Nhạc vàng

Ai cho tôi tình yêu

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 188,402 lượt nghe | 39,467 lượt tải

Trên bốn vùng chiến thuật

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 47,449 lượt nghe | 16,033 lượt tải

Nhớ

Trình bày: Sơn Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 69,348 lượt nghe | 44,500 lượt tải

Rừng lá thấp

Trình bày: Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 383,672 lượt nghe | 58,106 lượt tải

Hoa trinh nữ

Trình bày: Như Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 93,473 lượt nghe | 22,223 lượt tải

Con đường xưa em đi (trước 1975)

Trình bày: Chế Linh, Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng trước 1975 | 390,084 lượt nghe | 20,975 lượt tải

Áo đẹp nàng dâu

Trình bày: Chế Linh, Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 176,892 lượt nghe | 38,398 lượt tải

Đêm buồn tỉnh lẻ

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 150,474 lượt nghe | 36,235 lượt tải

Xuân này con không về

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 244,947 lượt nghe | 24,994 lượt tải

Phố đêm

Trình bày: Như Quỳnh, Trường Vũ | Thể loại: Nhạc vàng | 77,535 lượt nghe | 19,192 lượt tải

Đêm buồn phố thị

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 142,628 lượt nghe | 24,819 lượt tải

Duyên tình

Trình bày: Chế Linh, Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 89,199 lượt nghe | 21,904 lượt tải

Hai mùa mưa

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 147,693 lượt nghe | 19,333 lượt tải

Tuyết trắng (trước 1975)

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng trước 1975 | 73,640 lượt nghe | 12,711 lượt tải

Vùng lá me bay

Trình bày: Như Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 109,384 lượt nghe | 11,734 lượt tải

Một mai giã từ vũ khí

Trình bày: Duy Khánh | Thể loại: Nhạc vàng | 128,409 lượt nghe | 45,680 lượt tải

Bài ca kỷ niệm

Trình bày: Chế Linh, Hương Lan | Thể loại: Nhạc vàng | 161,536 lượt nghe | 37,769 lượt tải

Một mai giã từ vũ khí

Trình bày: Đan Nguyên, Quốc Khanh | Thể loại: Nhạc vàng | 381,707 lượt nghe | 36,601 lượt tải

Thói đời

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Nhạc vàng | 165,309 lượt nghe | 33,409 lượt tải

Cho tôi được một lần

Trình bày: Như Quỳnh | Thể loại: Nhạc vàng | 224,808 lượt nghe | 31,586 lượt tải

Xin làm người xa lạ

Trình bày: Đan Nguyên | Thể loại: Nhạc vàng | 109,816 lượt nghe | 23,136 lượt tải

Nếu ai có hỏi

Trình bày: Thanh Tuyền | Thể loại: Nhạc vàng | 86,948 lượt nghe | 20,467 lượt tải

Mùa xuân trên cao - Tâm sự ngày xuân

Trình bày: Trung Chính, Hoàng Oanh | Thể loại: Liên khúc nhạc vàng | 190,075 lượt nghe | 19,522 lượt tải

Thành phố buồn

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 221,692 lượt nghe | 18,963 lượt tải

Hoa sứ nhà nàng

Trình bày: Chế Linh | Thể loại: Nhạc vàng | 88,763 lượt nghe | 14,659 lượt tải

Chia sẻ Nghe Nhạc Vàng

khach san da lat