16,169 lượt tải

Liên khúc Nhớ nhau hoài - Cho người vào cuộc chiến

Trình bày: Mai Thiên Vân, Quang Lê | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 242,707 lượt nghe | 16,109 lượt tải

Đôi mắt người xưa

Trình bày: Tuấn Vũ, Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 183,982 lượt nghe | 15,975 lượt tải

Liên khúc Người em xóm đạo 2 - Tuyết trắng

Trình bày: Hương Lan, Kiều Nga, Ngọc Bích | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 119,943 lượt nghe | 15,889 lượt tải

Chia sẻ Nghe Nhạc Vàng

khach san da lat