Nhạc vàng

Liên khúc Thuở ban đầu

Trình bày: Duy Quang, Kim Anh, Như Mai | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 12,492 lượt nghe | 38,281 lượt tải

Liên khúc Ngày xưa anh nói

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 183,882 lượt nghe | 28,190 lượt tải

Người phu kéo mo cau

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 204,770 lượt nghe | 21,887 lượt tải

Liên khúc Tuấn Vũ 1 phần 1 - The best of Tuấn Vũ Liên Khúc

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 352,157 lượt nghe | 20,503 lượt tải

Đường về hai thôn

Trình bày: Duy Khánh, Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 162,212 lượt nghe | 19,631 lượt tải

Ai cho tôi tình yêu

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 108,275 lượt nghe | 19,213 lượt tải

Liên khúc Tuấn Vũ 3 phần 2 - The best of Tuấn Vũ Liên Khúc

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 214,992 lượt nghe | 18,395 lượt tải

Liên khúc mưa bụi 2

Trình bày: Hương Lan, Tuấn Vũ | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 319,028 lượt nghe | 17,879 lượt tải

Bài ca kỷ niệm

Trình bày: Chế Linh, Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 86,651 lượt nghe | 17,848 lượt tải

24 giờ phép

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 93,459 lượt nghe | 17,804 lượt tải

Bài ca kỷ niệm (trước 1975)

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng trước 1975 | 114,403 lượt nghe | 17,566 lượt tải

Con đường xưa em đi

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 85,121 lượt nghe | 16,943 lượt tải

Liên khúc Chiều mưa 3 - Ngày sau sẽ ra sao

Trình bày: Như Quỳnh, Mạnh Đình, Lâm Thúy Vân | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 360,449 lượt nghe | 16,741 lượt tải

Liên khúc Tuấn Vũ 6

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 53,138 lượt nghe | 16,627 lượt tải

Liên khúc Tuấn Vũ 1 phần 2 - The best of Tuấn Vũ Liên Khúc

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 303,076 lượt nghe | 15,840 lượt tải

Liên khúc Tuấn Vũ 5 phần 1 - The best of Tuấn Vũ Liên Khúc

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 256,390 lượt nghe | 15,478 lượt tải

Một mai giã từ vũ khí

Trình bày: Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 62,666 lượt nghe | 15,449 lượt tải

Đêm buồn tỉnh lẻ

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 86,494 lượt nghe | 15,447 lượt tải

Liên khúc Người em xóm đạo 2 - Tuyết trắng

Trình bày: Hương Lan, Kiều Nga, Ngọc Bích | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 104,676 lượt nghe | 15,396 lượt tải

Chiều bên đồi sim

Trình bày: Như Quỳnh, Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 98,312 lượt nghe | 15,346 lượt tải

Lối về đất mẹ

Trình bày: Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 77,438 lượt nghe | 15,272 lượt tải

Liên khúc Nhớ nhau hoài - Cho người vào cuộc chiến

Trình bày: Mai Thiên Vân, Quang Lê | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 223,346 lượt nghe | 15,107 lượt tải

Liên khúc Chiều mưa 3 - Tình buồn đêm mưa

Trình bày: Như Quỳnh, Mạnh Đình, Lâm Thúy Vân | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 252,855 lượt nghe | 15,081 lượt tải

Áo em chưa mặc một lần

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 137,975 lượt nghe | 15,075 lượt tải

Liên khúc Tuấn Vũ 2 phần 1 - The best of Tuấn Vũ Liên Khúc

Trình bày: Tuấn Vũ | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 200,595 lượt nghe | 15,052 lượt tải

Chia sẻ Nghe Nhạc Vàng

khach san da lat